ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΤΑLCID
(Hydrotalcite)
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1.1 Ονομασία, μορφή: TALCID, μασώμενα δισκία.
TALCID, πόσιμο εναιώρημα μιας δόσης.
1.2 Σύνθεση:
Δραστική ουσία: Hydrotalcite
Έκδοχα: Δισκία: Mannitol DAB, starch maize, magnesium stearate, saccharin sodium, peppermint
flavour, banana flavour.
Πόσιμο εναιώρημα: Carmellose sodium, silicon dioxide colloidal, bentonite, saccharin
sodium, spearmint flavour, cinnamon oil, water purified.
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Δισκία μασώμενα.
Πόσιμο εναιώρημα μιας δόσης.
Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: 1 δισκίο περιέχει 500mg Hydrotalcite
1 sachet (10ml) περιέχει 1000mg Hydrotalcite
Περιγραφή – Συσκευασία:
Δισκία: Κουτί των 20, 50 ή 100 δισκίων
Πόσιμο εναιώρημα μιας δόσης: Κουτί των 20 ή 50 sachets x 10ml/sachet
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιόξινο
1.7 Παρασκευαστής: Bayer Healthcare AG, Leverkusen, Γερμανία
Εναλλακτικός παρασκευαστής (μασώμενα δισκία): Bayer Bitterfeld GmbH, Γερμανία
1.8 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: Bayer Hellas ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
2.1 Γενικές πληροφορίες:
Το Hydrotalcite ανήκει στην κατηγορία των αντιόξινων φαρμάκων.
2.2 Ενδείξεις:
Συμπτωματική αντιμετώπιση καύσου στομάχου και δυσπεπτικών ενοχλημάτων οφειλόμενων σε
γαστρική υπερέκκριση.
2.3 Αντενδείξεις:
Αντενδείκνυται η χορήγηση του TALCID σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα
συστατικά του ιδιοσκευάσματος, σε βαρειά νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30ml/min)
και σε υποφωσφαταιμία.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
Οι ακόλουθες ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση σχετίζονται με τα δύο
κύρια συστατικά του υδροταλκίτη, το μαγνήσιο και το αργίλιο (aluminium). Aσθενείς με ήπια ή
μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης>30ml/min) πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν
με ιδιαίτερη προσοχή. Χρόνια χορήγηση υδροταλκίτη σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να
προκαλέσει εγκεφαλοπάθεια (από το αργίλιο) ή υπερμαγνησιαιμία (από το μαγνήσιο) σε σπάνιες
περιπτώσεις.
Χρόνια χορήγηση σε συνδυασμό με δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε φωσφορικά (π.χ.
υποσιτισμός) μπορεί να προκαλέσει υποφωσφαταιμία, με κίνδυνο οστεομαλακίας. Γι’ αυτό το
λόγο, η χρόνια χορήγηση πρέπει να αποφεύγεται.
Σε περίπτωση μακροχρόνιας χορήγησης, οι συγκεντρώσεις αργιλίου στο αίμα πρέπει να ελέγχονται
τακτικά και να μην υπερβαίνουν την τιμή των 40μg/ml. Μακροχρόνια θεραπεία υψηλών δόσεων
πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία.
Σοβαρά και επίμονα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν πεπτικό έλκος ή κακοήθεια. Εάν τα
συμπτώματα δεν βελτιωθούν μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την έναρξη της θεραπείας με
TALCID απαιτείται η συμβουλή γιατρού και η διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων. Εάν εμφανισθούν
μέλαινες κενώσεις ή αιματέμεση, επικοινωνείστε αμέσως με το γιατρό σας.
Χορήγηση κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό:
To φάρμακο χορηγείται κατά την εγκυμοσύνη μόνο έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση από τον
θεράποντα ιατρό του οφέλους σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο.
Κατά τη κύηση, το TALCID πρέπει να χορηγείται στη μικρότερη δυνατή δόση, ενώ η διάρκεια της
θεραπείας πρέπει να είναι σύντομη προκειμένου να αποφευχθεί συσσώρευση αργιλίου στο έμβρυο.
Παράγωγα αργιλίου απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Ωστόσο, δεν αναμένεται κίνδυνος για το
νεογνό επειδή λαμβάνονται πολύ μικρές ποσότητες.
Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:
Δεν επιδρά.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:
Το TALCID μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων π.χ. τετρακυκλίνες,
κινολόνες όπως σιπροφλοξασίνη, οφλοξασίνη, σκευάσματα που περιέχουν σίδηρο, διγοξίνη,
χηνοδεοξυχολικό οξύ, σιμετιδίνη, παράγωγα κουμαρίνης, αντιχολινεργικά, ισονιαζίδη,
καρβενοξολόνη, φαινοβαρβιτάλη. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 1 έως 2
ωρών μεταξύ της χορήγησης του TALCID και των άλλων φαρμάκων.
Η αύξηση του των ούρων μπορεί να μεταβάλλει την απέκκριση ορισμένων φαρμάκων. Μπορεί
για παράδειγμα να προκαλέσει ελάττωση στα επίπεδα των σαλικυλικών και αύξηση στα επίπεδα
της κινιδίνης.
Ταυτόχρονη χορήγηση TALCID και όξινων ποτών (χυμών φρούτων, κρασιού, κλπ) αυξάνει την
απορρόφηση αργιλίου από το έντερο και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται.
2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
E νήλικες και έφηβοι ηλικίας 13 ετών και άνω:
Λαμβάνονται 500mg έως 1000mg αρκετές φορές την ημέρα μέχρι μίας μέγιστης ημερήσιας δόσης
4g, μεταξύ των γευμάτων και πριν την νυχτερινή κατάκλιση, ή όταν εμφανισθούν στομαχικά
ενοχλήματα οφειλόμενα σε γαστρική υπερέκκριση. Τα δισκία πρέπει να μασώνται καλά πριν την
κατάποση.
Βρέφη και παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω:
Δεν ενδείκνυται η χορήγηση του TALCID σε άτομα αυτής της ηλικίας, επειδή δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Σε σπάνιες περιπτώσεις, υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν μαλακές κενώσεις και
γαστρεντερικά ενοχλήματα (π.χ. διάρροια).
Χρόνια χορήγηση υψηλών δόσεων προϊόντων που περιέχουν αργίλιο μπορεί σε σπάνιες
περιπτώσεις να προκαλέσει “σύνδρομο ανεπάρκειας φωσφορικών”.
2.9 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.
2.10 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 30°C.
2.11 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 19-02-2010
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό το έγραψε ο γιατρό σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείται για
κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το
φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας
πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή τον
φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει
να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή
κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία
μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν χρειάζεσθε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή