ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΗΣΤΗ
NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
(Υδροχλωρική δονεπεζίλη)
Εσείς και ο φροντιστής σας πρέπει να διαβάσετε
προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο
οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για
σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν
τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε
το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Βλέπε παράγραφο
4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα και ποια είναι η
χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το NEPEZIL
®
1mg/ml
Πόσιμο διάλυμα
3. Πώς να πάρετε το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα και ποια
είναι η χρήση του
Η δονεπεζίλη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης.
Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της άνοιας, σε
άτομα τα οποία έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από την νόσο
Alzheimer ήπιας έως μέτριας βαρύτητας. Τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν αυξανόμενη απώλεια μνήμης, σύγχυση και αλλαγές
στη συμπεριφορά. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα που πάσχουν από τη
νόσο Alzheimer δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να
πραγματοποιήσουν τις φυσιολογικές, καθημερινές τους
δραστηριότητες.
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα συνιστάται μόνο για χρήση
από ενήλικες.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το NEPEZIL
®
1mg/ml
Πόσιμο διάλυμα
Μην πάρετε το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην υδροχλωρική
δονεπεζίλη ή
σε παράγωγα πιπεριδίνης ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά του NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.
- σε περίπτωση που θηλάζετε
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε
το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα, εάν είχατε ποτέ:
- γαστρικό έλκος ή έλκος του δωδεκαδακτύλου
- κρίσεις ή σπασμούς
- κάποια καρδιακή πάθηση (ανώμαλο ή πολύ αργό καρδιακό
ρυθμό)
- άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονικές παθήσεις
- προβλήματα με το ήπαρ (συκώτι) ή ηπατίτιδα
- πρόβλημα στην ούρηση ή ήπια νεφρική νόσο
- κληρονομική δυσανεξία σε ένα σάκχαρο γνωστό ως φρουκτόζη.
Επίσης, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν είσαστε έγκυος ή νομίζετε
ότι μπορεί να είστε έγκυος.
Παιδιά
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα δεν ενδείκνυται για χρήση στα
παιδιά.
Άλλα φάρμακα και NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα
πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και
φάρμακα τα οποία δε σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας,
αλλά τα αγοράσατε μόνοι σας από κάποιο φαρμακείο. Επίσης,
αφορά και στα φάρμακα τα οποία μπορεί να πάρετε κάποια στιγμή
στο μέλλον, εφόσον συνεχίσετε να παίρνετε NEPEZIL
®
1mg/ml
Πόσιμο διάλυμα. Αυτό χρειάζεται, γιατί μπορεί αυτά τα φάρμακα
να μειώσουν ή να ενισχύσουν τις επιδράσεις του NEPEZIL
®
1mg/ml
Πόσιμο διάλυμα.
Συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε κάποιο
από τα παρακάτω είδη φαρμάκων:
- άλλα φάρμακα για τη νόσο Alzheimer, π.χ. γκαλανταμίνη
- παυσίπονα ή φάρμακα για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, π.χ.
ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ),
όπως ιμπουπροφαίνη ή νατριούχο δικλοφενάκη
- αντιχολινεργικά φάρμακα, π.χ. τολτεροδίνη
- αντιβιοτικά, π.χ. ερυθρομυκίνη, ριφαμπικίνη
- αντιμυκητιασικά, π.χ. κετοκοναζόλη
- αντικαταθλιπτικά, π.χ. φλουοξετίνη
- αντισπασμωδικά, π.χ. φαινυτοϊνη, καρβαμαζεπίνη
- φάρμακα για κάποια καρδιακή πάθηση, π.χ. κουινιδίνη, βήτα-
αποκλειστές (προπανολόλη και ατενολόλη)
- μυοχαλαρωτικά, π.χ. διαζεπάμη, σουκυνιλοχολίνη
- γενικά αναισθητικά
- φάρμακα που αγοράστηκαν χωρίς ιατρική συνταγή, π.χ. φυτικά
φάρμακα.
