Φύλλο Οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Strepfen
®
Sugar Free 8.75 mg Lozenges
Flurbiprofen
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο γιατί περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
Αυτό το φάρμακο διατίθεται χωρίς συνταγή γιατρού. Παρόλα αυτά πρέπει
να πάρετε αυτό το φάρμακο με προσοχή για να έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα από αυτό.
● Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
● Απευθυνθείτε στο γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν χρειαστείτε
περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές
● Πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό αν τα συμπτώματα
χειροτερεύουν ή δεν βελτιώνονται μετά από 3 ημέρες.
● Αν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή, ή παρατηρήσετε
κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναγράφεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης σταματήστε τη λήψη του φαρμάκου και ενημερώστε το
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Σε αυτό το φύλλο οδηγιών
1 Τι είναι το Strepfen
®
Sugar Free και γιατί χρησιμοποιείται
2 Πριν πάρετε Strepfen
®
Sugar Free
3 Πώς να πάρετε Strepfen
®
Sugar Free
4 Πιθανές παρενέργειες
5 Πώς να φυλάξετε το Strepfen
®
Sugar Free
6 Περισσότερες πληροφορίες
1 Τι είναι το Strepfen
®
Sugar Free και ποια είναι η χρήση του
Οι τροχίσκοι Strepfen
®
Sugar Free περιέχουν Φλουρμπιπροφαίνη .
H Φλουρμπιπροφαίνη ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που καλούνται
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Αυτά τα φάρμακα
αλλάζουν την αντίδραση του σώματος στον πόνο το πρήξιμο και τον
πυρετό. Οι τροχίσκοι Strepfen
®
Sugar Free χρησιμοποιούνται για ανακούφιση
των συμπτωμάτων του πονόλαιμου όπως ευαισθησία στο φάρυγγα , πόνο
και πρήξιμο.
2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε τους τροχίσκους Strepfen
®
Sugar
Free
Μη πάρετε τους τροχίσκους:
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαισθησία) στην φλουρμπιπροφαίνη ή σε
οποιαδήποτε από τα συστατικά του (Δείτε την ενότητα 6 )
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαισθησία) στην ασπιρίνη ή άλλο Μη
Στεροειδές Αντιφλεγμονώδες Φάρμακο ( ΜΣΑΦ ).
Εάν είχατε ποτέ άσθμα, μη αναμενόμενο συριγμό αναπνοής ή δύσπνοια,
καταρροή, πρήξιμο του προσώπου, κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση) μετά
από λήψη ασπιρίνης ή οποιουδήποτε ΜΣΑΦ φαρμακευτικού προϊόντος.
Έχετε ή είχατε ποτέ έλκος η αιμορραγία ( δύο η περισσότερα επεισόδια
γαστρικού έλκους) στο στομάχι ή έντερο.
Εάν είχατε γαστρεντερική αιμορραγία ή διάτρηση, βαριάς μορφής
κολίτιδα ή αιματολογικές διαταραχές με την λήψη ΜΣΑΦ.
