ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1 Ονομασία
ΝΟΟΤΡΟΠ
1.2 Σύνθεση
Δραστική ουσία: Piracetam (πιρακετάμη)
Έκδοχα
Ενέσιμο διάλυμα : Sodium acetate, Acetic acid, Water for injection.
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση : Sodium acetate, Sodium chloride, Acetic acid, Water for
injection.
Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο : Macrogol 6000, Colloidal anhydrous silica (Aerosil),
Magnesium stearate, Sodium croscarmellose, Hypromellose 2910 5cp, Titanium dioxide E171,
Macrogol 400, Hypromellose 2910 50 cp.
Πόσιμο διάλυμα : Glycerol 85%, Saccharin Sodium, Apricot flavour 52247A (Firmenich), Caramel
flavour 52929A7 (Firmenich), Methylparaben Ε218, Propylparaben Ε216, Sodium acetate, Acetic
acid glacial, Purified water.
Κοκκία για πόσιμο διάλυμα : Mannitol, Aspartam, Anhydrouos Citric acid, Orange flavour, Lemon
flavour
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή:
Ενέσιμο διάλυμα
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Πόσιμο διάλυμα
Κοκκία για πόσιμο διάλυμα
1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία
Ενέσιμο διάλυμα: 3g/15ml amp
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση: 12g/60ml vial
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο: 1200mg/δισκίο
Πόσιμο διάλυμα: 1000mg/5ml
Κοκκία για πόσιμο διάλυμα: 2400 mg/φακελλίσκο
1.5 Περιγραφή – Συσκευασία
Ενέσιμο διάλυμα: 12 φύσιγγες των 15ml.
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση: 1 φιαλίδιο των 60 ml διαλύματος.
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο: 30 δισκία λευκού χρώματος, σε συσκευασία blister.
Πόσιμο διάλυμα: 1 φιαλίδιο των 150 ml διαλύματος.
Κοκκία για πόσιμο διάλυμα: 30 φακελλίσκοι
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ψυχοδιεγερτικά και Νοοτρόπα
1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας: UCB Α.Ε.
Λ. Βουλιαγμένης 580, 164 52 Αργυρούπολη
Τηλ. 210 9974000
1.8 Παρασκευαστής
1
Ενέσιμο διάλυμα, δισκία επικαλυμμένα με υμένιο και κοκκία για πόσιμο διάλυμα: UCB
Pharma S.A. Βέλγιο
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση: UCB PHARMA SPA, Ιταλία
Πόσιμο διάλυμα : NEXTPHARMA SAS, Γαλλία
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ.
2.1 Γενικές πληροφορίες
Το ΝΟΟΤΡΟΠ περιέχει πιρακετάμη, το πρότυπο μόριο της ομάδας των νοοτρόπων
φαρμάκων, η οποία βοηθά στην αποκατάσταση της λειτουργίας της μεμβράνης νευρικών
κυττάρων, κυττάρων του αίματος (αιμοπετάλια, ερυθρά αιμοσφαίρια), όπως και σε κύτταρα
του τειχώματος των αγγείων.
Η πιρακετάμη έχει βρεθεί ότι προστατεύει ή/και αποκαθιστά τις γνωσιακές λειτουργίες
(μάθηση, μνήμη, προσοχή κλπ) σε πειραματόζωα και στον άνθρωπο, μετά από επίδραση
διαφόρων τοξικών παραγόντων (υποξία κλπ).
2.2 Ενδείξεις
Πιθανόν να βοηθά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ακολούθων καταστάσεων:
- Άνοια αγγειακής αιτιολογίας
- Μυοκλονίες φλοιϊκής προέλευσης ως συμπλήρωμα της ήδη χορηγούμενης αντιμυοκλονικής
αγωγής, εφόσον αυτή δεν επαρκεί.
2.3. Αντενδείξεις
Σοβαρή αντίδραση (υπερευαισθησία) στην πιρακετάμη και γενικά στα παράγωγα της
πυρρολιδόνης ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.
Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια
Αιμορραγία στον εγκέφαλο
Χορεία του Huntington
Κύηση και γαλουχία
2.4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση
2.4.1. Γενικά
H χορήγηση της πιρακετάμης πρέπει να γίνεται με προσοχή σε άτομα με προβλήματα στην πήξη
του αίματος, σε ασθενείς που έχουν υποστεί μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις ή εμφανίζουν
αιμορραγία.
