ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΗΣΤΗ
Rythmogastryl 20 mg, Γαστροανθεκτικό καψάκιο , σκληρό.
Ομεπραζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1 Τι είναι το Rythmogastryl και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Rythmogastryl
3 Πώς να πάρετε το Rythmogastryl
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Rythmogastryl
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RYTHMOGASTRYL ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Rythmogastryl περιέχει τη δραστική ουσία ομεπραζόλη. Ανήκει
σε μία ομάδα φαρμάκων που καλούνται αναστολείς της αντλίας
πρωτονίων. Λειτουργεί μειώνοντας την ποσότητα του οξέος που
παράγει το στομάχι σας.
Το Rythmogastryl χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τις
ακόλουθες καταστάσεις:
Σε ενήλικες:
-Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο (ΓΟΠΝ). Αυτή προκύπτει
όταν διαφεύγει το οξύ από το στομάχι στον οισοφάγο (το σωλήνα
που συνδέει το λαιμό με το στομάχι σας) προκαλώντας πόνο,
φλεγμονή και καύσο στο στομάχι.
-Έλκη στο ανώτερο τμήμα του εντέρου (δωδεκαδακτυλικό έλκος) ή
στο στομάχι (γαστρικό έλκος).
-Έλκη που μολύνονται από βακτήριο που καλείται
Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού. Εάν έχετε αυτήν την πάθηση, ο
γιατρός σας θα σας χορηγήσει επίσης αντιβιοτικά για να
θεραπεύσει την μόλυνση και να επιτρέψει στο έλκος να επουλωθεί.
-Έλκη που προκαλούνται από φάρμακα που καλούνται ΜΣΑΦ (Μη
Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα). Το Rythmogastryl μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της δημιουργίας ελκών
εάν λαμβάνετε ΜΣΑΦ.
-Υπερβολική ποσότητα οξέος στο στομάχι που προκαλείται από
όγκο στο πάγκρεας (σύνδρομο Zollinger-Ellison).
Σε παιδιά:
Παιδιά ηλικίας άνω του 1 έτους και ≥ 10 kg
Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο (ΓΟΠΝ). Αυτή προκύπτει
όταν διαφεύγει το οξύ από το στομάχι στον οισοφάγο (το σωλήνα
που συνδέει το λαιμό με το στομάχι σας) προκαλώντας πόνο,
φλεγμονή και καύσο στο στομάχι. Στα παιδιά, τα συμπτώματα
αυτής της πάθησης μπορεί να περιλαμβάνουν την επιστροφή του
περιεχομένου του στομάχου στο στόμα (αναγωγή), έμετο και
φτωχή πρόσληψη βάρους.
Παιδιά άνω των 4 ετών και έφηβοι
Έλκη που μολύνονται από το βακτήριο που καλείται
‘Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού’. Εάν το παιδί σας έχει αυτή την
πάθηση, ο γιατρός σας μπορεί να χορηγήσει επίσης αντιβιοτικά για
να θεραπεύσει τη μόλυνση και να επιτρέψει στο έλκος να
επουλωθεί.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ
RYTHMOGASTRYL
Μη πάρετε το Rythmogastryl
-σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην ομεπραζόλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Rythmogastryl.
-σε περίπτωση αλλεργίας σε φάρμακα που περιέχουν άλλους
αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (π.χ. παντοπραζόλη,
λανσοπραζόλη, ταμπεπραζόλη, εσομεπραζόλη)
-σε περίπτωση που λαμβάνετε φάρμακα που περιέχουν νελφιναβίρη
(χρησιμοποιούνται για HIV λοίμωξη )
Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Rythmogastryl.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Το Rythmogastryl μπορεί να αποκρύψει τα συμπτώματα άλλων
ασθενειών. Ως εκ τούτου, εάν κάποιο από τα ακόλουθα σας συνέβη
πριν αρχίσετε να λαμβάνετε Rythmogastryl ή ενώ το λαμβάνετε,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας άμεσα:
-Χάνετε πολύ βάρος χωρίς λόγο και έχετε προβλήματα κατάποσης.
-Έχετε πόνο στο στομάχι ή δυσπεψία
-Αρχίζετε να κάνετε εμετό τροφή ή αίμα.
