ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
MYCOMYCEN
Ciclopiroxolamine
Κολπικά υπόθετα, 100mg
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1.Εμπορική ονομασία: MYCOMYCEN.
1.2.Σύνθεση: Δραστικά συστατικά: Ciclopiroxolamine. Έκδοχα: Hard fat, Glyceryl monooleate,
Benzoic acid.
1.3.Φαρμακοτεχνική μορφή: Κολπικά υπόθετα.
1.4.Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε υπόθετο περιέχει 100mg Ciclopiroxolamine.
1.5.Περιγραφή Συσκευασία: Το προϊόν συσκευάζεται σε PVC ταινίες με τυπωμένα τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά της παρτίδας. Κάθε κουτί περιέχει 6 ή 14
κολπικά υπόθετα και ένα φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Είναι πιθανό να μην κυκλοφορούν όλες
οι συσκευασίες που περιγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.
1.6.Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμυκητιασικό
1.7.Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK) Ltd.
1.8.Παρασκευαστής - Συσκευαστής: HELP ABEE.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
2.1. Γενικές πληροφορίες: Το Mycomycen περιέχει ένα νέο δραστικό συστατικό, την
Ciclopiroxolamine, επικεφαλής μιας νέας κατηγορίας αντιμυκητιασικών φαρμάκων: τα
οξοπυριδινικά. Κατέχει έναν ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης και ένα ευρύ αντιβακτηριακό φάσμα.
Το Mycomycen, ως αντιμυκητιασικό φάρμακο αναστέλλει την ανάπτυξη του μεγαλύτερου
μέρους των παθογόνων ζυμομυκήτων, συμπεριλαμβανομένων των δερματόφυτων και της
Candida albicans
. Το Mycomycen αρνητικοποιεί τις καλλιέργειες και επιφέρει ταχεία εξάλειψη
των συμπτωμάτων. Το Mycomycen επίσης, αποδείχθηκε φάρμακο υψηλού βαθμού
ανεκτικότητας.
2.2.Ενδείξεις: Αιδιοκολπικές μολύνσεις από
Candida
.
2.3.Αντενδείξεις: Διαπιστωμένη ατομική υπερευαισθησία ως προς το φάρμακο.
2.4.Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
2.4.1. Γενικά: Στις ενδοκολπικές εφαρμογές δεν υπάρχει ουσιαστικά συστηματική
απορρόφηση του παρασκευάσματος. Εν τούτοις η χρήση, ειδικά η παρατεταμένη,
φαρμάκων τοπικής εφαρμογής, μπορεί να εμφανίσει φαινόμενα ευαισθητοποίησης.
Σ’ αυτή την περίπτωση χρειάζεται διακοπή της θεραπείας και λήψη κατάλληλων
θεραπευτικών μέτρων. Είναι δυνατή η αμοιβαία μόλυνση. Για την πρόληψη των
επαναμολύνσεων συνιστάται συγχρόνως και θεραπεία του συντρόφου. Το προϊόν να
φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
2.4.2. Κύηση – Γαλουχία: Κατά την κύηση, το φάρμακο χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις
απόλυτης ανάγκης και κάτω από στενή ιατρική παρακολούθηση.
2.4.3. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν
αναφέρονται αρνητικές επιδράσεις.
2.4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα: Άτομα με ιδιαίτερη
ευαισθησία στα περιεχόμενα έκδοχα δεν θα πρέπει να λαμβάνουν το προïόν.
2.5.Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Δεν αναφέρονται.
2.6.Δοσολογία: 1 κολπικό υπόθετο των 100 mg την ημέρα επί 3-6 ημέρες ανάλογα με τη
βαρύτητα της μόλυνσης και σύμφωνα με την υπόδειξη του ιατρού.
Οδηγίες χρήσης: Το υπόθετο τοποθετείται βαθιά μέσα στον κόλπο.
2.7.Υπερδοσολογία Αντιμετώπιση: Δεδομένων των φαρμακολογικών χαρακτηριστικών δεν
υπάρχει κίνδυνος υπερδοσολογίας. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777.
2.8.Ανεπιθύμητες ενέργειες: Το Mycomycen είναι γενικώς καλά ανεκτό. Εντούτοις σπανίως
είναι δυνατόν να εμφανιστούν κνησμός, φλόγωση ή τοπικός ερεθισμός.
2.9.Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση:
Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να
πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη
δόση μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. Μη
διπλασιάζετε τις δόσεις.
2.10.Ημερομηνία λήξεως του προϊόντος: Η διάρκεια ζωής του προïόντος είναι 36 μήνες σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το
χρησιμοποιήσετε.
2.11.Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: Καμία ιδιαίτερη προφύλαξη.
Κανονικές συνθήκες φύλαξης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό
σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε
για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό
σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το
φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας
πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το
φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει
να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή
κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία
μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία
σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από
τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Απλή ιατρική συνταγή.
2