ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Μιρταζαπίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
παίρνετε αυτό το φάρμακο.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη ακόμα και όταν τα
συμπτώματα είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσατε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1.Τι είναι το Mirtamor
και ποια είναι η χρήση του
2.Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Mirtamor
3.Πως να πάρετε το Mirtamor
4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5.Πως να φυλάσσεται το Mirtamor
6.Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MIRTAMOR ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Mirtamor
ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που ονομάζονται αντικαταθλιπτικά.
Το Mirtamor
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της καταθλιπτικής διάθεσης.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MIRTAMOR
Μην πάρετε το Mirtamor
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη μιρταζαπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο
συστατικό του Mirtamor
. Αν αυτό ισχύει πρέπει να μιλήσετε στο γιατρό σας όσο πιο
σύντομα μπορείτε πριν να πάρετε το Mirtamor
.
εάν λαμβάνετε ή έχετε πρόσφατα λάβει (μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες) φάρμακα
που ονομάζονται αναστολείς της μονο-αμινοξειδάσης (MAO-Ιs).
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Mirtamor
Χορήγηση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών
Το Mirtamor
κανονικά δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι ασθενείς κάτω των 18 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο
ανεπιθύμητων ενεργειών όπως απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοκτονικές σκέψεις και εχθρική
συμπεριφορά (κυρίως επιθετικότητα, εναντιωτική συμπεριφορά και θυμό) όταν λαμβάνουν
φάρμακα αυτής της κατηγορίας. Παρόλα αυτά ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει το
Mirtamor
για ασθενείς κάτω των 18 επειδή θεωρεί ότι αυτό είναι προς το καλύτερο συμφέρον
τους. Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει το Mirtamor
για ασθενή κάτω των 18 και
θέλετε αυτό να το συζητήσετε, παρακαλείσθε να πάτε πίσω στο γιατρό σας. Πρέπει να
ενημερώσετε το γιατρό σας εάν κάποιο από τα παραπάνω αναφερθέντα συμπτώματα
εμφανιστεί ή χειροτερεύσει όταν ασθενείς κάτω των 18 λαμβάνουν Mirtamor
. Επίσης, οι
μακροχρόνιες επιδράσεις όσο αφορά την ασφάλεια του Mirtamor
στη σωματική ανάπτυξη,
την ωρίμανση, τη γνωστική και συμπεριφορική ανάπτυξη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα δεν
έχουν ακόμη αποδειχθεί.
Σκέψεις αυτοκτονίας και επιδείνωση της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής σας
Εάν έχετε κατάθλιψη και/ή αγχώδεις διαταραχές, μπορεί μερικές φορές να σκεφτείτε να
βλάψετε τον εαυτό σας ή να κάνετε σκέψεις αυτοκτονίας. Αυτές μπορεί να αυξηθούν όταν
αρχίσετε για πρώτη φορά τα αντικαταθλιπτικά, καθώς όλα αυτά τα φάρμακα χρειάζονται χρόνο
για να δουλέψουν, συνήθως περίπου 2 εβδομάδες αλλά κάποτε και περισσότερο.
Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνετε τέτοιες σκέψεις:
Αν στο παρελθόν είχατε κάνει σκέψεις αυτοκτονίας ή σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό
σας.
Αν είστε νεαρός ενήλικας. Πληροφόρηση από κλινικές δοκιμές έχει δείξει αυξημένο
κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε ενήλικες ηλικίας κάτω των 25 χρόνων
με ψυχιατρικές καταστάσεις που λαμβάνουν θεραπεία με ένα αντικαταθλιπτικό.
Οποτεδήποτε σας παρουσιάζονται σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας, ή σκέψεις
αυτοκτονίας επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή πηγαίνετε σε νοσοκομείο αμέσως.
Μπορεί να σας βοηθήσει να το πείτε σε έναν συγγενή ή στενό φίλο ότι έχετε
κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή και να τους ζητήσετε να διαβάσουν αυτό το φυλλάδιο.
Μπορείτε να τους ζητήσετε να σας πουν αν πιστεύουν ότι η κατάθλιψη ή η αγχώδης
διαταραχή σας χειροτερέψει ή αν ανησυχούν για αλλαγές στη συμπεριφορά σας.
