ΙΝS - MICROVIBRATE κάψουλες 50 & 100 mg
Βάσει εγκυκλίου 76815/30-10-2009
Σύνταξη κειμένου: Ιούνιος 2010
_________________________________________________________________________________________________
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Δοξυκυκλίνη
1.1 MICROVIBRATE κάψουλες 50 & 100 mg/CAP
1.2 Σύνθεση:
Κάψουλες 50 mg:
Δραστική ουσία:
Doxycycline hyclate ...................... 57,70 mg
που αντιστοιχεί σε Doxycycline .... 50,00 mg
Έκδοχα:
Size 30 sucrose & starch maize microgranules, crospovidone, polymers of
methacrylic acid esters, talc, indigotine E132 CI 73015, quinoline yellow E 104,
titanium dioxide E 171 CI 77891, gelatine.
Κάψουλες 100 mg:
Δραστική ουσία :
Doxycycline hyclate ...................... 115,40 mg
που αντιστοιχεί σε Doxycycline .... 100,00 mg
Έκδοχα:
Size 30 sucrose & starch maize microgranules, crospovidone, polymers of
methacrylic acid esters, talc, indigotine E132 CI 73015, erythrosine E 127 CI 45430,
titanium dioxide CI 77891 E171, gelatine.
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Κάψουλες.
1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:
Κάθε κάψουλα ΜΙCROVIBRATE περιέχει 50 ή 100 mg δοξυκυκλίνης.
1.5 Περιγραφή - Συσκευασία:
Κάψουλες 50 mg :
Κουτί που περιέχει 14 κάψουλες σε 1 blister.
Κάψουλες 100 mg :
Κουτί που περιέχει 8 κάψουλες σε 1 blister.
Κουτί που περιέχει 40 κάψουλες συσκευασμένες σε 5 blisters των 8 καψουλών
κάθε ένα.
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιβιοτικό.
1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Α.Ε.,
οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία, Αττική.
Τηλ.: 210 6691 000, Fax: 210 6642 310
1.8 Παρασκευαστές: - Εthypharm, Houdan, Γαλλία
- Ethypharm, Chateau-neuf-en-thymerais, Γαλλία
Συσκευαστής: Lavipharm A.E.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ.
2.1 Γενικές πληροφορίες:
Το MICROVIBRATE περιέχει δοξυκυκλίνη, ένα αντιβιοτικό φάρμακο της ομάδας των
τετρακυκλινών. Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων από
μικρόβια.
2.2 Ενδείξεις:
To MICROVIBRATE ενδείκνυται για τη θεραπεία των ακόλουθων λοιμώξεων:
Kηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων, επιδημικός τύφος και πυρετός της
ομάδας των τύφων, πυρετός Q, ρικετσιακή ευλογιά και πυρετός από κρότωνες
(τσιμπούρια) που οφείλεται σε Rickettsiae.
Αναπνευστικές λοιμώξεις που οφείλονται στο Mycoplasma pneumoniae.
Ψιττάκωσις που οφείλεται στο Chlamydia psittaci. Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα που
οφείλεται στο Chlamydia trachomatis. Μη επιπλεγμένες ουρηθρικές, ενδοτραχηλικές
λοιμώξεις όπως και λοιμώξεις του ορθού επί ενηλίκων που οφείλονται στο Chlamydia
trachomatis. Τράχωμα που οφείλεται στο Chlamydia trachomatis, παρόλο που ο
αιτιολογικός παράγοντας δεν εκριζώνεται πάντα, όπως έχει αποδειχθεί με
ανοσοφθορισμό. Επιπεφυκίτιδα με έγκλειστα, που οφείλεται στο Chlamydia
trachomatis, μπορεί να θεραπευτεί με MICROVIBRATE από το στόμα, μόνο είτε σε
συνδυασμό με τοπικούς θεραπευτικούς παράγοντες. Βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα
(donovanosis) που οφείλεται στο Calymmatobacterium granulomatis.
