ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
Avelox 400 mg / 250 ml διάλυμα για έγχυση
Για χρήση σε ενήλικες
Moxioxacin
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε
να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε ρωτήστε το γιατρό, το
φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσηλευτή σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Δείτε παράγραφο
4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Avelox και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το Avelox
3. Πως να χρησιμοποιήσετε το Avelox
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πως να φυλάσσεται το Avelox
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Αvelox και ποια είναι η χρήση του
To Αvelox περιέχει τη δραστική ουσία moxioxacin, η οποία ανήκει σε μια ομάδα
αντιβιοτικών που ονομάζονται φθοριοκινολόνες. Το Avelox δρα
καταστρέφοντας βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις εάν αυτές προκαλούνται
από βακτήρια ευαίσθητα στη moxioxacin.
Η χρήση του Avelox είναι για ενήλικες για τη θεραπεία των παρακάτω
βακτηριακών λοιμώξεων:
- Λοίμωξη των πνευμόνων (πνευμονία) αποκτηθείσα εκτός νοσοκομείου
- Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
2. Τί πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το Avelox
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν δεν είσαστε σίγουροι ότι ανήκετε στην
κατηγορία ασθενών που περιγράφεται παρακάτω.
Μη χρησιμοποιήσετε το AVELOX
- Εάν έχετε κάποια αλλεργία στη δραστική ουσία moxioxacin, σε κάποια
άλλη αντιβακτηριακή κινολόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά
αυτού του φαρμάκου
(δείτε παράγραφο 6 )
- Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε
- Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών
- Εάν έχετε ιστορικό παθήσεως των τενόντων ή δυσλειτουργία που
σχετίζεται με τη θεραπεία με κινολόνες (δείτε παραγράφους
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
και
4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες)
2
- Εάν έχετε εκ γενετής ή είχατε εμφανίσει συγκεκριμένες παθολογικές
μεταβολές του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ, ηλεκτρική καταγραφή της
καρδιάς), έχετε επηρεασμένες τιμές ηλεκτρολυτών στο αίμα ( ιδιαίτερα
χαμηλές συγκεντρώσεις καλίου στο αίμα) , έχετε πολύ αργό καρδιακό
ρυθμό (ονομάζεται ‘βραδυκαρδία’), έχετε αδύναμη καρδιά (καρδιακή
ανεπάρκεια), έχετε ιστορικό διαταραχής του καρδιακού ρυθμού, ή εάν
λαμβάνετε άλλα φάρμακα που συντελούν σε συγκεκριμένες παθολογικές
μεταβολές του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (
δείτε παράγραφο Άλλα
φάρμακα και
Avelox
)
Διότι το Avelox μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο
ηλεκτροκαρδιογράφημα, αυτό είναι μια επιμήκυνση του διαστήματος QT,
δηλαδή καθυστερημένη αγωγιμότητα των ηλεκτρικών σημάτων.
- εάν έχετε σοβαρή ηπατική πάθηση ή ηπατικά ένζυμα (τρανσαμινάσες) που
είναι 5 φορές υψηλότερα από τα ανώτατα φυσιολογικά όρια.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Ενημερώστε το γιατρό σας πριν σας χορηγηθεί το Avelox για πρώτη
φορά
- Το Avelox μπορεί να μεταβάλει το ηλεκτροκαρδιογράφημά σας,
ιδιαίτερα εάν είστε γυναίκα ή ηλικιωμένος- Αν επί του παρόντος
λαμβάνετε κάποιο φάρμακο το οποίο μειώνει τα επίπεδα καλίου στο
αίμα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν σας χορηγηθεί το Avelox (δείτε
επίσης τις παραγράφους
Μη χρησιμοποιήσετε το
Avelox και
Άλλα φάρμακα
και
Avelox)
.
- Εάν υποφέρετε από επιληψία ή μια κατάσταση που μπορεί να σας
προκαλέσει σπασμούς, ενημερώστε το γιατρό σας πριν σας χορηγηθεί το
Avelox.
- Εάν έχετε ή είχατε ποτέ κάποια ψυχιατρικά προβλήματα υγείας
επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν σας χορηγηθεί το Avelox.
- Eάν πάσχετε από μυασθένεια gravis, η χρήση του Avelox μπορεί να
επιδεινώσει τα συμπτώματα της πάθησής σας. Αν νομίζετε ότι κάτι τέτοιο
σας συμβαίνει συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως.
- Εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε /έχει έλλειψη της
αφυδρογονάσης της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης (μια σπάνια
κληρονομική πάθηση), ενημερώστε το γιατρό σας, ο οποίος θα σας
συμβουλέψει κατά πόσο το Avelox είναι κατάλληλο για εσάς.
- Το Avelox πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια (στη φλέβα) μόνο, και δε θα
πρέπει να χορηγείται σε αρτηρία.
3
Όταν λαμβάνετε Avelox
- Αν αισθανθείτε αίσθημα παλμών ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό
κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του
Avelox και να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας. Αυτός/ή μπορεί να
αποφασίσει τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος για να εκτιμήσει τον
καρδιακό ρυθμό σας.
- Ο κίνδυνος καρδιακών επιπλοκών μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση
της δόσης και της ταχύτητας της έγχυσης στη φλέβα.
- Υπάρχει μια σπάνια περίπτωση να συμβεί μια σοβαρή, ξαφνική
αλλεργική αντίδραση (αντίδραση αναφυλαξίας / σοκ) ακόμα και με την
πρώτη δόση, συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν σφίξιμο στο
στήθος, αίσθημα ζάλης, αίσθημα ασθένειας ή λιποθυμίας, ή ορθοστατική
ζάλη. Εάν συμβεί αυτό, η θεραπεία με διάλυμα έγχυσης Avelox
πρέπει να σταματήσει αμέσως.
- Το Avelox μπορεί να προκαλέσει ταχεία και σοβαρή ηπατική
φλεγμονή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή
ηπατική ανεπάρκεια (συμπερ. θανατηφόρων περιπτώσεων βλ. παρ. 4
Πιθανές Ανεπιθύμητες ενέργειες
). Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το
γιατρό σας πριν συνεχίσετε τη θεραπεία, εάν ξαφνικά αρχίσετε να
αισθάνεστε κακουχία ή παρατηρήσετε κιτρίνισμα του λευκού μέρους των
ματιών, σκούρα ούρα, φαγούρα του δέρματος, τάση αιμορραγίας ή
διαταραχές στη σκέψη ή την εγρήγορση.
- Εάν αναπτύξετε δερματική αντίδραση ή φουσκάλες και /ή
ξεφλούδισμα του δέρματος και / ή βλεννογονικές αντιδράσεις (βλ.
παρ.4.4
ανεπιθύμητες ενέργειες
), επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας
πριν συνεχίσετε τη θεραπεία.
- Οι αντιβιοτικές κινολόνες, συμπεριλαμβανομένου του Avelox, μπορεί να
προκαλέσουν σπασμούς. Εάν αυτό συμβεί, η θεραπεία με το Avelox θα
πρέπει να διακοπεί.
- Μπορεί να παρουσιάσετε συμπτώματα νευροπάθειας όπως πόνο,
καύσο, μυρμηκίαση, μούδιασμα και/ ή αδυναμία. Εάν αυτό συμβεί,
ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως πριν συνεχίσετε τη θεραπεία με το
Avelox.
- Μπορεί να παρουσιάσετε ψυχιατρικά προβλήματα υγείας ακόμα και
όταν λαμβάνετε αντιβιοτικές κινολόνες για πρώτη φορά
συμπεριλαμβανομένου του Avelox. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η
κατάθλιψη ή ψυχιατρικά προβλήματα υγείας έχουν οδηγήσει σε
αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματική συμπεριφορά όπως απόπειρες
αυτοκτονίας
(δείτε παράγραφο 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες).
Εάν
αναπτύξετε τέτοιες αντιδράσεις, η θεραπεία με το Avelox θα πρέπει να
διακοπεί.
- Μπορεί να εκδηλωθεί διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήψη
αντιβιοτικών συμπεριλαμβανομένου του Avelox. Αν το σύμπτωμα γίνει
σοβαρό ή επιμένει ή παρατηρήσετε αίμα ή βλέννη στα κόπρανα θα πρέπει
να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Avelox και να συμβουλευτείτε το
γιατρό σας. Σε αυτή την περίπτωση, δε θα πρέπει να λαμβάνετε φάρμακα
που σταματούν ή καθυστερούν την κινητικότητα του εντέρου.
4
- Το Avelox μπορεί περιστασιακά να προκαλέσει πόνο και φλεγμονή
στους τένοντες, ακόμα εντός των 48 ώρες μετά από την έναρξη της
θεραπείας και μέχρι πολλούς μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας με
Avelox. Ο κίνδυνος φλεγμονής και ρήξης των τενόντων είναι αυξημένος εάν
είστε ηλικιωμένος ή αν βρίσκεστε σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Στα
πρώτα σημάδια πόνου ή φλεγμονής θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση του
Avelox, να ξεκουράσετε το προσβεβλημένο μέλος (-η) και να
συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας. Αποφύγετε οποιαδήποτε μη
απαραίτητη άσκηση, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ρήξης του
τένοντα (δείτε παραγράφους
Μη χρησιμοποιήσετε το
Avelox
και
4. Πιθανές
Ανεπιθύμητες ενέργειες
)
- Εάν είστε ηλικιωμένοι με ήδη υπάρχον πρόβλημα στα νεφρά φροντίστε
ώστε να διατηρήσετε μια επαρκή λήψη υγρών διότι λόγω της αφυδάτωσης
μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας.
- Αν επηρεαστεί η όρασή σας ή εάν τα μάτια σας φαίνεται να έχουν
επηρεαστεί με κάποιον άλλο τρόπο, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο
αμέσως.
(δείτε παραγράφους 2 και 4. Οδήγηση και χρήση μηχανημάτων
και Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες)
.
- Τα αντιβιοτικά της ομάδας των φθοριοκινολονών μπορεί να προκαλέσουν
διαταραχές στο σάκχαρο του αίματος, συμπεριλαμβανομένης της
μείωσης του σακχάρου στο αίμα κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα
(υπογλυκαιμία) αλλά και αύξηση στο σάκχαρο του αίματος πάνω από τα
φυσιολογικά επίπεδα (υπεργλυκαιμία). Σε ασθενείς που θεραπεύονται με Avelox,
οι διαταραχές στο σάκχαρο του αίματος παρουσιάζονται κυρίως σε
ηλικιωμένους ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με από
στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα ( π.χ.
σουλφονυλουρία) ή με ινσουλίνη. Εάν πάσχετε από διαβήτη, το σάκχαρο
του αίματός σας θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά (δείτε
παράγραφο 4.
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
)
- Τα αντιβιοτικά κινολόνες μπορεί να κάνουν το δέρμα σας πιο ευαίσθητο
στο φως ή στις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Θα πρέπει να αποφεύγετε
την παρατεταμένη έκθεση στο φως του ήλιου ή σε δυνατό φως του ήλιου
και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κρεβάτια με λάμπες τεχνητού
μαυρίσματος ή κάποια άλλη λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας κατά τη
διάρκεια χρήσης του Avelox.
- Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία για τη διαδοχική χρήση ενδοφλέβιου / από
του στόματος Avelox για τη θεραπεία λοίμωξης των πνευμόνων
(πνευμονία) αποκτηθείσα εκτός του νοσοκομείου.
- Η δραστικότητα του Avelox δεν έχει τεκμηριωθεί για τη θεραπεία σε
σοβαρά εγκαύματα, λοιμώξεις του εν τω βάθει ιστού και λοιμώξεις
διαβητικού ποδιού με οστεομυελίτιδα (λοιμώξεις του μυελού των οστών)
Παιδιά και έφηβοι
Αυτό το φάρμακο δε θα πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας
κάτω των 18 ετών, διότι
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν έχουν τεκμηριωθεί σε αυτή την
ηλικιακή ομάδα ( δείτε
παράγραφο
Μη χρησιμοποιήσετε το
Avelox)
5
Άλλα φάρμακα και Avelox
Παρακαλούμε ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν λαμβάνετε, έχετε
λάβει πρόσφατα ή πιθανώς να λάβετε άλλα φάρμακα εκτός του Avelox.
