ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
VURDON
(Diclofenac Diethylammonium)
Γέλη εξωτερικής χρήσης 1%
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιέχει πληροφορίες που
είναι σημαντικές για σας.
Το παρόν φάρμακο σας διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή. Παρ'όλα αυτά πρέπει να
χρησιμοποιήσετε το Diclofenac diethylammonium προσεκτικά για να έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες
πληροφορίες ή συμβουλές.
Επιβάλλεται να επικοινωνήσετε με γιατρό, εάν τα συμπτώματά σας
επιδεινωθούν ή δεν υποχωρήσουν μετά από 14 ημέρες.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν
παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1Τι είναι το Diclofenac diethylammonium και ποια είναι η χρήση του
2Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Diclofenac diethylammonium
3Πώς να χρησιμοποιήσετε το Diclofenac diethylammonium
4Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5Πώς να φυλάσσεται το Diclofenac diethylammonium
6Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO Diclofenac diethylammonium ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
To Diclofenac diethylammonium είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοπική δερματική χρήση. Η
δραστική ουσία δικλοφενάκη ανήκει στην ομάδα των φαρμακευτικών προϊόντων που
ονομάζονται Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). To Diclofenac
diethylammonium ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεγμονής, όπως πρήξιμο και πόνο. Δεν
έχει καμιά επίδραση στην αιτία της φλεγμονής.
Χρήση:
Δυνητικώς αποτελεσματικό στην τοπική θεραπεία των:
Μετατραυματικών φλεγμονών των τενόντων, των συνδέσμων, των μυών και των αρθρώσεων,
που οφείλονται π.χ σε διαστρέμματα, εξαρθρήματα και θλάσεις.
Εντοπισμένων εκδηλώσεων παθολογικών καταστάσεων των μαλακών μορίων
(τενοντοθυλακίτιδα, ωμοβραχιόνιο σύνδρομο, θυλακίτιδα, και περιαρθρίτιδα)
Εντοπισμένων εκδηλώσεων εκφυλιστικών αρθροπαθειών (οστεοαρθρίτιδα των περιφερικών
αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης)
Η θεραπεία δεν πρέπει να συνεχίζεται πέραν των δυο εβδομάδων.
2.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ TO Diclofenac
diethylammonium
Μην χρησιμοποιήσετε το Diclofenac diethylammonium
Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη δικλοφενάκη, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ και
άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, προπυλενογλυκόλη, ισοπρανολόλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Diclofenac diethylammonium. Εάν δεν είστε βέβαιοι
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Συμπτώματα από μια αλλεργική αντίδραση σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνουν:
άσθμα, συρρίτουσα αναπνοή ή δύσπνοια, δερματικό εξάνθημα ή κνίδωση, οίδημα προσώπου ή
γλώσσας, οξεία ρινίτιδα
Εάν είστε αλλεργικός σε οποιοδήποτε συστατικό του Diclofenac diethylammonium.
(αναφέρονται στο τέλος της οδηγίας χρήσης, παράγραφος 6)
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Diclofenac diethylammonium
Μην εφαρμόζετε το Diclofenac diethylammonium σε πάσχουσες δερματικές επιφάνειες ή
ανοικτές πληγές ή τραύματα ή μέσα στο στόμα ή στον κόλπο. Να μην το χρησιμοποιείτε σε
δερματικές επιφάνειες με εξάνθημα ή έκζεμα.
Προσέχετε να μη βάλετε Diclofenac diethylammonium στα μάτια σας. Εάν συμβεί αυτό,
ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό και πληροφορήστε το γιατρό σας. To Diclofenac
diethylammonium είναι για εξωτερική δερματική χρήση. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν
μέσα στο στόμα. Να μην καταπιείτε ποτέ Diclofenac diethylammonium.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Κύηση και θηλασμός
Να μην χρησιμοποιείτε το Diclofenac diethylammonium εάν είστε έγκυος ή εάν θηλάζετε.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο.
Σημαντική πληροφορία σχετικά με ορισμένα συστατικά του Diclofenac diethylammonium
To Diclofenac diethylammonium περιέχει προπυλενογλυκόλη, η οποία μπορεί σε ορισμένα
άτομα να προκαλέσει τοπικά ήπιο ερεθισμό.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Καμιά γνωστή. Όμως, επειδή εφαρμόζεται το Diclofenac diethylammonium σε σχετικά
μεγάλες επιφάνειες δέρματος και για παρατεινόμενη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να
αποκλεισθεί τελείως η δυνατότητα συστημικών ενεργειών, οι ασθενείς, που έχουν ίλιγγο ή
άλλες διαταραχές του Κ.Ν.Σ., πρέπει ν' αποφεύγουν την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων.
