Φύλλο οδηγιών για το χρήστη
Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το
φάρμακο!
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα
T r a v o g e n Κρέμα εξωτερικής χρήσης 1%
1.2 Σύνθεση
Δραστικά συστατικά: isoconazole nitrate
Εκδοχα: White soft paraffin, liquid paraffin, cetylstearyl
alcohol, polysorbate 60 (macrogol), sorbitane
stearate
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή
Κρέμα εξωτερικής χρήσης
1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία
1 g Travogen περιέχει 10 g isoconazole nitrate.
1.5 Περιγραφή - Συσκευασία:
Σωληνάρια των 15 g & 30 g
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία
Αντιμυκητιασικό ευρέως φάσματος.
1.7 Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 0030 210 6187500
Τηλ.χωρ.χρέωση: 800 11 30 900
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
Novagem Ltd
Τηλ. 00357 22747747
1.8 Παρασκευαστής:
Intendis SpA, Italy
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες
To Travogen ενδείκνυται για τη θεραπεία επιφανειακών δερματικών
μυκητιάσεων. Παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δράσης. Είναι
αποτελεσματικό κατά των δερματοφύτων, των βλαστομυκήτων, μυκήτων που
μοιάζουν με βλαστομύκητες (συμπεριλαμβανομένων του αιτιολογικού
παράγοντα της ποικιλόχρου πιτυρίασης) και ευρωτομυκήτων, καθώς και
ενάντια στον αιτιολογικό παράγοντα του ερυθράσματος.
2.2 Ενδείξεις
Επιπολής λοιμώξεις του δέρματος με μύκητες, π.χ. μυκητιάσεις των χεριών των
ποδιών, της βουβωνικής χώρας, των έξω γεννητικών οργάνων. Η κρέμα
Travogen ενδείκνυται επίσης και για τη θεραπεία του ερυθράσματος.
2.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση
2.4.1 Γενικά
Αν η Travogen κρέμα χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο χρειάζεται προσοχή, ώστε
να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια.
Για την αποφυγή επαναμόλυνσης, πρέπει τα ασπρόρουχα που
χρησιμοποιούνται (προσόψια, πετσέτες, εσώρουχα κλπ. κατά το δυνατόν
βαμβακερά) να αλλάζονται καθημερινά και πλένονται με καυτό νερό.
Σε περίπτωση επαφής προφυλακτικού από Latex με Travogen κρέμα που
εφαρμόστηκε στα έξω γεννητικά όργανα, μειώνεται η ασφάλεια του
προφυλακτικού.
Σε μυκητιάσεις των μεσοδακτυλίων διαστημάτων συνιστάται να τοποθετείται
μία ταινία γάζας με Travogen κρέμα ανάμεσα στα δάκτυλα των χεριών ή των
ποδιών.
Προϋπόθεση για μία επιτυχή θεραπεία με Travogen κρέμα είναι η λήψη
τακτικών μέτρων υγιεινής. Σε μυκητίαση των ποδιών, το μεσοδακτύλιο
διάστημα πρέπει να στεγνώνεται καλά και οι κάλτσες να αλλάζονται
καθημερινά.
2.4.2 Ηλικιωμένοι
Δεν δίνονται ιδιαίτερες οδηγίες για τους ηλικιωμένους ασθενείς.
2
2.4.3 Κύηση
Η εμπειρία από τη χρήση ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν νιτρική ισοκοναζόλη
κατά την κύηση δεν έδειξε κίνδυνο τερατογέννεσης στον άνθρωπο.
2.4.4 Γαλουχία
Είναι απίθανο να απεκκρίνονται σημαντικές ποσότητες ισοκοναζόλης μέσω του
μητρικού γάλακτος.
2.4.5 Παιδιά
Δεν δίνονται ιδιαίτερες οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος στα παιδιά.
2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Δεν επιδρά.
2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα
Δεν δίνονται ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα έκδοχα.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστές.
2.6 Δοσολογία
Η κρέμα Travogen τοποθετείται 1 φορά την ημέρα στη νοσούσα περιοχή του
δέρματος.
Σε μυκητιάσεις ισχύει ως γενικός κανόνας ότι η τοπική θεραπεία πρέπει να
διεξάγεται για χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων, για επίμονες λοιμώξεις ακόμη
και μέχρι 4 εβδομάδων. H θεραπεία μπορεί να διαρκέσει και μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα.
Για την αποφυγή υποτροπών πρέπει, μετά την κλινική θεραπεία, να συνεχίζεται
η αγωγή για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμη.
2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών οξείας τοξικότητας δεν αναμένεται
κανένας κίνδυνος οξείας τοξικότητας μετά από εφάπαξ δερματική εφαρμογή
υπερδοσολογίας (εφαρμογή σε μεγάλη επιφάνεια υπό συνθήκες που ευνοούν
την απορρόφηση) ή από του στόματος κατάποση.
3
2.8 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε
κάποια δόση
Δεν δίνονται ιδιαίτερες οδηγίες για αυτή την περίπτωση.
2.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν τοπικά συμπτώματα
όπως κνησμός, καύσος, ερύθημα ή σχηματισμός φυσαλίδων.
Μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις του δέρματος.
2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε
φάρμακα μετά από αυτή την ημερομηνία.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά και μακριά από τα παιδιά.
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο
ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το
χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε
συμβουλευτεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το
φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που
αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση
για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες
αυτές από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό το φάρμακο που σας χορηγήθηκε,
θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με
προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η
υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν
επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν λήξει.
4
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος
μακριά από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή
Bayer Schering Pharma τμήμα του ομίλου εταιρειών της Bayer AG
5