ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Merozan
Merozan 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση
Merozan 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση
Δραστική Ουσία : Μεροπενέμη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
- Τι είναι το Merozan και ποιά είναι η χρήση του
- Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Merozan
- Πώς να χρησιμοποιήσετε το Merozan
- Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
- Πώς να φυλάσσετε το Merozan
- Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MEROZAN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Merozan ανήκει σε μια ομάδα αντιβιοτικών φαρμάκων που ονομάζονται καρβαπενέμες. Δρα φονεύοντας τα μικρόβια που
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις.
Λοίμωξη που επηρεάζει τους πνεύμονες (πνευμονία)
Πνευμονικές και βρογχικές λοιμώξεις σε ασθενείς που υποφέρουν από κυστική ίνωση
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού
Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
Οξεία βακτηριακή λοίμωξη του εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα)
Το Merozan μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που έχουν πυρετό και υπάρχει υποψία ότι
οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ MEROZAN
Μην χρησιμοποιήσετε το MEROZAN
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη μεροπενέμη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Merozan. (αναφέρονται
στην παράγραφο 6 Λοιπές Πληροφορίες).
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) σε άλλα αντιβιοτικά όπως οι πενικιλλίνες (κεφαλοσπορίνες) ή οι καρβαπενέμες
μπορεί να είστε αλλεργικοί και στην μεροπενέμη.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το MEROZAN
Ρωτήστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το MEROZAN
Εάν έχετε προβλήματα υγείας όπως προβλήματα με το συκώτι ή τα νεφρά σας.
Αν είχατε στο παρελθόν σοβαρή διάρροια μετά από λήψη άλλων αντιβιοτικών.
Μπορεί να παρουσιάσετε θετική δοκιμασία (δοκιμασία Coombs) η οποία δείχνει την παρουσία των αντισωμάτων που μπορεί να
καταστρέψουν ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο γιατρός σας θα το συζητήσει μαζί σας. Αν δεν είσαστε σίγουροι εάν κάποιο από τα
παραπάνω σας αφορά, μιλήστε στο γιατρό σας ή τη νοσηλεύτρια πριν χρησιμοποιήσετε το Merozan.
Χρήση άλλων φαρμάκων: Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα,
ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή και φυτικά βότανα. Ο λόγος είναι ότι το Merozan μπορεί να επηρεάσει
τον τρόπο που δρουν μερικά φάρμακα και μερικά φάρμακα μπορεί να έχουν επίδραση στο Merozan. Ειδικότερα ενημερώστε το
γιατρό ή το νοσηλευτή σας εάν παίρνετε κάποιο από τα κάτωθι φάρμακα:
Προβενεσίδη (για την αγωγή της ουρικής αρθρίτιδας).
Βαλπροϊκό νάτριο (για την αγωγή της επιληψίας). Το Merozan δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να μειώσει τη
δραστικότητα του βαλπροϊκού νατρίου.
Κύηση και θηλασμός: Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος πριν
πάρετε μεροπενέμη. Είναι προτιμότερο να αποφύγετε τη χρήση της μεροπενέμης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο γιατρός
σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να πάρετε μεροπενέμη. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν θηλάζετε ή σκοπεύετε
να θηλάσετε πριν πάρετε τη μεροπενέμη. Μικρές ποσότητες αυτού του φαρμάκου μπορεί να περάσουν μέσα στο μητρικό γάλα
και μπορεί να επηρεάσουν το μωρό. Γι’αυτό, ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν μπορείτε να πάρετε μεροπενέμη όταν θηλάζετε.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων:
Δεν έχουν γίνει μελέτες στην επίδραση της ικανότητας οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Merozan
Merozan 500 mg : το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει περίπου 2.0 mEq νατρίου ανά δόση 500mg το οποίο πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα χαμηλού νατρίου.
Merozan 1 g : Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει περίπου 4.0 mEq νατρίου ανά δόση 1g το οποίο πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη σε ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα χαμηλού νατρίου.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ MEROZAN
Ενήλικες :
Η δόση εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης που έχετε, το πού βρίσκεται η λοίμωξη στον οργανισμό
και το πόσο σοβαρή είναι. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την δόση που χρειάζεται.
Η δόση για τους ενήλικες είναι συνήθως μεταξύ 500mg (χιλιοστά του γραμμαρίου) και 2g (γραμμάρια).
Συνήθως θα λαμβάνετε μια δόση κάθε 8 ώρες. Παρ όλα αυτά μπορεί να λάβετε μια δόση λιγότερη αν τα
νεφρά σας δεν λειτουργούν πολύ καλά.
Παιδιά και έφηβοι :
Η δόση για τα παιδία άνω των 3 μηνών και μέχρι 12 ετών καθορίζεται χρησιμοποιώντας την ηλικία και το βάρος του
παιδιού. Η συνηθισμένη δόση είναι μεταξύ 10 mg και 40 mg Merozan ανά χιλιόγραμμο (Kg) βάρους του παιδιού. Μια
δόση συνήθως δίνεται κάθε 8 ώρες. Στα παιδιά που ζυγίζουν πάνω από 50 Kg δίνεται δόση ενήλικα.
Το Merozan θα σας δωθεί σαν ένεση ή έγχυση σε μεγάλη φλέβα.
Ο γιατρός σας ή ο νοσηλευτής κανονικά θα σας χορηγήσουν το Merozan.
Όμως μερικοί ασθενείς, γονείς και αυτοί που σας φροντίζουν είναι εκπαιδευμένοι για να δώσουν το Merozan στο σπίτι.
Οδηγίες για να το κάνουν διατίθενται σε αυτό το φύλλο (στην παραγ. με τίτλο «Οδηγίες για χρήση του Merozan από τον
ίδιο τον ασθενή ή από κάποιον άλλο στο σπίτι»). Πάντα να χρησιμοποιείτε το Merozan ακριβώς όπως σας έχει πει ο
γιατρός σας. Αν δεν είσαστε βέβαιοι πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
Η ένεση σας δεν πρέπει να αναμιγνύεται ή να προστίθεται σε διαλύματα που περιέχουν άλλα φάρμακα.
Η ένεση μπορεί να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά ή μεταξύ 15 και 30 λεπτά. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει πώς θα
δώσετε το Merozan.
Κανονικά πρέπει να γίνονται οι ενέσεις σας τις ίδιες ώρες κάθε ημέρα.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση MEROZAN από την κανονική: Εάν κατά λάθος χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση
από αυτή που σας έχουν συνταγογραφήσει, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο αμέσως.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το MEROZAN: Εάν ξεχάσετε μια ένεση πρέπει να σας γίνει το συντομότερο δυνατόν.
Όμως, αν είναι σχεδόν η ώρα για την επόμενη ένεση τότε μην κάνετε αυτήν που χάσατε. Μην πάρετε διπλή δόση (2 ενέσεις
συγχρόνως) για να αναπληρώσετε την δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το MEROZAN: Μην σταματήσετε να κάνετε το Merozan μέχρι να σας το πει ο γιατρός
σας. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Merozan μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους
τους ανθρώπους. Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται κάτωθι ορίζεται βάσει της εξής
υπόθεσης:
Πολύ συχνές (επηρεάζει περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες), Συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100, )Λιγότερο
συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000), Σπάνιες (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000), Πολύ σπάνιες
(επηρεάζει λιγότερο από 1 χρήστη στους 10.000), Άγνωστη συχνότητα συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα
στοιχεία αλλά είναι σπάνια ή πολύ σπάνια)
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις:
Εάν έχετε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση σταματήστε το Merozan και επισκεφτείτε αμέσως κάποιο γιατρό. Μπορεί να
χρειαστείτε επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση. Τα σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη:
Σοβαρού εξανθήματος, φαγούρας ή κνίδωσης στο δέρμα
Οιδήματος (πρηξίματος) στο πρόσωπο, στα χείλη, τη γλώσσα ή άλλα μέρη του σώματος
Λαχανιάσματος, συριγμού (σφυρίγματος) ή δυσκολίας στην αναπνοή
Βλάβη στα ερυθρά αιμοσφαίρια (άγνωστης συχνότητας)
Τα σημεία περιλαμβάνουν:
Δυσκολία στην αναπνοή όταν δεν το περιμένετε
Κόκκινα ή καφετιά ούρα
Εάν προσέξετε κάτι από τα παραπάνω, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνές:
Κοιλιακός πόνος (στο στομάχι)
Ναυτία
Εμετός
Διάρροια
Πονοκέφαλος
Δερματικό εξάνθημα (φαγούρα στο δέρμα)
Πόνος και φλεγμονή
Αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα (όπως φαίνεται στην γενική αίματος)
Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος (όπως στις εξετάσεις που δείχνουν πόσο καλά λειτουργεί το συκώτι)
Λιγότερο συχνές:
Μεταβολές στο αίμα σας. Αυτές περιλαμβάνουν μειωμένο αριθμό αιμοπεταλίων (μπορεί να κάνετε ευκολότερα
μελανιές), αυξημένο αριθμό κάποιων λευκών αιμοσφαιρίων, μειωμένο αριθμό άλλων λευκών αιμοσφαιρίων και
αυξημένα ποσά μιας
ουσίας που ονομάζεται «Χολερυθρίνη». Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις αίματος ανά
διαστήματα.
Μεταβολές σε εξετάσεις αίματος, όπως εξετάσεις που δείχνουν πόσο καλά λειτουργούν τα νεφρά σας.
Αίσθημα αιμωδιών (βελονιές)
Λοιμώξεις του στόματος ή του κόλπου που οφείλονται σε μύκητα.
Σπάνιες:
Σπασμοί
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες άγνωστης συχνότητας:
Φλεγμονή του εντέρου με διάρροια
Πόνος στις φλέβες όπου γίνεται η ένεση του Merozan
Άλλες μεταβολές στο αίμα σας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνές λοιμώξεις, πυρετό και πονόλαιμο. Ο γιατρός
σας μπορεί να κάνει εξετάσεις αίματος ανά διαστήματα.
Αιφνίδια έναρξη εξανθήματος ή ξεφλούδισμα ή πληγές στο δέρμα. Μπορεί να συνδυάζεται με υψηλό πυρετό και πόνο
στις αρθρώσεις.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή προσέξετε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται σε
αυτό το φυλλάδιο, επικοινωνήστε με το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MEROZAN
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φτάνουν και δεν το βλέπουν παιδιά. Να μην χρησιμοποιείτε το Merozan μετά την
ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται. Μετά την
ανασύσταση: τα ανασυσταμένα διαλύματα για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Το χρονικό
διάστημα μεταξύ της αρχής της ανασύστασης και του τέλους της ενδοφλέβιας ένεσης ή έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία
ώρα. Να μην καταψύχετε το ανασυσταμένο διάλυμα. Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή
στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Merozan:
Κάθε φιαλίδιο περιέχει μεροπενέμη τριυδρική ισοδύναμη με 500mg άνυδρη μεροπενέμη.
Κάθε φιαλίδιο περιέχει μεροπενέμη τριυδρική ισοδύναμη με 1g άνυδρη μεροπενέμη.
Εμφάνιση του Merozan και περιεχόμενο της συσκευασίας: Το Merozan είναι κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς
έγχυση. Η κόνις είναι σε φιαλίδιο και διατίθεται σε κουτί με ένα φιαλίδιο ή με 10 φιαλίδια.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: DEMO ΑΒΕΕ, Βιομηχανία Φαρμάκων, 21
ο
χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 68
Κρυονέρι, Αθήνα, Tηλ. 210 8161802, Fax: 210 8161587
Παρασκευαστής: DEMO ΑΒΕΕ, Βιομηχανία Φαρμάκων, 21
ο
χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 68 Κρυονέρι, Αθήνα, Tηλ.
