ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
1.1. MINALERG
®
Nasal spray susp. ,100 mcg/dose
1.2. Σύνθεση : Δραστική ουσία : Budesonide
Έκδοχα : Microcrystalline cellulose & Carmellose sodium, Glucose (anhydrous),
Polysorbate 80, Edetate disodium, Potassium sorbate, Water purified qs
1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή: Εκνέφωμα ρινικό σταθερών δόσεων, εναιώρημα
1.4. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε δόση (ψεκασμός) περιέχει 100 mcg βουδεσονίδη (2 mg/ml)
1.5. Περιγραφή-Συσκευασία : Το ρινικό εκνέφωμα Budesonide είναι ομοιογενές εναιώρημα που
περιέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο των 10 ml, εφοδιασμένο με δοσιμετρική
αντλία σταθερών δόσεων των 100 mcg/δόση.
1.6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Κορτικοστεροειδές-Αντιαλλεργικό
1.7. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισού 132, 121 31 Αθήνα Τηλ. 210-5702199
1.8. Παρασκευαστής: ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σχηματάρι Βοιωτίας
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1. Γενικές πληροφορίες:
Το Minalerg ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που ονομάζονται κορτικοστεροειδή, τα
οποία χρησιμοποιούνται για την ελάττωση της φλεγμονής. Το Minalerg μειώνει και προλαβαίνει
τη φλεγμονή ή το οίδημα του ρινικού βλεννογόνου.
2.2. Ενδείξεις:
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εποχιακής ή της χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας σε ενήλικες
και παιδιά (6 ετών και άνω) και της χρόνιας μη αλλεργικής ρινίτιδας μόνο σε ενήλικες.
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ρινικής απόφραξης, που σχετίζεται με ρινικούς πολύποδες στους
ενήλικες.
2.3. Αντενδείξεις:
Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους, μπορούν όμως να δημιουργήσουν και
προβλήματα, όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για το συγκεκριμένο φάρμακο θα πρέπει πριν το πάρετε να έχετε ενημερώσει τον γιατρό σας αν
είχατε ποτέ κάποια ασυνήθιστη αντίδραση υπερευαισθησίας στη βουδεσονίδη ή σε κάποια από τις
ουσίες που περιέχονται στο φάρμακο ή σε άλλα φάρμακα.
2.4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
2.4.1. Γενικά:
Το Minalerg έχει συνταγογραφηθεί μόνο για την κατάσταση από την οποία πάσχετε. Μη το
χρησιμοποιείτε για άλλα προβλήματα, εκτός εάν σας το έχει συμβουλεύσει ο γιατρός. Ποτέ μη
δανείζετε το δικό σας Minalerg σε κάποιον άλλο.
Υπέρμετρη δοσολογία –ή μακροχρόνια θεραπεία- με γλυκοκορτικοστεροειδή, μπορεί να οδηγήσει σε
εμφάνιση συμπτωμάτων ή σημείων υπερκορτιζοναιμίας, καταστολή της λειτουργίας του άξονα ΥΥΕ
(υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια) και/ή καθυστέρηση της ανάπτυξης στα παιδιά.
Οι θεράποντες ιατροί θα παρακολουθούν στενά τον ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών που λαμβάνουν
γλυκοκορτικοστεροειδή από οποιαδήποτε οδό χορήγησης, για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα
σταθμίζουν τα οφέλη της θεραπείας ως προς την πιθανότητα καθυστέρησης της ανάπτυξης.
Η μειωμένη ηπατική λειτουργία επηρεάζει την απέκκριση των κορτικοστεροειδών.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε προβλήματα από το ήπαρ.
Ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να απαιτείται σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με ρινικές λοιμώξεις, μυκητιασικής ή ιογενούς αιτιολογίας,
και βακτηριακή ιγμορίτιδα, οι οποίες πρέπει να θεραπεύονται εκ παραλλήλου καταλλήλως.
