ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Salofalk granu stix 3 g γαστροανθεκτικά κοκκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης
Μεσαλαζίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους
είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Salofalk granu stix 3 g κοκκία και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Salofalk granu stix 3 g κοκκία
3. Πώς να πάρετε το Salofalk granu stix 3 g κοκκία
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Salofalk granu stix 3 g κοκκία
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Salofalk granu stix 3 g κοκκία και ποια είναι η χρήση του
Τo Salofalk granu stix κοκκία περιέχει τη δραστική ουσία μεσαλαζίνη, έναν αντιφλεγμονώδη
παράγοντα που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου.
Το Salofalk granu stix 3 g κοκκία χρησιμοποιείται για:
- τη θεραπεία των οξέων επεισοδίων και την πρόληψη περαιτέρω επεισοδίων μιας φλεγμονώδους
πάθησης του παχέος εντέρου (κόλον), γνωστής στους γιατρούς ως ελκώδης κολίτιδα.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Salofalk granu stix 3 g κοκκία
Μην πάρετε το Salofalk granu stix κοκκία
- Σε περίπτωση αλλεργίαςστη μεσαλαζίνη, στο σαλικυλικό οξύ, στα σαλικυλικά όπως η
Ασπιρίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην
παράγραφο 6).
- Εάν έχετε σοβαρή ηπατική ή νεφρική νόσο.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού πάρετε το Salofalk granu stix κοκκία
- Εάν έχετε ιστορικό προβλημάτων με τους πνεύμονές σας, ιδιαίτερα εάν πάσχετε από
βρογχικό άσθμα.
- Εάν έχετε ιστορικό αλλεργίας στη σουλφασαλαζίνη, μια ουσία συγγενή με τη μεσαλαζίνη.
- Εάν υποφέρετε από προβλήματα με το ήπαρ σας.
- Εάν υποφέρετε από προβλήματα με τους νεφρούς σας.
Περαιτέρω προφυλάξεις
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο γιατρός σας μπορεί να θελήσει να σας έχει κάτω από στενή ιατρική
επιτήρηση, και μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τακτικά εξετάσεις αίματος και ούρων.
1
Άλλα φάρμακα και το Salofalk granu stix 3 g κοκκία
Ενημερώστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να
πάρετε άλλα φάρμακα. Ιδιαίτερα:
- Αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη ή θειογουανίνη (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία ανοσολογικών διαταραχών).
- Ορισμένοι παράγοντες που εμποδίζουν το αίμα να σχηματίζει θρόμβους (φάρμακα για
θρόμβωση ή για να κάνουν το αίμα σας λεπτόρρευστο π.χ. βαρφαρίνη).
- Λακτουλόζη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας) ή άλλα
σκευάσματα, που μπορούν να αλλάξουν την οξύτητα των κοπράνων σας.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Μπορεί να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Salofalk granu stix κοκκία και ο γιατρός σας θα είναι σε θέση να
αποφασίσει τι είναι κατάλληλο για εσάς.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Salofalk granu stix κοκκία κατά τη διάρκεια της κύησης, μόνο εάν
σας το συστήσει ο γιατρός σας.
Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε το Salofalk granu stix κοκκία κατά τη διάρκεια θηλασμού,
μόνον εάν σας το συστήσει ο γιατρός σας, γιατί το φάρμακο αυτό μπορεί να περάσει στο μητρικό
γάλα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Τα κοκκία Salofalk δεν έχουν καμία ή έχουν αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή
χειρισμού μηχανημάτων.
Τα κοκκία Salofalk granu stix 3 g περιέχουν ασπαρτάμη και σακχαρόζη
Αυτό το φάρμακο περιέχει τον γλυκαντικό παράγοντα ασπαρτάμη. Η ασπαρτάμη είναι πηγή
φαινυλαλανίνης και μπορεί να είναι επιβλαβής εάν πάσχετε από φαινυλκετονουρία. Ένας φακελίσκος
Salofalk granu stix 3 g κοκκία περιέχει το ισοδύναμο με 3,36 mg φαινυλαλανίνης.
Ένας φακελίσκος περιέχει 0,12 mg σακχαρόζης. Εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε
δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας προτού πάρετε αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν.
3. Πώς να πάρετε το Salofalk granu stix 3 g κοκκία
Πάντοτε να παίρνετε το Salofalk granu stix αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν
έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Τρόπος χορήγησης
Τα Salofalk granu stix κοκκία προορίζονται μόνο για από του στόματος χρήση.
Τα Salofalk granu stix κοκκία δεν πρέπει να μασώνται. Τα Salofalk granu stix κοκκία πρέπει να
τοποθετούνται απ’ ευθείας πάνω στη γλώσσα και κατόπιν να καταπίνονται, με άφθονο υγρό χωρίς
να μασηθούν.
Δοσολογία
2
Ηλικία και σωματικό βάρος Εφάπαξ δόση Συνολική ημερήσια δόση
Ενήλικες, ηλικιωμένοι και παιδιά
που ζυγίζουν περισσότερο από 40 kg
Θεραπεία των οξέων επεισοδίων
και
πρόληψη περαιτέρω επεισοδίων (για
ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για
υποτροπή)
1 φακελίσκος
Salofalk granu stix 3 g κοκκία
1 x 1 φακελίσκος
Ενήλικες και ηλικιωμένοι
Εκτός εάν σας έχει συστήσει διαφορετικά ο γιατρός σας, η συνήθης δοσολογία για τη θεραπεία
των οξέων επεισοδίων της ελκώδους κολίτιδας είναι:
1 φακελίσκος Salofalk granu stix 3 g κοκκία άπαξ ημερησίως κατά προτίμηση το πρωί (ισοδυναμεί
με 3 g μεσαλαζίνης την ημέρα).
Για την πρόληψη υποτροπής της ελκώδους κολίτιδας
Η κανονική δόση για την πρόληψη περαιτέρω επεισοδίων ελκώδους κολίτιδας είναι:
1 φακελίσκος Salofalk 500 mg κοκκία τρεις φορές την ημέρα (ισοδυναμεί με 1,5 g μεσαλαζίνης
ημερησίως).
Εάν σύμφωνα με απόφαση του ιατρού σας βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο για επανεμφάνιση της
νόσου, η δοσολογία για την πρόληψη περαιτέρω επεισοδίων ελκώδους κολίτιδας είναι:
1 φακελίσκος Salofalk granu stix 3 g κοκκία μια φορά την ημέρα κατά προτίμηση το πρωί
(ισοδυναμεί με 3 g μεσαλαζίνης ημερησίως).
Χρήση σε παιδιά
Υπάρχει μόνο περιορισμένη τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά του στα παιδιά (ηλικίας 6-
18 ετών).
Παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω
Παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για την ακριβή δοσολογία του Salofalk granu
stix κοκκία για το παιδί σας.
Γενικά συνιστάται να δίνεται στα παιδιά με σωματικό βάρος μέχρι 40 kg η μισή δόση των
ενηλίκων και σε παιδιά με βάρος άνω των 40 kg η κανονική δόση των ενηλίκων.
Λόγω του υψηλού περιεχομένου σε δραστική ουσία, το Salofalk granu stix 3 g κοκκία δεν είναι
κατάλληλο για παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 40 kg. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε αντί
αυτού Salofalk 500 mg κοκκία ή 1000 mg κοκκία.
Διάρκεια θεραπείας
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για πόσο διάστημα πρέπει να συνεχίσετε τη θεραπεία με αυτό το
φάρμακο. Αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάστασή σας.
Για να εξασφαλίσετε το μέγιστο όφελος από το φάρμακο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα κοκκία
Salofalk granu stix τακτικά και με συνέπεια τόσο κατά τη διάρκεια των οξέων φλεγμονωδών
επεισοδίων όσο και κατά τη μακροχρόνια θεραπεία, όπως σας έχει συσταθεί.
Εάν νομίζετε ότι η δράση του Salofalk granu stix κοκκία είναι πολύ ισχυρή ή πολύ ασθενής, πείτε το
στον γιατρό σας.
3
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Salofalk granu stix κοκκία από την κανονική
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν έχετε αμφιβολία, αυτός θα αποφασίσει τι θα πρέπει να κάνετε.
Εάν σε μια περίσταση πάρετε πολύ μεγαλύτερη δόση κοκκίων Salofalk granu stix, απλώς πάρτε
την επόμενη δόση όπως σας έχει συσταθεί. Μη χρησιμοποιήσετε μικρότερη δόση.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Salofalk granu stix κοκκία
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Salofalk granu stix κοκκία
Μη σταματήσετε να παίρνετε το προϊόν αυτό, έως ότου συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για τη χρήση του προϊόντος ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Salofalk granu stix μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες
αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Όλα τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις αν και οι σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες. Αν σας παρουσιασθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
συμπτώματα μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου, πρέπει να συμβουλευθείτε άμεσα τον γιατρό
σας:
- Αλλεργικό δερματικό εξάνθημα
- Πυρετός
- Αναπνευστικές δυσκολίες
Εάν εμφανίσετε μία σημαντική επιδείνωση της γενικής κατάστασης της υγείας σας, ιδιαίτερα εάν
συνοδεύετται από πυρετό, και/ή πονόλαιμο και ξηροστομία, σταματήστε τη χρήση των κοκκίων και
επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί, πολύ σπάνια, να οφείλονται σε
μια μείωση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα σας (μια κατάσταση που ονομάζεται
ακοκκιοκυτταραιμία) που μπορεί να σας κάνει πιο ευαίσθητους να αναπτύξετε μια σοβαρή λοίμωξη.
Ένας αιματολογικός έλεγχος μπορεί να επιβεβαιώσει εάν τα συμπτώματά σας οφείλονται σε επίδραση
του φαρμάκου στο αίμα σας.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν επίσης αναφερθεί από ασθενείς που χρησιμοποιούν
μεσαλαζίνη:
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στους 1.000 ασθενείς):
- Κοιλιακό άλγος, διάρροια, μετεωρισμός, ναυτία και έμετος
- Πονοκέφαλος, ζάλη
- Θωρακικό άλγος, δύσπνοια ή πρησμένα άκρα εξαιτίας καρδιολογικών διαταραχών
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στους 10.000 ασθενείς):
- Μεταβολές στη νεφρική λειτουργία, μερικές φορές με πρησμένα άκρα ή πόνους στα πλευρά
- Σοβαρό κοιλιακό άλγος εξαιτίας οξείας φλεγμονής του παγκρέατος
- Πυρετός, πονόλαιμος, ή κακουχία εξαιτίας μεταβολών στις μετρήσεις του αίματος
- Δύσπνοια, βήχας, συριγμός, σκιά στον πνεύμονα κατά την ακτινολογική εξέταση εξαιτίας
αλλεργικής και/ή φλεγμονώδους κατάστασης του πνεύμονα
- Σοβαρή διάρροια και κοιλιακό άλγος εξαιτίας μιας αλλεργικής αντίδρασης του εντέρου στο
φάρμακο αυτό
- Δερματικό εξάνθημα ή φλεγμονή
- Μυϊκό άλγος και άλγος στις αρθρώσεις
- Ίκτερος ή κοιλιακό άλγος εξαιτίας διαταραχών του ήπατος και της ροής της χολής
- Τριχόπτωση και ανάπτυξη φαλάκρας
- Μούδιασμα και μυρμήγκιασμα στα χέρια και στα πόδια (περιφερική νευροπάθεια)
4
- Αντιστρεπτή μείωση παραγωγής σπέρματος
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337,
Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr .
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Salofalk granu stix 3 g κοκκία
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Salofalk granu stix κοκκία μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο
κουτί και στο φακελίσκο μετά τη ΛΗΞΗ/EXP. H ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα
που αναγράφεται εκεί.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Μην πετάτε τα φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας
για το πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το SALOFALK granu stix 3 g κοκκία
Η δραστική ουσία είναι η μεσαλαζίνη και ένας φακελίσκος Salofalk granu stix 3 g κοκκία περιέχει 3 g
μεσαλαζίνης.
Τα άλλα συστατικά είναι aspartame (Ε 951), carmellose sodium, cellulose microcrystalline, citric acid
anhydrous, silica colloidal anhydrous, hypromellose, magnesium stearate, methacrylic acid-methyl
methacrylate copolymer (1:1) (Eudragit L 100), methylcellulose, polyacrylate dispersion 40 %
(Eudragit NE 40 D που περιέχει 2 % nonoxynol 100), povidone K 25, simeticone, sorbic acid, talc,
titanium dioxide (E 171), triethyl citrate, vanilla custard flavour (που περιέχει σακχαρόζη).
Εμφάνιση του Salofalk granu stix 3 g κοκκία και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα Salofalk granu stix 3 g κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης είναι ραβδόμορφα ή στρογγυλά,
γκριζόλευκα κοκκία.
Κάθε φακελίσκος περιέχει 5,58 g κοκκία.
Το Salofalk 3 g granu stix κοκκία διατίθεται σε κουτιά των 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90 και 100
φακελίσκων.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Δικαιούχος σήματος & Παραγωγός
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Γερμανία
5
Τηλ.: +49 (0)761/1514-0
Fax: +49 (0)761/1514-321
Ε-mail:zentrale@drfalkpharma.de
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας
Galenica A.E.
Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά
Τηλ. 210 52 81 700
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Βουλγαρία, Τσεχική δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιρλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και
Ισπανία: Salofalk
Βέλγιο, Λουξεμβούργο: Colitofalk
Αυστρία: Mesagran
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
Τρόπος διάθεσης
Με ιατρική συνταγή.
6