Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
FLUOXETINE/GENERICS 20 mg Καψάκια, Σκληρά
φλουοξετίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το FLUOXETINE/GENERICS και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το FLUOXETINE/GENERICS
3. Πώς να πάρετε το FLUOXETINE/GENERICS
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το FLUOXETINE/GENERICS
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το FLUOXETINE/GENERICS και ποια είναι η χρήση του
Το φάρμακό σας ονομάζεται FLUOXETINE/GENERICS 20 mg Καψάκια, σκληρά.
Περιέχει τη δραστική ουσία φλουοξετίνη.
Η φλουοξετίνη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
αντικαταθλιπτικά της κατηγορίας των εκλεκτικών αναστολέων
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs).
Η φλουοξετίνη μπορεί να χορηγηθεί για την αντιμετώπιση των παρακάτω
καταστάσεων:
Ενήλικες:
Μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια
Συμπτώματα μιας κατάστασης που ονομάζεται ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή.
Διαταραχή της θρέψης που ονομάζεται ψυχογενής βουλιμία. Αυτό το
φάρμακο χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή της
ψυχοθεραπείας, για τη μείωση των επεισοδίων υπερφαγίας (Binge-eating)
και των αντιρροπιστικών προς την υπερφαγία συμπεριφορών.
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 8 ετών και άνω:
Μέτρια έως σοβαρή μείζων καταθλιπτική διαταραχή, εάν η κατάθλιψη δεν
ανταποκρίνεται σε ψυχοθεραπεία μετά από 4-6 συνεδρίες. To
FLUOXETINE/GENERICS θα πρέπει να χορηγείται σε ένα παιδί ή νεαρό άτομο
με μέτρια έως σοβαρή μείζονα καταθλιπτική διαταραχή μόνο σε
συνδυασμό με ταυτόχρονη ψυχοθεραπεία.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το FLUOXETINE/GENERICS
Μην πάρετε το FLUOXETINE/GENERICS:
εάν έχετε αλλεργία στη φλουοξετίνη ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). Εάν
εμφανίσετε εξάνθημα ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις (όπως
κνησμό, πρησμένα χείλη ή πρόσωπο ή λαχάνιασμα), σταματήστε
αμέσως να παίρνετε τα καψάκια και επικοινωνήστε αμέσως με
το γιατρό σας.
εάν παίρνετε το φάρμακο μετοπρολόλη, που χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας
εάν λαμβάνετε κάποια φάρμακα που είναι γνωστά ειδικά ως μη-
αναστρέψιμοι, μη-εκλεκτικοί αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης
(MAOIs) επειδή μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες
αντιδράσεις. Ένα παράδειγμα τέτοιου φαρμάκου είναι η ιπροναζίδη, που
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
Η θεραπεία με τη φλουοξετίνη πρέπει να ξεκινά μόνο αφού περάσουν δύο
εβδομάδες από τη διακοπή ενός μη-αναστρέψιμου MAOI (για παράδειγμα της
τρανυλκυπρομίνης).
Μην πάρετε κάποιον MAOI για τουλάχιστον 5 εβδομάδες μετά τη διακοπή της
φλουοξετίνης. Εάν η φλουοξετίνη έχει συνταγογραφηθεί για μακρύτερη χρονική
περίοδο και/ή σε υψηλότερη δόση, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να εξετάσει την
παρέλευση μεγαλύτερου διαστήματος.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το
FLUOXETINE/GENERICS
εάν πάσχετε από επιληψία ή επιληπτικές κρίσεις. Εάν παρουσιάσετε
επιληπτική κρίση ή εάν η συχνότητα των κρίσεων αυξηθεί, επικοινωνήστε
αμέσως με το γιατρό σας, διότι μπορεί να πρέπει να διακοπεί το
FLUOXETINE/GENERICS.
εάν εμφανίζετε μανία τώρα ή είχατε εμφανίσει στο παρελθόν. Εάν
εμφανίσετε επεισόδιο μανίας, απευθυνθείτε αμέσως στο γιατρό σας διότι
μπορεί να πρέπει να διακοπεί το FLUOXETINE/GENERICS
εάν έχετε προβλήματα με το ήπαρ (ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να
ρυθμίσει τη δόση σας)
εάν έχετε καρδιακά προβλήματα
εάν έχετε αργό καρδιακό ρυθμό σε ηρεμία και/ή γνωρίζετε ότι μπορεί να
έχετε έλλειψη άλατος ως αποτέλεσμα σοβαρής διάρροιας και εμέτου ή
χρήσης διουρητικών
εάν αναρρώνετε από καρδιακή προσβολή
εάν λαμβάνετε ηλεκτροσπασμοθεραπεία
εάν έχετε διαβήτη, επειδή ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσει
τη δόση του αντιδιαβητικού σας φαρμάκου
εάν έχετε ιστορικό ψυχικής νόσου
εάν έχετε ιστορικό αιμορραγικών διαταραχών ή εάν εμφανίσετε μώλωπες
ή ασυνήθιστη αιμορραγία.
εάν έχετε γλαύκωμα (αυξημένη πίεση στο μάτι)
εάν παίρνετε ήδη ορισμένα άλλα φάρμακα. Βλέπε παρακάτω «Άλλα
φάρμακα και FLUOXETINE/GENERICS»
εάν αρχίζετε να αισθάνεστε ανησυχία και δεν μπορείτε να καθίσετε ή
να σταθείτε χωρίς να κινείστε (ακαθησία). Η αύξηση της δόσης της
φλουοξετίνης μπορεί να επιδεινώσει αυτή την κατάσταση.
εάν εμφανίσετε πυρετό, μυϊκή δυσκαμψία ή τρέμουλο, μεταβολές στην
ψυχική σας κατάσταση όπως σύγχυση, ευερεθιστότητα και υπερβολική
διέγερση. Ενδέχεται να πάσχετε από το επονομαζόμενο σύνδρομο της
σεροτονίνης ή κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο. Παρόλο ότι το σύνδρομο
αυτό παρατηρείται σπάνια, ενδέχεται να προκαλέσει καταστάσεις
δυνητικά επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή - απευθυνθείτε αμέσως στο
γιατρό σας διότι ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψετε τη φλουοξετίνη.
Εάν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποια φάρμακα λαμβάνετε ήδη, ζητήστε τη βοήθεια
του γιατρού σας.
Αυτοκτονικές σκέψεις και επιδείνωση της κατάθλιψης ή της
αγχώδους διαταραχής σας:
Εάν έχετε κατάθλιψη και/ή αγχώδεις διαταραχές μπορεί κάποιες φορές να
σκεφτείτε να βλάψετε τον εαυτό σας ή να έχετε σκέψεις αυτοκτονίας. Τα
συμπτώματα αυτά μπορεί να αυξηθούν στην αρχή της θεραπείας με
αντικαταθλιπτικά, καθώς όλα αυτά τα φάρμακα χρειάζονται χρόνο για να
αρχίσουν να δρουν, συνήθως περίπου δύο εβδομάδες αλλά μερικές φορές και
περισσότερο.
Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνετε τέτοιες σκέψεις:
- Εάν είχατε στο παρελθόν σκέψεις αυτοκτονίας ή σκέψεις να βλάψετε τον
εαυτό σας.
- Εάν είστε νεαρός ενήλικας. Πληροφορίες από κλινικές δοκιμές έχουν
δείξει αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε ενήλικες ηλικίας κάτω
των 25 ετών με ψυχιατρικές καταστάσεις που λάμβαναν θεραπεία με ένα
αντικαταθλιπτικό.
Οποτεδήποτε έχετε σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή σκέψεις αυτοκτονίας,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή πηγαίνετε στο νοσοκομείο
αμέσως.
Μπορεί να σας βοηθήσει να πείτε σε έναν συγγενή ή στενό φίλο ότι
έχετε κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή και να του ζητήσετε να διαβάσει το
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε να τους ζητήσετε να σας πουν εάν
νομίζουν πως η κατάθλιψη σας ή η αγχώδης διαταραχή σας χειροτερεύει ή εάν
ανησυχούν για αλλαγές στη συμπεριφορά σας.
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 8 έως 18 ετών:
Οι ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν
παρενέργειες όπως απόπειρα αυτοκτονίας, σκέψεις αυτοκτονίας και
εχθρικότητα (κατά κύριο λόγο επιθετικότητα, αντιδραστική συμπεριφορά και
θυμό) όταν λαμβάνουν αυτή την κατηγορία φαρμάκων. Το Fluoxetine/Generics
πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 8 έως 18 ετών μόνο
για τη θεραπεία επεισοδίων μέτριας ή σοβαρής μείζονος κατάθλιψης (σε
συνδυασμό με ψυχοθεραπεία) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση άλλων καταστάσεων.
Επίσης, οι διαθέσιμες πληροφορίες για την μακροχρόνια ασφάλεια της
φλουοξετίνης όσον αφορά στην ανάπτυξη, στην εφηβεία, στη νοητική και
συναισθηματική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς σε αυτή την
ηλικιακή ομάδα είναι περιορισμένες. Παρόλα αυτά, ο γιατρός σας ενδέχεται να
συνταγογραφήσει φλουοξετίνη για ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών σε
επεισόδια μέτριας έως σοβαρής μείζονος κατάθλιψης σε συνδυασμό με
ψυχοθεραπεία εάν κρίνεται αναγκαίο. Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει
φλουοξετίνη για κάποιον ασθενή κάτω των 18 ετών και θέλετε να συζητήσετε
το γεγονός αυτό, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Πρέπει να
ενημερώσετε το γιατρό σας εάν οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που
παρατίθενται παραπάνω αναπτυχθεί ή επιδεινωθεί όταν η φλουοξετίνη
χορηγείται σε ασθενείς κάτω των 18 ετών.
