Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
INEGY
Δισκία 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg ή 10 mg/40 mg
Εζετιμίμπη και σιμβαστατίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, επικοινωνήστε με το
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης (βλέπε παράγραφο 4).
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το INEGY και ποιά είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το INEGY
3. Πώς να πάρετε το INEGY
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το INEGY
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το INEGY και ποια είναι η χρήση του
Το INEGY περιέχει τις δραστικές ουσίες εζετιμίμπη και σιμβαστατίνη. Το INEGY
είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την μείωση των επιπέδων της
ολικής χοληστερόλης, της "κακής" χοληστερόλης (της LDL χοληστερόλης), και
των λιπαρών ουσιών στο αίμα που ονομάζονται τριγλυκερίδια. Επιπλέον,
αυξάνει τα επίπεδα της "καλής" χοληστερόλης (HDL χοληστερόλη).
Το INEGY μειώνει την χοληστερόλη με δύο τρόπους. Η δραστική ουσία
εζετιμίμπη μειώνει την απορρόφηση της χοληστερόλης στο πεπτικό σας
σύστημα. Η δραστική ουσία σιμβαστατίνη που ανήκει στην κατηγορία των
«στατινών» αναστέλλει την παραγωγή της χοληστερόλης που παράγει ο
οργανισμός μόνος του.
Η χοληστερόλη είναι μία από τις πολλές λιπαρές ουσίες που βρίσκονται στην
κυκλοφορία του αίματος. Το σύνολο της χοληστερόλης σας αποτελείται κυρίως
από την LDL και την HDL χοληστερόλη.
Η LDL χοληστερόλη συχνά ονομάζεται «κακή» χοληστερόλη επειδή μπορεί να
συσσωρευτεί στα τοιχώματα των αρτηριών σας σχηματίζοντας πλάκα. Τελικά
αυτή η συσσώρευση πλάκας μπορεί να οδηγήσει σε στένωση των αρτηριών.
Αυτή η στένωση μπορεί να επιβραδύνει ή να εμποδίσει τη ροή αίματος σε
ζωτικά όργανα όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. Αυτή η παρεμπόδιση της ροής
1
του αίματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μία καρδιακή προσβολή ή
εγκεφαλικό.
Η HDL χοληστερόλη συχνά ονομάζεται «καλή» χοληστερόλη επειδή βοηθά στο
να κρατήσει την κακή χοληστερόλη ώστε να μην συσσωρευτεί στις αρτηρίες και
προστατεύει από την καρδιοπάθεια.
Τα τριγλυκερίδια είναι ένας άλλος τύπος λίπους στο αίμα σας που μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας.
Το INEGY χρησιμοποιείται σε ασθενείς που δεν μπορούν να ελέγξουν τα επίπεδα
χοληστερόλης μόνον με τη δίαιτα. Θα πρέπει να συνεχίσετε τη δίαιτα μείωσης
της χοληστερόλης για όσο λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.
Το INEGY χρησιμοποιείται επιπλέον στη δίαιτα μείωσης της χοληστερόλης εάν
έχετε:
αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα σας (πρωτοπαθής
υπερχοληστερολαιμία ετερόζυγος οικογενής και μη οικογενής) ή
αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα σας (μικτή υπερλιπιδαιμία):
που δεν ρυθμίζονται κατάλληλα μόνο με στατίνη
για τα οποία σας έχει ήδη χορηγηθεί μία στατίνη και εζετιμίμπη ως
ξεχωριστά δισκία
κληρονομική νόσο (ομόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία) η οποία
αυξάνει τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα σας. Μπορείτε επίσης να
λαμβάνετε και άλλες θεραπείες.
καρδιακή νόσο, το INEGY μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής,
εγκεφαλικού επεισοδίου, χειρουργικής επέμβασης για την αύξηση της ροής
του αίματος στην καρδιά ή εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω πόνου στο
θώρακα.
Το INEGY δεν βοηθά στην απώλεια βάρους.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το INEGY
Μην πάρετε το INEGY εάν:
είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στην εζετιμίμπη, στην σιμβαστατίνη, ή
σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται
στην παράγραφο 6: Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες)
έχετε ηπατικά προβλήματα
είστε έγκυος ή θηλάζετε
εάν λαμβάνετε φάρμακο(α) με μία ή περισσότερες από μία από τις
ακόλουθες δραστικές ουσίες:
ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, ποσακοναζόλη ή βορικοναζόλη
(χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των μυκητιασικών λοιμώξεων)
ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη ή τελιθρομυκίνη (χρησιμοποιούνται
στη θεραπεία των λοιμώξεων)
αναστολείς πρωτεασών HIV, όπως ινδιναβίρη, νελφιναβίρη,
ριτοναβίρη και σακουϊναβίρη (αναστολείς πρωτεασών HIV
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία λοιμώξεων HIV)
μποσεπρεβίρη ή τελαπρεβίρη (χρησιμοποιούνται στη θεραπεία
λοιμώξεων από τον ιό της ηπατίτιδας C)
2
νεφαζοδόνη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία της κατάθλιψης)
κομπισιστάτη
γεμφιβροζίλη (χρησιμοποιείται στη μείωση της χοληστερόλης)
κυκλοσπορίνη (χρησιμοποιείται συχνά σε ασθενείς με μεταμόσχευση
οργάνων)
δαναζόλη (μία τεχνητή ορμόνη που χρησιμοποιείται για την θεραπεία
της ενδομητρίωσης, μία κατάσταση κατά την οποία το εσωτερικό
τοίχωμα της μήτρας αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα).
λαμβάνετε ή έχετε λάβει τις τελευταίες 7 ημέρες ένα φάρμακο που
ονομάζεται φουσιδικό οξύ (ένα φάρμακο για βακτηριακή λοίμωξη) από του
στόματος ή ενέσιμο. Ο συνδυασμός του φουσιδικού οξέος και του INEGY
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά μυϊκά προβλήματα (ραβδομυόλυση).
Μην πάρετε περισσότερο από 10/40 mg INEGY, εάν λαμβάνετε λομιταπίδη
(χρησιμοποιείται στη θεραπεία μιας σοβαρής και σπάνιας γενετικής
κατάστασης της χοληστερόλης).
Ρωτήστε τον γιατρό σας αν δεν είστε σίγουροι εάν το φάρμακο σας αναφέρεται
παραπάνω.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Ενημερώστε τον γιατρό σας:
για οποιαδήποτε ιατρικά προβλήματα έχετε συμπεριλαμβανομένων των
αλλεργιών.
εάν πίνετε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή είχατε κάποτε ηπατική νόσο.
Μπορεί το INEGY να μην είναι κατάλληλο για σας.
εάν πρέπει να κάνετε μία χειρουργική επέμβαση. Μπορεί να χρειασθεί να
σταματήσετε τα δισκία INEGY για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
εάν έχετε Ασιατική καταγωγή, επειδή μία διαφορετική δόση μπορεί να
είναι καταλληλότερη για σας.
Ο γιατρός σας πρέπει να σας κάνει εξετάσεις αίματος πριν πάρετε το INEGY
και να ελέγξει εάν έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα ηπατικών προβλημάτων για
όσο λαμβάνετε το INEGY. Αυτό είναι ένας έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας.
Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να θέλει να κάνετε εξετάσεις αίματος για να
ελέγξει την ηπατική λειτουργία μετά την λήψη του INEGY.
Ενώ λαμβάνετε αυτό το φάρμακο, ο γιατρός σας θα ελέγξει προσεκτικά αν έχετε
διαβήτη ή εάν διατρέχετε κίνδυνο για την ανάπτυξη διαβήτη. Είναι πιθανόν να
διατρέχετε κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρων και
λιπιδίων στο αίμα σας, εάν είστε υπέρβαρος και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.
Ενημερώστε τον γιατρό σας αν έχετε σοβαρή πνευμονοπάθεια.
Πρέπει να αποφεύγεται η συγχορήγηση του INEGY με φιβράτες (ορισμένα
φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη), επειδή δεν έχει μελετηθεί η
συγχορήγηση του INEGY με φιβράτες.
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως εάν παρουσιασθεί ανεξήγητος
μυϊκός πόνος, ευαισθησία ή αδυναμία. Αυτό συμβαίνει διότι σε σπάνιες
περιπτώσεις, τα μυϊκά προβλήματα μπορεί να είναι σοβαρά,
συμπεριλαμβανομένης της μυϊκής βλάβης που οδηγεί σε νεφρική βλάβη
και πολύ σπάνια έχουν παρουσιασθεί θάνατοι.
3
Ο κίνδυνος της μυϊκής βλάβης είναι μεγαλύτερος σε υψηλότερες δόσεις του
INEGY ιδιαίτερα στη δόση των 10/80 mg. Ο κίνδυνος μυϊκής βλάβης είναι επίσης
μεγαλύτερος σε ορισμένους ασθενείς. Συζητήστε με το γιατρό σας αν συμβαίνει
κάποιο από τα ακόλουθα:
έχετε νεφρικά προβλήματα
έχετε προβλήματα του θυρεοειδούς
είστε 65 ετών ή μεγαλύτεροι
είστε γυναίκα
εάν είχατε ποτέ μυϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια θεραπείας με
φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη, που ονομάζονται «στατίνες»
(όπως σιμβαστατίνη, ατορβαστατίνη και ροσουβαστατίνη) ή φιβράτες
(όπως γεμφιβροζίλη και βεζαφιβράτη)
έχετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας μία κληρονομική μυϊκή
διαταραχή
Ενημερώστε επίσης τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν αισθάνεστε διαρκή
μυϊκή αδυναμία. Για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης σας ενδέχεται να
απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και φάρμακα.
4
Παιδιά και έφηβοι
Το INEGY δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.
Άλλα φάρμακα και INEGY
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να
πάρετε οποιοδήποτε άλλο(α) φάρμακο(α) με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
δραστικές ουσίες. Η λήψη του INEGY με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
φάρμακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μυϊκών προβλημάτων (ορισμένα από τα
οποία έχουν ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο "Μην πάρετε το
INEGY εάν").
Εάν απαιτείται να πάρετε από του στόματος φουσιδικό οξύ για
τη θεραπεία μιας βακτηριακής λοίμωξης, θα χρειαστεί να
σταματήσετε προσωρινά τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Ο
γιατρός σας θα σας ενημερώσει σχετικά με το πότε είναι
ασφαλές να ξεκινήσετε ξανά το INEGY. Η λήψη του INEGY με
φουσιδικό οξύ μπορεί να οδηγήσει σπάνια σε μυϊκή αδυναμία,
ευαισθησία ή πόνο (ραβδομυόλυση). Βλέπε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη ραβδομυόλυση στην παράγραφο 4.
κυκλοσπορίνη (χρησιμοποιείται συχνά σε ασθενείς με μεταμόσχευση
οργάνων)
δαναζόλη (μία τεχνητή ορμόνη που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της
ενδομητρίωσης, μία κατάσταση κατά την οποία το εσωτερικό τοίχωμα της
μήτρας αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα)
φάρμακα με δραστική ουσία όπως ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη,
φλουκοναζόλη, ποσακοναζόλη, ή βορικοναζόλη (χρησιμοποιούνται στη
θεραπεία των μυκητιασικών λοιμώξεων)
φιβράτες με δραστικές ουσίες όπως η γεμφιβροζίλη και η βεζαφιβράτη
(χρησιμοποιούνται στη μείωση της χοληστερόλης)
ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη ή τελιθρομυκίνη (χρησιμοποιούνται στη
θεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων).
αναστολείς πρωτεασών HIV, όπως ινδιναβίρη, νελφιναβίρη, ριτοναβίρη και
σακουϊναβίρη (χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του AIDS)
αντιιικοί παράγοντες για την ηπατίτιδα C όπως η μποσεπρεβίρη, η
τελαπρεβίρη, το elbasvir ή το grazoprevir (χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της
λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C)
νεφαζοδόνη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία της κατάθλιψης)
φάρμακα με τη δραστική ουσία κομπισιστάτη
αμιωδαρόνη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία του μη κανονικού καρδιακού
ρυθμού)
βεραπαμίλη, διλτιαζέμη ή αμλοδιπίνη (χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της
υπέρτασης, του πόνου στο στήθος που σχετίζεται με καρδιακή νόσο ή
άλλες καρδιακές παθήσεις)
λομιταπίδη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία μιας σοβαρής και σπάνιας
γενετικής κατάστασης της χοληστερόλης)
μεγάλες ποσότητες (1 γραμμάριο ή περισσότερο κάθε μέρα) νιασίνης ή
νικοτινικού οξέος (χρησιμοποιούνται επίσης στη μείωση της
χοληστερόλης)
κολχικίνη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας)
5
Όπως για τα φάρμακα που αναφέρονται παραπάνω, ενημερώστε το γιατρό σας ή
το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που χορηγούνται χωρίς συνταγή. Ιδιαίτερα,
ενημερώστε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
φάρμακα με δραστική ουσία που προλαμβάνει θρόμβους αίματος, όπως η
βαρφαρίνη, η φλουϊνδιόνη, η φαινπροκουμόνη ή η ασενοκουμαρόλη
(αντιπηκτικά)
χολεστυραμίνη (χρησιμοποιείται επίσης στη μείωση της χοληστερόλης),
επειδή επηρεάζει τη δράση του INEGY
φαινοφιβράτη (χρησιμοποιείται επίσης στη μείωση της χοληστερόλης)
ριφαμπικίνη (χρησιμοποιείται στη θεραπεία της φυματίωσης).
Επίσης θα πρέπει να ενημερώσετε οποιοδήποτε γιατρό ο οποίος σας
συνταγογραφεί ένα νέο φάρμακο ότι λαμβάνετε INEGY.
Το INEGY με τροφές και ποτά
Ο χυμός γκρέϊπφρουτ περιέχει ένα ή περισσότερα συστατικά που αλλάζουν το
μεταβολισμό ορισμένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου του INEGY. Η
κατανάλωση του χυμού γκρέϊπφρουτ πρέπει να αποφεύγεται επειδή μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο μυϊκών προβλημάτων.
Κύηση και θηλασμός
Μην παίρνετε INEGY εάν είστε έγκυος, προσπαθείτε να μείνετε έγκυος ή
υποψιάζεσθε ότι είστε έγκυος. Εάν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε INEGY,
σταματήστε αμέσως να το λαμβάνετε και επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Μην
παίρνετε INEGY εάν θηλάζετε, επειδή δεν είναι γνωστό εάν το φάρμακο
εκκρίνεται στο μητρικό γάλα.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το INEGY δεν αναμένεται να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένα άτομα έχει
αναφερθεί ζάλη μετά τη λήψη του INEGY.
Το INEGY περιέχει λακτόζη
Τα δισκία INEGY περιέχουν ένα σάκχαρο που λέγεται λακτόζη. Εάν σας έχει
ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα,
επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. Πώς να πάρετε το INEGY
Ο γιατρός σας θα καθορίσει την κατάλληλη περιεκτικότητα δισκίου για σας,
που εξαρτάται από την θεραπεία που λαμβάνετε ήδη και την ατομική σας
κατάσταση κινδύνου.
Τα δισκία δεν έχουν εγκοπή και δεν θα πρέπει να διχοτομούνται.
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε αυτό το φάρμακο, ακριβώς όπως σας έχει πει ο
γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας. Ελέγξτε με το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας
6
εάν δεν είστε σίγουροι.
Προτού πάρετε INEGY, πρέπει να είστε σε κατάλληλη διαιτητική αγωγή για
τη μείωση της χοληστερόλης.
Πρέπει να συνεχίσετε αυτή τη δίαιτα μείωσης της χοληστερόλης ενώ
λαμβάνετε INEGY.
Ενήλικες: Η δοσολογία είναι 1 δισκίο INEGY ημερησίως από το στόμα.
Χρήση σε εφήβους (ηλικίας 10 έως 17 ετών): Η δοσολογία είναι 1 δισκίο
INEGY ημερησίως από το στόμα (η μέγιστη δόση των 10mg/40mg μία φορά
ημερησίως δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται).
Η δόση INEGY 10 mg/80 mg συνιστάται μόνον σε ενήλικες ασθενείς με πολύ
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και υψηλό κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα, οι
οποίοι δεν έχουν επιτύχει το στόχο τους για τη χοληστερόλη σε χαμηλότερες
δόσεις.
Να λαμβάνετε το INEGY το βράδυ. Μπορείτε να το πάρετε με ή χωρίς τροφή.
Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει το INEGY μαζί με άλλο φάρμακο για
την μείωση της χοληστερόλης που περιέχει τη δραστική ουσία χολεστυραμίνη ή
οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που δεσμεύει τα χολικά οξέα, πρέπει να πάρετε το
INEGY τουλάχιστον 2 ώρες πριν ή 4 ώρες μετά τη λήψη του σκευάσματος που
δεσμεύει τα χολικά οξέα.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση INEGY από την κανονική
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το INEGY:
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε,
απλώς να πάρετε την κανονική σας δόση του INEGY την κανονική σας ώρα
την επόμενη ημέρα.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το INEGY:
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, γιατί μπορεί η
χοληστερόλη σας να αυξηθεί ξανά.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος,
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, το INEGY μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, παρόλο που αυτές δεν παρουσιάζονται στον καθένα (βλέπε
Παράγραφο 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το INEGY).
Οι ακόλουθες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί (μπορεί να
επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους):
μυϊκοί πόνοι
αυξήσεις των δεικτών ηπατικής (τρανσαμινάσες) ή/και μυϊκής (CK)
λειτουργίας σε εργαστηριακούς ελέγχους αίματος
7
Οι ακόλουθες, όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί (μπορεί να
επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους):
αυξήσεις των δεικτών της ηπατικής λειτουργίας σε εργαστηριακούς
ελέγχους αίματος, αυξήσεις του ουρικού οξέος στο αίμα, αυξήσεις του
χρόνου που απαιτείται για την πήξη του αίματος, πρωτεΐνη στα ούρα,
μειωμένο βάρος
ζάλη, κεφαλαλγία, αίσθημα μυρμηκίασης
κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, μετεωρισμός, ναυτία, εμετός, κοιλιακό
φούσκωμα, διάρροια, ξηροστομία, καύσος στομάχου.
εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση
πόνος των αρθρώσεων, μυϊκός πόνος, ευαισθησία, εξασθένιση ή σπασμοί,
αυχενικός πόνος, πόνος στα χέρια και πόδια, οσφυαλγία
ασυνήθιστη κόπωση ή εξασθένιση, αίσθημα κόπωσης, θωρακικός πόνος,
οίδημα ιδιαίτερα στα χέρια και πόδια
διαταραχές ύπνου, ταλαιπωρία κατά τον ύπνο
Επιπλέον, οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε άτομα που
λαμβάνουν είτε INEGY είτε φάρμακα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες
εζετιμίμπη ή σιμβαστατίνη:
χαμηλός αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία), μείωση του
αριθμού των αιμοπεταλίων, που μπορεί να προκαλέσει
μώλωπες/αιμορραγία (θρομβοπενία)
μούδιασμα ή αδυναμία των χεριών και ποδιών, ασθενής μνήμη, απώλεια
μνήμης, σύγχυση
προβλήματα αναπνοής συμπεριλαμβανομένου του επίμονου βήχα και/ή
δύσπνοιας ή πυρετού
δυσκοιλιότητα
φλεγμονή στο πάγκρεας συχνά με δυνατό κοιλιακό άλγος
φλεγμονή του ήπατος με τα ακόλουθα συμπτώματα: κιτρίνισμα του
δέρματος και των οφθαλμών, κνησμός, σκουρόχρωμα ούρα ή κόπρανα
ωχρού χρώματος, αίσθημα κούρασης ή αδυναμίας, απώλεια όρεξης,
ηπατική ανεπάρκεια, λίθοι στη χολή ή φλεγμονή της χοληδόχου κύστης
(που μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετο)
απώλεια μαλλιών, ερυθρωπό εξάνθημα που προεξέχει, μερικές φορές με
βλάβες που έχουν την μορφή στόχου (πολύμορφο ερύθημα)
μία αντίδραση υπερευαισθησίας που περιλαμβάνει ορισμένα από τα
ακόλουθα: υπερευαισθησία (αλλεργικές αντιδράσεις
συμπεριλαμβανομένου του οιδήματος του προσώπου, των χειλέων, της
γλώσσας και /ή του λάρυγγα, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην
αναπνοή ή στην κατάποση, και απαιτεί άμεση θεραπεία, πόνος ή φλεγμονή
στις αρθρώσεις, φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων, ασυνήθεις μώλωπες,
δερματικά εξανθήματα και οίδημα, κνίδωση, ευαισθησία του δέρματος
στον ήλιο, πυρετός, έξαψη, δυσκολία στην αναπνοή και αίσθημα κακής
διάθεσης, εικόνα παρόμοια με αυτή της νόσου του ερυθηματώδους λύκου
(όπου συμπεριλαμβάνονται εξάνθημα, διαταραχές στις αρθρώσεις και
επιδράσεις στα λευκοκύτταρα του αίματος))
μυϊκός πόνος, ευαισθησία, αδυναμία ή κράμπες, μυϊκή βλάβη, προβλήματα
στον τένοντα, σε κάποιες περιπτώσεις με ενδεχόμενη επιπλοκή ρήξης του
τένοντα.