210 8161802, Fax: 210 8161587
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις : Απρίλιος 2011.
Τρόπος διάθεσης: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Ιατρική Συμβουλή:
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια. Δεν έχουν καμία δράση σε
λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς. Μερικές φορές μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν ανταποκρίνεται σε μια
αντιβιοτική θεραπεία. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους για να συμβεί αυτό είναι γιατί τα βακτήρια που προκαλούν τη
λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που έχει ληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιβιώσουν και ακόμα να
πολλαπλασιαστούν παρά τη χρήση του αντιβιοτικού. Τα βακτήρια μπορεί να αναπτύξουν αντίσταση στα αντιβιοτικά για πάρα
πολλούς λόγους. Χρησιμοποιώντας τα αντιβιοτικά προσεκτικά μπορεί να βοηθήσετε ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να γίνουν τα
βακτήρια ανθεκτικά σε αυτά. Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφεί μια θεραπεία με αντιβιοτικά έχει σκοπό να θεραπεύσει μόνο
την ασθένειά σας. Δίνοντας προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές θα βοηθήσετε να εμποδιστεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των
βακτηρίων που μπορεί να σταματήσει τη δράση του αντιβιοτικού.
1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δοσολογία, τη σωστή ώρα και για το σωστό αριθμό
ημερών. Διαβάστε τις οδηγίες στην ετικέτα και αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας να
σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά εκτός αν έχουν συνταγογραφηθεί ειδικά για εσάς και πρέπει να τα χρησιμοποιείτε
για τη θεραπεία της λοίμωξης για την οποία έχουν συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά τα οποία είχαν συνταγογραφηθεί σε άλλους ανθρώπους ακόμα και αν είχαν μια
λοίμωξη παρόμοια με την δική σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για εσάς σε άλλους ανθρώπους.
5. Αν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας όπως σας είχε δοθεί από το γιατρό σας πρέπει
να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρμακείο για τη σωστή απόρριψή του.
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής
περίθαλψης:
Οδηγίες χορήγησης του Merozan στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλον στο σπίτι.
Μερικοί ασθενείς, γονείς και άτομα που φροντίζουν τον ασθενή έχουν εκπαιδευτεί να χορηγούν το Merozan στο σπίτι.
Προσοχή Πρέπει να χορηγήσετε το φάρμακο αυτό στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλον στο σπίτι μόνο μετά από
εκπαίδευση που σας έχει γίνει από γιατρό ή νοσηλευτή.
Το φάρμακο πρέπει να αναμιχθεί με κάποιο υγρό (το διαλύτη). Ο γιατρός σας θα σας πει την ποσότητα του διαλύτη που
θα χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήσετε το φάρμακο αμέσως μόλις το ετοιμάσετε. Να μην το καταψύχεται.
Πώς να ετοιμάσετε το φάρμακο:
1. Πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώστε τα πολύ καλά. Προετοιμάστε μια καθαρή περιοχή προετοιμασίας.
2. Μετακινήστε το φιαλίδιο του Merozan από την συσκευασία. Ελέγξτε το φιαλίδιο και την ημερομηνία λήξης.
Ελέγξτε εάν το φιαλίδιο είναι εντάξει και δεν έχει φθορές.
3. Μετακινήστε το χρωματιστό καπάκι και καθαρίστε το γκρι λαστιχένιο πώμα με ένα αλκοολικό μαντηλάκι. Αφήστε το λαστιχένιο
πώμα να στεγνώσει
4. Τοποθετήστε μια καινούργια αποστειρωμένη βελόνα σε μια καινούργια αποστειρωμένη σύριγγα χωρίς να αγγίξετε τα άκρα.
5. Ρίξτε τη συνιστώμενη ποσότητα του στείρου Water for injection” μέσα στη σύριγγα. Η ποσότητα του υγρού που θα
χρειαστείτε φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Σημειωση: εάν σας έχει συνταγογραφηθεί δόση Merozan μεγαλύτερη του 1g, πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα
φιαλίδιο Merozan. Τότε πρέπει να ρίξετε το υγρό από τα φιαλίδια μέσα σε μια σύριγγα.
6. Περάστε τη βελόνα της σύριγγας διαμέσου του κέντρου του γκρι λαστιχένιου πώματος και εγχύστε τη συνιστώμενη
ποσότητα “Water for injection” μέσα στο φιαλίδιο ή στα φιαλίδια του Merozan.
7. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ανακινήστε καλά για 5 δευτερόλεπτα περίπου, ή έως ότου όλη η σκόνη έχει
διαλυθεί. Καθαρίστε το γκρι λαστιχένιο πώμα για μια φορά ακόμα με ένα καινούργιο αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε το
λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
8. Με το έμβολο της σύριγγας πατημένο μέχρι τέλους μέσα στη σύριγγα, περάστε πάλι τη βελόνα διαμέσου του γκρι
λαστιχένιου πώματος. Πρέπει τότε να κρατάτε και τη σύριγγα και το φιαλίδιο και να στρέψετε το φιαλίδιο ανάποδα.
9. Κρατώντας την άκρη της βελόνας μέσα στο υγρό, τραβήξτε προς τα πίσω το έμβολο και αναρροφήστε όλο το υγρό του
φιαλιδίου μέσα στη σύριγγα.
10. Αφαιρέστε τη βελόνα και τη σύριγγα από το φιαλίδιο και πετάξτε το άδειο φιαλίδιο σε ένα ασφαλές μέρος.
Δόση Merozan Ποσότητα του “Water for
injection” για διάλυση
500mg 10ml
1g 20ml
1.5g 30ml
2g 40ml
11. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, με τη βελόνα να δείχνει προς τα επάνω. Χτυπήστε ελαφρά τη σύριγγα έτσι ώστε οι φυσαλίδες
στο υγρό να μετακινηθούν προς το πάνω μέρος της σύριγγας.
12. Αφαιρέστε τον αέρα από την σύριγγα σπρώχνοντας ελαφρά το έμβολο μέχρι να φύγει ο αέρας.
13. Εάν χρησιμοποιείτε το Merozan στο σπίτι, απορρίψτε τις βελόνες και τα εξαρτήματα έγχυσης που χρησιμοποιήσατε με τον
ενδεδειγμένο τρόπο. Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να διακόψει την θεραπεία με Merozan, απορρίψτε τα φιαλίδια Merozan,με
τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Χορηγώντας την ένεση: Το φάρμακο αυτό μπορεί να χορηγηθεί μέσω ενός μικρού καθετήρα ή venflon ή μέσω εισόδου ή
κεντρικής γραμμής.
Χορηγώντας το Merozan μέσω ενός μικρού καθετήρα η venflon:
1. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και απορρίψτε τη βελόνα στο ειδικό δοχείο.
2. Σκουπίστε την άκρη του καθετήρα ή του venflon με ένα αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε τη να στεγνώσει.
Ανοίξτε το καπάκι της κάνουλας και συνδέστε τη σύριγγα.
3. Σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
4. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια, αφαιρέστε τη σύριγγα και
χρησιμοποιείστε ένα μέσο έκπλυσης όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας.
5. Κλείστε το καπάκι του καθετήρα και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο ειδικό δοχείο.
Χορηγώντας το Merozan μέσω μιας εισόδου ή κεντρικής γραμμής:
1. Αφαιρέστε το καπάκι της εισόδου ή της γραμμής, καθαρίστε το τέλος της γραμμής με ένα αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε το
να στεγνώσει.
2. Τοποθετήστε τη σύριγγα και σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5
λεπτά.
3. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού, αφαιρέστε τη σύριγγα και χρησιμοποιήστε ένα μέσο έκπλυσης όπως σας
συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας.
4. Τοποθετήστε ένα καινούργιο καθαρό καπάκι στη κεντρική γραμμή και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο ειδικό δοχείο.