Το Fluoxetine/Generics δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως θεραπευτική αγωγή για
παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
Άλλα φάρμακα και FLUOXETINE/GENERICS
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα
πάρει (έως πριν από 5 εβδομάδες) ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Το FLUOXETINE/GENERICS ενδέχεται να επηρεάσει το μηχανισμό δράσης μερικών
άλλων φαρμάκων (αλληλεπίδραση), ιδιαίτερα ως προς τα ακόλουθα:
ορισμένα φάρμακα γνωστά ως αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης
(αναστολείς MAO, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη θεραπεία παθήσεων
όπως της κατάθλιψης και της νόσου του Πάρκινσον). Οι μη-
αναστρέψιμοι, μη-εκλεκτικοί αναστολείς MAO .χ. ιπρονιαζίδη) δεν
πρέπει να χορηγούνται μαζί με το FLUOXETINE/GENERICS διότι μπορεί να
προκληθούν σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες αντιδράσεις (σύνδρομο
σεροτονίνης) (βλ. επίσης «Μην πάρετε το FLUOXETINE/GENERICS»).
Η θεραπεία με το FLUOXETINE/GENERICS θα πρέπει να αρχίζει
τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας με κάποιο μη
αναστρέψιμο μη εκλεκτικό αναστολέα ΜΑΟ. Όμως η θεραπεία της
φλουοξετίνης μπορεί να ξεκινήσει την επομένη της διακοπής ορισμένων
αναστρέψιμων αναστολέων ΜΑΟ (για παράδειγμα της μοκλοβεμίδης, της
λινεζολίδης και του methylthioninium chloride (κυανό μεθυλενίου)). Με
άλλου είδους αναστολείς ΜΑΟ (π.χ. λινεζολίδη, methylthioninium
chloride υανό μεθυλενίου)), η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί
παράλληλα με τη φλουοξετίνη εφόσον ο γιατρός σας σας παρακολουθεί
στενά.
λίθιο, τρυπτοφάνη, τραμαδόλη, σελεγιλίνη, φυτικό φάρμακο St. Johns wort
ή φάρμακα γνωστά ως «τριπτάνες» (π.χ. σουματριπτάνη, ζολμιτριπτάνη):
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συνδρόμου σεροτονίνης όταν αυτά τα
φάρμακα λαμβάνονται μαζί με φλουοξετίνη. Ο γιατρός σας θα σας
υποβάλλει συχνότερα σε εξετάσεις.
φαινυτοΐνη (αντιεπιληπτικό): επειδή η φλουοξετίνη ενδέχεται να
επηρεάσει τα επίπεδα αυτού του φαρμάκου στο αίμα, ο γιατρός σας
μπορεί να χρειαστεί να σας αρχίσει την αγωγή με φαινυτοΐνη με
μεγαλύτερη προσοχή και να σας υποβάλλει σε εξετάσεις όταν η θεραπεία
της χορηγείται μαζί με φλουοξετίνη.
φλεκαϊνίδη, προπαφαινόνη ή νεμπιβολόλη (για καρδιακά προβλήματα),
ατομοξετίνη (για διαταραχή ελαττωματικής
προσοχής/υπερκινητικότητας), καρβαμαζεπίνη (αντιεπιληπτικό),
ρισπεριδόνη (για ψυχικές νόσους), τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (για
παράδειγμα ιμιπραμίνη, δεσιπραμίνη και αμιτριπτυλίνη): επειδή υπάρχει
πιθανότητα η φλουοξετίνη να μεταβάλλει τα επίπεδα αυτών των
φαρμάκων στο αίμα, ο γιατρός σας ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσει τη
δόση αυτών των φαρμάκων όταν συγχορηγούνται με τη φλουοξετίνη.
ταμοξιφαίνη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία καρκίνου του μαστού),
επειδή η φλουοξετίνη μπορεί να μεταβάλλει τα επίπεδα αυτού του
φαρμάκου στο αίμα και δεν μπορεί να αποκλεισθεί μία μείωση στη δράση
της ταμοξιφαίνης, ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να εξετάσει το
ενδεχόμενο χορήγησης διαφορετικών αντικαταθλιπτικών αγωγών.
φάρμακα που επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό π.χ. αντιαρρυθμικά τάξης
IA και III, αντιψυχωσικά (π.χ. φαινοθειαζίνες, πιμοζίδη, αλοπεριδόλη),
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ορισμένα αντιμικροβιακά (π.χ.
σπαρφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη, ερυθρομυκίνη χορηγούμενη ενδοφλέβια,
πενταμιδίνη), ανθελονοσιακή θεραπεία ιδιαίτερα αλοφαντρίνη, ορισμένα
αντιισταμινικά που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία αλλεργιών
(αστεμιζόλη, μιζολαστίνη)
μεκιταζίνη ή σιπροεπταδίνη, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση αλλεργιών.
βαρφαρίνη, ΜΣΑΦ ή άλλα φάρμακα που μπορούν να αραιώσουν το αίμα
(συμπεριλαμβανομένης της κλοζαπίνης, η οποία χρησιμοποιείται στη
θεραπεία ορισμένων ψυχικών διαταραχών και ασπιρίνη)· η φλουοξετίνη
ενδέχεται να επηρεάσει τη δράση αυτών των φαρμάκων στο αίμα. Εάν η
αγωγή με φλουοξετίνη αρχίσει ή διακοπεί ενώ λαμβάνετε βαρφαρίνη, ο
γιατρός σας θα πρέπει να σας υποβάλλει σε ορισμένες εξετάσεις.
μετοπρολόλη ή διουρητικά (ιδιαίτερα εάν είστε ηλικιωμένος), φάρμακα
που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας.
οξκαρβαζεπίνη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της
επιληψίας.
δεσμοπρεσίνη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ορισμένων
ορμονικών προβλημάτων.
φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα σπασμών, όπως άλλα
αντικαταθλιπτικά SSRIs (π.χ. σερτραλίνη, σιταλοπράμη, παροξετίνη),
φάρμακα για ναυτία και ίλιγγο (π.χ. περφεναζίνη, προχλωροπεραζίνη,
χλωροπρομαζίνη), ορισμένα φάρμακα για ψυχικές νόσους που
ονομάζονται βουτυροφαινόνες (π.χ. βενπεριδόλη, αλλοπεριδόλη),
μεφλοκίνη ή χλωροκίνη (για ελονοσία) ή βουπροπιόνη (για κατάθλιψη ή
εξάρτηση από τη νικοτίνη).
Το FLUOXETINE/GENERICS με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
To FLUOXETINE/GENERICS μπορεί να ληφθεί συνοδεία ή όχι τροφής.
Όταν παίρνετε αυτό το φάρμακο, πρέπει να αποφεύγετε το οινόπνευμα.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, εικάζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού
σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Κύηση
Για βρέφη των οποίων οι μητέρες έλαβαν φλουοξετίνη κατά τη διάρκεια των
πρώτων μηνών της κύησης, υπήρξαν μερικές αναφορές οι οποίες ήταν
ενδεικτικές αυξημένου κίνδυνου εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών, με επίπτωση
στην καρδιά. Στο γενικό πληθυσμό, περίπου 1 στα 100 βρέφη γεννιέται με
κάποια καρδιακή ανωμαλία. Η συχνότητα αυτή αυξήθηκε σε περίπου 2 στα 100
για βρέφη των οποίων οι μητέρες είχαν λάβει φλουοξετίνη. Μπορεί να
αποφασίσετε σε συνεργασία με το γιατρό σας πως είναι καλύτερο για εσάς να
διακόψετε σταδιακά τη λήψη φλουοξετίνης ενώ είστε έγκυος. Ενδέχεται
ωστόσο, ανάλογα με την κατάστασή σας, ο γιατρός σας να κρίνει πως είναι
καλύτερο για εσάς να συνεχίσετε να παίρνετε φλουοξετίνη.
Σιγουρευτείτε πως η μαία σας και/ή ο γιατρός σας γνωρίζουν ότι λαμβάνετε
φλουοξετίνη. Όταν λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερα στους
τελευταίους 3 μήνες της κύησης, φάρμακα όπως η φλουοξετίνη μπορεί να
αυξήσουν τον κίνδυνο μίας σοβαρής κατάστασης στα βρέφη, που ονομάζεται
επίμονη πνευμονική υπέρταση του νεογνού (PPHN), η οποία κάνει το βρέφος να
αναπνέει ταχύτερα και να έχει κυανή όψη. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως
αρχίζουν κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών μετά τη γέννηση του βρέφους.
Εάν το μωρό σας εμφανίσει το παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως
με τη μαία σας και/ή το γιατρό σας.
Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή όταν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
της κύησης, ιδιαίτερα κατά το τελικό στάδιο της κύησης ή λίγο πριν τη γέννα,
επειδή έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες στα νεογέννητα:
ευερεθιστότητα, τρέμουλο, μυϊκή αδυναμία, επίμονο κλάμα, δυσκολία θηλασμού
ή ύπνου.