μειωμένη όρεξη
έξαψη, υψηλή αρτηριακή πίεση
πόνος
στυτική δυσλειτουργία
κατάθλιψη
8
αλλαγές σε ορισμένους εργαστηριακούς ελέγχους αίματος σχετικά με την
ηπατική λειτουργία.
Επιπλέον πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με ορισμένες
στατίνες:
διαταραχές κατά τον ύπνο, συμπεριλαμβανομένων των εφιαλτών
σεξουαλικές δυσκολίες
διαβήτης. Αυτό είναι πιο πιθανόν εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρων και
λιπιδίων στο αίμα σας, εάν είστε υπέρβαρος και έχετε υψηλή αρτηριακή
πίεση. Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί για όσο λαμβάνετε αυτό το
φάρμακο.
μυϊκός πόνος, ευαισθησία ή αδυναμία που είναι διαρκής και μπορεί να μην
υποχωρήσει μετά τη διακοπή του INEGY (συχνότητα μη γνωστή).
Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε
ανεξήγητο μυϊκό πόνο, ευαισθησία, ή αδυναμία. Αυτό συμβαίνει διότι
σε σπάνιες περιπτώσεις, τα μυϊκά προβλήματα μπορεί να είναι
σοβαρά, συμπεριλαμβανομένης της μυϊκής βλάβης που οδηγεί σε
νεφρική βλάβη και πολύ σπάνια έχουν παρουσιασθεί θάνατοι.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω).
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
Κύπρος:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Υγείας,
CY-1475 Λευκωσία,
Φαξ: + 357 22608649,
Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
5. Πώς φυλάσσεται το INEGY
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί ή στη συσκευασία μετά το «ΛΗΞΗ» ή το «EXP».
Μη φυλάσσετε τα δισκία INEGY σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30
ο
C.
Κυψέλες: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται από την
υγρασία και το φως. Φιάλες: Φυλάσσετε τις φιάλες ερμητικά κλειστές για να
προστατεύονται από την υγρασία και το φως.
9
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το INEGY
Οι δραστικές ουσίες είναι εζετιμίμπη και σιμβαστατίνη. Κάθε δισκίο περιέχει
10 mg εζετιμίμπης και 10 mg, 20 mg ή 40 mg σιμβαστατίνης.
Τα άλλα συστατικά είναι: βουτυλοϋδροξυανισόλη, κιτρικό οξύ μονοϋδρικό,
καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, υπρομελλόζη, λακτόζη μονοϋδρική,
μαγνήσιο στεατικό, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, προπυλεστέρας γαλλικός.
Εμφάνιση του INEGY και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα δισκία INEGY είναι λευκά ως υπόλευκα, σε σχήμα κάψουλας με σημειωμένο
τον κωδικό ‘311’, ‘312’ ή ‘313’στη μία πλευρά. Τα δισκία δεν είναι
διχοτομούμενα και δεν πρέπει να διχοτομούνται.
Μεγέθη συσκευασίας:
7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, πολυσυσκευασία που περιέχει 98 (2 κουτιά
των 49), 100, ή 300 δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε
Αγίου Δημητρίου 63
17456 Άλιμος
Τηλ. 210 9897300
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Ηνωμένο Βασίλειο
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
Merck Sharp & Dohme Cyprus Ltd
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com
Παραγωγός (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εκτυπωμένο φύλλο οδηγιών χρήσης του
φαρμακευτικού προϊόντος θα πρέπει να αναφέρει την επωνυμία και την
διεύθυνση του παραγωγού υπεύθυνου για την απελευθέρωση της σχετικής
παρτίδας.)
Παραγωγός (Υπεύθυνος για απελευθέρωση παρτίδας):
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
Postbus 581
2003 PC Haarlem
Ολλανδία
10
Merck Sharp & Dohme Limited
Merck Manufacturing Division
Shotton Lane
Cramlington,
Northumberland, NE23 3JU,
Ηνωμένο Βασίλειο
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με την ακόλουθη ονομασία:
INEGY σε Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον.
11