????? ??????? ??? ?? ??????
?? ?????? ?? ????????? ??? ?? ??????? ??? ??? ???????? ? ??????? ???
MANNITOL/DEMO
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση
Ονομασία του Προϊόντος: Mannitol/DEMO
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση, Mannitol 20% w/v
Σύνθεση: Δραστική ουσία: Mannitol
'Εκδοχα: Water for injection.
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση.
Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε L (1000ml) περιέχουν 200g Mannitol
20% w/v.
Περιγραφή - Συσκευασία: Συσκευάζεται σε πλαστικούς περιέκτες (ασκούς ή
μπουκάλια) των 250, 500 και 1000ml.
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αποιδηματικό
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: DEMO ABEE, 21
ο
χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας,
14568 Κρυονέρι Αττικής, Τηλ. 210 8161802. Fax 210 8161587
Παρασκευαστής-Συσκευαστής: DEMO ABEE, 21
ο
χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-
Λαμίας, 14568 Κρυονέρι Αττικής, Τηλ. 210 8161802. Fax 210 8161587
Γενικές Πληροφορίες: Τα διαλύματα μαννιτόλης 20% για ενδοφλέβια έγχυση είναι
στείρα και ελεύθερα πυρετογόνων. Ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία των
διουρητικών και διαγνωστικών παραγόντων για τη νεφρική λειτουργία, που δρουν
μέσω της οσμωτικής διούρησης.
Ενδείξεις: Διουρητικό που δρα οσμωτικά, αποβάλλεται ταχέως από τους νεφρούς
συμπαρασύροντας νερό και νάτριο. Κυριότερες ενδείξεις είναι το εγκεφαλικό οίδημα,
οι φαρμακευτικές δηλητηριάσεις, η οξεία νεφρική ανεπάρκεια (πρόληψη και
εκτίμηση της ολιγουρίας). Για τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης πριν από
ιριδεκτομή ή άλλη χειρουργική επέμβαση για γλαύκωμα.
Αντενδείξεις: Καρδιακή ανεπάρκεια, μη αναστρέψιμη ανουρία, αφυδάτωση,
ενδοκρανιακή αιμορραγία, πνευμονικό οίδημα.
Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά την χρήση:
Γενικά: Νεφρική ανεπάρκεια, κύηση. Πριν από τη χορήγηση επιβάλλεται προσεκτική
εκτίμηση της κατάστασης του καρδιαγγειακού συστήματος και στη συνέχεια διαρκής
παρακολούθηση της διούρησης και των ηλεκτρολυτών του ορού. Να μην
επαναλαμβάνεται η χορήγηση σε ασθενείς που παραμένουν ανουρικοί μετά τη
χορήγηση δοκιμαστικής δόσης. Να αποφεύγεται η εξαγγείωση (κίνδυνος τοπικής
νέκρωσης).
Να ελέγχεται ο ρυθμός εγχύσεως (αργός και σταθερός).
Το προϊόν είναι στείρο και απυρετογόνο και προορίζεται για μία μόνο χρήση.
Πριν από τη χρήση το διάλυμα θερμαίνεται σε υδατόλουτρο στους 37°C. Να
ελέγχεται η διαύγεια, η χροιά και η απουσία ξένων σωματιδίων στο διάλυμα. Να μη
χρησιμοποιηθεί εάν περιέχει έστω και το παραμικρό ίζημα.
Απαιτείται προσοχή στη χορήγηση κατά την κύηση και τη γαλουχία.
Δεν υπάρχει καθορισμένο δοσολογικό σχήμα για παιδιά μικρότερα των 12 ετών.
Ηλικιωμένοι: Δεν αναφέρονται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση.
Εγκυμοσύνη: Απαιτείται προσοχή κατά τηχορήγηση στην κύηση.
Θηλασμός: Απαιτείται προσοχή κατά την χορήγηση στη γαλουχία.
Παιδιά: Δοσολογικό σχήμα για τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν είναι καθορισμένο.
Επίδραση στην οδήγηση και τον χειρισμό μηχανημάτων: Δεν έχει εφαρμογή.
Προφυλάξεις σχετικά με τα έκδοχα: Δεν έχει εφαρμογή.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:
Κατά την παρασκευή μιγμάτων με φάρμακα, να λαμβάνεται υπόψη το pΗ (όξινο).
Πριν από την ανάμιξη να ελέγχεται η συμβατότητα.
Πριν από τη χορήγηση να ελέγχεται η διαύγεια και η χροιά του διαλύματος.
Να μην αναμειγνύεται με φάρμακα κατά τη συνήθη χρήση.
Δοσολογία και τρόπος χρήσης: Να χρησιμοποιείται με αργό ρυθμό έγχυσης.
Σαν διουρητικό: 50 – 200 g MANNITOL 20% ανά 24ωρο.
Δοκιμαστική δόση σε ταχεία έγχυση: 20 mg MANNITOL 20%
Στην οφθαλμολογία: Ενήλικες και παιδιά 0,5-2 g/kg βάρους MANNITOL 20%.
Χορηγείται στάγδην ενδοφλεβίως σε διάστημα 30-60 λεπτών. Η συνήθης
αποτελεσματική δόση είναι 1g/kg βάρους.
Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση: Μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση από
υπερβολική διούρηση. Διακόψτε την έγχυση και επικοινωνήστε με το Κέντρο
Δηλητηριάσεων.
Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτση που παραλέιψατε να πάρετε μια δόση: Δεν
έχει εφαρμογή.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, κεφαλαλγία, ναυτία,
έμετος, ρίγος, ίλιγγος, δίψα, λήθαργος, σύγχυση, οπισθοστερνικό άλγος,
υπονατριαιμία.
Ημερομηνία λήξης του προϊόντος: Αναγράφεται στον περιέκτη. Σε περίπτωση που
η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.
Να μη χρησιμοποιηθεί εάν περιέχει έστω και το παραμικρό ίζημα.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος: Διατηρείται σε
θερμοκρασία 20-30°C.
Πληροφορίες για την ορθολογική χρήση των φαρμάκων
- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό
σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε
για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό
σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το
φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το
φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας
πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή
κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η
υγρασία μπορεί να τα αλλοιώσουν και να τα καταστήσουν επιβλαβή για την υγεία
σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά
από παιδιά.
Το φάρμακο αυτό χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή.