ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
FLUOXETINE/GENERICS 20 mg σκληρές κάψουλες
Φλουοξετίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε
αυτό το φάρμακο.
▪ Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. ▪ Εάν έχετε
περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η συνταγή για αυτό το
φάρμακο χορηγήθηκε για σας, προσωπικά. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ
Το φάρμακό σας είναι στη μορφή σκληρού καψακίου. Κάθε καψάκιο περιέχει το δραστικό
συστατικό υδροχλωρική φλουοξετίνη σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 20 mg φλουοξετίνης.
Κάθε καψάκιο περιέχει επίσης λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου, πυριτίου οξείδιο
κολλοειδές άνυδρο, τάλκη, μαγνήσιο στεατικό, ζελατίνη, κόμμεα λάκκας καλίου υδροξείδιο,
νάτριο λαουρυλοθειικό, προπυλενογλυκόλη, κυανό (E133), κίτρινο κινολίνης (E104),
ερυθροσίνη (E127), ινδικοκαρμίνιο (E132), τιτανίου διοξείδιο (E171) και σιδήρου οξείδιο
μέλαν (E172). Τα καψάκια Fluoxetine/Generics διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister)
30 καψακίων. Ο φαρμακοποιός σας θα σας διαθέσει τον αριθμό καψακίων που σας
συνταγογραφήθηκε από το γιατρό σας.
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός:
Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN61 TL, Αγγλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Βουλιαγμένης 577
Α
, Αργυρούπολη 164 51, Αθήνα,
Τηλ: 210-9936410
Παραγωγός:
ALPHAPHARM PTY LIMITED, AUSTRALIA
ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ ;
Αυτό το καψάκιο που σας χορηγήθηκε περιέχει φλουοξετίνη, η οποία ανήκει σε μια
κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αντικαταθλιπτικά. Η φλουοξετίνη μπορεί να
χορηγηθεί για την αντιμετώπιση των παρακάτω καταστάσεων:
Ενήλικες:
• Συμπτώματα της κατάθλιψης.
• Συμπτώματα μιας κατάστασης που ονομάζεται ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
• Μιας διαταραχή της θρέψης που ονομάζεται ψυχογενής βουλιμία.
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 8 ετών και άνω:
•Συμπτώματα της κατάθλιψης. Η φλουοξετίνη θα χορηγηθεί σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία.
Εάν δεν έχετε κατανοήσει σαφώς γιατί παίρνετε αυτό το φάρμακο, ρωτείστε το γιατρό σας.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ ;
Μην πάρετε αυτό το φάρμακο και ενημερώστε το γιατρό σας εάν:
λάβατε στο παρελθόν φλουοξετίνη ή κάποιο από τα συστατικά του καψακίου (όπως
τις χρωστικές ύλες E104, E133, E132 or E127) και εμφανίσατε μία ασυνήθιστη
αντίδραση ή μια αλλεργική αντίδραση
γνωρίζετε πως έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επειδή αυτό το φάρμακο
περιέχει λακτόζη
λαμβάνετε ήδη ή κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:
- φάρμακα για την αντιμετώπιση ψυχικών νόσων που ονομάζονται
Αναστολείς Μονοαμινοξειδάσης (αναστολείς MAO), αυτά
περιλαμβάνουν:- Φενελζίνη όπως το Nardil®, Tρανυλκυπρομίνη όπως το
Parnate® ή το Parstelin®, Ισοκαρβοξαζίδη όπως το Marplan® και
Moκλοβεμίδη όπως το Manerix®
- Ή εάν σταματήσατε τη θεραπευτική αγωγή με αναστολέα MAO εντός
των δύο τελευταίων εβδομάδων* . Μην πάρετε αναστολείς MAO για
τουλάχιστον 5 εβδομάδες μετά από τη διακοπή του Fluoxetine/Generics.
