ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Efaxin XR 75mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης
Efaxin XR 150mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης
Βενλαφαξίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε
να παίρνετε αυτό το φάρμακο
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Efaxin XR και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Efaxin XR
3. Πώς να πάρετε το Efaxin XR
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Efaxin
XR
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Efaxin XR και ποια είναι η χρήση του
Το Efaxin XR είναι αντικαταθλιπτικό και ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων
που ονομάζονται αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της
νορεπινεφρίνης (SNRIs). Η κατηγορία αυτή των φαρμάκων χρησιμοποιείται για
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και άλλων καταστάσεων όπως είναι οι
αγχώδεις διαταραχές. Θεωρείται ότι άτομα που παρουσιάζουν κατάθλιψη και/ή
αγχώδη διαταραχή έχουν χαμηλότερα επίπεδα σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης
στον εγκέφαλο. Δεν είναι πλήρως κατανοητός ο μηχανισμός δράσης των
αντικαταθλιπτικών, αλλά μπορεί να συντελούν στην αύξηση των επιπέδων της
σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης στον εγκέφαλο.
Το Efaxin XR είναι μια θεραπεία για ενήλικες με κατάθλιψη. Είναι επίσης μια
θεραπεία για ενήλικες με τις παρακάτω αγχώδεις διαταραχές: γενικευμένη
αγχώδης διαταραχή, κοινωνική αγχώδης διαταραχή (φόβος ή αποφυγή
κοινωνικών καταστάσεων) και διαταραχή πανικού (κρίσεις πανικού). Η
κατάλληλη αντιμετώπιση της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής είναι
σημαντική για να μπορέσετε να αισθανθείτε καλύτερα. Αν παραμείνετε χωρίς
θεραπεία, η κατάστασή σας μπορεί να μην υποχωρήσει και να επιδεινωθεί και
να είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπισή της.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Efaxin XR
2
Μην πάρετε το Efaxin XR
Αν είστε αλλεργικός στη βενλαφαξίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό
του φαρμάκου αυτού
(η παράγραφος 6 περιέχει έναν πλήρη κατάλογο).
Αν λαμβάνετε επίσης ή αν έχετε λάβει εντός των τελευταίων 14 ημερών
οποιαδήποτε φάρμακα γνωστά ως μη αναστρέψιμοι αναστολείς της
μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ), που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της
κατάθλιψης ή της νόσου του Parkinson. Λαμβάνοντας έναν μη
αναστρέψιμο αναστολέα ΜΑΟ σε συνδυασμό με το Efaxin XR, μπορεί να
προκληθούν σοβαρές ή ακόμη και απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες
ενέργειες. Επίσης, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τη
διακοπή λήψης του Efaxin XR πριν λάβετε οποιοδήποτε αναστολέα MAO
(δείτε επίσης την παράγραφο με τίτλο “Λήψη άλλων φαρμάκων” και τις
πληροφορίες αυτής της παραγράφου για το “Σύνδρομο Σεροτονίνης”).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Αν ο,τιδήποτε από τα παρακάτω ισχύει για εσάς παρακαλείσθε να ενημερώσετε
τον γιατρό σας προτού λάβετε το Efaxin XR.
Αν λαμβάνετε άλλα φάρμακα μαζί με το Efaxin XR που μπορεί να αυξήσουν
τον κίνδυνο
εμφάνισης του Συνδρόμου Σεροτονίνης (βλέπε την παράγραφο “Λήψη άλλων
φαρμάκων”).
Αν έχετε προβλήματα στα μάτια, όπως ορισμένες μορφές γλαυκώματος
(αυξημένη πίεση στο μάτι).
Αν έχετε ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης.
Αν έχετε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων.
Αν έχετε ενημερωθεί ότι έχετε μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.
Αν έχετε ιστορικό κρίσεων (σπασμοί).
Αν έχετε ιστορικό χαμηλών επιπέδων νατρίου στο αίμα σας
(υπονατριαιμία).
Αν έχετε τάση ανάπτυξης μωλώπων ή τάση για αιμορραγία (ιστορικό
αιμορραγικής διαταραχής) ή εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα, που μπορεί να
αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας, π.χ. βαρφαρίνη (χρησιμοποιείται για
την πρόληψη των θρόμβων αίματος).
Αν έχετε ιστορικό ή αν κάποιος συγγενής σας έχει ιστορικό μανίας ή
διπολικής διαταραχής (αισθάνεστε υπερδιέγερση ή ευφορία).
Αν έχετε ιστορικό επιθετικής συμπεριφοράς.
Το Efaxin XR μπορεί να προκαλέσει αίσθημα ανησυχίας ή ανικανότητα να
καθίσετε ή να σταθείτε ακίνητοι κατά τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας. Θα
πρέπει να ενημερώστε τον γιατρό σας εάν αυτό σας συμβεί.
Σκέψεις αυτοκτονίας και επιδείνωση της κατάθλιψης ή της αγχώδους
διαταραχής σας
Εάν έχετε κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, μπορεί μερικές φορές να
σκεφτείτε να βλάψετε τον εαυτό σας ή να κάνετε σκέψεις αυτοκτονίας. Αυτές
μπορεί να αυξηθούν όταν αρχίσετε για πρώτη φορά τα αντικαταθλιπτικά,
καθώς αυτά τα φάρμακα χρειάζονται χρόνο για να δουλέψουν, συνήθως
περίπου 2 εβδομάδες αλλά μερικές φορές και περισσότερο.
Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνετε τέτοιες σκέψεις:
3
Αν στο παρελθόν είχατε κάνει σκέψεις αυτοκτονίας ή σκέψεις να βλάψετε
τον εαυτό σας.
Αν είστε νεαρός ενήλικας. Πληροφορίες από κλινικές δοκιμές έχουν δείξει
αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε νεαρούς ενήλικες
(ηλικίας κάτω των 25 ετών) με ψυχιατρικές καταστάσεις που λάμβαναν
θεραπεία με ένα αντικαταθλιπτικό.
Οποτεδήποτε σας παρουσιάζονται σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή σκέψεις
αυτοκτονίας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή πηγαίνετε σε νοσοκομείο
αμέσως.
Μπορεί να σας βοηθήσει να το πείτε σε έναν συγγενή ή στενό φίλο ότι έχετε
κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή και να τους ζητήσετε να διαβάσουν αυτό το
φύλλο οδηγιών. Μπορείτε να τους ζητήσετε να σας πουν αν πιστεύουν ότι η
κατάθλιψη ή η αγχώδης διαταραχή σας έχει χειροτερέψει, ή αν ανησυχούν για
αλλαγές στη συμπεριφορά σας.
Ξηροστομία
Ξηροστομία αναφέρεται στο 10% των ασθενών που λαμβάνουν βενλαφαξίνη.
Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της οδοντικής τερηδόνας. Επομένως, θα
πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη φροντίδα στην στοματική υγιεινή.
Διαβήτης
Τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας μπορεί να μεταβληθούν λόγω του Efaxin XR.
Συνεπώς, οι δοσολογίες των φαρμάκων σας για το διαβήτη μπορεί να χρειαστεί
να προσαρμοστούν.
Χορήγηση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών
Το Efaxin XR κανονικά δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους κάτω
των 18 ετών. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι οι ασθενείς κάτω των 18 ετών,
όταν λαμβάνουν την συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων, έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως απόπειρες αυτοκτονίας,
σκέψεις αυτοκτονίας και εχθρική συμπεριφορά (κυρίως επιθετικότητα,
εναντιωτική συμπεριφορά και θυμό). Εντούτοις, ο γιατρός σας μπορεί να
χορηγήσει το φάρμακο αυτό σε ασθενείς κάτω των 18 ετών, εάν θεωρήσει ότι
αυτό είναι προς όφελός τους. Εάν ο γιατρός σας χορήγησε το φάρμακο αυτό σε
ασθενή κάτω των 18 ετών, απευθυνθείτε στον ίδιο για να το συζητήσετε, εάν
το επιθυμείτε. Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν εκδηλωθεί ή
επιδεινωθεί ένα από τα συμπτώματα που αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον το
Efaxin XR χορηγείται σε ασθενείς κάτω των 18 ετών. Επίσης, δεν υπάρχουν
μέχρι σήμερα μεγάλης διάρκειας στοιχεία ασφάλειας του φαρμάκου αυτού όσον
αφορά τη σωματική τους ανάπτυξη, την ωρίμανση, τη διανοητική ανάπτυξη και
την ανάπτυξη της συμπεριφοράς αυτής της ηλικιακής ομάδας.
Άλλα φάρμακα και Efaxin XR
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας
έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Ο γιατρός σας πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρετε το Efaxin XR με άλλα
φάρμακα.
4
Μην ξεκινήσετε ή διακόψετε τη λήψη άλλων φαρμάκων, περιλαμβανομένων
εκείνων που αγοράζονται χωρίς ιατρική συνταγή, των φαρμάκων φυτικής
προέλευσης, πριν ρωτήσετε τον γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του Parkinson δεν πρέπει να
λαμβάνονται μαζί με το Efaxin
XR. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν
έχετε πάρει αυτά τα φάρμακα εντός των τελευταίων 14 ημερών (ΜΑΟ:
βλέπε παράγραφο “Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Efaxin XR”)
Σύνδρομο Σεροτονίνης:
Το Σύνδρομο Σεροτονίνης, μια ενδεχομένως απειλητική για τη ζωή
κατάσταση ή αντιδράσεις παρόμοιες με το Κακόηθες Νευροληπτικό
Σύνδρομο (βλέπε παράγραφο “Πιθανές Ανεπιθύμητες Ενέργειες”), μπορεί
να παρατηρηθούν κατά τη θεραπεία με βενλαφαξίνη, ιδιαίτερα όταν
λαμβάνεται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα.
Παραδείγματα των φαρμάκων αυτών περιλαμβάνουν:
oΤριπτάνες (χρησιμοποιούνται για την ημικρανία)
oΆλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, όπως SNRIs,
SSRIs, τρικυκλικά ή φάρμακα που περιέχουν λίθιο
o Φάρμακα που περιέχουν την λινεζολίδη, ένα αντιβιοτικό
(χρησιμοποιείται στη θεραπεία λοιμώξεων)
o Φάρμακα που περιέχουν μοκλοβεμίδη, έναν αναστολέα της ΜΑΟ
(χρησιμοποιείται στη θεραπεία της κατάθλιψης)
o Φάρμακα που περιέχουν σιμπουτραμίνη (χρησιμοποιείται για
την απώλεια βάρους)
o Φάρμακα, που περιέχουν τραμαδόλη, φαιντανύλη, απενταδόλη,
πεθιδίνη, μεθαδόνη ή πενταζοσίνη (χρησιμοποιείται για την θεραπεία
του έντονου πόνου)
o Φάρμακα που περιέχουν δεξτρομεθορφάνη (χρησιμοποιείται για
τη θεραπεία του βήχα)
o Φάρμακα που περιέχουν μεθαδόνη (χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή ναρκωτικά ή έντονο
πόνο)
o Φάρμακα που περιέχουν μπλε του μεθυλενίου (χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία υψηλών επιπέδων μεθαιμοσφαιρίνης στο αίμα)
o Προϊόντα που περιέχουν το St. John's Wort (ονομάζεται επίσης,
Hypericum perforatum, ένα φυτικό προϊόν που χρησιμοποιείται στη
θεραπεία της ήπιας κατάθλιψης)
oΠροϊόντα που περιέχουν τρυπτοφάνη (χρησιμοποιούνται για προβλήματα
όπως ύπνου και κατάθλιψης)
oΑντιψυχωσικά (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μιας νόσου με
συμπτώματα όπως να ακούτε, βλέπετε ή αισθάνεστε πράγματα που δεν
υπάρχουν, εσφαλμένες πεποιθήσεις, ασυνήθιστη καχυποψία, ασαφή
συλλογιστική και απόσυρση)
Τα σημεία και συμπτώματα του Συνδρόμου Σεροτονίνης μπορεί να
περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό από τα ακόλουθα: ανησυχία, ψευδαισθήσεις,
έλλειψη συντονισμού, γρήγορο ρυθμό καρδιάς, αυξημένη θερμοκρασία
σώματος, γρήγορες μεταβολές της αρτηριακής πίεσης, ζωηρά αντανακλαστικά,
διάρροια, κώμα, ναυτία, έμετο.
Στην πιο σοβαρή μορφή του το Σύνδρομο Σεροτονίνης μπορεί να μοιάζει με το
Κακόηθες Νευροληπτικό Σύνδρομο. Τα σημεία και τα συμπτώματα του
5
Κακοήθους Νευροληπτικού Συνδρόμου μπορεί να περιλαμβάνουν έναν
συνδυασμό πυρετού, ταχυπαλμίας, εφίδρωσης, σοβαρής μυικής δυσκαμψίας,
σύγχυσης, αυξημένων μυικών ενζύμων (προσδιορίζονται με εξετάσεις
αίματος).
Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή επισκεφθείτε το τμήμα
επειγόντων περιστατικών στο πλησιέστερο νοσοκομείο αν νομίζετε
ότι σας συμβαίνει το Σύνδρομο Σεροτονίνης.
Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε φάρμακα τα οποία μπορεί
να επηρεάσουν τον καρδιακό σας ρυθμό.
Παραδείγματα τέτοιων φαρμάκων περιλαμβάνουν:
Αντιαρρυθμικά όπως η κινιδίνη, η αμιωδαρόνη, η σοταλόλη ή η
δοφετιλίδη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του μη φυσιολογικού
καρδιακού ρυθμού)
Αντιψυχωσικά όπως η θειοριδαζίνη (βλέπε επίσης «Σύνδρομο
Σεροτονίνης» παραπάνω)
Αντιβιοτικά όπως η ερυθρομυκίνη ή η μοξιφλοξασίνη (χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων)
Αντιισταμινικά (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αλλεργιών)
Τα παρακάτω φάρμακα μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσουν με το Efaxin XR και
πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
αναφέρετε στον γιατρό ή φαρμακοποιό σας αν λαμβάνετε φάρμακα, τα οποία
περιέχουν:
Κετοκοναζόλη (ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο)
Αλοπεριδόλη ή ρισπεριδόνη (για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών
καταστάσεων)
Μετοπρολόλη (έναν β-αναστολέα για την αντιμετώπιση της υψηλής
αρτηριακής πίεσης και καρδιακών προβλημάτων)
To Efaxin XR με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
Το Efaxin XR πρέπει να λαμβάνεται με την τροφή (βλέπε παράγραφο 3 “Πώς να
πάρετε το Efaxin XR”).
Θα πρέπει να αποφεύγετε το αλκοόλ όταν λαμβάνετε το Efaxin XR.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Ενημερώστε τον γιατρό σας αν μείνετε έγκυος ή αν προσπαθείτε να μείνετε
έγκυος. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το Efaxin XR μόνο αφού συζητήσετε τα
ενδεχόμενα οφέλη και τους ενδεχόμενους κινδύνους για το αγέννητο παιδί σας
με τον γιατρό σας.
Βεβαιωθείτε ότι η μαία και/ή ο γιατρός σας γνωρίζoυν ότι παίρνετε Efaxin XR.
Όταν λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, παρόμοια φάρμακα (SSRIs)
μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης μιας σοβαρής κατάστασης στα
βρέφη, η οποία ονομάζεται επίμονη πνευμονική υπέρταση του νεογνού (PPHN),
κάνοντας την αναπνοή του μωρού ταχύτερη και την εμφάνισή του κυανή
(μελανό). Τα συμπτώματα αυτά ξεκινούν συνήθως τις πρώτες 24 ώρες μετά τη
γέννηση του βρέφους. Εάν συμβεί αυτό στο μωρό σας θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με τη μαία και/ή τον γιατρό σας αμέσως.
6
Αν παίρνετε αυτό το φάρμακο κατά τη διάρκεια της κύησης, άλλα
συμπτώματατα που μπορεί να παρουσιάζει το μωρό σας όταν γεννηθεί είναι να
μη σιτίζεται φυσιολογικά, επιπρόσθετα με διαταραχή της αναπνοής. Αν το
μωρό σας παρουσιάζει τα συμπτώματα αυτά όταν γεννηθεί και ανησυχείτε,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας και/ή τη μαία σας που θα μπορέσουν να σας
συμβουλεύσουν.
Το Efaxin XR περνάει στο μητρικό γάλα. Υπάρχει ένας κίνδυνος επίδρασης στο
βρέφος. Γι’αυτό, πρέπει να συζητήσετε αυτό το θέμα με τον γιατρό σας, ο/η
οποίος/α θα αποφασίσει έαν πρέπει να σταματήσετε το θηλασμό ή να
σταματήσετε τη θεραπεία με αυτό το φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές μέχρις ότου να γνωρίζετε
πώς σας επηρεάζει αυτό το φάρμακο.
3. Πώς να πάρετε το Efaxin XR
Πάντοτε να παίρνετε το Efaxin XR αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
Η συνήθης συνιστώμενη δόση έναρξης για τη θεραπεία της κατάθλιψης, της
γενικευμένης αγχώδους διαταραχής και της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής
είναι 75 mg ανά ημέρα. Η δόση μπορεί να αυξηθεί από τον γιατρό σας βαθμιαία
και, αν απαιτείται, έως τη μέγιστη δόση 375 mg ημερησίως για την κατάθλιψη.
Αν υποβάλλεστε σε θεραπεία για διαταραχή πανικού, ο γιατρός σας θα
ξεκινήσει με χαμηλότερη δόση (37,5 mg) και στη συνέχεια η δόση θα αυξηθεί
βαθμιαία. Η μέγιστη δόση για τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, την
κοινωνική αγχώδη διαταραχή και τη διαταραχή πανικού είναι 225 mg/ημέρα.
Να παίρνετε το Efaxin XR περίπου την ίδια ώρα καθημερινά, είτε το πρωί είτε
το βράδυ. Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με τη βοήθεια υγρού,
και να μην ανοίγονται, θρυμματίζονται, μασσώνται ή διαλύονται.
Το Efaxin XR πρέπει να λαμβάνεται με την τροφή.
Αν έχετε προβλήματα με το ήπαρ ή τους νεφρούς σας, ενημερώστε τον γιατρό
σας καθώς η δόση αυτού του φαρμάκου ίσως χρειαστεί να αλλαχθεί.
Μη σταματάτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο χωρίς να ενημερώσετε τον γιατρό
σας (βλέπε παράγραφο “Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Efaxin XR”).
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Efaxin XR από την κανονική
Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν πάρετε
μεγαλύτερη ποσότητα αυτού του φαρμάκου από αυτή που σας
συνταγογραφήθηκε.
Τα συμπτώματα της πιθανής υπερδοσολογίας ίσως περιλαμβάνουν ταχύ
καρδιακό ρυθμό, αλλαγές στο επίπεδο εγρήγορσης (κυμαινόμενο από υπνηλία
μέχρι κώμα), θαμπή όραση, σπασμούς ή κρίσεις, και έμετο.
7
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Efaxin XR
Αν ξεχάσετε μια δόση, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Ωστόσο, εάν
πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, αγνοήστε τη δόση που ξεχάσατε
και πάρτε μόνο μία δόση, ως συνήθως. Μην πάρετε μεγαλύτερη από την
ημερήσια ποσότητα του Efaxin XR που σας έχει συνταγογραφηθεί ανά ημέρα.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Efaxin XR
Μη σταματήσετε να παίρνετε τη θεραπεία σας ή μη μειώσετε τη δόση σας χωρίς
να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας, ακόμη κι αν αισθανθείτε καλύτερα. Αν ο
γιατρός σας θεωρήσει ότι δεν έχετε πλέον ανάγκη το Efaxin XR, μπορεί να σας
ζητήσει να μειώσετε τη δόση σας με βραδύ ρυθμό πριν να διακόψετε πλήρως τη
θεραπεία. Είναι γνωστό ότι εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες, όταν τα
άτομα σταματούν να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο ιδιαίτερα όταν το
διακόπτουν απότομα ή η δόση μειώνεται πολύ γρήγορα. Ορισμένοι ασθενείς
μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα όπως κόπωση, ζάλη, σκοτοδίνη,
κεφαλαλγία (πονοκέφαλο), υπνηλία, εφιάλτες, ξηροστομία, απώλεια της
όρεξης, ναυτία, διάρροια, νευρικότητα, διέγερση, σύγχυση, αίσθημα
κουδουνίσματος στα αυτιά, μυρμήγκιασμα ή σπανιότερα αισθήματα
ηλεκτροπληξίας, αδυναμία, εφίδρωση, σπασμούς ή συμπτώματα γρίπης.
Ο γιατρός σας θα σας συμβουλέψει για το πώς πρέπει να διακόπτετε σταδιακά
τη θεραπεία με το Efaxin XR. Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα
συμπτώματα αυτά ή άλλα συμπτώματα, τα οποία είναι ανησυχητικά, ζητήστε
περισσότερες συμβουλές από τον γιατρό σας.
Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του προϊόντος αυτού,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Efaxin XR μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Αν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω, μη λάβετε άλλο Efaxin XR.
Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή επισκεφθείτε το τμήμα
επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου σας:
Σφίξιμο στο θώρακα, συριγμός, πρόβλημα στην κατάποση ή την αναπνοή
Οίδημα του προσώπου, του λαιμού, των χεριών ή των ποδιών
Αίσθημα νευρικότητας ή άγχους, ζάλη, αίσθημα παλμών, αιφνίδια
ερυθρότητα του δέρματος και/ή αίσθημα θερμότητας
Βαρειάς μορφής εξάνθημα, κνησμός ή κνίδωση (υπερυψωμένα λέπια
ερυθρού ή ανοικτόχρωμου δέρματος που συχνά παρουσιάζουν κνησμό)
Σημεία και συμπτώματα του Συνδρόμου Σεροτονίνης, τα οποία μπορεί να
περιλαμβάνουν ανησυχία, παραισθήσεις, απώλεια συντονισμού,
ταχυπαλμία, αυξημένη θερμοκρασία σώματος, ταχείες μεταβολές της
αρτηριακής πίεσης, υπερδραστήρια αντανακλαστικά, διάρροια, κώμα,
ναυτία, έμετο.
Στην πιο σοβαρή μορφή του το σύνδρομο σεροτονίνης μπορεί να μιμείται
το Κακόηθες Νευροληπτικό Σύνδρομο. Τα σημεία και συμπτώματα του
Κακοήθους Νευροληπτικού Συνδρόμου μπορεί να περιλαμβάνουν έναν
συνδυασμό πυρετού, ταχυπαλμίας, εφίδρωσης, σοβαρής μυικής
8
δυσκαμψίας, σύγχυσης, αυξημένων μυικών ενζύμων (που προσδιορίζονται
με μία εξέταση αίματος).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες πρέπει να ενημερώσετε τον
γιατρό σας περιλαμβάνουν:
Βήχας, συριγμός, δύσπνοια και υψηλή θερμοκρασία
Μαύρα (στο χρώμα της πίσσας) κόπρανα ή αίμα στα κόπρανα
Κίτρινη απόχρωση δέρματος ή ματιών, κνησμός ή σκούρα ούρα, τα οποία
μπορεί να είναι συμπτώματα φλεγμονής του ήπατος (ηπατίτιδα)
Καρδιακές διαταραχές, όπως γρήγορος ή μη φυσιολογικός καρδιακός
ρυθμός, αυξημένη αρτηριακή πίεση
Οφθαλμικές διαταραχές, όπως θαμπή όραση, διαστολή της κόρης
Νευρικές διαταραχές, όπως ζάλη, μυρμήγκιασμα, διαταραχή της κίνησης,
σπασμοί ή κρίσεις
Ψυχιατρικές διαταραχές, όπως υπερδραστηριότητα και ευφορία (αίσθηση
ασυνήθιστης υπερδιέγερσης)
Συμπτώματα συνδρόμου στέρησης λόγω διακοπής της θεραπείας (βλέπε
Πώς να πάρετε το Efaxin XR, εάν σταματήσετε να παίρνετε το Efaxin XR).
Παρατεταμένη αιμορραγία - εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, μπορεί να
χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος από ότι συνήθως για να σταματήσει
η αιμορραγία.
Μην ανησυχείτε έαν δείτε μικρούς άσπρους κόκκους ή σβώλους στα
κόπρανα αφού πάρετε το Efaxin XR. Τα καψάκια Efaxin XR περιέχουν
σφαιρίδια (μικροί λευκοί σβώλοι) που περιέχουν τη δραστική ουσία
(βενλαφαξίνη). Αυτά τα σφαιρίδια απελευθερώνονται από το
καψάκιο μέσα στο στομάχι. Η βενλαφαξίνη αποδεσμεύεται αργά,
καθώς τα σφαιρίδια περνούν κατά μήκος του στομαχιού και του
εντέρου . Το “περίβλημα” του σφαιριδίου παραμένει αδιάλυτο και
αποβάλλεται στα κόπρανα. Επομένως, έστω και αν μπορείτε να δείτε
σφαιρίδια στα κόπρανα, η δόση του φαρμάκου έχει απορροφηθεί.
Πλήρης κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών
Πολύ συχνές (επηρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες)
Ζάλη, πονοκέφαλος
Ναυτία, ξηροστομία
Εφίδρωση (συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών εφιδρώσεων)
Συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100)
Μειωμένη όρεξη
Σύγχυση, αίσθηση απόσχισης απόσπασης) από τον εαυτό σας, έλλειψη
οργασμού, γενετήσια ορμή μειωμένη, νευρικότητα, αϋπνία, μη
φυσιολογικά όνειρα
Υπνηλία, τρόμος, αίσθημα τσιμπημάτων από καρφίτσες και βελόνες,
αυξημένος μυικός τόνος
Διαταραχές της όρασης, περιλαμβανομένης της θαμπής όρασης,
διεσταλμένες κόρες, ανικανότητα του ματιού να αλλάζει αυτόματα την
εστίαση από μακρινά σε κοντινά αντικείμενα
Κουδούνισμα των αυτιών (εμβοές)
Αίσθημα παλμών
9
Αυξημένη αρτηριακή πίεση, έξαψη
Χασμουρητό
Έμετος, δυσκοιλιότητα, διάρροια
Αυξημένη συχνότητα ούρησης, δυσκολίες στην ούρηση
Ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση (περίοδο), όπως αυξημένη αιμορραγία ή
αυξημένη ακανόνιστη αιμορραγία, μη φυσιολογική
εκσπερμάτιση/οργασμός (σε άνδρες), στυτική δυσλειτουργία
(ανικανότητα)
Αδυναμία (ασθένεια), κόπωση, ρίγη
Αυξημένη χοληστερόλη
Όχι συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 1000)
Ψευδαισθήσεις, αίσθηση απόσχισης απόσπασης) από την
πραγματικότητα, διέγερση, μη φυσιολογικός οργασμός (σε γυναίκες),
έλλειψη αισθήματος ή συναισθήματος, αίσθηση υπερδιέγερσης, τρίξιμο
των δοντιών
Αίσθημα ανησυχίας ή ανικανότητα να κάθεστε ή να μένετε ακίνητοι,
λιποθυμία, ακούσιες κινήσεις των μυών, διαταραχή συντονισμού και
ισορροπίας, μεταβολή της αίσθησης της γεύσης
Ταχυκαρδία, αίσθηση ζάλης (ιδιαίτερα όταν σηκώνεστε όρθιοι απότομα)
Δύσπνοια
Έμετος με αίμα, μαύρα σαν πίσσα κόπρανα ή αίμα στα κόπρανα, τα οποία
μπορεί να είναι σημείο εσωτερικής αιμορραγίας
Μπορεί να παρουσιαστεί γενικευμένο οίδημα (πρήξιμο) του δέρματος
ιδιαίτερα στο πρόσωπο, το στόμα, τη γλώσσα, την περιοχή του λαιμού ή
στα χέρια και στα πόδια και/ή ένα επηρμένο κνησμώδες εξάνθημα
(κνίδωση), ευαισθησία στο φως του ήλιου, μώλωπες, εξάνθημα, μη
φυσιολογική απώλεια μαλλιών
Αδυναμία ούρησης
Αύξηση βάρους, απώλεια βάρους
Σπάνιες (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 10000)
Σπασμοί ή κρίσεις
Ανικανότητα ελέγχου της ούρησης
Υπερδραστηριότητα, καλπάζουσες σκέψεις και μειωμένη ανάγκη για ύπνο
(μανία)
Μη γνωστή συχνότητα
Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα σας που οδηγεί σε αυξημένο
κίνδυνο για μώλωπες ή αιμορραγία, διαταραχές του αίματος που μπορεί
να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης
Διογκωμένο πρόσωπο ή γλώσσα, δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή,
συχνά με δερματικά εξανθήματα (αυτή μπορεί να είναι μια σοβαρή
αλλεργική αντίδραση)
Υπερβολική λήψη νερού (γνωστό ως Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης
Αντιδιουρητικής Ορμόνης)
Μείωση των επιπέδων νατρίου στο αίμα
Αυτοκτονικός ιδεασμός και αυτοκτονική συμπεριφορά: έχουν αναφερθεί
περιπτώσεις αυτοκτονικών ιδεασμών και αυτοκτονικών συμπεριφορών
κατά τη διάρκεια θεραπείας με βενλαφαξίνη ή αμέσως μετά τη διακοπή
10
της θεραπείας (βλ. παράγραφο 2, Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το
Εfaxin XR)
Αποπροσανατολισμός και σύγχυση συχνά συνοδευόμενα από
ψευδαισθήσεις (παραλήρημα), επιθετικότητα
Υψηλή θερμοκρασία με δύσκαμπτους μυς, σύγχυση ή διέγερση και
εφίδρωση ή αν αισθάνεστε σπασμωδικές κινήσεις των μυών τις οποίες δεν
μπορείτε να ελέγξετε, αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα σοβαρών
καταστάσεων γνωστών ως Κακόηθες Νευροληπτικό Σύνδρομο, αίσθηση
ευφορίας, νωθρότητα, αυξημένες ταχείες κινήσεις των ματιών,
