TESTOPATCH 1,2 mg/24 h
TESTOPATCH 1,8 mg/24 h
TESTOPATCH 2,4 mg/24 h
Τεστοστερόνη - διαδερμικό έμπλαστρο
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το TESTOPATCH και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το TESTOPATCH
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TESTOPATCH
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το TESTOPATCH
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TESTOPATCH ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το TESTOPATCH είναι ένα λεπτό, διαφανές διαδερμικό έμπλαστρο διαθέσιμο σε κουτί των
10 ή των 30.
Το κολλητικό μέρος του εμπλάστρου περιέχει τη δραστική ουσία τεστοστερόνη, η οποία
απελευθερώνεται συνεχώς στη κυκλοφορία του αίματος μέσω του δέρματος.
Η τεστοστερόνη (ένα ανδρογόνο) είναι μία ανδρική ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά από
το σώμα.
Το TESTOPATCH είναι μία ορμονική θεραπεία.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται στους άνδρες για τη θεραπεία
επιβεβαιωμένου υπογοναδισμού (ανεπάρκεια τεστοστερόνης).
Πριν την έναρξη της θεραπείας, η ανεπάρκεια τεστοστερόνης πρέπει να καταδειχθεί σαφώς
μέσω κλινικών σημείων και κατάλληλων εργαστηριακών εξετάσεων (επαναλαμβανόμενος
προσδιορισμός της τεστοστερόνης στο αίμα).
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
TESTOPATCH
Μην χρησιμοποιήσετε το TESTOPATCH
σε περίπτωση αλλεργίας στην τεστοστερόνη ή σε οποιαδήποτε από τα άλλα συστατικά,
σε περίπτωση που παρουσιάσετε πιθανό ή επιβεβαιωμένο καρκίνο του προστάτη,
σε περίπτωση που πάσχετε από καρκίνο του μαστού ή πιθανολογείται ότι έχετε καρκίνο
του μαστού,
σε περίπτωση που πάσχετε ή είχατε όγκο του ήπατος.
1
Προσέξτε ιδιαίτερα με το TESTOPATCH
Πριν την έναρξη της θεραπείας με TESTOPATCH, η ανεπάρκεια τεστοστερόνης πρέπει να
καταδειχθεί σαφώς μέσω κλινικών σημείων:
- υποστροφή των δευτερογενών σεξουαλικών χαρακτηριστικών (τρίχωμα, φωνή...),
- κόπωση,
- μειωμένη γενετήσια ορμή,
- στυτική δυσλειτουργία κτλ. και να επιβεβαιωθεί με δύο ξεχωριστές μετρήσεις της
τεστοστερόνης του ορού, που θα διεξαχθούν στο ίδιο εργαστήριο.
Είναι απαραίτητη μία πλήρης ιατρική αξιολόγηση από τον γιατρό σας ή τον επαγγελματία
υγείας πριν την έναρξη της θεραπείας. Περιοδικοί έλεγχοι θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια
της θεραπείας σας (τουλάχιστον κάθε 3 μήνες για τον πρώτο χρόνο θεραπείας, έπειτα δύο
φορές το χρόνο σε όσους υπερβαίνουν τα 40 έτη και σε ασθενείς υπό κίνδυνο).
Το TESTOPATCH δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία της ανδρικής στειρότητας και
ανικανότητας.
Το TESTOPATCH δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 καθώς δεν
έχει πραγματοποιηθεί κλινική μελέτη σε παιδιά και εφήβους.
Η εμπειρία είναι περιορισμένη σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.
Το TESTOPATCH δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε γυναίκες διότι μπορεί να προκαλέσει την
ανάπτυξη ανδρικών χαρακτηριστικών.
Έχει δημοσιευθεί ότι ακολούθως της χρήσης ορμονικών ουσιών όπως η τεστοστερόνη, έχουν
παρατηρηθεί σε σπάνιες περιπτώσεις κακοήθεις όγκοι του ήπατος. Η λειτουργία του ήπατος
πρέπει να ελέγχεται περιοδικά από το γιατρό σας.
Σε περίπτωση που παρουσιαστούν οποιοιδήποτε σοβαροί κοιλιακοί πόνοι, συμβουλευτείτε
αμέσως το γιατρό σας.
Επίσης, τα Ανδρογόνα μπορεί να ενισχύσουν τον κίνδυνο καλοήθους υπερπλασίας ή
καρκίνου του προστάτη. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η διενέργεια
τακτικών εξετάσεων του προστάτη (κλινικές και εργαστηριακές δοκιμασίες), σε συμφωνία με
τις οδηγίες του γιατρού σας.
Εξαιτίας της μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων, όλες
οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από το ίδιο εργαστήριο για κάθε ασθενή.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη μπορεί
να αναπτύξουν πολυσφαιρία (μια μη φυσιολογική αύξηση στον αριθμό των
ερυθροκυττάρων). Τα επίπεδα των ερυθροκυττάρων στο αίμα σας πρέπει να
παρακολουθούνται τακτικά.
Το TESTOPATCH πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή:
Αν έχετε σοβαρές καρδιακές, ηπατικές και νεφρικές παθήσεις: μπορεί να συμβούν κατά τη
διάρκεια της θεραπείας σοβαρές επιπλοκές που χαρακτηρίζονται από οίδημα
(κατακράτηση νερού στο σώμα), συνοδευόμενες μερικές φορές από συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια.
Αν έχετε ιστορικό ή αν παρουσιάζετε αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του
ύπνου (άπνοια κατά τον ύπνο): επιδείνωση των προβλημάτων αυτών έχει παρατηρηθεί
κατά τη διάρκεια θεραπείας με τεστοστερόνη, ιδιαίτερα σε άτομα παχύσαρκα ή που
υποφέρουν από αναπνευστικές παθήσεις.
Αν έχετε καρκίνο ο οποίος δημιουργεί κίνδυνο αύξησης των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα
και τα ούρα: τα επίπεδα ασβεστίου πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτική βάση.
Αν έχετε υπέρταση (αυξημένη αρτηριακή πίεση), επιληψία ή ημικρανία: οι καταστάσεις
αυτές μπορεί να επιδεινωθούν.
2
Αν λαμβάνετε θεραπεία με αντιπηκτικά όπως η βαρφαρίνη: η τεστοστερόνη μπορεί να
ενισχύσει τη δράση τους.
Αν έχετε διαβήτη: τα ανδρογόνα (όπως η τεστοστερόνη) μπορεί να ελαττώσουν τις
απαιτήσεις σε ινσουλίνη.
Ορισμένα κλινικά σημεία όπως ευερεθιστότητα, νευρικότητα, αύξηση του σωματικού βάρους
και παρατεταμένες ή συχνές στύσεις, ναυτία, έμετος ή οίδημα αστραγάλου, διαταραχές της
αναπνοής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με τον ύπνο, μπορεί να
αντιπροσωπεύουν υπερβολική έκθεση στην τεστοστερόνη και να επιβάλουν προσαρμογή της
δοσολογίας.
Αν έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, ενημερώστε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε να
χρησιμοποιείτε το TESTOPATCH. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με το τι
πρέπει να κάνετε.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε
πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ιδιαίτερα από στόματος αντιπηκτικά, ακόμα και αυτά που δε
σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Λήψη του TESTOPATCH με τροφές και ποτά
Δεν εφαρμόζεται
Κύηση και θηλασμός
Το TESTOPATCH δεν ενδείκνυται για γυναίκες.
Ασκούμενοι και αθλητές
Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των ασκούμενων στο γεγονός ότι το προϊόν αυτό περιέχει μία
δραστική ουσία (τεστοστερόνη), που είναι υπεύθυνη για την πρόκληση θετικών
αποτελεσμάτων σε δοκιμασίες για απαγορευμένες ουσίες.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ TESTOPATCH
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το TESTOPATCH αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας.
Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Το TESTOPATCH δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ηλικίες κάτω των 18 ετών.
Η συνιστώμενη δόση είναι να εφαρμόζονται στο δέρμα 2 διαδερμικά έμπλαστρα
TESTOPATCH κάθε 48 ώρες.
Μέθοδος και οδός χορήγησης
Διαδερμική οδός (μέσω του δέρματος)
Το TESTOPATCH πρέπει να εφαρμόζεται στους βραχίονες, στο κατώτερο μέρος της ράχης ή
στους μηρούς σε καθαρό, στεγνό και υγιές δέρμα.
Αν είναι απαραίτητο, το τρίχωμα στη θέση εφαρμογής πρέπει να κόβεται και όχι να ξυρίζεται
πριν την εφαρμογή του TESTOPATCH. Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαπούνια,
έλαια, λοσιόν ή άλλα μέσα που μπορεί να ερεθίσουν ή να επηρεάσουν το δέρμα.
Αποφεύγετε περιοχές του δέρματος που είναι λιπαρές, παρουσιάζουν έντονη εφίδρωση ή
καλύπτονται με τρίχωμα καθώς το έμπλαστρο μπορεί να μην κολλήσει ικανοποιητικά σε
αυτές τις περιοχές.
3
Ανατρέξτε στις εικονογραφημένες οδηγίες κατωτέρω, σχετικά με πώς να εφαρμόσετε το
έμπλαστρο.
Τα διαδερμικά έμπλαστρα δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο στήθος ή στα γεννητικά όργανα.
Το έμπλαστρο δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο ίδιο σημείο δύο συνεχόμενες φορές.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε την κολλητική επιφάνεια των
εμπλάστρων.
Μετά από 48 ώρες, αφαιρέστε τα έμπλαστρα και τοποθετήστε τα στο παρεχόμενο διαθέσιμο
κουτί (βλέπε παράγραφο 6 του φύλλου οδηγιών). Μετά εφαρμόστε δύο καινούργια
έμπλαστρα, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να αφαιρεθούν μετά από άλλες 48 ώρες.
Το TESTOPATCH παραμένει στη θέση του και συνεχίζει να δρα ακόμα και όταν κάνετε
ντους ή μπάνιο.
Στο σπάνιο ενδεχόμενο αποκόλλησης ενός εμπλάστρου συνιστάται να εφαρμόσετε ένα
καινούργιο έμπλαστρο σε ένα άλλο σημείο. Το έμπλαστρο αυτό πρέπει να απομακρυνθεί στον
προγραμματισμένο χρόνο για το αρχικό.
Συχνότητα χορήγησης
Χρησιμοποιείστε 2 διαδερμικά εμπλαστρα TESTOPATCH που θα εφαρμόζονται στο δέρμα
κάθε 48 ώρες.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση TESTOPATCH από την κανονική
Αν έχετε την εντύπωση ότι τα αποτελέσματα του TESTOPATCH είναι πολύ έντονα ή πολύ
ασθενή, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας καθώς μπορεί να κριθεί
απαραίτητο να διακόψετε τη θεραπεία ή να ελαττώσετε τη δοσολογία των
χρησιμοποιούμενων εμπλάστρων.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το TESTOPATCH
Για να είναι αποτελεσματικό, το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται τακτικά.
Ωστόσο αν ξεχάσετε να αλλάξετε το έμπλαστρο στην προγραμματισμένη ημερομηνία,
αντικαταστήστε το συντομότερο δυνατόν και έπειτα επαναλάβετε το αρχικό πρόγραμμα των
εφαρμογών.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τις μεμονωμένες δόσεις που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το TESTOPATCH
Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας τεστοστερόνης μπορεί να επανέλθουν μετά από τη διακοπή
της θεραπείας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το TESTOPATCH μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: (σημαίνει ότι αφορά 1 έως 10 ανθρώπους ανά 100)
στη θέση εφαρμογής: ερεθισμός, ερυθρότητα,
κνησμός (στην περιοχή που έχετε εφαρμόσει το TESTOPATCH),
αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα (αύξηση επιπέδων τριγλυκεριδίων ή χοληστερόλης),
αύξηση χολερυθρίνης του ορού,
αύξηση PSA,
αρθραλγία ή μυϊκό άλγος, οσφυαλγία,
κόπωση,
πονοκέφαλοι,
4
κοιλιακοί πόνοι,
αλλαγές στο σωματικό βάρος,
κατάθλιψη,
κνησμός.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: (περιγράφονται σε βιβλιογραφικές αναφορές με
παρασκευάσματα που περιέχουν τεστοστερόνη)
αύξηση στον αριθμό των ερυθροκυττάρων (πολυσφαιρία),
διαταραχές του προστάτη,
μυϊκές κράμπες,
νευρικότητα, επιθετικότητα,
σύντομες και ακούσιες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου (άπνοια κατά
τον ύπνο),
πολύ σπάνιες περιπτώσεις ίκτερου (κίτρινος χρωματισμός του δέρματος) και ανωμαλίες
της ηπατικής λειτουργίας,
δερματικές αντιδράσεις: ακμή, σμηγματόρροια και αλωπεκία,
μεταβολές στη γενετήσια ορμή, αύξηση της συχνότητας των στύσεων,
σπάνιες περιπτώσεις επίμονων, οδυνηρών στύσεων (πριαπισμός),
όταν χρησιμοποιείτε υψηλές δόσεις ή κατά τη διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας: οίδημα,
αυξημένα επίπεδα νατρίου, καλίου και ασβεστίου,
αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές αντιδράσεις).