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν :
• πάσχετε από νόσο του ήπατος ή της καρδιάς
• αναρρώνετε από καρδιακή προσβολή
• υποβάλλεστε σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία
πάσχετε από επιληψία, καθώς ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να σας παρακολουθεί πιο
συχνά
πάσχετε από διαβήτη, καθώς ο γιατρός σας μπορεί να πρέπει να αναπροσαρμόσει τη δόση
του αντιδιαβητικού σας φαρμάκου
• έχετε ιστορικό ψυχικής νόσου
• έχετε ιστορικό αιμορραγικών διαταραχών
• λαμβάνετε ήδη κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:
- άλλα αντικαταθλιπτικά , π.χ. Αμιτριπτυλίνη, Τρυπτοφάνη (Optimax®)
- φάρμακα για την επιληψία π.χ. Φαινυντοΐνη, Καρβαμαζεπίνη
- φάρμακα για την αντιμετώπιση ψυχικών νόσων , π.χ. Λίθιο, Κλοζαπίνη,
Χλωροπρομαζίνη
- αντιπηκτικά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αραίωση του αίματος ,
π.χ. Βαρφαρίνη
- Aσπιρίνη
- μία Τριπτάνη, για την αντιμετώπιση των κρίσεων ημικρανίας
- Φλεκαϊνίδη, Ενκαϊνίδη, για την αντιμετώπιση του άτακτου καρδιακού σφυγμού
Tο φυτικό σκεύασμα St John’s wort (Hypericum perforatum /Υπερικό/ Βαλσαμόχορτο) δε θα
πρέπει να λαμβάνεται ταυτόχρονα με αυτό το φάρμακο. Εάν λαμβάνετε ήδη St John’s wort
όταν αρχίσετε την αγωγή με τα καψάκια Fluoxetine/Generics, σταματήστε να παίρνετε το St
John’s wort και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Εάν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποια φάρμακα λαμβάνετε ήδη, ζητήστε τη βοήθεια του γιατρού
σας.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 8 έως 18 ετών:
Οι ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν παρενέργειες
όπως απόπειρα αυτοκτονίας, σκέψεις αυτοκτονίας και εχθρικότητα (κατά κύριο λόγο
επιθετικότητα, αντιδραστική συμπεριφορά και θυμό) όταν λαμβάνουν αυτή την κατηγορία
φαρμάκων. Το Fluoxetine/Generics πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας
8 έως 18 ετών μόνο για τη θεραπεία επεισοδίων μέτριας ή σοβαρής μείζονος κατάθλιψης (σε
συνδυασμό με ψυχοθεραπεία) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλες ενδείξεις.
Επίσης, οι διαθέσιμες πληροφορίες για την μακροχρόνια ασφάλεια της φλουοξετίνης όσον
αφορά στην ανάπτυξη, στην εφηβεία, στη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη και στην
ανάπτυξη της συμπεριφοράς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι περιορισμένες. Παρόλα αυτά,
ο γιατρός σας ενδέχεται να συνταγογραφήσει φλουοξετίνη για ασθενείς ηλικίας κάτω των 18
ετών σε επεισόδια μέτριας έως σοβαρής μείζονος κατάθλιψης σε συνδυασμό με
ψυχοθεραπεία εάν κρίνεται αναγκαίο. Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει φλουοξετίνη
για κάποιον ασθενή κάτω των 18 ετών και θέλετε να συζητήσετε το γεγονός αυτό,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν
οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που παρατίθενται παραπάνω αναπτυχθεί ή επιδεινωθεί όταν
η φλουοξετίνη χορηγείται σε ασθενείς κάτω των 18 ετών.
Το Fluoxetine/Generics δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως θεραπευτική αγωγή για παιδιά
ηλικίας κάτω των 8 ετών.
Κύηση, θηλασμός και Fluoxetine/Generics
Επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με το γιατρό σας εάν είστε έγκυος, ενδέχεται να είστε
έγκυος ή εάν σκοπεύετε να μείνετε έγκυος..
