ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Water for Injection/Baxter (Viaflo), Διαλύτης για παρεντερική σίτιση
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε
αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα
δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό
σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το WATER FOR INJECTION και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το WATER FOR INJECTION
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το WATER FOR INJECTION
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το WATER FOR INJECTION
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WATER FOR INJECTION ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το WATER FOR INJECTION είναι ένα καθαρό, στείρο ύδωρ. Χρησιμοποιείται για αραίωση
φαρμακευτικών προϊόντων πριν τη χρήση. Για παράδειγμα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία
χορηγούνται με:
- ένεση (χορηγείται χρησιμοποιώντας μια βελόνα, για παράδειγμα μέσα στην φλέβα σας)
- έγχυση (αργή ένεση) μέσα σε μια φλέβα, ονομάζεται επίσης στάγδην έγχυση.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WATER FOR
INJECTION
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνετε Water for Injections μόνοι σας. Εάν ενίεται μόνο του στην
κυκλοφορία του αίματος αυτό μπορεί να γίνει η αιτία τα ερυθρά αιμοσφαίρια να πάρουν νερό και να
επέλθει έκρηξη (αιμόλυση).
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Water for Injections δεν έχει την ίδια συνοχή με το αίμα σας.
To Water for Injections πάντα θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα από
επαγγελματίες υγείας πριν το λάβετε.
Θα πρέπει να διαβάζετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του φαρμάκου ή των φαρμάκων τα οποία
αναμειγνύονται με το Water for Injections. Αυτό θα σας πει εάν μπορείτε ή όχι να λάβετε το διάλυμα.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Water for Injections
Το Water for Injections δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του. Πριν χρησιμοποιήσετε το Water
for Injections:
- θα πρέπει πάντα να αναμειγνύεται με ένα ή περισσότερα φαρμακευτικά σκευάσματα
- ο επαγγελματίας υγείας θα επιβεβαιώσει ότι το μείγμα έχει την ίδια συνοχή με το αίμα
σας (ισότονο). Ανάλογα από το είδος του φαρμακευτικού σκευάσματος που σας δίνεται,
αυτό θα σημαίνει ότι:
- το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να αραιώνεται με Water for Injections
- μια άλλη ουσία χρειάζεται να προστεθεί στο μείγμα του Water for Injections
Water for Injection Baxter_PIL_Final_26012011.doc 1
και του φαρμακευτικού προϊόντος πριν τη χρήση.
Είναι πολύ πιθανόν να πάθετε αιμόλυση εάν σας δοθούν μεγαλύτεροι όγκοι υποτονικών διαλυμάτων
Water for Injections (διαλύματα τα οποία δεν είναι τόσο συμπυκνωμένα όσο το αίμα σας).
Για να αποφευχθεί αυτό, ο γιατρός σας θα πάρει ένα δείγμα από το αίμα σας για να ελέγξει το
ισοζύγιο των χημικών ουσιών στο αίμα σας (την ιοντική ισορροπία)
Πριν σας δοθούν φαρμακευτικά σκευάσματα αναμεμειγμένα με Water for Injections, ο γιατρός σας θα
ελέγξει ότι:
- τα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι σταθερά στο Water for Injections
- τα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας, εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιείται αναμεμειγμένα μα Water for Injections ίσως αλληλεπιδράσουν
μεταξύ τους.
Χρήση του Water for Injections με τροφές και ποτά
Θα πρέπει να ρωτήσετε το γιατρό σας τι μπορείτε να φάτε ή να πιείτε.
Κύηση και Θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
Οποιοδήποτε κίνδυνος για το αγέννητο παιδί ή την εγκυμοσύνη σας θα εξαρτηθεί από ποια
φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται αναμεμειγμένα με το Water for Injections.
Οποιοδήποτε κίνδυνο για το μωρό σας κατά τη διάρκεια του θηλασμού θα εξαρτηθεί από ποια
φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται αναμεμειγμένα με το Water for Injections.
Ο γιατρός θα σας συμβουλεύσει για τον ενδεχόμενο κίνδυνο από την λήψη συγκεκριμένων
φαρμάκων.
Ο γιατρός θα σας δώσει φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού μόνο αν είναι
απαραίτητο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Water for Injections δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Οποιαδήποτε επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών θα εξαρτηθεί από τα
φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται αναμεμειγμένα με το Water for Injections. O
γιατρός σας θα μπορεί να σας συμβουλεύσει πάνω στο θέμα αυτό.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WATER FOR INJECTION
Το Water for Injections θα σας δοθεί από το γιατρό ή την νοσοκόμα.
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πόση ποσότητα χρειάζεστε, πότε και πως θα σας χορηγηθεί. Αυτό θα
εξαρτηθεί από το ποιο ή ποια φαρμακευτικά σκευάσματα χρειάζεται να λάβετε μαζί με το Water for
Injections. Ο γιατρός σας θα λάβει επίσης υπόψη του, την ηλικίας σας, το βάρος, την κατάσταση της
υγείας σας και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία λαμβάνετε.
ΔΕΝ ΘΑ πρέπει να σας δοθεί Water for Injections εάν υπάρχουν σωματίδια που επιπλέουν στο
διάλυμα ή εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη με οποιοδήποτε τρόπο.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Water for Injections από την κανονική
Εάν σας δοθεί πολύ περισσότερο Water for Injections (υπερ-έγχυση) αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
αιμόλυση. Αιμόλυση είναι όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια παίρνουν νερό και εκρήγνυνται.
Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που είναι αναμειγμένα με το Water for Injections μπορεί επίσης να
προκαλέσουν συμπτώματα εάν χορηγούνται σε πολύ μεγάλες ποσότητες (υπερ - έγχυση).
Οποιαδήποτε σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας θα εξαρτηθούν από το ποια φαρμακευτικά
σκευάσματα χρησιμοποιείτε αναμεμειγμένα με το Water for Injections.
Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας η θεραπεία σας θα πρέπει να διακοπεί και να σας δοθεί
θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.
Θα πρέπει να διαβάσετε το Φύλλο οδηγιών Χρήσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων που
αναμειγνύονται με το Water for Injections για μια λίστα πιθανών συμπτωμάτων υπερ-έγχυσης.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρός
σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Water for Injections μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες
αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Ίσως παρατηρηθεί έκρηξη (αιμόλυση) των ερυθρών αιμοσφαιρίων εάν:
- χρησιμοποιείτε Water for Injections μόνο του
- χρησιμοποιείται Water for Injections για την παρασκευή διαλυμάτων για ένεση ή έγχυση
το οποίο δεν είναι της ίδιας πυκνότητας με το αίμα σας (ισοτονικό).
Εάν ένα φαρμακευτικό σκεύασμα έχει προστεθεί στο Water for Injections, το πρόσθετο φάρμακο ίσως
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα εξαρτηθούν από το φάρμακο
που έχει προστεθεί. Θα πρέπει να διαβάσετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του πρόσθετου φαρμάκου για
την λίστα των πιθανών συμπτωμάτων.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανησυχείτε για οτιδήποτε, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή τη νοσοκόμα.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ WATER FOR INJECTION
Να φυλάσσεται σε θέση που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Μην αφαιρείται το Water for Injections από το εξωτερικό πλαστικό επιθύλακα μέχρι να είναι έτοιμο
για χρήση.
Το Water for Injections ΔΕΝ ΘΑ πρέπει να σας δίνεται μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο σάκο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται.
Μόλις η συσκευασία ανοιχθεί το Water for Injections θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Water for Injections
Το μόνο συστατικό είναι το στείρο ύδωρ για ενέσιμα.
Κάθε σάκος περιέχει 100% στείρο ύδωρ για ενέσιμα.
Εμφάνιση του Water for Injections και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τo Water for Injections είναι ένα διαυγές διάλυμα, ελεύθερο από ορατά σωματίδια.
Διατίθεται σε πλαστικούς σάκους από πολυολεφίνη/πολυαμίδη (Viaflo). Κάθε σάκος είναι
Water for Injection Baxter_PIL_Final_26012011.doc 3
περιτυλιγμένος σε έναν αεροστεγές, προστατευτικό, εξωτερικό πλαστικό επιθύλακα.
Τα μεγέθη των σάκων είναι: 50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Οι σάκοι διατίθενται σε χαρτοκιβώτια. Κάθε χαρτοκιβώτιο περιέχει μια από τις παρακάτω ποσότητες:
- 50 σάκοι των 50 ml
- 50 σάκοι των 100 ml
- 35 σάκοι των 150 ml
- 30 σάκοι των 250 ml
- 20 σάκοι των 500 ml
- 10 σάκοι των 1000 ml
Δεν διατίθενται στην αγορά όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.
Εθνάρχου Μακαρίου 34 και Αθηνοδώρου,
163 41 Ηλιούπολη – Αττική
Παρασκευαστές:
Baxter Healthcare Ltd.
Caxton Way
Thetford
Norfolk – IP24 3SE
United Kingdom
Baxter S.A.
Boulevard R. Branquart, 80
7860 Lessines
Belgium
Bieffe Medital Sabinañigo
Ctra de Biescas-Senegüé
22666 Sabiñànigo (Huesca)
Spain
Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar – County Mayo
Ireland
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 26-1-2011
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε ιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα
υγειονομικής περίθαλψης:
Χειρισμός και Προετοιμασία
Χρησιμοποιήστε μόνο εάν το διάλυμα είναι διαυγές χωρίς ορατά σωματίδια και εάν ο περιέκτης δεν
έχει υποστεί βλάβη. Χορηγήστε αμέσως, μετά την εισαγωγή της συσκευής έγχυσης.
Μην αφαιρείτε τον σάκο από τον επιθύλακα μέχρι να είστε έτοιμοι για χρήση.
Ο εσωτερικός σάκος διατηρεί τη στειρότητα του προϊόντος.
Μη χρησιμοποιείτε πλαστικούς περιέκτες σε εν σειρά συνδέσεις. Τέτοια χρήση μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα εμβολισμό από αέρα, λόγω του υπολειπόμενου αέρα που εξάγεται από τον πρώτο
περιέκτη, πριν ολοκληρωθεί η χορήγηση του υγρού από τον δεύτερο περιέκτη.
Το Water for Injections δεν θα πρέπει να εγχέεται μόνο του.
Πριν την παρεντερική χορήγηση, κάνετε το προς έγχυση διάλυμα ισότονο.
Τα πρόσθετα φάρμακα μπορεί να εισαχθούν πριν την έγχυση ή κατά τη διάρκεια της έγχυσης, μέσω
της επανασφραγιζόμενης θέσης προσθήκης φαρμάκων. Πλήρης και προσεχτική άσηπτη ανάμειξη των
πρόσθετων είναι υποχρεωτική. Διαλύματα που περιέχουν πρόσθετα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
αμέσως και να μην αποθηκεύονται.
Η έγχυση θα πρέπει να χορηγείται με στείρο εξοπλισμό χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική. Ο
εξοπλισμός θα πρέπει να εξαερώνεται με έγχυση προκειμένου να αποφευχθεί να μπει αέρας στο
σύστημα.
Απορρίψτε μετά από την πρώτη χρήση.
Απορρίψτε οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη ποσότητα.
Μην επανασυνδέετε μερικώς χρησιμοποιημένους σάκουs.
Οι ακόλουθοι όγκοι πλήρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ετοιμασία των εγχύσεων:
59 ml
για το σάκο των 50 ml
111 ml
για το σάκο των 100 ml
166 ml
για το σάκο των 150 ml
271 ml
για το σάκο των 250 ml
530 ml
για το σάκο των 500 ml
1040 ml
για το σάκο των 1000 ml
1. Άνοιγμα
α. Αφαιρέστε τον περιέκτη Viaflo από τον επιθύλακά του ακριβώς πριν τη χρήση
β. Ελέγξτε για μικροδιαρροές πιέζοντας σταθερά τον εσωτερικό σάκο. Εάν διαπιστωθούν διαρροές,
απορρίψτε το διάλυμα, καθώς η στειρότητα μπορεί να έχει επηρεαστεί.
γ. Ελέγξτε το διάλυμα ως προς τη διαύγεια και την απουσία ξένων σωματιδίων. Εάν το διάλυμα δεν
είναι διαυγές ή περιέχει ξένα σώματα, απορρίψτε το.