Πρώιμα στάδια (Στάδια 1 και 2) της νόσου του Lyme που οφείλεται στη Borrelia
burgdorferi. Υπόστροφος πυρετός από ψείρες που οφείλεται στη Borrelia recurrentis.
Υπόστροφος πυρετός από τσιμπούρια που οφείλεται στη Borrelia duttonii.
Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα που οφείλεται στο Ureaplasma urealyticum (T-
Mycoplasma) (10% των στελεχών είναι ανθεκτικά).
Το MICROVIBRATE ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται
στους ακόλουθους αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς:
Είδη Acinetobacter,
Βρουκέλλωση που οφείλεται σε είδη Brucella (σε συνδυασμό με στρεπτομυκίνη),
Πανώλη που οφείλεται στη Yersinia pestis,
Τουλαραιμία που οφείλεται στη Francisella tularensis,
Περουβιανή ακροχορδόνωση (μπαρτονέλλωση) που οφείλεται στη Bartonella
bacilliformis,
Campylobacter fetus.
To MICROVIBRATE ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από
τους παρακάτω gram αρνητικούς μικροοργανισμούς, όταν το αντιβιόγραμμα
δείχνει ευαισθησία προς το φάρμακο:
Είδη Shigella,
Μη επιπλεγμένη γονόρροια που οφείλεται στη Neisseria gonorrhoeae,
Αναπνευστικές λοιμώξεις που οφείλονται στον Haemophillus influenzae και σε είδη
Klebsiella,
Escherichia coli,
Enterobacter aerogenes,
Moraxella catarrhalis.
Τα είδη Bactoroides non fragilis και Fusobacterium μπορεί να είναι ευαίσθητα στο
MICROVIBRATE.
Το MICROVIBRATE ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από
ΙΝS - MICROVIBRATE κάψουλες 50 & 100 mg
Βάσει εγκυκλίου 76815/30-10-2009
Σύνταξη κειμένου: Ιούνιος 2010
_________________________________________________________________________________________________
τους παρακάτω gram θετικούς μικροοργανισμούς, όταν το αντιβιόγραμμα δείχνει
ευαισθησία προς το φάρμακο. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Λοιμώξεις του ανωτέρου
αναπνευστικού που οφείλονται στο Streptococcus pneumoniae.
Είδη Streptococcus: Ορισμένο ποσοστό στελεχών Streptococcus pyogenes και
Enterococcus faecalis έχουν βρεθεί να είναι ανθεκτικά στις τετρακυκλίνες.
τετρακυκλίνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία στρεπτοκοκκικών
λοιμώξεων εκτός αν ο υπεύθυνος μικροοργανισμός έχει αποδειχθεί ευαίσθητος.
Στις λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού που οφείλονται σε στελέχη της ομάδας
Α του β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου, η πενικιλλίνη είναι το σύνηθες φάρμακο
εκλογής, περιλαμβανομένης και της προφύλαξης από το ρευματικό πυρετό.
Aναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων που
οφείλονται στο Staphylococcus aureus. Οι τετρακυκλίνες δεν αποτελούν φάρμακα
εκλογής στη θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων.
Άνθρακας λόγω του Bacillus anthracis, συμπεριλαμβανομένου του πνευμονικού
άνθρακα (μετά την έκθεση): για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης ή της προόδου
της νόσου μετά την έκθεση στην εισπνεόμενη μορφή του Bacillus anthracis.
Όταν αντενδείκνυται η πενικιλλίνη, το MICROVIBRATE αποτελεί εναλλακτικό
φάρμακο στη θεραπεία των παρακάτω λοιμώξεων:
Ακτινομυκητίαση που οφείλεται σε είδη Actinomyces,
Λοιμώξεις που οφείλονται σε είδη Clostridium,
Σύφιλη που οφείλεται στο Treponema pallidum και τροπική μόρωση που οφείλεται
στο Treponema pertenue,
Λιστερίωση που οφείλεται στη Listeria monocytogenes,
Λοίμωξη Vincent (οξεία νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα) που οφείλεται στη Leptotrichia
buccalis (πρώην Fusobacterium fusiforme).
Συμπληρωματική θεραπεία
Στην οξεία εντερική αμοιβάδωση το MICROVIBRATE μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο
συμπλήρωμα, σε συνδυασμό με αμοιβαδοκτόνα.
Σε περιστατικά σοβαρής ακμής που οφείλεται στο Acne vulgaris, το MICROVIBRATE
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη συμπληρωματική θεραπεία.
Θεραπεία και προφύλαξη
Το MICROVIBRATE ενδείκνυται για την προφύλαξη και τη θεραπεία των ακόλουθων
λοιμώξεων:
Ελονοσία που οφείλεται στο Plasmodium falciparum (σε περιοχές με ανθεκτικά στη
χλωροκίνη στελέχη του P. falciparum).
Λεπτοσπείρωση που οφείλεται στο γένος Leptospira.
Χολέρα που οφείλεται στο Vibrio cholerae.
Προφύλαξη
Το MICROVIBRATE ενδείκνυται για προφυλακτική χορήγηση στις ακόλουθες
καταστάσεις:
Πυρετός από ακάρεα που οφείλεται στη Rickettsia tsutsugamushi,
Διάρροια των ταξιδιωτών που οφείλεται σε Escherichia coli που παράγει
εντεροτοξίνη. Συνιστάται μόνο σε άτομα στα οποία η διάρροια θα έχει σοβαρές
επιπτώσεις όχι μόνο για την υγεία τους, αλλά και επαγγελματικές.
2.3 Αντενδείξεις:
Η χρήση του MICROVIBRATE αντενδείκνυται σε ασθενείς που παρουσιάζουν
υπερευαισθησία στις δοξυκυκλίνη, σε οποιαδήποτε από τα έκδοχα του φαρμάκου ή
σε οποιαδήποτε άλλη τετρακυκλίνη, σε κύηση και σε παιδιά κάτω των 8 ετών.
Επίσης σε ασθενείς με διαταραχές του οισοφάγου ή άλλους παράγοντες που
καθυστερούν την κένωση του οισοφάγου, όπως ουλές και αχαλασία.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
2.4.1 Γενικά: Έχει παρατηρηθεί αύξηση της ουρίας του ορού (αύξηση που δεν
παρατηρείται σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία). Επίσης, έχουν
παρατηρηθεί αντιδράσεις φωτοευαισθησίας. Ασθενείς που είναι πιθανό να εκτεθούν
απευθείας σε άμεσο ηλιακό φως ή υπεριώδη ακτινοβολία πρέπει να είναι ενήμεροι
ότι αυτή η αντίδραση μπορεί να εμφανιστεί με φάρμακα της ομάδας των
τετρακυκλινών και πρέπει να διακόψουν τη θεραπεία με την πρώτη εκδήλωση
δερματικού ερυθήματος. Προβολή των πηγών του κρανίου σε βρέφη και καλοήθης
ενδοκρανική υπέρταση σε ενήλικες, έχουν αναφερθεί σε άτομα που έπαιρναν
πλήρεις θεραπευτικές δόσεις. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται αν υπάρχει
ένδειξη εμφάνισης αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης. Οι αντιδράσεις αυτές
εξαφανίζονται γρήγορα μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Όπως και με άλλα
αντιμικροβιακά φάρμακα μπορεί να παρουσιαστεί διάρροια σε ασθενείς, μετά από
χορήγηση MICROVIBRATE. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ενημερώνεται ο
γιατρός. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οισοφαγίτιδας και εξέλκωσης του οισοφάγου
κυρίως σε ασθενείς που έπαιρναν το φάρμακο, υπό μορφή δισκίων ή καψακίων,
αμέσως πριν τη νυχτερινή κατάκλιση.
Απαιτείται προσοχή κατά την κατάποση των στερεών μορφών δοξυκυκλίνης, διότι
εάν δεν καταποθούν σωστά υπάρχει κίνδυνος παραμονής της μορφής αυτής του
φαρμάκου στον οισοφάγο (βλ. και 2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης).
Εάν αυτό συμβεί και οι μορφές αυτές προσκολληθούν στην βλεννογόνο του
οισοφάγου μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα από τραυματισμό του οισοφάγου,
όπως δυσφαγία, άλγος κατά την κατάποση ή οπισθοστερνικό άλγος και πρόκληση ή
επιδείνωση οπισθοστερνικού καύσου. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να διακοπεί η
χορήγηση του φαρμάκου και να επανεξεταστεί ο ασθενής από τον ιατρό.
2.4.2 Ηλικιωμένοι: Το MICROVIBRATE πρέπει να συνταγογραφείται στις συνήθεις δόσεις
χωρίς ειδικές προφυλάξεις. Δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης σε περίπτωση
νεφρικής ανεπάρκειας. Εάν υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση, τότε πρέπει να
αναμένεται και αύξηση της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Αντιαναβολική
δράση σε εξασθενημένα ηλικιωμένα άτομα.
2.4.3 Κύηση: Το MICROVIBRATE δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες.
2.4.4 Γαλουχία: Το MICROVIBRATE όπως και οι άλλες τετρακυκλίνες δεν πρέπει να
χορηγείται στις θηλάζουσες μητέρες.
2.4.5 Παιδιά: Η χρήση της δοξυκυκλίνης αντενδείκνυται σε ασθενείς και σε παιδιά ηλικίας
κάτω των 8 ετών. Η χρήση των τετρακυκλινών μπορεί να προκαλέσει μόνιμο
αποχρωματισμό των δοντιών (κίτρινο-γκρίζο-καφέ) κατά τις περιόδους ανάπτυξης
των δοντιών (δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης, βρεφική και παιδική ηλικία μέχρι 8
ετών). Έχει επίσης αναφερθεί υποπλασία της αδαμαντίνης ουσίας των δοντιών.
Όπως και με τις άλλες τετρακυκλίνες, το MICROVIBRATE σχηματίζει σταθερά
σύμπλοκα με το ασβέστιο σε οποιοδήποτε οστεοποιό ιστό. Εντούτοις, το
MICROVIBRATE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λοίμωξη από άνθρακα,
συμπεριλαμβανομένου του πνευμονικού άνθρακα (μετά από έκθεση) σε αυτές τις
ομάδες των ασθενών.
2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν υπάρχουν
στοιχεία ότι το MICROVIBRATE επιδρά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
ΙΝS - MICROVIBRATE κάψουλες 50 & 100 mg
Βάσει εγκυκλίου 76815/30-10-2009
Σύνταξη κειμένου: Ιούνιος 2010
_________________________________________________________________________________________________
μηχανημάτων.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:
Ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα αντιπηκτικά φάρμακα και τετρακυκλίνες
μπορεί να χρειαστούν μείωση του δοσολογικού σχήματος της αντιπηκτικής
αγωγής.
Να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση δοξυκυκλίνης και πενικιλλίνης.
Αντιόξινα που περιέχουν αργίλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ή άλλα φάρμακα που
περιέχουν αυτά τα κατιόντα, σκευάσματα με σίδηρο και σκευάσματα με άλατα
βισμουθίου επηρεάζουν την απορρόφηση των τετρακυκλινών.
Το οινόπνευμα, τα βαρβιτουρικά, η καρβαμαζεπίνη και η φαινυτοΐνη ελαττώνουν
το χρόνο ημιζωής της δοξυκυκλίνης στο αίμα.
Η ταυτόχρονη χρήση τετρακυκλινών και μεθοξυφλουρανίου έχει αναφερθεί ότι
προκάλεσε θανατηφόρο νεφρική βλάβη.
Η ταυτόχρονη χρήση τετρακυκλινών μπορεί να μειώσει τη δράση των από του
στόματος αντισυλληπτικών.
Μπορεί να εμφανιστούν ψευδείς αυξήσεις των επιπέδων των κατεχολαμινών στα
ούρα.
2.6 Δοσολογία:
Η συνήθης δοσολογία και η συχνότητα χορήγησης του MICROVIBRATE διαφέρουν
από εκείνες των άλλων τετρακυκλινών. Η υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας
μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών. Η διάρκεια της
θεραπείας εξαρτάται από το είδος της λοίμωξης. Επί στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων η
θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται επί 10 ημέρες ώστε να προληφθεί η εμφάνιση
ρευματικού πυρετού ή σπειραματονεφρίτιδας.
Η συνήθης δόση του MICROVIBRATE σε ενήλικες είναι 200 mg για την πρώτη
ημέρα θεραπείας (χορηγούμενη εφ’ άπαξ ή σε δόση 100 mg ανά 12ωρο),
ακολουθούμενη από ημερήσια δόση συντήρησης 100 mg για τις υπόλοιπες ημέρες
της θεραπείας που χορηγείται εφ’ άπαξ. Για τη θεραπεία βαρύτερων λοιμώξεων
(ιδιαίτερα σε χρόνιες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος), πρέπει να
χορηγούνται 200 mg την ημέρα σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών: Η συνιστώμενη δόση MICROVIBRATE για παιδιά
σωματικού βάρους 50 kg ή λιγότερο είναι 4 mg/kg βάρους, για την πρώτη ημέρα της
θεραπείας (χορηγούμενη εφ’ άπαξ ή διηρημένη σε δύο δόσεις ανά 12ωρο),
ακολουθούμενη από ημερήσια δόση 2 mg/kg βάρους για τις υπόλοιπες ημέρες της
θεραπείας (χορηγούμενη εφ’ άπαξ ή σε 2 δόσεις). Για τη θεραπεία βαρύτερων
λοιμώξεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 4 mg/kg. Για παιδιά σωματικού
βάρους άνω των 50 kg χορηγείται η ίδια δόση με τους ενήλικες (Βλέπε
προειδοποιήσεις για τη χρήση στα παιδιά).
Υπόστροφοι πυρετοί από ψείρες και κρότωνες (τσιμπούρια) καθώς και ο φθειροειδής
(επιδημικός) τυφοειδής πυρετός έχουν θεραπευτεί επιτυχώς με μια απλή από του
στόματος δόση 100 ή 200 mg, ανάλογα με τη βαρύτητα της λοίμωξης. Εναλλακτικά,
για τη μείωση του κινδύνου του επίμονου ή υποτροπιάζοντος υπόστροφου πυρετού
από τσιμπούρια, συνιστάται η χορήγηση 100 mg MICROVIBRATE κάθε 12 ώρες επί
επτά ημέρες.
Πρώιμα στάδια (Στάδια 1 και 2) της νόσου του Lyme : 100 mg από το στόμα
MICROVIBRATE, δύο φορές ημερησίως, για 10-60 ημέρες, ανάλογα με τα κλινικά
σημεία και συμπτώματα και την ανταπόκριση των ασθενών.
Μη επιπλεγμένες ουρηθρικές, ενδοτραχηλικές ή λοιμώξεις του o ρθού επί ενηλίκων
που οφείλονται στο Chlamydia trachomatis: χορηγούνται 100 mg από το στόμα δύο
φορές την ημέρα, επί επτά ημέρες.
Οξεία επιδιδυμοορχίτιδα που οφείλεται στο Chlamydia trachomatis ή στη Neisseria
gonorrhoeae: χορηγούνται ενδομυϊκώς 250 mg κεφτριαξόνης ή κάποιας άλλης
κατάλληλης κεφαλοσπορίνης, ως εφάπαξ δόση, σε συνδυασμό 100 mg
MICROVIBRATE από το στόμα, δύο φορές ημερησίως, επί 10 ημέρες.
Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα που οφείλεται στο Chlamydia trachomatis ή στο
Urealasma urealyticum: χορηγούνται 100 mg από το στόμα, δύο φορές την ημέρα,
επί επτά ημέρες.
Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα που οφείλεται στο Chlamydia trachomatis:
Χορηγούνται 100 mg MICROVIBRATE από το στόμα, δύο φορές ημερησίως, επί 21
ημέρες τουλάχιστον.
