ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
EVATON B
12
Σιρόπι (10+5+0.125) mg /5 ml
1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
11Ονομασία: EVATON B
12
12Σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Thiamine Hydrochloride (Vitamin B
1
),
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B
6
), Cyanocobalamine (Vitamin B
12
)
Έκδοχα: Sucrose, Glycerine, Sodium Benzoate, Methylparaben, Propylparaben,
Alcohol 95%, Sorbitol 70%, Essence Framboise, Hydrochloric acid 1N, Purified
water.
13Φαρμακοτεχνική μορφή: Σιρόπι
14Περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες:
Κάθε 5 ml περιέχει:Thiamine HCl (Vitamin B
1
): 10 mg Pyridoxine HCl
(Vitamin B
6
): 5 mg Cyanocobalamine (Vitamin B
12
): 125 mcg
15Περιγραφή - Συσκευασία: Το σιρόπι Evaton B
12
είναι ένα ρόδινο υγρό και περιέχεται σε
φιαλίδια των 120 ή 180ml.
16Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Βιταμίνες
1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας- Παρασκευαστής: DEMO ABEE, 21
ο
χλμ.
Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 14568 Κρυονέρι, Τηλ: 210 8161802, Fax: 210
8161587
2.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες:
Το EVATON-B
12
αποτελεί έναν άριστο συνδυασμό των νευροτρόπων βιταμινών Β
1
Β
6
Β
12
σε υψηλές δοσολογίες. Ο συνδυασμός αυτός παρουσιάζει έντονη φαρμακοδυναμική
συνέργεια πολύ μεγαλύτερη εκείνης η οποία επιτυγχάνεται με την μεμονωμένη χορήγηση
αυτών των βιταμινών. Με πολλές κλινικές μελέτες έχει αποδειχθεί απόλυτα η αναλγητική
δράση του συνδυασμού στο νευρικό ιστό. Ο συνδυασμός αυτός καθιστά το ιδιοσκεύασμα
EVATON-B
12
άριστο τονωτικό και ρύθμιση της λειτουργίας πολλών ενζυματικών
μηχανισμών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι στις ανάγκες του μεταβολισμού.
2.2 Θεραπευτικές Ενδείξεις:
Ενδείκνυται για:
-Κάθε κατάσταση με έλλειψη ή αυξημένες ανάγκες σε αυτές τις βιταμίνες.
-Νευρίτιδες, πολυνευρίτιδες, νευραλγίες, ιδίως ορισμένοι τύποι όπως μετά τη χορήγηση
διανικοτύλης.
-Αλκοολισμός και κυρίως αλκοολική εγκεφαλοπάθεια.
-Ιατρογενής δημιουργία ελλείψεως βιταμινών.
2.3 Αντενδείξεις:
Ιστορικό αλλεργίας σε κυανοκοβαλαμίνες. Αντενδεικνύεται σε άτομα ευαίσθητα στη θειαμίνη.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
2.4.1 Γενικά: H βιταμίνη Β
6
ενεργοποιεί την περιφερική DOPA-
αποκαρβοξυλάση. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να χορηγείται η βιταμίνη Β
6
με
την LEVODOPA παρά μόνο μαζί με έναν αναστολέα της DOPA-
αποκαρβοξυλάσης. Η ημερήσια δόση της βιταμίνης Β
6
δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2g. H Cyanocobalamine δεν είναι η κατάλληλη μορφή βιταμίνης
Β
12
για την θεραπεία οπτικών νευροπαθειών.
2.42Ηλικιωμένοι: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση του φαρμάκου σε
ηλικιωμένους.
2.43Κύηση: Οι μελέτες που έχουν γίνει δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, εντούτοις καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον είναι απαραίτητο.
2.44Γαλουχία: Οι μελέτες που έχουν γίνει δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο κατά τη διάρκεια
του θηλασμού, εντούτοις καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον είναι απαραίτητο.
2.4.5Παιδιά: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση του
φαρμάκου σε παιδιά.
2.4.6 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών:
Δεν υπάρχουν στοιχεία για επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για το προϊόν:
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:
Ισονιαζίδη, κυκλοσερίνη, πενικιλλαμίνη, υδραλαζίνη και αντιπηκτικά αυξάνουν τις ανάγκες
του οργανισμού σε βιταμίνη Β
12
. Η βιταμίνη Β
1
είναι ασύμβατη με οξειδο-αναγωγικές ουσίες
και ασταθής σε αλκαλικά διαλύματα.
2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
2-4 κοχλιάρια της σούπας ή του γλυκού ανάλογα με την ηλικία.
2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:
Δεν εφαρμόζεται.
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Σπανίως, αλλεργικές αντιδράσεις. Περιφερικές αντιδράσεις του τύπου παραισθησίας,
παρατηρήθηκαν μετά από παρατεταμένη λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης Β
6
.
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής στην περίπτωση που παραλείψει
να πάρει κάποια δόση :
Εάν πρέπει να λαμβάνεται το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να
πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εντούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη
δόση, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.
Μη διπλασιάζετε τις δόσεις
2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία
αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία < 25
o
C προφυλαγμένο από το φως.
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:
Ιανουάριος 2007
3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
-Το φάρμακο αυτό σας τα έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για
κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
-Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
-Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο
που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη
διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό
σας.
-Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
-Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
-Να μη διατηρείτε το φάρμακο σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί
να αλλοιώσουν το φάρμακο και να καταστήσουν επιβλαβές για τη υγεία σας.
-Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
-Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε μέρος ασφαλές μακριά από τα
παιδιά.
4.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή.