ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1.1.Ονομασία: Pentin 300 mg & 400 mg σκληρά καψάκια
1.2. Σύνθεση:
Δραστική ουσία: Γκαμπαπεντίνη
Έκδοχα
Καψάκια 300mg: lactose monohydrate, maize starch, talc, titanium dioxide (E171),
gelatin, yellow iron oxide (E172)
Καψάκια 400mg: lactose monohydrate, maize starch, talc, titanium dioxide (E171),
gelatin, yellow iron oxide (E172), red iron oxide (E172)
1.3 Φαρμακοτεχνικές μορφές: Καψάκια, σκληρά
1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:
Κάθε σκληρό καψάκιο 300mg περιέχει 300mg γκαμπαπεντίνη.
Κάθε σκληρό καψάκιο 400mg περιέχει 400mg γκαμπαπεντίνη
1.5 Περιγραφή - Συσκευασία:
Pentin 300mg: Κίτρινα, σκληρά καψάκια που περιέχουν λευκή σκόνη,
συσκευασμένα σε κυψελίδες από PVC/PVDC/Aluminium σε συσκευασίες των 50
καψακίων.
Pentin 400mg: Πορτοκαλί, σκληρά καψάκια που περιέχουν λευκή σκόνη,
συσκευασμένα σε κυψελίδες από PVC/PVDC/Aluminium σε συσκευασίες των 50
καψακίων.
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιεπιληπτικό
1.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:
SPECIFAR ABEE
28
ης
Οκτωβρίου 1
Αγία Βαρβάρα
12351, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: 2105401500
E-mail: info@specifar.gr
1.8 Παρασκευαστής:
FLAMINGO PHARMACEUTICALS LIMITED
E-28, Taloja Industrial Area, M.I.D.C.
Taloja, Raigad,
Maharashtra
India
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες:
Το Pentin περιέχει την αντιεπιληπτική ουσία γκαμπαπεντίνη (Gabapentin). Η
γκαμπαπεντίνη χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ορισμένοι τύπων επιληψίας και στο
νευροπαθητικό (νευριτιδικό) πόνο και ειδικότερα στη μεθερπητική νευραλγία και την
επώδυνη διαβητική νευροπάθεια.
2.2 Ενδείξεις:
Επιληψία:
Η γκαμπαπεντίνη ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία των εστιακών επιληπτικών
κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της συμπληρωματικής θεραπείας σε παιδιά ηλικίας
κάτω των 3 ετών, δεν έχει τεκμηριωθεί.(βλέπε παράγραφο 4.2 - Δοσολογία και τρόπος
χορήγησης: Παιδιά ηλικίας 3-12 ετών).
Η γκαμπαπεντίνη ενδείκνυται ως μονοθεραπεία στη θεραπεία των εστιακών επιληπτικών
κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 12
ετών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας σε παιδιά ηλικίας κάτω των
12 ετών, δεν έχει τεκμηριωθεί. (βλέπε παράγραφο 4.2 -Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών).
Νευροπαθητικός (νευριτιδικός) πόνος:
Η γκαμπαπεντίνη ενδείκνυται στη θεραπεία του νευροπαθητικού (νευριτιδικού) πόνου σε
ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Η γκαμπαπεντίνη μελετήθηκε μόνο στη μεθερπητική
νευραλγία και την επώδυνη διαβητική νευροπάθεια. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα
σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν έχει τεκμηριωθεί.
2.3 Αντενδείξεις:
Το Pentin αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη γκαμπαπεντίνη ή στα άλλα
συστατικά του φαρμάκου.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση
2.4.1 Γενικά : Μην τροποποιήσετε τη δοσολογία ή σταματήσετε τη λήψη του φαρμάκου
αν δεν σας το συμβουλεύσει ο γιατρός σας.
Όταν, κατά την κρίση του γιατρού, υπάρχει ανάγκη ελαττώσεως της δόσεως, διακοπής
χορηγήσεως του φαρμάκου ή υποκαταστάσεως με ένα άλλο αντισπασμωδικό φάρμακο, η
τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται σταδιακώς, σε χρονικό διάστημα
μίας τουλάχιστον εβδομάδος.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην περίπτωση διακοπής των ήδη χορηγουμένων
αντιεπιληπτικών και υποκατάστασης τους με γκαμπαπεντίνη που πρέπει να γίνεται σταδιακά
με πολύ αργό ρυθμό.
Πριν αρχίσετε να παίρνετε το φάρμακο, να ενημερώσετε το γιατρό σας αν πάσχετε από
νεφρική νόσο.
2.4.2 Ηλικιωμένοι: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας στους υπερήλικες, εκτός εάν
πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια ,οπότε η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.
2.43Εγκυμοσύνη: Σε περίπτωση που είσαστε ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος θα πρέπει να
ενημερώσετε σχετικά το γιατρό σας, ώστε να συζητήσετε τους πιθανούς κινδύνους για σας και το
παιδί.
2.44Γαλουχία: Η γκαμπαπεντίνη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα και η επίδραση του
φαρμάκου στα βρέφη που θηλάζουν δεν είναι γνωστή. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν
θηλάζετε.
2.4.5 Παιδιά:
Συμπληρωματική θεραπεία
Δεν έχει εξακριβωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε παιδιά ηλικίας κάτω
των 3 ετών και ως εκ τούτου δεν συνιστάται η χορήγηση του.
Μονοθεραπεία
Δεν έχει εξακριβωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε παιδιά ηλικίας κάτω
των 12 ετών και ως εκ τούτου δεν συνιστάται η χορήγηση του.
Νευροπαθητικός (νευριτιδικός) πόνος
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν έχει τεκμηριωθεί.
2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:
To Pentin μπορεί να προκαλέσει νωθρότητα ή ζάλη. Γι' αυτό δεν πρέπει να οδηγείτε αυτοκίνητα ή να
χειρίζεσθε μηχανήματα, μέχρις ότου βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητα σας για
απασχόληση με αυτές τις δραστηριότητες.
2.4.7. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:
Άτομα που πάσχουν από γαλακτοζαιμία πρέπει να γνωρίζουν ότι τα καψάκια περιέχουν ως έκδοχο
λακτόζη.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Πριν πάρετε το φάρμακο, πρέπει να έχετε ενημερώσει το γιατρό σας για κάθε άλλο
φάρμακο που τυχόν παίρνετε, με ή χωρίς ιατρική συνταγή.
Η δράση της γκαμπαπεντίνης επηρεάζεται από τα αντιόξινα. Η γκαμπαπεντίνη
συνιστάται να λαμβάνεται περίπου δύο ώρες μετά τη χορήγηση των αντιόξινων.
Να αποφεύγετε τη λήψη οινοπνευματωδών ποτών εφόσον παίρνετε
γκαμπαπεντίνη.
2.6 Δοσολογία:
Το Pentin λαμβάνεται από το στόμα, με ή χωρίς τροφή. Εάν σας προκαλέσει ναυτία, μπορείτε να το
λάβετε μαζί με τα γεύματα.
Επιληψία
- Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών
Η δοσολογία καθορίζεται από το γιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Οι δοσολογίες, οι
οποίες παρέχουν αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων, είναι 900mg-1200mg την
ημέρα. Οι δοσολογίες αυτές επιτυγχάνονται εντός 2-3 ημερών ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αρχική δοσολογία
900mg ημερησίως
Ημέρα 1
η
300mg x 1φορά ημερησίως ή
100mg x3φορές ημερησίως
Ημέρα 2
η
300mg x 2 φορές ημερησίως
ή
200mg x 3 φορές ημερησίως
Ημέρα 3
η
300mg x 3 φορές ημερησίως
1200mg ημερησίως
Ημέρα 1
η
400mg x 1φορά ημερησίως
Ημέρα 2
η
400mg x 2 φορές ημερησίως
Ημέρα 3
η
400mg x 3 φορές ημερησίως
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθούν 900mg από την πρώτη ημέρα
διηρημένα σε τρεις ίσες δόσεις δηλ. 300mg πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
Στην συνέχεια, η δοσολογία ρυθμίζεται ανάλογα με τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων και την
ανοχή του ασθενούς.
Εάν ο έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων είναι ικανοποιητικός, η δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ 300mg
3 φορές την ημέρα και 400mg 3 φορές την ημέρα.
Εάν δεν ελέγχονται οι επιληπτικές κρίσεις, ο γιατρός μπορεί να προτείνει την προοδευτική αύξηση των
δόσεων ανά 300mg την ημέρα, μέχρι την ανώτερη συνολική ημερήσια δόση των 2400mg.H ημερήσια
δόση χορηγείται διηρημένη σε τρεις ίσες δόσεις.
Σε κλινικές μελέτες μονοθεραπείας με γκαμπαπεντίνη έχουν χρησιμοποιηθεί δόσεις
μέχρι 3600mg/ημέρα για μικρό χρονικό διάστημα, που έγιναν καλά ανεκτές.
Ο μέγιστος χρόνος μεταξύ των δόσεων να μην υπερβαίνει τις 12 ώρες.
Για να έχετε το μέγιστο όφελος από τη γκαμπαπεντίνη, έχει σημασία να λαμβάνετε
το φάρμακο την ίδια ώρα κάθε ημέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
- Παιδιά ηλικίας 3 - 1 2 ετών ( μόνο ως συμπληρωματική θεραπεία):
Η ρύθμιση για την επίτευξη της αποτελεσματικής δόσης γίνεται χορηγώντας 10mg/kg/ημέρα την
πρώτη ημέρα, 20mg/kg/ημέρα τη δεύτερη ημέρα και στη συνέχεια 25-35mg/kg/ημέρα σε 3 ισοδύναμα
διηρημένες δόσεις (περίπου κάθε 8 ώρες). Η συνιστώμενη δόση συντήρησης είναι 900 mg την ημέρα
για σωματικό βάρος 26-36 kg ή 1200mg την ημέρα για σωματικό βάρος 37-50 kg, σε 3 ισοδύναμα
διηρημένες δόσεις.
Νευροπαθητικός (νευριτιδικός) πόνος σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω:
Η θεραπεία πρέπει να αρχίσει με ρύθμιση της δόσης όπως περιγράφεται παραπάνω στη δοσολογία της
«Επιληψίας - Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών». Εάν δεν ελέγχονται τα συμπτώματα, προτείνεται
η προοδευτική αύξηση των δόσεων ανά 300mg την ημέρα, μέχρι την ανώτερη συνολική ημερήσια
δόση των 1800mg.
Η ημερήσια δόση να χορηγείται διηρημένη σε τρεις ίσες δόσεις.
Ο μέγιστος χρόνος μεταξύ των δόσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες.
Σε ανθεκτικές μορφές έχει χορηγηθεί μέγιστη ημερήσια δόση μέχρι 3600mg.
Νεφρική Ανεπάρκεια
Σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία συνιστάται προσαρμογή της δόσης σύμφωνα με την
κάθαρση της κρεατινίνης (βλ. πίνακα που ακολουθεί) :
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κάθαρση κρεατινίνης
(ML/λεπτό )
Συνολική ημερήσια
δόση (mg/ημέρα)
Δοσολογικό σχήμα (mg)
>60 1200 400 x 3 φορές την ημέρα
30-60 600 300 x 2 φορές την ημέρα
15-30 300 300 x 1 φορά την ημέρα
<15 150 300 κάθε δεύτερη ημέρα
Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και στους οποίους ποτέ πριν δεν γκαμπαπεντίνη,
συνιστάται η χορήγηση αρχικής δόσης 300mg κάθε δεύτερη ημέρα, όπως στους ασθενείς με κάθαρση
κρεατινίνης <15 ML/λεπτό.
Στη συνέχεια, κάθε 4 ώρες αιμοκάθαρσης, χορηγούνται 300mg γκαμπαπεντίνη κάθε δεύτερη ημέρα.
2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:
Όταν ληφθεί υπερβολική δόση, πρέπει να προκληθεί έμετος και να μεταφερθεί ο
ασθενής σε νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε υποστηρικτική θεραπεία.
Τα συμπτώματα από υπερδοσολογία περιλαμβάνουν: ζάλη, διπλωπία, διαταραχές
ομιλίας, νωθρότητα, λήθαργο και ήπια διάρροια.
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες παρενέργειες.
Ανεπιθύμητες Ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια ελεγχόμενων με
εικονικό φάρμακο κλινικών μελετών, όπου το Pentin χρησιμοποιήθηκε ως
συμπληρωματική θεραπεία σε συνδυασμό με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα, και που
μπορεί να οφείλονται σε αυτό:
Οργανισμός ως σύνολο: επιγαστραλγία, οσφυαλγία, κόπωση, πυρετός, πονοκέφαλος, ιογενής λοίμωξη,
περιφερικό οίδημα, αδυναμία, αίσθημα κακουχίας και οίδημα προσώπου.
Καρδιαγγειακό Σύστημα: αγγειοδιαστολή, υπέρταση.
Πεπτικό Σύστημα: δυσκοιλιότητα, ανωμαλίες οδόντων, διάρροια, δυσπεψία, αύξηση ορέξεως,
ξηρότητα στόματος ή φάρυγγος, ναυτία και/ή έμετος, μετεωρισμός, ανορεξία και ουλίτιδα.
Αίμα και Λεμφικό Σύστημα: λευκοπενία, μειωμένα λευκά αιμοσφαίρια, πορφύρα
περιγραφόμενη συνηθέστερα ως εκχυμώσεις μετά από κάκωση.
Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης: και αύξηση σωματικού βάρους.
Μυοσκελετικό Σύστημα: κατάγματα, μυαλγία και αρθραλγία.
