ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Vesicare 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Vesicare 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ηλεκτρική σολιφενασίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια
με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1 Τι είναι το Vesicare και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Vesicare
3 Πώς να πάρετε το Vesicare
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Vesicare
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VESICARE ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Η δραστική ουσία του Vesicare ανήκει στην κατηγορία των αντιχολινεργικών. Αυτά τα φάρμακα
χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τη δραστηριότητα της υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης. Αυτό
σας επιτρέπει να περιμένετε περισσότερο προτού χρειαστεί να πάτε στο μπάνιο και αυξάνει την
ποσότητα των ούρων που μπορεί να κρατήσει η ουροδόχος κύστη σας.
Το Vesicare χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων μιας πάθησης που λέγεται
υπερλειτουργική ουροδόχος κύστη. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν: την έντονη και ξαφνική
επιτακτικότητα ούρησης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, τη συχνή ούρηση ή την ακράτεια ούρων
λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης στο μπάνιο.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VESICARE
Μην πάρετε το Vesicare
- εάν έχετε ανικανότητα να ουρήσετε ή να αδειάσετε πλήρως την ουροδόχο κύστη σας
(κατακράτηση ούρων)
- εάν έχετε σοβαρή πάθηση του στομάχου ή του εντέρου (περιλαμβανομένου του τοξικού
μεγάκολου, μιας επιπλοκής που σχετίζεται με την ελκώδη κολίτιδα)
- εάν πάσχετε από τη μυϊκή νόσο που ονομάζεται μυασθένεια gravis, η οποία μπορεί να
προκαλέσει εξαιρετική αδυναμία ορισμένων μυών
- εάν πάσχετε από αυξημένη πίεση στους οφθαλμούς, με προοδευτική απώλεια όρασης
(γλαύκωμα)
- εάν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη σολιφενασίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό
του Vesicare
- εάν υποβάλλεστε σε νεφρική διύλιση
- εάν έχετε σοβαρή ηπατική νόσο
- εάν πάσχετε από σοβαρή νεφρική νόσο ή μέτρια ηπατική νόσο ΚΑΙ συγχρόνως υποβάλλεστε
1
σε θεραπεία με φάρμακα που μπορούν να μειώσουν την απομάκρυνση του Vesicare από το
σώμα (για παράδειγμα, κετοκοναζόλη). Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας θα σας ενημερώσει σε
αυτή την περίπτωση.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε ή είχατε ποτέ κάποια από τις παραπάνω παθήσεις προτού
ξεκινήσει η θεραπεία με Vesicare.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Vesicare
εάν έχετε πρόβλημα να αδειάσετε την ουροδόχο κύστη σας (= απόφραξη ουροδόχου κύστης) ή
έχετε δυσκολία κατά την ούρηση (π.χ. μικρή ροή ούρων). Ο κίνδυνος συσσώρευσης ούρων
στην ουροδόχο κύστη (κατακράτηση ούρων) είναι πολύ υψηλότερος.
εάν έχετε κάποια απόφραξη του πεπτικού συστήματος (δυσκοιλιότητα).
εάν διατρέχετε κίνδυνο επιβράδυνσης του πεπτικού σας συστήματος (οι κινήσεις του στομάχου
και των εντέρων). Ο γιατρός σας θα σας έχει ενημερώσει σε αυτή την περίπτωση.
εάν πάσχετε από σοβαρή νεφρική νόσο.
εάν έχετε μέτρια ηπατική νόσο.
εάν έχετε ρήξη στομάχου (κήλη οισοφαγικού τρήματος) ή δυσπεψία.
εάν έχετε μια νευρική διαταραχή (αυτόνομη νευροπάθεια).
Το Vesicare δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ή εφήβους κάτω των 18 ετών.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε ή είχατε κάποια από τις παραπάνω παθήσεις προτού ξεκινήσει η
θεραπεία με Vesicare.
Πριν ξεκινήσετε το Vesicare, ο γιατρός σας θα αξιολογήσει αν υπάρχουν άλλες αιτίες για την ανάγκη
σας για συχνή ούρηση (για παράδειγμα καρδιακή ανεπάρκεια (ανεπαρκής ισχύς άντλησης της
καρδιάς) ή νεφρική νόσος). Αν έχετε ουρολοίμωξη, ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει ένα
αντιβιοτικό (μια θεραπεία έναντι συγκεκριμένων βακτηριακών λοιμώξεων).
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν παίρνετε:
- άλλα αντιχολινεργικά φάρμακα, οι δράσεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες και των δύο
φαρμάκων μπορεί να ενισχυθούν.
- χολινεργικά καθώς μπορεί να μειώσουν τη δράση του Vesicare.
- φάρμακα, όπως η μετοκλοπραμίδη και η σισαπρίδη, που κάνουν το πεπτικό σύστημα να
λειτουργεί ταχύτερα. Το Vesicare μπορεί να μειώσει αυτή τη δράση.
- φάρμακα, όπως η κετοκοναζόλη, η ριτοναβίρη, η νελφιναβίρη, η ιτρακοναζόλη, η βεραπαμίλη
και η διλτιαζέμη, που μειώνουν το ρυθμό με τον οποίο διασπάται το Vesicare από το σώμα.
- φάρμακα όπως η ριφαμπικίνη, η φαινυτοΐνη και η καρβαμαζεπίνη, καθώς μπορούν να
αυξήσουν το ρυθμό με τον οποίο διασπάται το Vesicare από το σώμα.
- φάρμακα όπως τα διφωσφονικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν
φλεγμονή του οισοφάγου (οισοφαγίτιδα).
Λήψη του Vesicare με τροφές και ποτά
Το Vesicare μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή, ανάλογα με την προτίμησή σας.
Κύηση και θηλασμός
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Vesicare αν είστε έγκυος εκτός και αν είναι σαφώς απαραίτητο.
Μη χρησιμοποιείται το Vesicare αν θηλάζετε καθώς η σολιφενασίνη μπορεί να περάσει στο μητρικό
γάλα.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Vesicare μπορεί να προκαλέσει θολή όραση και μερικές φορές υπνηλία ή κόπωση. Αν πάσχετε
από οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, μην οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Vesicare
Το Vesicare περιέχει λακτόζη. Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε ένα σπάνιο κληρονομικό
προβλήματα δυσανεξίας της γαλακτόζης, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφησης της γλυκόζης
- γαλακτόζης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VESICARE
Οδηγίες για τη σωστή χρήση
Πάντοτε να παίρνετε το Vesicare αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Πρέπει να καταπίνετε το δισκίο ολόκληρο μαζί με κάποιο υγρό. Μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς
τροφή, ανάλογα με την προτίμησή σας. Μη συνθλίβετε τα δισκία.
Η συνήθης δόση είναι 5 mg ανά ημέρα, εκτός και αν ο γιατρός σας σας πει να παίρνετε 10 mg ανά
ημέρα.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Vesicare από την κανονική
Εάν έχετε πάρει πολύ μεγαλύτερη δόση Vesicare ή αν ένα παιδί πάρει κατά λάθος Vesicare,
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν: πονοκέφαλο, ξηροστομία, ζάλη, υπνηλία
και θολή όραση, αντίληψη πραγμάτων που δεν υπάρχουν (παραισθήσεις), υπερ-ευσυγκινησία,
επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί), δυσκολία στην αναπνοή, αυξημένο καρδιακό ρυθμό (ταχυκαρδία),
συσσώρευση ούρων στην ουροδόχο κύστη (κατακράτηση ούρων) και διεσταλμένες κόρες (μυδρίαση).
