ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
MYCAZOLE
Fluconazole
Κάψουλες, 200 mg/cap
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1.Ονομασία: MYCAZOLE.
1.2.Σύνθεση: Δραστική ουσία: Fluconazole. Έκδοχα: Lactose monohydrate, Starch maize,
Silica colloidal anhydrous, Sodium lauryl sulphate, Magnesium stearate, Hard gelatine
capsules.
1.3.Φαρμακοτεχνική μορφή: Καψάκια σκληρά.
1.4.Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Fluconazole 200 mg/cap.
1.5.Περιγραφή Συσκευασία: Τα καψάκια Mycazole συσκευάζονται σε blister που περιέχει 7
καψάκια. Κάθε blister των 7 καψακίων συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί, μαζί με ένα φύλλο
οδηγιών για τον ασθενή.
1.6.Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμυκητιασικό.
1.7.Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK) Ltd.
1.8.Παρασκευαστής: RAFARM AEBE.
1.9.Συσκευαστής: RAFARM AEBE.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1. Γενικές πληροφορίες: Η φλουκοναζόλη είναι ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο και
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από μύκητες.
2.2. Ενδείξεις: 1. Κρυπτοκοκκικές λοιμώξεις περιλαμβανόμενης της κρυπτοκοκκικής
μηνιγγίτιδας και λοιμώξεων άλλων περιοχών (π.χ. πνεύμονες, δέρμα). Ανοσοεπαρκείς
ξενιστές και ασθενείς με AIDS, καθώς και ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων ή άλλα αίτια
ανοσοκαταστολής μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία. Η φλουκοναζόλη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη πρόληψη υποτροπών κρυπτοκοκκικών λοιμώξεων σε ασθενείς με
AIDS. 2. Γενικευμένη καντιντίαση, περιλαμβανόμενης της καντινταιμίας σε κλινικά
σταθερούς και μη ουδετεροπενικούς αρρώστους, της διάσπαρτης καντιντιάσης και των
εστιακών καντιντιάσεων (λοιμώξεις του περιτοναίου, του ενδοκαρδίου, των πνευμόνων και
του ουροποιητικού συστήματος). Επίσης μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία με το
φάρμακο ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα, ή ευρισκόμενοι σε μονάδες εντατικής
θεραπείας, καθώς και ασθενείς λαμβάνοντες κυτταροστατικά ή ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα. Είναι αυτονόητο ότι για τις ενδείξεις 1. και 2. πριν την έναρξη της θεραπείας θα
πρέπει να ληφθούν καλλιέργειες ή να γίνουν κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις (άμεση
μικροσκόπηση, βιοψίες, ορολογικές εξετάσεις) για να απομονωθεί και να ταυτοποιηθεί ο
αιτιολογικός παράγων. 3. Εν τω βάθει ενδημικές μυκητιάσεις περιλαμβάνουσες την
κοκκιδιοϊδομυκητίαση, παρακοκκιδιοϊδομυκητίαση, τη σποροτρίχωση και την ιστοπλάσμωση
σε μη ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 4. Καντιντίαση των βλεννογόνων:
Στοματοφαρυγγική, οισοφαγική καντιντίαση (ως εναλλακτική της τοπικής θεραπείας), μη
διηθητικές βρογχοπνευμονικές καντιντιάσεις. Καντιντουρία, χρόνια βλεννογονοδερματική
καντιντίαση. Χρόνια ατροφική στοματική καντιντίαση (στοματίτιδα εξ οδοντοστοιχιών), ως
εναλλακτική της τοπικής θεραπείας. Ασθενείς κυρίως με διαταραχές της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία με το φάρμακο. 5.
Καντιντίαση των γεννητικών οργάνων: Καντιντιασική βαλανίτις. Κολπική καντιντίαση ως
εναλλακτική της τοπικής θεραπείας (μόνο στην εφ΄ έπαξ χορήγηση των καψουλών των
150 mg)
α) οξεία
β) υποτροπιάζουσα, εφ΄ όσον η νόσος έχει επιβεβαιωθεί με καλλιέργεια.
6. Δερματοφυτιάσεις που περιλαμβάνουν τη δερματοφυτίαση ποδών, ψιλού δέρματος,
μηρογεννητικών πτυχών, την ποικιλόχρου πιτυρίαση, τη δερματοφυτίαση των ονύχων
(ονυχομυκητιάση) και δερματικές λοιμώξεις οφειλόμενες στην Candida. Σημείωση: Η
συστηματική θεραπεία στις παραπάνω ενδείξεις προτιμάται όταν η λοίμωξη εκτείνεται σε
μεγάλη περιοχή του δέρματος, αφορά στο τριχωτό της κεφαλής ή αρρώστους με
διαταραγμένους αμυντικούς μηχανισμούς, κακή ανταπόκριση στη τοπική θεραπεία και
επιμονή της μυκητιασικής λοίμωξης παρά τη θεραπεία. 7. Πρόληψη των μυκητιασικών
λοιμώξεων σε ασθενείς με ουδετεροπενία και κακοήθεις νόσους που προδιαθέτουν στην
ανάπτυξη τέτοιων λοιμώξεων ως αποτέλεσμα χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά φάρμακα
ή ακτινοθεραπείας και κατόπιν μεταμόσχευση μυελού. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι
η χρόνια χορήγηση αζολών αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης
C.krusei
,
Aspergillus
,
Mucorales
,
Fusarium
,
C.glabrata
, που συχνά παρουσιάζουν φυσική αντοχή στις αζόλες. Η
θεραπεία μπορεί να αρχίσει πριν τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών και
των άλλων εργαστηριακών εξετάσεων, ωστόσο, αμέσως μετά τη λήψη των ανωτέρω
αποτελεσμάτων, η αντιλοιμώδης θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.
Χρήση σε παιδιά: Η φλουκοναζόλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τριχοφυτία του
τριχωτού της κεφαλής.
2.3. Αντενδείξεις: Το Mycazole δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή
ευαισθησία στο φάρμακο ή σε οποιοδήποτε από τα αδρανή έκδοχά του ή σε συγγενή
σκευάσματα αζολών. Η φλουκοναζόλη δεν πρέπει να συγχορηγείται με σιζαπρίδη ή
τερφεναδίνη οι οποίες είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT και μεταβολίζονται
από το ένζυμο CYP3A4, (βλέπε 2.5 – Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα).
2.4. Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
2.4.1. Ασθενείς που παρουσιάζουν βιοχημικές διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με φλουκοναζόλη, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για τη
πιθανότητα εξέλιξης σοβαρής ηπατικής βλάβης. Η φλουκοναζόλη θα πρέπει να διακόπτεται
εάν παρουσιαστούν κλινικά συμπτώματα και σημεία ενδεικτικά ηπατικής νόσου τα οποία
μπορεί να οφείλονται στη φλουκοναζόλη. Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας
2
παρουσιαστούν εξανθήματα, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά και το
φάρμακο θα πρέπει να διακόπτεται εάν οι βλάβες εξακολουθούν να εξελίσσονται. Σε σπάνιες
περιπτώσει, όπως και με τις υπόλοιπες αζόλες, έχει αναφερθεί αναφυλακτική αντίδραση.
Ορισμένες αζόλες, συμπεριλαμβανομένης της φλουκοναζόλης, έχουν συσχετισθεί με
παράταση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Κατά την παρακολούθηση του
φαρμάκου μετά την κυκλοφορία του στην αγορά αναφέρθηκαν πολύ σπάνιες περιπτώσεις
παράτασης του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα και
torsade de pointes
σε
ασθενείς στους οποίους είχε χορηγηθεί φλουκοναζόλη. Παρ΄ όλο που η συσχέτιση μεταξύ
φλουκοναζόλης και παράτασης του διαστήματος QT δεν έχει επαρκώς θεμελιωθεί, η
φλουκοναζόλη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ενδεχόμενες προαρρυθμικές
καταστάσεις όπως: Συγγενή ή τεκμηριωμένη επίκτητη παράταση του διαστήματος QT,
Μυοκαρδιοπάθεια, ιδίως όταν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια, Φλεβοκομβική βραδυκαρδία,
Ενεργές συμπτωματικές αρρυθμίες, Ταυτόχρονη θεραπευτική αγωγή για την οποία είναι
γνωστό ότι παρατείνει το διάστημα QT, Ηλεκτρολυτικές διαταραχές όπως υποκαλιαιμία,
υπομαγνησιαιμία και υπασβεστιαιμία (βλέπε 2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα).
Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκειας της
Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν
αυτό το φάρμακο.
2.4.2. Ηλικιωμένοι: Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να
χορηγούνται οι συνήθεις δόσεις του φαρμάκου σε ηλικιωμένους ασθενείς. Σε περίπτωση
νεφρικής δυσλειτουργίας (κάθαρση κρεατινίνης <50ml/min) βλέπε «Δοσολογία σε ασθενείς
με νεφροπάθεια».
2.4.3. Κύηση: Η χρήση του φαρμάκου στην κύηση πρέπει να αποφεύγεται, εκτός των ασθενών με
βαριές και απειλητικές για τη ζωή μυκητιασικές λοιμώξεις, στις οποίες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το Mycazole εάν τα αναμενόμενα οφέλη από τη θεραπεία υπερκαλύπτουν
τον πιθανό κίνδυνο τοξικής επίδρασης επί του εμβρύου. Επαρκής αντισύλληψη πρέπει να
χρησιμοποιείται σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.
2.4.4. Γαλουχία: Δεν συνιστάται η χρήση του φαρμάκου στις θηλάζουσες μητέρες.
2.4.5. Παιδιά: Βλέπε δοσολογία.
2.4.6. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν επηρεάζει την
ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.
2.4.7. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα έκδοχα: Τα καψάκια Mycazole περιέχουν λακτόζη και
τις χρωστικές Ε171, E172, E104 και Ε131.
2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα: Επειδή η φλουκοναζόλη μπορεί να αλληλεπιδράσει
με άλλα φάρμακα όπως αντιπηκτικά, σουλφονυλουρίες, υδροχλωροθειαζίδη, φαινυντοΐνη,
αντισυλληπτικά από του στόματος, ριφαμπικίνη, κυκλοσπορίνη, θεοφυλλίνη, τερφεναδίνη,
ζιδοβουδίνη, αστεμιζόλη, βενζοδιαζεπίνες, ενδογενή στεροειδή, σιζαπρίδη, ριφαμπουτίνη,
τακρόλιμο εάν παίρνετε κάποια φάρμακα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, ο οποίος θα
κρίνει τι πρέπει να κάνετε σε κάθε περίπτωση. Η σύγχρονη χορήγηση με σιζαπρίδη
αντενδείκνυται.