-Αποβάλλετε μαύρα κόπρανα (αιματοβαμμένα κόπρανα).
-Αντιμετωπίζετε σοβαρή ή επίμονη διάρροια, καθώς η ομεπραζόλη
έχει συνδεθεί με μικρή αύξηση λοιμώδους διάρροιας.
-Έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα.
Αν λαμβάνετε Rythmogastryl σε μακροχρόνια βάση (περισσότερο
από 1 χρόνο) ο γιατρός σας πιθανόν να σας έχει υπό τακτική
επίβλεψη. Πρέπει να αναφέρετε οποιαδήποτε καινούργια και
ασυνήθιστα συμπτώματα και περιστατικά όποτε επισκέπτεστε τον
γιατρό σας.
Λαμβάνοντας έναν αναστολέα αντλίας πρωτονίων, όπως την
Ομεπραζόλη, ειδικά για περίοδο άνω του ενός έτους, μπορεί να
αυξηθεί ελαφρώς ο κίνδυνος κατάγματος στο ισχίο, στον καρπό ή
στη σπονδυλική στήλη. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε
οστεοπόρωση ή εάν παίρνετε κορτικοστεροειδή (το οποίο μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης).
Άλλα φάρμακα και Rythmogastryl
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας
εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και
αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Αυτό πρέπει να
γίνει γιατί το Rythmogastryl μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που
δρουν ορισμένα φάρμακα και ορισμένα φάρμακα μπορεί να έχουν
επίδραση στο Rythmogastryl.
Μην πάρετε Rythmogastryl εάν λαμβάνετε φάρμακα που περιέχουν
νελφιναβίρη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της HIV
λοίμωξης)
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν λαμβάνετε
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα:
-Κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη ή βορικοναζόλη (χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία των μολύνσεων που προκαλούνται από μύκητες).
-Διγοξίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία καρδιακών
προβλημάτων)
-Διαζεπάμη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους, για να
χαλαρώσει τους μύς ή στην επιληψία).
-Φαινυτοΐνη (χρησιμοποιείται στην επιληψία). Εάν λαμβάνετε
φαινυτοΐνη, ο γιατρός σας θα πρέπει να σας παρακολουθεί όταν
αρχίσετε ή σταματήσετε τη λήψη Rythmogastryl.
-Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να αραιώσουν το αίμα σας,
όπως η βαρφαρίνη ή άλλοι αναστολείς της βιταμίνης Κ. Πιθανόν
να χρειάζεται να σας παρακολουθεί ο γιατρό σας όταν ξεκινήσετε
ή σταματήσετε να λαμβάνετε Rythmogastryl.
-Ριφαμπικίνη (χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τη φυματίωση)
-Αταζαναβίρη (χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει την HIV
λοίμωξη)
-Τακρόλιμους (σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης οργάνων).
-St John’s wort (
Hypericum perforatum
) (χρησιμοποιείται για να
θεραπεύσει ήπια κατάθλιψη)
-Σιλοσταζόλη (χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τη διαλείπουσα
χωλότητα)
-Σακουϊναβίρη (χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει την HIV
λοίμωξη)
-Κλοπιδογρέλη (χρησιμοποιείται για να προστατέψει από
θρόμβους)
-Eρλοτινίμπη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου)
-Mεθοτρεξάτη (ένα φάρμακο χημειοθεραπείας που χρησιμοποιείται
σε υψηλές δόσεις για τη θεραπεία του καρκίνου) - σε περίπτωση
που παίρνετε υψηλή δόση μεθοτρεξάτης, ο γιατρός σας μπορεί να
σταματήσει προσωρινά την θεραπεία σας με Ομεπραζόλη.
Εάν ο γιατρός σας σάς χορηγήσει τα αντιβιοτικά αμοξυκιλλίνη και
κλαριθρομυκίνη καθώς και Rythmogastryl για να θεραπεύσει έλκη
που προκαλούνται από μόλυνση με το Ελικοβακτηρίδιο του
Πυλωρού, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας για
οποιοδήποτε άλλο φάρμακο λαμβάνετε.
Το Rythmogastryl με τροφές και ποτά
Μπορείτε να πάρετε τα καψάκια μαζί με τροφή ή με άδειο στομάχι
Κύηση και θηλασμός και γονιμότητα
Ενημερώστε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας εάν είστε
έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, πριν πάρετε αυτό το
φάρμακο.
Η ομεπραζόλη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα αλλά δεν είναι
πιθανό να επηρεάζει το παιδί όταν λαμβάνεται στις κατάλληλες
θεραπευτικές δόσεις. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν μπορείτε να
πάρετε Rythmogastryl εάν θηλάζετε.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Rythmogastryl είναι απίθανο να επηρεάζει την ικανότητα
οδήγησης ή χρήσης κάποιων εργαλείων ή μηχανών. Ανεπιθύμητες
ενέργειες όπως ζάλη και οπτικές διαταραχές μπορεί να συμβούν
(βλέπε παράγραφο 4). Εάν αυτό συμβεί, δεν πρέπει να οδηγείτε ή
να χειρίζεστε μηχανές.
Ta καψάκια Rythmogastryl περιέχουν λακτόζη
Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα
σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ RYTHMOGASTRYL
Πάντοτε να παίρνετε το Rythmogastryl
αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Ο γιατρός σας θα σας πει πόσα καψάκια να πάρετε και για πόσο
καιρό να τα παίρνετε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάστασή σας
και την ηλικία σας.
Οι συνήθεις δόσεις δίνονται παρακάτω.
Ενήλικες:
Για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της ΓΟΠΝ όπως ο καύσος του
στομάχου και η αναγωγή οξέος:
-Εάν ο γιατρός σας έχει βρει ότι ο σωλήνας της τροφής
(οισοφάγος) έχει υποστεί ελαφρές βλάβες, η συνήθης δόση είναι 20
mg μία φορά την ημέρα για 4-8 εβδομάδες. Ο γιατρός σας μπορεί
να σας πει να πάρετε μία δόση των 40 mg για 8 επιπλέον
εβδομάδες εάν ο οισοφάγος σας δεν έχει ακόμα επουλωθεί.
- Η συνήθης δόση μόλις ο οισοφάγος επουλωθεί είναι 10 mg μία
φορά την ημέρα.
- Εάν ο οισοφάγος σας δεν έχει υποστεί βλάβη, η συνήθης δόση
είναι 10 mg μία φορά την ημέρα.
Για τη θεραπεία των ελκών του ανώτερου τμήματος του
εντέρου (δωδεκαδακτυλικό έλκος):
συνήθης δόση είναι 20 mg μία φορά την ημέρα για 2 εβδομάδες.
Ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε την ίδια δόση για 2
επιπλέον εβδομάδες αν το έλκος σας δεν έχει επουλωθεί.
-Αν το έλκος δεν επουλωθεί πλήρως, η δόση μπορεί να αυξηθεί στα
40 mg μία φορά την ημέρα για 4 εβδομάδες.
Για τη θεραπεία του έλκους στο στομάχι (γαστρικό έλκος)
συνήθης δόση είναι 20 mg μία φορά την ημέρα για 4 εβδομάδες.
Ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε την ίδια δόση για 4
επιπλέον εβδομάδες αν το έλκος δεν έχει επουλωθεί.
-Αν το έλκος δεν επουλωθεί πλήρως, η δόση μπορεί να αυξηθεί στα
40 mg μία φορά την ημέρα για 8 εβδομάδες.
Για την προστασία από επανεμφάνιση δωδεκαδακτυλικών
και γαστρικών ελκών:
Η συνήθης δόση είναι 20 mg μία φορά την ημέρα. Ο γιατρός σας
μπορεί να αυξήσει τη δόση στα 40 mg μία φορά την ημέρα.
Για τη θεραπεία δωδεκαδακτυλικών και γαστρικών ελκών που
προκαλούνται από ΜΣΑΦ (Μη Στερεοειδή Αντιφλεγμονώδη
Φάρμακα):
Η συνήθης δόση είναι 20 mg μία φορά την ημέρα για 4-8 εβδομάδες
Για την πρόληψη δωδεκαδακτυλικών και γαστρικών
ελκών αν παίρνετε ΜΣΑΦ:
Η συνήθης δόση είναι 20 mg μία φορά την ημέρα.