Νευρικό Σύστημα: αμνησία, αταξία, σύγχυση, διαταραχή συντονισμού, κατάθλιψη,
ζάλη, δυσαρθρία, συναισθηματική αστάθεια, αϋπνία, νευρικότητα, νυσταγμός,
υπνηλία, διαταραχές σκέψεως, τρόμος και ίλιγγος, υπερκινητικότητα. αυξημένα,
ελαττωμένα ή καταργημένα αντανακλαστικά,παραισθησία, άγχος και εχθρότητα.
Αναπνευστικό Σύστημα: βήχας, φαρυγγίτιδα ρινίτιδα και πνευμονία.
Δέοιια και Εξαρτήματά του: εκδορά, ακμή, κνησμός και εξάνθημα.
Ειδικές Αισθήσεις: αμβλυωπία, διπλωπία, διαταραχές οράσεως περιγραφόμενες
συχνότερα ως οπτικές διαταραχές.
Ουροποιογεννητικό Σύστημα: ανικανότητα και λοίμωξη των ουροφόρων οδών.
Ανεπιθύμητες Ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών, όπου το
φάρμακο χρησιμοποιήθηκε ως μονοθεραπεία:
Κατά τις κλινικές μελέτες με μονοθεραπεία δεν αναφέρθηκαν νέες ή μη αναμενόμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες σε σχέση με τις ανωτέρω αναφερόμενες.
Ανεπιθύμητες Ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών σε
ηλικιωμένους:
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από αυτούς τους ασθενείς δεν διαφέρουν από
εκείνες που αναφέρθηκαν σε νεώτερα άτομα.
Ανεπιθύμητες Ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια ελεγχόμενων με εικονικό
φάρμακο κλινικών μελετών σε παιδιά και που μπορεί να οφείλονται στο Pentin
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε παιδιά ηλικίας 3-12
ετών μετά από τη χορήγηση Pentin σε συνδυασμό με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα,
αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:
Οργανισμός ως σύνολο: ιογενείς λοιμώξεις, πυρετός, αύξηση σωματικού βάρους, κόπωση
Πεπτικό σύστημα: ναυτία ή/και εμετός.
Νευρικό σύστημα: υπνηλία, εχθρότητα, συναισθηματική αστάθεια, ζάλη, υπερκινητικότητα
Αναπνευστικό σύστημα: βρογχίτιδα, λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν: φαρυγγίτιδα, λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος, πονοκέφαλος, ρινίτιδα, σπασμοί, διάρροια, ανορεξία, βήχας, μέση ωτίτιδα.
Ανεπιθύμητες Ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια ελεγχόμενων με εικονικό
φάρμακο κλινικών μελετών, όπου το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του
νευροπαθητικού πόνου :
Οργανισμός ως σύνολο: επιγαστραλγία, τυχαίο τραύμα, οσφυαλγία, ασθένεια οσφυαλγία,
σύνδρομο γρίπης, πονοκέφαλος, λοίμωξη, περιφερικό οίδημα και πόνος.
Πεπτικό Σύστημα: δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, ξηρότητα στόματος,
μετεωρισμός, ναυτία και εμετός
Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης:: αύξηση βάρους
Νευρικό Σύστημα: διαταραχές στη βάδιση, αμνησία, αταξία, σύγχυση, ζάλη
υπαισθησία, υπνηλία, διαταραχές σκέψεως, τρόμος και ίλιγγος.
Αναπνευστικό Σύστημα: δύσπνοια και φαρυγγίτιδα.
Δέρμα και Εξαρτήματα του: εξάνθημα.
Ειδικές Αισθήσεις: αμβλυωπία.
Εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στη αγορά
Ακράτεια ούρων, παγκρεατίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson και σε
διαβητικούς ασθενείς, αυξομειώσεις της τιμής της γλυκόζης του αίματος και αύξηση των
τιμών των ηπατικών ενζύμων (LFTs).
Εάν εμφανισθούν αυτά ή άλλα συμπτώματα θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός σας.
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια
δόση:
Εάν έχουν περάσει λιγότερες από τέσσερις ώρες, πάρτε τη δόση που έχετε παραλείψει, μόλις
το θυμηθείτε. Εάν έχουν περάσει περισσότερες από τέσσερις ώρες, πάρτε την επόμενη δόση.
Δεν θα πρέπει να παρέλθουν περισσότερες από 12 ώρες χωρίς να έχετε πάρει το φάρμακο.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας, για την πρόληψη της
αιφνίδιας έκλυσης σπασμών.
2.10. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος: Η
ημερομηνία λήξης του φαρμάκου αναγράφεται στο blister και στο εξωτερικό χάρτινο κουτί.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:
31-08-2009
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας
πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια
άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο
που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη
διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, γιατί η ζέστη και η υγρασία μπορεί να
αλλοιώσουν το φάρμακο και να γίνει επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια φυλάξτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα
παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.