Επίσης προσέξτε ιδιαίτερα με το Mirtamor
εάν έχετε ή είχατε κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις:
μιλήστε στο γιατρό σας εάν κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις ισχύει για εσάς,
πριν ξεκινήσετε να παίρνετε Mirtamor
, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει.
- σπασμούς (επιληψία). Εάν εμφανίσατε επιληπτικές κρίσεις ή εάν οι
επιληπτικές κρίσεις σας γίνονται πιο συχνές, σταματήστε να παίρνετε
το Mirtamor
και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
- ασθένεια του ήπατος, συμπεριλαμβανομένου του ίκτερου. Εάν
εμφανίστηκε ίκτερος, σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
και
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
- ασθένεια των νεφρών
- καρδιοπάθεια ή χαμηλή αρτηριακή πίεση
- σχιζοφρένεια. Εάν τα ψυχωσικά συμπτώματα όπως παρανοϊκές
σκέψεις γίνονται πιο συχνές ή πιο σοβαρές επικοινωνήστε άμεσα με
το γιατρό σας
- μανιοκατάθλιψη (εναλλασσόμενες περιόδους υπερθυμίας/
υπερδραστηριότητας και καταθλιπτικής διάθεσης). Εάν αρχίσατε να
νιώθετε υπερθυμία ή υπερδιέγερση σταματήστε να παίρνετε το
Mirtamor
και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας
- διαβήτη (μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τη δόση της
ινσουλίνης ή άλλων φαρμάκων κατά του διαβήτη)
- παθήσεις των ματιών όπως αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση
(γλαύκωμα)
- πρόβλημα κατά την ούρηση που μπορεί να προκαλείται σε
υπερτροφία του προστάτη
εάν εμφανίσετε σημάδια λοίμωξης όπως ανεξήγητα υψηλό πυρετό, πονόλαιμο και έλκη
στο στόμα.
Σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας
για αιματολογικό έλεγχο. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι
σημάδια διαταραχών στην παραγωγή κυττάρων του αίματος στο μυελό των οστών. Αν
και σπάνια τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται πιο συχνά μετά από 4-6 εβδομάδες
θεραπείας.
εάν είστε ηλικιωμένο άτομο. Μπορεί να είστε περισσότερο ευαίσθητος στις
ανεπιθύμητες ενέργειες των αντικαταθλιπτικών.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν θα πάρετε (ή σκοπεύετε να πάρετε) κάποιο
από τα σκευάσματα που αναφέρεται στην παρακάτω λίστα.
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή πρόσφατα
παίρνατε κάποια άλλα φάρμακα, ακόμη και φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.
Μην πάρετε το Mirtamor
σε συνδυασμό με:
αναστολείς μονο-αμινοξειδάσης (αναστολείς της ΜΑΟ). Επίσης, μην παίρνετε το
Mirtamor
μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων αφού έχετε σταματήσει τη λήψη
αναστολέων της ΜΑΟ. Εάν σταματήσετε να παίρνετε Mirtamor
μην ξεκινήσετε να
παίρνετε αναστολείς της μονο-αμινοξειδάσης πριν περάσει διάστημα δυο εβδομάδων.
Παραδείγματα αναστολέων της ΜΑΟ είναι η moclobemide, η tranylcypromine (και οι
δύο είναι αντικαταθλιπτικά) και η selegiline (που χρησιμοποιείται στη νόσο του
Πάρκινσον)
Προσέξτε όταν παίρνετε το Mirtamor
σε συνδυασμό με:
αντικαταθλιπτικά όπως SSRls, venlafaxine και L-tryptophan, ή triptans
(χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ημικρανίας), tramadol (ένα παυσίπονο), linezolid
(ένα αντιβιοτικό), lithium (χρησιμοποιείται στη θεραπεία κάποιων ψυχιατρικών
διαταραχών) και St. John's Wort - Hypericum perforatum (μια φυτική θεραπεία για
την κατάθλιψη). Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις το Mirtamor
χορηγούμενο μόνο του ή ο
συνδυασμός του Mirtamor
με αυτά τα φάρμακα μπορεί να οδηγήσει στο αποκαλούμενο
σεροτονινεργικό σύνδρομο. Μερικά από τα συμπτώματα του συνδρόμου αυτού είναι:
ανεξήγητος πυρετός, εφίδρωση, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, διάρροια, (μη
ελεγχόμενες) μυϊκές συσπάσεις, ρίγη, διέγερση αντανακλαστικών, ανησυχία, μεταβολές
διάθεσης και έλλειψη συνείδησης . Εάν έχετε συνδυασμό αυτών των συμπτωμάτων,
μιλήστε αμέσως στον γιατρό σας.