Εφόσον ο ασθενής αναπτύξει μια σοβαρή αντίδραση της θέσης εφαρμογής, η θεραπεία
πρέπει να επανεξεταστεί και αν κριθεί απαραίτητο να διακοπεί.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον
ιατρό ή φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ TESTOPATCH
Όλα τα χρησιμοποιημένα ή μη έμπλαστρα πρέπει να φυλάσσονται σε μέρη που δεν τα
φθάνουν και δεν τα βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το TESTOPATCH μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο
κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη.
Συλλέξτε τα χρησιμοποιημένα έμπλαστρα στο κουτί που παρέχεται. Όταν αυτό γεμίσει
επιστρέψτε το στον φαρμακοποιό σας. Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό
της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε τον φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το TESTOPATCH
Η δραστική ουσία είναι η τεστοστερόνη.
(15 mg για ένα διαδερμικό έμπλαστρο 30 cm
2
)
(22,5 mg για ένα διαδερμικό έμπλαστρο 45 cm
2
)
(30 mg για ένα διαδερμικό έμπλαστρο 60 cm
2
)
Τα άλλα συστατικά είναι ποβιδόνη, diethyl-toluamide (DEET), συμπολυμερές ακρυλικών-
οξικού βυνιλίου (DUROTAK 387-2052), υμένιο πολυαιθυλενίου τερεφθαλίου, σιλικονιωμένο
5
υμένιο πολυεστέρα.
Εμφάνιση του TESTOPATCH και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το TESTOPATCH είναι ένα λεπτό, διαφανές διαδερμικό έμπλαστρο (μεγέθους
30 cm
2
/45 cm
2
/60 cm
2
) και είναι σφραγισμένο με τον δικό του προστατευτικό φακελλίσκο.
Το TESTOPATCH είναι διαθέσιμο σε κουτιά που περιέχουν: 10 ή 30 έμπλαστρα.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
PIERRE FABRE FARMAKA A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγ. Παρασκευή – Αθήνα
Τηλ.: 210 7234582
Fax: 210 7234589
Παραγωγός
Lohmann Therapie Systeme AG (LTS)
Lohmannstrae 2, D - 56626 Andernach
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλ.: + 49 263299 22 11
Fax: + 49 263299 22 00
E-mail: ltsgroup @ ltslohmann . de
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με την ακόλουθη ονομασία:
TESTOPATCH 1,2 mg/24 h, TESTOPATCH 1,8 mg/24 h, TESTOPATCH 2,4 mg/24 h
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 12-3-2009.
Τρόπος διάθεσης
Με ιατρική συνταγή
6
7
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προσέξτε ώστε να χρησιμοποιείτε μόνο άθικτους φακελλίσκους.
Ανοίξτε τον φακελλίσκο μόνο πριν από τη χρήση και εφαρμόστε
αμέσως μετά την αφαίρεση από τον προστατευτικό φακελλίσκο.
Εφαρμόστε τα έμπλαστρα στους βραχίονες, στο κατώτερο
μέρος της ράχης ή στους μηρούς σε καθαρό, στεγνό και υγιές
δέρμα.
Χωρίς να αγγίξετε την
κολλητική επιφάνεια,
τοποθετήστε το έμπλαστρο
πάνω στο δέρμα και
αφαιρέστε το δεύτερο
μέρος του προστατευτικού
υμενίου.
Σκίστε τον φακελλίσκο
και αφαιρέστε το
έμπλαστρο.
Βρείτε την εγκοπή στο
πάνω μέρος
του προστατευτικού
υμενίου και σκίστε το
προς τα πίσω.
Πιέστε πάνω στο
έμπλαστρο
ώστε να διασφαλίσετε
ομοιόμορφη κόλληση
πάνω σε όλη την
επιφάνεια.
Μετά από 48 ώρες
αφαιρέστε τα
έμπλαστρα και
διπλώστε τα στη μέση,
με την κολλητική
επιφάνεια προς τα
μέσα.
Συλλέξτε τα
χρησιμοποιημένα
έμπλαστρα στο κουτί που
παρέχεται. Όταν αυτό
γεμίσει επιστρέψτε το
στον φαρμακοποιό σας.
Σημειώστε τη μέρα εφαρμογής του
εμπλάστρου όπως στο ακόλουθο
παράδειγμα:
8
Εβδομάδα 1
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
Εβδομάδα 1
Δε Τ
ρ
Τε Πε Πα Σα Κυ
Εβδομάδα 2
Δε Τ
ρ
Τε Πε Πα Σα Κυ
Εβδομάδα 3
Δε Τ
ρ
Τε Πε Πα Σα Κυ
Εβδομάδα 4
Δε Τ
ρ
Τε Πε Πα Σα Κυ