ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Panadol Cold & Flu
®
(500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο
Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
Το παρόν φάρμακό σας διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή. Πάντως
πρέπει να παίρνετε το Panadol Cold & Flu
®
προσεκτικά για να έχετε τα
καλύτερα αποτελέσματα.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες
πληροφορίες ή συμβουλές.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1 Τι είναι το Panadol Cold & Flu
®
και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Panadol Cold & Flu
®
3 Πώς να πάρετε το Panadol Cold & Flu
®
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πως να φυλάσσεται το Panadol Cold & Flu
®
6. Λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Panadol Cold & Flu
®
και ποια είναι η χρήση
του
Το Panadol Cold & Flu
®
χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τα
συμπτώματα της ρινικής συμφόρησης όταν συνδυάζεται με πυρετό και / ή
πόνο όπως πονόλαιμος, πόνος των παραρρινίων ή πονοκέφαλος κατά το
κοινό κρυολόγημα ή τη γρίπη. Το παρόν φάρμακο περιέχει δύο δραστικά
συστατικά. Την παρακεταμόλη η οποία έχει αναλγητική και αντιπυρετική
δράση. Την υδροχλωρική ψευδοεφεδρίνη η οποία είναι ένα
αποσυμφορητικό που ανακουφίζει από την ρινική συμφόρηση και
διευκολύνει την αναπνοή χωρίς να προκαλεί υπνηλία.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Panadol Cold &
Flu
®
(Σύμβολο Χ) Μην πάρετε το Panadol Cold & Flu
®
:
Εάν είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση στην παρακεταμόλη, την
υδροχλωρική ψευδοεφεδρίνη ή άλλα συμπαθητικομιμητικά (όπως
αποσυμφορητικά, κατασταλτικά της όρεξης ή διεγερτικά φάρμακα
που ονομάζονται αμφεταμίνες) ή σε κάποιο από τα συστατικά του
(αναφέρονται στο κεφ. 6).
Εάν πάσχετε από υπέρταση, υπερλειτουργία τoυ θυρεοειδούς
αδένα, υπερτροφία του προστάτη, καρδιαγγειακή νόσο, γλαύκωμα
(αύξηση της πίεσης στα μάτια).
Εάν έχετε πρόβλημα στους νεφρούς, εκτός αν σας το πει ο γιατρός
σας.
Εάν έχετε πάρει μέσα στις τελευταίες 2 εβδομάδες φάρμακα που
είναι αναστολείς της μονοαμινο-οξειδάσης (ΜΑΟ), τα οποία
συνταγογραφούνται συνήθως για την κατάθλιψη.
Εάν παίρνετε το φάρμακο μοκλοβεμίδη για την κατάθλιψη, β-
αναστολείς για την υψηλή πίεση, τα αντιβιοτικά φουραζολιδόνη ή
λινεζολίδη, κατασταλτικά της όρεξης ή διεγερτικά φάρμακα που
ονομάζονται αμφεταμίνες (χρησιμοποιούνται κάποιες φορές για τη
θεραπεία της αδυναμίας συγκεντρώσεως ή την υπερβολική
υπνηλία).
Για περισσότερες από 5 ημέρες εκτός αν σας το συστήσει ο
γιατρός σας.
Εάν είστε κάτω των 12 ετών.
Μην παίρνετε το φάρμακο μαζί με άλλα προϊόντα που περιέχουν
παρακεταμόλη.
Μην παίρνετε το φάρμακο μαζί με άλλα προϊόντα για τη γρίπη, το
κρυολόγημα ή άλλα αποσυμφορητικά.
(Σύμβολο !) Οδήγηση και χειρισμός μηχανών:
Το φάρμακο αυτό μπορεί να προκαλέσει ζάλη ως ανεπιθύμητη ενέργεια
γεγονός που μπορεί να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών.
(Σύμβολο !) Ρωτήστε το γιατρό προτού πάρετε αυτό το φάρμακο:
Αν πρόκειται να υποβληθείτε σε γενική αναισθησία ή έχετε ηπατική
ανεπάρκεια συμπεριλαμβανομένης και της ηπατικής νόσου αλκοολικής
αιτιολογίας, σακχαρώδη διαβήτη, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ή
φαιοχρωμοκύτωμα (όγκος πλησίον των νεφρών).
(Σύμβολο !) Χρήση άλλων φαρμάκων:
Μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε αυτό το
φάρμακο εάν σας έχουν χορηγηθεί με ιατρική συνταγή φάρμακα,
ιδιαίτερα:
αντιπηκτικά (χρησιμοποιούνται για την αραίωση του αίματος π.χ.
βαρφαρίνη)
μετοκλοπραμίδη ή δομπεριδόνη (για τη ναυτία [αισθάνεστε άρρωστοι]
ή τον έμετο [είστε άρρωστοι]),
χολεστυραμίνη (για τη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα),
φάρμακα για την υψηλή πίεση
φάρμακα για την κατάθλιψη (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά)
διττανθρακικό νάτριο (χρησιμοποιείται για τη δυσπεψία και μερικές
νεφρικές παθήσεις)
(Σύμβολο !) Κύηση και θηλασμός:
Μην πάρετε Panadol Cold & Flu
®
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και
του θηλασμού.
3. Πώς να πάρετε το Panadol Cold & Flu
®
(Σύμβολο ) Παίρνετε τα δισκία με ένα ποτήρι νερό.
Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων):
Πάρτε 2 δισκία μέχρι και 3 φορές την ημέρα, κάθε 4 ώρες, εφόσον
χρειάζεται.
Μην παίρνετε περισσότερα από 6 δισκία (3 δόσεις) μέσα σε 24
ώρες.
Έφηβοι 12 έως 18 ετών:
Δώστε 1 με 2 δισκία κάθε 4 ώρες, εφόσον χρειάζεται.
Μη δίνετε περισσότερα από 6 δισκία μέσα σε 24 ώρες.
(Σύμβολο !)
Μην παίρνετε τα δισκία πιο συχνά από κάθε 4 ώρες.
Μην παίρνετε τα δισκία για περισσότερο από 5 ημέρες.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση από την κανονική:
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια
ακόμη και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρής
βλάβης του ήπατος.
Εάν τα συμπτώματα επιμένουν μιλήστε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Panadol Cold & Flu
®
μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους
τους ανθρώπους.
Σταματήστε να παίρνετε αυτό το φάρμακο και ενημερώστε το
γιατρό σας αμέσως εάν εμφανίσετε:
Αλλεργικές αντιδράσεις όπως δερματικά εξανθήματα ή κνησμό,
μερικές φορές με αναπνευστικά προβλήματα (ή ένα συριγμό όταν
αναπνέετε) ή οίδημα στα χείλη, τη γλώσσα, το λαιμό ή το
πρόσωπο. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες
(εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 1.000 ασθενείς).
Αναπνευστικά προβλήματα, ειδικότερα αν έχετε εμφανίσει μία
παρόμοια αντίδραση με την ασπιρίνη ή άλλα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
πολύ σπάνιες (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 10.000
ασθενείς).
Δερματικά εξανθήματα ή απολέπιση ή έλκη στο στόμα. Αυτές οι
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες (εμφανίζονται σε
λιγότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς).
Ανεξήγητους μώλωπες ή αιμορραγία ή λοιμώξεις όπως πονόλαιμος.
Αυτά μπορεί να είναι σημάδια πολύ σπάνιων αλλαγών στο αίμα.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται σε λιγότερους από
1 στους 10.000 ασθενείς.
Δυσκολίες στην ούρηση. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι
συχνές (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 100 ασθενείς)
και είναι πιο πιθανό να εμφανισθούν εάν πάσχετε από υπερτροφία
του προστάτη.
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν. Μιλήστε
στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν εμφανίσετε τις παρακάτω:
Ναυτία (αισθάνεστε άρρωστοι), έμετο (είστε άρρωστοι),
ξηροστομία, διαταραχή του ύπνου, νευρικότητα και ζάλη. Αυτές οι
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συχνές (εμφανίζονται σε λιγότερους
από 1 στους 10 ασθενείς).
Ταχύ ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, ταραχή και ανησυχία. Αυτές
οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συχνές (εμφανίζονται σε
λιγότερους από 1 στους 100 ασθενείς).
Υψηλή πίεση και παραισθήσεις είναι σπάνιες ανεπιθύμητες
ενέργειες (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 1.000
ασθενείς).
Το φάρμακο αυτό είναι πιθανό να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες τις οποίες
δεν μπορείτε να παρατηρήσετε εσείς. Αυτές περιλαμβάνουν αλλαγές σε
μερικά αποτελέσματα εξετάσεων του ήπατος.
Εάν έχετε μία ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμη και κάποια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
5. Πώς να φυλάσσεται το Panadol Cold & Flu
®
Πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος αθέατο και απρόσιτο για τα
παιδιά.
Μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο blister και την εξωτερική συσκευασία (ΗΜ.ΛΗΞΗΣ:).
Μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αν παρατηρήσετε ότι τα δισκία
θρυμματίζονται εύκολα.
Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25
ο
C.
6. Λοιπές πληροφορίες
Δραστική Ουσία: Κάθε δισκίο περιέχει Παρακεταμόλη 500 mg και
Ψευδοεφεδρίνη Υδροχλωρική 30 mg.
Έκδοχα: Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική E460, Πυριτίου διοξείδιο
κολλοειδές άνυδρο E551, Στεατικό οξύ E570, Μαγνήσιο στεατικό E572,
Άμυλο προζελατινοποιημένο, Ποβιδόνη, Κροσποβιδόνη, Καρμελλόζη
νατριούχος διασταυρούμενη E468, Υπρομελλόζη E464,
Πολυαιθυλενογλυκόλη, Κηρός καρναούβης E903, Ινδικοκαρμίνιο E132
Εμφάνιση του Panadol Cold & Flu
®
και περιεχόμενο της
συσκευασίας
Τα δισκία είναι μπλέ και λευκά και φέρουν χαραγμένο τον αριθμό 2 μέσα
σε ένα κύκλο.
Τα κουτιά περιέχουν 2, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 24, 30 ή 32 δισκία (μπορεί να
μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες).
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι
τηλ.: 210 6882100
Παραγωγός
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ (ΕΡΓ. Β΄ ΑΝΘΟΥΣΑ).
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον
Δεκέμβριο 2009.
Το Panadol Cold & Flu
®
είναι σήμα του ομίλου εταιρειών της GlaxoSmithKline.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις ακόλουθες ονομασίες:
Ελλάδ
α
Panadol Cold & Flu 500mg / 30mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
δισκία
Ιρλανδί
α
Panadol Fever and Congestion Film-coated Tablets Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine Hydrochloride 30 mg
Ηνωμέ
νο
Βασίλε
ιο
Panadol Cold and Flu 500 mg/ 30 mg Film-coated Tablets