Εάν πρόκειται να κάνετε κάποια εγχείρηση η οποία απαιτεί γενική
αναισθησία, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό και τον
αναισθησιολόγο σας ότι παίρνετε NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα, επειδή το φάρμακο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δόση της
αναισθησίας που χρειάζεται.
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα μπορεί να ληφθεί από
ασθενείς με νεφρική νόσο ή με ήπιας έως μέτριας βαρύτητα
ηπατική νόσο. Ενημερώστε το γιατρό σας πρώτα, εάν πάσχετε από
νεφρική νόσο ή ήπια έως μέτρια ηπατική νόσο. Οι ασθενείς με
σοβαρή ηπατική νόσο δεν πρέπει να λαμβάνουν NEPEZIL
®
1mg/ml
Πόσιμο διάλυμα.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για το όνομα του
φροντιστή σας. Ο
φροντιστής σας θα σας βοηθήσει να λαμβάνετε το φάρμακο, όπως
σας έχει χορηγηθεί.
Λήψη του NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα με τροφές,
ποτά και οινόπνευμα
Η τροφή δε θα επηρεάσει τη δράση του NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα.
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα δεν πρέπει να λαμβάνεται με
αλκοόλ, γιατί το αλκοόλ μπορεί να αλλάξει τη δράση του.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εάν είσθε
έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού
πάρετε αυτό το φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Η νόσος Alzheimer μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή
χειρισμού μηχανημάτων και πρέπει να αποφεύγετε αυτές τις
δραστηριότητες, εκτός εάν ο γιατρός σας πει ότι είναι ασφαλές να
τις κάνετε.
Επιπλέον, το φάρμακό σας μπορεί να σας προκαλέσει κόπωση,
ζάλη και μυϊκές κράμπες. Εάν εμφανίσετε κάποιες από αυτές τις
ενέργειες, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα.
Σημαντικές πληροφορίες για ορισμένα από τα συστατικά
του NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
Το φάρμακο αυτό περιέχει:
sorbitol (E420) – εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε
δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, ενημερώστε το γιατρό σας
προτού πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Η σορβιτόλη
είναι μια πηγή φρουκτόζης. Μία δόση
5ml NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα δίνει 1.8 g σορβιτόλης
και μία δόση 10ml NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα δίνει 3.6
g σορβιτόλης.
methyl parahydroxybenzoate (E218) που μπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις (αυτή η αντίδραση μπορεί να
καθυστερήσει).
sodium metabisulphite (E223) που μπορεί σπάνια να προκαλέσει
αντιδράσεις υπερευαισθησίας και βρογχόσπασμο.
3. Πώς να πάρετε το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
Πόσο NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα πρέπει να πάρετε;
Συνήθως, θα ξεκινήσετε λαμβάνοντας 5ml κάθε βράδυ. Μετά από
ένα μήνα, ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να παίρνετε 10ml κάθε
βράδυ. Για να πάρετε μια δόση 5ml χύστε το υγρό στο δοσιμετρικό
κουτάλι μέχρι τη διαβάθμιση των 5ml. Για να πάρετε μια δόση
10ml χύστε το υγρό στο δοσιμετρικό κουτάλι μέχρι τη διαβάθμιση
των 10ml. Η ποσότητα του NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα που θα
πάρετε μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που
λαμβάνετε αυτό το φάρμακο και σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας.
Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 10ml κάθε βράδυ. Αφού πάρετε
τη δόση πρέπει να ξεπλένετε το δοσιμετρικό κουτάλι με νερό και
να το αφήνετε να στεγνώσει.
Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως σας
έχει πει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας. Εάν έχετε αμφιβολίες,
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.Μην αλλάξετε την δόση
του φαρμάκου μόνοι σας, χωρίς την συμβουλή του γιατρού σας.
Οδός και μέθοδος χορήγησης
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα πρέπει να λαμβάνεται από το
στόμα το βράδυ πριν από την κατάκλιση.
Για πόσο καιρό πρέπει να παίρνετε το NEPEZIL
®
1mg/ml
Πόσιμο διάλυμα;
Ο γιατρός σας ή ο φαρμακοποιός σας θα σας συμβουλέψει για
πόσο καιρό θα πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε το φάρμακό σας.
Θα πρέπει να επισκέπτεσθε τον γιατρό σας σε τακτά χρονικά
διαστήματα, ώστε να εκτιμά τη θεραπεία σας και να αξιολογεί τα
συμπτώματά σας.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα
Μην σταματήσετε να παίρνετε το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
εκτός και αν σας πει γιατρός σας να το κάνετε αυτό. Εάν
σταματήσετε να παίρνετε NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα, τα
οφέλη από τη θεραπεία σας σταδιακά θα χαθούν.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα από την κανονική
ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ περισσότερο φάρμακο από αυτό που σας έχει πει ο
γιατρός σας. Καλέστε τον γιατρό σας αμέσως, εάν πάρετε
παραπάνω φάρμακο από όσο πρέπει. Εάν δεν μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας, καλέστε στα Επείγοντα
Περιστατικά του τοπικού νοσοκομείου σας αμέσως. Να παίρνετε
πάντα μαζί σας στο νοσοκομείο τη φιάλη και το κουτί, έτσι ώστε ο
γιατρός να γνωρίζει τι έχει ληφθεί.
Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν αίσθημα ναυτίας
και ναυτία, σιελόρροια, εφίδρωση, αργό καρδιακό ρυθμό, χαμηλή
αρτηριακή πίεση (αίσθημα ελαφριάς κεφαλής ή ζάλης σε όρθια
θέση), προβλήματα στην αναπνοή, απώλεια συνείδησης και
σπασμούς.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το φάρμακό σας, απλώς πάρτε την
κανονική δόση του φαρμάκου την επόμενη ημέρα στην συνηθισμένη
ώρα. Μη διπλασιάσετε τη δόση για να αναπληρώσετε αυτήν που
ξεχάσατε. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το φάρμακό σας για
περισσότερο από μια εβδομάδα, κάλεστε το γιατρό σας πριν πάρετε
επιπλέον φάρμακο.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί από
ανθρώπους που λαμβάνουν δονεπεζίλη.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε κάποια από αυτές τις
ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ λαμβάνετε NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα.
Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε
αυτές τις σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται. Μπορεί να χρειαστείτε
επείγουσα ιατρική θεραπεία.
ηπατική βλάβη, π.χ. ηπατίτιδα. Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας
είναι αίσθημα ναυτίας και ναυτία, απώλεια όρεξης, αίσθημα
γενικής αδιαθεσίας, πυρετός, κνησμός (φαγούρα), κιτρίνισμα
του δέρματος και των ματιών και σκουρόχρωμα ούρα (πιθανώς
επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 1000)
γαστρικό έλκος ή έλκος του δωδεκαδακτύλου. Τα συμπτώματα
των ελκών είναι στομαχικός πόνος και ενόχληση (δυσπεψία), η
οποία εντοπίζεται μεταξύ του ομφαλού και του θώρακα
(πιθανώς επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 100)
αιμορραγία στο στομάχι ή το έντερο. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα μαύρα
σαν πίσσα κόπρανα ή εμφανή αιμορραγία από το ορθό (πιθανώς
επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 100)
σπασμούς (πιθανώς επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 100).
πυρετός με μυϊκή δυσκαμψία, εφίδρωση ή μειωμένο επίπεδο
συνείδησης (μια διαταραχή που ονομάζεται «Κακόηθες
Νευροληπτικό Σύνδρομο») (πιθανώς επηρεάζει λιγότερα από 1
στους 10000 άτομα).
