ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
STILEX
Κιτρική βουταμιράτη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε
αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα τους είναι ιδια
με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
To παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το STILEX
και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το STILEX
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το STILEX
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το STILEX
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ STILEX
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το STILEX
είναι αντιβηχικό, που χορηγείται για την αντιμετώπιση του ξηρού μη
παραγωγικού βήχα. Καταστέλλει το βήχα χωρίς να προκαλεί εξάρτηση όπως άλλα
αντιβηχικά . Σε αντίθεση με τα ναρκωτικά αντιβηχικό, το STILEX
στερείται του κινδύνου των
παρενεργειών τους χωρίς να υπολείπεται της αντιβηχικής τους δράσης.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ STILEX
Μην πάρετε το STILEX
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη κιτρική βουταμιράτη ή σε οποιοδήποτε
άλλο συστατικό του STILEX
.
Λήψη - Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα
φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήψη αποχρεμπτικών, διότι μπορεί να οδηγήσει σε
κατακράτηση της βλέννας στο αναπνευστικό σύστημα, η οποία μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο βρογχόσπασμου και μόλυνσης των αεραγωγών.
Λήψη του STILEX
με τροφές και ποτά
Δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις. Το STILEX
θα πρέπει αν
είναι δυνατόν να λαμβάνεται πριν από τα γεύματα
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο
1
Χρήση κατά την κύηση:
Επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε εγκύους, η χρήση του STILEX
πρέπει να
αποφεύγεται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Στους υπόλοιπους μήνες της
εγκυμοσύνης το STILEX
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την κρίση και τις οδηγίες
του γιατρού.
Χρήση κατά τη γαλουχία:
Επειδή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το εάν η Βουταμιράτη περνά στο μητρικό
γάλα, για λόγους ασφαλείας το STILEX
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του
θηλασμού μόνο μετά από προσεκτική εκτίμηση του οφέλους σε σχέση προς τον πιθανό
κίνδυνο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το STILEX
μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Επομένως πρέπει να λαμβάνεται υπ΄ όψη κατά
την οδήγηση ή εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούν εγρήγορση (π.χ. χειρισμός
μηχανημάτων)
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ STILEX
Πάντοτε να παίρνετε το STILEX
αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν
έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Στη συσκευασία
περιλαμβάνεται δοσομετρική μεζούρα.
Η συνήθης δόση είναι:
Ενήλικες: 7,5 mg (ή 5ml) 3-5 φορές την ημέρα
Έφηβοι από 12 ετών: 15 ml διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα
Ενήλικες: 15 – 25 ml διαιρεμένο σε τέσσερις ή πέντε δόσεις την ημέρα
Παιδιά 4 – 12 ετών: 7,5–15 mg/24ωρο σε διαιρεμένες δόσεις (3-5 φορές την ημέρα)
Παιδιά 4– 6 ετών: 5 ml ή 7,5 mg διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα
Παιδιά 6– 12 ετών: 10 ml ή 15 mg διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το STILEX
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικό με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το
γιατρό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το STILEX
μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες
ον και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
Γενικό έχουν αναφερθεί:
Διαταραχές νευρικού συστήματος:
Σπάνια ( >1/10.000, <1/1000):υπνηλία
Γαστροεντερικές διαταραχές
2
Σπάνια (>1/10.000, <1/1000):ναυτία, διάρροια
Δερματικές και υποδόριες διαταραχές
Σπάνια (>1/10.000, <1/1000):κνΙδωση
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ STILEX
Να μη χρησιμοποιείτε το STILEX
μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
επισήμανση και στο κουτί μετά τις λέξεις Exp. Date / Ημ Λήξης
Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά
τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το STILEX
Glycerol, Sorbitol sol. 70%, Benzoic acid, Saccharin sodium, Vanillin, Ethanol(95%), Sodium
hydroxide 30%, Water purified.
Εμφάνιση του STILEX
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Γυάλινο φιαλίδιο με πώμα αλουμινίου που περιέχει 200 ml σιροπιού και 1 δοσομετρική
μεζούρα, σε χάρτινο κουτί και ένα φύλλο οδηγιών χρήσης.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός
IASIS PHARMA
Λεωφ.Φυλής 137, 13451 Καματερό Αττικής, Ελλάδα.
Τηλ. : +30 210 6109080
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
30-6-2009
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Το φάρμακα αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνα για το συγκεκριμένο
ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το
χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε
συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το
φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας
πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες από τον γιατρό σας ή το
φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με
προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακα που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία
μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία
σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεσθε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από
τα παιδιά.
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με απλή ιατρική συνταγή.
4