Για τη θεραπεία ελκών που προκαλούνται από μολύνση από
το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού και για να αποτραπεί η
επανεμφάνιση:
Η συνήθης δόση είναι 20 mg Rythmogastryl δύο φορές την ημέρα
για μία εβδομάδα. Ο γιατρός σας θα σας πει επίσης να πάρετε δύο
αντιβιοτικά μεταξύ της αμοξυκιλλίνης, της κλαριθρομυκίνης και
της μετρονιδαζόλης.
Για τη θεραπεία της παρουσίας μεγάλης ποσότητας οξέος στο
στομάχι που προκαλείται από όγκο στο πάγκρεας (σύνδρομο
Zollinger-Ellison):
-Η συνήθης δόση είναι 60 mg καθημερινά.
γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση ανάλογα με τις ανάγκες
σας και επίσης θα αποφασίσει για πόσο καιρό θα χρειαστεί να
πάρετε το φάρμακο.
Παιδιά:
Για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της ΓΟΠΝ όπως ο καύσος του
στομάχου και η αναγωγή οξέος:
Παιδιά άνω του 1 έτους και με βάρος σώματος μεγαλύτερο από 10
kg μπορούν να πάρουν Rythmogastryl. Η δόση για τα παιδιά
βασίζεται στο βάρος του παιδιού και ο γιατρός θα αποφασίσει τη
σωστή δόση.
Για τη θεραπεία ελκών που προκαλούνται από μολύνσεις από
το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού και για να αποτραπεί η
επανεμφάνιση:
-Παιδιά άνω των 4 ετών μπορούν να πάρουν Rythmogastryl. Η
δόση για τα παιδιά βασίζεται στο βάρος του παιδιού και ο γιατρός
θα αποφασίσει τη σωστή δόση.
γιατρός σας θα χορηγήσει επίσης δύο αντιβιοτικά για το παιδί
σας που καλούνται αμοξυκιλλίνη και κλαριθρομυκίνη.
Λήψη αυτού του φαρμάκου
-Συνιστάται να παίρνετε τα καψάκια το πρωί.
-Μπορείτε να πάρετε τα καψάκια μαζί με φαγητό ή με άδειο
στομάχι.
-Καταπιείτε τα καψάκια ολόκληρα με μισό ποτήρι νερό. Μη μασάτε
ή σπάτε τα καψάκια. Αυτό γίνεται επειδή τα καψάκια περιέχουν
εντεροδιαλυτά κοκκία τα οποία εμποδίζουν το φάρμακο να
διασπαστεί από τα οξέα του στομάχου. Είναι σημαντικό να μην
καταστραφούν τα κοκκία.
Τι να κάνετε σε περίπτωση που εσείς ή το παιδί σας έχετε
πρόβλημα στο να καταπιείτε τα καψάκια
Εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε πρόβλημα στο να καταπιείτε τα
καψάκια:
- Ανοίξτε τα καψάκια και καταπιείτε το περιεχόμενο άμεσα με μισό
ποτήρι νερό ή αδειάστε το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι νερό (όχι
αεριούχο), σε κάποιο όξινο χυμό φρούτου (π.χ. μήλου, πορτοκαλιού
ή ανανά) ή σε κομπόστα μήλου.
- Πάντα αναδεύετε το μίγμα ακριβώς πριν το πιείτε (το μίγμα δε θα
είναι διαυγές). Στη συνέχεια πιείτε το μίγμα αμέσως ή μέσα σε 30
λεπτά.
- Για να είστε σίγουροι ότι ήπιατε όλο το φάρμακο, ξεπλύνετε το
ποτήρι πολύ καλά με μισό ποτήρι νερό και πιείτε το. Τα στερεά
κομμάτια περιέχουν το φάρμακο – μην τα μασήσετε ή τα σπάσετε.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Rythmogastryl από την κανονική
Αν πάρετε περισσότερο Rythmogastryl από αυτό που σας
συνέστησε ο γιατρός σας, επικοινωνήστε με το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας άμεσα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Rythmogastryl
Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, πάρτε την μόλις το θυμηθείτε.