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (πιθανώς επηρεάζουν
περισσότερους από 1 στους 10):
διάρροια
αίσθημα ναυτίας ή ναυτία
πονοκέφαλοι
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (πιθανώς επηρεάζουν μέχρι 1 στους
10):
μυϊκή κράμπα
κούραση
δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία)
το κοινό κρυολόγημα
απώλεια όρεξης
ψευδαισθήσεις (να βλέπεις ή να ακούς πράγματα που δεν
υπάρχουν πραγματικά)
διέγερση
επιθετική συμπεριφορά
λιποθυμία
ζάλη
ενόχληση στο στομάχι
εξάνθημα
κνησμός
ανεξέλεγκτη ούρηση
πόνος
ατυχήματα (οι ασθενείς μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε
πτώσεις και τυχαίους
τραυματισμούς).
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (πιθανώς επηρεάζουν
λιγότερους από 1 στους 100):
αργός καρδιακός ρυθμός
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (πιθανώς επηρεάζουν λιγότερους
από 1 στους 1000):
δυσκαμψία, τινάγματα ή ανεξέλεγκτες κινήσεις, κυρίως του
προσώπου και της γλώσσας, αλλά επίσης και των άκρων.
Πρέπει να ενημερώσετε επίσης τον γιατρό σας, εάν παρατηρήσετε
κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών, ενώ λαμβάνετε NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες
ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος http://www.eof.gr.
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να
βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα
παιδιά.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες
θερμοκρασίας για τη φύλαξή του.
Μετά το άνοιγμα της φιάλης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται
μέσα σε 2 μήνες. Μπορεί να σας βοηθήσει το να γράφετε την
ημερομηνία που ανοίξατε για πρώτη φορά τη φιάλη στο κενό χώρο
που υπάρχει στην ετικέτα της φιάλης.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα μετά την
ημερομηνία λήξης, που αναφέρεται στην επισήμανση μετά τη
ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που
αναφέρεται.
Εάν ο γιατρός σας σάς πει να σταματήσετε να παίρνετε το
φάρμακό σας, θα πρέπει να
επιστρέψετε στον φαρμακοποιό σας όσο προϊόν δεν έχετε πάρει.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα
που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα;
Η δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική δονεπεζίλη.
5ml of NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα περιέχει 5mg υδροχλωρικής
δονεπεζίλης
10ml NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα περιέχει 10mg υδροχλωρικής
δονεπεζίλης
Κάθε 5ml δόσης περιέχει 1.25g σορβιτόλης.
Τα άλλα συστατικά είναι Sorbitol solution (Ε420), Hydroxyethylcellulose,
Sodium benzoate (Ε211), Methyl parahydroxybenzoate (Ε218), Propylene
glycol (Ε1520), Sodium metabisulfite (Ε223), Strawberry flavour, HCL sol
10%, Purified water.
Εμφάνιση του NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα και
περιεχόμενο της συσκευασίας
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα είναι ένα διαυγές άχρωμο
υγρό με άρωμα φράουλας.
Τι περιέχει η συσκευασία του NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο
διάλυμα
Το NEPEZIL
®
1mg/ml Πόσιμο διάλυμα είναι διαθέσιμο σε μία
περιεκτικότητα του
1mg/ml και φέρεται σε φιάλες των 150 ml. H συσκευασία
περιλαμβάνει επίσης ένα δοσιμετρικό κουτάλι.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Οδός Τατοΐου, 18ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών
Λαμίας, 146 71 Νέα
Ερυθραία, Ελλάδα
Παραγωγός
1) ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.
Θέση Πούσι-Χατζή Αγίου Λουκά,
19002 , Παιανία Αττική
2) ROSEMONT PHARMACEUTICALS LTD.,
Rosemont House,Yorkdale Industrial Park, Braithwaite Street, Leeds, LS11 9XE,
U.K.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία
φορά στις {ημερομηνία}