Αν λαμβάνετε άλλα ΜΣΑΦ (celecoxib, Ibuprofen, Diclofenac Sodium κτλ)
Αν είστε στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης
Eάν έχετε ή είχατε ποτέ βαριάς μορφής καρδιακή ή νεφρική ή ηπατική
ανεπάρκεια
Αν είστε κάτω των 12 ετών.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με τους τροχίσκους Strepfen
®
Sugar Free
και μιλήστε στον γιατρό σας πριν τους πάρετε εάν:
Είχατε ποτέ άσθμα
Έχετε βακτηριακή μόλυνση ( κιτρινοπράσινες βλέννες που προκαλούν
βήχα, επώδυνα ιγμόρεια, πονόλαιμο)
Έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα
Έχετε καρδιακά προβλήματα , προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο ή
θεωρείτε ότι κινδυνεύετε από αυτές στις καταστάσεις (για παράδειγμα
εαν έχετε υπέρταση, διαβήτη, ή υψηλή χοληστερόλη ή αν είστε
καπνιστές)
Είστε υπερτασικός
Έχετε χρόνιο αυτοάνοσo νόσημα ( περιλαμβανόμενου του Ερυθηματώδη
Λύκου)
Εάν έχετε συχνά πονοκεφάλους
Εάν έχετε σοβαρές δερματικές παθήσεις ( συμπεριλαμβανομένου του
συνδρόμου Stevens-Johnson )
Αν είστε ηλικιωμένος καθώς είναι πιο πιθανό να εμφανίσετε τις
παρενέργειες που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις
μ Φάρ ακα όπως οι τροχίσκοι Strepfen
®
Sugar Free μ ίσως συσχετίζονται ε
μ μ μ ελαφρώς αυξη ένο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή έ φραγ α του
μ ») . υοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο Ο όποιος κίνδυνος είναι πιθανότερος σε
μ . Δ υψηλές δόσεις και σε παρατετα ένη θεραπεία εν πρέπει να υπερβαίνετε την
μ συνιστώ ενη δόση (3 μ ).ή την διάρκεια της θεραπείας η έρες
Εάν έχετε καρδιακά προβλήματα, προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο ή
θεωρείτε ότι κινδυνεύετε από αυτές στις καταστάσεις (για παράδειγμα αν
έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή υψηλή χοληστερόλη ή είστε
καπνιστές) θα πρέπει να συζητήσετε τη θεραπεία με το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας
Παίρνοντας άλλα φάρμακα
Πείτε στον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν παίρνετε ή πήρατε πρόσφατα
άλλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων , ιδιαίτερα πείτε του αν πήρατε
Χαμηλή δόση Ασπιρίνης ( μέχρι 75mg ημερησίως )
Φάρμακα για την υπέρταση ή την καρδιακή ανεπάρκεια
Διουρητικά ( συμπεριλαμβανομένων των καλιοσυντηρητικών)
Φάρμακα που αραιώνουν το αίμα (Αντιπηκτικά)
Φάρμακα για την ουρική αρθρίτιδα
Αλλά ΜΣΑΦ ή στεροειδή (όπως celocoxib, ibuprofen, diclofenac sodium ή
prednisolone)
Μιφεπριστόνη( φάρμακο για τον τερματισμό της κύησης)
Αντιβιοτικά Κινολόνης ( όπως ciprofloxacin)
Κυκλοσπορίνη ή Τακρόλιμους (Φάρμακο που χρησιμοποιείται για
την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος )
Φαινυτοϊνη (Φάρμακο για την αντιμετώπιση της επιληψίας)
Μεθοτραξάτη (Φάρμακο για την αντιμετώπισης του καρκίνου)
Λίθιο ή Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης
SSRIs (για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης)
Από του στόματος αντιδιαβητικά ( για τον διαβήτη)
Ζιδοβουδίνη ( θεραπεία HIV)
Λήψη με αλκοόλ
Το αλκοόλ θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια της θεραπείας με
Strepfen
®
Sugar Free.
Κύηση και γαλουχία
Το φάρμακο ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων (ΜΣΑΦ) τα οποία δυνατό να
επιδρούν αρνητικά στη γυναικεία γονιμότητα. Αυτή η επίδραση
αναστρέφεται σταματώντας το φάρμακο. Είναι απίθανο τροχίσκοι που
λαμβάνονται περιστασιακά να επηρεάσουν την πιθανότητα σας να μείνετε
έγκυος, ωστόσο, ενημερώστε το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο
εάν έχετε προβλήματα να συλλάβετε.
Μη λαμβάνετε το σκεύασμα αν διανύετε το τελευταίο τρίμηνο της κύησης.
Αν είστε στο πρώτο εξάμηνο της κύησης ή θηλάζετε συμβουλευτείτε το
γιατρό σας πριν λάβετε τους τροχίσκους. Ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας για συμβουλή πριν πάρετε οποιαδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Οι τροχίσκοι Strepfen
®
Sugar Free δεν επιδρούν στην ικανότητα οδήγησης ή
χρήσης μηχανημάτων.
3 Πώς να πάρετε τους τροχίσκους Strepfen
®
Sugar Free
Αυτό το φάρμακο είναι για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών : Μη
χορηγείτε αυτούς τους τροχίσκους σε παιδιά κάτω των 12 ετών
Πάρτε ένα τροχίσκο και πιπιλίστε τον αργά στο στόμα
Πάντα μετακινείτε τον τροχίσκο στο στόμα καθώς τον πιπιλάτε
Οι τροχίσκοι ξεκινούν την δράση τους μέσα σε 30 λεπτά.
Κατόπιν λαμβάνετε ένα τροχίσκο κάθε 3-6 ώρες αν χρειαστεί.
Μη παίρνετε περισσότερους από 5 τροχίσκους σε χρονικό διάστημα 24
ωρών.
Οι τροχίσκοι Strepfen
®
Sugar Free είναι για βραχυχρόνια θεραπεία μόνο.
Χρησιμοποιήστε το δυνατόν λιγότερους τροχίσκους που χρειάζεστε για να
αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας και για το συντομότερο χρονικό
διάστημα.
Μη παίρνετε Strepfen
®
Sugar Free για περισσότερες από 3 μέρες εκτός αν σας
το συμβούλευσε ο γιατρός σας. Αν δεν έχετε βελτίωση ή η κατάσταση σας
χειροτερεύει ή εάν νέα συμπτώματα εμφανιστούν όπως βακτηριακή
μόλυνση συμβουλευθείτε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Αν πήρατε περισσότερους τροχίσκους από αυτούς που έπρεπε
Μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας ή πηγαίνετε κατευθείαν στο
πλησιέστερο νοσοκομείο.
Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν: ναυτία, έμετος,
πόνος στο στομάχι ή πιο σπάνια, διάρροια, κουδούνισμα αυτιών
πονοκέφαλος και γαστρεντερική αιμορραγία είναι επίσης πιθανά.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα για τη χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε
το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα το Strepfen
®
Sugar Free μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ αυτό το φάρμακο και συμβουλευτείτε
αμέσως ένα γιατρό εάν αναπτύξετε:
Ενδείξεις γαστρεντερικής αιμορραγίας, όπως διέλευση αίματος
στα κόπρανα, μαύρα πισσώδη κόπρανα, αιματέμεση ή σκούρα στίγματα
που μοιάζουν με κόκκους καφέ.
Πολύ σπάνια αλλεργικές αντιδράσεις όπως άσθμα, μη
αναμενόμενος συριγμός αναπνοής, Δύσπνοια, πρήξιμο του προσώπου,
των χειλιών ή της γλώσσας, δερματικές αντιδράσεις ( όπως κνίδωση,
κνησμώδη εξανθήματα), λιποθυμία.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ αυτό το φάρμακο και συμβουλευτείτε
αμέσως ένα γιατρό ή φαρμακοποιό εάν αναπτύξετε:
Κοιλιακά Συμπτώματα όπως δυσπεψία, καούρα, στομαχικός πόνος ή
άλλα ασυνήθη στομαχικά ενοχλήματα
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν παρατηρήσετε
κάποια από τις πιο κάτω παρενέργειες ή κάποια που δεν
αναφέρεται.
Πολύ συνήθεις( Συμβαίνει σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς)
Στοματική δυσφορία όπως αίσθημα καύσου ή ζέστης στη στοματική
κοιλότητα
Συνήθεις( Συμβαίνει σε 1 με 10 ασθενείς στους 100)
Στομαχικός πόνος, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), διάρροια
Ξηρότητα και μούδιασμα στο στόμα, στοματικό έλκος
Ασυνήθεις ( Συμβαίνει σε 1 με 10 ασθενείς στους 1000)
Δυσπεψία, φούσκωμα , αδιαθεσία (εμετός), δερματικά ερυθήματα
, Πονοκέφαλος ζάλη
Σπάνια (Συμβαίνει σε 1 με 10 ασθενείς στους 10000)
Υπνηλία ή αϋπνία
Παρατεταμένο χρόνο αιμορραγίας
Αλλαγές στο αίμα (που μπορούν να προκαλέσουν μελάνιασμα,
πυρετό, στοματικά έλκη ή χλωμό δέρμα και αδυναμία)
Νεφρικά προβλήματα (αλλαγές στα ούρα, πόνο στην μέση και
πρήξιμο)
Πυρετό
Δύσπνοια, μη αναμενόμενος συριγμός αναπνοής
Γαστρεντερική διάτρηση, στομαχικό έλκος
Πολύ Σπάνια ( Συμβαίνει σε λιγότερους από 1 στους 10000 ασθενείς)
Ηπατικά προβλήματα που προκαλούν ίκτερο (κιτρίνισμα του
δέρματος και του λευκού των οφθαλμών)
Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις όπως σύνδρομο Stevens-Johnson
(δερματικό εξάνθημα και φλύκταινες, έλκη στο στόμα και τα μάτια)
και σύνδρομο Lyells ( κόκκινο ευαίσθητο απολεπισμένο δέρμα).
