ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Glucose 10%/Baxter (Viaflo), Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
Γλυκόζη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε
αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα
δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείστε να ενημερώσετε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση και ποια είναι η χρήση
του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για
Ενδοφλέβια Έγχυση
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GLUCOSE 10%/BAXTER (VIAFLO) ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ
ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση είναι ένα διάλυμα ζάχαρης
(γλυκόζης) σε νερό. Η γλυκόζη είναι μία από τις πηγές ενέργειας του οργανισμού. Αυτό το διάλυμα
για ενδοφλέβια έγχυση παρέχει 400 kcal ανά λίτρο.
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση χρησιμοποιείται για να:
- παρέχει μια πηγή μόνο υδατάνθρακα (ζάχαρης) ή, όπως απαιτείται, για παρεντερική διατροφή. Η
παρεντερική διατροφή χρησιμοποιείται για τη θρέψη ασθενών που δεν είναι σε θέση να φάνε.
Χορηγείται ως έγχυση (αργή ένεση) μέσα σε μια φλέβα.
- προλαμβάνει ή αντιμετωπίζει ένα χαμηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία η οποία
προκαλεί συμπτώματα, αλλά δεν είναι απειλητική για τη ζωή).
- σας δίνει πρόσθετα υγρά εάν ο οργανισμός σας δεν έχει αρκετό νερό (είστε αφυδατωμένοι) και
χρειάζεστε επιπρόσθετους υδατάνθρακες (ζάχαρη).
- αραιώνει άλλα φάρμακα που πρόκειται να χορηγηθούν σε μια φλέβα.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ GLUCOSE
10%/BAXTER (VIAFLO) ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
ΔΕΝ πρέπει να λάβετε το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση εάν
έχετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω ιατρικά προβλήματα:
- διαβήτη που δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς, επιτρέποντας στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας να
αυξάνονται πάνω από το κανονικό (μη ρυθμιζόμενος διαβήτης).
- υπερωσμωτικό κώμα (απώλεια συνείδησης). Αυτός είναι ένας τύπος κώματος που μπορεί να
παρουσιαστεί εάν έχετε διαβήτη και δεν λαμβάνετε αρκετό φάρμακο.
- αραίωση του αίματος λόγω προσθήκης πολύ μεγάλης ποσότητας υγρών (αιμοαραίωση).
- όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα υγρών στους χώρους γύρω από τα κύτταρα του σώματος
Glucose 10%_PIL_MA_FINAL_13122010.doc 1
(εξωκυτταρική υπερενυδάτωση).
- όταν υπάρχει μεγαλύτερος όγκος αίματος στα αιμοφόρα αγγεία από τον κανονικό (υπερογκαιμία).
- υψηλότερο επίπεδο σακχάρου στο αίμα από το κανονικό (υπεργλυκαιμία).
- υψηλότερο επίπεδο γαλακτικού, μια χημική ουσία που βρίσκεται στο αίμα, από το κανονικό
(υπεργαλακταιμία).
- σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (όταν οι νεφροί σας δεν λειτουργούν καλά και χρειάζεστε
αιμοκάθαρση).
- μη αντισταθμιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτή είναι καρδιακή ανεπάρκεια που δεν
αντιμετωπίζεται επαρκώς και προκαλεί συμπτώματα, όπως:
- Λαχάνιασμα
- πρήξιμο των αστραγάλων
- συσσώρευση υγρού κάτω από το δέρμα, η οποία επηρεάζει όλα τα μέρη του σώματος
συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου σας και των πνευμόνων σας (γενικευμένο οίδημα).
- νόσο του ήπατος η οποία προκαλεί συσσώρευση υγρού μέσα στην κοιλιά (ασκιτική κίρρωση).
- οποιαδήποτε κατάσταση η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας ελέγχει το
επίπεδο σακχάρου σας.
ΔΕΝ πρέπει να σας χορηγηθούν διαλύματα για ενδοφλέβια έγχυση τα οποία περιέχουν γλυκόζη για
τις πρώτες 24 ώρες μετά από τραυματισμό στο κεφάλι. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το Glucose
10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση.
Εάν προστεθεί άλλο φάρμακο στο διάλυμά σας για ενδοφλέβια έγχυση, διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών
Χρήσης του φαρμάκου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγξετε για να διαπιστώσετε εάν το άλλο
φάρμακο είναι ασφαλές για εσάς.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση είναι ένα υπέρτονο
(συμπυκνωμένο) διάλυμα. Ο γιατρός σας θα το λάβει αυτό υπόψη όταν υπολογίσει πόσο διάλυμα θα
σας χορηγήσει.
Παρακαλείστε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν έχετε ή είχατε οποιοδήποτε από τα παρακάτω
ιατρικά προβλήματα:
- διαβήτη
- νόσο των νεφρών
- μια οξεία κρίσιμη ασθένεια (μια ασθένεια που ξεκίνησε πρόσφατα και θα μπορούσε να είναι
απειλητική για τη ζωή).
- υψηλή πίεση μέσα στο κρανίο (ενδοκρανιακή υπέρταση)
- εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω θρόμβου σε αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου (ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο)
Όταν σας χορηγηθεί αυτό το διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση, ο γιατρός σας θα πάρει δείγματα
αίματος για να ελέγξει:
- την ποσότητα των χημικών ουσιών, όπως νάτριο και κάλιο, στο αίμα σας (ηλεκτρολύτες
πλάσματος)
Ο γιατρός σας θα προσαρμόσει την ποσότητα του διαλύματος για ενδοφλέβια έγχυση το οποίο σας
χορηγείται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων. Αυτές οι εξετάσεις θα
πληροφορήσουν επίσης το γιατρό εάν χρειάζεστε πρόσθετο κάλιο, μια χημική ουσία στο αίμα. Εάν
χρειάζεται, αυτό μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε μια φλέβα.
Ενδέχεται να χρειαστείτε ειδική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια μιας ενδοφλέβιας έγχυσης Glucose
10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση σε περίπτωση που πάσχετε από:
- καρδιακή ανεπάρκεια
- αναπνευστική ανεπάρκεια (πνευμονοπάθεια)
- νεφρική ανεπάρκεια
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση περιέχει ζάχαρη (γλυκόζη) και
μπορεί να προκαλέσει υψηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία). Εάν συμβεί αυτό, ο
γιατρός σας μπορεί:
- να ρυθμίσει την ταχύτητα έγχυσης.
- να σας χορηγήσει ινσουλίνη για να μειώσει την ποσότητα του σακχάρου στο αίμα σας.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν είστε διαβητικός(ή).
Αυτό το διάλυμα δεν πρέπει να σας χορηγηθεί μέσω της ίδιας βελόνας που χρησιμοποιείται για
μετάγγιση αίματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή να
τα κάνει να συγκολληθούν μεταξύ τους.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας, εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα,
ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Η ταυτόχρονη λήψη Glucose 10%/Baxter (Viaflo) με άλλα φάρμακα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να
επηρεάσει το ένα φάρμακο το άλλο.
Μη λαμβάνετε Glucose 10%/Baxter (Viaflo) με συγκεκριμένες ορμόνες ατεχολαμίνες)
συμπεριλαμβανομένων της αδρεναλίνης και των στεροειδών, καθώς μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο
σακχάρου στο αίμα σας.
Ρωτήστε το γιατρό σας σχετικά με το τι μπορείτε να τρώτε ή να πίνετε.
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Ενημερώστε το γιατρό σας, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης ή του θηλασμού. Ωστόσο, ο γιατρός σας θα ελέγχει τα επίπεδα
των χημικών ουσιών στο αίμα σας και την ποσότητα των υγρών στον οργανισμό σας. Αυτά πρέπει
πάντοτε να παραμένουν στα κανονικά επίπεδα.
Ωστόσο, εάν κάποιο άλλο φάρμακο πρόκειται να προστεθεί στο διάλυμά σας για ενδοφλέβια έγχυση
κατά τη διάρκεια της κύησης ή του θηλασμού, εσείς θα πρέπει:
- να συμβουλευτείτε το γιατρό σας
- να διαβάσετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του φαρμάκου που πρόκειται να προστεθεί.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση δεν επηρεάζει την ικανότητά σας
να οδηγείτε αυτοκίνητο ή να χειρίζεστε μηχανές.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ GLUCOSE 10%/BAXTER (VIAFLO) ΔΙΑΛΥΜΑ
ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση θα σας χορηγηθεί από γιατρό ή
νοσηλεύτρια. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την ποσότητα που χρειάζεστε και για τους χρόνους
κατά τους οποίους θα λαμβάνετε το διάλυμα. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ηλικία, το βάρος, την
κλινική σας κατάσταση και το λόγο της θεραπείας. Η ποσότητα που σας χορηγείται μπορεί επίσης να
επηρεαστεί από άλλες θεραπείες που λαμβάνετε.
ΔΕΝ πρέπει να σας χορηγηθεί το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
εάν υπάρχουν σωματίδια που επιπλέουν μέσα στο διάλυμα ή εάν η συσκευασία του έχει υποστεί
ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο.
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση θα σας χορηγηθεί μέσα σε μια
φλέβα μέσω ενός πλαστικού σωλήνα συνδεδεμένου σε μια βελόνα. Συνήθως χρησιμοποιείται μια
Glucose 10%_PIL_MA_FINAL_13122010.doc 3
φλέβα στο βραχίονά σας για να σας χορηγηθεί το διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση. Ωστόσο, ο γιατρός
σας μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλη μέθοδο για να σας χορηγήσει το φάρμακο.
Όταν σας χορηγείται το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση, ο γιατρός σας
θα εκτελεί τακτικές εξετάσεις αίματος για να ελέγχει:
- την ποσότητα του σακχάρου στο αίμα σας
- τη συγκέντρωση ορισμένων χημικών ουσιών (π.χ. νάτριο, κάλιο) στο αίμα σας.
Ο γιατρός σας θα ελέγχει επίσης το ισοζύγιο των υγρών σας (την πρόσληψη υγρών και την ποσότητα
των ούρων που παράγετε).
Τυχόν αχρησιμοποίητο διάλυμα θα πρέπει να απορρίπτεται. ΔΕΝ πρέπει να σας χορηγηθεί
ενδοφλέβια έγχυση του Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση από ένα σάκο
που έχει χρησιμοποιηθεί μερικώς.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
από την κανονική
Εάν σας χορηγηθεί πολύ μεγάλη ποσότητα Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια
Έγχυση (υπερέγχυση) ή εάν χορηγηθεί πολύ γρήγορα ή πολύ συχνά, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην
εμφάνιση των παρακάτω συμπτωμάτων:
- αραίωση του αίματος (αιμοαραίωση) και πλεόνασμα υγρών στα αιμοφόρα αγγεία (υπερογκαιμία)
- υψηλότερο επίπεδο σακχάρου στο αίμα από το κανονικό (υπεργλυκαιμία)
- το αίμα γίνεται πολύ συμπυκνωμένο (υπερωσμωτικότητα)
- σάκχαρο στα ούρα (γλυκοζουρία)
- αύξηση της ποσότητας των ούρων που παράγετε (ωσμωτική διούρηση)
- απώλεια νερού από τον οργανισμό (αφυδάτωση)
- πτώση των επιπέδων στο αίμα:
- καλίου
- φωσφορικού άλατος
Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας
αμέσως. Η ενδοφλέβια έγχυση θα σταματήσει και θα σας χορηγηθεί θεραπεία ανάλογα με τα
συμπτώματα. Ο γιατρός σας θα κάνει επίσης τις αναγκαίες εξετάσεις. Μπορεί να χρειαστείτε θεραπεία
σε νοσοκομείο, εάν τα συμπτώματα είναι επικίνδυνα.
Εάν προστέθηκε κάποιο φάρμακο στο Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
πριν από την εμφάνιση υπερέγχυσης, το συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί επίσης να προκαλέσει
συμπτώματα. Διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του φαρμάκου που προστέθηκε, για να δείτε τον
κατάλογο των πιθανών συμπτωμάτων.
Διακοπή του Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πότε θα σταματήσει να σας χορηγεί αυτό το διάλυμα ενδοφλέβιας
έγχυσης.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ή
τη νοσοκόμα αμέσως. Αυτά μπορεί να είναι σημάδια μιας πολύ σοβαρής ή ακόμα μοιραίας
αλλεργικής αντίδρασης (υπερευαισθησία):
- οίδημα του δέρματος του προσώπου, των χειλιών και οίδημα του λαιμού
- δυσκολία στην αναπνοή
- δερματικό εξάνθημα
- ερυθρότητα του δέρματος (ερύθημα)
- κνησμός (κνίδωση)
Θα σας χορηγηθεί θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματά σας.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες:
- μεταβολές στα επίπεδα των χημικών ουσιών στο αίμα (διαταραχές των ηλεκτρολυτών), στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:
- χαμηλό επίπεδο καλίου στο αίμα (υποκαλιαιμία)
- χαμηλό επίπεδο μαγνησίου στο αίμα (υπομαγνησιαιμία)
- χαμηλό επίπεδο φωσφορικού στο αίμα (υποφωσφαταιμία)
- υψηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία)
- πλεόνασμα υγρών στα αιμοφόρα αγγεία (αιμοαραίωση και υπερογκαιμία)
- σάκχαρο στα ούρα (γλυκοζουρία)
- ρίγος
- εφίδρωση
- πυρετός (πυρετική αντίδραση)
- λοίμωξη της θέσης ένεσης
- αντιδράσεις σχετιζόμενες με την οδό χορήγησης:
- τοπικός πόνος ή αντίδραση (ερυθρότητα ή πρήξιμο στη θέση έγχυσης)
- ερεθισμός και φλεγμονή της φλέβας στην οποία εγχέεται το διάλυμα (φλεβίτιδα). Αυτό μπορεί
να προκαλέσει ερυθρότητα, πόνο ή αίσθημα καύσου και πρήξιμο κατά μήκος της διαδρομής
της φλέβας στην οποία εγχέεται το διάλυμα.
- δημιουργία θρόμβου αίματος (φλεβική θρόμβωση) στη θέση ένεσης, ο οποίος προκαλεί πόνο,
οίδημα ή ερυθρότητα στην περιοχή του θρόμβου.
- διαφυγή του διαλύματος για ενδοφλέβια έγχυση μέσα στους ιστούς γύρω από τη φλέβα
(εξαγγείωση). Αυτό μπορεί να προκαλέσει κάκωση στους ιστούς και ουλοποίηση.
Εάν προστέθηκε κάποιο φάρμακο στο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση, το φάρμακο που προστέθηκε
μπορεί επίσης να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα
εξαρτηθούν από το φάρμακο που προστέθηκε. Διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του φαρμάκου
που προστέθηκε, για να δείτε τον κατάλογο των πιθανών συμπτωμάτων.
Παρακαλείστε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, η
ενδοφλέβια έγχυση πρέπει να διακοπεί.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ GLUCOSE 10%/BAXTER (VIAFLO) ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν έχει ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση ΔΕΝ πρέπει να σας χορηγηθεί
μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στο σάκο και στο χαρτοκιβώτιο μετά τη ΛΗΞΗ.
Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Δεν πρέπει να σας χορηγηθεί το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση εάν
υπάρχουν σωματίδια που επιπλέουν μέσα στο διάλυμα ή εάν η συσκευασία του έχει υποστεί ζημιά με
οποιοδήποτε τρόπο.
Glucose 10%_PIL_MA_FINAL_13122010.doc 5
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση
Η δραστική ουσία είναι η γλυκόζη (ως μονοϋδρική): 100 g/l
Το μοναδικό άλλο συστατικό είναι ύδωρ για ενέσιμα.
Σύνθεση ανά 250 ml
Γλυκόζη (ως μονοϋδρική): 25 g
Σύνθεση ανά 500 ml
Γλυκόζη (ως μονοϋδρική): 50 g
Σύνθεση ανά 1000 ml
Γλυκόζη (ως μονοϋδρική): 100 g
Εμφάνιση του Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση και περιεχόμενο
της συσκευασίας
Το Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση διατίθεται σε πλαστικούς σάκους
από πολυολεφίνη/πολυαμίδιο (Viaflo). Κάθε σάκος είναι τυλιγμένος μέσα σε έναν αεροστεγή,
προστατευτικό, εξωτερικό πλαστικό επιθύλακα.
Συσκευασίες:
Οι συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια την αμοιβαία διαδικασία είναι:
Τα μεγέθη σάκων είναι:
- 250 ml
- 500 ml
- 1.000 ml
Οι σάκοι διατίθενται συσκευασμένοι σε χαρτοκιβώτια. Κάθε χαρτοκιβώτιο περιέχει μία από τις
παρακάτω ποσότητες:
- 30 ή 36 σάκους των 250 ml
- 20 ή 24 σάκους των 500 ml
- 10 ή 12 σάκους των 1.000 ml
H συσκευασία που θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά είναι: 10 Χ 1.000 ml
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:
Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.
Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου
163 41 Ηλιούπολη – Αττική
ΤΗΛ.: 210 99 87 000
Παραγωγός:
Bieffe Medital S.A.
Ctra de Biescas, Senegόι
22666 Sabiρanigo (Huesca)
Ισπανία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 13-12-2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα
υγειονομικής περίθαλψης:
Χειρισμός και προετοιμασία
Το διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση πρέπει να ελεγχθεί οπτικά πριν από τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε το διάλυμα μόνον εφόσον είναι διαυγές, χωρίς ορατά σωματίδια και εφόσον ο
περιέκτης δεν έχει υποστεί ζημιά. Χορηγήστε αμέσως μετά την εισαγωγή του σετ ενδοφλέβιας
έγχυσης.
Μην αφαιρείτε τη μονάδα από τον επιθύλακα μέχρι τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί.
Ο εσωτερικός σάκος διατηρεί τη στειρότητα του προϊόντος.
Μη χρησιμοποιείτε πλαστικούς περιέκτες συνδεδεμένους εν σειρά. Τέτοιου είδους χρήση θα
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την εμβολή αέρα, λόγω του υπολειπόμενου αέρα ο οποίος
αναρροφάται από τον πρωτεύοντα περιέκτη πριν ολοκληρωθεί η χορήγηση του υγρού από τον
δευτερεύοντα περιέκτη.
Το διάλυμα θα πρέπει να χορηγείται με στείρο εξοπλισμό και με τη χρήση άσηπτης τεχνικής. Ο
εξοπλισμός θα πρέπει να εξαερώνεται με το διάλυμα ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος αέρα στο
σύστημα.
Πρόσθετα φάρμακα μπορούν να εισαχθούν πριν από την ενδοφλέβια έγχυση ή κατά τη διάρκεια της
ενδοφλέβιας έγχυσης μέσω της κατάλληλης θυρίδας φαρμάκου. Όταν χρησιμοποιείται κάποιο
πρόσθετο φάρμακο, επαληθεύστε την ισοτονικότητά του πριν από την παρεντερική χορήγηση. Η
πλήρης και προσεκτική άσηπτη ανάμειξη οποιουδήποτε πρόσθετου φαρμάκου είναι υποχρεωτική. Τα
διαλύματα που περιέχουν πρόσθετα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως και να μη
φυλάσσονται.
Απορρίψτε μετά από μία χρήση.
Απορρίψτε τυχόν μη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα του διαλύματος.
Μην επανασυνδέετε μερικώς χρησιμοποιημένους σάκους.
Άνοιγμα
α. Αφαιρέστε τον περιέκτη Viaflo από τον επιθύλακα αμέσως πριν από τη χρήση.
β. Ελέγξτε για μικροδιαρροές πιέζοντας σταθερά τον εσωτερικό σάκο. Εάν διαπιστωθούν
διαρροές, απορρίψτε το διάλυμα, καθώς η στειρότητα μπορεί να έχει επηρεαστεί.
γ. Ελέγξτε ως προς τη διαύγεια και την απουσία ξένων σωμάτων. Εάν το διάλυμα δεν είναι
διαυγές ή περιέχει ξένα σώματα, απορρίψτε το.
Προετοιμασία για τη χορήγηση
Χρησιμοποιήστε στείρο υλικό για την προετοιμασία και τη χορήγηση.
α. Αναρτήστε τον περιέκτη από το σημείο στήριξης με την οπή.
β. Αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό από τη θυρίδα εξόδου στο κάτω μέρος του περιέκτη:
Πιάστε με το ένα χέρι το μικρό πτερύγιο στο λαιμό της θυρίδας.
Πιάστε με το άλλο χέρι το μεγάλο πτερύγιο στο πώμα και στρίψτε.
Το πώμα θα πεταχτεί έξω.
γ. Χρησιμοποιήστε άσηπτη μέθοδο για να ρυθμίσετε την ενδοφλέβια έγχυση.
δ. Προσαρτήστε το σετ χορήγησης. Για τη σύνδεση, την εξαέρωση του σετ και τη χορήγηση του
διαλύματος, ανατρέξτε στις πλήρεις οδηγίες οι οποίες συνοδεύουν το σετ.
Τεχνικές για ένεση πρόσθετων φαρμάκων
Προειδοποίηση: Τα πρόσθετα φάρμακα μπορεί να μην είναι συμβατά.
Για να προσθέσετε φάρμακο πριν από τη χορήγηση
α. Απολυμάνετε τη θύρα χορήγησης φαρμάκων.
β. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με βελόνα 19 (1,10 mm) έως 22 (0,70 mm) gauge, διατρυπήστε την
επανασφραγιζόμενη θύρα φαρμάκου και ενέσετε.
Glucose 10%_PIL_MA_FINAL_13122010.doc 7
γ. Αναμείξτε το διάλυμα και το φάρμακο πολύ καλά. Για φάρμακα υψηλής πυκνότητας, όπως το
χλωριούχο κάλιο, κτυπήστε με το δάκτυλο ελαφρά τις θύρες όταν αυτές βρίσκονται σε όρθια
θέση και αναμείξτε.
δ. Προσοχή: Μην αποθηκεύετε σάκους που περιέχουν πρόσθετα φάρμακα.
Για να προσθέσετε φάρμακο κατά τη διάρκεια της χορήγησης
α. Κλείστε το σφιγκτήρα στο σετ.
β. Απολυμάνετε τη θέση χορήγησης του φαρμάκου.
γ. Χρησιμοποιώντας σύριγγα με βελόνα 19 (1,10 mm) έως 22 (0,70 mm) gauge, διατρυπήστε την
επανασφραγιζόμενη θύρα φαρμάκου και ενέσετε.
δ. Αφαιρέστε τον περιέκτη από τον ορθοστάτη ενδοφλέβιας έγχυσης ή/και στρέψτε τον σε όρθια
θέση.
ε. Εκκενώστε και τις δύο θύρες κτυπώντας ελαφρά με το δάκτυλο ενώ ο περιέκτης βρίσκεται σε
όρθια θέση.
στ. Αναμείξτε το διάλυμα και το φάρμακο πολύ καλά.
ζ. Επαναφέρετε τον περιέκτη στη θέση χρήσης, ανοίξτε ξανά το σφιγκτήρα και συνεχίστε τη
χορήγηση.
Διάρκεια ζωής κατά τη χρήση: Πρόσθετα φάρμακα
Η χημική και φυσική σταθερότητα οποιουδήποτε πρόσθετου φαρμάκου στο pH του Glucose
10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση, στον περιέκτη Viaflo, θα πρέπει να
επιβεβαιώνεται πριν τη χρήση.
Από μικροβιολογικής άποψης, το αραιωμένο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως, εκτός εάν η
ανασύσταση πραγματοποιήθηκε υπό ελεγχόμενες και τεκμηριωμένα άσηπτες συνθήκες. Εάν δεν
χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης και οι συνθήκες πριν από τη χρήση αποτελούν ευθύνη του
χρήστη.
Ασυμβατότητες πρόσθετων φαρμάκων
Το διάλυμα γλυκόζης δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με, πριν ή μετά από χορήγηση αίματος
μέσω του ίδιου εξοπλισμού ενδοφλέβιας έγχυσης, διότι μπορεί να προκληθεί αιμόλυση και
συγκόλληση.
Η ασυμβατότητα του φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο πρόκειται να προστεθεί, με το διάλυμα που
βρίσκεται στον περιέκτη Viaflo πρέπει να αξιολογείται πριν από την προσθήκη.
Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να
αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος το οποίο πρόκειται να προστεθεί.
Πριν προσθέσετε ένα φάρμακο, βεβαιωθείτε ότι είναι διαλυτό και σταθερό στο νερό, στο εύρος pH
του Glucose 10%/Baxter (Viaflo) Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση (pH 3,5 έως 6,5).
Όταν προστίθεται ένα συμβατό φάρμακο στην ενδοφλέβια έγχυση γλυκόζης, το διάλυμα πρέπει να
χορηγείται αμέσως.
Όσα πρόσθετα φάρμακα είναι γνωστό ότι είναι ασύμβατα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.