Θηλασμός
Η φλουοξετίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα και μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες στα βρέφη. Πρέπει να θηλάσετε μόνο εφόσον είναι
σαφώς απαραίτητο. Σε περίπτωση συνέχισης του θηλασμού, ο γιατρός σας
μπορεί να σας συνταγογραφήσει μικρότερη δόση φλουοξετίνης.
Γονιμότητα
Η φλουοξετίνη έχει δειχθεί πως μειώνει την ποιότητα του σπέρματος κατά τις
μελέτες σε ζώα. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη γονιμότητα,
ωστόσο δεν έχει μέχρι στιγμής παρατηρηθεί επίπτωση στην ανθρώπινη
γονιμότητα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το FLUOXETINE/GENERICS μπορεί να επηρεάσει την κρίση σας ή το συντονισμό
των κινήσεών σας. Δεν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα εάν δε
συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το FLUOXETINE/GENERICS περιέχει λακτόζη
Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας πως έχετε δυσανεξία σε μερικά
σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας προτού πάρετε αυτό το φαρμακευτικό
προϊόν.
3. Πώς να πάρετε το FLUOXETINE/GENERICS
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
Καταπιείτε το καψάκιο με ένα ποτήρι νερό. Μη μασάτε το καψάκιο.
Ενήλικες:
Η συνιστώμενη δόση είναι:
Μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια: Η συνιστώμενη δόση είναι 1 καψάκιο
(20 mg) ημερησίως. Ο γιατρός σας θα αναθεωρήσει και θα προσαρμόσει τη
δοσολογία σας εάν χρειάζεται εντός 3 έως 4 εβδομάδων από την έναρξη της
θεραπείας. Εάν απαιτείται, η δοσολογία μπορεί σταδιακά να αυξηθεί έως μία
μέγιστη δόση 60 mg ημερησίως (3 καψάκια). Η δόση θα πρέπει να αυξάνεται με
προσοχή ώστε να διασφαλίζεται πως λαμβάνετε τη χαμηλότερη αποτελεσματική
δόση. Μπορεί να μην αισθανθείτε καλύτερα αμέσως μόλις αρχίσετε να παίρνετε
το φάρμακό σας για την κατάθλιψη. Αυτό είναι συνηθισμένο, καθώς μπορεί να
μην εμφανιστεί βελτίωση στα καταθλιπτικά συμπτώματα τις πρώτες εβδομάδες.
Η θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται για τουλάχιστον 6 μήνες.
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή - Η συνιστώμενη δόση είναι 1 καψάκιο
(20 mg) FLUOXETINE/GENERICS ημερησίως. Εάν, έπειτα από δύο εβδομάδες η
κατάστασή σας δε βελτιωθεί, ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει σταδιακά την
παραπάνω δόση έως τη μέγιστη συνιστώμενη δόση των 60 mg (3 καψάκια) την
ημέρα. Εάν δε σημειωθεί βελτίωση σε 10 εβδομάδες, ο γιατρός σας θα
επαναξιολογήσει την αγωγή σας.
Ψυχογενής βουλιμία - Η συνιστώμενη δόση είναι 3 καψάκια (60 mg)
ημερησίως.
Ηλικιωμένοι:
Ο γιατρός σας θα αυξήσει τη δόση με μεγαλύτερη προσοχή και η ημερήσια δόση
δε θα πρέπει γενικά να υπερβαίνει τα 2 καψάκια (40 mg). Η μέγιστη δόση είναι
3 καψάκια (60 mg) ημερησίως.
Ασθενείς με ηπατικά προβλήματα:
Εάν έχετε κάποιο ηπατικό πρόβλημα ή λαμβάνετε κάποια άλλη φαρμακευτική
αγωγή που μπορεί να επηρεάσει το FLUOXETINE/GENERICS, ο γιατρός σας μπορεί
να αποφασίσει να σας χορηγήσει χαμηλότερη δόση ή να σας πει να παίρνετε το
FLUOXETINE/GENERICS μέρα παρά μέρα.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 8 έως 18 ετών με μετρίου έως
σοβαρού βαθμού κατάθλιψη:
Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά και να επιβλέπεται από ειδικό.
Η αρχική δόση είναι 10 mg ημερησίως (χορηγούμενη ως 2,5 ml φλουοξετίνης σε
υγρή μορφή). Έπειτα από μία έως δύο εβδομάδες, ο γιατρός σας μπορεί να
αυξήσει τη δόση σε 20 mg ημερησίως. Η δόση θα πρέπει να αυξάνεται με
προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνετε τη χαμηλότερη αποτελεσματική
δόση. Παιδιά με χαμηλότερο σωματικό βάρος μπορεί να χρειάζονται
χαμηλότερες δόσεις. Εάν η ανταπόκριση στη θεραπεία είναι ικανοποιητική, ο
γιατρός σας θα πρέπει να επαναξιολογήσει την ανάγκη συνέχισής της πέραν
των 6 μηνών. Εάν δεν εμφανίσετε βελτίωση εντός 9 εβδομάδων, ο γιατρός σας
θα επανεκτιμήσει την αγωγή σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση FLUOXETINE/GENERICS από την κανονική
Εάν πάρετε παραπάνω καψάκια μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου (ή σε εφημερεύον
νοσοκομείο) ή ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.