Μη επιπλεγμένες γονοκοκκικές λοιμώξεις του τραχήλου, ορθού ή ουρήθρας, όταν ο
γονόκοκκος παραμένει πλήρως ευαίσθητος: χορηγούνται 100 mg από το στόμα, δύο
φορές την ημέρα, επί επτά ημέρες και επιπλέον συνιστάται η ταυτόχρονη θεραπεία
με μια κατάλληλη κεφαλοσπορίνη ή κινολόνη.
Μη επιπλεγμένες γονοκοκκικές λοιμώξεις του φάρυγγα, όταν ο γονόκοκκος
παραμένει πλήρως ευαίσθητος: χορηγούνται 100 mg από το στόμα
MICROVIBRATE, δύο φορές ημερησίως, επί επτά ημέρες και επιπλέον συνιστάται
ταυτόχρονη θεραπεία με μια κατάλληλη κεφαλοσπορίνη η κινολόνη.
Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής σύφιλη: Ασθενείς αλλεργικοί στην πενικιλλίνη, στους
οποίους έχει αποκλειστεί η εγκυμοσύνη και που πάσχουν από πρωτοπαθή ή
δευτεροπαθή σύφιλη, μπορούν να αντιμετωπιστούν με το ακόλουθο δοσολογικό
σχήμα: 100 mg MICROVIBRATE από το στόμα, δύο φορές ημερησίως, επί δύο
εβδομάδες, ως εναλλακτική θεραπεία της πενικιλλίνης.
Λανθάνουσα και τριτογόνος σύφιλη: Ασθενείς αλλεργικοί στην πενικιλλίνη, στους
οποίους έχει αποκλειστεί η εγκυμοσύνη και που πάσχουν από λανθάνουσα ή
τριτογόνο σύφιλη, μπορούν να αντιμετωπιστούν με το ακόλουθο δοσολογικό σχήμα:
100 mg MICROVIBRATE από το στόμα, δύο φορές ημερησίως, επί δύο εβδομάδες,
ως εναλλακτική θεραπεία της πενικιλλίνης, εφόσον η διάρκεια της λοίμωξης είναι
εξακριβωμένα μικρότερη του ενός έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, το
MICROVIBRATE πρέπει να χορηγείται επί τέσσερις εβδομάδες.
Οξεία φλεγμονώδης νόσος της πυέλου ( PID ) : Εσωτερικοί ασθενείς: 100 mg
MICROVIBRATE κάθε 12 ώρες και επιπλέον 2g κεφοξιτίνης χορηγούμενης
ενδοφλεβίως (IV) κάθε έξι ώρες το λιγότερο επί τέσσερις ημέρες και επί 24 έως 48
ώρες τουλάχιστον μετά τη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς. Στη συνέχεια
χορηγούνται 100mg MICROVIBRATE από το στόμα, δύο φορές ημερησίως, ώστε να
ολοκληρωθεί συνολική θεραπεία 14 ημερών.
Εξωτερικοί ασθενείς: 100 mg MICROVIBRATE από το στόμα, δύο φορές ημερησίως,
επί 14 ημέρες ως συμπληρωματική θεραπεία με κεφτριαξόνη 250 mg IM ως εφ’ άπαξ
δόση ή κάποιας άλλης παρεντερικώς χορηγούμενης κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς
(π.χ. κεφοταξίμης).
ΙΝS - MICROVIBRATE κάψουλες 50 & 100 mg
Βάσει εγκυκλίου 76815/30-10-2009
Σύνταξη κειμένου: Ιούνιος 2010
_________________________________________________________________________________________________
Κοινή ακμή: 50-100 mg την ημέρα για χρονικό διάστημα μέχρι και 12 εβδομάδες.
Επί ανθεκτικής στη χλωροκίνη ελονοσίας οφειλόμενης στο Plasmodium falciparum:
200 mg ημερησίως επί επτά ημέρες τουλάχιστον. Η κινίνη ή άλλα ταχέως δρώντα
σχιστοκτόνα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται πάντα σε συνδυασμό με το
MICROVIBRATE λόγω της βαρύτητας της λοίμωξης. Η συνιστώμενη δοσολογία για
την κινίνη διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.
