Pilvenlcapsgr4
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
VELPINE
®
XR 37.5 mg σκληρές κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης
VELPINE
®
XR 75 mg σκληρές κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης
VELPINE
®
XR 150 mg σκληρές κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης
Venlafaxine (βενλαφαξίνη)
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία σας
με το φάρμακο αυτό.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το φάρμακο αυτό συνταγογραφήθηκε για εσάς προσωπικά. Δεν πρέπει να το
δίνετε σε άλλους ακόμα και αν έχουν τα ίδια με τα δικά σας συμπτώματα,
γιατί μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη.
Αν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο,
ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Σε αυτό το φυλλάδιο:
1. Τι είναι το VELPINE
®
XR και ποια είναι η χρήση του
2. Πριν πάρετε VELPINE
®
XR
3. Πώς να παίρνετε το VELPINE
®
XR
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το VELPINE
®
XR
6. Άλλες πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VELPINE
®
XR ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το VELPINE
®
XR ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
της κατάθλιψης (αντικαταθλιπτικά).
Ο γιατρός σας σάς συνταγογράφησε το VELPINE
®
XR για:
θεραπεία σοβαρής κατάθλιψης,
μικρής διάρκειας θεραπεία κοινωνικής αγχώδους διαταραχής (συνεχής φόβος για
αρνητική κριτική από τους άλλους σε κοινωνικές συναναστροφές – ονομάζεται
επίσης «κοινωνική φοβία»).
2. ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ VELPINE
®
XR
Μην πάρετε VELPINE
®
XR
1
Αν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στη βενλαφαξίνη ή σε οποιοδήποτε από
τα υπόλοιπα συστατικά του VELPINE
®
XR.
Παράλληλα με συγκεκριμένα φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς ΜΑΟ
(χρησιμοποιούνται για θεραπεία της κατάθλιψης), ή για 14 μέρες μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας με κάποιο από αυτά τα φάρμακα. Παρόμοια, δεν
πρέπει να πάρετε αναστολέα ΜΑΟ για 7 μέρες μετά τη διακοπή της θεραπείας
με VELPINE
®
XR.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το VELPINE
®
XR:
Χρήση σε παιδιά και έφηβους μικρότερους από
18
χρόνων
Το VELPINE
®
XR υπό κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά
και έφηβους μικρότερους από 18 χρόνων. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι ασθενείς
μικρότεροι των 18 χρόνων διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν ανεπιθύμητες
ενέργειες όπως απόπειρα αυτοκτονίας, σκέψεις για αυτοκτονία και επιθετικότητα (κατ’
εξοχήν επιθετικότητα, αντιθετική συμπεριφορά και θυμό) όταν παίρνουν φάρμακα
αυτής της κατηγορίας. Παρόλα αυτά, ο γιατρός είναι πιθανό να συνταγογραφήσει το
VELPINE
®
XR σε ασθενείς μικρότερους από 18 χρόνων, εφόσον αποφασίσει ότι αυτό
θα είναι προς όφελος τους. Αν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει το VELPINE
®
XR
σε ασθενή μικρότερο των 18 και θέλετε να το συζητήσετε, πηγαίνετε πίσω στο γιατρό
σας. Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας αν κάποιο από τα προαναφερόμενα
συμπτώματα εκδηλωθεί ή επιδεινωθεί σε ασθενείς μικρότερους των 18 οι οποίοι
παίρνουν το VELPINE
®
XR
.
Επίσης, οι μακροχρόνιες επιδράσεις ασφάλειας του
VELPINE
®
XR που σχετίζονται µε την ανάπτυξη, την ωρίμανση, τη γνωστική εξέλιξη
και την εξέλιξη της συμπεριφοράς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα δεν έχουν ακόμα
τεκμηριωθεί.
Αυτοκτονικές σκέψεις και επιδείνωση της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής
Εάν είστε καταθλιπτικός και / ή πάσχετε από αγχώδεις διαταραχές μπορεί μερικές φορές
να έχετε σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή να αυτοκτονήσετε. Τα συναισθήματα αυτά
μπορεί να αυξηθούν όταν ξεκινάτε τη θεραπεία με τα αντικαταθλιπτικά μια που τα
φάρμακα αυτά χρειάζονται χρόνο για να δράσουν, συνήθως δύο εβδομάδες αλλά και
μερικές φορές περισσότερο.
Είναι πιθανό να σκέφτεστε κάπως έτσι:
Εάν και στο παρελθόν είχατε σκέψεις να αυτοκτονήσετε ή να βλάψετε τον εαυτό
σας.
Εάν είστε νεαρός ενήλικας. Πληροφορίες από κλινικές μελέτες έχουν δείξει έναν
αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συµπεριφοράς σε ενηλίκους µικρότερους των 25
ετών με ψυχιατρικές διαταραχές στους οποίους χορηγείτε αντικαταθλιπτικό.
Εάν έχετε σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή να αυτοκτονήσετε σε οποιαδήποτε
ώρα επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή πηγαίνετε στο νοσοκομείο αμέσως.
Μπορεί να βρείτε ωφέλιμο να πείτε σ’ έναν συγγενή ή σε έναν επιστήθιο φίλο ότι
πάσχετε από κατάθλιψη ή ότι έχετε αγχώδη διαταραχή ζητώντας του να διαβάσει
αυτό το φυλλάδιο. Μπορεί να τους ζητήσετε να σας πουν εάν σκέφτονται ότι
χειροτερεύει η κατάθλιψής σας ή η αγχώδης διαταραχή σας ή όταν ανησυχούν για
2
Pilvenlcapsgr4
αλλαγές στην συμπεριφορά σας.