Ωστόσο, αν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, παραλήψτε
τη χαμένη δόση. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη
δόση που ξεχάσατε.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Rythmogastryl μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και αυτές δεν
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
σπάνιες αλλά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες,
σταματήστε την λήψη Rythmogastryl και επικοινωνήστε με
έναν γιατρό αμέσως:
-Ξαφνικός συριγμός, πρήξιμο των χειλιών, της γλώσσας και του
λαιμού ή του σώματος, εξάνθημα, λιποθυμία ή δυσκολία στην
κατάποση (σοβαρή αλλεργική αντίδραση).
-Κοκκίνισμα στο δέρμα με φλύκταινες ή ξεφλούδισμα. Μπορεί
επίσης να υπάρχουν φλύκταινες και αιμορραγία στα χείλια, τα
μάτια, το στόμα, τη μύτη και τα γεννητικά όργανα. Αυτό μπορεί να
είναι ‘σύνδρομο Stevens-Johnson’ ή ‘τοξική επιδερμική νεκρόλυση’.
-Κίτρινο δέρμα, σκούρα ούρα και κόπωση τα οποία μπορεί να είναι
συμπτώματα ηπατικών προβλημάτων.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν 1 στους
10 ασθενείς)
-Κεφαλαλγία.
-Επιδράσεις στο στομάχι ή στο έντερο: διάρροια, στομαχικό άλγος,
δυσκοιλιότητα, αέρια (μετεωρισμός).
-Αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) ή έμετος.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν 1
στους 100 ασθενείς)
-Πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους.
-Διαταραχές του ύπνου (αϋπνία)
-Ζάλη, αίσθημα φαγούρας σαν μυρμήγκιασμα, υπνηλία.
-Αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος)
-Αλλαγές στις αιματολογικές εξετάσεις που ελέγχουν πώς
λειτουργεί το ήπαρ
-Δερματικό εξάνθημα, άμορφο εξάνθημα (κυψέλη) και φαγούρα.
-Γενικό αίσθημα αδιαθεσίας και έλλειψης ενέργειας
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν 1
στους 1000 ασθενείς)
-Αιματολογικά προβλήματα όπως μειωμένος αριθμός
λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
αδυναμία, μελάνιασμα ή να κάνει πιο πιθανές τις μολύνσεις.
-Αλλεργικές αντιδράσεις, μερικές φορές πολύ σοβαρές,
συμπεριλαμβανομένου πρηξίματος στα χείλη, τη γλώσσα και το
λαιμό, πυρετό, συριγμό.
-Χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
αδυναμία, εμετό και κράμπες.
-Αίσθημα ταραχής, σύγχυσης ή κατάθλιψης.
-Αλλαγές στη γεύση.
-Προβλήματα όρασης όπως θαμπή όραση.
-Ξαφνική αίσθηση συριγμού ή έλλειψης ανάσας (βρογχόσπασμος).
-Ξηροστομία.
-Φλεγμονή στο εσωτερικό του στόματος.
-Μία μόλυνση που καλείται ‘καντιντίαση’ η οποία μπορεί να
επηρεάσει το έντερο και προκαλείται από μύκητα.
-Ηπατικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου ίκτερου που μπορεί
να προκαλέσουν κίτρινο δέρμα, σκούρα ούρα και κόπωση.
-Απώλεια μαλλιών (αλωπεκία)
-Δερματικό εξάνθημα κατά την έκθεση στον ήλιο
-Πόνοι στις αρθρώσεις (αρθραλγία) ή πόνος στους μύς (μυαλγία)
-Σοβαρά νεφρικά προβλήματα (διάμεση νεφρίτιδα)
-Αυξημένη εφίδρωση
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν
1 στους 10000 ασθενείς)
-Μεταβολές στον αριθμό κυττάρων στο αίμα συμπεριλαμβανομένης
της ακοκκιοκυτταραιμίας (έλλειψη λευκών αιμοσφαιρίων)
-Επιθετικότητα
-Όραση, αίσθηση ή ακοή πραγμάτων που δεν υπάρχουν
(ψευδαισθήσεις)
-Σοβαρά ηπατικά προβλήματα που οδηγούν σε ηπατική ανεπάρκεια
και φλεγμονή στον εγκέφαλο
-Ξαφνική έναρξη σοβαρού εξανθήματος ή φλυκταίνωση ή
ξεφλούδισμα του δέρματος. Αυτό μπορεί να συνδέεται με υψηλό
πυρετό και πόνο στις αρθρώσεις Stevens-Johnson, τοξική
επιδερμική νεκρόλυση)
-Μυϊκή αδυναμία
-Μεγέθυνση του στήθους στους άντρες
Μη γνωστές συχνότητα τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα
υπάρχοντα δεδομένα)
-Φλεγμονή στο έντερο (που οδηγεί σε διάρροια).