Σχετικά με το Avelox ενημερωθείτε για τα παρακάτω:
- Εάν χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την καρδιά κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Avelox, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μεταβολής
του καρδιακού ρυθμού. Συνεπώς, μη χρησιμοποιείτε το Avelox μαζί με τα
παρακάτω φάρμακα: Φάρμακα που ανήκουν στην ομάδα των
αντιαρρυθμικών (π.χ. κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δισοπυραμίδη, αμιοδαρόνη,
σοταλόλη, δοφετιλίδη, ιμπουτιλίδη), νευροληπτικά ( π.χ. φαινοθειαζίνες,
πιμοζίδη, σερτιντόλη, αλοπεριδόλη, σουλτοπρίδη), τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά, κάποια αντιμικροβιακά ( π.χ. σακουιναβίρη,
σπαρφλοξασίνη, ενδοφλέβια ερυθρομυκίνη, πενταμιδίνη, ανθελονοσιακά
ιδιαίτερα η αλοφαντρίνη), κάποια αντιισταμινικά ( π.χ. τερφεναδίνη,
αστεμιζόλη, μιζολαστίνη), και άλλα φάρμακα ( π.χ. σιζαπρίδη, ενδοφλέβια
βινκαμίνη, μπεπριδίλη και ντιφεμανίλη).
- Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα
που μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα καλίου στο αίμα (π.χ. κάποια
διουρητικά, κάποια καθαρτικά και κλύσματα [υψηλών δόσεων] ή
κορτικοστεροειδή [αντιφλεγμονώδη φάρμακα], αμφοτερισίνη Β) ή να
προκαλέσουν αργό καρδιακό σφυγμό γιατί αυτά μπορεί επίσης να
αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών του καρδιακού ρυθμού κατά
τη διάρκεια χρήσης του Avelox
- Εάν επί του παρόντος λαμβάνετε από του στόματος αντιπηκτικά (π.χ.
βαρφαρίνη), μπορεί να είναι απαραίτητο ο γιατρός σας να ελέγξει το χρόνο
πήξης του αίματός σας.
Λήψη του Avelox με τροφές και ποτά
Η επίδραση του Avelox δεν επηρεάζεται από το φαγητό συμπεριλαμβανομένων
των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Κύηση, γαλουχία και γονιμότητα
Να μην χρησιμοποιήσετε το Avelox εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το
φάρμακο εάν είστε έγκυος, ή θηλάζετε, πιστεύετε ότι είστε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε ένα παιδί. Μελέτες σε ζώα δεν δείχνουν ότι η γονιμότητά σας
μπορεί να επηρεαστεί από τη λήψη αυτού του φαρμάκου.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Avelox μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ζάλη ή ελαφρύ κεφάλι, μπορεί
να βιώσετε μια αιφνίδια, παροδική απώλεια όρασης ή μπορεί να λιποθυμήσετε
για μικρή διάρκεια. Εάν επηρεαστείτε με τέτοιο τρόπο μην οδηγείτε ή χειρίζεστε
μηχανήματα.
Το Avelox περιέχει νάτριο
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 787 milligram (περίπου 34millimol) νάτριο
ανά δόση. Να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς με ελεγχόμενη δίαιτα σε νάτριο.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Avelox
Το Avelox θα πρέπει πάντα να δίνεται από γιατρό ή νοσηλευτικό προσωπικό.
6
Η συνιστώμενη δόση για τους ενήλικες είναι μια φιάλη ή σάκος μια φορά την
ημέρα.
Το Avelox διάλυμα για έγχυση είναι για ενδοφλέβια χρήση. Ο γιατρός σας θα
πρέπει να διασφαλίσει ότι εγχύεται σε σταθερό ρυθμό έγχυσης σε
διάρκεια 60 λεπτών.
Δεν απαιτείται προσαρμογή δόσης για τους ηλικιωμένους ασθενείς, ασθενείς με
χαμηλό σωματικό βάρος ή σε ασθενείς με προβλήματα των νεφρών.
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για τη διάρκεια της θεραπείας σας με Avelox. Σε
μερικές περιπτώσεις o γιατρός σας μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία σας με
Avelox διάλυμα για έγχυση και μετά να συνεχίσει τη θεραπεία με Avelox δισκία.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης και το κατά
πόσο καλά ανταποκρίνεστε στη θεραπεία, αλλά οι συνιστώμενες διάρκειες για
τη χρήση του Avelox είναι:
- Λοίμωξη των πνευμόνων (πνευμονία) αποκτηθείσα εκτός του νοσοκομείου
7 - 14 ημέρες
Οι περισσότεροι ασθενείς με πνευμονία μετέβησαν σε από του στόματος
θεραπεία μέσα σε 4 ημέρες.
- Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων 7 - 21
ημέρες
Για τους ασθενείς με επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών
μορίων η μέση διάρκεια ενδοφλέβιας θεραπείας ήταν περίπου 6 ημέρες και ο
μέσος όρος της συνολικής θεραπείας (έγχυση ακολουθούμενη από δισκία) ήταν
13 ημέρες.
Είναι σημαντικό να ολοκληρώνετε τον κύκλο της θεραπείας, ακόμα και όταν
αισθανθείτε καλύτερα μετά από μερικές ημέρες. Εάν διακόψετε τη χρήση του
φαρμάκου νωρίτερα, μπορεί η λοίμωξη να μην θεραπευτεί πλήρως, η λοίμωξη
μπορεί να υποτροπιάσει ή η κατάστασή σας μπορεί να επιδεινωθεί, και μπορεί
επίσης να δημιουργήσετε βακτηριακή αντοχή στο αντιβιοτικό.
Δε θα πρέπει να υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση και διάρκεια της θεραπείας
(δείτε παράγραφο
2 Τί πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγηθεί το
Avelox
,
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
).
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Avelox από την κανονική
Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να έχετε λάβει περισσότερο Avelox, επικοινωνήστε
με το γιατρό σας αμέσως.
Εάν παραλείψετε τη δόση του AVELOX
Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να παραλείψατε μια δόση Avelox, επικοινωνήστε με
το γιατρό σας αμέσως.
Εάν σταματήσετε τη χρήση του AVELOX
Εάν η θεραπεία με αυτό το φάρμακο σταματήσει νωρίτερα, μπορεί να μην
ολοκληρωθεί η θεραπεία της λοίμωξής σας. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε
περίπτωση που επιθυμείτε τη διακοπή της θεραπείας με Avelox διάλυμα για
έγχυση ή Avelox δισκία, πριν το τέλος της θεραπείας σας.
Αν έχετε άλλες απορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το
γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας.
7
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δε συμβαίνουν σε όλους.
Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Avelox αναγράφονται παρακάτω. Εάν παρατηρήσετε
έναν ανώμαλο γρήγορο καρδιακό ρυθμό (σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια)
ότι ξαφνικά αρχίζετε να μην αισθάνεστε καλά ή παρατηρείτε κιτρίνισμα
στο λευκό μέρος των ματιών, σκούρα ούρα, φαγούρα στο δέρμα, τάση να
αιμορραγείτε ή διαταραχές στη σκέψη ή διαταραχή στην εγρήγορση (αυτά
μπορεί να είναι σημεία και συμπτώματα κεραυνοβόλας φλεγμονής στο
ήπαρ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απειλητική για τη ζωή ηπατική
ανεπάρκεια (πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, έχουν παρατηρηθεί
θανατηφόρες περιπτώσεις))
αλλοιώσεις του δέρματος και των βλεννογόνων όπως επώδυνες
φλύκταινες στο στόμα / μύτη ή στο πέος/τον κόλπο (σύνδρομο Stevens-
Johnson ή τοξική επιδερμική νεκρόλυση) ( πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες
ενέργειες, δυνητικά απειλητικές για τη ζωή)
μια σοβαρή, ξαφνική γενικευμένη αλλεργική αντίδραση συμπερ. πολύ
σπάνια ένα απειλητικό για τη ζωή σοκ ( π.χ. δυσκολία στην αναπνοή,
πτώση της αρτηριακής πίεσης, γρήγοροι παλμοί) (σπάνια ανεπιθύμητη
ενέργεια)
οίδημα συμπερ. οίδημα των αεραγωγών (σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια,
δυνητικά απειλητική για τη ζωή)
σπασμοί (σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια)
προβλήματα σχετιζόμενα με το κεντρικό νευρικό σύστημα όπως πόνος,
καύσος, μυρμηκίαση, αιμωδία και/ή αδυναμία στα άκρα (σπάνια
ανεπιθύμητη ενέργεια)
κατάθλιψη (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις οδηγεί σε επικίνδυνη για τον
εαυτό συμπεριφορά, όπως αυτοκτονικοί ιδεασμοί/ σκέψεις, ή απόπειρες
αυτοκτονίας) (σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια)
παραφροσύνη (δυνητικά οδηγεί σε επικίνδυνη για τον εαυτό
συμπεριφορά, όπως αυτοκτονικοί ιδεασμοί/ σκέψεις, ή απόπειρες
αυτοκτονίας) (πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια)
σοβαρή διάρροια που περιέχει αίμα και/ή βλέννη (κολίτιδα σχετιζόμενη
με αντιβιοτικά συμπερ. ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα), η οποία σε πολύ
σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές απειλητικές για τη
ζωή (σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες)
πόνος και οίδημα των τενόντων (τενοντίτιδα) (σπάνια ανεπιθύμητη
ενέργεια) ή ρήξη του τένοντα (πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια)
Σταματήστε να λαμβάνετε το Avelox και ενημερώστε αμέσως το γιατρό
σας καθώς μπορεί να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική συμβουλή.