2. Προετοιμασία για τη χορήγηση μετά την επίτευξη της ισοτονικότητας
1. Αναρτήστε τον περιέκτη από το ειδικό στήριγμα
2. Απομακρύνετε την πλαστική ασφάλεια από τη θυρίδα εξόδου στη βάση του περιέκτη.
πιάστε το μικρό πτερύγιο στο λαιμό της θυρίδας με το ένα χέρι
πιάστε το μεγάλο πτερύγιο στο πώμα με το άλλο χέρι και στρίψτε
το πώμα θα τιναχθεί
3. Εφαρμόστε άσηπτη τεχνική για τη ρύθμιση της έγχυσης.
4. Συνδέστε τη συσκευή χορήγησης. Συμβουλευθείτε τις πλήρεις οδηγίες της συσκευής για
τη σύνδεση, την προετοιμασία της συσκευής και τη χορήγηση του διαλύματος.
3. Τεχνικές για έγχυση πρόσθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων
Προειδοποίηση: Τα πρόσθετα μπορεί να μην είναι συμβατά
Για την προσθήκη φαρμακευτικού σκευάσματος πριν τη χορήγηση
1. Απολυμάνετε τη θύρα χορήγησης φαρμάκου.
2. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με βελόνα 19 gauge (1,10 mm) έως 22 gauge (0,70 mm),
διατρήσατε
την επανασφραγιζόμενη θύρα προσθήκης φαρμάκου και εμπλουτίστε.
3. Αναμείξτε το διάλυμα και το φάρμακο πολύ καλά. Για υψηλής πυκνότητας φάρμακα
όπως το χλωριούχο κάλιο, χτυπήστε ελαφρά τις θυρίδες χορήγησης ενώ είναι γυρισμένες
προς τα πάνω και αναμείξτε.
Προειδοποίηση: Μην αποθηκεύετε σάκους που περιέχουν πρόσθετα φαρμακευτικά σκευάσματα
Water for Injection Baxter_PIL_Final_26012011.doc 5
Για την προσθήκη φαρμακευτικού σκευάσματος κατά τη διάρκεια της χορήγησης
1. Κλείστε τη στρόφιγγα της συσκευής
χορήγησης.
2. Απολυμάνετε τη θέση προσθήκης
φαρμάκου.
3. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με βελόνα 19 gauge (1,10 mm) έως 22 gauge (0,70 mm),
διατρήσατε την επανασφραγιζόμενη θέση προσθήκης φαρμάκου και εμπλουτίστε.
4. Απομακρύνετε τον περιέκτη από το
σημείο ανάρτησης ενδοφλέβιων
διαλυμάτων και/ή γυρίστε τον στην
ανάποδη θέση.
5. Εκκενώστε και τις δύο θέσεις
χτυπώντας ελαφρά, ενώ ο σάκος είναι
στην ανάποδη θέση.
6. Αναμείξτε το διάλυμα και το
φάρμακο πάρα πολύ καλά.
7. Επαναφέρατε τον περιέκτη στη θέση
χρήσης, ξανανοίξατε τον σφιγκτήρα
και συνεχίστε τη χορήγηση.
4. Διάρκεια ζωής κατά τη χρήση: Πρόσθετα φάρμακα
Η χημική και φυσική σταθερότητα οποιουδήποτε πρόσθετου φαρμάκου στο pH του Water for
Injections στον περιέκτη Viaflo, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν τη χρήση.
Από μικροβιολογικής άποψης, το αραιωμένο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως, εκτός εάν η
αραίωση έχει πραγματοποιηθεί κάτω από ελεγχόμενες και τεκμηριωμένα άσηπτες συνθήκες. Εάν δεν
χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης και οι συνθήκες πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του
χρήστη.
5. Ασυμβατότητες των πρόσθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων
Όπως σε όλα τα παρεντερικά διαλύματα, η συμβατότητα των πρόσθετων φαρμακευτικών
σκευασμάτων με το διάλυμα στον περιέκτη Viaflo θα πρέπει να εκτιμάται πριν την προσθήκη.
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Χρήσης του φαρμακευτικού σκευάσματος που
προστίθεται.
Πριν την προσθήκη ενός φαρμάκου, εξακριβώστε ότι είναι διαλυτό και στο σταθερό σε ύδωρ στο pH
του Water for Injections (4,5 έως 7)