-Αν ακολουθείτε θεραπεία με Ομεπραζόλη για περισσότερο από
τρεις μήνες, είναι πιθανό τα επίπεδα μαγνησίου στο αίμα σας να
πέσουν. Τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μπορούν να εμφανιστούν
ως κόπωση, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις, αποπροσανατολισμός,
σπασμοί, ζάλη ή αυξημένο καρδιακό ρυθμό. Αν έχετε κάποιο από
αυτά τα συμπτώματα, ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως. Τα
χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μια
μείωση των επιπέδων καλίου ή ασβεστίου στο αίμα. Ο γιατρός σας
μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιούνται τακτικές εξετάσεις
αίματος για να παρακολουθεί τα επίπεδα του μαγνησίου.
Το Rythmogastryl μπορεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να
επηρεάσει τα λευκά αιμοσφαίρια οδηγώντας σε ανοσοανεπάρκεια.
Αν έχετε κάποια μόλυνση με συμπτώματα όπως πυρετό με σοβαρά
εξασθενημένη γενική κατάσταση ή πυρετό με συμπτώματα τοπικής
μόλυνσης όπως πόνο στο σβέρκο, το λαιμό ή το στόμα ή δυσκολίες
στην ούρηση, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας όσο πιο
σύντομα γίνεται ώστε η έλλειψη λευκών αιμοσφαιρίων
(ακοκκιοκυτταραιμία) να μπορέσει να αποκλειστεί με μία
αιματολογική εξέταση. Είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να
δώσετε πληροφορίες για το φάρμακό σας.
Μην ανησυχείτε με αυτή τη λίστα των πιθανών ανεπιθύμητων
ενεργειών. Μπορεί να μη σας συμβεί καμία από αυτές.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες
ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που
αναγράφεται παρακάτω. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ RYTHMOGASTRYL
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το
βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης
που αναφέρεται στην στο κουτί ή στο φιαλίδιο μετά την
συντομογραφία που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία λήξης. Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που
αναφέρεται εκεί.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ορατά
σημεία βλάβης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα
που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Rythmogastryl
- Η δραστική ουσία είναι η ομεπραζόλη. Τα Rythmogastry l καψάκια
περιέχουν 20 mg ομεπραζόλης
- Τα άλλα συστατικά είναι: Sugar Spheres, Lactose Anhydrous, Hypromellose,
Hydoxypropyl Cellulose, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate,
Hypromellose Phthalate, Diethyl Phthalate
Σύνθεση κενής κάψουλας: Gelatin, Titanium Dioxide E171, Erythrosine E127,
Tartazine E102, Patent Blue V E131.
Εμφάνιση του Rythmogastryl και περιεχόμενο της
συσκευασίας
Σκληρά καψάκια ζελατίνης με αδιαφανές λευκό-πράσινο σώμα που
περιέχουν εντεροδιαλυτά κοκκία.
Συσκευασία:
-Φιαλίδια που περιέχουν 14 ή 28 σκληρά γαστροανθεκτικά
καψάκια.
-Κουτιά που περιέχουν 2 ή 4 blisters των 7 καψακίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
RAFARM ΑΕΒΕ Κορίνθου 12, 154 51, Ν. Ψυχικό Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 6776550-1
Παραγωγός
RAFARM AEBE, Θέση Πούσι-Χατζή Αγίου Λουκά, Παιανία
Αττικής, ΤΚ 19002, ΤΘ 37
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για
τελευταία φορά:
Δεκέμβριος 2014