Επιπροσθέτως, εάν παρατηρήσετε
παροδική απώλεια της όρασης (πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια),
επικοινωνήστε με έναν οφθαλμίατρο αμέσως.
Εάν παρουσιάσετε έναν παθολογικό καρδιακό ρυθμό απειλητικό για τη ζωή
(Torsade de Pointes) ή διακοπή της καρδιακής λειτουργίας κατά τη διάρκεια που
λαμβάνετε Avelox (πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες), ενημερώστε
αμέσως το θεράποντα ιατρό ότι έχετε λάβει Avelox και μην αρχίσετε
ξανά τη θεραπεία.
8
Έχει παρατηρηθεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μια επιδείνωση των
συμπτωμάτων της μυασθένειας gravis. Εάν γίνει αυτό, συμβουλευτείτε το
γιατρό σας αμέσως.
Εάν πάσχετε από διαβήτη και παρατηρήσετε μια αύξηση ή μείωση στο σάκχαρο
του αίματος (σπάνια ή πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια), ενημερώστε το
γιατρό σας αμέσως.
Εάν είστε ηλικιωμένος με προϋπάρχοντα προβλήματα στα νεφρά και
παρατηρήσετε μείωση στην παραγωγή ούρων, οίδημα στα πόδια, αστραγάλους ή
πέλματα, κόπωση, ναυτία, υπνηλία, δυσκολία στην αναπνοή ή σύγχυση (αυτά
μπορεί να είναι σημεία και συμπτώματα νεφρικής ανεπάρκειας, μια σπάνια
ανεπιθύμητη ενέργεια), συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με Avelox αναγράφονται παρακάτω σύμφωνα με το πόσο πιθανές
είναι:
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 10 ανθρώπους)
ναυτία
διάρροια
ζάλη
στομαχικό και κοιλιακό άλγος
έμετος
κεφαλαλγία
αύξηση ενός ειδικού ηπατικού ενζύμου στο αίμα (τρανσαμινάσες)
λοιμώξεις από ανθεκτικά βακτήρια ή μύκητες π.χ. στοματικές ή κολπικές
λοιμώξεις προκαλούμενες από Candida
πόνος ή φλεγμονή στο σημείο έγχυσης
μεταβολή στον καρδιακό ρυθμό (ηλεκτροκαρδιογράφημα) σε ασθενείς με
χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 100 ανθρώπους)
εξάνθημα
στομαχική διαταραχή (δυσπεψία / αίσθημα καύσου)
μεταβολές στη γεύση (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις απώλεια της γεύσης)
προβλήματα ύπνου (ιδιαίτερα αϋπνία)
αύξηση σε ένα ειδικό ηπατικό ένζυμο στο αίμα (γ-γλουταμυλ-
τρανσφεράση και/ή αλκαλική φωσφατάση)
χαμηλός αριθμός ειδικών λευκών αιμοσφαιρίων (λευκοκύτταρα,
ουδετερόφιλα)
δυσκοιλιότητα
κνησμός
αίσθημα ζάλης (περιστροφή ή πτώση)
υπνηλία
μετεωρισμός
μεταβολή του καρδιακού ρυθμού (ηλεκτροκαρδιογράφημα)
διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας (συμπερ. αύξηση ειδικού ηπατικού
ενζύμου στο αίμα (LDH))
μείωση της όρεξης και της λήψης τροφής
χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων
άλγη και πόνοι στην πλάτη, στο θώρακα, στην πύελο και στα άκρα
9
αύξηση των ειδικών κυττάρων του αίματος για την πήξη του αίματος
εφίδρωση
αύξηση εξειδικευμένων λευκών αιμοσφαιρίων (ηωσινόφιλα)
ανησυχία
αίσθημα κακουχίας (ιδιαιτέρως αδυναμία ή κούραση)
τρέμουλο
πόνος των αρθρώσεων
αίσθημα παλμών
ανώμαλος και γρήγορος καρδιακός ρυθμός
δυσκολία στην αναπνοή συμπερ. ασθματικών καταστάσεων
αύξηση ειδικού ενζύμου πέψης στο αίμα (αμυλάση)
υπερκινητικότητα / ευερεθιστότητα
αίσθημα μυρμηκίασης και/ή αιμωδία
κνίδωση του δέρματος
διαστολή των αιμοφόρων αγγείων
σύγχυση και αποπροσανατολισμός
μείωση των ειδικών κυττάρων του αίματος απαραίτητων για την πήξη
του αίματος
οπτικές διαταραχές συμπερ. διπλωπία και θολή όραση
μείωση της πήξης του αίματος
αύξηση των λιπιδίων του αίματος (λίπη)
χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
μυϊκός πόνος
αλλεργική αντίδραση
αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα
φλεγμονή σε φλέβα
φλεγμονή στο στομάχι
αφυδάτωση
σοβαρές ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού
ξηροδερμία
στηθάγχη
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στους 1.000 ανθρώπους)
μυϊκές συσπάσεις
μυϊκές κράμπες
ψευδαισθήσεις
υψηλή αρτηριακή πίεση
οίδημα (στα χέρια, πόδια, αστραγάλους, χείλη, στόμα, λάρυγγας)
χαμηλή αρτηριακή πίεση
νεφρική δυσλειτουργία (συμπερ. αύξησης ειδικών εργαστηριακών
εξετάσεων για τα νεφρά όπως ουρίας και κρεατινίνης)
φλεγμονή στο ήπαρ
φλεγμονή στο στόμα
κουδούνισμα / εμβοή στα αυτιά
ίκτερος (κιτρίνισμα του λευκού των ματιών ή του δέρματος)
διαταραχή της αισθητικής ικανότητας του δέρματος
αφύσικα όνειρα
διαταραχή προσανατολισμού
δυσκολία στην κατάποση
μεταβολές στην όσφρηση (συμπερ. απώλεια της όσφρησης)
διαταραχή της ισορροπίας και ανεπαρκής συντονισμός (λόγω ζάλης)
10
μερική ή ολική απώλεια μνήμης
δυσλειτουργία της ακοής συμπεριλαμβανομένης κώφωσης (συνήθως
αναστρέψιμη)
αύξηση του ουρικού οξέως στο αίμα
συναισθηματική αστάθεια
διαταραχή της ομιλίας
λιποθυμία
μυϊκή αδυναμία
Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι και 1 στους 10.000 ανθρώπους)
φλεγμονή των συνδέσμων
παθολογικοί καρδιακοί ρυθμοί
αύξηση της ευαισθησίας στο δέρμα
αίσθημα αποπροσωποποίησης (να μην είναι κάποιος ο εαυτός του)
αύξηση της πήξης στο αίμα
μυϊκή δυσκαμψία
σημαντική μείωση ειδικών λευκών κυττάρων του αίματος
(ακοκκιοκυτταραιμία)
Τα παρακάτω συμπτώματα έχουν παρατηρηθεί συχνότερα σε ασθενείς με
ενδοφλέβια θεραπεία:
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 σε 10 ανθρώπους)
Αύξηση ενός ειδικού ηπατικού ενζύμου στο αίμα (γ-GT)
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 σε 100 ανθρώπους)
σοβαρή διάρροια που περιέχει αίμα και / ή βλέννη (κολίτιδα σχετιζόμενη
με αντιβιοτικά) η οποία σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί
σε επιπλοκές απειλητικές για τη ζωή
ανώμαλος γρήγορος καρδιακός ρυθμός
ψευδαισθήσεις
χαμηλή αρτηριακή πίεση
βλάβη των νεφρών (συμπεριλαμβανομένης αύξησης των ειδικών
εργαστηριακών εξετάσεων των νεφρών όπως η ουρία και η κρεατινίνη)
νεφρική ανεπάρκεια
οίδημα (των χεριών, ποδιών, αστραγάλων, χειλιών, στόματος, λάρυγγα)
σπασμοί
Επιπλέον, έχουν υπάρξει πολύ σπάνιες περιπτώσεις των παρακάτω
ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναφερθεί μετά από θεραπεία με άλλες
αντιβιοτικές κινολόνες που μπορεί επίσης να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με Avelox: αύξηση των επιπέδων νατρίου στο αίμα, αύξηση των
επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, ένας ιδιαίτερος τύπος μείωσης του αριθμού των
ερυθροκυττάρων (αιμολυτική αναιμία), μυϊκές αντιδράσεις με καταστροφή
μυϊκών κυττάρων, αύξηση της ευαισθησίας του δέρματος στο φως του ήλιου ή
σε υπεριώδεις ακτίνες (UV).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
11
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: http://www.moh.gov.cy/phs
5. Πώς να φυλάσσεται το Avelox
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στην ετικέτα της φιάλης και του σάκου και στο κουτί
συσκευασίας. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα εκείνου του μήνα που
αναφέρεται εκεί.