Πάρτε τη συσκευασία του FLUOXETINE/GENERICS μαζί σας εάν αυτό είναι
εφικτό.
Στα σημεία υπερβολικής δόσης συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ναυτία, έμετος,
σπασμοί,
καρδιακά προβλήματα (όπως αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή), προβλήματα
στους πνεύμονες και μεταβολές στην ψυχική κατάσταση που κυμαίνονται από
διέγερση έως κώμα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το FLUOXETINE/GENERICS
Εάν ξεχάσετε κάποια δόση, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πάρτε την
επόμενη δόση σας την επόμενη ημέρα τη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε
διπλή δόση για να αναπληρώσετε ένα καψάκιο που ξεχάσατε.
Ένας τρόπος να είστε συνεπείς με τη λήψη της δόσης σας είναι να
παίρνετε το φάρμακο την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το FLUOXETINE/GENERICS
Μη διακόψετε το FLUOXETINE/GENERICS χωρίς να ρωτήσετε πρώτα το
γιατρό σας ακόμη και αν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα. Είναι
σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το φάρμακό σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή ποσότητα καψακίων.
Ενδέχεται να παρατηρήσετε τα παρακάτω συμπτώματα (συμπτώματα
απόσυρσης) όταν διακόψετε το FLUOXETINE/GENERICS: ζάλη, αίσθημα
μυρμηγκιάσματος-τσιμπήματος, διαταραχές ύπνου (έντονα όνειρα, εφιάλτες,
αϋπνία), αίσθημα ανησυχίας ή διέγερσης, ασυνήθιστη κόπωση ή αδυναμία,
αίσθημα άγχους, ναυτία/έμετος, τρόμος (τρέμουλο), πονοκέφαλοι.
Στα περισσότερα άτομα που διέκοψαν το FLUOXETINE/GENERICS, τυχόν
συμπτώματα ήταν ήπια και υποχώρησαν εντός λίγων εβδομάδων. Εάν
εμφανίζετε συμπτώματα όταν διακόψετε τη θεραπευτική αγωγή,
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Κατά τη διακοπή του FLUOXETINE/GENERICS, ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να
μειώσετε αργά τη δόση σας σε διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων - με αυτό τον
τρόπο θα μειωθεί το ενδεχόμενο να εμφανιστούν συμπτώματα απόσυρσης.
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το φάρμακο αυτό μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες
ενέργειες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το γιατρό σας ή να
μεταβείτε αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)
σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή αυτοκτονίας οποτεδήποτε (βλ.
παράγραφο 2, «Αυτοκτονικές σκέψεις και επιδείνωση της κατάθλιψης ή
της αγχώδους διαταραχής σας»).
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Αυτού του τύπου οι αντιδράσεις μπορεί να
εκδηλωθούν ως αναφυλαξία (μια βαριά μορφή αλλεργικής αντίδρασης) με
συμπτώματα όπως:
- εξάνθημα
- πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, του στόματος, της γλώσσας ή του
λαιμού (αγγειοοίδημα)
- ξαφνικός συριγμός, λιποθυμία ή δυσκολία στην κατάποση
- πυρετός, ταχέως εξελισσόμενο οίδημα των ιστών που περιβάλλουν το
λαιμό, το πρόσωπο, το στόμα και/ή το φάρυγγα, δερματικό εξάνθημα,
διόγκωση των λεμφαδένων (ορονοσία)
εάν νιώθετε ανησυχία και ότι δεν μπορείτε να καθίσετε ή να σταθείτε
χωρίς να κινείστε, μπορεί να έχετε ακαθησία. Εάν αυξήσετε τη δόση της
φλουοξετίνης μπορεί να αισθανθείτε χειρότερα.
δερματικό εξάνθημα, στο οποίο μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες και
το οποίο έχει τη μορφή μικρών στόχων (κεντρικά σκουρόχρωμα σημεία
που περιβάλλονται από μία πιο ανοιχτόχρωμη περιοχή με σκουρόχρωμο
δακτύλιο περιμετρικά) (πολύμορφο ερύθημα)
εκτεταμένο εξάνθημα με φυσαλίδες και αποκόλληση δέρματος, ιδιαίτερα
στην επιφάνεια του σώματος, γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και
τα γεννητικά όργανα (τοξική επιδερμική νεκρόλυση, σύνδρομο Stevens-
Johnson).
