ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΖΑΡΜΠΗ 2,4g γλυκερίνης
(glycerol)/υποκλυσμό 2,5ml
ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ / ΖΑΡΜΠΗ 2,1g γλυκερίνης
(glycerol)/υποκλυσμό 2,5ml
ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ / ΖΑΡΜΠΗ 1,8g γλυκερίνης
(glycerol)/υποκλυσμό 2,5ml
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες
για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Το φάρμακο αυτό χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο
σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι
ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ /
ΖΑΡΜΠΗ
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ και ποια είναι η χρήση
του
Το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ είναι ένα σκεύασμα που περιέχει γλυκερίνη
και χρησιμοποιείται για τη συμπτωματική θεραπεία της δυσκοιλιότητας και την ταχεία
κένωση του ορθού (προετοιμασία για ενδοσκοπικές εξετάσεις του πρωκτού).
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
Μην χρησιμοποιήσετε το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
σε περίπτωση αλλεργίας στην γλυκερίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
σε περιπτώσεις κολικών, αιμορροΐδων, θηλωμάτων, ορθοκολιτιδικών
αιμορραγιών, πρωκτικών ραγάδων.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού χρησιμοποιήσετε το
ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
- Να αποφεύγεται η μακροχρόνια χρήση.
- Η θεραπεία της δυσκοιλιότητας είναι βοηθητική στην υγιεινή ζωή και στη δίαιτα.
Φροντίστε η διατροφή σας να είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και υγρά και να
εξασκήστε συχνά.
- Εάν είστε διαβητικοί θα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεάσει τα
επίπεδα γλυκόζης στο σώμα σας..
-
Παιδιά και έφηβοι
Στα παιδιά και εφήβους η χορήγηση μικροκλυσμάτων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις. Ακολουθείτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο 3. για παιδιά, εφήβους και βρέφη,
ώστε να χορηγηθούν τα ανάλογα μικροκλύσματα.
1
Άλλα φάρμακα και ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες.
Ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή
μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.
Κύηση , θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμοκοποιού σας προτού
πάρετε αυτό το φάρμακο.
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Το
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν υπάρχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ περιέχει ύδωρ (κεκαθαρμένο). Δεν
υπάρχει ιδιαίτερη προειδοποίηση για τα περιεχόμενα έκδοχα.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνιστώμενη δόση είναι:
Χρήση σε ενήλικες: 1 μικροκλύσμα ενηλίκων. Εάν η κένωση δεν επέλθει σε 5-30 λεπτά,
μπορεί να χορηγηθεί άλλο ένα μικροκλύσμα στο διάστημα της επόμενης ώρας.
Χρήση σε παιδιά: Παιδιά 2 – 6 ετών: 1 παιδικό μικροκλύσμα για να επέλθει κένωση σε
5 – 30 λεπτά.
Από 6 ετών και άνω, όπως οι ενήλικες.
Χρήση σε βρέφη: 1 βρεφικό μικροκλύσμα. Η κένωση θα επέλθει σε 5-30 λεπτά. Η
χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί μετά από 3 ημέρες.
Αφαιρείται το πλαστικό πώμα, εισάγεται το ρύγχος του μικροκλύσματος στο
απευθυσμένο και πιέστε την κύστη δυνατά. Προσπαθήστε να παραμείνει για 3 λεπτά
τουλάχιστον χωρίς κένωση ώστε να γίνει πλήρης δράση.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ /
ΖΑΡΜΠΗ από την κανονική
Υπερβολική χρήση θα προκαλέσει ερεθισμό στο έντερο, κοιλιακούς πόνους και διάρροια.
Τηλ. Κέντρου Δηλητ.: 2107793777.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
Τα μικροκλύσματα γλυκερίνης χορηγούνται περιστασιακά και όχι καθημερινά για μακρά
χρονικά διαστήματα.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ /
ΖΑΡΜΠΗ
Τα μικροκλύσματα γλυκερίνης χορηγούνται περιστασιακά και όχι καθημερινά για μακρά
χρονικά διαστήματα.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε
τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
2
Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καψίματος στον πρωκτό και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις φλεγμονή του εντέρου.
Επίσης περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν κοιλιακές κράμπες.
Αν κάποια από τα ακόλουθα συμπτώματα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης εμφανιστούν
επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτά είναι:
-ξαφνική δύσπνοια και σφίξιμο στο στήθος
-πρήξιμο των βλεφάρων, προσώπου ή χειλιών
-κνίδωση, δερματικοί όζοι
-εξάνθημα, φαγούρα, πυρετός
-κατάρρευση
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που
αναγράφεται παρακάτω. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να
βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του
παρόντος φαρμάκου.
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: +302132040380/337
Φαξ: +302106549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: +35722608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
5. Πώς φυλάσσεται το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν
τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
επισήμανση στον πλαστικό περιέκτη και στο κουτί μετά το «EXP». Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Τα μικροκλύσματα γλυκερίνης φυλάσσονται σε δροσερές συνθήκες (θερμοκρασία μέχρι
25C) και σε ξηρό μέρος.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά
τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ
Η δραστική ουσία είναι η γλυκερίνη (glycerol).
3
ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΖΑΡΜΠΗ 2,4g/dose(2,5ml): κάθε υποκλυσμός
(2,5ml) περιέχει 2,4g γλυκερίνης
ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ / ΖΑΡΜΠΗ 2,1g/dose(2,5ml): κάθε υποκλυσμός
(2,5ml) περιέχει 2,1g γλυκερίνης
ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ / ΖΑΡΜΠΗ 1,8g/dose(2,5ml): κάθε υποκλυσμός
(2,5ml) περιέχει 1,8g γλυκερίνης
Το άλλο συστατικό είναι: ύδωρ (κεκαθαρμένο).
Εμφάνιση του ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ και περιεχόμενο της
συσκευασίας
Το ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΖΑΡΜΠΗ είναι υγρό (διαυγές, άχρωμο διάλυμα) που
παρέχεται σε χάρτινο κουτί των 2 μικροκλυσμάτων, τοποθετημένα μέσα σε κατάλληλους
(πλαστικούς) περιέκτες από PΕ.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
Ελλάδα: Ε. Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 38, 11476, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ:
2106430375, FAX: 2106447012, E-MAIL: info @ zarbis . gr
Κύπρος: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΤΣΙΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25, Τ.Θ. 56495, 3307
ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35725343150, FAX: +35725354242, E-MAIL: tsicopharm @ cytanet . com . cy
Παραγωγός
Ε. Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΘΗΒΩΝ 35, 19100, ΜΕΓΑΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ./FAX:
2296029861, E-MAIL: production @ johnz . gr
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις:
26/11/2014
4