2.6. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Ενήλικες: 1α. Για τη θεραπεία της κρυπτοκοκκικής
μηνιγγίτιδας και κρυπτοκοκκικών λοιμώξεων άλλων περιοχών του σώματος, η συνήθης
δόση είναι 400mg την πρώτη ημέρα της θεραπείας ακολουθούμενη από δόση 200-400mg
άπαξ ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας επί κρυπτοκοκκικών λοιμώξεων εξαρτάται από
την κλινική και μυκητολογική ανταπόκριση στη θεραπεία, αλλά συνήθως είναι τουλάχιστον
6-8 εβδομάδες επί κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας ή 10-12 εβδομάδες μετά την
αρνητικοποίηση της καλλιέργειας του ΕΝΥ. 1β. Για την πρόληψη της υποτροπής της
κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας σε ασθενείς με AIDS, αφού ο ασθενής λάβει ένα
ολοκληρωμένο αρχικό σχήμα θεραπείας, η φλουκοναζόλη μπορεί να χορηγηθεί επ΄
αόριστον σε ημερήσια δόση 100-200mg. 2. Για τη θεραπεία της καντινταιμίας, της
γενικευμένης καντιντιάσης και άλλων βαρειών καντιντιάσεων η συνήθης δόση του
φαρμάκου είναι 400mg την πρώτη ημέρα της θεραπείας, ακολουθούμενη από δόση 200mg
ημερησίως. Αν χρειαστεί επί ανεπαρκούς ανταπόκρισης η δόση μπορεί να αυξηθεί σε
400mg ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την κλινική ανταπόκριση των
ασθενών. 3. Για τις εν τω βάθει μυκητιάσεις μπορεί να απαιτηθούν δόσεις 200-400mg
ημερησίως για διάστημα διαρκείας μέχρι 2 ετών. Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να
εξατομικεύεται. 4. Για τη θεραπεία της στοματοφαρυγγικής καντιντιάσης η συνήθης δόση
είναι 50-100mg άπαξ ημερησίως επί 7-14 ημέρες. Εάν είναι αναγκαίο, σε ασθενείς με βαριές
διαταραχές της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, η θεραπεία μπορεί να
συνεχιστεί για μακρύτερο χρονικό διάστημα. Για τη θεραπεία της ατροφικής στοματικής
καντιντιάσης που παρατηρείται επί τεχνητών οδοντοστοιχιών, η συνήθης δόση είναι 50mg
άπαξ ημερησίως επί 14 ημέρες, χορηγούμενη ταυτόχρονα με την εφαρμογή τοπικών
αντισηπτικών μέτρων επί των οδοντοστοιχιών. Για τη θεραπεία άλλων καντιντιασικών
λοιμώξεων των βλεννογόνων (εκτός της κολπικής καντιντίασης, βλέπε κατωτέρω) π.χ. της
οισοφαγίτιδας, των μη διηθητικών βρογχοπνευμονικών λοιμώξεων της καντιντιουρίας, της
χρόνιας βλεννοδερματικής καντιντιάσης κ.λ.π., η συνήθης αποτελεσματική δόση είναι 50-
100mg ημερησίως χορηγούμενη επί 14-30 ημέρες. 5. Για τη θεραπεία της κολπικής
καντιντίασης και της καντιντιασικής βαλανίτιδας πρέπει να χορηγούνται 150mg από του
στόματος εφάπαξ δόση. 6. Για δερματικές λοιμώξεις που περιλαμβάνουν τη
δερματοφυτίαση των ποδών, του ψιλού δέρματος και των μηρογεννητικών πτυχών καθώς
εκείνες που οφείλονται στη Candida, η συνιστώμενη δόση είναι 150mg άπαξ εβδομαδιαίως
ή 50mg άπαξ ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας κυμαίνεται από 2 έως 4 εβδομάδες,
αλλά ειδικά η δερματομυκητίαση των ποδών μπορεί να απαιτήσει θεραπεία έως 6
εβδομάδες. Για την ποικιλόχρου πιτυρίαση η συνιστώμενη δόση είναι 50mg άπαξ
ημερησίως για 2 έως 4 εβδομάδες. Για δερματοφυτιάσεις των ονύχων η συνιστώμενη δόση
είναι 150mg άπαξ εβδομαδιαίως. Η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται έως ότου το πάσχον
νύχι αντικατασταθεί από υγιές. Η ανάπτυξη υγιών νυχιών στα δάχτυλα των χεριών και των
ποδιών φυσιολογικά απαιτεί 3 με 6 μήνες και 6 με 12 μήνες αντίστοιχα. Ωστόσο, ο ρυθμός
ανάπτυξης μπορεί να ποικίλει σημαντικά από άτομο σε άτομο και εξαρτάται και από την
ηλικία του ατόμου. Περιστασιακά, μετά την επιτυχή θεραπεία των μακροχρόνιων
4
λοιμώξεων, τα νύχια μπορεί να παραμείνουν δύσμορφα. 7. Για την πρόληψη των
μυκητιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν γενικευμένη
λοίμωξη π.χ. ασθενείς που αναμένεται να έχουν βαριά ή παρατεταμένη ουδετεροπενία,
όπως ασθενείς προς μεταμόσχευση μυελού, η συνιστώμενη δόση είναι 400mg άπαξ
ημερησίως και για την πρόληψη των μυκητιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς με
ουδετεροπενία και κακοήθεις νόσους που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη τέτοιων λοιμώξεων
ως αποτέλεσμα χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά φάρμακα ή ακτινοθεραπείας, η δόση
κυμαίνεται από 50-400mg άπαξ ημερησίως. Η χορήγηση πρέπει να ξεκινά αρκετές ημέρες
πριν την εκδήλωση της αναμενόμενης ουδετεροπενίας και να συνεχίζεται για 7 ημέρες μετά
την αύξηση του αριθμού των ουδετερόφιλων κυττάρων σε τιμές άνω των 1000 κυττάρων
ανά mm
3
. Χρήση σε παιδιά: Όπως και στην περίπτωση των ενηλίκων με παρόμοιες
λοιμώξεις, η διάρκεια της θεραπείας βασίζεται στην κλινική και μυκητολογική ανταπόκριση.
Το Mycazole χορηγείται ως μία ημερήσια δόση. Για παιδιά με νεφρική δυσλειτουργία, βλέπε
τη δοσολογία στην παράγραφο «Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία». Παιδιά ηλικίας
μεγαλύτερης των 4 εβδομάδων: Η συνιστώμενη δόση φλουκοναζόλης για καντιντίαση
των βλεννογόνων είναι 3mg/kg ημερησίως. Δόση εφόδου ίση με 6mg/kg μπορεί να
χρησιμοποιηθεί την πρώτη ημέρα για ταχύτερη επίτευξη σταθεροποιημένων επιπέδων στο
αίμα. Για τη θεραπεία της γενικευμένης καντιντίασης και των κρυπτοκοκκικών λοιμώξεων, η
συνιστώμενη δόση είναι 6-12mg/kg ημερησίως, εξαρτώμενη από τη βαρύτητα της νόσου.
Για την πρόληψη των μυκητιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή που
διατρέχουν κίνδυνο ουδετεροπενίας ως αποτέλεσμα κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας ή
ακτινοθεραπείας, η δόση πρέπει να είναι 3-12mg/kg ημερησίως, εξαρτώμενη από την
έκταση και τη διάρκεια της προκληθείσας ουδετεροπενίας (βλέπε δοσολογία ενηλίκων). Η
μέγιστη δοσολογία των 400mg ημερησίως δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται σε παιδιά.
Παιδιά ηλικίας 4 εβδομάδων ή νεώτερα: Τα νεογνά αποβάλλουν τη φλουκοναζόλη
αργά. Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της ζωής τους, πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια
δόση σε mg/kg με αυτή που χορηγείται σε μεγαλύτερα παιδιά, αλλά να χορηγείται κάθε 72
ώρες. Κατά τη διάρκεια των 3-4 εβδομάδων της ζωής τους, η ίδια δόση πρέπει να
χορηγείται κάθε 48 ώρες. Υπάρχουν λίγα φαρμακοκινητικά δεδομένα για να υποστηρίξουν
αυτή τη δοσολογία στα νεογνά. Η μέγιστη δοσολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12mg/kg
κάθε 72 ώρες στα παιδιά κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Για παιδιά 3 έως 4
εβδομάδων δε πρέπει να υπερβαίνει τα 12mg/kg κάθε 48 ώρες. Η φαρμακοκινητική της
φλουκοναζόλης δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά με νεφρική ανεπάρκεια. Χρήση σε
ηλικιωμένους ασθενείς: Εφ΄ όσον δεν υπάρχουν ενδείξεις διαταραχής της νεφρικής
λειτουργίας πρέπει να χορηγούνται οι συνήθεις δόσεις του φαρμάκου. Σε ασθενείς με
νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 50ml/min) το δοσολογικό σχήμα πρέπει να
προσαρμόζεται σύμφωνα με την κατωτέρω οδηγία. Ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία: Η φλουκοναζόλη αποβάλλεται κυρίως δια των ούρων υπό αναλλοίωτη
μορφή. Σε χορήγηση εφ΄ άπαξ δόσης του φαρμάκου δεν είναι απαραίτητη η ρύθμιση της
δόσης αυτής. Επί πολλαπλών δόσεων φλουκοναζόλης σε ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, πρέπει να χορηγείται μία αρχική
δόση εφόδου από 50 έως 400mg. Στη συνέχεια μετά τη δόση εφόδου, η ημερήσια δόση
(σύμφωνα με τις ενδείξεις) πρέπει να βασίζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Όταν η κρεατινίνη ορού είναι ο μονός δείκτης της νεφρικής λειτουργίας, εφαρμόζεται ο πιο
κάτω τύπος για ανεύρεση της κάθαρσης κρεατινίνης:
Άνδρες :
010009000003b028000000003911000000001610000026060f002220574d464301000000000
00100ab570000000002000000002000002c0e00002c2e0000010000006c0000000000000000
000000b50000002d0000000000000000000000a71000002f04000020454d46000001002c2e0
0000c00000001000000000000000000000000000000560500000003000040010000b3000000
00000000000000000000000000e2040038bb0200460000002c00000020000000454d462b014
001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000200a0000140a00
00454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c0000000
00000003040020010000000040000000000803f214007000c00000000000000084000056c090
000600900000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e47
0d0a1a0a0000000d49484452000000b60000002e08020000000aa7747d00000001735247420
Κάθαρση κρεατινίνης (ml/min) Ποσοστό συνιστώμενης δόσης
> 50 100%
11-50 50%
Ασθενείς που βρίσκονται σε
αιμοδιύλιση
100% μετά από κάθε συνεδρία
αιμοδιυλίσεως
6
0aece1ce9000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b000008e949444154785eed5bb
172ea3a1055ee2fbc81220d35438adbf2013074f9870cfc0069f209696ee6f566f887740c2e5f41
9bc21e6a1a0a33ef1b78bb5a499664d99645f0bb776c3709b656da5d9ddd95a5e387ebf5caba7
8a59b87ed28fb351b34303e44a641f7bf69d31f522f309f5faff12557f512bf3e6cd2bbaadec2104
5fdc1d8c3f4da0c1fd0cb64797d63ef0d3d0263193ebdab37a1733e915e9386ae2f514d579a200
28d9f580209e59a8c775f0a23e9e76e912d27f734aa85210aea5fe22d4b34b3283ab8b3b47fdd
560f66bf12b6d5c3a8d23b052c3a0063ce943354fd67e0129fa7d76c7f3cd407f6e5ebb4284ba3
7a3070885cbe766cff0c5000e71d173f55ee9d2c1b079abf31d4b285216c95c0daf154c7fde479b
f5eefdfb0e60c47f05f4df9198e98164655069b5844283c6c8f6b53e2127f9ec6ea5eba51a13a7ff
706a2d6e360369bb0c1e3d8631e06b365559955c1801041842c1ebfc08077f62641c10de2c195
c6af321dd910978df27c255b14529d7a809d621e0459950eb5ffe15f1a4d7f8e3fb83620011d71
39ad432560d54ab732d9e9c39a25b4ffe700c7d01c20b22b0d1bc7b10a4b98808f53a67721733
bd732cff11616c1e7d7ebdbc2183bddbcb3e7e791bc77391f2342ef641a5983d893ce0705cbc93
57ac1c0401f0da9bd7467ae9afa4f3a925ad9ee45610a06844876020f4dc080bccaa49b21d4185
e78e64ff3f10bc24daf46f34ff0986a84adf006b638ee412cdb475247ae28adf3b0bb0882f47a5d0
ee3d7e1e905923de939f8b9383e916fb932381acc9bec23d7861d36075e24d20d2c26b2fd3ac2
f288b0f657a6106080998ff9f00114329727aacb6cb4db31e1f36278626e074d8edb570018d8a6
1254018bc5593e4c8d3c5d94504148e8d7968b500b9208f4c6419328effa12bfef98ca22d29d83
d94bb41e318a025d493e3b72b2957ba93b0a0680084077fcc88b8b4aa1706b4d0507d0bce635
08e76cac2af81a662f3dac228e1dec016ff07ac5f3b599c310d5741f2e1e1baab249cbd08215d64
fa58cb40d4d500331b662533e0793e572a247a9b732bc98187385a200b4245a996b8cbc4b4d9
7dc5ad507e676c038630b69631146ae3be096d5ea09267d38e710a544703c6baf0be849483dd
6a5123db89d57c57c06214adf778bb7179997f227f0df0744bb98205d1f977bf5e73fb4704d3fe
714c1023ed80ee43fa8f2829f28aaa15e8a050be2026f28b952df1006d1295c46e56a509c9c82ff
081c42a6c574b412b89500a49bd174a8727e768235451a8b92edad0ca62c6d35871ec2e43e59
1a4b75352cdaab74411d4dc070936141b1e3e057dae05d1b8b9677d4ec430ac2dc0a738de585
bc2db5aa401b5f1f88842b16570490193b9f482e0f221e949948f79a96e9e6ef038fefa27b55e86
3ee8f228a2b5e04e802b5f9ad28e1496cbdff275aaf45f4f1e4ceab863040de1052eaa7dd197667
f5bfde276a24ec12bcc587a3bbd45ce802dae1884a49badd5819d25cf64236f05fd45fee03e902
b05bb348163715d95227de9369bad5562f077943318cb82107b57a2a6412dd08610d8a0aedc5
9c65b949d2624d4bfe10044adcab466020539852874205cfb89496c8d1a056deacd2ea666215a
d7330988d347f3aa5959cded040a8978a65c37b097b36bad71872ca9958f1d5a8e38d10f06230
40308ec3851d16dca08c16f13e1154eebe3a2c7ae2a07280db3474c76a9e4f1fa04145bdeb1ff5
1e501bf0bd2b7a0ff41ee83d10e481bed004b9cd47085ed2adcd5a1fa9ba36d02beef1ddf7e4cc
50a22f34757312f6bc1a1fb879be49c5bebd75342b36d4379b7ccb5f57017753a68736cf8e7b88
8441a0460a0fb04bf75a71c73ed91fb770849044c72d1ccde6ef4fb0190e39e27a7d61ecb1f488
7df2bcd8051df205d9da4324c86dd542d681b9dd1876ec87e7dd188ea8704f198ec72e67791c0
5ffd191bbbae31c09ce2b74d2c61d4cd0baec21f2fdfe553be3a55dcb8d713842c0532ed8d27fcc
8
523cc5cc4e780e01fbe87346c76665d764da1a467a88d440a4829a5526e938c4b19af2d3253c8
8e187f6904b564f078675050e52e1400f8e6ac58953b972feac959b63e0e6dd3d8f0ed4c103d75
63f47c87f7a74f37f34015a437e70e5a740f81e71b2a7b1bcb6d43d4f4efc74ae6ad55216194b3f
27112710406c128124db334e35f95daf1a6a964b6d207dc843eaa6569d2085c0f5c48864f17b5
cad4044f939dd6c479c7c02af6ec47a7071e84a485c821cc5994706bfcbe6c229b299c9462b67a
c096a96e471e1cc68dc361cb0f8a89cf4153eb1c012a2cb67d703a80616b7247ce04ac9562022
34702cf411331681ba94c485c02a52a70a5c384e60225283c1464bca196bb478b80c9f31a949c
ea1600872dd1d8fca485f456f6b7cb16ff857f55fcb69fb2ec4b40811601e11c3515e9c1e5e2050
5791b88ad4a902170e70f4b6d841bea614e2c35813d4acc180ebc643333d53b61397f31172ed
6cd2976b5a6e5f0de83de82384d6b366e0690d22c8552386235df4f90064d44bbcb1a9de6e129
7e0339ad4299b0b2738ca22857831d6747e23af7b59fc7a7834b18cfc5aeb9183f44596b55601
9acd7478ebefc578696fd6fa5b27609904930a12975ae9e7d42958fb5b5c38eded0969141e8c3
5836d66b38624358bbf6718bc3cf5da5178ff70bd6b18841b61bdc97cabe3d9a02655ecb7bb4d
24bb5bcf6d74eccd74baa3328e3754fb164142ceaf7c291648b27e56682adf89b149f89b756357
b45668c2f35cb964e1a3a97b0c52d3a7c63e572dadad4f5aec2adabd7c291605c9fa597ec2971e
4e6ac7b57e03f7fb5cf14743045e9d7d5e0fbfcf5b8e9e9c3ae0395bbedb2316bb42587c5122bb
327ffe5b7ec2a71fdb1456fef734f18f86c83d1d735bdff05a35dababfbdb63ee6337ffe557ec297
b191f894d6fe26f936556ba57b88d4ba28ac016497e9c1f985be7ce31115c6fa5976c227cb0c14
22202ab59a3c1baf5e7a81c61ec8dfdf68c92a7e5b9f00c967fcaff66d0cad731d9fe934d6234ca0
27268625890e49f585a643931d666a0f9130bf7548aa874887263bccd41e22617eeb90540f910
e4d7698a93d44c2fcd621a91e221d9aec30537b8884f9ad43523d443a34d961a6f61009f35b87
a47a887468b2c34ced2112e6b70e49fd07a6bad81fe789e2690000000049454e44ae42608208
40010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400
00040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0000364300003842030000000
00000b3000000b3ffff3543000000b3000000b3ffff37422100000008000000620000000c00000
001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000a822000000
00000000000000b50000002d00000000000000000000000000000000000000b60000002e000
00050000000480100009801000010210000000000002000cc00b60000002e00000028000000
b60000002e00000001000800000000000000000000000000000000004800000000000000000
00000ffffff00d4ffff0072009b00ffeaba00009bd400eaba720000009b00ba720000ffffea00eaffff
000072ba00ffd49b009b009b00ffffd40072baea00d49b00009b000000729bd4009bd4ff00baeaf
f00ffd4ba00ba9bba00ba7272009b72ba007272ba00727200009bbaea00729b9b00d4ba72007
2000000bad4ba0000007200d49b7200eaffea00bababa00eaffd400eaeaba0072007200eaba9b
00ba729b009b0072009b9b9b00d49b9b009b9bd400ead4ba00727272009b7272009bd4ea00b
ad4ea00babaea00babad40072729b00bad4ff00d4ffea00d4ffd400eababa009bd4d400729b8f0
09b9b72009bc3ba0072bad40000727200d4eaba00baeaea00d4d49b00ba9b9b00d4baba00ffd
4d400ffeaea00eaeaff00d7ba7200010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101390601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101390601010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101390601010101010101010101010101010
12
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101390601010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101020700000c01050010010105001001130c0228090f110e13000c01
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013
906010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101020d0e010a180e01141709050c141709050c1421012c0e134144130c010506010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a
180e01010a180e011310010f061310010f060a180e0f06142701023801010f0c0101010101010
14
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0c0101010
a180e010f06010f060f06010f47433d211317372b010a160901020d0e01010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101390601010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010a180e0101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010a180e0101010102280901014622180e0113
10010f061310010f061311390041071001012c0e01010f060101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010f0c010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010112040101010113060101010207110e01141709050c
141709050c01010101010101010135040101141709010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101011310010101130000001e0401010105083607100101010
113060105110e132e00000c01142000000c14201e3f070601010f000c010f000601131e040101
0a0b0809131e040101130601130601010101050c010101010a180e010105000809010500080
901010101010101010a0b0c01010a180e010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101390601010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101020304010101050c011b040101010114341035040101011417360d
37380228090203040f080901010f060a0b10320e01130c33090f0c0101131d180e01020d390c1
31d180e0114170914210101010a190401010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101050c010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101131001010101050c010101010101010f0601010101010a0b000601010a180
e0113060114200809131001020d0e010114210101142101010f06023801020d0e010f0602380
10a19040a180e0101020d0e0101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101050c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010a190401010101120401010101142d192e040101010101121f260401010f100113100a
19040101020304022a2b012c24180e01022822450f0c012c0e020d24450f0c012c0e01051e041
2040101020d0e01010100000000000000000000000000000000000000000000000000000101
010506010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101390
601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010113
0601010101020d0e010101010511240b1001010114200c0a0b10010105001e0401130000080
91420000c050c0207000008221904051e0401050c020d0e051e0401050c051e250b1e0401010
16
20d0e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0601
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101142701012c0e1417
0914290e0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020d0e01
010101010101010101010101010101010500000c0101010101010101010101050c010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010114200000000601130000060
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010a160901010101010101010101010101010a1904010101010
1010101010101010101010101330902280901010101010101010101050c0101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101013906010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010f0809010101010101010101010101010112040101010101010101
01130c0228090f110e0a0b1e2e040101010101010101010a1904010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010
1010101010101010101010101012c07000026060f004e0e574d464301000000000001000000
00000000020000002c0e0000000000002c2e000001010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0601010101010
10101011421012c0e1341440228220b0c010101010101010101022809010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101011417090101010101010101
0a180e0f061427010a160914270101010101010101011306010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101013906010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101011204010101010101010a433d211
317372b0101050c022b01010101010101010a19040101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101011417090101010101010113113900410710
01010a0b1e420e0101010101010113060101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101
18
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101141709010101010101010101010101010101010
10101010101010101010f100101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101013906000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013
906180e010101010101010101010a180e010101010101010101010113080901010101010101
010101010101010101010a19040101010101010101010101010101010101010101010101011
308090101010101010101010101010101010101050000110e01010101010101010101010101
010101010101142604010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10a180e0101010101010101010101010101010101010101010101010101050809010000050c
01010101010101010101010f0c0101010101010101010101011306010101010101010101010
101010101010101120401010101010101010101010101010101010101010101010101130601
010101010114260401010101010101011204010f08090105080901010101010101010101010
101022809010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011204
0101010101010101010101010101010101010101010101010101011421010000133b2000060
1010a0b0010051e3c2e00000c01020700110e010a0b110e01010101142000110e010a0b0008
3d00110e353e1e1f20100114201e3f070601010f000c01020700110e010a0b110e0101010101
022809010500060a0b1e0401010f001e2f0e01011421010101010508360710010101010f0c01
0101050000000c01011420110e010f00000c0101010101010101010113060113060a0b060113
00060f000613060105110e0a0b0840201e3f0706010101120400001417090203040113100113
1e040228090203041306011308090f060101010101010f0c010f08091310010f08090f1014210
a0b1001010f060a0b10320e01130c33091306011308090f06010101010101010f0c0101020d0
e01120401010a190402070c010101120401010101143410350401010a180e01010101141709
010101010f0601020304020d0e0101010101010101011417091421010a19041b04010f0c0114
20
17360d3738020d393a060a0b10320e01010f0600000a180e010f06010f06010228090a180e01
13061310010a19040f060101010101010f0601020d0e0f060113100113100a180e0228090113
1001020d0e0101142101011310010a19040f060101010101010a180e010101050c1308090101
01050c0113060101010f0601010101010f0601010101020d0e01010101141709010f00000000
0830080901050c0101010101010101010a19040a180e0114173104011421010a0b000601010
20d0e131001020d0e010101131000000112040112040113080913000c010f10011310020304
01050c142604142701010102030402280914290e13100a0b0c0112040a190401020304022a2
b012c24180e0102030401050c1426041427010101020d0e0101011300000c01010101130809
14170901011310010101142d192e04010101020d0e0101010114170901022b010f060113100
101050c14200000000000060101051e04120401010f2f040102280901121f260401020d0e020
304022a2b01010113100000010f1d0b080901010f001e1f17090105001e04011420000809011
30000100101010102070000000c14210101142101010f06010f0c01011420000c050c0207000
0080914200008090113000010010101020d0e0101011417220b06010101010f0011230e0101
1310010101010511240b1001010a180e01010101141709010113060f060114210101050c010
101010101010101051e250b1e0401010a1904010a190414200c0a0b10020d0e011420000c05
0c01010f0600000114170914170901010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010a180e0101010a1904010f06010101010101010101010f060101
010101010101010101010f0c01010a0b1a17090101011b1c0601020d0e020304010101010101
010101010101010101010101130c01010101010101010101010101010101010101010101120
40000010a0b0c01120401011306010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101011306010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010f0c010101130008090500060101010101010101011204010101010101
010101010101020d0e0101011308090101010a0b06010113000006010101010101010101010
101010101010114150f0c010101010101010101010a160901010101010101010f10010000010
1020700080901010a0b0c010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010a0b0c010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101020d0e01010101010101010101010101010101010f100101010101010101010101
010101020304010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010105110e01010101010101010101010f08090101010101010506010100000101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010102030401010101010101010101010101010105060101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010100004c000000640000000
000000000000000b50000002d0000000000000000000000b60000002e0000002900aa000000
0000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000
22
00454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000
400000003010800050000000b0200000000050000000c022e00b600030000001e0004000000
07010400040000000701040039110000410b2000cc002e00b600000000002e00b6000000000
028000000b60000002e00000001000800000000000000000000000000000000004800000000
00000000000000ffffff00d4ffff0072009b00ffeaba00009bd400eaba720000009b00ba720000ffff
ea00eaffff000072ba00ffd49b009b009b00ffffd40072baea00d49b00009b000000729bd4009bd
4ff00baeaff00ffd4ba00ba9bba00ba7272009b72ba007272ba00727200009bbaea00729b9b00d
4ba720072000000bad4ba0000007200d49b7200eaffea00bababa00eaffd400eaeaba00720072
00eaba9b00ba729b009b0072009b9b9b00d49b9b009b9bd400ead4ba00727272009b7272009
bd4ea00bad4ea00babaea00babad40072729b00bad4ff00d4ffea00d4ffd400eababa009bd4d40
0729b8f009b9b72009bc3ba0072bad40000727200d4eaba00baeaea00d4d49b00ba9b9b00d4b
aba00ffd4d400ffeaea00eaeaff00d7ba720001010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010139060101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010139060
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
24
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010139060101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010139060101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
26
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101020700000c01050010010105001001130c0228090f110e1
3000c0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101390601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101020d0e010a180e01141709050c141709050c1421012c0e134144130c01050
601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100
000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010a180e01010a180e011310010f061310010f060a180e0f06142701023801010f0c010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0c
0101010a180e010f06010f060f06010f47433d211317372b010a160901020d0e0101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010139060101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010a180e010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010a180e01010101022809010146221
80e011310010f061310010f061311390041071001012c0e01010f06010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010f0c01010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010112040101010113060101010207110e01141
709050c141709050c0101010101010101013504010114170901010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101011310010101130000001e040101010508360710
0101010113060105110e132e00000c01142000000c14201e3f070601010f000c010f000601131
e0401010a0b0809131e040101130601130601010101050c010101010a180e01010500080901
0500080901010101010101010a0b0c01010a180e01010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010139060101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101020304010101050c011b040101010114341035040101011