κρίσεις (σπασμοί)
χαμηλότερο του φυσιολογικού επίπεδο νατρίου στο αίμα, το οποίο μπορεί
να σας προκαλέσει αίσθημα αδυναμίας και σύγχυση σε συνδυασμό με
μυικό πόνο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε απρόσφορη έκκριση της
αντιδιουρητικής ορμόνης, η οποία είναι μια ορμόνη που προκαλεί στο
σώμα κατακράτηση νερού και αραίωση του αίματος, το οποίο μειώνει την
ποσότητα του νατρίου
συχνές εμπύρετες λοιμώξεις, ρίγη, πονόλαιμος ή στοματικά έλκη
(μειωμένες τιμές λευκών αιμοσφαιρίων)
πνευμονικά προβλήματα, ουλές και πάχυνση των πνευμόνων σε
συνδυασμό με λαχάνιασμα
ηπατική νόσος με τα ακόλουθα σημεία: ναυτία ή έμετος, απώλεια όρεξης,
γενικό αίσθημα αδιαθεσίας, πυρετός, φαγούρα, κιτρίνισμα του δέρματος
και των ματιών, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, σκουρόχρωμα ούρα
ένας συνδυασμός συμπτωμάτων (γνωστό ως σύνδρομο σεροτονίνης)
συμπεριλαμβανομένου ανεξήγητου πυρετού με ταχύπνοια ή ταχυκαρδία,
εφίδρωση, μυϊκή δυσκαμψία ή τρέμουλο, σύγχυση, ευερεθιστότητα και
υπερβολική διέγερση ή υπνηλία
παρατεταμένη και επώδυνη στύση
καρδιακά προβλήματα, όπως ταχύς ή άτακτος καρδιακός ρυθμός,
λιποθυμία, κατέρρειψη ή ζάλη κατά την όρθια στάση που μπορεί να είναι
ένδειξη μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα
αϋπνία
πονοκέφαλος
διάρροια, ναυτία
κόπωση, ασυνήθιστο αίσθημα αδυναμίας
Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα
ανορεξία, απώλεια βάρους
νευρικότητα, άγχος
ανησυχία
πτωχή συγκέντρωση
αίσθημα έντασης
μειωμένη ερωτική επιθυμία ή σεξουαλικά προβλήματα
(συμπεριλαμβανομένης δυσκολίας διατήρησης στύσης για σεξουαλική
δραστηριότητα και προβλήματα εκσπερμάτισης)
προβλήματα στον ύπνο, ασυνήθιστα όνειρα (συμπεριλαμβανομένων
εφιαλτών)
κόπωση ή υπνηλία
ζάλη
μεταβολή στη γεύση
ανεξέλεγκτο τρέμουλο
θαμπή όραση
αίσθημα γρήγορων και άτακτων καρδιακών παλμών
εξάψεις
χασμουρητό
δυσπεψία, έμετος
ξηροστομία
εξάνθημα, κνίδωση (ουρτικάρια), κνησμός
υπερβολική εφίδρωση
αρθραλγία
αυξημένη συχνότητα ούρησης
ανεξήγητη κολπική αιμορραγία
τρέμουλο ή ρίγη
Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα
αίσθηση αποπροσωποποίησης
προβλήματα μνήμης
παράξενες σκέψεις
μη φυσιολογική εύθυμη διάθεση
κουδούνισμα στα αυτιά
αιμορραγία από τη μύτη
προβλήματα οργασμού
τριγμός δοντιών
μυικές δεσμιδώσεις, ακούσεις κινήσεις ή προβλήματα με την ισορροπία ή το
συντονισμό των κινήσεων
διεσταλμένες κόρες ματιών
χαμηλή αρτηριακή πίεση
λαχάνιασμα
δυσκολία στην κατάποση
κοιλιακή αιμορραγία
τριχόπτωση
αυξημένη τάση μωλωπισμού
κρύος ιδρώτας
πόνος κατά τη διούρηση
ζεστό ή ψυχρό αίσθημα
γενική αίσθηση αδιαθεσίας/διαταραχής
Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα
ασυνήθιστα άγρια συμπεριφορά
να βλέπει, να αισθάνεται ή να ακούει κανείς πράγματα που δεν υπάρχουν
(ψευδαισθήσεις)
διέγερση
κρίσεις πανικού
επιθετικότητα
σύγχυση
ψεύδισμα ή τραύλισμα
φλεγμονή αιμοφόρου αγγείου (αγγειίτιδα)
διαστολή αιμοφόρων αγγείων
πόνος στο σωλήνα που μεταφέρει τις τροφές ή το νερό στο στομάχι σας
(οισοφάγος)
ευαισθησία στο ηλιακό φως
έκκριση γάλακτος από τους μαστούς
αύξηση στο επίπεδο της προλακτίνης (μίας ορμόνης) στο αίμα
αύξηση ηπατικών ενζύμων σε αιματολογική εξέταση
προβλήματα ούρησης
πονόλαιμος και δυσφορία κατά την κατάποση
μυικός πόνος
μωλωπισμός
ανεξήγητος μωλωπισμός ή αιμορραγία
δυσκολία στην ούρηση
αιμορραγία από βλεννογόνους όπως του στόματος και της μύτης
Οστικά κατάγματα
αυξημένος κίνδυνος οστικών καταγμάτων έχει
παρατηρηθεί στους ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα αυτού του τύπου.
