Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον ασθενή
Logimax (5+47,5) mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
φελοδιπίνη και ηλεκτρική μετοπρολόλη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
μ , μ αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει
μ .ση αντικές πληροφορίες για σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το
.διαβάσετε ξανά
- , μ Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό
.σας
- μ . Δ Η συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει
, μ μ μ μ βλάβη ακό α και όταν τα συ πτώ ατα της ασθένειας τους είναι ίδια ε
.τα δικά σας
- μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον
μ . γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
μ ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
. 4χρήσης Βλέπε παράγραφο .
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. LOGIMAX Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
2. LOGIMAXΤι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το
3. LOGIMAXΠώς να πάρετε το
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. LOGIMAXΠώς να φυλάσσετε το
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Logimax Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
Το Logimax ενδείκνυται για την θεραπεία της υπέρτασης, η οποία δεν
μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς με μονοθεραπεία.
Ο συμπληρωματικός τρόπος δράσης του αγγειοεκλεκτικού ανταγωνιστή
του ασβεστίου, της φελοδιπίνης (ουσία που προκαλεί ελάττωση των
περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων) και του β
1
-εκλεκτικού
ανδρενεργικού ανταγωνιστή, της μετοπρολόλης (που προκαλεί ελάττωση
του καρδιακού έργου) οδηγεί σε εντονότερο αντιυπερτασικό αποτέλεσμα
και βελτιωμένη ή παρόμοια ανεκτικότητα συγκριτικά με τις αντίστοιχες
μονοθεραπείες. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ
αποτελεσματικότητας/ανεπιθύμητων ενεργειών.
Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι ομαλή, ενώ το αποτέλεσμα διαρκεί
για όλο το 24ωρο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικές
δόσεις. Συνδυασμός φελοδιπίνης και μετοπρολόλης, μπορεί επίσης να
χορηγηθεί σε υπερτασικούς ασθενείς με συνυπάρχουσα στηθάγχη, λόγω
της αντιισχαιμικής δράσης των μεμονωμένων συστατικών.
2. LogimaxΤι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το
LogimaxΜην πάρετε το
- σε περίπτωση αλλεργίας στη φελοδιπίνη, την μετοπρολόλη ή σε
κάποιο άλλο μ ( από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται
6),στην παράγραφο
- σε περίπτωση ασταθούς μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας
(πνευμονικό οίδημα, μειωμένη αιματική άρδευση ή υπόταση) και σε
ασθενείς με συνεχή ή διακοπτόμενη ινότροπη θεραπεία που δρα μέσω
του αγωνισμού των β-υποδοχέων,
- σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου,
- σε περίπτωση αιμοδυναμικώς σημαντικής στένωσης καρδιακής
βαλβίδας
- σε περίπτωση υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας,
- σε περίπτωση ασταθούς στηθάγχης,
- σε περίπτωση κολποκοιλιακού αποκλεισμού 2
ου
ή 3
ου
βαθμού,
- σε περίπτωση κλινικά σημαντικής φλεβοκομβικής βραδυκαρδίας,
- σε περίπτωση συνδρόμου νοσούντος φλεβόκομβου (εκτός εάν έχει
τοποθετηθεί ένας μόνιμος βηματοδότης),
- σε περίπτωση καρδιογενούς καταπληξίας,
- σε περίπτωση σοβαρής περιφερικής αρτηριοπάθειας.
Επίσης δε χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας πριν πάρετε το Logimax.
Το Logimax σας το έδωσε ο γιατρός σας, μόνο για την τωρινή σας πάθηση
την υπέρταση. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε για άλλα προβλήματα
υγείας.
Ο σταθερός συνδυασμός φελοδιπίνης και μετοπρολόλης μπορεί, όπως και
άλλα αντιυπερτασικά, να προκαλέσει υπόταση με επακόλουθη
ταχυκαρδία. Αυτό μπορεί σε ευαίσθητα άτομα να οδηγήσει σε ισχαιμία του
μυοκαρδίου.
Κατά την αντιυπερτασική θεραπεία ασθματικών ασθενών πρέπει συνήθως
να χορηγείται ταυτόχρονα και ένας β
2
-αγωνιστής (σε μορφή δισκίου ή
αεροζόλ). Η δόση του β
2
-αγωνιστή μπορεί να χρειασθεί αναπροσαρμογή
(αύξηση) όταν αρχίζει η θεραπεία με Logimax. Ωστόσο ο κίνδυνος
αλληλεπίδρασης του Logimax
με τους β
2
-υποδοχείςαγωνιστές είναι
μικρότερος από αυτόν που παρατηρείται με τους εκλεκτικούς β
1
-
αποκλειστές που χορηγούνται με τις συνήθεις μορφές δισκίων.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Logimax ο κίνδυνος επίδρασης στο
μεταβολισμό των υδατανθράκων ή συγκάλυψης τυχόν υπογλυκαιμίας
είναι πιθανό να είναι μικρότερος σε σύγκριση με αυτόν που μπορεί να
συμβεί κατά τη διάρκεια θεραπείας με τις συνήθεις μορφές δισκίων
εκλεκτικών β
1
-αποκλειστών και πολύ μικρότερος σε σχέση με τον κίνδυνο
από τη θεραπεία με μη εκλεκτικούς αποκλειστές.
Σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να
αντιμετωπίζεται η ανεπάρκεια αντιστάθμισης τόσο πριν όσο και κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Logimax.
Μια μετρίου βαθμού, προϋπάρχουσα διαταραχή της κολποκοιλιακής
αγωγιμότητας μπορεί να επιδεινωθεί (πιθανώς και να οδηγήσει σε
κολποκοιλιακό αποκλεισμό).
Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Logimax, δεν πρέπει να γίνεται
ενδοφλέβια χορήγηση ανταγωνιστών ασβεστίου τύπου βεραπαμίλης.
Αν ο ρυθμός της καρδιάς σας επιβραδύνεται όταν παίρνετε Logimax,
ενημερώστε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό. Η δόση του Logimax
πρέπει να μειωθεί ή η θεραπεία να διακοπεί σταδιακά.
Το Logimax μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα περιφερικής
αρτηριοπάθειας.
Το Logimax δεν πρέπει να δίνεται σε συνδυασμό με αναστολείς/επαγωγείς
του CYP 3A4.
Όταν το Logimax συνταγογραφείται σε ασθενή που είναι γνωστό ότι πάσχει
από φαιοχρωμοκύτωμα, πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα και ένας α-
αποκλειστής. Η αγωγή με αδρεναλίνη σε φυσιολογικές δόσεις δεν
επιφέρει πάντα το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Πριν από τη χειρουργική επέμβαση ο αναισθησιολόγος πρέπει να
πληροφορηθεί ότι ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία με Logimax. Δε συνιστάται
η διακοπή της θεραπείας με β-αποκλειστές σε ασθενείς που υπόκεινται σε
χειρουργική επέμβαση.
Η αναφυλακτική καταπληξία εκδηλώνται υπό βαρύτερη μορφή σε ασθενείς
που λαμβάνουν β-αποκλειστές.
Σε ασθενείς με έντονη ουλίτιδα/περιοδοντίτιδα έχει αναφερθεί ελαφρά
υπερπλασία των ούλων. Η υπερπλασία μπορεί να αποφευχθεί ή να
αναστραφεί με προσεκτική οδοντιατρική υγιεινή.
Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με στηθάγχη τύπου
Prinzmetal.
Παιδιά
Δεν συνιστάται η χρήση του Logimax σε παιδιά λόγω έλλειψης εμπειρίας.
μ Άλλα φάρ ακα και Logimax
μ μ , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε
μ μ .πρόσφατα πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα
Η θεραπεία με Logimax μπορεί να επηρεαστεί αν παίρνετε συγχρόνως
ορισμένα φάρμακα όπως:
ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (π.χ. σιμετιδίνη, ερυθρομυκίνη,
ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, αναστολείς της αντι-HIV πρωτεάσης
όπως η ριτοναβίρη, ορισμένα φλαβονοειδή που υπάρχουν στο χυμό
γκρέιπφρουτ).