Επειδή η πιρακετάμη αποβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά από τους νεφρούς, επιβάλλεται να
χορηγείται με προσοχή σε άτομα με γνωστή νεφρική ανεπάρκεια, οπότε συνιστάται ο τακτικός
έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. Η δοσολογία της πιρακετάμης πρέπει να ελαττώνεται σε
περιπτώσεις ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια. Ειδικότερα σε ασθενείς που υποφέρουν από
μυοκλονίες, η διακοπή της θεραπείας δεν πρέπει να είναι απότομη.
2.4.2. Ηλικιωμένοι
Σε ηλικιωμένους όπου συνιστάται μακροχρόνια θεραπεία, χρειάζεται τακτική αξιολόγηση της
νεφρικής λειτουργίας, ώστε η δόση να προσαρμόζεται ανάλογα.
2.4.3. Παιδιά
Επειδή οι συγκεκριμένες ενδείξεις του φαρμάκου αναφέρονται σε ενήλικες, η εμπειρία από την
αναγραφή της πιρακετάμης σε παιδιά είναι περιορισμένη. Ωστόσο, η παιδική ηλικία δεν αποτελεί
αντένδειξη για την πιρακετάμη.
2.4.4. Εγκυμοσύνη
2
Η πιρακετάμη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση .
2.4.5. Θηλασμός
Η πιρακετάμη δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη γαλουχία ή αλλιώς κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με πιρακετάμη, πρέπει να διακόπτεται η γαλουχία.
2.4.6. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Με δεδομένες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με το φάρμακο, είναι πιθανή η
επίδραση στην οδήγηση και την χρήση μηχανών και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
2.4.7. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα
Μπορεί να παρατηρηθεί ήπια υπακτική ενέργεια (μαλακά κόπρανα) από λήψη 6,5g
πιρακετάμης ή μεγαλύτερη, ημερησίως.
Μπορεί να είναι επιβλαβής για ανθρώπους που πάσχουν από φαινυλκετονουρία.
Μπορεί να προκληθούν αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανόν επιβραδυνόμενες)
Μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, στομαχική ενόχληση και διάρροια.
Μπορεί να έχει ήπια υπακτική δράση (μαλακά κόπρανα) σε δόση υψηλότερη από 2,5g
πιρακετάμης. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας της φρουκτόζης δεν
πρέπει να παίρνουν αυτό το φάρμακο.
Νάτριο:
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα άλατος:
Νοοτρόπ 1200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: το προϊόν αυτό περιέχει περίπου 46
mg νατρίου ανά 24 g πιρακετάμης.
Νοοτρόπ 1000mg/5ml πόσιμο διάλυμα: το προϊόν αυτό περιέχει περίπου 80,5 mg νατρίου ανά
24 g πιρακετάμης
Νοοτροπ 3g/15ml ενέσιμο διάλυμα: Το προϊόν αυτό περιέχει λιγότερο από 23mg νατρίου ανά
24 g πιρακετάμης.
Νοοτρόπ 12g/60ml ενέσιμο διάλυμα για έγχυση: Το προϊόν αυτό περιέχει περίπου 445 mg
νατρίου ανά 24 g πιρακετάμης.
2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
Εχουν αναφερθεί ευερεθιστότητα, σύγχυση και διαταραχές ύπνου σε ταυτόχρονη χορήγηση
πιρακετάμης και φαρμάκων για το θυρεοειδή αδένα, συγκεκριμένα ορμόνες Τ
3
και Τ
4
.
Η πιρακετάμη δεν είναι πιθανό να επηρεάζει ή και να επηρεάζεται όταν λαμβάνονται από τον
ασθενή και άλλα φάρμακα ταυτόχρονα.. Τα επίπεδα αντιεπιληπτικών φαρμάκων εφόσον ο
ασθενής λαμβάνει σταθερές δόσεις, δεν επηρεάζονται απο την ταυτόχρονη χορήγηση
πιρακετάμης. Ταυτόχρονη χορήγηση οινοπνεύματος δεν επηρέασε τα επίπεδα της πιρακετάμης
στον ορό του αίματος ενώ από του στόματος δόση πιρακετάμης 1,6g δεν μετέβαλε τις
συγκεντρώσεις οινοπνεύματος.
Από αποτελέσματα μελέτης σε ασθενείς μα θρόμβωση φλεβών, η χορήγηση πιρακετάμης
9,6g/ημέρα δεν οδήγησε σε τροποποίηση της δόσης του αντιπηκτικού φαρμάκου
acenocumarol. Ωστόσο, η προσθήκη της πιρακετάμης 9,6g/ημέρα μετέβαλε τους παράγοντες
που απαιτούνται για την πήξη του αίματος, καθώς και τη γλειότητα του αίματος και του
πλάσματος.