Άλλες παρενέργειες έχουν αναφερθεί με παρόμοια
αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη:
● Δυσκοιλιότητα (σπάνια), φλεγμονή του στομάχου( πολύ σπάνια)
● Σπάνια μικρό αυξημένο κίνδυνο για καρδιακό επεισόδιο (έμφραγμα
μυοκαρδίου), εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση, εγκεφαλική φλεγμονή.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν
παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5 Πώς να φυλάσσεται το Strepfen
®
Sugar Free
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν βλέπουν και δεν
το προσεγγίζουν παιδιά.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης η
οποία αναγράφεται στην συσκευασία.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση ή τα οικιακά
απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα
που δε χρειάζεστε πλέον. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία
του περιβάλλοντος.
6 Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχουν οι τροχίσκοι Strepfen
®
Sugar Free
Το δραστικό συστατικό ( το συστατικό που κάνει το φάρμακο να λειτουργεί
) είναι φλουρμιπροφαίνη 8,75mg. Τα υπόλοιπα συστατικά είναι :
Macrogol
300, Potassium Hydroxide Orange Flavour, Levomenthol, Acesulfame K, FD & C Yellow
No 6, Liquid Maltitol, Isomalt.
Πως είναι οι τροχίσκοι Strepfen
®
Sugar Free και πως συσκευάζονται
Οι τροχίσκοι είναι στρογγυλοί στο σχήμα με αποτυπωμένο τον λογότυπο
του προϊόντος, είναι αδιαφανείς και έχουν ελαφρώς κιτρινωπό χρώμα έως
καστανό.
Το πακέτο περιέχει 8,16 ή 24 τροχίσκους . Ενδέχεται να μη κυκλοφορούν
όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Ρέκιτ Μπένκιζερ Ελλάς Χημικά ΑΒΕΕ
Τάκη Καβαλιεράτου 7 Κ. Κηφισιά 145 64
Τηλ: 2108127276
e-mail: RBHealthcare.gr@ReckittBenckiser.com
Τοπικός αντιπρόσωπος Κύπρου LifePharma (Z.A.M) Ltd
8, Άγιος Νικόλαος, 1055 Λευκωσία, Τηλ: +35722 347440
Αρ. Αδείας Κυκλοφορίας
Ελλάδας
Κύπρου
Παρασκευαστής
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, NG90 2DB
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν έχει εγκριθεί στα πιο κάτω Κράτη μέλη της
ΕΕ με τα ακόλουθα ονόματα:
United Kingdom Strepflam 8.75mg lozenges
Austria Flurbiprofen Reckitt Benckiser 8,75 mg Lutschtabletten
Germany Dobendan Strepsils Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten
Portugal Strepflam 8,75 mg Pastilhas
Belgium Streflurb 8.75mg Zuigtabletten
Cyprus Strepflam 8,75 mg Lozenge
Denmark Steflam 8,75mg Sugetabletter
Estonia Strefen
Greece Strepfen
®
Sugar Free 8,75 mg Lozenge
Spain Stredol 8,75 mg pastillas para chupar
Finland Steflam 8,75mg Imeskelytabletti
Iceland Steflam 8,75mg Munnsogstafla
Lithuania Strepflam 8.75mg kietosias pastiles
Luxembourg Streflurb 8.75mg Zuigtabletten
Netherlands Strepflam Citroen & Honing 8,75 mg zuigtabletten
Sweden Steflam 8,75mg Sugtablett
Slovenia Strepflam 8,75mg pastile
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών