ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
GLUCOFORMIN πόσιμο διάλυμα 850 mg/5 ml
υδροχλωρική μετφορμίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με
τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το GLUCOFORMIN και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το GLUCOFORMIN
3. Πώς να πάρετε το GLUCOFORMIN
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το GLUCOFORMIN
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ GLUCOFORMIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ
Τι είναι το GLUCOFORMIN
Το GLUCOFORMIN περιέχει μετφορμίνη, ένα φάρμακο για τη θεραπεία του διαβήτη. Ανήκει σε μια
ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται διγουανίδια.
Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη η οποία παράγεται από το πάγκρεας και επιτρέπει στο σώμα να
προσλαμβάνει γλυκόζη (σάκχαρο) από το αίμα. Το σώμα σας χρησιμοποιεί τη γλυκόζη για να παράγει
ενέργεια ή την αποθηκεύει για μελλοντική χρήση.
Εάν έχετε διαβήτη, το πάγκρεάς σας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή το σώμα σας δεν είναι ικανό να
χρησιμοποιήσει σωστά την παραγόμενη ινσουλίνη. Αυτό οδηγεί σε ένα υψηλό επίπεδο γλυκόζης στο
αίμα. Το GLUCOFORMIN βοηθά στη μείωση της γλυκόζης στο αίμα σας σε ένα επίπεδο όσο το
δυνατόν προς το φυσιολογικό.
Εάν είστε υπέρβαρος ενήλικας, η λήψη του GLUCOFORMIN για μακρά χρονική περίοδο βοηθά
επίσης στη μείωση του κινδύνου επιπλοκών που σχετίζονται με το διαβήτη.
Το GLUCOFORMIN συσχετίζεται με είτε τη σταθερότητα βάρους ή τη μέτρια απώλεια βάρους.
Ποια είναι η χρήση του GLUCOFORMIN
Το GLUCOFORMIN χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη τύπου 2 (που ονομάζεται
επίσης «μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης») όταν η διατροφή και η άσκηση δεν επαρκούν από
μόνες τους για τον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. Χρησιμοποιείται ειδικά σε
υπέρβαρους ασθενείς.
Οι ενήλικες μπορούν να παίρνουν το GLUCOFORMIN μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα για τη
θεραπεία του διαβήτη (λαμβανόμενα από στόματος φάρμακα ή ινσουλίνη).
Τα παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω και οι έφηβοι μπορούν να παίρνουν το GLUCOFORMIN μόνο του
ή μαζί με ινσουλίνη.
1
2. ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΎ ΠΆΡΕΤΕ ΤΟ GLUCOFORMIN
Μην πάρετε το GLUCOFORMIN
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη μετφορμίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό
αυτού του φαρμάκου (βλ. «Τι περιέχει το GLUCOFORMIN» στην παράγραφο 6)
εάν έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα
εάν έχετε μη ελεγχόμενο διαβήτη, με π.χ. σοβαρή υπεργλυκαιμία (υψηλή γλυκόζη αίματος),
ναυτία, εμετό, αφυδάτωση, ταχεία απώλεια βάρους ή κετοξέωση. Η κετοξέωση είναι μια
κατάσταση στην οποία ουσίες που ονομάζονται «κετονοσώματα» συσσωρεύονται στο αίμα και
μπορεί να οδηγήσουν σε διαβητικό προ-κώμα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν στομαχικό πόνο,
γρήγορη και βαθιά αναπνοή, υπνηλία ή ασυνήθιστη φρουτώδη οσμή της αναπνοής
σε περίπτωση απώλειας μεγάλης ποσότητας νερού από το σώμα (αφυδάτωση), όπως λόγω
μακράς ή σοβαρής διάρροιας, ή εάν είχατε επανειλημμένους εμέτους. Η αφυδάτωση μπορεί να
οδηγήσει σε νεφρικά προβλήματα, που μπορεί να σας προκαλέσουν γαλακτική οξέωση (βλ.
«Προσέξτε ιδιαίτερα με το GLUCOFORMIN» παρακάτω).
εάν έχετε κάποια σοβαρή λοίμωξη, όπως λοίμωξη που επηρεάζει τους πνεύμονες ή το βρογχικό
σύστημα ή τους νεφρούς. Σοβαρές λοιμώξεις μπορούν να οδηγήσουν σε νεφρικά προβλήματα,
που μπορεί να σας προκαλέσουν γαλακτική οξέωση (βλ. «Προσέξτε ιδιαίτερα με το
GLUCOFORMIN» παρακάτω).
εάν υποβάλλεστε σε θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή πάθατε πρόσφατα καρδιακή
προσβολή, έχετε σοβαρά προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος (όπως καταπληξία) ή
έχετε δυσκολίες στην αναπνοή. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν έλλειψη παροχής οξυγόνου
στον ιστό, που μπορεί να σας προκαλέσει γαλακτική οξέωση (βλ. «Προσέξτε ιδιαίτερα με το
GLUCOFORMIN» παρακάτω).
εάν πίνετε πολύ αλκοόλ
Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει στην περίπτωσή σας, ενημερώστε το γιατρό σας προτού αρχίσετε
να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
Βεβαιωθείτε ότι συμβουλευθήκατε το γιατρό σας εάν
χρειάζεται να κάνετε εξέταση όπως ακτινογραφία ή απεικόνιση που περιλαμβάνει την ένεση
ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων στα αιμοφόρα αγγεία σας
πρόκειται να υποβληθείτε σε μείζονα χειρουργική επέμβαση
Πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε το GLUCOFORMIN για ορισμένο χρονικό διάστημα πριν και
μετά την εξέταση ή τη χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν απαιτείται κάποια
άλλη θεραπευτική αγωγή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις
οδηγίες του γιατρού σας με ακρίβεια.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το GLUCOFORMIN
Παρακαλώ προσέξτε τον ακόλουθο ιδιαίτερο κίνδυνο της γαλακτικής οξέωσης.
Το GLUCOFORMIN μπορεί να προκαλέσει μια πολύ σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή που
ονομάζεται γαλακτική οξέωση, ειδικά εάν οι νεφροί σας δεν λειτουργούν σωστά. Ο κίνδυνος
γαλακτικής οξέωσης αυξάνεται επίσης στον μη ελεγχόμενο διαβήτη, στην παρατεταμένη νηστεία
και στη λήψη αλκοόλ. Τα συμπτώματα της γαλακτικής οξέωσης είναι εμετός, κοιλιαλγία (κοιλιακός
πόνος) με μυϊκές κράμπες, γενικό αίσθημα αδιαθεσίας με σοβαρή κόπωση, και δυσκολία στην
αναπνοή. Σε περίπτωση που σας συμβεί αυτό, μπορεί να χρειάζεστε άμεση εισαγωγή στο
νοσοκομείο, καθώς η γαλακτική οξέωση μπορεί να οδηγήσει σε κώμα. Σταματήστε αμέσως να
παίρνετε το GLUCOFORMIN και ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή επισκεφτείτε το
πλησιέστερο νοσοκομείο.
Το GLUCOFORMIN δεν προκαλεί από μόνο του υπογλυκαιμία (πολύ χαμηλό επίπεδο γλυκόζης του
αίματος). Εντούτοις, εάν παίρνετε το GLUCOFORMIN μαζί με άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση
του διαβήτη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιμία (όπως σουλφονυλουρίες, ινσουλίνη,
μεγλιτινίδια), υπάρχει κίνδυνος υπογλυκαιμίας. Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα υπογλυκαιμίας όπως
αδυναμία, ζάλη, αυξημένη εφίδρωση, ταχυκαρδία, διαταραχές της όρασης ή δυσκολία συγκέντρωσης,
συνήθως βοηθά να φάτε ή να πιείτε κάτι που περιέχει ζάχαρη.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Εάν χρειάζεται να κάνετε ένεση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων στα αιμοφόρα αγγεία σας, για
παράδειγμα, για εξετάσεις όπως ακτινογραφία ή απεικόνιση, πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε το
GLUCOFORMIN για ορισμένο χρονικό διάστημα πριν και μετά την εξέταση (βλ. «Βεβαιωθείτε
ότι συμβουλευθήκατε το γιατρό σας» παραπάνω).
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα ταυτόχρονα με το
GLUCOFORMIN. Μπορεί να χρειάζεστε συχνότερο έλεγχο της γλυκόζης του αίματος ή ο γιατρός
σας μπορεί να προσαρμόσει τη δοσολογία του GLUCOFORMIN:
διουρητικά (που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση νερού από το σώμα παράγοντας
περισσότερα ούρα).
βήτα-2 αναστολείς, όπως σαλβουταμόλη ή τερβουταλίνη (που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία του άσθματος)
κορτικοστεροειδή (που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων, όπως σοβαρή
φλεγμονή του δέρματος ή άσθμα)
άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διαβήτη.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Λήψη του GLUCOFORMIN με τροφές και ποτά
Μην πίνετε αλκοόλ όταν παίρνετε αυτό το φάρμακο. Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
γαλακτικής οξέωσης ειδικά εάν έχετε ηπατικά προβλήματα ή εάν είστε υποσιτισμένος. Αυτό ισχύει
επίσης και για φάρμακα τα οποία περιέχουν οινόπνευμα.
Κύηση και θηλασμός
Κατά τη διάρκεια της κύησης, χρειάζεστε ινσουλίνη για την αντιμετώπιση του διαβήτη σας.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είστε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος,
έτσι ώστε να αλλάξει τη θεραπευτική αγωγή σας.
Αυτό το φάρμακο δεν συνίσταται εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε το βρέφος σας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το GLUCOFORMIN από μόνο του δεν προκαλεί υπογλυκαιμία (πολύ χαμηλό επίπεδο γλυκόζης του
αίματος). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χρησιμοποιείτε
μηχανές.
Εντούτοις, προσέξτε ιδιαίτερα εάν παίρνετε το GLUCOFORMIN μαζί με άλλα φάρμακα για την
αντιμετώπιση του διαβήτη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιμία (όπως σουλφονυλουρίες,
ινσουλίνη, μεγλιτινίδες). Τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας περιλαμβάνουν αδυναμία, ζάλη,
αυξημένη εφίδρωση, ταχυκαρδία, διαταραχές της όρασης ή δυσκολία συγκέντρωσης. Μην οδηγείτε ή
χρησιμοποιείτε μηχανές εάν αρχίσετε να αισθάνεστε αυτά τα συμπτώματα.
Σημαντικές πληροφορίες για κάποια από τα συστατικά του GLUCOFORMIN
To GLUCOFORMIN πόσιμο διάλυμα περιέχει:
Αλκυλεστέρες του p-υδρόξυ βενζοϊκού οξέος. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανά καθυστερημένα).
Υγρή σορβιτόλη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα ανοχής στη
φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
Νάτριο. Η περιεχόμενη ποσότητα νατρίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά
τη χορήγηση του φαρμάκου σε ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενο νάτριο.
Κάλιο. Η ποσότητα του καλίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση
του φαρμάκου σε ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενο κάλιο ή με μειωμένη
νεφρική λειτουργία.
3. ΠΏΣ ΝΑ ΠΆΡΕΤΕ ΤΟ GLUCOFORMIN
Πάντοτε να παίρνετε το GLUCOFORMIN αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν
έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Το GLUCOFORMIN δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα οφέλη από έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Συνεχίστε να ακολουθείτε τις συμβουλές διατροφής που σας έδωσε ο γιατρός σας και ένα τακτικό
πρόγραμμα άσκησης.
Συνήθης δόση
Τα παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω και οι έφηβοι συνήθως αρχίζουν με 500 mg ή 850 mg
υδροχλωρικής μετφορμίνης μία φορά την ημέρα. Τα 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης
αντιστοιχούν σε 1 κουταλιά των 5 ml GLUCOFORMIN. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 2000 mg
(11,8 ml GLUCOFORMIN) κατανεμημένα σε 2 ή 3 δόσεις. Η θεραπεία παιδιών ηλικίας μεταξύ 10
και 12 ετών δεν συνίσταται παρά μόνο μετά από ειδική συμβουλή του γιατρού σας, καθώς η πείρα με
αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι περιορισμένη.
Οι ενήλικες συνήθως αρχίζουν με 500 mg ή 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης δύο ή τρεις φορές την
ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 3000 mg (17,6 ml GLUCOFORMIN) κατανεμημένα σε
3 δόσεις.
Εάν παίρνετε επίσης ινσουλίνη, ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για το πώς να αρχίσετε να
παίρνετε το GLUCOFORMIN.
Παρακολούθηση
Ο γιατρός σας θα σας υποβάλλει σε τακτικούς ελέγχους της γλυκόζης αίματος και θα
προσαρμόσει τη δόση του GLUCOFORMIN στα επίπεδα γλυκόζης του αίματός σας.
Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε το γιατρό σας σε τακτική βάση. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
για παιδιά και έφηβους ή εάν είστε ηλικιωμένο άτομο.
Ο γιατρός σας θα ελέγχει επίσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο την καλή λειτουργία των
νεφρών σας. Μπορεί να χρειάζεστε συχνότερες εξετάσεις εάν είστε ηλικιωμένο άτομο ή εάν οι
νεφροί σας δεν λειτουργούν σωστά.
Πώς να πάρετε το GLUCOFORMIN
Παίρνετε το GLUCOFORMIN μαζί με ή μετά από γεύμα. Έτσι θα αποφύγετε ανεπιθύμητες ενέργειες
που επηρεάζουν το πεπτικό σας σύστημα.
Εάν παίρνετε μία δόση την ημέρα, να την παίρνετε το πρωί (με το πρωινό)
Εάν παίρνετε δύο κατανεμημένες δόσεις την ημέρα, να τις παίρνετε μία το πρωί (με το πρωινό)
και μία το βράδυ (με το δείπνο)
Εάν παίρνετε τρεις κατανεμημένες δόσεις την ημέρα, να τις παίρνετε μία το πρωί (με το
πρωινό), μία το μεσημέρι (με το γεύμα) και μία το βράδυ (με το δείπνο)
Εάν, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, νομίζετε ότι η δράση του GLUCOFORMIN είναι πολύ
ισχυρή ή πολύ αδύνατη, συμβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση GLUCOFORMIN από την κανονική
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση GLUCOFORMIN από την κανονική, μπορεί να εμφανίσετε γαλακτική
οξέωση. Τα συμπτώματα της γαλακτικής οξέωσης είναι εμετός, κοιλιαλγία (κοιλιακός πόνος) με
μυϊκές κράμπες, γενικό αίσθημα αδιαθεσίας με σοβαρή κόπωση, και δυσκολία στην αναπνοή. Σε
περίπτωση που σας συμβεί αυτό, μπορεί να χρειάζεστε άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο, καθώς η
γαλακτική οξέωση μπορεί να οδηγήσει σε κώμα. Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή επισκεφτείτε
το πλησιέστερο νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το GLUCOFORMIN
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Πάρτε την επόμενη δόση τη
συνηθισμένη ώρα.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΈΣ ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το GLUCOFORMIN μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες
αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν να παρουσιαστούν οι ακόλουθες
ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (σε περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)
προβλήματα του πεπτικού συστήματος, όπως ναυτία, εμετός, διάρροια, κοιλιαλγία (κοιλιακός
πόνος) και απώλεια όρεξης. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται συχνότερα κατά
την έναρξη της θεραπείας με GLUCOFORMIN. Βοηθά εάν μοιράσετε τις δόσεις κατά τη
διάρκεια της ημέρας και εάν παίρνετε το GLUCOFORMIN μαζί με ή αμέσως μετά από γεύμα.
Εάν τα συμπτώματα συνεχιστούν, σταματήστε να παίρνετε το GLUCOFORMIN και
συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (σε λιγότερα από 1 στα 10 άτομα)
μεταβολές στην αίσθηση της γεύσης.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (σε λιγότερα από 1 στα 10.000 άτομα)
γαλακτική οξέωση. Αυτή είναι μια πολύ σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή, ειδικά εάν οι νεφροί
σας δεν λειτουργούν σωστά.
Τα συμπτώματα της γαλακτικής οξέωσης είναι εμετός, κοιλιαλγία (κοιλιακός πόνος) με μυϊκές
κράμπες, γενικό αίσθημα αδιαθεσίας με σοβαρή κόπωση, και δυσκολία στην αναπνοή. Σε
περίπτωση που σας συμβεί αυτό, μπορεί να χρειάζεστε άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο,
καθώς η γαλακτική οξέωση μπορεί να οδηγήσει σε κώμα. Σταματήστε αμέσως να παίρνετε
το GLUCOFORMIN και ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή επισκεφτείτε το
πλησιέστερο νοσοκομείο.
ανωμαλίες στις εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας ή ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος, η οποία
μπορεί να προκαλέσει κόπωση, απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους, με ή χωρίς κιτρίνισμα του
δέρματος ή των σκληρών χιτώνων του ματιού (άσπρο μέρος του ματιού)). Σε περίπτωση που
σας συμβεί αυτό, σταματήστε να παίρνετε αυτό το φάρμακο και ενημερώστε αμέσως το
γιατρό σας
δερματικές αντιδράσεις, όπως ερυθρότητα του δέρματος (ερύθημα), κνησμός ή κνησμώδες
εξάνθημα (κνίδωση)
μειωμένα επίπεδα βιταμίνης B12 στο αίμα.
Παιδιά και έφηβοι
Περιορισμένα στοιχεία για παιδιά και έφηβους έδειξαν ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες
ως προς τη φύση και σοβαρότητα τους με αυτές που αναφέρθηκαν για τους ενήλικες.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
5. ΠΏΣ ΝΑ ΦΥΛΆΣΣΕΤΑΙ ΤΟ GLUCOFORMIN
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Εάν ένα παιδί ακολουθεί
θεραπευτική αγωγή με GLUCOFORMIN, οι γονείς και οι παρέχοντες φροντίδα συνιστάται να
επιβλέπουν πώς χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο.
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.
Να μη χρησιμοποιείτε το GLUCOFORMIN μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί.
Μετά το άνοιγμα του περιέκτη διατηρείται για 28 ημέρες.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Τι περιέχει το GLUCOFORMIN
Η δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική μετφορμίνη. Κάθε 5 ml πόσιμου διαλύματος περιέχουν
850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.
Τα άλλα συστατικά είναι: Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, Sodium Propyl
Parahydroxybenzoate, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Di-sodium Hydrogen Phosphate
Anhydrous, Liquid Sorbitol, Acesulfame Potassium, Saccharin sodium, Cherry Flavour, Citric
acid, Purified water.
Εμφάνιση του GLUCOFORMIN και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το GLUCOFORMIN 850 mg είναι καφέ, διαυγές πόσιμο διάλυμα σε φιάλη από γυαλί amber, με
βιδωτό πλαστικό πώμα ασφαλείας. Η φιάλη συσκευάζεται σε κουτί από χαρτόνι και συνοδεύεται από
οδηγία χρήσης και δοσιμετρική σύριγγα.
Κάθε συσκευασία περιέχει μία φιάλη των 150 ή των 300 ml.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
Verisfield (UK) Ltd, 120 East Road, London, N16AA, UK
Παραγωγός
- RAFARM AEBE
- HELP AEBE
Τρόπος Διάθεσης
Με απλή ιατρική συνταγή