STILNOX
®
10 mg/Τab.
zolpidem hemitartrate
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1. Όνομα: STILNOX
®
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, 10 mg/δισκίο
12. Σύνθεση
Δραστική ουσία: Ζολπιδέμη ημιτρυγική.
Έκδοχα: Πυρήνας:
Λακτόζη άνυδρη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική,
υπρομελλόζη, άμυλο
καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο,
μαγνήσιο στεατικό.
Επικάλυψη:
Υπρομελλόζη, τιτανίου διοξείδιο CI 77891,
πολυαιθυλενογλυκόλη 400.
1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
1.4. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg zolpidem
hemitartrate.
1.5 Περιγραφή – Συσκευασία: Κουτί που περιέχει 2 κυψέλες των 15 δισκίων ή 1
κυψέλη των 10 δισκίων, από PVC/Aluminium foil ή 5
κυψέλες των 10 δισκίων (για νοσοκομειακή χρήση) ή 10
κυψέλες των 10 δισκίων (για νοσοκομειακή χρήση) και
το φύλλο οδηγιών χρήσης.
Τα δισκία είναι λευκά έως υπόλευκα, επιμήκη και
φέρουν διαχωριστική γραμμή στη μία πλευρά.
1.6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Υπνωτικό
1.7. Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας: sanofi-aventis AEBE
Λεωφ. Συγγρού 348 – Κτήριο Α΄
176 74 Καλλιθέα – Αθήνα
Τηλ.: +30 210 90 01 600
18. Παρασκευαστής/ Συσκευαστής: Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στη Γαλλία από τη
Sanofi Winthrop Industrie, Quetigny.
2. TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες:
Τα δισκία Stilnox περιέχουν ως δραστική ουσία τον υπνωτικό παράγοντα ζολπιδέμη.
2.2 Θεραπευτικές ενδείξεις:
Τα δισκία Stilnox ενδείκνυνται για βραχυχρόνια αγωγή κατά της αϋπνίας. Η χορήγησή του ενδείκνυται
μόνον όταν η αϋπνία είναι σοβαρή και περιορίζει τη λειτουργικότητα του ασθενούς ή του προκαλεί
έντονη δυσφορία.
2.3 Αντενδείξεις:
Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς, μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα,
όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Το συγκεκριμένο φάρμακο, δεν πρέπει να το πάρετε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Υπερευαισθησία στη ζολπιδέμη ή σε κάποιο από τα ανενεργά συστατικά του προϊόντος.
Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.
Οξεία και/ή σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια
Σύνδρομο άπνοιας ύπνου
Μυασθένεια gravis
Αναπνευστική καταστολή
Χορήγηση σε παιδιά
Ψυχωσική ασθένεια: Τα υπνωτικά, όπως η ζολπιδέμη, δεν ενδείκνυνται για την πρωτογενή αντιμετώπιση
ψυχωσικών νοσημάτων.
2.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
2.4.1 Γενικά:
Το Stilnox είναι γενικά άριστα ανεκτό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η αποτελεσματικότητα της
υπνωτικής δράσης του Stilnox μπορεί να μειωθεί μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση λίγων εβδομάδων
ή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη φυσικής και ψυχικής εξάρτησης, η
οποία αυξάνεται συναρτήσει της δόσης και της διάρκειας της αγωγής και εάν το φάρμακο έχει μικρή
διάρκεια δράσης. Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί σε ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης
οινοπνευματωδών ή φαρμάκων.
Είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε κατά την έναρξη της αγωγής ότι αυτή θα είναι περιορισμένης διάρκειας
και ότι η δόση μειώνεται προοδευτικά.
Ακόμα σημαντικότερο είναι να είστε ενήμεροι για την πιθανότητα φαινομένων υπερακόντισης. Η αϋπνία
υπερακόντισης (αϋπνία μετά την διακοπή του φαρμάκου) είναι ένα παροδικό σύνδρομο, κατά το οποίο τα
συμπτώματα, όπως η αϋπνία, που οδήγησαν στη χορήγηση του Stilnox, επανεμφανίζονται με εντονότερη
μορφή κατά την διακοπή της αγωγής. Μπορεί να συνοδευτούν και από άλλες αντιδράσεις,
συμπεριλαμβανομένων μεταβολών της διάθεσης, άγχους και ανησυχίας. Το σύνδρομο είναι πιθανότερο
να εμφανισθεί εάν η χορήγηση του προϊόντος διακοπεί απότομα.