το αντικαταθλιπτικό nefazodone. Μπορεί να αυξήσει την ποσότητα του Mirtamor
στο αίμα σας. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε αυτό το φάρμακο. Μπορεί να
χρειάζεται να ελαττώσετε τη δόση του Mirtamor
ή όταν η λήψη της nefazodone
σταματήσει, να χρειαστεί να αυξήσετε πάλι τη δόση του Mirtamor
.
φάρμακα για το άγχος ή την αϋπνία όπως οι βενζοδιαζεπίνες.
φάρμακα για τη σχιζοφρένεια όπως η ολανζαπίνη
φάρμακα για την αλλεργία όπως η σετιριζίνη
φάρμακα για τον έντονο πόνο όπως η μορφίνη
Σε συνδυασμό με αυτά τα φάρμακα το Mirtamor
μπορεί να αυξήσει την υπνηλία που
προκαλούν, αυτά τα σκευάσματα.
φάρμακα για λοιμώξεις: φάρμακα για τη θεραπεία λοιμώξεων από βακτήρια (όπως η
erythromycin), φάρμακα για τη θεραπεία μυκητιάσεων (όπως η ketoconazole) και
φάρμακα για τη θεραπεία HIV/ AIDS (όπως οι αναστολείς HΙV-πρωτεάσης).
Σε συνδυασμό με το Mirtamor
αυτά τα φάρμακα μπορούν να αυξήσουν την ποσότητα
του Mirtamor
στο αίμα σας. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε αυτά τα φάρμακα.
Μπορεί να χρειάζεται να ελαττώσετε τη δόση του Mirtamor
ή όταν η λήψη αυτών των
φαρμάκων σταματήσει, να χρειαστεί να αυξήσετε πάλι τη δόση του Mirtamor
.
φάρμακα για την επιληψία όπως η carbamazepine και η phenytoin,
φάρμακα για την φυματίωση όπως η rifampicin.
Σε συνδυασμό με το Mirtamor
αυτά τα φάρμακα μπορούν να μειώσουν την ποσότητα
του Mirtamor
στο αίμα σας. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε αυτά τα φάρμακα.
Μπορεί να χρειάζεται να αυξήσετε τη δόση του Mirtamor
ή όταν η λήψη αυτών των
φαρμάκων σταματήσει, να χρειαστεί να ελαττώσετε, πάλι τη δόση του Mirtamor
.
φάρμακα για την πρόληψη θρομβώσεων όπως η warfarin.
Το Mirtamor
μπορεί να αυξήσει τις επιδράσεις της warfarin στο αίμα.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε αυτό το φάρμακο. Σε περίπτωση συνδυασμένης
χορήγησης συνιστάται επιμελής αιματολογική παρακολούθηση από γιατρό.
Λήψη του Mirtamor
με τροφές και ποτά
Μπορεί να νυστάξετε εάν καταναλώσετε αλκοόλ ενώ παίρνετε το Mirtamor
Είναι καλύτερα να μην καταναλώσετε καθόλου αλκοόλ.
Μπορείτε να πάρετε το Mirtamor
με ή χωρίς τροφή.
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο.
Περιορισμένα στοιχεία για τη χορήγηση Mirtamor
σε έγκυες γυναίκες δεν αποδεικνύουν
αυξημένο κίνδυνο. Παρόλο αυτά, απαιτείται προσοχή όταν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
της κύησης.
Αν παίρνετε το Mirtamor
και μείνατε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, ρωτήστε το
γιατρό σας εάν πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε το Mirtamor
. Εάν παίρνετε Mirtamor
μέχρι ή λίγο πριν τον τοκετό, το μωρό σας πρέπει να παρακολουθηθεί για πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες.