Κύηση
Για βρέφη των οποίων οι μητέρες έλαβαν Fluoxetine/Generics κατά τη διάρκεια των πρώτων
μηνών της κύησης, υπήρξαν μερικές αναφορές οι οποίες ήταν ενδεικτικές αυξημένου
κίνδυνου εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών, με επίπτωση στην καρδιά. Στο γενικό πληθυσμό,
περίπου 1 στα 100 βρέφη γεννιέται με κάποια καρδιακή ανωμαλία. Η συχνότητα αυτή
αυξήθηκε σε περίπου 2 στα 100 για βρέφη των οποίων οι μητέρες είχαν λάβει
Fluoxetine/Generics. Μπορεί να αποφασίσετε σε συνεργασία με το γιατρό σας πως είναι
καλύτερο για εσάς να διακόψετε σταδιακά τη λήψη του Fluoxetine/Generics ενώ είστε
έγκυος. Ενδέχεται ωστόσο, ανάλογα με την κατάστασή σας, ο γιατρός σας να κρίνει πως είναι
καλύτερο για εσάς να συνεχίσετε να παίρνετε Fluoxetine/Generics.
Σιγουρευτείτε πως η μαία σας και/ή ο γιατρός σας γνωρίζουν ότι λαμβάνετε
Fluoxetine/Generics. Όταν λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερα στους
τελευταίους 3 μήνες της κύησης, φάρμακα όπως το Fluoxetine/Generics μπορεί να αυξήσουν
τον κίνδυνο μίας σοβαρής κατάστασης στα βρέφη, που ονομάζεται επίμονη πνευμονική
υπέρταση του νεογνού (PPHN), η οποία κάνει το βρέφος να αναπνέει ταχύτερα και να έχει
κυανή όψη. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως αρχίζουν κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών
μετά τη γέννηση του βρέφους. Εάν το μωρό σας εμφανίσει το παραπάνω, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε αμέσως με τη μαία σας και/ή το γιατρό σας.
Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή όταν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
κύησης, ιδιαίτερα κατά το τελικό στάδιο της κύησης ή λίγο πριν τη γέννα, επειδή έχουν
αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες στα νεογέννητα: ευερεθιστότητα,
τρέμουλο, μυϊκή αδυναμία, επίμονο κλάμα, δυσκολία θηλασμού ή ύπνου.
Θηλασμός
Η φλουοξετίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες στα βρέφη. Πρέπει να θηλάσετε μόνο εφόσον είναι σαφώς απαραίτητο. Σε
περίπτωση συνέχισης του θηλασμού, ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει
μικρότερη δόση φλουοξετίνης.
Ζητείστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο.
ΕΝΩ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΨΑΚΙΑ FLUOXETINE/GENERICS
Δεν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές σε περίπτωση που αισθάνεστε την
εκγρήγορσή σας μειωμένη, καταστολή ή ζάλη ενώ παίρνετε τα καψάκια Fluoxetine/Generics.
Το οινόπνευμα δεν αναμένεται να έχει επίδραση στο φάρμακό σας, αλλά όπως ισχύει για όλα
τα φάρμακα που επιδρούν στο νευρικό σύστημα, εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστες επιδράσεις,
δεν πρέπει να καταναλώνετε οινοπνευματώδη.
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΨΑΚΙΑ ΣΑΣ ;
* Καταπιείτε τα καψάκια μαζί με ένα ποτήρι νερό. * Μπορεί να χρειαστεί να λάβετε την
αγωγή με το Fluoxetine/Generics για τέσσερις εβδομάδες μέχρι να αρχίσετε να αισθάνεστε
καλύτερα. Μερικές φορές, ένα σύμπτωμα της κατάθλιψης είναι οι αυτοκτονικές σκέψεις
και κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας, αυτές οι δυσάρεστες σκέψεις
μπορεί να επιδεινωθούν. Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας σε περίπτωση που κάνετε τέτοιες
σκέψεις. * Δεν πρέπει να σταματάτε απότoμα να παίρνετε το φάρμακό σας, καθώς μπορεί
να εμφανίσετε δυσάρεστες παρενέργειες όπως πονοκεφάλους, ζάλη, αίσθημα
μυρμηγκιάσματος, ναυτία ή αίσθημα άγχους. Ο γιατρός σας θα πρέπει να σας μειώσει τη
δόση με αργό ρυθμό.
ΕΝΗΛΙΚΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων)–
Ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει μια μονή ημερήσια δόση ή να χωρίσει τη δόση σε
μικρότερες δόσεις, κατανεμημένες εντός της ημέρας.
Κατάθλιψη Η συνήθης δόση έναρξης είναι 20 mg Fluoxetine/Generics την ημέρα. Αυτή η
δόση μπορεί να αυξηθεί έπειτα από τρεις εβδομάδες έως την ανώτατη δόση των 60 mg την
ημέρα. Η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον για 6 μήνες.
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή - Η συνήθης δόση έναρξης είναι 20 mg
Fluoxetine/Generics την ημέρα. Εάν, έπειτα από δύο εβδομάδες, η κατάστασή σας δεν έχει
βελτιωθεί, ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει αυτή τη δόση έως τη μέγιστη συνιστώμενη δόση
των 60 mg την ημέρα.
Ψυχογενής βουλιμία - Η συνήθης δόση είναι 60 mg (3 καψάκια)την ημέρα.
Μερικοί ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην επίδραση του
Fluoxetine/Generics και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε περίπτωση που χρειάζεται
να αυξηθεί η δόση τους. Οι ασθενείς με ηπατική νόσο είναι πιθανό να λαμβάνουν μικρότερες
ή λιγότερο συχνά χορηγούμενες δόσεις Fluoxetine/Generics, όπως ένα καψάκιο των 20mg
μέρα παρά μέρα.
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 8 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ–
Η έναρξη και η επίβλεψη της θεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται από ειδικό.
Η δόση έναρξης είναι 10mg την ημέρα (χορηγούμενη ως 2,5ml υγρού σκευάσματος
φλουοξετίνης). Έπειτα από μία έως δύο εβδομάδες, ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει αυτή τη
δόση σε 20mg την ημέρα. Τα παιδιά με μικρότερο σωματικό βάρος μπορεί να χρειαστεί να
λάβουν μικρότερη δόση. Η ανάγκη συνέχισης της θεραπείας πέραν των 6 μηνών θα πρέπει να
αξιολογηθεί από το γιατρό σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε εμφανίσει βελτίωση, η θεραπεία
σας θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε τη δόση των καψακίων Fluoxetine/Generics που σας
χορηγήθηκε, πάρτε τη αμέσως μόλις το θυμηθείτε, εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την
επόμενη δόση σας. Διαφορετικά, εάν ξεχάσετε μία δόση δε θα πρέπει να διπλασιάζετε την
επόμενη δόση, αλλά να συνεχίζετε με τη λήψη του φαρμάκου κανονικά όπως πριν.
Σε περίπτωση που πάρετε από το φάρμακό σας μεγαλύτερη δόση από την κανονική,
αμέσως επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή με το πλησιέστερο νοσοκομειακό τμήμα
επειγόντων περιστατικών.
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ;
Τα περισσότερα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες που προκύπτουν με τη λήψη του Fluoxetine/Generics είναι συνήθως ήπιες και
υποχωρούν με τη συνέχιση της θεραπείας. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν
ανορεξία, διαταραχή της γεύσης, ξηρότητα στο στόμα, ναυτία ή έμετο, διάρροια, αέρια,
δυσκοιλιότητα, πονοκέφαλο, προβλήματα ύπνου, θαμπή όραση, αίσθημα διέγερσης,
ανησυχία, ζάλη, καταστολή ή τρέμουλο.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα αυτής της κατηγορίας, έχει παρατηρηθεί αυξημένος
κίνδυνος οστικών καταγμάτων.
Σκέψεις αυτοκτονίας και επιδείνωση της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής από
τα οποία πάσχετε
Στη περίπτωση που πάσχετε από κατάθλιψη και/ή από αγχώδεις διαταραχές είναι πιθανόν
μερικές φορές να κάνετε σκέψεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας. Αυτές μπορεί να
αυξηθούν όταν ξεκινήσετε για πρώτη φορά να παίρνετε αντικαταθλιπτικά, καθώς όλα αυτά
τα φάρμακα χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για να δράσουν, το οποίο κυμαίνεται γύρω
στις δύο εβδομάδες, αλλά μερικές φορές τις ξεπερνά.
Μπορεί να έχετε περισσότερες πιθανότητες να κάνετε τέτοιου είδους σκέψεις:
- Εάν είχατε κάνει στο παρελθόν σκέψεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας
- Εάν είστε νέος ενήλικας. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις κλινικές μελέτες
έχουν δείξει πως ο κίνδυνος να εμφανισθεί αυτοκτονική συμπεριφορά είναι
αυξημένος στους νεαρούς ενήλικες (ηλικίας κάτω των 25 ετών) που πάσχουν από
ψυχιατρικές καταστάσεις για την αντιμετώπιση των οποίων χορηγήθηκε αγωγή με
κάποιο αντικαταθλιπτικό.
Οποτεδήποτε έχετε σκέψεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας, επικοινωνήστε αμέσως με το
γιατρό σας ή μεταβείτε αμέσως σε ένα νοσοκομείο.
Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να πείτε σε ένα συγγενή ή στενό σας φίλο πως έχετε
κατάθλιψη ή πως πάσχετε από μία αγχώδη διαταραχή, και να τους ζητήσετε να διαβάσουν
αυτό το φύλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε να τους ζητήσετε να σας πουν αν νομίζουν ότι η
κατάθλιψη ή το άγχος σας επιδεινώνεται ή αν ανησυχούν για αλλαγές στη συμπεριφορά σας.
Σταματήστε να παίρνετε το Fluoxetine/Generics και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό
σας εάν εμφανίσετε κάποιο από τα ακόλουθα:
αισθάνεστε ρίγη, εξάψεις ή λαχάνιασμα, παρατηρήσετε κάποιο εξάνθημα στο δέρμα σας,
έχετε πρήξιμο (οίδημα) στα αγγεία του αίματος (αγγειίτιδα) ή φαγούρα και πρήξιμο στο
δέρμα, αν το δέρμα σας εμφανίσει ευαισθησία στο φως ή αν παρατηρήσετε άλλες αλλεργικές
αντιδράσεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορεί να έχουν χαμηλό πυρετό, να
εμφανίσουν σοβαρού βαθμού δερματικά εξανθήματα, πόνο στους μυς ή στις αρθρώσεις ή
μπορεί να εμφανίσουν μείωση των επιπέδων καλίου στο αίμα. Επίσης, μπορεί να σημειωθούν
καλπάζων καρδιακός ρυθμός, αίσθημα ζάλης όταν ο ασθενείς σηκώνεται όρθιος, μη
φυσιολογική έκκριση γάλακτος από τους μαστούς, σεξουαλικά προβλήματα, τριχόπτωση,
χασμουρητό, μεταβολή σε σχέση με την ούρηση ή την ηπατική λειτουργία και κιτρίνισμα του
δέρματος και του λευκού των ματιών. Σε ένα μικρό αριθμό ασθενών εμφανίστηκε δυσκολία
στην αναπνοή ή παρατηρήθηκε ευκολότερος σχηματισμός μωλώπων ή ασυνήθιστη
αιμορραγία. Υπήρξαν μερικές αναφορές ασθενών που εμφάνισαν μυϊκές δεσμιδώσεις ή
σπασμωδικές κινήσεις, κρίσεις σπασμών, σύγχυση, ψευδαισθήσεις και αναίτιες μεταβολές
της διάθεσης που είχαν ως αποτέλεσμα μανιακή, βίαιη συμπεριφορά ή σκέψης αυτοκτονίας.
Σε παιδιά κάτω των 18 ετών, η φλουοξετίνη ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη ή τη
σεξουαλική ωρίμανση.
Εάν εμφανίσετε κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω ή
κάποια άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.
ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Φυλάσσετε όλα τα φάρμακα σε
θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Μη φυλάσσετε τα καψάκια σε
θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Ημερομηνία αναθεώρησης: Σεπτέμβριος 2010