Εάν έχετε κάποιο από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν και σας ενοχλεί ή
επιμένει για αρκετό χρόνο, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες στην πλειονότητά τους αναμένεται να
υποχωρήσουν με τη συνέχιση της θεραπείας.
Ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους (8-18 ετών)
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν μόνο σε παιδιά και
εφήβους
καθυστέρηση της ανάπτυξης ή πιθανή καθυστέρηση της σεξουαλικής
ωρίμανσης
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν συχνά σε παιδιά και
εφήβους
αλλαγές στη συμπεριφορά όπως τάση να ενεργεί κανείς χωρίς να
σκέφτεται, οργή και εκνευρισμός.
αλλαγές στη διάθεση συμπεριλαμβανομένης επιθετικότητας και
διέγερσης
σκέψεις αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας ή απόπειρα αυτοκτονίας
αιμορραγία από τη μύτη
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων
284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21
06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το FLUOXETINE/GENERICS
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο χάρτινο κουτί μετά το ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το FLUOXETINE/GENERICS
Η δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική φλουοξετίνη.
Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική φλουοξετίνη που αντιστοιχεί σε 20 mg
φλουοξετίνης.
Τα άλλα έκδοχα είναι λακτόζη (βλ. παράγραφο 2 «Το FLUOXETINE/GENERICS
περιέχει λακτόζη», άμυλο αραβοσίτου, πυριτίου οξείδιο κολλοειδές, άνυδρο,
τάλκης, μαγνήσιο στεατικό, ζελατίνη, κόμμεα λάκκας, νάτριο λαουρυλοθειϊκό,
πολυαιθυλενογλυκόλη, αμμωνίου υδροξείδιο, κυανό (E133), κίτρινο κινολίνης
(E104), ερυθροσίνη (E127), ινδικοκαρμίνιο (E132), τιτανίου διοξείδιο (E171) και
σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172).
Εμφάνιση του FLUOXETINE/GENERICS και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το FLUOXETINE/GENERICS είναι ένα σκληρό καψάκιο με αδιαφανές σώμα
χρώματος ανοιχτού πράσινου και αδιαφανές πώμα χρώματος μωβ, με την
εντύπωση “FL20” στο σώμα και “α” στο πώμα με μαύρη μελάνη.
Το FLUOXETINE/GENERICS διατίθεται σε φιάλες από υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο (HDPE) με βιδωτά πώματα πολυπροπυλενίου (με βάτα πίεσης)
που περιέχουν 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 και 100 καψάκια, σκληρά.
Το FLUOXETINE/GENERICS διατίθεται επίσης σε κυψέλες (blisters) από
PVC/PVDC/Al που περιέχουν 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 και 100
καψάκια, σκληρά.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
Δικαιούχος Προϊόντος:
Generics [UK] Ltd trading as Mylan, Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN61 TL, Αγγλία
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγμένης 577
Α
, Αργυρούπολη 164 51, Αθήνα,
Τηλ: 210-9936410
Παραγωγός
Generics [UK] Limited
Station Close
Potters Bar, Hertfordshire
EN6 1TL
Ηνωμένο Βασίλειο
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard
Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Ιρλανδία
Mylan B.V
Dieselweg 25
Bunschoten
Κάτω Χώρες
Mylan
ZAC des Gaulnes – 10
Boulevard de Lattre de Tassigny
69330 Meyzieu
Γαλλία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Δανία Fluoxetine Mylan
Αυστρία Fluoxetin ‘Arcana’ 20mg – Kapseln
Βέλγιο Fluoxetine Mylan 20mg harde capsules
Γαλλία Fluoxétine Mylan 20 mg, gélule
Γερμανία Fluoxetin dura 20mg
Ελλάδα Fluoxetine/Generics CAP 20 mg/CAP
Ιρλανδία Gerozac 20mg Capsules hard
Ιταλία Fluoxetina Mylan Generics
Λουξεμβούργο Fluoxetine Mylan 20mg harde capsules
Ολλανδία Fluoxetine Mylan 20mg, capsules
Πορτογαλία Fluoxetina Mylan
Ισπανία Fluoxetina Mylan 20 mg capsulas
Ηνωμένο Βασίλειο Fluoxetine Capsules 20mg
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις:
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή