ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1.1 Ονομασία
BICALUT, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 50mg/tab
1.2 Σύνθεση
Δραστική ουσία : bicalutamide
Έκδοχα: lactose monohydrate, povidone K-25, sodium starch glycollate, magnesium stearate
Eπικάλυψη: opadry white OY-S-9622 (που αποτελείται από: hypromellose, titanium dioxide
E 171, propylene glycol)
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή
Eπικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
1.4 Περιεκτικότητα
Κάθε δισκίο περιέχει 50mg bicalutamide
1.5 Περιγραφή-Συσκευασία
Διατίθενται σε συσκευασία των 28 δισκίων (2 blisters των 14 δισκίων).
1.6 Φαρμακοτεχνική κατηγορία
Aντιανδρογόνο
1.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας
NEXUS MEDICALS A.E.
Λεωφ. Μαρκοπούλου–Σουνίου
190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. 229 90 41 350
Fax: 229 90 41 354
E-Mail: info@nexusmedicals.gr
1.8 Παρασκευαστής
GENEPHARM A.E.
18
ο
χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
153 51 Παλλήνη Αττικής
Τηλ. 210 60 39 336
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο φάρμακο που
σας χορήγησε ο γιατρός σας, το BICALUT 50mg. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά.
Θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να σας τα εξηγήσουν όλα. Εάν
έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
2.1 Γενικές πληροφορίες
Το BICALUT 50mg ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αντιανδρογόνα. Αυτό
σημαίνει ότι παρεμποδίζει ορισμένες από τις δράσεις των ανδρογόνων (ανδρικές γεννητικές
ορμόνες) στον οργανισμό.
2.2 Ενδείξεις
Αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με θεραπεία με
LHRH ανάλογα ή χειρουργικό ευνουχισμό.
2.3 Αντενδείξεις
Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό σας εάν είχατε πάρει παλιότερα
BICALUT 50mg και εμφανίσατε αλλεργική αντίδραση στο δραστικό συστατικό του
(bicalutamide) ή σε οποιαδήποτε από τα περιεχόμενα έκδοχα.
Το BICALUT 50mg δεν πρέπει να λαμβάνεται από γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των
εγκύων και των γυναικών που θηλάζουν.
Το BICALUT 50mg δεν πρέπει να λαμβάνεται μαζί με τερφεναδίνη, αστεμιζόλη ή σιζαπρίδη.
Το BICALUT 50mg δεν πρέπει να λαμβάνεται από παιδιά.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση
2.4.1 Γενικά
Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν πάσχετε από κάποια
δυσλειτουργία ή ασθένεια που επηρεάζει το συκώτι. Το BICALUT 50mg πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Λόγω
της πιθανότητας εμφάνισης ηπατικών αλλαγών θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος της
ηπατικής λειτουργίας. Τα περισσότερα περιστατικά αναμένεται να εμφανισθούν μέσα στους
6 πρώτους μήνες. Αν οι αλλαγές στην ηπατική λειτουργία είναι σοβαρές, το φάρμακο πρέπει
να διακοπεί.
Εάν εισαχθείτε σε νοσοκομείο, ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι παίρνετε BICALUT
50mg.
Σταματήστε να παίρνετε το BICALUT 50mg μόνο εάν σας το πει ο γιατρός σας.
2.4.2 Ηλικιωμένοι
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις.
2.4.3 Κύηση
Το BICALUT 50mg αντενδείκνυται στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων.
2.4.4 Γαλουχία
Το BICALUT 50mg αντενδείκνυται στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που
θηλάζουν.
2.4.5 Παιδιά
Το BICALUT 50mg αντενδείκνυται στα παιδιά.
2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Το BICALUT 50mg θεωρείται απίθανο να επιδράσει αρνητικά στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων. Ωστόσο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σποραδικά μπορεί να
παρατηρηθεί υπνηλία. Ασθενείς που εμφανίζουν τέτοια επίδραση πρέπει να προσέχουν
ιδιαίτερα.
2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα
Τα δισκία BICALUT 50mg περιέχουν μεταξύ των άλλων αδρανών συστατικών (έκδοχα),
λακτόζη και διοξείδιο του τιτανίου, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ένα
μικρό αριθμό ασθενών που είναι ευαίσθητοι σε αυτά τα συστατικά. Κάθε δισκίο περιέχει
63mg μονοϋδρικής λακτόζης.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγοράσατε χωρίς συνταγή γιατρού.
Ειδικά, ενημερώστε το γιατρό εάν παίρνετε αντιπηκτικά από το στόμα (για να εμποδίστε τη
δημιουργία θρόμβων στο αίμα), κυκλοσπορίνη (για την καταστολή του ανοσοποιητικού σας
συστήματος) ή αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου.
Αντενδείκνυται η συγχορήγηση με ορισμένα αντιϊσταμινικά (τερφεναδίνη, αστεμιζόλη) και
σιζαπρίδη (για ορισμένους τύπους δυσπεψίας). Στις περιπτώσεις που χορηγείται BICALUT
50mg σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη κουμαρινικά αντιπηκτικά (π.χ. βαραφρίνη),
συνιστάται να παρακολουθείται στενά ο χρόνος προθρομβίνης.
Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν το BICALUT 50mg λαμβάνεται μαζί με άλλα φάρμακα που
μπορεί να αναστείλλουν την οξείδωση του φαρμάκου πχ. σιμετιδίνη και κετοκοναζόλη.
Θεωρητικά, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένες συγκεντρώσεις του BICALUT
50mg στο αίμα που θεωρητικά μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των ανεπιθύμητων
ενεργειών.
2.6 Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης
Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για το πότε και πώς να παίρνετε τα δισκία σας.
Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι.
Η συνήθης δόση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, είναι 1 δισκίο μία φορά
την ημέρα. Η θεραπεία με BICALUT 50mg πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την
έναρξη της θεραπείας με ένα LHRH ανάλογο ή μαζί με χειρουργικό ευνουχισμό.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της δοσολογίας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια ηπατική ανεπάρκεια.
Αυξημένη συσσώρευση του φαρμάκου μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με μέτρια έως
σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.
Καταπίνετε το δισκίο ολόκληρο με ένα ποτήρι νερό.
Προσπαθήστε να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια ώρα κάθε ημέρα.
Μη σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία σας ακόμη και εάν αισθάνεστε καλά, εκτός εάν σας
το πει ο γιατρός σας.
2.7 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση
Εάν πάρετε περισσότερα δισκία από την κανονική σας δόση, απευθυνθείτε στο γιατρό σας ή
στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως με όλα τα φάρμακα, μετά τη χορήγηση του BICALUT 50mg μπορεί να παρουσιαστούν
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως, εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα παρακάτω:
Έντονη δυσκολία, στην αναπνοή (δύσπνοια) ή ξαφνική επιδείνωση της δύσπνοιας,
πιθανόν με βήχα ή πυρετό. Σπάνια, κάποιοι ασθενείς (1 έως 10 στους 1000)
παρουσιάζουν μια λοίμωξη του αναπνευστικού, που λέγεται διάμεση πνευμονοπάθεια.
Σοβαρός κνησμός του δέρματος, οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και / ή
στο λάρυγγα που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση. Και αυτές οι
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες (εμφανίζονται σε 1 έως 10 στους 1000 ασθενείς).
Ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται πολύ συχνά (σε περισσότερους από 10 ανά 100 ασθενείς)
είναι:
ευαισθησία ή αύξηση των μαστών
εξάψεις
Συχνά (σε 1 έως 10 ανά 100 ασθενείς) εμφανίζονται:
ναυτία
διάρροια
κνησμός
αίσθημα αδυναμίας
κίτρινο δέρμα και μάτια (ίκτερος)
Σπάνια 1 έως 10 ανά 1000 ασθενείς παρουσιάζουν:
έμετο
ξηροδερμία
Επίσης σπάνια έχουν παρατηρηθεί καρδιαγγειακές επιδράσεις και θρομβοκυτοπενία.
Ηπατικές μεταβολές (αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών, χολόσταση και ίκτερος), σπάνια
σοβαρές, παρατηρήθηκαν με το bicalutamide 50mg. Οι αλλαγές αυτές ήταν συχνά παροδικές
και αναστέλλονταν ή βελτιώνονταν με τη συνέχιση της θεραπείας ή μετά τη διακοπή της.
Επίσης, μπορεί κατά την κρίση του γιατρού να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ηπατικής
λειτουργίας.
Επιπλέον, οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες κατά τη
διάρκεια θεραπείας με bicalutamide 50mg, και ένα LHRH ανάλογο (ως πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες του φαρμάκου κατά τη γνώμη των κλινικών ερευνητών, με συχνότητα 1%).
Δεν έχει αποδειχθεί αιτιατή σχέση αυτών των ενεργειών με τη φαρμακευτική αγωγή και
μερικές από τις ενέργειες που έχουν αναφερθεί είναι αυτές που συνήθως εμφανίζονται σε
ηλικιωμένους ασθενείς:
Καρδιαγγειακό σύστημα: καρδιακή ανεπάρκεια
Γαστρεντερικό σύστημα: ανορεξία, ξηροστομία, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα,
μετεωρισμός
Κεντρικό νευρικό σύστημα: ζάλη, αϋπνία, υπνηλία, μειωμένη libido
Αναπνευστικό σύστημα: δύσπνοια
Ουροποιητικό σύστημα: ανικανότητα, νυκτουρία
Αίμα: αναιμία
Δέρμα & εξαρτήματα αυτού: αλωπεκία, εξάνθημα, εφίδρωση, δασυτριχισμός
Μεταβολισμός & διατροφή: σακχαρώδης διαβήτης, υπεργλυκαιμία, οίδημα, αύξηση
βάρους, απώλεια βάρους
Ολοκλήρου του σώματος: Γαστρικός πόνος, θωρακικός πόνος, πονοκέφαλος, πόνος,
πυελικός πόνος, ρίγη
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση
Πρέπει να παίρνετε το BICALUT 50mg σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Ωστόσο, εάν
παραλείψετε μία δόση, μην πάρετε άλλη για να την αναπληρώσετε. Συνεχίστε το κανονικό
σας πρόγραμμα.
2.10 Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
0
C.
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών
9-8-2005
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό
σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για
κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το
φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας
πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το
φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή
κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία
μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία
σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα
παιδιά.
4. Τρόπος διάθεσης
Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.