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Vesicare
Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση τη συνηθισμένη ώρα, να την πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε,
εκτός αν είναι ώρα να πάρετε την επόμενη δόση σας. Ποτέ μην πάρετε περισσότερες από μία δόσεις
ανά ημέρα. Εάν έχετε αμφιβολία, να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Vesicare
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Vesicare, τα συμπτώματα υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης
μπορεί να επανεμφανιστούν ή να επιδεινωθούν. Να συμβουλεύεστε πάντοτε το γιατρό σας, αν
σκέφτεστε να διακόψετε τη θεραπεία.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Vesicare μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Το Vesicare μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες:
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι πιθανό να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10
ασθενείς)
- ξηροστομία
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι πιθανό να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 100 και
λιγότερους από 1 στους 10 ασθενείς)
- θολή όραση
3
- δυσκοιλιότητα, ναυτία, δυσπεψία με συμπτώματα όπως αίσθημα πλήρωση της κοιλίας,
κοιλιακός πόνος, ρέψιμο, ναυτία, και δυσπεψία, δυσφορία του στομάχου
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι πιθανό να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 1.000
και λιγότερους από 1 στους 100 ασθενείς)
- ουρολοίμωξη, λοίμωξη της ουροδόχου κύστης
- υπνηλία
- επηρεασμένη αίσθηση γεύσης (δυσγευσία)
- ξηρά (ερεθισμένα) μάτια
- ξηρότητα των ρινικών οδών
- γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
- ξηρότητα του φάρυγγα
- ξηροδερμία
- δυσκολία στην ούρηση
- κόπωση
- συσσώρευση υγρών στα κάτω άκρα (οίδημα)
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι πιθανό να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10.000 και
λιγότερους από 1 στους 1.000 ασθενείς)
- συσσώρευση μεγάλης ποσότητας σκληρών κοπράνων στο παχύ έντερο (ενσφήνωση κοπράνων)
- συσσώρευση ούρων στην ουροδόχο κύστη εξαιτίας ανικανότητας κένωσης τους κύστης
(κατακράτηση ούρων)
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι πιθανό να επηρεάσουν λιγότερους από 1 στους 10.000
ασθενείς)
- παραισθήσεις, σύγχυση
- ζάλη, πονοκέφαλος
- μεταβολές στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς (ηλεκτροκαρδιογράφημα), ανώμαλος
καρδιακός παλμός (κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου)
- έμετος
- κνησμός, εξάνθημα, αλλεργικό εξάνθημα
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ VESICARE
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. Μετά το πρώτο άνοιγμα των φιαλών,
τα δισκία μπορούν να φυλάσσονται για 6 μήνες. Φυλάσσετε τη φιάλη ερμητικά κλειστή.
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Vesicare μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη
ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Vesicare
- Η δραστική ουσία είναι ηλεκτρική σολιφενασίνη 5 mg ή 10 mg
- Τα άλλα συστατικά είναι άμυλο αραβοσίτου, λακτόζη μονοϋδρική, υπρομελλόζη (E464),
μαγνήσιο στεατικό, πολυαιθυλενογλυκόλη, τάλκης, τιτανίου διοξείδιο (E171), σιδήρου
οξείδιο (E172) και ύδωρ κεκαθαρμένο
Εμφάνιση του Vesicare και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Vesicare 5 mg δισκία είναι στρογγυλά, υποκίτρινα δισκία που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας
και τον κωδικό “150” στην ίδια πλευρά.
Το Vesicare 10 mg δισκία είναι στρογγυλά, ανοικτό ροζ δισκία που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας
και τον κωδικό “151” στην ίδια πλευρά.
Το Vesicare δισκία διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης των 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ή 200
δισκίων. Το Vesicare δισκία διατίθεται επίσης σε φιάλες των 100 δισκίων από HDPE με πώμα από
ΡΡ.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
Astellas Pharmaceuticals AEBE
Θουκυδίδου 1,
14565 Άγιος Στέφανος Αττικής
Τηλ.: 210 8189900
Παραγωγός
Astellas Pharma Europe BV
Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
Ολλανδία
Τηλ.:+31 71 5455745
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο: Vesicare
Ιταλία: Vesiker
Γερμανία: Vesikur
Ιρλανδία: Vesitirim
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον ΜΜ/ΕΕΕΕ
5