αδεξιότητα, ανησυχία, αίσθηση μέθης, ιδρωμένοι ή δύσκαμπτοι μύες, τα
οποία είναι συμπτώματα του συνδρόμου σεροτονίνης, δυσκαμψία,
σπασμοί και ακούσιες κινήσεις των μυών
Σοβαρός πόνος του οφθαλμού και μειωμένη ή θαμπή όραση
Ίλιγγος
Μείωση της αρτηριακής πίεσης, μη φυσιολογικός, γρήγορος ή
ακανόνιστος καρδιακός παλμός, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε
λιποθυμία, μη αναμενόμενη αιμορραγία π.χ. αιμορραγία ούλων, αίμα στα
ούρα ή στον έμετο, ή εμφάνιση μη αναμενόμενων μώλωπων ή σπασμένα
αιμοφόρα αγγεία (σπασμένες φλέβες)
Βήχας, συριγμός, δύσπνοια και υψηλή θερμοκρασία, τα οποία είναι
συμπτώματα φλεγμονής των πνευμόνων που συνδέονται με αύξηση των
λευκών αιμοσφαιρίων (πνευμονική ηωσινοφιλία)
Έντονοι πόνοι στην κοιλιά ή την μέση (τα οποία μπορεί να υποδεικνύουν
σοβαρό πρόβλημα στο έντερο, το ήπαρ ή το πάγκρεας)
Κνησμός, κίτρινη απόχρωση δέρματος ή ματιών, σκούρα ούρα ή
συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης τα οποία είναι συμπτώματα της
φλεγμονής του ήπατος (ηπατίτιδα), ήπιες μεταβολές στα επίπεδα του
αίματος των ηπατικών ενζύμων
Δερματικό εξάνθημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές φλύκταινες
και ξεφλούδισμα του δέρματος, κνησμός, ήπιο εξάνθημα
Ανεξήγητοι μυικοι πόνοι, ευαισθησία ή αδυναμία (ραβδομυόλυση)
Μη φυσιολογική παραγωγή γάλακτος από τους μαστούς
Το Efaxin XR προκαλεί μερικές φορές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες
μπορεί να μη γνωρίζετε, όπως αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση ή μη
φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, ήπιες μεταβολές στα επίπεδα των ηπατικών
ενζύμων του αίματος , του νατρίου ή της χοληστερόλης. Σπανιότερα, το Efaxin
XR μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων στο αίμα σας, οδηγώντας
σε αυξημένο κίνδυνο μωλώπων ή αιμορραγίας. Επομένως, ο γιατρός σας
μπορεί να επιθυμεί να προβεί σε εξετάσεις αίματος ορισμένες φορές, ιδιαίτερα
αν παίρνετε το Efaxin XR για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ.: +30
213- 2040200, Φαξ: + 30 21 0 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω
της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Efaxin XR
11
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά
Να μην χρησιμοποιείται το Efaxin XR μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στη συσκευασία.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Efaxin XR
Η δραστική ουσία είναι η βενλαφαξίνη.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πώμα κάψουλας (Yellow): Sunset Yellow E110, Quinoline Yellow E104, Titanium Dioxide
E171, Sodium Lauryl Sulfate, Gelatin. Για το Efaxin XR 150mg μόνο, Patent Blue E131
Σώμα κάψουλας: Sodium Lauryl Sulfate, Gelatin
Σφαιρίδια: sugar spheres, hydroxypropyl cellulose (HPC-LM), hydroxypropyl methyl cellulose
(6CPS), talc, hydroxypropyl methyl cellulose (E-15), surelease (E-7-7050) αποτελούμενο
από:ethyl cellulose 20CP, dibuthyl sebacate, oleic acid, colloidal anhydrous silica
Εμφάνιση του Efaxin XR και περιεχόμενο της συσκευασίας
Efaxin XR 75 mg:
Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό χρώματος λευκού-κίτρινου που
περιέχει κοκκία χρώματος λευκού-μπέζ.
Efaxin XR 150 mg:
Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό χρώματος λευκού-
ωχροκίτρινου που περιέχει κοκκία χρώματος λευκού-μπέζ.
28 καψάκια φέρονται σε κυψέλες από PVC/Aluminium
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας :
Specifar ΑΒΕΕ
28 1, ης Οκτωβρίου
. , 123 51,Αγ Βαρβάρα
Αθήνα – Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 54 01 500
email: info@specifar.gr
: Παραγωγός
GENERIS FARMACEUTICA S.A.,
Amadora, Πορτογαλία
12
Το παρόν φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή
13