Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
ZYVOXID 600 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Λινεζολίδη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε
να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον
νοσοκόμο σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Zyvoxid και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Zyvoxid
3. Πώς να πάρετε το Zyvoxid
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Zyvoxid
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Zyvoxid και ποια είναι η χρήση του
Το Zyvoxid είναι ένα αντιβιοτικό της ομάδας των οξαζολιδινονών το οποίο
λειτουργεί αναστέλλοντας την ανάπτυξη συγκεκριμένων βακτηριδίων (μικροβίων)
τα οποία προκαλούν λοιμώξεις. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πνευμονίας
καθώς και κάποιων λοιμώξεων που εμφανίζονται στο δέρμα ή κάτω από το δέρμα. Ο
γιατρός σας θα έχει αποφασίσει εάν το Zyvoxid είναι κατάλληλο για τη θεραπεία της
λοίμωξής σας.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Zyvoxid
Μην πάρετε το Zyvoxid:
σε περίπτωση αλλεργίας στη λινεζολίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων
οποιοδήποτε φάρμακο το οποίο αναστέλλει τις μονοαμινο-οξειδάσες (MAOΙ, π.χ.
φαινελζίνη, ισοκαρβοξαζίδη, σελεγιλίνη, μοκλοβεμίδη). Αυτά τα φάρμακα
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του
Parkinson.
εάν θηλάζετε. Αυτό γίνεται διότι το Zyvoxid περνά στο μητρικό γάλα και μπορεί
να επηρεάσει το βρέφος.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν πάρετε το
Zyvoxid.
Το Zyvoxid μπορεί να μην είναι κατάλληλο για εσάς εάν απαντήσετε ναι σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση πείτε στον/στη
γιατρό σας καθώς θα χρειασθεί να ελέγξει τη γενική κατάσταση της υγείας σας και
την αρτηριακή σας πίεση πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή μπορεί να
αποφασίσει ότι άλλη θεραπεία είναι καλύτερη για εσάς.
Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν δεν είσθε σίγουροι για το εάν αυτές οι κατηγορίες
έχουν σχέση με εσάς.
Έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, είτε λαμβάνετε είτε όχι θεραπευτική αγωγή για
αυτή;
Έχετε διαγνωσθεί με υπερδραστήριο θυρεοειδή;
Έχετε όγκο των επινεφριδίων (φαιοχρωμοκύτωμα) ή σύνδρομο καρκινοειδούς
(προκαλείται από όγκους του ορμονικού συστήματος με συμπτώματα διάρροιας,
δερματική έξαψη, συριγμό);
Υποφέρετε από μανιοκατάθλιψη, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, νοητική
σύγχυση ή άλλα διανοητικά προβλήματα;
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Zyvoxid
Πείτε στον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο εάν:
μελανιάζετε και αιμορραγείτε εύκολα
έχετε αναιμία (έχετε χαμηλά ερυθροκύτταρα)
είσθε επιρρεπής στις λοιμώξεις
έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων
έχετε ηπατικά ή νεφρολογικά προβλήματα ειδικά εάν υποβάλλεστε σε
αιμοκάθαρση
έχετε διάρροια
Πείτε στον γιατρό σας αμέσως εάν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, υποφέρετε από:
προβλήματα με την όρασή σας όπως θάμβος οράσεως, μεταβολές στην αντίληψη
των χρωμάτων, δυσκολία στην αντίληψη λεπτομερειών ή εάν το οπτικό σας
πεδίο περιορίζεται.
απώλεια της ευαισθησίας στα χέρια ή στα πόδια σας ή ένα αίσθημα
μυρμηγκιάσματος ή τρυπήματος στα χέρια ή στα πόδια σας.
εμφανίσετε διάρροια ενώ λαμβάνετε ή αφού λάβετε αντιβιοτικά,
συμπεριλαμβανομένου του Zyvoxid. Εάν γίνει σοβαρή ή επίμονη ή παρατηρήσετε
ότι τα κόπρανα σας περιέχουν αίμα ή βλέννα, πρέπει αμέσως να σταματήσετε να
λαμβάνετε το Zyvoxid και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Σε αυτή την
περίπτωση, δεν πρέπει να λαμβάνετε φάρμακα τα οποία σταματούν ή
επιβραδύνουν την κινητικότητα του εντέρου.