Για το λόγο αυτό, η διακοπή της αγωγής θα πρέπει να είναι σταδιακή.
Από τη στιγμή που έχει αναπτυχθεί φυσική εξάρτηση, η απότομη διακοπή της αγωγής μπορεί να
2
συνοδευτεί από συμπτώματα στέρησης. Μη διακόπτετε μόνοι σας το φάρμακο, αλλά επικοινωνήστε γι’
αυτό το θέμα με το γιατρό σας.
Η χρήση του Stilnox μπορεί να προκαλέσει παροδική αμνησία, η οποία εμφανίζεται συχνότερα μερικές
ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο ασθενής θα
μπορέσει να κοιμηθεί 7-8 ώρες χωρίς διακοπή.
Εάν συμβούν αντιδράσεις όπως ανησυχία, παροξυνθείσα αϋπνία, διέγερση, ευερεθιστικότητα,
επιθετικότητα, παραληρητικές ιδέες, οργή, εφιάλτες, ψευδαισθήσεις, ψυχώσεις, μη φυσιολογική
συμπεριφορά και άλλες ανεπιθύμητες επιδράσεις στη συμπεριφορά, η χρήση του Stilnox θα πρέπει να
διακοπεί.
Αναπνευστική ανεπάρκεια:
Αφού τα υπνωτικά έχουν την δυνατότητα να καταστέλλουν την αναπνευστική λειτουργία, προφυλάξεις
πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση που η ζολπιδέμη συνταγογραφείται σε ασθενείς με καταστολή
της αναπνευστικής τους λειτουργίας.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν πάσχετε από χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια.
Ηπατική ανεπάρκεια:
Βλέπε προτεινόμενη ημερήσια δόση.
Τα κατασταλτικά/υπνωτικά δεν ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρή ηπατική
ανεπάρκεια.
Υπνοβασία και σχετιζόμενες συμπεριφορές:
Σε ασθενείς που είχαν λάβει ζολπιδέμη και δεν ήταν πλήρως αφυπνισμένοι αναφέρθηκαν περιστατικά
υπνοβασίας και άλλων σχετιζόμενων συμπεριφορών, όπως οδήγηση, προετοιμασία και πρόσληψη
τροφής, τηλεφωνικές κλήσεις ή σεξουαλική πράξη, με αμνησία για το συμβάν. Η χρήση
οινοπνευματωδών και άλλων κατασταλτικών του ΚΝΣ με τη ζολπιδέμη φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο
ανάλογων συμπεριφορών, όπως δρα και η ζολπιδέμη σε δόσεις που υπερβαίνουν τη μέγιστη συνιστώμενη
δόση. Η διακοπή της ζολπιδέμης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τους ασθενείς που αναφέρουν
ανάλογες συμπεριφορές [για παράδειγμα, οδήγηση (sleep driving), λόγω του κινδύνου για τον ασθενή και
άλλους] (βλ. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Οινοπνευματώδη, και Ανεπιθύμητες
ενέργειες: Ψυχιατρικές διαταραχές).
2.4.2 Ηλικιωμένοι:
Για τους ηλικιωμένους βλέπε προτεινόμενη δόση.
2.4.3 Κύηση:
Ως προφυλακτικό μέτρο, είναι προτιμητέο να αποφεύγεται η χρήση της ζολπιδέμης κατά τη διάρκεια της
κύησης.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για τη ζολπιδέμη, ώστε να αξιολογηθεί η ασφάλειά της στη
διάρκεια της κύησης. Θα πρέπει να συνεννοηθείτε με το γιατρό σας εάν σκοπεύετε να μείνετε έγκυος ή
υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος.
Δεν συνιστάται η χορήγηση του φαρμάκου κατά την τελευταία φάση της κύησης ή κατά τον τοκετό,
εκτός εάν επιβάλλεται από το γιατρό σας. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σοβαρής αναπνευστικής
καταστολής του νεογνού όταν η ζολπιδέμη χρησιμοποιήθηκε με άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ στο τέλος
της κύησης.
2.4.4 Θηλασμός:
3
Το Stilnox δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
2.4.5 Παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών:
Το φάρμακο δεν χορηγείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.
2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών:
Η καταστολή, η αμνησία, η διαταραχή της συγκέντρωσης και της μυϊκής λειτουργίας μπορεί να έχουν
δυσμενή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χρήσης μηχανημάτων. Εάν σημειωθεί ανεπαρκής
διάρκεια ύπνου, η πιθανότητα μειωμένης εγρήγορσης μπορεί να αυξηθεί.
2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:
Βλ. παράγραφο 2.3.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
Οινοπνευματώδη: Η ταυτόχρονη χρήση οινοπνευματωδών δε συνιστάται.
Κατασταλτικά του ΚΝΣ: Χρειάζεται προσοχή διότι μπορεί να παρατηρηθεί επαύξηση της κεντρικής
κατασταλτικής επίδρασης σε περιπτώσεις ταυτόχρονης χρήσης με αντιψυχωσικά (νευροληπτικά),
υπνωτικά, αγχολυτικά/ ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, ναρκωτικά, αναλγητικά, αντιεπιληπτικά,
αναισθητικά και αντιισταμινικά με κατασταλτική δράση. Παρόλ’ αυτά, στην περίπτωση των SSRI
αντικαταθλιπτικών παραγόντων (fluoxetine και sertraline), δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικές
φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις.
Στην περίπτωση συγχορήγησης ναρκωτικών αναλγητικών η αυξημένη ευφορία που μπορεί να
εμφανιστεί, οδηγεί σε αύξηση της ψυχικής εξάρτησης.
Αναστολείς και επαγωγείς του κυτοχρώματος P450: Ουσίες που αναστέλλουν το κυτόχρωμα Ρ450 μπορεί
να αυξήσουν τη δραστικότητα κάποιων υπνωτικών όπως η ζολπιδέμη.
Η ζολπιδέμη μεταβολίζεται μέσω διαφόρων ηπατικών ενζύμων του κυτοχρώματος Ρ450, κυρίως μέσω
του CYP3Α4, με τη συνεισφορά του CYP1Α2. Ρωτήστε σχετικά το γιατρό σας.
Η φαρμακοδυναμική δράση της ζολπιδέμης ελαττώνεται όταν συγχορηγείται με ριφαμπικίνη.
Συγχορήγηση της ζολπιδέμης με κετοκοναζόλη (200 mg δύο φορές την ημέρα): Η ρύθμιση της
συνηθισμένης δοσολογίας δεν θεωρείται απαραίτητη, αλλά οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η
χρήση της ζολπιδέμης με κετοκοναζόλη μπορεί να ενισχύσει τις κατασταλτικές επιδράσεις.
Πριν πάρετε το φάρμακο πρέπει να έχετε ενημερώσει το γιατρό σας για κάθε άλλο φάρμακο που τυχόν
παίρνετε.
2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Το Stilnox δρα ταχύτατα και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνεται αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια της
κατάκλισης σε όχι λιγότερο από μια ώρα μετά το φαγητό.
Όπως με όλα τα υπνωτικά, η μακροχρόνια χρήση της ζολπιδέμης δε συνιστάται. Γενικά, η διάρκεια της
αγωγής κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως 2 εβδομάδες με μέγιστο, συμπεριλαμβανομένης και της
διαδικασίας σταδιακής μείωσης μέχρι διακοπής της δόσης, τις 4 εβδομάδες. Η διαδικασία σταδιακής
μείωσης της δόσης θα πρέπει να εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή.
4
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η χορήγηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
από το καθορισμένο ως μέγιστο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πρώτα να επαναξιολογηθεί η
κατάσταση του ασθενή.
Δοσολογία
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση για ενήλικες είναι 10 mg.
Ειδικοί πληθυσμοί
Παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ζολπιδέμης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν
έχουν τεκμηριωθεί. Συνεπώς, η ζολπιδέμη δεν πρέπει να συνταγογραφείται σε αυτόν τον πληθυσμό (βλ.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών).
Ηλικιωμένοι
Επειδή οι ηλικιωμένοι ή εξασθενημένοι ασθενείς μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις επιδράσεις
της ζολπιδέμης, σε αυτούς τους ασθενείς συνίσταται η χορήγηση μίας δόσης των 5 mg. Η ολική δόση
ζολπιδέμης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 mg σε αυτόν τον πληθυσμό.
Ηπατική ανεπάρκεια
Καθώς η κάθαρση και ο μεταβολισμός της ζολπιδέμης είναι μειωμένος στην ηπατική ανεπάρκεια, σε
αυτούς τους ασθενείς συστήνεται αρχική δόση 5 mg, με ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους ασθενείς.
Σε ενήλικες (ηλικίας κάτω των 65 ετών) η δόση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 10 mg μόνον όταν η κλινική
απόκριση του ασθενούς είναι ανεπαρκής και το φάρμακο παρουσιάζει καλή ανεκτικότητα.
Η ολική δόση ζολπιδέμης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 mg σε κανέναν ασθενή.
2.7 Υπερδοσολογία – Αντιμετώπιση:
H υπερδοσολογία με ζολπιδέμη ή και με άλλους κατασταλτικούς παράγοντες του ΚΝΣ
(συμπεριλαμβανομένων των οινοπνευματωδών) εκδηλώνεται συνήθως με διαφόρων βαθμών καταστολή
του ΚΝΣ, η οποία κυμαίνεται από επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης μέχρι κώμα, και πιο σοβαρή
συμπτωματολογία, συμπεριλαμβανομένων των θανατηφόρων εκβάσεων. Κατά την αντιμετώπιση της
υπερδοσολογίας με Stilnox θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η πιθανότητα να έχουν ληφθεί πολλά
φάρμακα.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Η ζολπιδέμη δεν διαπερνά ημιδιαπερατές μεμβράνες (π.χ. σε αιμοκάθαρση).
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Η ακόλουθη κατάταξη των συχνοτήτων κατά CIOMS χρησιμοποιείται, όπου εφαρμόζεται:
Πολύ συχνές > 10%˙ συχνές > 1 και < 10%˙ όχι συχνές > 0,1% και < 1%˙ σπάνιες > 0,01% και < 0,1%˙
πολύ σπάνιες < 0,01%.
Άγνωστη: Δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.
Οι ενέργειες αυτές φαίνεται να συσχετίζονται με την ατομική ευαισθησία και εμφανίζονται συχνότερα
την 1η ώρα μετά τη λήψη του φαρμάκου, αν ο ασθενής δεν ξαπλώσει ή κοιμηθεί αμέσως (βλ. παράγραφο
2.6).
5
Επειδή η αϋπνία μπορεί να είναι σύμπτωμα της κατάθλιψης, η κατάσταση του ασθενή θα πρέπει να
επαναξιολογείται σε περίπτωση επιμένουσας αϋπνίας.
Διαταραχές νευρικού συστήματος:
Συχνές: Υπνηλία, κεφαλαλγία, ζάλη, παροξυνθείσα αϋπνία, προχωρητική αμνησία: (οι επιδράσεις αυτές
μπορεί να συσχετιστούν και με μη φυσιολογική συμπεριφορά)
Άγνωστη: Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Συχνές: Ψευδαισθήσεις, διέγερση, εφιάλτες
Όχι συχνές: Σύγχυση, ευερεθιστότητα
Άγνωστη: Ανησυχία, επιθετικότητα, παραληρητικές ιδέες, οργή, μη φυσιολογική συμπεριφορά,
υπνοβασία (βλ. Προφυλάξεις: Υπνοβασία και σχετιζόμενες συμπεριφορές), φυσική εξάρτηση (σύνδρομο
από απόσυρση φαρμάκου ή φαινόμενα υπερακόντισης είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από διακοπή
της θεραπείας), διαταραχές της γενετήσιας ορμής
Οι περισσότερες από αυτές τις ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με παράδοξες
αντιδράσεις.
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
Συχνές: Κόπωση
Άγνωστη: Διαταραχή στο βάδισμα, ανοχή στο φάρμακο, πτώση (κυρίως στους ηλικιωμένους ασθενείς
και όταν η ζολπιδέμη δεν λαμβάνεται με βάση την ιατρική συνταγή)
Οφθαλμικές διαταραχές:
Όχι συχνές: Διπλωπία
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:
Συχνές: Διάρροια, ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:
Άγνωστη: Μυϊκή αδυναμία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:
Άγνωστη: Εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση, υπερίδρωση
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων:
Άγνωστη: Αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:
Άγνωστη: Αγγειονευρωτικό οίδημα
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια δόση:
Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο σε τακτά χρονικά διαστήματα και παραλείψατε μία δόση, δεν
συντρέχει λόγος ανησυχίας. Εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση (η ώρα της κατάκλισης), μη
λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.
Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.
2.10 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος:
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
6
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης φύλλου οδηγιών χρήσης
24.06.2010
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια
άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε
αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που
λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη διστάσετε να
ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, γιατί η ζέστη και η υγρασία μπορεί να
αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια φυλάξτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με συνταγή του Ν. 1729/87 Πίνακας Δ’.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 77 93 777
7