2.6. Δοσολογία
Δοσολογία
Ενήλικες:
- Eπί αγγειακής άνοιας: 2,4g ημερησίως, σε 2-4 διηρημένες δόσεις.
- Επι Μυοκλονιών: M όνο σε άτομα μεγαλύτερα των 16 ετών
Συνήθης δόση 7,2g ημερησίως με προοδευτική προσθήκη 4,8g ημερησίως κάθε 3-4 ημέρες
μέχρι την μέγιστη δόση των 24g ημερησίως, σε 2-3 ημερήσιες λήψεις.
Οι συνιστώμενες δόσεις μπορούν να χορηγούνται με ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση είτε από του
3
στόματος.
Σε ηλικιωμένους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια συνιστάται η προσαρμογή της δόσης. Αναζητήστε
συγκεκριμένες οδηγίες από το ιατρό σας. Για μακροχρόνια θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς,
απαιτείται η τακτική αξιολόγηση της λειτουργίας των νεφρών προκειμένου να είναι δυνατή η
προσαρμογή της δόσης, αν απαιτείται. Σε ασθενείς με ανεπάρκεια του ήπατος δεν απαιτείται
προσαρμογή της δόσης εκτός από την περίπτωση που υπάρχει ταυτόχρονα και νεφρική ανεπάρκεια.
Αναζητήστε συγκεκριμένες οδηγίες από τον ιατρό σας.
2.7. Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Μία περίπτωση διάρροιας με αιματηρές κενώσεις και κοιλιακά άλγη έπειτα από λήψη από του
στόματος 75g πιρακετάμης ημερησίως, οφειλόταν κατά πάσα πιθανότητα στην υψηλότατη δόση
σορβιτόλης που περιεχόταν στη σύνθεση της μορφής που χορηγήθηκε.
Δεν έχει αναφερθεί άλλη περίπτωση, που να περιγράφει επιπλέον ανεπιθύμητα συμβάματα, ειδικώς
σχετιζόμενα με υπερδοσολογία.
Αντιμετώπιση
Σε οξεία, σημαντικού βαθμού υπερδοσολογία συνιστάται κένωση του στομάχου με πλύσεις ή
πρόκληση εμέτου. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την υπερδοσολογία με πιρακετάμη. Η
αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας είναι συμπτωματική και μπορεί να περιλαμβάνει αιμοκάθαρση.
Ποσοστό 50-60% της ποσότητας της πιρακετάμης απομακρύνεται στη διάρκεια μιας συνεδρίας
αιμοδιύλησης.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777
2.8. Τί πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψετε να πάρετε κάποια δόση.
Στην περίπτωση που παραλείψετε να πάρετε μια δόση του φαρμάκου θα πρέπει να την πάρετε
το ταχύτερο δυνατό. Εάν όμως πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μην πάρετε τη δόση που
παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.
2.9. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε μελέτες έχουν αναφερθεί οι εξής ανεπιθύμητες ενέργειες για την πιρακετάμη σε συχνότητα
σημαντικά μεγαλύτερη, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, πάντοτε όμως μικρότερη του 2%:
υπερκινησία, νευρικότητα, αύξηση βάρους, υπνηλία, κατάθλιψη, αδυναμία.
Από τα δεδομένα παρακολούθησης στην διάρκεια της κυκλοφορίας του φαρμάκου έχουν αναφερθεί οι
παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες:
Διαταραχές ώτων και λαβυρίνθου: ίλιγγος
Γαστρεντερικές διαταραχές: κοιλιακό άλγος, επιγαστραλγία, διάρροια, ναυτία, έμετος
Διαταραχές του ανοσοποιητικού: αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις, αντιδράσεις υπερευαισθησίας
Διαταραχές νευρικού συστήματος: αταξία, διαταραχές της ισορροπίας, επιδείνωση της επιληψίας,
κεφαλαλγία, αϋπνία, υπνηλία.
Ψυχιατρικές διαταραχές: διέγερση, άγχος, σύγχυση, παραισθησίες
Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού: αγγειονευρωτικό οίδημα, δερματίτις, κνησμός,
κνίδωση
Σπάνιες περιπτώσεις πόνου στο σημείο της ένεσης, θρομβοφλεβίτιδας, πυρεξίας ή υπότασης έχουν
αναφερθεί έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση.
2.10. Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Αναγράφεται στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία
αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.
4
2.11. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
2.12. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών : 12-02-2010
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα.
Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς
προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που
λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να
ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να
αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
5