417360d37380228090203040f080901010f060a0b10320e01130c33090f0c0101131d180e010
20d390c131d180e0114170914210101010a1904010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101050c0101010101010101010101010101010101010101010
28
101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101131001010101050c010101010101010f0601010101010a0b00060
1010a180e0113060114200809131001020d0e010114210101142101010f06023801020d0e01
0f060238010a19040a180e0101020d0e0101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101050c01010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010a190401010101120401010101142d192e040101010101121f260401010f1
00113100a19040101020304022a2b012c24180e01022822450f0c012c0e020d24450f0c012c0e
01051e0412040101020d0e01010100000000000000000000000000000000000000000000000
000000101010506010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101390601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101130601010101020d0e010101010511240b1001010114200c0a0b10010105001e0401
13000008091420000c050c0207000008221904051e0401050c020d0e051e0401050c051e250b
1e040101020d0e0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010f0601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100
000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011427010
12c0e14170914290e0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1020d0e01010101010101010101010101010101010500000c0101010101010101010101050c
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010114200000000601
130000060101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010a160901010101010101010101010101010a1904
0101010101010101010101010101010101330902280901010101010101010101050c0101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013906010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010f0809010101010101010101010101010112040101010
10101010101130c0228090f110e0a0b1e2e040101010101010101010a1904010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f06010101010101010
1011421012c0e1341440228220b0c0101010101010101010228090101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010114170901010101010101010a18
30
0e0f061427010a1609142701010101010101010113060101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010139060101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101011204010101010101010a433d2113173
72b0101050c022b01010101010101010a190401010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010114170901010101010101131139004107100101
0a0b1e420e01010101010101130601010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101011417090101010101010101010101010101010101010
1010101010101010f1001010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010139060000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010139061
80e010101010101010101010a180e0101010101010101010101130809010101010101010101
01010101010101010a190401010101010101010101010101010101010101010101010113080
90101010101010101010101010101010101050000110e010101010101010101010101010101
0101010114260401010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a1
80e0101010101010101010101010101010101010101010101010101050809010000050c0101
0101010101010101010f0c01010101010101010101010113060101010101010101010101010
101010101011204010101010101010101010101010101010101010101010101011306010101
32
01010114260401010101010101011204010f080901050809010101010101010101010101010
228090101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010112040101
010101010101010101010101010101010101010101010101011421010000133b20000601010
a0b0010051e3c2e00000c01020700110e010a0b110e01010101142000110e010a0b00083d00
110e353e1e1f20100114201e3f070601010f000c01020700110e010a0b110e01010101010228
09010500060a0b1e0401010f001e2f0e01011421010101010508360710010101010f0c010101
050000000c01011420110e010f00000c0101010101010101010113060113060a0b0601130006
0f000613060105110e0a0b0840201e3f07060101011204000014170902030401131001131e04
0228090203041306011308090f060101010101010f0c010f08091310010f08090f1014210a0b1
001010f060a0b10320e01130c33091306011308090f06010101010101010f0c0101020d0e011
20401010a190402070c010101120401010101143410350401010a180e010101011417090101
01010f0601020304020d0e0101010101010101011417091421010a19041b04010f0c01141736
0d3738020d393a060a0b10320e01010f0600000a180e010f06010f06010228090a180e011306
1310010a19040f060101010101010f0601020d0e0f060113100113100a180e02280901131001
020d0e0101142101011310010a19040f060101010101010a180e010101050c13080901010105
0c0113060101010f0601010101010f0601010101020d0e01010101141709010f000000000830
080901050c0101010101010101010a19040a180e0114173104011421010a0b00060101020d0
e131001020d0e010101131000000112040112040113080913000c010f100113100203040105
0c142604142701010102030402280914290e13100a0b0c0112040a190401020304022a2b012
c24180e0102030401050c1426041427010101020d0e0101011300000c010101011308091417
0901011310010101142d192e04010101020d0e0101010114170901022b010f0601131001010
50c14200000000000060101051e04120401010f2f040102280901121f260401020d0e0203040
22a2b01010113100000010f1d0b080901010f001e1f17090105001e040114200008090113000
0100101010102070000000c14210101142101010f06010f0c01011420000c050c02070000080
914200008090113000010010101020d0e0101011417220b06010101010f0011230e01011310
010101010511240b1001010a180e01010101141709010113060f060114210101050c0101010
10101010101051e250b1e0401010a1904010a190414200c0a0b10020d0e011420000c050c01
010f06000001141709141709010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010a180e0101010a1904010f06010101010101010101010f0601010101
01010101010101010f0c01010a0b1a17090101011b1c0601020d0e0203040101010101010101
01010101010101010101130c010101010101010101010101010101010101010101011204000
0010a0b0c011204010113060101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010113060101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010f0c0101011300080905000601010101010101010112040101010101010101
01010101020d0e0101011308090101010a0b060101130000060101010101010101010101010
10101010114150f0c010101010101010101010a160901010101010101010f100100000101020
700080901010a0b0c0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
34
010a0b0c0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101020d0e01010101010101010101010101010101010f1001010101010101010101010101
010203040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10105110e01010101010101010101010f080901010101010105060101000001010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
020304010101010101010101010101010101050601010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010100000c00000040092900aa000
000000000002e00b60000000000040000002701ffff030000000000
Γυναίκες: το 0,85 της τιμής των ανδρών.
Χορήγηση: Το Mycazole λαμβάνεται από το στόμα με λίγο νερό.
2.7. Υπερδοσολογία Αντιμετώπιση: Σε περίπτωση λήψεως υπερβολικής δόσης γίνεται
συμπτωματική θεραπεία (λήψη υποστηρικτικών μέτρων και εφ΄ όσον είναι αναγκαία η
πλύση του στομάχου). Επειδή η φλουκοναζόλη αποβάλλεται διά των ούρων, η εφαρμογή
αιμοδιύλισης επί 3 ώρες μειώνει τις πυκνότητες του φαρμάκου στο πλάσμα κατά 50%. Σε
περίπτωση λήψης υπερβολικής δόσης επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων στο
τηλέφωνο: 210-7793777.
2.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η φλουκοναζόλη είναι κατά κανόνα καλώς ανεκτή. Οι πιο
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών
μελετών και σχετίζονται με τη φλουκοναζόλη είναι: Διαταραχές νευρικού συστήματος:
κεφαλαλγία. Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: κοιλιακό άλγος, διάρροια,
μετεωρισμός, ναυτία. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Εξάνθημα.
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων οδών: Ηπατική τοξικότητα
συμπεριλαμβανομένων σπάνιων περιπτώσεων θανάτων, αυξημένες τιμές αλκαλικής
φωσφατάσης, χολερυθρίνης, SGOT, και SGPT. Σε μερικούς ασθενείς και ιδιαίτερα σε
ασθενείς με βαριές υποκείμενες νόσους όπως το AIDS και ο καρκίνος, κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με φλουκοναζόλη και συγκριτικά φάρμακα, έχουν παρατηρηθεί διαταραχές της
νεφρικής λειτουργίας, της λειτουργίας του αιμοποιητικού συστήματος καθώς και ηπατικές
διαταραχές (βλέπε 2.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση),
αλλά η κλινική σημασία και η αιτιολογική συσχέτιση με τη θεραπεία είναι αμφίβολη. Από
την αποκτηθείσα εμπειρία, μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, έχουν
αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες: Διαταραχές του αιμοποιητικού και
του λεμφικού συστήματος: Λευκοπενία συμπεριλαμβανομένων της ουδετεροπενίας,
ακοκκιοκυτταραιμίας και θρομβοκυτοπενίας. Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος: Αναφυλαξία (συμπεριλαμβάνονται αγγειοοίδημα, οίδημα προσώπου,
κνησμός, κνίδωση). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:
Υπερχοληστεριναιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία, υποκαλιαιμία. Διαταραχές νευρικού
συστήματος: Ζάλη, σπασμοί, διαταραχές της γεύσης. Καρδιαγγειακές διαταραχές:
Παράταση διαστήματος QT,
torsade de pointes
(βλέπε 2.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και
ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση). Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος:
Δυσπεψία, έμετος. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων οδών: Μη
φυσιολογική ηπατική λειτουργία, ηπατίτιδα, ηπατοκυτταρική νέκρωση, ίκτερος.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Αλωπεκία, αποφολιδωτικές
διαταραχές του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου STEVENS-JOHNSON και
τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Παιδιατρικοί πληθυσμοί: Το προφίλ και η επίπτωση των
ανεπιθύμητων ενεργειών καθώς και τα μη φυσιολογικά εργαστηριακά ευρήματα που
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών σε παιδιά είναι συγκρίσιμα με εκείνα
που παρατηρούνται στους ενήλικες.
2.9. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια
δόση: Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς σε κανονικά χρονικά διαστήματα και
παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εν
τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά
συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.
2.10. Ημερομηνία λήξης προϊόντος: Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην χρησιμοποιήσετε το φάρμακο.
2.11. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: Δεν προβλέπονται ιδιαίτερες
προφυλάξεις για τη διατήρηση του προϊόντος, πέραν από τις γενικές για τις κάψουλες.
Διατήρηση κάτω από 30
°
C σε ξηρό μέρος.
2.12. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φυλλαδίου: 09/2009.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια
άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το
φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας
36
πρόβλημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το
φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας, είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή
κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, γιατί η ζέστη και η υγρασία
μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να γίνει επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μη κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
Όλα τα φάρμακα πρέπει να φυλάγονται σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.