Προφύλαξη από την ελονοσία: 100 mg την ημέρα για τους ενήλικες. Για τα παιδιά
άνω των 8 ετών η δόση είναι 2 mg/kg σωματικού βάρους, μία φορά την ημέρα μέχρι
τη δόση των ενηλίκων το ανώτερο. Η προφύλαξη μπορεί να αρχίσει 1-2 ημέρες προ
της αναχώρησης για τις περιοχές που ενδημεί η ελονοσία. Πρέπει να συνεχιστεί για
όλες τις ημέρες της επίσκεψης στις επικίνδυνες περιοχές και επί 4 εβδομάδες μετά
την αναχώρηση του ταξιδιώτη από τις περιοχές αυτές.
Θεραπεία και εκλεκτική προφύλαξη από τη χολέρα σε ενήλικες: 300 mg εφ’ άπαξ
από το στόμα.
Προφύλαξη από τον τύφο από ακάρεα: 200 mg εφ’ άπαξ από το στόμα.
Προφύλαξη από τη διάρροια των ταξιδιωτών σε ενήλικες: 200 mg την πρώτη μέρα
του ταξιδιού (χορηγούμενη εφ’ άπαξ ή σε 2 δόσεις των 100 mg ανά 12ωρο) και
κατόπιν 100 mg την ημέρα για όλη τη διάρκεια παραμονής στην περιοχή. Δεν
υπάρχουν δεδομένα όσον αφορά στην προφυλακτική χρήση του φαρμάκου πέραν
των 21 ημερών.
Προφύλαξη από τη λεπτοσπείρωση: 200 mg από το στόμα μία φορά την εβδομάδα
για όλη τη διάρκεια παραμονής στην ύποπτη περιοχή και μία δόση 200 mg επιπλέον
στο τέλος του ταξιδιού. Και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν δεδομένα για την
προφυλακτική χρήση του φαρμάκου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 21
ημερών.
Θεραπεία της λεπτοσπείρωσης: 100 mg από το στόμα δύο φορές την ημέρα επί
επτά ημέρες.
Πνευμονικός άνθρακας (μετά την έκθεση): ΕΝΗΛΙΚΕΣ: 100 mg MICROVIBRATE,
από το στόμα, δύο φορές την ημέρα για 60 ημέρες. ΠΑΙΔΙΑ: βάρους μικρότερου των
45 kg: 2,2 mg/kg σωματικού βάρους από το στόμα δύο φορές την ημέρα για 60
ημέρες. Παιδιά βάρους 45 kg ή περισσότερο πρέπει να λαμβάνουν τη δόση των
ενηλίκων (Βλέπε το 2.4 - Ειδικές Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά τη
χρήση: «Χρήση στα παιδιά»).
Χορήγηση
Συνιστάται η χρήση αρκετής ποσότητας υγρών, τουλάχιστον 100 ml (μισό ποτήρι)
λαμβανόμενα από τον ασθενή σε όρθια θέση, όταν χορηγούνται δισκία ή καψάκια και
γενικά στερεές μορφές δοξυκυκλίνης.
Ο ασθενής πρέπει να παραμένει σε όρθια θέση για μισή ώρα μετά τη λήψη του
φαρμάκου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ερεθισμού ή εξέλκωσης του
οισοφάγου.
Για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου αυτού, πρέπει να λαμβάνεται το πρωί ή και
όσο δυνατόν νωρίτερα το βράδυ και όχι το βράδυ αμέσως πριν από την κατάκλιση.
Αν προκύψει ερεθισμός του στομάχου, συνιστάται η λήψη του MICROVIBRATE με
τροφή ή γάλα. Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι η απορρόφηση της δοξυκυκλίνης δεν
επηρεάζεται σημαντικά από την ταυτόχρονη λήψη τροφής ή γάλακτος.
2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:
Οξεία υπερδοσολογία με τα αντιβιοτικά είναι σπάνια. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε
περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση του φαρμάκου και
ενδείκνυται η πλύση του στομάχου και η εφαρμογή συμπτωματικής και
υποστηρικτικής θεραπείας. Η αιμοδιύληση δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα.
Τηλ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777, Αθήνα.
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που
χρησιμοποιούν τετρακυκλίνες, συμπεριλαμβανομένου του MICROVIBRATE:
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: αιμολυτική αναιμία,
θρομβοπενία, ουδετεροπενία και ηωσινοφιλία.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: αντιδράσεις υπερευαισθησίας, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται αναφυλακτικό shock, αναφυλαξία, αναφυλακτοειδείς
αντιδράσεις, αναφυλακτοειδής πορφύρα, υπόταση, περικαρδίτιδα, αγγειοοίδημα,
έξαρση του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου, δύσπνοια, ορονοσία, περιφερικό
οίδημα, ταχυκαρδία και κνίδωση.
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος: μετά από μακρόχρονη χρήση
τετρακυκλινών έχει αναφερθεί ότι αυτές προκαλούν καφέ-μαύρο μικροσκοπικό
αποχρωματισμό των ιστών του θυρεοειδούς αδένα. Διαταραχές της λειτουργίας του
θυρεοειδούς δεν έχουν παρατηρηθεί.
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: ανορεξία
Ψυχιατρικές διαταραχές: Κεφαλαλγία, προβολή των πηγών στα βρέφη και καλοήθης
ενδοκρανιακής υπέρταση στους ενήλικες.
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: εμβοές.
Αγγειακές διαταραχές: έξαψη.
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: κοιλιακό άλγος, ανορεξία, ναυτία, έμετοι,
διάρροια, γλωσσίτιδα και στοματίτιδα, δυσφαγία, δυσπεψία, εντεροκολίτιδα,
ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα, διάρροια από το C. difficile και φλεγμονώδεις βλάβες
(λόγω υπερανάπτυξης κάντιντας) στην πρωκτογεννητική περιοχή. Περιπτώσεις
οισοφαγίτιδας και εξελκώσεων του οισοφάγου έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που
παίρνουν τετρακυκλίνες υπό μορφή δισκίων ή καψακίων.
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: διαταραχές ηπατικής λειτουργίας,
ηπατίτιδα. Ηπατοτοξική δράση έχει αναφερθεί με τη χρήση τετρακυκλινών.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: εξανθήματα όπου
συμπεριλαμβάνονται τα κηλιδοβλατιδώδη και ερυθηματώδη εξανθήματα, αντιδράσεις
φωτοευαισθησίας, φωτοονυχόλυση, αποφολιδωτική δερματίτιδα, πολύμορφο
ερύθημα, σύνδρομο Steven-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση (Βλέπε το 4.4
ΙΝS - MICROVIBRATE κάψουλες 50 & 100 mg
Βάσει εγκυκλίου 76815/30-10-2009
Σύνταξη κειμένου: Ιούνιος 2010
_________________________________________________________________________________________________
Ειδικές Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά τη Χρήση σχετικά με τη
φωτοευαισθησία).
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: αρθραλγία και
μυαλγία.
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών: αύξηση της ουρίας του ορού
(Βλέπε το 4.4 - Ειδικές Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά τη
Χρήση).
Έχει παρατηρηθεί σύνδρομο FANCONI από λήψη σκευασμάτων τετρακυκλινών που
έχουν λήξει.
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει
κάποια δόση:
Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο σε κανονικά χρονικά διαστήματα και
παραλείψετε μία δόση, πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν,
εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση μη λάβετε τη δόση που
παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.
2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η
ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, μην το χρησιμοποιήσετε.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:
Το MICROVIBRATE πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία που να μην ξεπερνά
τους 25°C, σε ξηρό μέρος.
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών : Οκτώβριος 2009
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο
ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το
χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε
συμβουλευτεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το
φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που
αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για
το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές
από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με
προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά στο φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η
υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές
για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια φυλάξτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά
από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.