ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Page 1 of 8
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Montelukast/Generics 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
montelukast
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς
τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης.
- Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα γιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο
επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων
284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr)
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Montelukast/Generics και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Montelukast/Generics
3. Πώς να πάρετε το Montelukast/Generics
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Montelukast/Generics
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Montelukast/Generics είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων των λευκοτριενίων που αποκλείει
ουσίες που λέγονται λευκοτριένια. Τα λευκοτριένια προκαλούν στένωση και οίδημα των αεραγωγών
στους πνεύμονες και προκαλούν επίσης αλλεργικά συμπτώματα. Με τον αποκλεισμό των
λευκοτριενίων το Montelukast/Generics βελτιώνει τα συμπτώματα του άσθματος, βοηθά στον έλεγχο
του άσθματος και βελτιώνει τα συμπτώματα της εποχιακής αλλεργίας (γνωστή και ως πυρετός εκ
χόρτου ή εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα).
Ο γιατρός σας συνταγογράφησε το Montelukast/Generics για τη θεραπεία του άσθματος,
προλαμβάνοντας τα συμπτώματα του άσθματος κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.
• Το Montelukast/Generics χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενών οι οποίοι δεν ελέγχονται
επαρκώς με τα φάρμακά τους και χρειάζονται συμπληρωματική θεραπεία.
• Το Montelukast/Generics βοηθά επίσης στην πρόληψη της στένωσης των αεραγωγών που
προκαλείται από την άσκηση.
• Στους ασθματικούς ασθενείς στους οποίους ενδείκνυται το Montelukast/Generics για την
αντιμετώπιση του άσθματος, το φάρμακο μπορεί επίσης να τους παρέχει συμπτωματική ανακούφιση
της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας.
Ο γιατρός σας θα καθορίσει πως πρέπει να χορηγηθεί το Montelukast/Generics ανάλογα με τα
συμπτώματα και τη σοβαρότητα του άσθματός σας.
Τα δισκία Montelukast/Generics 10 mg χρησιμοποιούνται μόνο σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας από
15 ετών και άνω.
2
Τι είναι το άσθμα;
Το άσθμα είναι μία χρόνια νόσος.
Το άσθμα περιλαμβάνει:
δυσκολία στην αναπνοή λόγω στένωσης των αεραγωγών. Αυτή η στένωση των αεραγωγών
επιδεινώνεται και βελτιώνεται σε ανταπόκριση διαφόρων καταστάσεων.
ευαίσθητους αεραγωγούς που αντιδρούν σε διάφορα στοιχεία, όπως ο καπνός των τσιγάρων, η
γύρη, ο κρύος αέρας, ή η άσκηση.
οίδημα (φλεγμονή) του βλεννογόνου των αεραγωγών.
Τα συμπτώματα του άσθματος περιλαμβάνουν: Βήχα, συριγμό, και αίσθημα σύσφιξης στο θώρακα.
Τι είναι οι εποχιακές αλλεργίες;
Οι εποχιακές αλλεργίες (επίσης γνωστές ως πυρετός εκ χόρτου ή εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα)
αποτελούν μία αλλεργική ανταπόκριση, η οποία προκαλείται συχνά από τη γύρη που βρίσκεται στα
δέντρα, στα φυτά και στα χόρτα, που μεταδίδεται μέσω του αέρα. Τα συμπτώματα των εποχιακών
αλλεργιών συνήθως μπορεί να περιλαμβάνουν: μύτη που είναι βουλωμένη, με καταρροή και φαγούρα,
φτέρνισμα, μάτια που τρέχουν, είναι πρησμένα, κόκκινα και έχουν φαγούρα.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS
Ενημερώστε το γιατρό σας σχετικά με οποιαδήποτε ιατρικά προβλήματα ή αλλεργίες έχετε τώρα ή
είχατε στο παρελθόν.
Μην πάρετε το Montelukast/Generics
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο montelukast ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό
αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
• Εάν το άσθμα ή η αναπνοή σας επιδεινώνεται, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.
• Το χορηγούμενο από του στόματος Montelukast/Generics δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία οξέων
κρίσεων άσθματος. Εάν παρουσιασθεί μία κρίση, ακολουθείστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο
γιατρός σας. Πάντοτε να έχετε μαζί σας το εισπνεόμενο φάρμακο διάσωσης για τις κρίσεις
άσθματος. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας εάν χρειάζεστε μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη
ποσότητα εισπνεόμενου φαρμάκου διάσωσης για τις οξείες κρίσεις του άσθματος.
• Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε όλες τις θεραπείες που σας συνταγογράφησε ο
γιατρός σας για το άσθμα. Δεν θα πρέπει να υποκαταστήσετε με Montelukast/Generics άλλα
φάρμακα για το άσθμα, που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας για εσάς.
• Κάθε ασθενής που λαμβάνει αντιασθματικά φάρμακα θα πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να
ενημερώσει το γιατρό του, σε περίπτωση που εμφανίσει συνδυασμό συμπτωμάτων όπως μία νόσο
που προσομοιάζει με γρίπη, αίσθημα τσιμπήματος καρφίτσας και βελόνας ή μούδιασμα των χεριών
ή των ποδιών, επιδείνωση των συμπτωμάτων από τους πνεύμονες και/ή εξάνθημα.
Δε θα πρέπει να πάρετε ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) ή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (γνωστά
και ως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή ΜΣΑΦ) εάν σας επιδεινώνουν το άσθμα.
Παιδιά και έφηβοι
Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, διατίθενται μασώμενα δισκία Montelukast/Generics των 4mg.
Για παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 14 ετών, διατίθενται μασώμενα δισκία Montelukast/Generics
των 5mg.
Page 3 of 8
Άλλα φάρμακα και Montelukast/Generics
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη δράση του Montelukast/Generics, ή το Montelukast/
Generics μπορεί να επηρεάσει τη δράση άλλων φαρμάκων.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που έχουν χορηγηθεί χωρίς συνταγή.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε τα παρακάτω φάρμακα πριν αρχίσετε να παίρνετε το
Montelukast/Generics:
• φαινοβαρβιτάλη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
• φαινυτοΐνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
• ριφαμπικίνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης και ορισμένων άλλων
λοιμώξεων)
• γεμφιβροζίλη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία υψηλών επιπέδων λιπιδίων στο πλάσμα)
Λήψη του Montelukast/Generics με τροφές και ποτά
Το Montelukast/Generics 10 mg μπορεί να λαμβάνεται συνοδεία ή όχι τροφής.
Κύηση και θηλασμός
Χρήση κατά την κύηση
Οι γυναίκες που εγκυμονούν ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη, πρέπει να συμβουλευθούν το γιατρό τους
προτού πάρουν το Montelukast/Generics. Ο γιατρός σας θα εκτιμήσει εάν μπορείτε να πάρετε
Montelukast/Generics αυτό το διάστημα.
Χρήση κατά το θηλασμό
Δεν είναι γνωστό εάν το Montelukast/Generics απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Εάν θηλάζετε ή
σκοπεύετε να θηλάσετε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το Montelukast/Generics.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν αναμένεται το Montelukast/Generics να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγήσετε αυτοκίνητο ή
να χειρισθείτε μηχανήματα. Ωστόσο, η ανταπόκριση κάθε ατόμου στο φάρμακο μπορεί να διαφέρει.
Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως η ζάλη και η υπνηλία) που έχουν αναφερθεί με το
Montelukast/Generics μπορούν να επηρεάσουν μερικούς ασθενείς στην ικανότητα οδήγησης ή
χειρισμού μηχανών.
Το Montelukast/Generics περιέχει sunset yellow (E110)
Τα δισκία περιέχουν επίσης sunset yellow (E110), το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
• Πρέπει να λαμβάνετε μόνο ένα δισκίο Montelukast/Generics μία φορά την ημέρα όπως
συνταγογραφήθηκε από το γιατρό σας.
• Πρέπει να λαμβάνεται ακόμη και όταν δεν εμφανίζετε συμπτώματα ή όταν έχετε οξεία κρίση
άσθματος.
• Να λαμβάνεται από το στόμα.
Για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 15 ετών και άνω:
Η συνιστώμενη δόση είναι:
• Ένα δισκίο των 10 mg το οποίο πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά το βράδυ.
4
Το Montelukast/Generics 10 mg μπορεί να ληφθεί συνοδεία ή όχι τροφής.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Το Montelukast/Generics δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 15 ετών. Για
αυτές τις ηλικιακές ομάδες διατίθενται άλλες φαρμακοτεχνικές μορφές/περιεκτικότητες της δραστικής
ουσίας montelukast. Για τη θεραπεία ασθενών ηλικίας από 2 έως 14 ετών, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μασώμενα δισκία των 4 mg και 5 mg.
Σε περίπτωση που παίρνετε Montelukast/Generics, βεβαιωθείτε πως δεν παίρνετε ταυτόχρονα
οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που περιέχουν το ίδιο δραστικό συστατικό, δηλαδή montelukast.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Montelukast/Generics από την κανονική
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερδοσολογίας.
Τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν στη μεγαλύτερη συχνότητα με υπερδοσολογία περιελάμβαναν
κοιλιακό άλγος, υπνηλία, δίψα, πονοκέφαλο, έμετο, και υπερδραστηριότητα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Montelukast/Generics
Προσπαθήστε να παίρνετε το Montelukast/Generics όπως σας έχει συνταγογραφηθεί. Ωστόσο, εάν
παραλείψετε μία δόση, απλώς συνεχίστε με το κανονικό δοσολογικό σχήμα ενός δισκίου μία φορά την
ημέρα.
Μη διπλασιάσετε τη δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Montelukast/Generics
Το Montelukast/Generics μπορεί να αντιμετωπίσει το άσθμα σας μόνο εφόσον συνεχίσετε να το
λαμβάνετε.
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το Montelukast/Generics για το χρονικό διάστημα που σας
το έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Αυτό θα βοηθήσει στον έλεγχο του άσθματός σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν παρατηρήσετε κάποιες από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες έχουν αναφερθεί
με το montelukast, σταματήστε να παίρνετε τα δισκία Montelukast/Generics και επικοινωνήστε
αμέσως με γιατρό:
• Aλλεργικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένου εξανθήματος, οιδήματος του προσώπου, των
χειλιών, της γλώσσας ή του λαιμού, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή ή στην
κατάποση, ξαφνικό συριγμό, κατάρριψη.
Σε ασθματικούς ασθενείς που λαμβάνουν montelukast, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις
ενός συνδυασμού συμπτωμάτων όπως νόσος που προσομοιάζει σε γρίπη, αίσθημα τσιμπήματος
καρφίτσας ή βελόνας ή μουδιάσματος στα χέρια και στα πόδια, επιδείνωση των πνευμονικών
συμπτωμάτων και/ή εξάνθημα (σύνδρομο Churg-Strauss).
Στις κλινικές μελέτες με Montelukast/Generics, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν
συχνότερα (εμφανίστηκαν σε έως 1 ανά 10 άτομα) και θεωρούνται ότι σχετίζονται με το
Montelukast/Generics ήταν:
κοιλιακός πόνος
πονοκέφαλος
Page 5 of 8
Οι παραπάνω ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες και σημειώθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα στους
ασθενείς που έλαβαν το Montelukast/Generics συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν το εικονικό
φάρμακο (χάπι που δεν περιέχει φάρμακο).
Επιπλέον, κατά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες
ενέργειες:
Πολύ συχνές (μπορούν να προσβάλλουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού
Συχνές (μπορούν να προσβάλλουν έως 1 στα 10 άτομα)
Διάρροια
Ναυτία, έμετος
Εξάνθημα
Πυρετός
Αυξημένα ηπατικά ένζυμα
Όχι συχνές (μπορούν να προσβάλλουν έως 1 στα 100 άτομα)
Aλλαγές σχετικά με τη συμπεριφορά και τη διάθεση π.χ. μη φυσιολογικά όνειρα,
συμπεριλαμβανομένων εφιαλτών, δυσκολία ύπνου, υπνοβασία, ευερεθιστότητα, αίσθημα
άγχους, ανησυχία, διέγερση συμπεριλαμβανομένης επιθετικής συμπεριφοράς ή εχθρότητας,
κατάθλιψη
Ζάλη, υπνηλία
Αίσθημα τσιμπήματος καρφίτσας και βελόνας, μούδιασμα
Σπασμοί
Αιμορραγία από τη μύτη
Ξηρότητα στόματος
Δυσπεψία
Μώλωπες, φαγούρα, κνίδωση
Πόνος στις αρθρώσεις ή στους μύες, μυϊκές κράμπες
Κόπωση, αίσθημα αδιαθεσίας
Πρήξιμο
Σπάνιες (μπορούν να προσβάλλουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
Αυξημένη τάση για αιμορραγία
Τρέμουλο
Αίσθημα παλμών
Πολύ σπάνιες (μπορούν να προσβάλλουν έως 1 στα 10.000 άτομα)
Ψευδαισθήσεις (να βλέπει, να αισθάνεται ή να ακούει κανείς πράγματα που δεν υπάρχουν),
αποπροσανατολισμός
Αυτοκτονικές σκέψεις και ενέργειες
Ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος), ηπατικά προβλήματα (ηπατική ηωσινοφιλική διήθηση)
Ευαίσθητοι ερυθροί όζοι κάτω από το δέρμα, συνηθέστερα στις κνήμες σας (οζώδες ερύθημα)
Δερματικό εξάνθημα, που μπορεί να σχηματίσει φυσαλίδες, και που μοιάζει με μικρούς
στόχους (κεντρικά σκουρόχρωμα σημεία που περιβάλλονται από μία πιο ανοιχτόχρωμη
περιοχή με ένα σκούρο δακτύλιο στην περιφέρεια) που ονομάζεται πολύμορφο ερύθημα
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο
επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284,
15562, Χολαργός, www . eof . gr ).