Αν έχετε ή είχατε κάποια από τις παρακάτω διαταραχές:
Μανία (φάσεις διανοητικής και φυσικής υπερδραστηριότητας)
Συμπεριφορά που στοχεύει να προκαλέσει τραυματισμό ή πόνο και
σκέψεις αυτοκτονίας
Επιληψία
Διαβήτη
Μειωμένη νεφρική λειτουργία
Μέτριας ή σοβαρής έντασης ηπατικές διαταραχές (π.χ. κίρρωση, μία
πάθηση του ήπατος που χαρακτηρίζεται από μόνιμη βλάβη στον ιστό
του)
Δυσκολία στην αποβολή νερού (διαταραχές ούρησης)
Αύξηση στην ενδοφθάλμια πίεση (γλαύκωμα)
Ψηλή ή χαμηλή πίεση αίματος
Συγκεκριμένες καρδιοπάθειες, π.χ. διαταραχές αγωγιμότητας, επώδυνο
σφίξιμο στο στήθος (στηθάγχη) ή πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου.
Αν ακολουθείτε θεραπεία και βρίσκεστε στη φάση κατάθλιψης της διαταραχής που
ονομάζεται «μανιο-κατάθλιψη» (επαναλαμβανόμενες περίοδοι διανοητικής
υπερδραστηριότητας ακολουθούμενες από ξεσπάσματα σοβαρής κατάθλιψης),
η κατάθλιψη μπορεί να εισέλθει σε φάση μανίας (διανοητική και φυσική
υπερδραστηριότητα).
Παρατηρήθηκε σε μελέτες αύξηση του επιπέδου της χοληστερόλης στο αίµα σε
έναν αριθμό ασθενών που έπαιρναν μακροχρόνια θεραπεία με βενλαφαξίνη (3
μήνες ή περισσότερο). Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας
θεραπείας, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να παρακολουθεί σε τακτά
χρονικά διαστήματα το επίπεδο της χοληστερόλης σας.
Αν έχετε την τάση να αιμορραγείτε συχνά ή να αναπτύσσετε ασυνήθιστους
μώλωπες.
Αν είστε ηλικιωμένοι και παίρνετε διουρητικά φάρμακα.
Αν εκδηλώσετε εξάνθημα, κνίδωση ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις οποιασδήποτε
μορφής σταματήστε να παίρνετε το VELPINE
®
XR και ενημερώστε το γιατρό
σας.
Είναι γενικώς γνωστό ότι τα συμπτώματα στέρησης (π.χ. ναυτία, πονοκέφαλος,
αισθητικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου, σύγχυση, νευρικότητα, άγχος, διάρροια,
εφίδρωση, τρόμος και ζάλη) μπορεί να εκδηλωθούν αν η αντικαταθλιπτική θεραπεία
διακοπεί πολύ απότομα. Υπογραμμίζεται λοιπόν ότι η δόση πρέπει να μειωθεί αργά
– και κάτω από ιατρική επίβλεψη – σε περίπτωση που εσείς και ο γιατρός σας
αποφασίσετε να σταματήσετε τη θεραπεία µε το VELPINE
®
XR.
3
Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν κάποια από τις παραπάνω
προειδοποιήσεις εφαρμόζεται ή εφαρμόστηκε παλαιότερα σε εσάς.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα
οποιαδήποτε άλλα φάρμακα, ακόμα και όσα αποκτήσατε χωρίς συνταγή.
Δεν πρέπει να πάρετε το VELPINE
®
XR παράλληλα με συγκεκριμένα
αντικαταθλιπτικά, γνωστά ως αναστολείς ΜΑΟ. Αυτό ισχύει, επίσης για τις
πρώτες 14 μέρες μετά τη διακοπή της θεραπείας με οποιονδήποτε αναστολέα
ΜΑΟ. Ομοίως, δεν πρέπει να πάρετε οποιονδήποτε αναστολέα ΜΑΟ, για 7
μέρες, αφού σταματήσατε τη θεραπεία σας µε VELPINE
®
XR.
Η λήψη του VELPINE
®
XR λίγο μετά τη διακοπή της θεραπείας με
αναστολέα ΜΑΟ – ή η έναρξη λήψης αναστολέα ΜΑΟ λίγο μετά τη διακοπή
της θεραπείας µε VELPINE
®
XR – μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες
ενέργειες. Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες: τρέμουλο (τρόμος), ακούσιες μυϊκές
συσπάσεις (μυόκλωνος), εφίδρωση, ναυτία, έμετος, εξάψεις, ζάλη, αύξηση της
θερμοκρασίας του σώματος (υπερθερμία) μαζί με συμπτώματα που ομοιάζουν
με κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο (σοβαρή πάθηση που μπορεί να
εκδηλώνεται ως μυϊκή ακαμψία, σοβαρή ανικανότητα για ακίνητη στάση,
ψηλό πυρετό, εφίδρωση, αυξημένη έκκριση σάλιου και διαταραχές
συνείδησης), σύνδρομο σεροτονίνης (κάποτε σοβαρή – αν και σπάνια –
κατάσταση με ναυτία, διάρροια, βαριά εφίδρωση, καταπληξία, μυϊκές
συσπάσεις, τρόμο [τρέμουλο, ρίγος], διαταραχές ύπνου, απώλεια όρεξης,
διαταραχές συνείδησης, σύγχυση και ανησυχία [διεγερσιμότητα, ταραχή],
παροξυσμό (σπασμούς) και θάνατο.
Η ταυτόχρονη λήψη VELPINE
®
XR και αναστολέων ΜΑΟ μπορεί να
οδηγήσουν στην εκδήλωση των ακόλουθων συμπτωμάτων: αύξηση της
θερμοκρασίας του σώματος (υπερθερμία), δυσκαμψία μυών, ακούσιες μυϊκές
συσπάσεις (μυόκλωνος), ακούσιες κινήσεις με βραχείες διακυμάνσεις στα
ζωτικά σημεία, αλλαγές στη διανοητική κατάσταση (περιλαμβανομένης
ακραίας διεγερσιμότητας και ταραχής [ανησυχία] που μπορεί να εξελιχθεί σε
παραλήρημα και κώμα) και συμπτώματα που ομοιάζουν µε το κακόηθες
νευροληπτικό σύνδρομο (δείτε προηγούμενη παράγραφο).
Αν ξεκινήσετε να παίρνετε VELPINE
®
XR 14 μέρες μετά τη διακοπή της
θεραπείας με αναστολέα ΜΑΟ, θα πρέπει να ξεκινήστε με 37,5 mg
βενλαφαξίνης μία φορά την ημέρα, για τις λίγες πρώτες μέρες. Ο γιατρός σας
μπορεί να αποφασίσει αν θα ξεκινήσετε να παίρνετε VELPINE
®
XR σε
διάστημα λιγότερο από 14 μέρες μετά τη διακοπή της θεραπείας με αναστολέα
ΜΑΟ. Αν συμβεί αυτό πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο κίνδυνος να αναπτύξετε
τις προαναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ελάχιστος.
Αν επίσης παίρνετε φάρμακα για απώλεια βάρους (π.χ. φεντερµίνη). Δεν
συνιστάται η σύγχρονη χορήγηση υδροχλωρικής βενλαφαξίνης με παράγοντες
4
Pilvenlcapsgr4
μείωσης βάρους.
Αν έχετε αυξημένη τάση αιμορραγίας, ή αν παίρνετε φάρμακα που αυξάνουν την
τάση για αιμορραγία, π.χ. ακετυλικό οξύ ή φάρμακα που εμποδίζουν τη
δημιουργία θρόμβων στο αίμα.
Παίρνετε τακτικά παυσίπονα φάρμακα (όπως παράγωγα ακετυλοσαλικυλικού οξέος
και μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη/αντιρευματικά φάρμακα – NSAIDs) ή
έχετε χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, καθώς αυτό επιφέρει αυξημένο κίνδυνο
αιμορραγίας.
Το VELPINE
®
XR μπορεί να αυξήσει τη δράση της αλοπεριδόλης και της
κλοζαπίνης. Αυτά είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
σοβαρών διανοητικών και ψυχιατρικών διαταραχών (αντιψυχωσικά/
νευροληπτικά).
Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να συμβούν σε ασθενείς που επίσης παίρνουν
σιμετιδίνη, ένα φάρμακο που παρεμποδίζει την παραγωγή οξέος στο στομάχι.
Χρειάζεται προσοχή από τους ασθενείς που παίρνουν επίσης βαρφαρίνη (φάρμακο
που εμποδίζει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα).
Αν παίρνετε φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα σεροτονίνης (ουσία
στον εγκέφαλο που επηρεάζει τη διάθεση) όπως οι τριπτάνες
(χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ημικρανίας), εκλεκτικοί αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
κατάθλιψης), διαζεπάμη, λίθιο ή προϊόντα που περιέχουν St. John’s wort.
Αν κάνετε ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT).
Αν παίρνετε κετοκοναζόλη (φάρμακο για τη θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων),
ερυθρομυκίνη (αντιβιοτικό) ή βεραπαμίλη (φάρμακο για τη θεραπεία
συγκεκριμένων καρδιακών διαταραχών ή υψηλής αρτηριακής πίεσης), καθώς η
επίδραση της βενλαφαξίνης μπορεί να αυξηθεί.
Λήψη VELPINE
®
XR µε φαγητό και ποτό
Παρότι το VELPINE
®
XR δεν αυξάνει τις επιδράσεις της αλκοόλης δεν συνιστάται να
λαμβάνεται το VELPINE
®
XR παράλληλα µε αλκοόλ.
Εγκυμοσύνη και θηλασμός
Συµβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο.
Εγκυµοσύνη
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή εάν προτίθεστε να μείνετε έγκυος.
Δεν είναι επιβεβαιωμένο αν η λήψη του VELPINE
®
XR κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης έχει επιβλαβείς δράσεις στο αγέννητο μωρό. Αν αυτό το φάρμακο
5
λαμβάνεται λίγο πριν τον τοκετό, υπάρχει η πιθανότητα το νεογνό να εκδηλώσει
συμπτώματα στέρησης. Αν είστε έγκυος δεν πρέπει να πάρετε VELPINE
®
XR εκτός
εάν έχετε συγκεκριμένες οδηγίες από το γιατρό σας.
Θηλασµός
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε. Η βενλαφαξίνη και ο ενεργός μεταβολίτης
της περνούν στο μητρικό γάλα. Η επίδραση που αυτό μπορεί να έχει στα βρέφη που
θηλάζουν δεν είναι ξεκάθαρη, σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο γιατρός σας θα
αποφασίσει εάν θα συνεχίσετε/σταματήσετε τη γαλουχία ή εάν θα
συνεχίσετε/σταματήσετε τη θεραπεία με το VELPINE
®
XR.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
ψυχολογικών διαταραχών, το VELPINE
®
XR μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση
και την ικανότητα αντίδρασης. Έτσι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την
οδήγηση και το χειρισμό μηχανημάτων.
Γι’ αυτό το λόγο οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούν την αντίδραση τους στο
VELPINE
®
XR πριν ενασχοληθούν με τις προαναφερόµενες δραστηριότητες µέχρι
να είναι βέβαιοι ότι η θεραπεία δεν τους προκαλεί ανεπιθύµητες ενέργειες.
Σημαντικές πληροφορίες για μερικά από τα αδρανή συστατικά του VELPINE
®
XR
[Περιεκτικότητα 37,5 mg]
Το αδρανές συστατικό ponceau 4R, κόκκινο (Ε124) που περιλαμβάνεται στο κέλυφος
της κάψουλας μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
[Περιεκτικότητα 75 mg]
Το αδρανές συστατικό sunset yellow FCF (Ε110) που περιλαμβάνεται στο κέλυφος της
κάψουλας μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
[Περιεκτικότητα 150 mg]
Το αδρανές συστατικό sunset yellow FCF (Ε110) που περιλαμβάνεται στο κέλυφος της
κάψουλας μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
Επιπρόσθετα αυτό το φάρµακο περιέχει σουκρόζη. Αν γνωρίζετε ότι έχετε δυσανεξία σε
μερικά σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VELPINE
®
XR
Πάντα να παίρνετε το VELPINE
®
XR ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
Επικοινωνήστε µε το γιατρό ή με το φαρμακοποιό σας αν δεν είστε βέβαιοι για κάτι.
Πάρτε το VELPINE
®
XR μία φορά την ημέρα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, κατά
προτίμηση την ίδια ώρα κάθε μέρα (το πρωί ή το βράδυ). Καταπιείτε τις κάψουλες
ολόκληρες με ικανοποιητική ποσότητα υγρού. Οι κάψουλες δεν πρέπει να διχοτομούνται,
6
Pilvenlcapsgr4
θρυμματίζονται, μασιούνται ή διαλύονται στο νερό.
Μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες ή περισσότερο μέχρι να αισθανθείτε ότι το
φάρμακο έχει αποτέλεσμα. Μην ανησυχείτε αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μπορεί
να χρειαστεί να πάρετε VELPINE
®
XR για μερικούς µήνες. Αν είναι έτσι, μην
ανησυχείτε, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.
Το VELPINE
®
XR είναι μία μορφή βενλαφαξίνης «παρατεταµένης αποδέσµευσης», η
οποία έχει την ικανότητα να αποδεσμεύει το φάρμακο σταδιακά σε μια χρονική περίοδο.
Ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη θεραπεία σας από τα παραδοσιακά δισκία
βενλαφαξίνης (άμεσης αποδέσμευσης) σε VELPINE
®
XR. Εάν είναι έτσι, θα έχει
αποφασίσει ποια δόση του VELPINE
®
XR είναι πλησιέστερη στη συνολική ημερήσια
δόση δισκίων βενλαφαξίνης που παίρνατε. Αυτή η δόση του VELPINE
®
XR θα πρέπει
να λαμβάνεται μία φορά την ημέρα.
Ο γιατρός μπορεί να επιθυμεί να παρακολουθεί και να ρυθµίζει την αρτηριακή πίεση και
τον καρδιακό σας ρυθµό τακτικά, ιδιαίτερα αν χρειάζεστε θεραπεία με ψηλές δόσεις
(µεγαλύτερες από 200 mg την ηµέρα) VELPINE
®
XR.
Σοβαρή κατάθλιψη
Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 75 mg την ηµέρα. Τα συµπτώµατα κατάθλιψης θα
πρέπει συνήθως να ξεκινούν να βελτιώνονται μέσα σε 2 4 βδομάδες. Αν τα
συμπτώματα σας δεν βελτιωθούν επαρκώς, ο γιατρός μπορεί να αυξήσει τη δόση
(σταδιακά σε διαστήματα περίπου 2 βδομάδων), στα 150 και ακολούθως στα 225mg.
Μερικοί ασθενείς μπορεί να χρειαστούν υψηλότερες δόσεις (μέχρι το μέγιστο των 375
mg), όμως η εμπειρία με τις υψηλές δόσεις είναι ακόμα περιορισμένη.
Αν, αφού πάρετε τη μέγιστη ημερήσια δόση των 375 mg, για 2-4 βδοµάδες, τα
συμπτώματα εξακολουθούν να μη δείχνουν σημεία βελτίωσης ο γιατρός θα
συνταγογραφήσει άλλο φάρμακο. Η θεραπεία θα διαρκέσει 4-6 µήνες πριν σηµειωθεί
πετυχημένο αποτέλεσμα.
Κοινωνική αγχώδης διαταραχή/ κοινωνική φοβία
Η συνήθης δόση είναι 75 mg την ημέρα. Σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται
ικανοποιητικά στην ημερήσια δόση των 75 mg, η δόση µπορεί να αυξηθεί κατά 75 mg
και σε διάστημα τουλάχιστον 4 ημερών, κάθε φορά. Η μέγιστη δόση είναι 225 mg την
ημέρα. Δεδομένου ότι ο γιατρός σας συμφωνεί η θεραπεία δεν πρέπει να διαρκέσει
περισσότερο από 12 βδοµάδες, καθώς η αποτελεσματικότητα θεραπείας για περιόδους
μεγαλύτερες των 12 βδομάδων δεν έχει τεκμηριωθεί.
Παρόλα αυτά ο γιατρός σας µπορεί να συνταγογραφήσει διαφορετική δόση για εσάς, π.χ,
αν είστε ηλικιωµένος ή έχετε ηπατική και/ή νεφρική δυσλειτουργία.
Ασθενείς με ανεπάρκεια νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας
Ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να παίρνουν χαμηλότερη δόση. Σε
ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, η συνολική δόση πρέπει να μειωθεί κατά 25 50%.
7
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διύλιση, η συνολική δόση πρέπει να μειωθεί κατά
50%.
Οι κάψουλες πρέπει να λαμβάνονται στο τέλος της διύλισης.
Σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, η δόση πρέπει να μειωθεί στο μισό.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Η θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει πάντα να ξεκινά µε τη μικρότερη
συνιστώμενη δόση. Όταν γίνεται εξατομικευμένη ρύθμιση της δόσης, κάθε αύξηση της
πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους μικρότερους από 18
Το VELPINE
®
XR δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη θεραπεία παιδιών και έφηβων
(δείτε λήμμα: «Πριν πάρετε VELPINE
®
XR»).
Ο γιατρός θα σας πει για πόσο διάστημα θα πρέπει να παίρνετε το VELPINE
®
XR.
Μην σταματήσετε τη θεραπεία πριν να πρέπει να το κάνετε, ή πριν επικοινωνήσετε με το
γιατρό σας.
Αν έχετε την εντύπωση ότι η επίδραση του VELPINE
®
XR είναι πολύ ισχυρή ή πολύ
εξασθενημένη, μιλήστε με το γιατρό σας.
Αν πάρετε περισσότερο VELPINE
®
XR από όσο πρέπει
Αν πήρατε μεγάλη ποσότητα VELPINE
®
XR επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό ή με το
φαρμακοποιό σας. Θυμηθείτε να πάρετε μαζί σας και το κουτί του φαρμάκου, ακόμα και
αν είναι άδειο.
Αν πήρατε µεγάλη ποσότητα VELPINE
®
XR μπορεί να εκδηλώσετε τα ακόλουθα
συμπτώματα: κόπωση, διέγερση και ανησυχία, γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία,
έμετος και διάρροια, τρεμούλιασμα, αυξημένο καρδιακό παλμό και ελαφρώς αυξημένη
αρτηριακή πίεση. Επιπλέον τα ακόλουθα συμπτώματα έχουν επίσης αναφερθεί:
μειωμένο καρδιακό παλμό, πτώση της αρτηριακής πίεσης, παροξυσμός (σπασμοί),
ζαλάδα και κώμα.
Αν ξεχάσετε να πάρετε VELPINE
®
XR
Μην πάρετε διπλή δόση [VELPINE
®
XR] για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Αν παραλείψατε να πάρετε μία κάψουλα, απλώς πάρτε την επόμενη κάψουλα στην
κανονική της ώρα. Μην πάρετε μία επιπλέον κάψουλα.
Αν σταματήσετε να παίρνετε VELPINE
®
XR
Δεν πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο πολύ απότομα καθώς είναι
πιθανό να εκδηλώσετε συμπτώματα όπως άγχος, διέγερση και ανησυχία, σύγχυση,
διάρροια, ζάλη, ξηροστομία, πονοκέφαλο, ήπιες μορφές διανοητικής
υπερδραστηριότητας (υπομανία), αϋπνία, ναυτία και έμετος, νευρικότητα,
μυρμήγκιασμα ή αίσθημα καύσου του δέρματος (παραισθησία), διαταραχές του ύπνου
και εφίδρωση.
8
Pilvenlcapsgr4
Μιλήστε με το γιατρό σας να σας καθοδηγήσει ώστε να μειώσετε τη δόση σταδιακά.
Αν έχετε κάποιες επιπλέον ερωτήσεις όσον αφορά τη χρήση αυτού του προϊόντος
επικοινωνήστε με το γιατρό ή με το φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα το VELPINE
®
XR μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες
οι οποίες όμως δεν εκδηλώνονται σε όλους.
Οι ανεπιθύ μ ητες ενέργειες που αναφέρονται πιο κάτω έχουν κατηγοριοποιηθεί ως
ακολούθως:
Πολύ συχνές:
σε περισσότερους από ένα στους 10 ασθενείς
Συχνές:
σε περισσότερους από ένα στους 100, αλλά σε λιγότερους από ένα
στους 10 ασθενείς
Όχι συχνές:
σε περισσότερους από ένα στους 1.000, αλλά σε λιγότερους από
ένα στους 100 ασθενείς
Σπάνιες
σε περισσότερους από ένα στους 10.000, αλλά σε λιγότερους από
ένα στους 1.000 ασθενείς
Πολύ σπάνιες
σε περισσότερους από ένα στους 10.000 ασθενείς
Παρακλινικές εξετάσεις:
Σπάνιες:
παρατεταμένη διάρκεια αιμορραγίας
Καρδιακές διαταραχές (καρδιά και αιμοφόρα αγγεία):
Όχι συχνές: γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός (αρρυθμίες), γρήγορος
παλμός (ταχυκαρδία).
Πολύ σπάνιες:
διαταραχές καρδιακού ρυθμού (QRS διάστημα και επιμήκυνση
του διαστήματος QT, κοιλιακή μαρμαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία
περιλαμβανομένης της κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου).
Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος:
Όχι συχνές: αιμορραγία βλεννογόνων.
Σπάνιες:
παρατεταμένος χρόνος αιμορραγίας, αλλαγές στον αριθμό των
κυττάρων του αίματος (μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων),
συνοδευόμενες από μώλωπες και αυξημένη τάση αιμορραγίας
(θρομβοπενία).
Πολύ σπάνιες:
αλλαγές στα συστατικά του αίματος (περιλαμβανομένης
ακοκκιοκυτταραιμίας, απλαστικής αναιμίας, ουδετεροπενίας και
πανκυτταροπενίας).
Διαταραχές του νευρικού συστήματος:
Συχνές: υπνηλία, ζάλη, πονοκέφαλος, αύξηση μυϊκού τόνου, κνησμός ή
αίσθημα καύσου χωρίς προφανή αιτία (παραισθησία), τρέμουλο
9
(τρόμος).
Όχι συχνές: ακούσιες μυϊκές κινήσεις (μυόκλωνος).
Σπάνιες:
παροξυσμός (σπασμοί), «κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο», το
οποίο μπορεί να εκδηλωθεί ως μυϊκή δυσκαμψία, σοβαρή
ανικανότητα ακινησίας, ψηλός πυρετός, εφίδρωση, αύξηση ροής
σάλιου και προβλήματα συνείδησης, «σύνδρομο σεροτονίνης», το
οποίο συνοδεύεται από συμπτώματα ανησυχίας.
Πολύ σπάνιες:
µυϊκή δυσκαµψία, σπάνια αδεξιότητα ή απώλεια ισορροπίας,
ξαφνικές ακούσιες αντανακλαστικές κινήσεις, σύγχυση.
Οφθαλμικές διαταραχές:
Συχνές: προβλήματα εστίασης των ματιών, διαστολή της κόρης του ματιού
(μυδρίαση), προβλήματα όρασης (οπτικές διαταραχές).
Πολύ σπάνιες:
γλαύκωμα κλειστής γωνίας, οξύ γλαύκωμα (αυξημένη πίεση στο
μάτι).
Διαταραχές αυτιού και λαβυρίνθου:
Όχι συχνές: βουητό στα αυτιά (εμβοές).
Αναπνευστικές διαταραχές (αεραγωγοί):
Συχνές: χασμουρητό.
Πολύ σπάνιες: ηωσινοφιλική πνευµονία (φλεγµονή πνευµόνων µε προβλήµατα
αναπνοής), πόνος στο στήθος.
Γαστρεντερικές διαταραχές:
Συχνές: απώλεια όρεξης, δυσκοιλιότητα, ναυτία, έμετος, ξηροστομία.
Όχι συχνές: τροποποιημένη αντίληψη γεύσης, τριβή και σύσφιξη δοντιών
(τριγμός οδόντων), διάρροια.
Πολύ σπάνιες: φλεγµονή παγκρέατος (παγκρεατίτιδα).
Διαταραχές νεφρών και ουροδόχου κύστης:
Συχνές: προβλήματα αποβολής νερού (διαταραχές ούρησης).
Όχι συχνές: κατακράτηση ούρων στην κύστη, λόγω της ανικανότητας για
κανονική αποβολή τους.
Δερματικές διαταραχές:
Συχνές: εφίδρωση (περιλαμβανομένης νυχτερινής εφίδρωσης).
Όχι συχνές: φλεγμονή του δέρματος (δερματίτιδα), αυξημένη ευαισθησία του
δέρματος στο φως του ήλιου (αντιδράσεις φωτοευαισθησίας),
εξάνθημα, απώλεια μαλλιών (αλωπεκία).
Πολύ σπάνιες: εξάνθημα δέρματος με ακανόνιστου σχήματος κόκκινες κηλίδες
(πολύμορφο ερύθημα), σύνδρομο Stevens Johnson (σοβαρή
αντίδραση υπερευαισθησίας (αλλεργική) αντίδραση με υψηλό
πυρετό, κόκκινες κηλίδες στο δέρµα, πόνο στις αρθρώσεις και/ή
φλεγμονή ματιών), εξάνθημα (κνίδωση), φαγούρα, κνησμός.
10
Pilvenlcapsgr4
Μυοσκελετικές διαταραχές και διαταραχές του συνδετικού ιστού:
Πολύ σπάνιες: καταστροφή των σκελετικών μυϊκών ινών (ραβδομυόλυση) που
μπορεί να σχετίζεται με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Ενδοκρινικές διαταραχές:
Πολύ σπάνιες: αυξημένα επίπεδα προλακτίνης στο αίμα. Η προλακτίνη έχει
πολλές ενέργειες, η πιο σηµαντική από τις οποίες είναι η διέγερση
των μαστικών αδένων να παράγουν γάλα (γαλουχία).
Διαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης:
Συχνές: αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης στο αίµα, απώλεια βάρους.
Όχι συχνές: μειωμένα επίπεδα νατρίου στο αίμα (υπονατραιμία), αύξηση
βάρους.
Σπάνιες: προβλήματα στην παραγωγή συγκεκριμένης ορμόνης η οποία
είναι γνωστή ως «αντιδιουρητική ορµόνη».
Αγγειακές διαταραχές:
Συχνές: αυξημένη πίεση αίματος (υπέρταση), διεύρυνση των αγγείων του
αίματος (αγγειοδιαστολή πιο συχνά εξάψεις), τραυματισμός,
συνήθως προκαλείται από αμβλεία πρόσκρουση κατά την οποία
τα τριχοειδή αγγεία υφίστανται βλάβη, επιτρέποντας στο αίμα να
διαρρέει στους γύρω ιστούς (εκχύμωση), αιμορραγία των
βλεννογόνων.
Όχι συχνές: χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση), αίσθημα ζάλης (ορθοστατική
υπόταση), λιποθυµία (συγκοπή).
Σπάνιες: παράταση στο χρόνο αιµορραγίας, ασυνήθιστη αιμορραγία (όπως
αιμορραγία της μύτης), γαστρεντερική αιμορραγία.
Γενικές διαταραχές:
Συχνές: αδυναµία, κόπωση και απώλεια ενέργειας (εξασθένηση).
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος:
Όχι συχνές: υπερευαισθησία (αλλεργία) στο φως του ήλιου (φωτοτοξικές
αντιδράσεις).
Πολύ σπάνιες: σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλαξία).
Διαταραχές ήπατος-χοληφόρων:
Όχι συχνές: μη φυσιολογικές δοκιμασίες της ηπατικής λειτουργίας.
Σπάνιες: φλεγµονή ήπατος (ηπατίτιδα).
Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήµατος:
Συχνές: σεξουαλικά προβλήματα: ιδιαίτερα καθυστερημένη εκσπερμάτιση
για τους άντρες, προβλήματα οργασμού (άντρες), ανικανότητα,
11
μειωμένη επιθυμία για σεξ.
Όχι συχνές: προβλήματα οργασμού (γυναίκες), προβλήματα στην έμμηνο
ρύση (γυναίκες).
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Συχνές: παράδοξα όνειρα, αϋπνία, νευρικότητα, μη φυσιολογικές
αισθήσεις στο δέρμα όπως μούδιασμα, κόπωση.
Όχι συχνές: ανησυχία, απάθεια, ψευδαισθήσεις.
Σπάνιες: διανοητική και φυσική υπερδραστηριότητα (αντιδράσεις μανίας),
το επονομαζόμενο «κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο», το οποίο
μπορεί να εκδηλωθεί ως μυϊκή δυσκαμψία, μια σοβαρή
ανικανότητα να παραμείνει κανείς ακίνητος, υψηλό πυρετό,
εφίδρωση, αυξημένη έκκριση σάλιου και εξασθενημένη
συνείδηση, το επονομαζόμενο «σύνδρομο σεροτονίνης», το οποίο
συνοδεύεται από συμπτώματα ανησυχίας, μυϊκή δυσκαμψία
(ακαμψία), αύξηση των αντανακλαστικών αντιδράσεων (αύξηση
αντανακλαστικών) και πυρετό, την επονομαζόμενη «ψυχοκινητική
ανησυχία/ακαθησία», που μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα
ανησυχίας σχετιζόμενη με κινητική επίδραση της διανοητικής
δραστηριότητας.
Πολύ σπάνιες: κατάσταση παραληρήματος (παραλήρημα).
Αγνώστου
συχνότητας: αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορά.
Περιστατικά σκέψεων/συμπεριφορών αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας έχουν αναφερθεί
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με VELPINE
®
XR ή νωρίς μετά τη διακοπή της
θεραπείας (βλέπε λήμμα 2 Προσέξτε ιδιαιτέρως με το VELPINE
®
XR.
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν επίσης οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Καρδιακή ανεπάρκεια .χ. ανικανότητα της καρδιάς να τροφοδοτεί με ικανοποιητική
ποσότητα αίματος όλο το σώμα), διάμεσος πνευμονία (συγκεκριμένου τύπου
φλεγμονώδους αντίδρασης η οποία επηρεάζει το συνδετικό ιστό των πνευμόνων),
αιμορραγία, περιλαμβανομένης εγκεφαλικής αιμορραγίας, διαφόρων τύπων αλλαγές στα
κύτταρα του αίματος, διέγερση, πονόλαιμος, συνάχι, πονοκέφαλος, κοιλιακός πόνος,
πόνος στην πλάτη, συμπτώματα σαν από γρίπη, πόνοι, λοιμώξεις.
Παρότι τα παραπάνω συνέβησαν κατά τη θεραπεία με βενλαφαξίνη, δεν έχει αποδειχτεί
κατά πόσο οφείλονται στην θεραπεία µε VELPINE
®
XR.
Αν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών
αναφέρετε το στο γιατρό ή στο φαρµακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΤΕ ΤΟ [VELPINE
®
XR]
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
12
Pilvenlcapsgr4
Μην χρησιμοποιήσετε το VELPINE
®
XR μετά την ημερομηνία λήξης η οποία
αναγράφεται στην συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα
του μήνα.
Αυτό το φάρμακο δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Δεν πρέπει να πετάτε τα φάρμακα στις αποχετεύσεις ή στα σκουπίδια του νοικοκυριού.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας με ποιο τρόπο να διαθέσετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζεστε πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το VELPINE
®
XR
Το δραστικό συστατικό είναι η βενλαφαξίνη (venlafaxine).
Για την περιεκτικότητα των 37,5 mg:
Κάθε κάψουλα περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη (venlafaxine hydrochloride)
ισοδύναμη με 37,5 mg βενλαφαξίνης (venlafaxine).
Τα αδρανή συστατικά είναι:
Περιεχόμενο κάψουλας:
Σφαιρίδια ζάχαρης (περιέχουν σουκρόζη)
Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη
Υπρομελλόζη
Τάλκης
Αιθυλοκυτταρίνη
Σεβακικός διβουτυλεστέρας
Ελαϊκό οξύ
Άνυδρο διοξείδιο πυριτίου, κολλοειδές
Κέλυφος κάψουλας:
Ζελατίνη
Νάτριο λαουρυλοθειϊκό
Ponceau 4R (E124)
Κίτρινο κινολίνης (E104)
Διοξείδιο τιτανίου (E171).
Για την περιεκτικότητα των 75 mg:
Κάθε κάψουλα περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη (venlafaxine hydrochloride)
ισοδύναμη με 75 mg βενλαφαξίνης (venlafaxine).
Τα αδρανή συστατικά είναι:
13
Περιεχόμενο κάψουλας:
Σφαιρίδια ζάχαρης (περιέχουν σουκρόζη)
Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη
Υπρομελλόζη
Τάλκης
Αιθυλοκυτταρίνη
Σεβακικός διβουτυλεστέρας
Ελαϊκό οξύ
Άνυδρο διοξείδιο πυριτίου, κολλοειδές
Κέλυφος κάψουλας:
Ζελατίνη
Νάτριο λαουρυλοθειϊκό
Sunset yellow FCF (E110)
Κίτρινο κινολίνης (E104)
Διοξείδιο τιτανίου (E171).
Για την περιεκτικότητα των 150 mg:
Κάθε κάψουλα περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη (venlafaxine hydrochloride)
ισοδύναμη με 150 mg βενλαφαξίνης (venlafaxine).
Τα αδρανή συστατικά είναι:
Περιεχόμενο κάψουλας:
Σφαιρίδια ζάχαρης (περιέχουν σουκρόζη)
Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη
Υπρομελλόζη
Τάλκης
Αιθυλοκυτταρίνη
Σεβακικός διβουτυλεστέρας
Ελαϊκό οξύ
Άνυδρο διοξείδιο πυριτίου, κολλοειδές
Κέλυφος κάψουλας:
Ζελατίνη
Νάτριο λαουρυλοθειϊκό
Sunset yellow FCF (E110)
Κίτρινο κινολίνης (E104)
Patent blue V (E131)
Διοξείδιο τιτανίου (E171).
Πώς μοιάζει το VELPINE
®
XR και το περιεχόμενο του περιέκτη
VELPINE
®
XR 37,5 mg παρατεταμένης αποδέσμευσης κάψουλες, σκληρές:
Άσπρα έως υπόλευκα κοκκία μέσα σε μία κάψουλα με πορτοκαλί το πάνω μισό μέρος
14
Pilvenlcapsgr4
και διαφανές το κάτω μισό μέρος της.
VELPINE
®
XR 75 mg παρατεταμένης αποδέσμευσης κάψουλες, σκληρές:
Άσπρα έως υπόλευκα κοκκία μέσα σε μία κάψουλα με κίτρινο το πάνω μισό μέρος και
διαφανές το κάτω μισό μέρος της.
VELPINE
®
XR 150 mg παρατεταμένης αποδέσμευσης κάψουλες, σκληρές:
Άσπρα έως υπόλευκα κοκκία μέσα σε μία κάψουλα με χρώμα ώχρας στο πάνω μισό
μέρος και διαφανές το κάτω μισό μέρος της.
Οι παρατεταμένης αποδέσμευσης κάψουλες διατίθενται σε κουτιά των [20, 28, 30, 50, 98
και 100 καψουλών], παρατεταμένης αποδέσμευσης κάψουλες, συσκευασμένες σε
κυψελίδες πολυβυνιλοχλωριδίου/αλουμινίου (blisters PVC/aluminium). Διατίθενται
επίσης σε φιάλες ΗDPE οι οποίες περιέχουν [50, 100], παρατεταμένης αποδέσμευσης
κάψουλες, σκληρές.
20, 28, 30, 50, 98 και 100 κάψουλες συσκευασμένες σε κυψελίδες (blister PVC/
aluminium).
50 και 100 κάψουλες σε φιάλη ΗDPE με πώμα HDPE και φακελίσκο πυριτίου οξειδίου
πήγμα (ξηραντικό υλικό).
Είναι πιθανό να μη διατίθενται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Medochemie Hellas A.E.,
Παστέρ 6, Αμπελόκηποι,
Τ.Κ.: 11521, Αθήνα,
Τηλ.: 2106413160
Ελλάδα
Παρασκευαστής:
Cipla Ltd.
D7 MIDC Industrial area
Kurkumbh
District Pune 413 802
India
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στις χώρες μέλη της Ε.Ε με τα
ακόλουθα ονόματα:
Ελλάδα VELPINE
®
XR 37,5
VELPINE
®
XR 75
VELPINE
®
XR 150
Ολλανδία Venlaflex XR 37,5/ 75/ 150 mg
capsules met verlengde afgifte, har
15
Βουλγαρία Elify ΧR 37,5
Elify XR 75
Elify XR 150
Τσεχία Elify 37,5
Elify 75
Elify 150
Εσθονία Venlafaxin Medochemie XR 37,5
Venlafaxin Medochemie 75
Venlafaxin Medochemie 150
Κύπρος Elify XR 37,5
Elify XR 75
Elify XR 150
Λιθουανία Elify 37,5
Elify 75
Elify 150
Λετονία Elify XR 37,5
Elify XR 75
Elify XR 150
Ρουμανία Elify ΕP 37,5
Elify EP 75
Elify EP 150
Σλοβακία Elify XR 37,5
Elify XR 75
Elify XR 150
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 23-06-2010
16