ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
COVERAM 5mg / 5mg δισκία
COVERAM 10mg / 5mg δισκία
COVERAM 5mg / 10mg δισκία
COVERAM 10mg / 10mg δισκία
περινδοπρίλη αργινίνη / αμλοδιπίνη (perindopril arginine / amlodipine)
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το COVERAM και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το COVERAM
3. Πώς να πάρετε το COVERAM
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το COVERAM
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ COVERAM ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
To COVERAM χορηγείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης)
και/ή τη θεραπεία της σταθερής στεφανιαίας νόσου (κατάσταση κατά την οποία η
παροχή αίματος στην καρδιά μειώνεται ή παρεμποδίζεται).
Οι ασθενείς που παίρνουν ήδη ξεχωριστά δισκία περινδοπρίλης και αμλοδιπίνης
μπορούν να τα αντικαταστήσουν με ένα δισκίο COVERAM που περιέχει και τα δύο
συστατικά.
Το COVERAM είναι συνδυασμός δύο δραστικών συστατικών, περινδοπρίλης και
αμλοδιπίνης.
Η περινδοπρίλη είναι αναστολέας του ΜΕΑ (μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτασίνης). Η αμλοδιπίνη είναι ανταγωνιστής ασβεστίου (ανήκει σε μια
κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται διυδροπυριδίνες). Η από κοινού δράση τους
διευρύνει και χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία, έτσι ώστε το αίμα να διέρχεται
ευκολότερα από αυτά, ενώ διευκολύνει την καρδιά σας να διατηρεί μία σωστή ροή
αίματος.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ COVERAM
Μην πάρετε COVERAM
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην περινδοπρίλη ή σε οποιονδήποτε
άλλον αναστολέα του ΜΕΑ ή στην αμλοδιπίνη ή σε άλλο ανταγωνιστή ασβεστίου
ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του COVERAM,
- σε περίπτωση που είστε έγκυος άνω των 3 μηνών (είναι επίσης προτιμότερο να
αποφεύγετε το COVERAM στην αρχή της εγκυμοσύνης- βλ.παράγραφο που αφορά
την κύηση),
- σε περίπτωση που έχετε εκδηλώσει συμπτώματα, όπως συριγμό, πρήξιμο του
προσώπου ή της γλώσσας, έντονο κνησμό ή σοβαρά δερματικά εξανθήματα, με
προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα του ΜΕΑ ή εάν εσείς ή κάποιο μέλος της
οικογένειάς σας είχε αυτά τα συμπτώματα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες
συνθήκες (πάθηση που ονομάζεται αγγειοοίδημα),
- εάν έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε αγωγή με
ένα φάρμακο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει αλισκιρένη.
- εάν πάσχετε από στένωση της αορτικής βαλβίδας (αορτική στένωση) ή
καρδιογενή καταπληξία (μία πάθηση στην οποία ή καρδιά σας αδυνατεί να
διατηρήσει ικανοποιητική αιμάτωση των ιστών).
- σε περίπτωση που έχετε σημαντικά χαμηλή αρτηριακή πίεση ( υπόταση ),
- εάν υποφέρετε από καρδιακή ανεπάρκεια έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου
Προσέξτε ιδιαίτερα με το COVERAM
Εάν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα για εσάς, επικοινωνήστε με το γιατρό σας προτού
πάρετε το COVERAM:
- σε περίπτωση που έχετε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (πάθηση του καρδιακού
μυός) ή στένωση της νεφρικής αρτηρίας (στένωση της αρτηρίας που τροφοδοτεί
το νεφρό με αίμα),
- καρδιακή ανεπάρκεια
- σοβαρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης (υπερτασική κρίση)
- σε περίπτωση που έχετε άλλα καρδιακά προβλήματα,
- σε περίπτωση που έχετε ηπατικά προβλήματα,
- σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με τα νεφρά σας ή υποβάλλεστε σε
αιμοκάθαρση,
- σε περίπτωση που υποφέρετε από νόσο του κολλαγόνου (νόσος του συνδετικού
ιστού), όπως είναι ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος ή το σκληρόδερμα,
- σε περίπτωση που έχετε διαβήτη,
- σε περίπτωση που ακολουθείτε δίαιτα περιορισμένης πρόσληψης άλατος ή εάν
χρησιμοποιείτε υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο (είναι σημαντικό να
είναι ισορροπημένα τα επίπεδα καλίου στο αίμα).
- εάν είστε ηλικιωμένος και απαιτείται αύξηση της δόσης σας
- εάν λαμβάνετε, οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα που, χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης:
- έναν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs) (επίσης γνωστά ως
σαρτάνες για παράδειγμα βαλσαρτάνη, τελμισαρτάνη, ιρβεσαρτάνη),
ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη.
- .αλισκιρένη
Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγχει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας
πίεση και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά
διαστήματα.
Δείτε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο “Μην πάρετε το COVERAM
2
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε)
έγκυος. Το COVERΑΜ δε συνιστάται στις αρχές της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να
λαμβάνεται εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος, γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
βλάβη στο μωρό σας, εάν το χρησιμοποιήσετε κατά το στάδιο αυτό ( βλ. παράγραφο
που αφορά την κύηση).
Όταν παίρνετε COVERAM, πρέπει επίσης να ενημερώνετε το γιατρό σας ή το ιατρικό
προσωπικό σε περίπτωση που:
- πρόκειται να υποβληθείτε σε γενική αναισθησία και/ή σημαντική χειρουργική
επέμβαση,
- πρόσφατα παρουσιάσατε διάρροια ή έμετο (είστε άρρωστος),
- πρόκειται να υποβληθείτε σε αφαίρεση της LDL (απομάκρυνση της χοληστερόλης
από το αίμα σας με βοήθεια μηχανήματος),
- πρόκειται να ακολουθήσετε θεραπεία για να γίνετε λιγότερο ευαίσθητοι στις
επιδράσεις αλλεργίας σε τσιμπήματα μελισσών ή σφηκών.
Δε συνιστάται η χρήση του COVERAM σε παιδιά και εφήβους.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε
πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δε σας έχουν χορηγηθεί με
συνταγή.
Πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση του COVERAM μαζί με:
- λίθιο (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της μανίας ή της κατάθλιψης),
- εστραμουστίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου),
- καλιοσυντηρητικά διουρητικά (σπιρονολακτόνη, τριαμτερένη), συμπληρώματα
καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο.
Η θεραπεία με COVERAM μπορεί να επηρεαστεί από άλλα φάρμακα. Ο γιατρός σας
μπορεί να χρειασθεί να αλλάξει τη δόση αυτών των άλλων φαρμάκων ή να λάβει
άλλες προφυλάξεις.
Βεβαιωθείτε ότι ενημερώσατε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε κάποιο από τα ακόλουθα
φάρμακα, γιατί μπορεί να απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα:
- άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης,
συμπεριλαμβανομένου του αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ (ΑΑΙΙ), ή
αλισκιρένη, βλ. επίσης πληροφορίες που βρίσκονται κάτω από τις ενότητες “Μην
πάρετε COVERAM και “Προσέξτε ιδιαίτερα με το COVERAM”), ή των διουρητικών
(φάρμακα που αυξάνουν την ποσότητα ούρων που παράγεται από τους νεφρούς),
- μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ιβουπροφένη) για ανακούφιση από
τον πόνο ή υψηλή δόση ασπιρίνης,
- φάρμακα για τη θεραπεία του διαβήτη (όπως ινσουλίνη),
- φάρμακα για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, άγχος,
σχιζοφρένεια κλπ (π.χ. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά,
αντικαταθλιπτικά της ομάδας της ιμιπραμίνης, νευροληπτικά),
- ανοσοκατασταλτικά (φάρμακα που μειώνουν τον αμυντικό μηχανισμό του
οργανισμού) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αυτοάνοσων διαταραχών ή
μετά από χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης (π.χ. κυκλοσπορίνη),
- αλλοπουρινόλη (για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας),
- προκαϊναμίδη (για τη θεραπεία των αρρυθμιών),
- αγγειοδιασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων νιτρωδών (προϊόντα που διευρύνουν
τα αιμοφόρα αγγεία),
- ηπαρίνη (αντιπηκτικά),
- εφεδρίνη, νοραδρεναλίνη ή αδρεναλίνη (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία της χαμηλής αρτηριακής πίεσης, της καταπληξίας ή του άσθματος),
3
- βακλοφένη ή δαντρολένη (έγχυση), που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μυϊκής
δυσκαμψίας σε παθήσεις όπως η πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Η
δαντρολένη χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της κακοήθους υπερθερμίας
κατά την αναισθησία (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πολύ υψηλό πυρετό και
μυϊκή δυσκαμψία),
- κάποια αντιβιοτικά, όπως ριφαμπικίνη, ερυθρομυκίνη, κλαρυθρομυκίνη,
- αντιεπιληπτικοί παράγοντες, όπως καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη,
φωσφαινυτοΐνη, πριμιδόνη,
- ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
μυκητησιακών λοιμώξεων),
- α-αποκλειστές που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διογκωμένου προστάτη,
όπως πραζοσίνη, αλφουζοσίνη, δοξαζοσίνη, ταμσουλοσίνη, τεραζοσίνη,
- αμιφοστίνη (χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή τον περιορισμό των
ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλούνται από άλλα φάρμακα ή τη χρήση
ακτινοβολίας για τη θεραπεία του καρκίνου),
- κορτικοστεροειδή (που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων
συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού άσθματος και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας),
- άλατα χρυσού, ιδίως με ενδοφλέβια χορήγηση (που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία των συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας),
- ριτοναβίρη, ινδιναβίρη, νελφιναβίρη (αποκαλούμενοι αναστολείς πρωτεάσης,
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV).
Λήψη του COVERAM με τροφές και ποτά
Πρέπει να παίρνετε το COVERAM πριν το φαγητό.
Δεν συνιστάται η κατανάλωση γκρέιπφρουτ και του χυμού του από άτομα που
λαμβάνουν το COVERAM. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι το γκρέιπφρουτ και
ο χυμός γκρέιπφρουτ μπορούν να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων της δραστικής
ουσίας αμλοδιπίνης στο αίμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει μία απρόβλεπτη αύξηση
της αντιυπερτασικής δράσης του COVERAM.
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Κύηση
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό εάν πιστεύετε ότι είστε (ή πρόκειται να μείνετε)
έγκυος.
Ο γιατρός σας κανονικά θα σας συμβουλεύσει να διακόψετε το COVERΑΜ πριν
μείνετε έγκυος ή αμέσως μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος και θα σας συμβουλεύσει να
πάρετε άλλο φάρμακο αντί για το COVERΑΜ.
Το COVERΑΜ δε συνιστάται στην αρχή της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να
λαμβάνεται μετά τους πρώτους 3 μήνες της εγκυμοσύνης, γιατί μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας, εάν χρησιμοποιηθεί μετά τον τρίτο μήνα
της εγκυμοσύνης.
Θηλασμός
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή εάν πρόκειται να ξεκινήσετε να θηλάζετε.
Το COVERΑΜ αντενδείκνυται σε μητέρες που θηλάζουν και ο γιατρός σας μπορεί να
επιλέξει άλλη αγωγή για σας εάν επιθυμείτε να θηλάσετε, ιδιαίτερα εάν το μωρό σας
είναι νεογέννητο ή εάν γεννήθηκε πρόωρα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το COVERAM ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να
χρησιμοποιείτε μηχανήματα. Εάν τα δισκία σας προκαλούν ναυτία, ζάλη ή αίσθημα
4
κόπωσης ή κεφαλαλγία, μην οδηγήσετε και μη χειριστείτε μηχανήματα και
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του COVERAM
Το COVERAM περιέχει μονοϋδρική λακτόζη (ένας είδος σακχάρου). Εάν σας έχει πει ο
γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του
προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ COVERAM
Πάντοτε να παίρνετε το COVERAM αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Να καταπίνετε το δισκίο σας με ένα ποτήρι νερό, κατά προτίμηση την ίδια ώρα κάθε
μέρα, το πρωί, πριν το φαγητό. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη
δόση για σας. Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο την ημέρα.
Το COVERAM χορηγείται συνήθως σε ασθενείς που παίρνουν ήδη περινδοπρίλη και
αμλοδιπίνη ως ξεχωριστά δισκία.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση COVERAM από την κανονική
Εάν πάρετε υπερβολικά πολλά δισκία, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο νοσοκομείο
ή με το γιατρό σας αμέσως. Η πιθανότερη επίδραση σε περίπτωση υπερδοσολογίας
είναι η χαμηλή αρτηριακή πίεση που μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ζάλη ή
τάση για λιποθυμία. Εάν συμβεί αυτό, μπορεί να σας βοηθήσει το να ξαπλώσετε με
τα πόδια υπερυψωμένα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το COVERAM
Είναι σημαντικό να παίρνετε το φάρμακό σας καθημερινά, αφού η τακτική θεραπεία
έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Ωστόσο, εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση COVERAM,
πάρτε την επόμενη δόση τη συνήθη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να
αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το COVERAM
Καθώς η θεραπεία με COVERAM είναι συνήθως ισόβια, θα πρέπει να συζητήσετε με το
γιατρό σας πριν σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος,
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το COVERAM μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν εκδηλωθεί κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, διακόψτε τη θεραπεία αμέσως
και ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας:
- ξαφνικός συριγμός, θωρακικό άλγος, δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή,
- πρήξιμο στα βλέφαρα, στο πρόσωπο ή στα χείλη,
- πρήξιμο στη γλώσσα και στο λαιμό που προκαλούν σοβαρή δυσκολία στην
αναπνοή,
- σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: δερματικό
εξάνθημα, κνίδωση, ερυθρότητα του δέρματος σε ολόκληρο το σώμα, σοβαρός
κνησμός, φλύκταινες, αποφολίδωση και οίδημα του δέρματος, φλεγμονή των
βλεννογόνων (σύνδρομο Stevens Johnson) ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις
- σοβαρή ζάλη ή τάση για λιποθυμία,
5
- έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασυνήθιστα γρήγορος ή μη φυσιολογικός
καρδιακός παλμός.
φλεγμονή στο πάγκρεας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κοιλιακό άλγος
και οσφυαλγία, συνοδευόμενη από έντονο αίσθημα κακουχίας
Οι ακόλουθες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί. Εάν κάποια από
αυτές σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή αν διαρκέσει πάνω από μία
εβδομάδα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.
- Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (εκδηλώνονται σε λιγότερους από 1 στους 10
χρήστες αλλά σε περισσότερους από 1 στους 100 χρήστες): πονοκέφαλος,
ζάλη, υπνηλία (ειδικότερα κατά την έναρξη της θεραπείας), ίλιγγος,
μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα άκρα, διαταραχές της όρασης
(περιλαμβανομένης της διπλωπίας), εμβοές (αίσθημα θορύβου στο αυτί),
αίσθημα παλμών (συναίσθηση των χτύπων της καρδιάς σας), έξαψη (αίσθημα
θερμότητας στο πρόσωπο), ελαφρύς πονοκέφαλος λόγω χαμηλής αρτηριακής
πίεσης, βήχας, λαχάνιασμα, ναυτία (τάση για έμετο), έμετος (είστε άρρωστος),
κοιλιακός πόνος, διαταραχές της γεύσης, δυσπεψία ή δυσκολία στην πέψη,
διάρροια, δυσκοιλιότητα, αλλεργικές αντιδράσεις (όπως δερματικά
εξανθήματα, φαγούρα), μυϊκές κράμπες, κόπωση, πρήξιμο των ποδιών ή των
αστραγάλων σας (οίδημα),
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται στον ακόλουθο
κατάλογο. Εάν
κάποιες από αυτές γίνει σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
- Μη συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (εκδηλώνονται σε λιγότερους από 1 στους
100 χρήστες αλλά σε περισσότερους από 1 στους 1000 χρήστες):
μεταπτώσεις της διάθεσης, άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία, διαταραχές του
ύπνου, τρόμος, λιποθυμία, απώλεια αισθήματος πόνου, ρινίτιδα (φραγμένη
μύτη ή καταρροή), διαταραχή των συνηθειών του εντέρου, τριχόπτωση,
ερυθρές κηλίδες στο δέρμα, αποχρωματισμός του δέρματος, πόνος της
πλάτης/μέσης, των μυών ή των αρθρώσεων, θωρακικός πόνος, διαταραχή της
ούρησης, αυξημένη ανάγκη ενούρησης ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της
νύχτας, συχνουρία, πόνος, αίσθημα κακουχίας, βρογχόσπασμος (σφίξιμο στο
στήθος, συριγμός και λαχάνιασμα), ξηροστομία, αγγειοίδημα (συμπτώματα
όπως συριγμός, πρήξιμο του προσώπου ή της γλώσσας), νεφρικά
προβλήματα, ανικανότητα, αυξημένη εφίδρωση, δυσφορία ή διόγκωση των
μαστών στους άνδρες, αύξηση ή μείωση του σωματικού βάρους.
- Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (εκδηλώνονται σε λιγότερους από 1 στους
1000 χρήστες αλλά σε περισσότερους από 1 στους 10.000 χρήστες): σύγχυση
- Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (εκδηλώνονται σε λιγότερους από 1
στους 10.000 χρήστες): καρδιαγγειακές διαταραχές (άτακτος καρδιακός
παλμός, στηθάγχη, καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο),
ηωσινοφιλική πνευμονία (σπάνιο είδος πνευμονίας), πρήξιμο στα βλέφαρα,
στο πρόσωπο ή στα χείλη, πρήξιμο στη γλώσσα και στο λαιμό που
προκαλούν σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή, σοβαρές δερματικές
αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων έντονο δερματικό εξάνθημα, κνίδωση,
ερυθρότητα του δέρματος σε ολόκληρο το σώμα, σοβαρός κνησμός,
φλύκταινες, αποφολίδωση και οίδημα του δέρματος, φλεγμονή των
βλεννογόνων (σύνδρομο Stevens Johnson), πολύμορφο ερύθημα (δερματικό
εξάνθημα που συχνά εκδηλώνεται με ερυθρά στίγματα στο πρόσωπο, τα
χέρια ή τα πόδια, τα οποία συνοδεύονται από φαγούρα), φωτοευαισθησία,
διαταραχές στο αίμα, φλεγμονή στο πάγκρεας, η οποία μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό κοιλιακό άλγος και οσφυαλγία, συνοδευόμενη από
έντονο αίσθημα κακουχίας, μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, φλεγμονή
6
στο ήπαρ (ηπατίτιδα), κίτρινο χρώμα στο δέρμα (ίκτερος), αύξηση των
ηπατικών ενζύμων που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε ορισμένες ιατρικές
εξετάσεις, μετεωρισμός (γαστρίτιδα), διαταραχή των νεύρων που μπορεί να
προκαλέσει αδυναμία, μυρμηκίαση ή μούδιασμα, αυξημένος μυϊκός τόνος,
αγγειίτιδα (φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων), οίδημα των ούλων,
αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία).
- Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν επίσης αναφερθεί από ασθενείς
που λάμβαναν COVERAM: υπογλυκαιμία (πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου
στο αίμα), διαταραχές στις οποίες συνδυάζονται, ακαμψία, τρόμος και/ή
διαταραχές στις κινήσεις.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ COVERAM
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φτάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το COVERAM μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο
κουτί και στον περιέκτη. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που
αναφέρεται.
Διατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισμένο για να προστατεύεται από την υγρασία.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το COVERAM
-
Οι δραστικές ουσίες είναι η περινδοπρίλη αργινίνη και η αμλοδιπίνη.
Coveram 5mg / 5mg: ένα δισκίο περιέχει 5 mg περινδοπρίλης αργινίνης και 5 mg
αμλοδιπίνης.
Coveram 10mg / 5mg: ένα δισκίο περιέχει 10 mg περινδοπρίλης αργινίνης και 5 mg
αμλοδιπίνης.
Coveram 5mg / 10mg: ένα δισκίο περιέχει 5 mg περινδοπρίλης αργινίνης και 10 mg
αμλοδιπίνης.
Coveram 10mg / 10mg: ένα δισκίο περιέχει 10 mg περινδοπρίλης αργινίνης και 10
mg αμλοδιπίνης.
- Τα άλλα συστατικά του δισκίου είναι: μονοϋδρική λακτόζη, στεατικό μαγνήσιο
(E470B), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E460), κολλοειδές διοξείδιο πυριτίου,
άνυδρο (E551).
Εμφάνιση του COVERAM και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα δισκία Coveram 5mg / 5mg είναι λευκά, ραβδόμορφα, χαραγμένα με την ένδειξη 5/5
στη μία πλευρά και το σήμα στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία Coveram 10mg / 5mg είναι λευκά, τριγωνικά, χαραγμένα με την ένδειξη 10/5
στη μία πλευρά και το σήμα στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία Coveram 5mg / 10mg είναι λευκά, τετράγωνα, χαραγμένα με την ένδειξη 5/10
στη μία πλευρά και το σήμα στην άλλη πλευρά.
7
Τα δισκία Coveram 10mg / 10mg είναι λευκά, στρογγυλά, χαραγμένα με την ένδειξη
10/10 στη μία πλευρά και το σήμα στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία διατίθενται σε περιέκτες των 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100,
120 ή 500 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 72 & Αγαμέμνονος
152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 9391000
Παραγωγός
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy - Γαλλία
και
Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow – Ιρλανδία
και
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Ul. Annopol 6B
03-236 Warsaw – Πολωνία
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη-μέλη του
ΕΟΧ με τις ακόλουθες εμπορικές ονομασίες:
Βέλγιο
COVERAM
Βουλγαρία
PRESTARIUM-CO
Κύπρος
COVERAM
Δημ. της Τσεχίας
PRESTANCE
Δανία
COVERSICAL
Εσθονία
COVERAM
Φινλανδία
COVERAM
Γαλλία
COVERAM
Ελλάδα
COVERAM
Ουγγαρία
ARMIXXAM
Ισλανδία
COVERSICAL
Ιρλανδία
ACERYCAL
Ιταλία
COVERLAM
Λετονία
PRESTERAM
Λιθουανία
PRESTERAM
Λουξεμβούργο
COVERAM
Μάλτα
COVERAM
Ολλανδία
COVERAM arg
8
Πολωνία
Co-Prestarium
Πορτογαλία
COVERAM
Ρουμανία
PRESTANCE
Σλοβακία
PRESTANCE
Σλοβενία
PRESTANCE
Ισπανία
COVERLAM
Ηνωμένο
Βασίλειο
ACERYCAL
Το παρόν φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον {MM/YYYY}.
9