Τα παιδιά υπό ανοσοκατασταλτική θεραπεία είναι πιο επιρρεπή σε λοιμώξεις απ’ότι τα υγιή. Για
παράδειγμα, νοσήματα όπως η ανεμοβλογιά ή η ιλαρά μπορεί να έχουν σοβαρότερη πορεία σε παιδιά
1
υπό ανοσοκαταστολή με γλυκοκορτικοειδή. Στα παιδιά αυτά ή σε ενήλικους που δεν έχουν ανοσία
σ’αυτά τα νοσήματα, θα πρέπει ν’αποφεύγεται με ιδιαίτερη προσοχή τυχόν έκθεσή τους. Σε
περίπτωση που εκτεθούν σε μόλυνση, ενημερώστε το γιατρό.
Ιδιαίτερη επίσης προσοχή χρειάζονται οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι μετατάσσονται από τα
συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοειδή σε Minalerg. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα
άλλο στεροειδές για εισπνοές από του στόματος, θα πρέπει να προσαρμόζεται το άθροισμα της
δοσολογίας από τη μύτη και το στόμα, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες των
στεροειδών ιδίως στα παιδιά.
Στη διάρκεια μακροχρόνιας αγωγής θα πρέπει να ελέγχεται ο ρινικός βλεννογόνος, κάθε 6 μήνες.
Έως ότου αποκτηθεί περισσότερη εμπειρία δεν συνιστάται μακροχρόνια θεραπεία σε παιδιά.
Τα κατωτέρω ισχύουν γενικώς για τα κορτικοειδή:
Η μακροχρόνια χορήγηση γλυκοκορτικοειδών οδηγεί, όπως προαναφέρθηκε σε καταστολή του άξονα
ΥΥΕ, δηλαδή σε αναστολή της φλοιοεπινεφριδικής λειτουργίας.
Ο βαθμός της αναστολής αυτής εξαρτάται από τη δόση, την ισχύ του χορηγούμενου
κορτικοστεροειδούς, τη συχνότητα και τον χρόνο χορήγησής του στη διάρκεια του 24ώρου, την
ημιπερίοδο ζωής του στους ιστούς και την συνολική χρονική διάρκεια της θεραπείας. Η δόση
προσαρμόζεται ανάλογα με την έξαρση ή ύφεση της νόσου, την εξατομικευμένη ανταπόκριση του
ασθενή και την έκθεση σε συγκινησιακά ή φυσικά stress (λοιμώξεις, εγχειρήσεις, τραυματισμοί κ.λ.π.)
2.4.2. Ηλικιωμένοι: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες οδηγίες. Η δοσολογία εξατομικεύεται.
2.4.3. Κύηση:Το Minalerg μπορεί να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης μόνο όταν κατά την κρίση
του γιατρού τα οφέλη για τη μητέρα υπερτερούν των κινδύνων για το έμβρυο. Εάν μείνετε έγκυος
ενόσω χρησιμοποιείτε το Minalerg θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας, όσο το δυνατόν
ταχύτερα.
2.4.4. Γαλουχία: Το Minalerg μπορεί να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της γαλουχίας μόνο όταν κατά την
κρίση του γιατρού τα οφέλη για τη μητέρα υπερτερούν των κινδύνων για το βρέφος.
2.4.5. Παιδιά: Τα αποτελέσματα μακροχρόνιας θεραπείας των ρινικώς χορηγουμένων στεροειδών στα
παιδιά δεν είναι πλήρως γνωστά. Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο της δοσολογίας για τα παιδιά.
2.4.6. Ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Το Minalerg δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
2.4.7. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα: Δεν υπάρχουν.
2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:
Πριν χρησιμοποιήσετε το Minalerg πρέπει να έχετε ενημερώσει τον γιατρό σας για κάθε άλλο
φάρμακο που τυχόν παίρνετε, ιδιαίτερα αν λαμβάνετε φάρμακα για μυκητιάσεις (κετοκοναζόλη),
ακόμα και φάρμακα που πιθανόν προμηθευτήκατε χωρίς συνταγή.
Τα κατωτέρω ισχύουν γενικώς για τα κορτικοειδή:
Απαιτείται προσοχή στην συγχορήγηση με φαινυτοϊνη, φαινοβαρβιτάλη, εφεδρίνη, ριφαμπικίνη,
οινόπνευμα, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, καλιοπενικά διουρητικά, δακτυλίτιδα, κουμαρινικά
αντιπηκτικά, ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά από του στόματος.
2.6. Δοσολογία:
Η δοσολογία εξατομικεύεται. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του γιατρού σας.
Πριν χρησιμοποιήσετε το Minalerg για πρώτη φορά, θα πρέπει να διαβάσετε τις «Οδηγίες Χρήσης»
και να τις ακολουθήσετε προσεκτικά.
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εποχιακής ή της χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας.
Ενήλικοι, ηλικιωμένοι και παιδιά 6 ετών και άνω: Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 200-400 mcg
ημερησίως. Η δόση μπορεί να χορηγηθεί άπαξ ημερησίως το πρωί ή να κατανεμηθεί σε δύο δόσεις
πρωί και βράδυ:
200 mcg (2 ψεκασμοί x 100 mcg ) σε κάθε ρουθούνι το πρωί ή
100 mcg (1 ψεκασμός x 100 mcg ) σε κάθε ρουθούνι δύο φορές την ημερησίως το πρωί και το βράδυ.
Να μην χορηγείται περισσότερο από δύο φορές την ημέρα.
Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε παιδιά μικρότερα των 6 ετών για αυτή την
ένδειξη, δια τούτο να μη χορηγείται σε αυτή την ομάδα ασθενών.
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της χρόνιας μη αλλεργικής ρινίτιδας μόνο σε ενήλικες.
Δοσολογία ως ανωτέρω αναφέρεται. Δεν ενδείκνυται για την ένδειξη αυτή σε παιδιά, διότι στις
κλινικές μελέτες δεν συμπεριελήφθη ικανός αριθμός παιδιών.
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ρινικής απόφραξης, που σχετίζεται με ρινικούς πολύποδες
στους ενήλικες
Η συνιστώμενη δόση είναι 200 mcg δύο φορές την ημέρα (ένας ψεκασμός x 100 mcg σε κάθε
ρουθούνι το πρωί και το βράδυ) για διάστημα μέχρι 3 μήνες.
Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε παιδιά για αυτή την ένδειξη, δια τούτο
χορηγείται μόνο σε ενήλικες.
Σημείωση:
Με την έναρξη της χρήσης Minalerg δεν έχετε άμεση εξάλειψη των συμπτωμάτων. Μπορεί να
χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε μερικές ημέρες (κάποιες φορές έως και 2 εβδομάδες) μέχρι να
εμφανιστεί βελτίωση των συμπτωμάτων.
Μετά την επίτευξη του επιθυμητού κλινικού αποτελέσματος, η δόση συντήρησης θα πρέπει να
περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή ποσότητα που είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.
Εάν πάσχετε από εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα, προσπαθήστε να ξεκινάτε τη θεραπεία με Minalerg
μερικές μέρες πριν απ’την έναρξη της αλλεργίας.
Το Minalerg δεν ενδείκνυται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας στα μάτια. Αν
νοιώθετε ενόχληση στα μάτια σας, ο γιατρός μπορεί να σας χορηγήσει κάποιο άλλο φάρμακο για την
ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων.
Τα παιδιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιούν το Minalerg υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, για να
εξασφαλιστεί ότι η δόση χορηγείται σωστά και ότι η δοσολογία είναι σύμφωνη με την συνταγή που
χορήγησε ο γιατρός.