επαγωγείς του CYP3A4 (π.χ. φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη,
ριφαμπικίνη, βαρβιτουρικά, εφαβιρένζη, νεβιραπίνη, Υπερικό το
Διάτρητο / Βαλσαμόχορτο (Hypericum Perforatum - Saint John’s wort)
αναστολείς του CYP2D6 (π.χ. αντιαρρυθμικοί παράγοντες όπως
κινιδίνη και η προπαφαινόνη, αντισταμινικά όπως η διυδρική αμίνη,
ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων της ισταμίνης, αντικαταθλιπτικά
όπως η παροξετίνη, η φλουοξετίνη και σερτραλίνη, αντιψυχωτικά,
αναστολείς της COX-2 όπως η σελεκοξίμπη, αντιμυκητιασικοί
παράγοντες όπως η τερβιναφίνη
αλκοόλ
υδραλαζίνη
παράγοντες που αποκλείουν τα γάγγλια του συμπαθητικού,
άλλοι β-αναστολείς (π.χ. σε οφθαλμικές σταγόνες)
αναστολείς της ΜΑΟ
ανταγωνιστές ασβεστίου τύπου βεραπαμίλης (δεν πρέπει να γίνεται
ενδοφλέβια χορήγηση ανταγωνιστών ασβεστίου τύπου βεραπαμίλης)
και τύπου διλτιαζέμης
αντιαρρυθμικούς παράγοντες (τύπου κινιδίνης και αμιοδαρόνης)
γλυκοσίδες της δακτυλίτιδας
εισπνεόμενα αναισθητικά
ινδομεθακίνη ή άλλους αναστολείς της συνθετάσης των
προσταγλανδινών
από του στόματος χορηγούμενα αντιδιαβητικά
H θεραπεία µε Logimax µπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα του τακρόλιµους
στο αίµα (φάρµακο το οποίο δίνεται για να εµποδίσει το σώµα να
αποβάλλει ένα µεταµοσχευµένο όργανο π.χ. νεφρό ή ήπαρ).
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όταν η αδρεναλίνη χορηγείται σε ασθενείς
που λαμβάνουν αγωγή με β-αποκλειστές, οι καρδιοεκλεκτικοί β-
αποκλειστές παρεμβαίνουν πολύ λιγότερο στον έλεγχο της αρτηριακής
πίεσης απ’ ότι οι μη εκλεκτικοί β-αποκλειστές.
Σε περίπτωση που η ταυτοχρόνως χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή με
κλονιδίνη πρόκειται να διακοπεί, η χορήγηση του φαρμάκου Logimax
πρέπει να διακόπτεται αρκετές ημέρες πριν τη διακοπή της κλονιδίνης.
μΚύηση και θηλασ ός
, μ μ Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είστε έγκυος ή
, μ σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του
μ μ .φαρ ακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρ ακο
Το Logimax αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
μ μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανη άτων
Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν πώς αντιδρούν στο Logimax πριν την
οδήγηση ή χειρισμό μηχανημάτων γιατί μπορεί να παρουσιαστεί
περιστασιακά ζάλη ή κόπωση.
Το Logimax περιέχει λακτόζη
Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα
σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν.
Το Logimax περιέχει πολυοξυλο 40 κικέλαιο υδρογονωμένο
Μπορεί να προκαλέσει στομαχική διαταραχή και διάρροια.
3. Πώς να πάρετε το Logimax
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του
μ . μ , γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό
μ .ή τον φαρ ακοποιό σας
Ενήλικες
Αρχικώς 1 δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης Logimax, άπαξ ημερησίως.
Εάν απαιτείται, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε δύο δισκία παρατεταμένης
αποδέσμευσης.
Νεφρική δυσλειτουργία
: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε
ασθενείς με επιβαρυμένη νεφρική λειτουργία.
Ηπατική δυσλειτουργία
: Κανονικά δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης
σε ασθενείς που πάσχουν από κίρρωση του ήπατος λόγω της χαμηλής
δέσμευσης της μετοπρολόλης με τις πρωτεΐνες (5-10%). Όταν υπάρχουν
σημεία σοβαρής βλάβης της ηπατικής λειτουργίας (π.χ. ασθενείς που
έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση διαφυγής) δεν πρέπει να δίνονται δόσεις
Logimax υψηλότερες από 1 δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης άπαξ
ημερησίως.
Ηλικιωμένοι: Ένα δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης άπαξ ημερησίως
είναι συνήθως επαρκές. Εάν απαιτείται, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε δύο
δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης.
T ρόπος χορήγησης
Τα δισκία Logimax
πρέπει να λαμβάνονται το πρωΐ. Τα δισκία πρέπει να
καταπίνονται ολόκληρα με τη βοήθεια νερού και δεν πρέπει να κόβονται,
να θρυμματίζονται ή να μασώνται. Τα δισκία μπορούν να ληφθούν χωρίς
τροφή ή μετά από ένα ελαφρύ γεύμα πτωχό σε λίπη ή υδατάνθρακες.
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Logimax από την κανονική
Εάν πάρετε περισσότερες από τις συνιστώμενες δόσεις Logimax, μπορεί, με
μεγάλη υπερδοσολογία, να σας παρουσιασθούν κάποια από τα ακόλουθα
συμπτώματα: υπέρμετρη περιφερική αγγειοδιαστολή με σημαντική
υπόταση και ορισμένες φορές βραδυκαρδία, σοβαρή υπόταση,
φλεβοκομβική βραδυκαρδία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, καρδιακή
ανεπάρκεια, καρδιογενής καταπληξία, καρδιακή ανακοπή,
βρογχόσπασμος, διαταραχές συνείδησηςώμα, ναυτία, έμετος και
κυάνωση.
Ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ, αντιυπερτασικών, κινιδίνης ή βαρβιτουρικών
μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή σας. Οι πρώτες εκδηλώσεις
υπερδοσολογίας μπορεί να παρατηρηθούν από 20 λεπτά μέχρι 2 ώρες μετά
τη λήψη του φαρμάκου.
Εάν τυχόν αισθανθείτε κάποιο από τα συμπτώματα που αναγράφονται
ανωτέρω, επικοινωνείστε αμέσως με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας ή
το νοσοκομείο.
Κέντρο ΔηλητηριάσεωνΑθήνα, τηλ.: 210-77 93 777
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Logimax
Λόγω των ιδιοτήτων του Logimax, η παράλειψη μεμονωμένων δόσεων δεν
έχει επιπτώσεις. Επειδή τα δισκία Logimax είναι παρατεταμένης
αποδέσμευσης και καλύπτουν όλο το 24ωρο, εάν από λάθος παραλείψατε
μια δόση πάρτε κανονικά την επόμενη δόση, την άλλη μέρα.
.Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε
μ Εάν στα ατήσετε να παίρνετε το Logimax
Η απότομη διακοπή του φαρμάκου πρέπει να αποφεύγεται. Όταν είναι
δυνατό, πρέπει να γίνεται μείωση της δόσης και/ή πρέπει να εξετάζεται το
ενδεχόμενο χορήγησης κάθε δεύτερη ημέρα για διάστημα 10-14 ημερών.
Κατά το διάστημα αυτό, ειδικά ασθενείς με γνωστή ισχαιμική
καρδιοπάθεια πρέπει να τίθενται υπό στενή παρακολούθηση. Ο κίνδυνος
στεφανιαίων επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένου και του αιφνίδιου
θανάτου, μπορεί να αυξηθεί κατά την περίοδο διακοπής της θεραπείας με
Logimax
ή άλλα φάρμακα που περιέχουν κάποιο β-αποκλειστή.
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του
μ , μ .φαρ άκου ρωτήστε τον γιατρό ή τονφαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο πορεί να προκαλέσει
μ ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
.ανθρώπους
Το Logimax είναι καλά ανεκτό και oι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά
ήπιες και εξαφανίζονται όταν σταματήσετε τη λήψη του φαρμάκου. Οι
περισσότερες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται συνήθως κατά
την έναρξη της θεραπείας ή μετά από την αύξηση της δοσολογίας.
Πολύ συχνές (≥ 1/10): Αίσθημα κόπωσης, περιφερικό οίδημα.
Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): Κεφαλαλγία, ζάλη, βραδυκαρδία,
ορθοστατικές διαταραχές (πολύ σπάνια με συγκοπή), ψυχρά άνω και κάτω
άκρα, αίσθημα παλμών, έξαψη, ναυτία, κοιλιακός πόνος, διάρροια,
δυσκοιλιότητα, δύσπνοια μετά από προσπάθεια.
Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100): Παραισθησία, μυϊκές κράμπες,
ταχυκαρδία, υπόταση, παροδική επιδείνωση των συμπτωμάτων της
καρδιακής ανεπάρκειας, κολποκοιλιακός αποκλεισμός πρώτου βαθμού,
οίδημα, περικάρδιο άλγος, κνησμός, εξάνθημα (με τη μορφή κνίδωσης,
ψωριασικών και δυστροφικών δερματικών βλαβών), αυξημένη εφίδρωση,
έμετος, κατάθλιψη, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, υπνηλία ή αϋπνία,
εφιάλτες, βρογχόσπασμος, αύξηση του σωματικού βάρους.
Σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000): Συγκοπή, διαταραχές της καρδιακής
αγωγιμότητας, καρδιακές αρρυθμίες, τριχόπτωση, νευρικότητα, ανησυχία,
ανικανότητα ή σεξουαλικές διαταραχές, διαταραχές της όρασης,
ξηροστομία, ξηροί και/ή ερεθισμένοι οφθαλμοί, επιπεφυκίτιδα, ρινίτιδα,
διαταραχές στις δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας, αρθραλγία, μυαλγία.
Πολύ σπάνιες (< 1/10.000): γάγγραινα σε ασθενείς με προϋπάρχουσες
διαταραχές της περιφερικής κυκλοφορίας, υπερπλασία των ούλων,
ουλίτιδα, αντιδράσεις υπερευαισθησίας (π.χ. αγγειοοίδημα, πυρετός),
αντιδράσεις φωτοευαισθησίας, λευκοκυτοκλαστική αγγειίτιδα,
πολλακιουρία, επιδείνωση ψωρίασης, αύξηση των ηπατικών ενζύμων,
αμνησία ή διαταραχές μνήμης, σύγχυση, παραισθήσεις, διαταραχές
γεύσης, εμβοές των ώτων, θρομβοπενία, ηπατίτιδα.
Εάν ο κτύπος της καρδιάς σας γίνεται όλο και πιο αργόςραδυκαρδία),
ενώ παίρνετε το Logimax, ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως. Ο γιατρός
σας μπορεί να σας δώσει μικρότερες δόσεις Logimax ή να αποσύρει το
φάρμακό σας σταδιακά.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό,
τον φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας,
μ έσω του μ μ , 284, GR-15562 Εθνικού Οργανισ ού Φαρ άκων Μεσογείων
, , :Χολαργός Αθήνα Τηλ + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Logimax
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν
.το φθάνουν τα παιδιά
μ μ 30°C.Μη φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης που
μ . μ μ αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη ετά τη ΛΗΞΗ Η η ερο ηνία λήξης
μ μ .είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρί ατα
μ μ Ρωτήστε τον φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν
μ . μ χρησι οποιείτε πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
.περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Logimax
- Οι δραστικές ουσίες είναι φελοδιπίνη και ηλεκτρική μετοπρολόλη.
Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φελοδιπίνης και 47,5 mg ηλεκτρικής
μετοπρολόλης που αντιστοιχούν σε 50 mg τρυγικής μετοπρολόλης.
- : Τα άλλα συστατικά είναι πυριτίου διοξείδιο κολλοειδές,
αιθυλοκυτταρίνη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, υπρομελλόζη, νάτριο-
αργίλιο πυριτικό, λακτόζη άνυδρη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική,
πολυοξυλο 40 κικέλαιο υδρογονωμένο, προπυλεστέρας γαλλικός,
νάτριο στεατυλοφουμαρικό, πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, τιτανίου
διοξείδιο E171, υδρογόνου υπεροξείδιο, 30%, σιδήρου οξείδια E172
(κίτρινο, ερυθρό/καστανό), παραφίνης κόνις.
μ Ε φάνιση του Logimax μ και περιεχό ενα της συσκευασίας
Δισκία χρώματος βερικοκί, σφαιρικά με διάμετρο 10 χιλιοστών,
αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με υμένιο τα οποία φέρουν τα στοιχεία A/FG στη
μια πλευρά.
Κουτιά των 28 δισκίων σε κυψέλη.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
AstraZeneca A.E.,
Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών, 151 25 Μαρούσι
Παρασκευαστής:
AstraZeneca AB, Soedertaelje, Σουηδία
AstraZeneca GMBH, Wedel, Γερμανία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία
{ μ μ }φορά στις η ερο ηνία