ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( ΦΟΧ )
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα
AMPICILLIN/COOPER DR.PD.INJ 1G/VIAL
1.2 Σύνθεση
Δραστική ουσία: νατριούχος αμπικιλλίνη.
Έκδοχα: Δεν υπάρχουν.
1.3 Φαρμακοτεχνικές μορφές:
Κόνις για ενέσιμο διάλυμα
1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:
Η νατριούχος αμπικιλλίνη κόνις για ενέσιμο διάλυμα περιέχει νατριούχο αμπικιλλίνη που ισοδυναμεί
με 1 g αμπικιλλίνης ανά φιαλίδιο.
1.5 Περιγραφή-Συσκευασία
Χάρτινο κουτί που περιέχει ένα (1) φιαλίδιο Ampicillin Sodium λυόφιλη σκόνη που αντιστοιχεί σε
1g Ampicillin.
Χάρτινο κουτί που περιέχει εκατό (100) φιαλίδια Ampicillin Sodium λυόφιλη σκόνη που αντιστοιχεί
σε 1g Ampicillin.
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία
Αντιβιοτικό
1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
Αριστοβούλου 64 - Αθήνα 118 53
Τηλ.: 210-3462102, 210-3462108
Fax.: 210-3461611
e-mail: info@koper.gr
1.8 Παρασκευαστής-Συσκευαστής: Ομοίως ως άνω.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
2.1 Γενικές πληροφορίες
Η αμπικιλλίνη είναι ημισυνθετική ευρέος φάρματος πενικιλλίνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την αντιμετώπιση λοιμώξεων που οφείλονται σε μικρόβια ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη.
2.2 Ενδείξεις
Θεραπευτικές ενδείξεις
Ουρολοιμώξεις από κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli) ευαίσθητο στην αμπικιλλίνη.
Λοιμώξεις από αιμόφιλο ινφλουέντζας (Haemophilus influenzae): πνευμονία, μηνιγγίτιδα,
παροξύνσεις χρόνιας βρογχίτιδας, μέση ωτίτιδα, οξεία επιγλωττίτιδα.
Λοιμώξεις από εντερόκοκκο (Enterococcus faecalis): ενδοκαρδίτιδα (υποχρεωτικά
συνδυασμός με μία αμινογλυκοσίδη), ουρολοίμωξη.
Τυφοειδής πυρετός (Salmonella typhi) όταν υπάρχει αντένδειξη για τη χορήγηση
χλωραμφαινικόλης ή κο-τριμοξαζόλης ή κινολονών (και εφόσον αποδειχθεί ευαισθησία in
vitro).
Λοιμώξεις από στρεπτοκόκκους των ομάδων Α & Β, όπως π.χ. αμυγδαλίτιδα, πνευμονία και
Σελίδα 1 από 6
σηψαιμία στα νεογέννητα.
Λοιμώξεις των νεογέννητων σε συνδυασμό με μία από τις αμινογλυκοσίδες
Λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae) π.χ. πνευμονία, οξεία μέση
ωτίτιδα, μηνιγγίτιδα. Η Αμπικιλλίνη σε υψηλές δόσεις έχει διαπιστωθεί ικανή για την
καταπολέμηση λοιμώξεων από μετρίως ευαίσθητα στην πενικιλλίνη στελέχη
πνευμονόκοκκου.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι για την εξακρίβωση του παθογόνου
μικροβίου και της ευαισθησίας του στην αμπικιλλίνη. Η θεραπεία μπορεί να αρχίζει πριν να ληφθούν
τα εργαστηριακά αποτελέσματα της ευαισθησίας.
Η ενδοφλέφια χορήγηση επιβάλλεται σε μετρίως σοβαρές και σοβαρές λοιμώξεις π.χ. βακτηριακή
μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, ενδοκαρδίτιδα και σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν το φάρμακο από
το στόμα, εφόσον ενδείκνυται η χορήγηση αμπικιλλίνης.
2.3 Αντενδείξεις
Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς, μπορούν όμως να δημιουργήσουν και
προβλήματα όταν αυτά δε λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Δεν πρέπει να λάβετε νατριούχο αμπικιλλίνη, εάν είχατε εμφανίσει στο παρελθόν αλλεργική
αντίδραση σε οποιαδήποτε πενικιλλίνη, ή αν έχετε λοιμώδη μονοπυρήνωση.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση.
2.4.1 Γενικά
Όπως και με άλλα αντιβιοτικά, έτσι και με τη νατριούχο αμπικιλλίνη, μπορεί να εμφανισθούν
αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίζονται πιο συχνά σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει στο
παρελθόν κάποια αλλεργική αντίδραση. Γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πείτε στο γιατρό σας,
πριν λάβετε τη νατριούχο αμπικιλλίνη κάποια αλλεργική αντίδραση στο παρελθόν. Εάν εμφανισθεί
αλλεργική αντίδραση, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λήψη του φαρμάκου και να ειδοποιήσετε τον
ιατρό σας. Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, απαιτούν επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης.