3.ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ TO Diclofenac diethylammonium
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε πάντοτε το Diclofenac diethylammonium αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες . Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Για ενήλικες
Πριν την πρώτη χρήση, τρυπήστε την μεμβράνη ασφαλείας με την μυτερή απόληξη που υπάρχει
στο καπάκι ξεβιδώνοντας και εφαρμόζοντας την αντίθετη πλευρά του.
Κάντε μία απαλή εντριβή στο δέρμα, που καλύπτει την επώδυνη ή πρησμένη περιοχή, με
Diclofenac diethylammonium 3 ή 4 φορές την ημέρα, εκτός εάν έχετε πάρει άλλες οδηγίες.
Συνήθως μία ποσότητα, που κυμαίνεται σε μέγεθος από ένα κεράσι έως ένα καρύδι θα επαρκεί
κάθε φορά.
Πλύνετε τα χέρια σας μετά την εντριβή με Diclofenac diethylammonium εκτός εάν αυτά είναι
το σημείο, που υποβάλλεται σε θεραπεία.
Η θεραπεία δεν πρέπει να συνεχίζεται πέραν των δύο εβδομάδων. Εάν μετά από θεραπεία 7
ημερών, δεν έχει παρατηρηθεί βελτίωση των συμπτωμάτων, να ζητείται η συμβουλή ιατρού.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Diclofenac diethylammonium
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε Diclofenac diethylammonium όταν έπρεπε, χρησιμοποιήστε
το όσο το δυνατόν συντομότερα και μετά συνεχίσετε όπως συνήθως. Μην χρησιμοποίησετε
διπλή δόση.
Εάν κατά λάθος καταττοθεί το Diclofenac diethylammonium
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Diclofenac diethylammonium μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες περιλαμβάνουν ήπιες και μη παραμένουσες δερματικές αντιδράσεις στο σημείο
εφαρμογής. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με βάση την συχνότητα εμφάνισης.
Λοιμώξεις και μολύνσεις:
Πολύ σπάνια: Φλυκταινώδες εξάνθημα
Διαταραχές Ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνια : υπερευαισθησία, αγγειονευρωτικό οίδημα
Διαταραχές αναπνευστικού, θωρακικού και μεσοθωράκιου
Πολύ σπάνια : άσθμα
Διαταραχές δέρματος και υποδορίου ιστού
Συχνές : εξάνθημα, έκζεμα, ερύθημα, δερματίτις (περιλαμβανομένης της δερματίτιδας εξ
επαφής)
Σπάνιες: φυσαλιδώδης δερματίτις
Πολύ σπάνιες: αντίδραση φωτοευαισθησίας
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να παίρνετε
το φάρμακο και ενημερώστε ΑΜΕΣΩΣ το γιατρό σας:
Εκτεταμένο δερματικό εξάνθημα
Συριγμό, δυσκολία της αναπνοής ή πρήξιμο προσώπου
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ TO Diclofenac diethylammonium
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Μη χρησιμοποιήσετε Diclofenac diethylammonium μετά την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στην εξωτερική ή την εσωτερική συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Θυμηθείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο φάρμακο στο φαρμακοποιό σας. Να
μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία υψηλότερη των 30
0
C. Το φιαλίδιο βρίσκεται υπό πίεση και
πρέπει να προφυλάσσεται από την άμεση έκθεση στον ήλιο και να μην καίγεται ή τρυπιέται
ακόμη και όταν είναι άδειο.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα
μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Diclofenac diethylammonium : Η δραστική ουσία είναι το diclofenac
diethylammonium.
Τα άλλα συστατικά είναι: Triethylamine, carbomer, cetomacrogol 1000, cetiol LC, isopropyl alcohol,
paraffin liquid, levanda vioryl, propylene glycol, water (deionised)
Εμφάνιση του Diclofenac diethylammonium και περιεχόμενο της συσκευασίας:
Χάρτινο κουτί που περιέχει σωληνάριο των 100 g με τη γέλη.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός:
Help Α.Β.Ε.Ε.,Βαλαωρίτου 10, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ.: 210.2815353
Εργοστάσιο: Πεδινή Ιωαννίνων, Τηλ.: 26510.92143
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν παρακαλείστε να
απευθυνθείτε στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 03-11-2009