υποτροπιάζοντα επεισόδια ναυτίας ή εμέτων, κοιλιακό πόνο ή ταχεία αναπνοή
Άλλα φάρμακα και Zyvoxid
Υπάρχει κίνδυνος το Zyvoxid να αλληλεπιδρά κάποιες φορές με συγκεκριμένα άλλα
φάρμακα και να προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αλλαγές στην πίεση του
αίματος, τη θερμοκρασία ή τον καρδιακό ρυθμό.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα
πάρει άλλα φάρμακα.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει μέσα στις
τελευταίες 2 εβδομάδες τα ακόλουθα φάρμακα καθώς το Zyvoxid δεν πρέπει να
λαμβάνεται εάν έχετε ήδη λάβει αυτά τα φάρμακα ή εάν τα έχετε λάβει πρόσφατα
(βλέπε επίσης την παράγραφο παραπάνω «Μην πάρετε το Zyvoxid»):
2
αναστολείς της μονοαμινο-οξειδάσης (MAOΙ για παράδειγμα φαινελζίνη,
ισοκαρβοξαζίδη, σελεγιλίνη, μοκλοβεμίδη). Αυτοί ενδέχεται να
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του Parkinson
Ενημερώστε επίσης τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε τα ακόλουθα φάρμακα. Ο γιατρός
σας μπορεί εν τούτοις να αποφασίσει να σας δώσει Zyvoxid, αλλά θα χρειασθεί να
ελέγξει τη γενική κατάσταση της υγείας σας και την αρτηριακή σας πίεση πριν και
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σε άλλες περιπτώσεις ο γιατρός σας μπορεί να
αποφασίσει ότι κάποια άλλη θεραπεία είναι καλύτερη για εσάς.
Αποσυμφορητικές θεραπείες σε περίπτωση κρυολογήματος ή γρίπης οι
οποίες περιλαμβάνουν
ψευδοεφεδρίνη ή φαινυλοπροπανολαμίνη.
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του άσθματος όπως
σαλβουταμόλη, τερβουταλίνη,
φαινοτερόλη.
Ορισμένα αντικαταθλιπτικά γνωστά ως τρικυκλικά ή ΕΑΕΣ (SSRIs,
εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης) για παράδειγμα
αμιτριπτυλίνη, σιταλοπράμη, χλωριμιπραμίνη, δοσουλεπίνη, δοξεπίνη,
φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, ιμιπραμίνη, λοφεπραμίνη, παροξετίνη,
σερτραλίνη.
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ημικρανίας όπως η
σουματριπτάνη και η
ζολμιτριπτάνη.
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των αιφνίδιων, σοβαρών
αλλεργικών αντιδράσεων
όπως η αδρεναλίνη (επινεφρίνη).
Φάρμακα τα οποία αυξάνουν την αρτηριακή πίεση όπως η νοραδρεναλίνη
(νορεπινεφρίνη),
ντοπαμίνη και δοβουταμίνη.
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία μέτριου έως σοβαρού πόνου,
όπως η πεθιδίνη.
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία αγχωδών διαταραχών, όπως η
βουσπιρόνη.
Φάρμακα τα οποία αναστέλλουν την πήξη του αίματος, όπως η βαρφαρίνη.
Ένα αντιβιοτικό που ονομάζεται ριφαμπικίνη.
Το Zyvoxid με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη
Μπορείτε να λάβετε το Zyvoxid είτε πριν, κατά τη διάρκεια είτε μετά το γεύμα.
Να αποφεύγετε να τρώτε μεγάλα ποσά υπερώριμου τυριού, εκχυλίσματα μαγιάς ή
εκχυλίσματα σόγιας π.χ., σάλτσα σόγιας και να πίνετε αλκοόλ, ειδικά
αποφεύγετε να καταναλώνετε μπύρες και κρασί. Αυτό γίνεται γιατί το Zyvoxid
μπορεί να αντιδράσει με μία ουσία που λέγεται τυραμίνη, η οποία είναι κανονικά
παρούσα σε κάποιες τροφές. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να προκαλέσει
αύξηση της αρτηριακής σας πίεσης.
Εάν αναπτύξετε έναν πονοκέφαλο με σφύζοντα χαρακτήρα αφού φάτε ή πιείτε,
πείτε το στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας άμεσα.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Η επίδραση του Zyvoxid στις έγκυες γυναίκες δεν είναι γνωστή. Επομένως, δεν θα
πρέπει να λαμβάνεται στην εγκυμοσύνη εκτός εάν το έχει συστήσει ο γιατρός σας.
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν
πάρετε αυτό το φάρμακο.
3
Δεν θα πρέπει να θηλάζετε ενώ λαμβάνετε Zyvoxid γιατί περνά στο μητρικό γάλα και
μπορεί να επηρεάσει το μωρό.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Το Zyvoxid μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ζαλάδα ή να εμφανίσετε προβλήματα
στην όρασή σας. Εάν αυτό συμβεί, μην οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα.
Θυμηθείτε ότι, εάν δεν είστε καλά, η ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε
μηχανήματα μπορεί να επηρεασθεί.
3. Πώς να πάρετε το Zyvoxid
Ενήλικες
Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του
φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας.
Η συνιστώμενη δόση είναι ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (600 mg
λινεζολίδης) δύο φορές ημερησίως (κάθε 12 ώρες). Καταπιείτε ολόκληρο το
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο με λίγο νερό.
Εάν υποβάλλεστε σε αιμοκάθαρση θα πρέπει να λαμβάνετε το Zyvoxid μετά την
θεραπεία αιμοκάθαρσής σας.
H θεραπεία συνήθως διαρκεί 10 με 14 ημέρες, αλλά μπορεί να διαρκέσει και 28
ημέρες. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου δεν έχει
καθιερωθεί για περιόδους θεραπείας μεγαλύτερες των 28 ημερών. Ο γιατρός σας θα
αποφασίσει για τη διάρκεια της θεραπείας σας.
Ενώ λαμβάνετε το Zyvoxid ο γιατρός σας θα πρέπει να σας κάνει τακτικές εξετάσεις
αίματος για να παρακολουθεί την αιματολογική σας εικόνα.
Εάν λαμβάνετε το Zyvoxid για περισσότερες από 28 ημέρες ο γιατρός σας θα πρέπει
να παρακολουθεί την όρασή σας.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Το Zyvoxid κανονικά δεν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων (κάτω
των 18 ετών).
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Zyvoxid από την κανονική
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αμέσως.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Zyvoxid
Λάβετε το δισκίο που ξεχάσατε αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Λάβετε το επόμενο
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 12 ώρες μετά και συνεχίστε να λαμβάνετε τα
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σας κάθε 12 ώρες. Mην πάρετε διπλή δόση για
να αναπληρώσετε το επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Zyvoxid
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε το Zyvoxid εκτός εάν ο γιατρός σας
σας συμβουλεύσει να σταματήσετε τη θεραπεία.
Εάν σταματήσετε και τα αρχικά σας συμπτώματα επανέλθουν, ενημερώστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αμέσως.
4
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Ενημερώστε τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή τον φαρμακοποιό σας αμέσως εάν
παρατηρήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια
της θεραπείας σας με το Zyvoxid:
Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (με τη συχνότητα σε παρενθέσεις) του Zyvoxid
είναι:
Σοβαρή διαταραχή δέρματος (μη γνωστή), οίδημα ειδικά γύρω από το
πρόσωπο και το λαιμό (μη γνωστή), συριγμός και/ή δυσκολία στην αναπνοή
(μη γνωστή). Αυτό μπορεί να είναι σημείο μίας αλλεργικής αντίδρασης και
μπορεί να είναι απαραίτητο για εσάς να σταματήσετε να παίρνετε το Zyvoxid.
Δερματικές αντιδράσεις, όπως ερυθρό επώδυνο δέρμα και αποφολίδωση
(δερματίτιδα) (όχι συχνή), εξάνθημα (συχνή), κνησμός (συχνή).
Προβλήματα με την όρασή σας όπως θάμβος οράσεως (όχι συχνή), μεταβολές
στην αντίληψη των χρωμάτων (μη γνωστή), δυσκολία στην αντίληψη
λεπτομερειών (μη γνωστή) ή εάν το οπτικό σας πεδίο περιορίζεται (σπάνια).
Σοβαρή διάρροια, η οποία περιέχει αίμα και/ή βλέννα (σχετιζόμενη με
αντιβιοτικά κολίτιδα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδομεμβρανώδους
κολίτιδας), η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές
που απειλούν τη ζωή (σπάνια).
Υποτροπιάζοντα επεισόδια ναυτίας ή εμέτων, κοιλιακό πόνο ή ταχεία
αναπνοή (μη γνωστή).
Κρίσεις ή σπασμούς (όχι συχνή), τα οποία έχουν αναφερθεί με το Zyvoxid.
Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν αισθανθείτε διέγερση, σύγχυση,
παραλήρημα, ακαμψία, τρέμουλο, έλλειψη συντονισμού και σπασμούς ενώ
λαμβάνετε ταυτόχρονα αντικαταθλιπτικά φάρμακα γνωστά ως εκλεκτικοί
αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs) (βλέπε παράγραφο 2)
(μη γνωστή).
Ανεξήγητη αιμορραγία ή εκχυμώσεις, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε
μεταβολές στους αριθμούς συγκεκριμένων κυττάρων του αίματος που μπορεί
να επηρεάζουν την πήξη του αίματος ή να οδηγούν σε αναιμία (συχνή).
Μεταβολές στους αριθμούς συγκεκριμένων κυττάρων του αίματος που μπορεί
να επηρεάζουν την ικανότητά σας να καταπολεμείτε τις λοιμώξεις (συχνή).
Κάποια σημεία λοίμωξης περιλαμβάνουν: οποιοδήποτε πυρετό (συχνή),
πονόλαιμο (όχι συχνή), έλκη στόματος (όχι συχνή) και κόπωση (όχι συχνή).
Φλεγμονή του παγκρέατος (όχι συχνή).
Σπασμοί (όχι συχνή).
Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια (παροδική διαταραχή της
αιματικής ροής στον εγκέφαλο που προκαλεί βραχείας διάρκειας συμπτώματα
όπως απώλεια όρασης, αδυναμία στο πόδι και το χέρι, κακή άρθρωση λόγου
και απώλεια συνείδησης) (όχι συχνή).
«Σφύριγμα» των αυτιών (εμβοές) (όχι συχνή).
Αιμωδία, κνησμός ή θάμβος οράσεως έχουν αναφερθεί από ασθενείς στους οποίους
χορηγήθηκε Zyvoxid για περισσότερες από 28 ημέρες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες
στην όρασή σας θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας το συντομότερο
δυνατόν.
5
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):
Μυκητιασικές λοιμώξεις, ιδιαίτερα κολπίτιδες ή μυκητιασική στοματίτιδα
Πονοκέφαλος
Μεταλλική γεύση στο στόμα
Διάρροια, ναυτία ή έμετος
Μεταβολές σε κάποια αποτελέσματα δοκιμασιών αίματος που συμπεριλαμβάνουν
εκείνα τα οποία υπολογίζουν τη νεφρική ή ηπατική λειτουργία ή τα επίπεδα του
σακχάρου στο αίμα
Δυσκολία στον ύπνο
Αυξημένη αρτηριακή πίεση
Αναιμία (χαμηλά ερυθροκύτταρα)
Ζάλη
Εντοπισμένος ή γενικευμένος κοιλιακός πόνος
Δυσκοιλιότητα
Δυσπεψία
Εντοπισμένος πόνος
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):
Φλεγμονή του κόλπου ή της γεννητικής περιοχής στις γυναίκες
Αίσθημα κνησμού ή μουδιάσματος
Φλεγμονή των φλεβών (ενδοφλέβια χορήγηση μόνο)
Διογκωμένη, ελκώδης ή αποχρωματισμένη γλώσσα
Ανάγκη για συχνότερη ούρηση
Ρίγη
Αίσθημα δίψας
Αυξημένη εφίδρωση
Μεταβολές στις πρωτεΐνες, τα άλατα ή τα ένζυμα του αίματος που μετρούν τη
νεφρική ή ηπατική λειτουργία
Υπονατριαιμία (χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα)
Νεφρική ανεπάρκεια
Μείωση των αιμοπεταλίων
Τυμπανισμός
Άλγος της θέσης ένεσης
Αύξηση της κρεατινίνης
Στομαχικός πόνος
Μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό (π.χ. αύξηση του ρυθμού)
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):
Επιφανειακός δυσχρωματισμός οδόντος, ο οποίος αφαιρείται με επαγγελματικό
οδοντιατρικό καθαρισμό (χειροκίνητη αφαίρεση)
Έχουν επίσης αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες (Μη
γνωστές: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα):
Αλωπεκία (απώλεια τριχών)
Μείωση του αριθμού των κυττάρων του αίματος
Αδυναμία και/ή μεταβολές αισθητικότητας
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
6
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω:
Ελλάδα Κύπρος
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Μεσογείων 284 Υπουργείο Υγείας
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 357 22608649
Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Zyvoxid
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στη συσκευασία ή την κυψέλη μετά από τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί
ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Zyvoxid
- Η δραστική ουσία σε αυτό το φάρμακο ονομάζεται λινεζολίδη. Κάθε επικαλυμμένο
με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 600 mg λινεζολίδης.
- Τα άλλα συστατικά είναι άμυλο αραβοσίτου (προερχόμενο από καλαμπόκι),
μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (Ε460), υδροξυπροπυλοκυτταρίνη (E463),
καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο άμυλο τύπου A και στεατικό μαγνήσιο (E572). Η
επικάλυψη περιέχει υπρομελλόζη (E464), διοξείδιο τιτανίου (E171),
πολυαιθυλενογλυκόλη 400 και κηρός καρναούβης (E903).
Εμφάνιση του Ζyvoxid και περιεχόμενα της συσκευασίας
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Zyvoxid 600 mg είναι λευκά, ωοειδή και
φέρουν την ανάγλυφη ένδειξη «ZYV» στη μία πλευρά και «600» στην άλλη.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Zyvoxid διατίθενται σε ταινίες κυψελών
των 10 δισκίων συσκευασμένα σε ένα κουτί. Κάθε κουτί περιέχει 10, 20, 30, 50, 60 ή
100 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Επίσης διατίθενται σε λευκή φιάλη από
HDPE με βιδωτό πώμα πολυπροπυλενίου που περιέχει 10, 14, 20, 24, 30, 50, 60 ή 100
(μόνο για νοσοκομειακή χρήση) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
7
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Pfizer Ελλάς A.E.
Λ. Μεσογείων 243,
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 2106785 800
Παρασκευαστής
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Βέλγιο
ή
Pfizer Service Company, BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Βέλγιο
ή
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg,
Γερμανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Αυστρία Zyvoxid
Βέλγιο Zyvoxid
Κύπρος Zyvoxid
Δημοκρατία της Τσεχίας Zyvoxid
Δανία Zyvoxid
Εσθονία Zyvoxid
Φινλανδία Zyvoxid
Γαλλία Zyvoxid
Γερμανία Zyvoxid
Ελλάδα Zyvoxid
Ισλανδία Zyvoxid
Ιρλανδία Zyvox
Ιταλία Zyvoxid
Λετονία Zyvoxid
Λιθουανία Zyvoxid
Λουξεμβούργο Zyvoxid
Μάλτα Zyvox
Ολλανδία Zyvoxid
Νορβηγία Zyvoxid
Πολωνία Zyvoxid
Πορτογαλία Zyvoxid
Σλοβακία Zyvoxid
Σλοβενία Zyvoxid
Ισπανία Zyvoxid
Σουηδία Zyvoxid
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
<{MM/ΕΕΕΕ}> <{μήνας YYYY}>.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και
μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.
8