Ρωτήστε το γιατρό εάν μπορείτε να θηλάζετε ενόσω παίρνετε το Mirtamor
.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Mirtamor
μπορεί να μειώσει την ικανότητα προσοχής ή τον βαθμό εγρήγορσης.
Σιγουρευτείτε ότι οι ικανότητες σας δεν έχουν επηρεαστεί πριν οδηγήσετε ή χειριστείτε
μηχανές.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Mirtamor
Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γλυκόζη, έλλειψης Lapp
λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MIRTAMOR
®
Πάντοτε να παίρνετε το Mirtamor
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του
φαρμακοποιού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Τι δόση να πάρετε
Η συνηθισμένη δόση έναρξης είναι 15 ή 30 mg ημερησίως. Ο γιατρός σας μετά από κάποιες
ημέρες μπορεί να σας συμβουλεύσει να αυξήσετε την δόση σας μέχρι την ποσότητα που θα
είναι το καλύτερο για εσάς (μεταξύ 15 και 45 mg την ημέρα). Η δόση είναι συνήθως η ίδια για
όλες τις ηλικίες. Ωστόσο, εάν είστε ηλικιωμένο άτομο ή εάν έχετε παθήσεις των νεφρών ή του
ήπατος, ο γιατρός σας μπορεί να προσαρμόσει τη δόση.
Πότε να πάρετε το Mirtamor
Να παίρνετε το Mirtamor
την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Είναι καλύτερα να παίρνετε το
Mirtamor
σαν εφάπαξ δόση πριν πέσετε για ύπνο. Ωστόσο ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει
να μοιράσετε τη δόση του Mirtamor
- μια το πρωί και μια το βράδυ πριν πέσετε για ύπνο. Η
υψηλότερη, δόση πρέπει να λαμβάνεται πριν πέσετε για ύπνο. Πάρετε τα δισκία από το στόμα.
Καταπιείτε χωρίς να μασήσετε την δόση του Mirtamor
που σας έχει συνταγογραφηθεί, με λίγο
νερό ή χυμό.
Πότε μπορείτε να περιμένετε να αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα
Συνήθως το Mirtamor
χρειάζεται μία με δύο εβδομάδες για να δράσει αλλά μετά από δύο με
τέσσερις εβδομάδες θα αρχίσετε να παρατηρείτε τα πρώτα σημάδια βελτίωσης.
Είναι σημαντικό τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας να μιλάτε με το γιατρό σας για τα
αποτελέσματα που έχει η θεραπεία με Mirtamor
.
→ Μετά από δύο με τέσσερις εβδομάδες που ξεκινήσατε το Mirtamor
μιλήστε στο γιατρό σας
για το αποτέλεσμα που έχει η θεραπεία σε εσάς. Εάν ακόμη δεν αισθάνεστε καλύτερα ο γιατρός
σας μπορεί να συνταγογραφήσει υψηλότερη δόση. Σε αυτή την περίπτωση μιλήστε με το γιατρό
σας μετά από άλλες δύο με τέσσερις εβδομάδες.
Συνήθως θα χρειαστεί να πάρετε το Mirtamor
μέχρι τα συμπτώματα της κατάθλιψης να
έχουν εξαφανισθεί για 4-6 μήνες.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Mirtamor
από την κανονική
Εάν εσείς η κάποιος άλλος πάρει πολύ μεγάλη δόση Mirtamor
καλέστε το γιατρό αμέσως.
Τα πιο πιθανά σημάδια σε υπερδοσολογία του Mirtamor
(χωρίς λήψη άλλων φαρμάκων ή
αλκοόλ) είναι νυσταγμός, αποπροσανατολισμός και αυξημένος καρδιακός ρυθμός.
Εάν ξεχάσατε να πάρετε το Mirtamor
Εάν υποτίθεται ότι παίρνετε την δόση ως εφάπαξ ημερησίως:
Εάν ξεχάσατε να πάρετε τη δόση σας του Mirtamor
μην πάρετε τn ξεχασμένη
δόση. Απλά παραλείψτε την. Πάρτε την επόμενη δόση σας την κανονική ώρα.
Εάν υποτίθεται ότι παίρνετε την δόση δύο φορές την ήμερα:
εάν ξεχάσατε την πρωινή δόση σας απλά πάρτε τη μαζί με τη βραδινή δόση σας
εάν ξεχάσατε την βραδινή δόση σας, μην την πάρετε μαζί με την επόμενη
πρωινή δόση. Απλά παραλείψτε την και συνεχίστε με την κανονική πρωινή και
βραδινή δόση σας
εάν ξεχάσατε και τις δύο δόσεις, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να καλύψετε τις
ξεχασμένες δόσεις. Παραλείψτε τις και συνεχίστε την επόμενη μέρα με την
κανονική πρωινή και βραδινή δόση σας.
Εάν σταματήσατε να παίρνετε το Mirtamor
→ Σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
μόνο κατόπιν συμβουλής του γιατρού σας.
Εάν σταματήσετε πρόωρα, η καταθλιπτική διάθεση μπορεί να εμφανιστεί πάλι. Όταν
αισθανθείτε καλύτερα μιλήστε στο γιατρό σας. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πότε μπορεί να
σταματήσει η θεραπεία.
Μην σταματάτε απότομα τη λήψη του Mirtamor
, ακόμη και όταν η κατάθλιψη έχει
αποδράμει. Εάν σταματήσετε απότομα τη λήψη του Mirtamor
μπορεί να αισθανθείτε
άρρωστος, ζαλισμένος, ταραγμένος ή ανήσυχος και να έχετε πονοκέφαλους. Αυτά τα
συμπτώματα μπορεί να αποφευχθούν με τη σταδιακή διακοπή. Ο γιατρός σας θα σας πει πώς να
ελαττώσετε σταδιακά τη δόση.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Mirtamor
μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
περισσότερο πιθανό να εμφανιστούν από ότι άλλες. Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του
Mirtamor
αναφέρονται παρακάτω και μπορεί να χωριστούν ως εξής:
Πολύ συχνές: επηρεάζουν περισσότερους από 1 χρήστες στους 10
Συχνές: επηρεάζουν από 1 έως 10 χρήστες στους 100
Όχι συχνές: επηρεάζουν από 1 έως 10 χρήστες στους 1.000
Σπάνιες: επηρεάζουν από 1 έως 10 χρήστες στους 10.000
Πολύ σπάνιες: επηρεάζουν λιγότερους από 1 χρήστες στους 10.000
Μη γνωστές: δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα
Πολύ συχνές:
αύξηση της όρεξης και σωματικού βάρους
νυσταγμός ή υπνηλία
πονοκέφαλος
ξηροστομία
Συχνές:
λήθαργος
ζάλη
τρεμούλιασμα ή τρόμο
ναυτία
διάρροια
έμετος
εξάνθημα
πόνος στις αρθρώσεις (αρθραλγία) ή στους μύες (μυαλγία)
οσφυαλγία
αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας όταν σηκώνεστε απότομα (ορθοστατική υπόταση)
πρήξιμο (συνήθως στους αστραγάλους ή στα πόδια) που προκαλείται από την
κατακράτηση υγρών (οίδημα)
κόπωση
παραστατικά όνειρα
σύγχυση
αίσθηση διέγερσης
προβλήματα ύπνου
Όχι συχνές:
αίσθημα υπερθυμίας ή συναισθηματικό "ανέβασμα" (μανία).
Σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
και μιλήστε αμέσως στο γιατρό σας.
ασυνήθιστο αίσθημα στο δέρμα π.χ. κάψιμο, τσίμπημα, φαγούρα ή ασθενή πόνο
(παραισθησία)
σύνδρομο ανήσυχων ποδών
λιποθυμία (συγκοπή)
αίσθημα μουδιάσματος στο στόμα (στοματική υπαισθησία)
χαμηλή πίεση
εφιάλτες
αίσθηση άγχους
ψευδαισθήσεις
ανάγκη για κίνηση
Σπάνιες:
κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαταραχές της
λειτουργίας του ήπατος (ίκτερος).
Σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
και μιλήστε αμέσως στο γιατρό σας.
σπασμωδικές μυϊκές κινήσεις ή συσπάσεις (μυοκλονία)
Μη γνωστές:
σημάδια λοίμωξης όπως ξαφνικός ανεξήγητος υψηλός πυρετός, πονόλαιμος και
στοματικά έλκη (ακοκκιοκυτταραιμία)
Σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
και μιλήστε αμέσως στο γιατρό σας για να
κάνετε εξέταση αίματος.
Σε σπάνιες περιπτώσεις το Mirtamor
μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην παραγωγή
έμμορφων στοιχείων του αίματος (καταστολή του μυελού των οστών) Κάποια άτομα
μπορεί να γίνουν λιγότερο ανθεκτικά σε λοιμώξεις γιατί το Mirtamor
μπορεί να
προκαλέσει μία προσωρινή έλλειψη λευκών αιμοσφαιρίων (κοκκιοκυτταροπενία). Σε
σπάνιες περιπτώσεις επίσης το Mirtamor
μπορεί να προκαλέσει έλλειψη ερυθρών και
λευκών αιμοσφαιρίων καθώς και αιμοπεταλίων (απλαστική αναιμία), έλλειψη
αιμοπεταλίων (θρομβοκυτοπενία) ή αύξηση
στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων
(ηωσινοφιλία).
επιληπτική κρίση (παροξυσμό σπασμών).
→ Σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
και μιλήστε αμέσως στο γιατρό σας.
συνδυασμός συμπτωμάτων όπως ανεξήγητος πυρετός, εφίδρωση, αυξημένος καρδιακός
ρυθμός, διάρροια, (μη ελεγχόμενες) μυϊκές συσπάσεις, ρίγη, διέγερση
αντανακλαστικών, ανησυχία, μεταβολές διάθεσης και έλλειψη συνείδησης. Σε πολύ
σπάνιες περιπτώσεις αυτά μπορεί να είναι σημάδια του σεροτονινεργικού συνδρόμου.
→ Σταματήστε να παίρνετε το Mirtamor
και μιλήστε αμέσως στο γιατρό σας.
σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό σας ή να αυτοκτονήσετε
→ επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή πηγαίνετε αμέσως στο νοσοκομείο
μη φυσιολογική αίσθηση στο στόμα (στοματική παραισθησία)
πρήξιμο στο στόμα (στοματικό οίδημα)
υπονατριαιμία
μη φυσιολογική έκκριση της αντί-διουρητικής ορμόνης
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MIRTAMOR
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μην χρησιμοποιήσετε το Mirtamor
μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
εξωτερική συσκευασία, στην κυψελωτή πλακέτα ή στη φιάλη. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν σας χρειάζονται πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Mirtamor
Η δραστική ουσία είναι η μιρταζαπίνη.
Τα υπόλοιπα συστατικά είναι:
Πυρήνας δισκίου:
Lactose Monohydrate, pregelatinized starch, magnesium stearate
Επικάλυψη δισκίου:
Δισκίο 30mg: Hydroxypropyl methylcellulose , titanium dioxide, polyethylene glycol, iron
oxide yellow, iron oxide red
Δισκίο 45mg: Hydroxypropyl methylcellulose , titanium dioxide, polyethylene glycol
Εμφάνιση του MIRTAMOR
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Mirtamor
30mg είναι ένα πορτοκαλόχρουν, επίμηκες, αμφίκυρτο, επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο με χαραγή στην μία πλευρά. Τα δισκία συσκευάζονται σε κυψέλες (blisters) σε
ένα κουτί από χαρτόνι που περιέχει 30 δισκία.
Το Mirtamor
45mg είναι ένα λευκό, επίμηκες, αμφίκυρτο, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο με χαραγή στην μία πλευρά. Τα δισκία συσκευάζονται σε κυψέλες (blisters) σε ένα κουτί
από χαρτόνι που περιέχει 10 δισκία.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
SPECIFAR ΑΒΕΕ
28ης Οκτωβρίου 1
Αγία Βαρβάρα
12351, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ:210 5401500
E-mail: info@specifar.gr
Παραγωγός
WEST PHARMA-
PRODUCOES DE ESPECIALIDADES
FARMACEUTICALS S.A, Portugal
Τρόπος διάθεσης: με ιατρική συνταγή
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε /εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις:
23/7/2009