KLOREF
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: KLOREF
ΜΟΡΦΗ / ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Αναβράζοντα δισκία: Κάθε δισκίο περιέχει:
ΒΕΤΑΙΝΕ ΗΥDROCHLORIDE 1035 mg / TAB.
POTASSIUM BICARBONATE 675 ( 263 K
+
) mg/TAB.
ΕΚΔΟΧΑ:
Sacharin, Sodium Lauryl sulfate (Texapon K12), Acacia, Docusate sodium, polyvidone, Citric Acid,
Lime Flavour, Lemon Flavour, Magnesium stearate, Ethanol.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
BT X 30 (πλαστικό φιαλίδιο).
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑο KLOREF είναι ένας ηλεκτρολύτης σε μορφή δισκίων .
Χορηγείται για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υποκαλιαμίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ADELCO ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ. 210 4819 311-4 FAX : 210 4816 790
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ADELCO ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ. 210 4819 311-4 FAX : 210 4816 790
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Το KLOREF είναι ηλεκτρολύτης που χορηγείται από το στόμα, σε μορφή αναβραζόντων δισκίων για
την πρόληψη και την αντιμετώπιση υποκαλιαιμίας π.χ σε άτομα που λαμβάνουν διουρητικά τα οποία
δεν είναι προστατευτικά της απώλειας καλίου, κορτιζονούχα σκευάσματα, παρουσιάζουν σοβαρές
γαστροεντερικές διαταραχές (εμέτους, διάρροια). Το KLOREF είναι καλώς ανεκτό και δεν ερεθίζει το
στομάχι.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας σε άτομα που λαμβάνουν διουρητικά, που δεν
προστατεύουν την απώλεια καλίου, δακτυλίτιδα. Επίσης ασθενείς σε θεραπεία με κορτιζονούχα και
σε περιπτώσεις απώλειας καλίου από τον γαστροεντερικό σωλήνα, εμετοί ή διάρροιες.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Το KLOREF αντενδείκνυται σε άτομα που λαμβάνουν διουρητικά που προστατεύουν την απώλεια
καλίου (σπειρολακτόνη, τριαμτερένη) σε νεφρική ανεπάρκεια, ολιγουρία ή ανουρία και σε
περιπτώσεις που προκαλούν αύξηση του καλίου όπως αιμολυτικές κρίσεις.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:
Γενικά ο Kloref πρέπει να λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με νεφρική νόσο εκείνα
που λαμβάνουν υποκατάστατα χλωρίου νατρίου (μαγειρικού άλατος) παράλληλο χορήγηση
δακτυλίτιδος και στις περιπτώσεις χρόνιας νόσου μεταβολικού χαρακτήρα (διαβήτη).
Ηλικιωμένοι: Η χορήγηση του KLOREF στα ηλικιωμένα άτομα πρέπει να γίνεται με παράλληλο
έλεγχο του καλίου στο πλάσμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παράλληλης χορήγησης φαρμάκων που
αυξάνουν την συγκέντρωση καλίου στο αίμα (διουρητικά) ή νεφρικής νόσου που μειώνει την
απέκκριση του καλίου δια των νεφρών.
Κύηση: Η χορήγηση του KLOREF στην κύηση θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση της αναγκαιότητας
για την χορήγηση του και την ανάγκη να διατηρηθεί η οξεοβασική ισορροπία στην έγκυο.
Γαλουχία: Όλα τα φάρμακα, γενικότερα εκκρίνονται στο μητρικό γάλα και επηρεάζουν το θηλάζον
βρέφος.
Παιδιά: Η χρησιμοποίηση του KLOREF για παιδιά δεν έχει μελετηθεί.
Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν αναφέρεται.
Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα έκδοχα: Δεν αναφέρονται
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα: Το ΚLOREF δεν πρέπει να χορηγείται παράλληλα με
διουρητικά τα οποία προστατεύουν την απώλεια καλίου ή ασθενείς που λαμβάνουν υποκατάστατα
χλωριούχου νατρίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν χορηγείται παράλληλα δακτυλίτις.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:.
Ενήλικες:. Συνήθης δόση 1-2 δισκία 3 - 4 φορές την ημέρα
Παιδιά : Δεν ενδείκνυται
Ηλικιωμένοι: Όπως στους ενήλικες με ιδιαίτερη προσοχή στις αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις του
φαρμάκου.
ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Προβλήματα υπερδοσολογίας σπάνια παρατηρούνται σε άτομα που έχουν φυσιολογική νεφρική
λειτουργία. Σε άτομα με μειωμένους τους εκκριτικούς μηχανισμούς που παρουσιάζουν συμπτώματα
υπερδοσολογίας ή αντιμετώπιση θα γίνει με ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος δεξτρόζης, ινσουλίνης
και αν χρειαστεί αιμοδιάλυση ή περιτονοδιάλυση.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Σπάνια. Αναφέρονται δερματικά εξανθήματα . Συχνότερες παρενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία,
έμετο , διάρροια και κοιλιακή δυσφορία . Εξελκώσεις , στενώσεις και αιμορραγίες του οισοφάγου και
του υπόλοιπου γαστροεντερικού σωλήνα αναφέρονται μετά τη χορήγηση δισκίων απλών ,
εντεροδιαλυτών ή και βραδείας απορρόφησης χλωριούχου καλίου.
Υπερκαλιαιμία παρατηρείται κυρίως έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση και συνηθέστερα όταν
λαμβάνεται από το στόμα. Τα συμπτώματα της υπερκαλιαιμίας περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων
παραισθησίες, των άκρων, πτώση αρτηριακής πιέσεως, αρρυθμίες.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ
ΔΟΣΗ :
Η παράληψη μιας ή περισσοτέρων δόσεων δεν προκαλεί επικίνδυνο κατάσταση για το συνήθη
ασθενή. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται ο ασθενής να πάρει την δόση του αμέσως μόλις το
αντιληφθεί και να συνεχίσει να παίρνει φάρμακο κανονικά .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη
πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε
αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που
λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να
ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μην διατηρείται τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να
αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για την μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάμε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα
παιδιά.
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΦΥΛΑΞΗ:
Το προϊόν διατηρείται σε θερμοκρασία κάτω των 25° C
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Αναγράφεται στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φάρμακα να φυλάγονται μακριά από τα παιδιά.
ΗΜΕΡ. ΤΕΛ. ΑΝΑΘ. ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ : 10/2008
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777
adelco
ADELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37, - 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 4819311 - 4 FAX: 210 4816790