Οδηγίες χρήσης/χειρισμού:
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Minalerg, ανακινήστε καλά το φιαλίδιο και μετά ψεκάστε
μερικές φορές στον αέρα (5-10 φορές), έτσι ώστε να παρέχεται ένα ομοιόμορφο νέφος σταγονιδίων
(βλέπε εικόνα 1). Σε περίπτωση που το φάρμακο δεν χρησιμοποιείται καθημερινά, η αντλία θα πρέπει
να «φορτωθεί» ξανά. Μετά την πρώτη φορά θεωρείται αρκετό να ψεκάσετε μια (1) μόνο φορά στον
αέρα.
ΕΔΩ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΕΣ
Φυσήξτε τη μύτη σας. Ανακινήστε το φιαλίδιο. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
Κρατήστε το φιαλίδιο όπως στην εικόνα 2.
Βάλτε το ρύγχος της συσκευής στο ρουθούνι σας. Ψεκάστε τη συνιστώμενη δόση
του φαρμάκου. Χορηγείστε τη συνιστώμενη δόση και στο άλλο ρουθούνι, κατά
τον ίδιο τρόπο.
Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι. Μη χορηγείτε περισσότερες δόσεις
από όσες έχει συστήσει ο γιατρός.
Καθαρισμός
Καθαρίζετε τακτικά τα άνω πλαστικά μέρη της συσκευής. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και
τραβήξτε το ρινικό ρύγχος. Πλύνετε τα πλαστικά τμήματα με ζεστό νερό. Μετά το πλύσιμο, αφήστε
τα να στεγνώσουν καλά στον αέρα και συναρμολογήστε πάλι τη συσκευασία.
2.7. Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση:
Αν χρησιμοποιήσετε πολύ μεγάλη ποσότητα Minalerg μια μόνο φορά δεν πρόκειται να
παρουσιαστούν επιβλαβείς επιδράσεις. Αν χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλη ποσότητα Minalerg για
μεγάλο χρονικό διάστημα (μήνες) είναι πιθανό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν
νομίζετε ότι κάτι τέτοιο σας έχει συμβεί, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777
3
2.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες παρενέργειες.
Ενημερώστε οπωσδήποτε τον γιατρό σας αν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες
παρουσιαστεί και επιμένει:
Συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες: ερεθισμός της μύτης, ρινορραγία
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες: Άμεσες και όψιμες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως δερματικό
εξάνθημα κ.α. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες: Εξελκώσεις, μυκητίαση και ατροφία του βλεννογόνου της
μύτης.
Τοπικά συμπτώματα όπως νυγμοί, ξηρότητα και πταρμοί αμέσως μετά την χρήση του προϊόντος
μπορεί να εμφανιστούν.
Τα κατωτέρω ισχύουν γενικώς για τα κορτικοειδή :
Η μακροχρόνια κυρίως χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
2.9. Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε μια δόση:
Αν ξεχάσατε να πάρετε μια δόση του Minalerg δεν είναι ανάγκη να προσπαθήσετε να την
αναπληρώσετε. Απλώς πάρτε την επόμενη δόση, σύμφωνα με τον τρόπο που σας έχει
συνταγογραφηθεί.
Μην διπλασιάζετε τις δόσεις.
2.10. Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:
Μην χρησιμοποιείτε το Minalerg μετά την ημερομηνία λήξης, η οποία αναγράφεται πάνω στην
εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
2.11. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος:
Μετά τη χρήση του Minalerg, να επανατοποθετείτε το προστατευτικό καπάκι στη θέση του.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μέχρι 30
0
C. Να μην μπαίνει σε κατάψυξη.
2.12. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: Οκτώβριος 2002
3.
0.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα.
Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση,
χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε
αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που
λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να
ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να
αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
4. Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
ΜΙΝΑLERG 001/10.02 MINEΡΒΑ ....ΚΗΦΙΣΟΥ ΤΗΛ 210...ΜΝ-70161
5