Στους ασθενείς με λοιμώδη μονοπυρήνωση ή λεμφογενή λευχαιμία δεν συνιστάται να λαμβάνουν
νατριούχο αμπικιλλίνη, γιατί σε υψηλό ποσοστό (90%-σχεδόν 100%), οι ασθενείς αυτοί έχουν
εμφανίσει εξανθήματα.
Σε περιπτώσεις παρατεταμένης χορήγησης πρέπει να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας διαφόρων
οργάνων όπως π.χ. της ηπατικής ή νεφρικής λειτουργίας και του αιμοποιητικού συστήματος.
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα με μειωμένο νάτριο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νατριούχος
αμπικιλλίνη σκόνη για ενέσιμο διάλυμα των 250 mg περιέχει 16 mg Νατρίου ανά φιαλίδιο. Ομοίως
τα φιαλίδια των 500 mg και 1g περιέχουν 31 mg και 62 mg Νατρίου ανά φιαλίδιο, αντιστοίχως.
2.4.2 Ηλικιωμένοι: Ισχύει ότι και για τους ενήλικες
2.4.3 Κύηση
Η νατριούχος αμπικιλλίνη πρέπει να χορηγείται στις εγκύους γυναίκες μόνο όταν είναι απαραίτητο
και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού.
2.4.4 Θηλασμός
Η νατριούχος αμπικιλλίνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή στις μητέρες που θηλάζουν και πάντοτε
με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού.
2.4.5 Παιδιά: Ακολουθείστε τις οδηγίες της παραγράφου 2.6 για τη δοσολογία. Σε παιδιά κάτω των
2 ετών, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ ως διαλύτης της νατριούχου
αμπικιλλίνης κατά την παρασκευή διαλύματος για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση, επειδή το
βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ περιέχει βενζυλική αλκοόλη.
2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ενδείξεις που να δεικνύουν ότι η αμπικιλλίνη επηρεάζει την ικανότητα
αυτή. Ωστόσο, όπως με όλα τα φάρμακα δε θα πρέπει ο ασθενής να αναλαμβάνει εργασίες που
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ή εγρήγορση εάν δεν είναι γνωστή η ανοχή του στο φάρμακο.
2.4.7 Ειδικές Προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:
Δεν εφαρμόζεται.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
Η αμπικιλλίνη αλληλεπιδρά με αρκετά φάρμακα και μπορεί να δημιουργήσει επίσης λανθασμένα
αποτελέσματα σε διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις. Για τους λόγους αυτούς, μη λησμονήσετε να
αναφέρετε στον ιατρό σας οποιοδήποτε άλλο φάρμακο λαμβάνετε, έστω και αν το φάρμακο αυτό το
λαμβάνετε χωρίς ιατρική συνταγή. Συγχορήγηση με αλλοπουρινόλη, προβενεσίδη, αμινογλυκοσίδες,
χλωραμφαινικόλη, ερυθρομυκίνη, τετρακυκλίνες μπορεί να επηρεάσει τη δράση αυτών. Επίσης,
συγχορήγηση με αντισυλληπτικά δισκία μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Όταν υποβάλλεστε
σε εργαστηριακές εξετάσεις να υπενθυμίζετε στο θεράποντα ιατρό τη λήψη της νατριούχου
αμπικιλλίνης.
2.6 Δοσολογία
Το δοσολογικό σχήμα πρέπει να εξατομικεύεται από το θεράποντα ιατρό σας, ανάλογα με τις
ανάγκες σας. Μην αλλάζετε το δοσολογικό σχήμα που σας όρισε ο γιατρός σας.
Λοιμώξεις αναπνευστικού:
Ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή περισσότερο: 500-1000mg ανά 6 ή 8 ώρες.
Ασθενείς με βάρος σώματος μικρότερο των 40 kg: 25-100mg/kg την ημέρα σε ισόποσες
δόσεις κάθε 6 ή 8 ώρες ανάλογα με τη βαρύτητα της λοίμωξης.
Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 25mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι
μικρότερο των 2kg και ανά 8 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερο των 2kg.
Νεογνά ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας: 25mg/kg ανά 8 ώρες όταν το σωματικό
βάρος είναι μικρότερο των 2kg και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερο
των 2 kg.
Λοιμώξεις γαστρεντερικού και ουροποιογεννητικού συστήματος:
Ασθενείς με βάρος σώματος 40kg ή περισσότερο: 500mg ανά 6 ώρες
Ασθενείς με βάρος σώματος 40kg: 50-100mg/kg την ημέρα σε ισόποσες δόσεις κάθε 6 ώρες
Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 25mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι
μικρότερο των 2kg και ανά 8 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερο των 2kg.
