ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
11 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
CROMO-POS, Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2%
12 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Cromoglicate Sodium. Έκδοχα: Disodium Edetate, Sorbitol, Water for
injections.
13 Φαρμακοτεχνική μορφή: Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα.
14 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: 1 ml Διαλύματος περιέχει 20 mg Cromoglicate Sodium.
15 Περιγραφή - Συσκευασία: Το CROMO-POS είναι ένα διαυγές, άχρωμο, διάλυμα για ρινική
χρήση που περιέχεται σε πλαστικό φιαλίδιο με συσκευή ψεκασμού (δοσομετρική αντλία)
των 15ml. Το περιεχόμενο του φιαλιδίου είναι αρκετό για 107 περίπου δόσεις
(ψεκασμούς).
16Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιαλλεργικό.
17Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. Λ.Κηφισού 132, 12131 Περιστέρι.
Τηλ. Κέντρο: 210 5199200.
1.8 Παρασκευαστής – Συσκευαστής:
URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, D-66129 Saarbrucken, GERMANY
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες:
Το ρινικό εκνέφωμα περιέχει χρωμογλυκικό νάτριο, έναν παράγοντα με αντιαλλεργικές ιδιότητες.
2.2 Ενδείξεις:
Το ρινικό εκνέφωμα ενδείκνυται για την προφυλακτική αγωγή των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας.
2.3 Αντενδείξεις:
Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους, μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα, όταν
αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για το συγκεκριμένο φάρμακο θα πρέπει πριν το πάρετε να έχετε ενημερώσει το γιατρό σας αν υφίσταται κάποια
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Το ρινικό εκνέφωμα αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο χρωμογλυκικό νάτριο ή σε κάποιο
άλλο από τα συστατικά του.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
2.4.1 Γενικά:
Να ελαττώνεται η δόση σε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια λόγω απέκκρισης στη χολή και στα ούρα από
συστηματική απορρόφηση.
2.4.2 Κύηση:
Απαιτείται προσοχή ειδικότερα κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Κατά την κύηση το φάρμακο θα πρέπει να
χορηγείται μόνον εφόσον το όφελος για τη μητέρα υπερκαλύπτει τον ενδεχόμενο κίνδυνο για το έμβρυο.
2.4.3 Γαλουχία:
Δεν είναι γνωστό εάν το φάρμακο εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Γι' αυτό κατά τη γαλουχία το φάρμακο θα πρέπει
να χορηγείται μόνον εφόσον το όφελος υπερκαλύπτει τον ενδεχόμενο κίνδυνο για το έμβρυο.
2.4.4 Παιδιά:
Βλ. κεφ. 2.6 "Δοσολογία".
Απαιτείται προσοχή στη χορήγηση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.
2.4.5 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:
Δεν εμφανίζει κάποια γνωστή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα:
Δεν έχουν αναφερθεί.
Παρ' όλα αυτά πριν πάρετε το φάρμακο πρέπει να έχετε ενημερώσει το γιατρό σας για κάθε άλλο φάρμακο που
τυχόν παίρνετε ακόμη και αυτά που έχετε αγοράσει χωρίς ιατρική συνταγή.
2.6 Δοσολογία:
Η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.
Οδηγίες χρήσης:
Το φιαλίδιο κρατείται σε όρθια θέση. Το ρύγχος του φιαλιδίου εισάγεται στο ρουθούνι και
πιέζεται αρκετά το σύστημα αντλίας ψεκασμού.
Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων) και παιδιά: Ένας ψεκασμός σε κάθε ρώθωνα 4-6 φορές την
ημέρα.
Το ρινικό εκνέφωμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλιστεί ο καλύτερος
έλεγχος των συμπτωμάτων. Συνιστάται να συνεχίζεται η θεραπεία καθ' όλη την περίοδο της εκθέσεως σε
αλλεργιογόνα, ακόμη και με απουσία συμπτωμάτων.
2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:
Η χορήγηση υψηλών δόσεων δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Εν τούτοις, εάν υπάρχει
υπόνοια, η θεραπεία πρέπει να είναι υποστηρικτική και να αποσκοπεί στον έλεγχο των αντίστοιχων συμπτωμάτων.
Κέντρο Δηλητηριάσεων - Αθήνα, τηλ.: 210 77 93 777
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες παρενέργειες. Αν και όλες
αυτές οι παρενέργειες δεν εμφανίζονται πολύ συχνά, όταν εμφανισθούν θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός σας για
να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.
Είναι δυνατόν καμιά φορά να παρατηρηθεί ερεθισμός του ρινικού βλεννογόνου σε μερικούς ασθενείς κατά τις
πρώτες ημέρες της χρήσης. Η ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια είναι συνήθως παροδική.
Επίσης ρινορραγία, πτάρνισμα, κεφαλαλγία, ζάλη, υπνηλία, δυσάρεστη γεύση, εξάνθημα. Σπάνια αντίδραση
αναφυλαξίας με οίδημα του λάρυγγα, πρόκληση βρογχόσπασμου, επιδείνωση βρογχικού άσθματος (πιθανόν δε να
συνδέεται με ορονοσία, οζώδη πολυαρτηρίτιδα, περικαρδίτιδα, αποφολιδωτική δερματίτιδα, περιφερική νευρίτιδα),
ηωσινοφιλική πνευμονία.
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση:
Αν πρέπει να λαμβάνεται το φάρμακο συνεχώς και παραλείψατε μια δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το
ταχύτερο δυνατό. Εάν, εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε,
αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.
2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, μην το χρησιμοποιήσετε.
Μετά την αποσυσκευασία του φιαλιδίου, η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 48 ημέρες.
211Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των
25°C. Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
212Ημερομηνία τελευταίας αναθεωρήσεως του φύλλου οδηγιών: 26-2-2003.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να
το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλα πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε
συμβουλευθεί το γιατρό σας.
Αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό
σας ή το φαρμακοποιό σας.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή
χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες
αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με
τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά
το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, επειδή η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το
φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με απλή ιατρική συνταγή.