6
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
επισήμανση, στο χάρτινο κουτί και στην κυψέλη (blister) μετά το ΛΗΞΗ ή το EXP. Η ημερομηνία
λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του αναγραφόμενου μήνα.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για
το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Montelukast/Generics
Η δραστική ουσία είναι το montelukast.
Κάθε δισκίο περιέχει 10mg Montelukast ως Montelukast Sodium.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας:
Κυτταρίνη, μικροκρυσταλλική
Μαννιτόλη, σε κοκκία
Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη
Μαγνήσιο στεατικό
Νάτριο λαουρυλοθειικό
Πυριτίου οξείδιο, κολλοειδές άνυδρο.
Επικάλυψη λεπτού υμενίου:
Πολυδεξτρόζη
Τιτανίου διοξείδιο
Υπρομελλόζη
Τριακετίνη
Indigo Carmine Aluminium Lake (E132)
Πολυαιθυλενογλυκόλη 400
Sunset Yellow Aluminium Lake (E110)
Πολυαιθυλενογλυκόλη 8000.
Εμφάνιση του Montelukast/Generics και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα Montelukast/Generics 10 mg είναι μπλε, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, στρογγυλά,
αμφίκυρτα, με λοξοτομημένα άκρα τα οποία φέρουν χαραγμένο ανάγλυφα το διακριτικό MO’ προς
‘10’ στη μία όψη τους και ‘M’ στην άλλη.
Το Montelukast/Generics διατίθεται σε κυψέλες (blisters) των 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 και
100 δισκίων ή σε διάτρητες κυψέλες (blisters) μονάδας δόσης των 28 x 1 δισκίων ή σε περιέκτες
δισκίων από πολυπροπυλένιο με πώμα από πολυαιθυλένιο, οι οποίοι περιέχουν 28, 30, 56, 60, 84, 90,
100, 112, 120, 180 και 500 δισκία.
Page 7 of 8
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Δικαιούχος Προϊόντος και Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ
Λ. Βουλιαγμένης 577
Α
, Αργυρούπολη
Τ.Κ. 164 51, Αθήνα
Τηλ: 210-9936410
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Αυστρία: Montelukast Arcana 10 mg Filmtabletten
Βέλγιο: Montemyl
Βουλγαρία: Montelugen 10 mg film coated tablets
Κύπρος: Montelukast/Generics
Τσεχία: Montelukast Mylan 10mg, potahované tablety
Δανία: Montelukast Mylan
Φινλανδία: Montelukast Mylan
Γαλλία: Montelukast Mylan 10mg, comprimé pelliculé
Γερμανία: Montelukast dura 10mg Filmtabletten
Ελλάδα: Montelukast/Generics
Ουγγαρία: Montelukast Mylan
Ιρλανδία: Montelukast Mylan 10mg film coated tablets
Ιταλία: Montelukast Mylan Generics
Νορβηγία: Montelukast Mylan
Πολωνία: Telumyl
Πορτογαλία: Montelucaste Mylan
Ρουμανία: Montelukast Mylan 10 mg comprimate filmate
Σλοβακία: Montelukast Mylan 10mg
Σλοβενία: Montelukast Mylan 10mg filmsko obložene tablete
Ισπανία: Montelukast Mylan 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Σουηδία: Montelukast Mylan
Ολλανδία: Montelukast Mylan 10mg, filmomhulde tabletten
Ηνωμένο Βασίλειο: Montelukast 10mg Tablets
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {MM/ΕΕΕΕ}.
8