Να μη φυλάσσεται κάτω από 15
ο
C.
Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα και / ή τη διάλυση
Αυτό το προϊόν είναι μόνο μιας χρήσεως. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν διάλυμα θα
πρέπει να απορρίπτεται.
Μπορεί να σχηματιστεί ίζημα κατά τη φύλαξη σε δροσερή θερμοκρασία, το
οποίο επαναδιαλύεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Να μην χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν ορατά σωματίδια ή αν το διάλυμα είναι
θολό.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
12
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το AVELOX
- Η δραστική ουσία είναι η Moxioxacin. Κάθε φιάλη ή σάκος περιέχει
400 milligram moxifloxacin (ως υδροχλωρική). 1 milliliter περιέχει 1.6 ,milligram
moxioxacin (ως υδροχλωρική).
- Τα υπόλοιπα έκδοχα είναι: Sodium chloride, hydrochloric acid 1 N (για
ρύθμιση του pH), sodium hydroxide διάλυμα 2 Ν (για ρύθμιση του pH) και
νερό για ενέσεις (δείτε παράγραφο
Το
Avelox
περιέχει νάτριο
).
Εμφάνιση του AVELOX και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Avelox είναι ένα διαφανές, κίτρινο διάλυμα για έγχυση.
To Avelox συσκευάζεται σε κουτί που περιέχει γυάλινο φιαλίδιο 250 milliliter με
πώμα από χλωροβουτυλιωμένο καουτσούκ. To Αvelox είναι διαθέσιμο σε
συσκευασίες που περιέχουν 1 φιάλη και σε πολυσυσκευασίες που αποτελούνται
από 5 συσκευασίες, όπου έκαστο περιέχει 1 φιάλη.
Το Avelox συσκευάζεται σε κουτιά με σάκους πολυολεφίνης με στόμιο από
πολυπροπυλένιο σφραγισμένο μέσα σε φύλλο αλουμινίου. Διαθέσιμη
συσκευασία των 250 ml milliliter σε κουτιά των 5 και 12 σάκων.
Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην αγορά όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Βayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Παραγωγός: Bayer Pharma, AG, Germany.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο: Avelox
Γαλλία: Izilox
Γερμανία, Ιταλία: Avalox
:
Τρόπος διάθεσης για την Ελλάδα:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο
και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου, υπό την παρακολούθηση ιατρού.
Αιτιολογημένη συνταγή φυλασσόμενη επί διετία.
Τρόπος διάθεσης για την Κύπρο:
Xορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
13
Οι παρακάτω πληροφορίες απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες
υγείας:
Το Avelox διάλυμα για έγχυση μπορεί να χορηγηθεί μέσω ενός σωλήνα
σχήματος Τ μαζί με τα παρακάτω διαλύματα:
Water for injections, sodium chloride 0.9%, sodium chloride 1 molar, glucose 5% / 10% / 40%, xylitol
20%, Ringer’s solution, compound sodium lactate solution (Hartmann’s solution, Ringer-lactate
solution).
To Avelox διάλυμα για έγχυση δε θα πρέπει να εγχύεται μαζί με άλλα φάρμακα.
Τα παρακάτω διαλύματα είχαν ασυμβατότητα με το Avelox διάλυμα για έγχυση:
Sodium chloride 10% και 20% διαλύματα,
Sodium bicarbonate 4.2% και 8.4% διαλύματα
14