Νεογνά ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας: 25mg/kg ανά 8 ώρες όταν το σωματικό
βάρος είναι μικρότερο των 2 kg και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερο
των 2 kg.
Η αντιμετώπιση των χρόνιων ουρολοιμώξεων και λοιμώξεων του γαστρεντερικού απαιτεί συχνή
μικροβιολογική και κλινική αξιολόγηση του ασθενούς. Δεν πρέπει να χορηγούνται δόσεις μικρότερες
από τις συνιστώμενες. Μπορεί να απαιτηθεί κλινική ή μικροβιολογική παρακολούθηση του ασθενή
για μερικού μήνες μετά την λήξη της αγωγής.
Βακτηριακή μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία (η αγωγή πρέπει να γίνεται ενδοφλεβίως):
Ασθενείς με βάρος σώματος 40kg ή περισσότερο: 150-200mg/kg την ημέρα σε ισόποσες
δόσεις κάθε 3-4 ώρες.
Ασθενής με βάρος σώματος μέχρι 40kg: 100-300mg/kg την ημέρα σε ισόποσες δόσεις κάθε
3-4 ώρες.
Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 50-75mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι
μικρότερο των 2 kg και ανά 8 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερο των 2 kg.
Νεογνά ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας: 50-100 mg/kg ανά 8 ώρες όταν το σωματικό
βάρος είναι μικρότερο των 2 kg και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερο
των 2kg.
Η χορήγηση της αμπικιλλίνης σε όλες τις λοιμώξεις πρέπει να συνεχίζεται τουλάχιστον επί 2 - 3
Σελίδα 3 από 6
ημέρες μετά την ύφεση των συμπτωμάτων ή μετά την ένδειξη ότι ο μικροβιακός παράγοντας
εκριζώθηκε.
Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 50ml/min) η δοσολογία της
αμπικιλλίνης πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με τον βαθμό της νεφρικής βλάβης, τη βαρύτητα της
λοίμωξης την ευαισθησία και τον υπεύθυνο μικροοργανισμό. Ενδεικτικά αν η κάθαρση είναι 10-
50ml / min η θεραπευτική δόση χορηγείται ανά 8-12 ώρες, ενώ αν είναι μικρότερη των 10ml/min
ανά 16 ώρες.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πρέπει να λαμβάνουν μία πρόσθετη δόση φαρμάκου
μετά από κάθε συνεδρία.
Οδηγίες χρήσης/Χειρισμού
Για ενδομυϊκή χορήγηση: Διαλύεται το περιεχόμενο του φιαλιδίου ή με ενέσιμο ύδωρ ή με
βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ (το βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ περιέχει βενζυλική αλκοόλη και
γι’ αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρότερα των 2 ετών παιδιά). Το φιαλίδιο των 250 mg
διαλύεται με την προσθήκη 1.2 ml διαλύτη, των 500 mg με 2 ml και του 1 g με 3 ml. Το φάρμακο
πρέπει να χορηγείται το πολύ σε διάστημα μίας ώρας, από τη διάλυση.
Για ενδοφλέβια χορήγηση: Τα φιαλίδια των 250 mg και 500 mg διαλύονται σε 5 ml διαλύτη και τα
φιαλίδια του 1g σε 7.4ml διαλύτη. Ως διαλύτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή το ενέσιμο ύδωρ ή το
βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ (το βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για μικρότερα των 2 ετών παιδιά, γιατί περιέχει βενζυλική αλκοόλη). Η ενδοφλέβια χορήγηση πρέπει
να γίνεται βραδέως, εντός 10-15 λεπτών. Μικρότερης διάρκειας χορήγηση μπορεί να προκαλέσει
σπασμούς. Το φάρμακα πρέπει να χορηγείται το πολύ σε διάστημα μίας ώρας, από τη διάλυση.
Για ενδοφλέβια έγχυση: Η διάλυση γίνεται ακριβώς όπως προαναφέρθηκε για την ενδοφλέβια ένεση
και μετά προστίθεται στον ορό που θα χορηγηθεί. Στις παρακάτω πυκνότητες στα διάφορα
ενδοφλεβίως χορηγούμενα διαλύματα, η σταθερότητα είναι πολύ καλή. Το φάρμακο χάνει λιγότερο
του 10% της δραστικότητάς του στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα και θερμοκρασίες:
1. Θερμοκρασία δωματίου (25C)
Σε αποστειρωμένο νερό για ενέσεις (μέχρι 30mg/ml): 8 ώρες.
Σε ισότονο διάλυμα NaCl (μέχρι 30mg/ml): 8 ώρες.
Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% (μέχρι 2mg/ml) και (10-20mg/ml): 4 και 2
ώρες αντίστοιχα.
Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% σε 0,45% NaCl (μέχρι 2mg/ml): 4 ώρες.
Σε υδατικό διάλυμα λεβουλόζης 10% (μέχρι 2mg/ml): 4 ώρες.
Σε Μ/6 διάλυμα γαλακτικού νατρίου (μέχρι 30mg/ml): 8 ώρες.
Σε γαλακτικό διάλυμα Ringer (μέχρι 30mg/ml): 8 ώρες.
2. Συνθήκες ψυγείου (4C)
Σε ισότονο διάλυμα NaCl (30mg/ml): 48 ώρες.
Σε ισότονο διάλυμα NaCl (μέχρι 20mg/ml): 72 ώρες.
Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% (μέχρι 2mg/ml): 4 ώρες.
Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% σε 0,45% NaCl (μέχρι 10mg/ml): 4 ώρες.
Σε Μ/6 διάλυμα γαλακτικού νατρίου (μέχρι 30mg/ml): 8 ώρες.
Σε υδατικό διάλυμα λεβουλόζης 10% (μέχρι 20mg/ml): 3 ώρες.
Σε αποστειρωμένο νερό για ενέσεις (μέχρι 30mg/ml): 48 ώρες.
Σε αποστειρωμένο νερό για ενέσεις (μέχρι 20mg/ml): 72 ώρες.
Σε γαλακτικό διάλυμα Ringer (μέχρι 30mg/ml): 24 ώρες.
Μόνο τα παραπάνω διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενδοφλέβια χορήγηση της
νατριούχου αμπικιλλίνης. Η πυκνότητα του διαλύματος, ο ρυθμός και ο όγκος χορήγησης πρέπει να
ρυθμίζονται ώστε η συνολική δόση της αμπικιλλίνης να χορηγείται πριν το φάρμακο χάσει τη
σταθερότητά του στο διάλυμα.
2.7 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση
Σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας λήψης μεγάλης δόσης της νατριούχου αμπικιλλίνης πρέπει να
επικοινωνήσετε με το θεράποντα ιατρό σας ή με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η νατριούχος αμπικιλλίνη, όπως όλα τα φάρμακα, μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες μπορεί να
προκαλέσει και μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι περισσότερο
πιθανό να εμφανισθούν σε ασθενείς που έχουν προηγουμένως εμφανίσει υπερευαισθησία στις
πενικιλλίνες, και σε εκείνους με ιστορικό αλλεργίας, άσθματος, πυρετού εκ χόρτου ή κνίδωση.
Στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα δερματικά εξανθήματα, η
αναφυλαξία οποία είναι περισσότερο συχνή με την παρεντερική χορήγηση) και οι αντιδράσεις
τύπου ορονοσίας.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται από
το γαστρεντερικό ναυτία, έμετος, ανορεξία, επιγαστρικά ενοχλήματα, διάρροια, οξεία παροδική
εντεροκολίτιδα, ψευδομεμβανώδης εντεροκολίτιδα, γλωσσίτιδα, στοματίτιδα.
Το ήπαρ μεταβολή των παραμέτρων κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις,
το αιμοποιητικό, αναιμία, λευκοπενία, θρομβοκυτοπενία κ.λπ.
το νευρικό σύστημα, κεφαλαλγία, ζάλη, σπασμοί
τους νεφρούς, οξεία διάμεση νεφρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα
καθώς και τοπικά στην περιοχή έγχυσης του φαρμάκου.
Μην ανησυχήσετε με την αναγραφή των ανωτέρω ανεπιθύμητων ενεργειών. Μπορεί σε εσάς να μη
συμβεί καμία από αυτές. Ωστόσο, μη λησμονήσετε να αναφέρετε στον ιατρό σας οποιοδήποτε
ασυνήθιστο φαινόμενο παρατηρήσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με νατριούχο αμπικιλλίνη.
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια δόση.
Πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακό σας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού σας. Εάν
ωστόσο λησμονήσετε να λάβετε κάποια δόση, να λάβετε τη δόση αυτή το συντομότερο δυνατόν. Εάν
όμως πλησιάζει η ώρα της επόμενης δόσης, μη διπλασιάσετε τη δόση, αλλά λάβετε την επόμενη
δόση και συνεχίστε κανονικά.
2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εξωτερική
συσκευασία και στον εσωτερικό περιέκτη. Να μη χρησιμοποιείται το φάρμακο σε περίπτωση που η
ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Τα φιαλίδια πριν την παρασκευή τους φυλάσσονται σε θερμοκρασία ≤25
o
C.
Σελίδα 5 από 6
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών
Ιούνιος 2011
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚH ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια
άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο
που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη
διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί
να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα
παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Αρ. Αδείας ΕΟΦ: 43250/07/23-09-2008
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777