ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Ebirintazide 300 mg/25 mg δισκία
ιρβεσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει :
1. Τι είναι το Ebirintazide και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Ebirintazide
3. Πώς να πάρετε το Ebirintazide
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Ebirintazide
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EBIRINTAZIDE ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Ebirintazide είναι ένας συνδυασμός δύο δραστικών ουσιών, της ιρβεσαρτάνης και της
υδροχλωροθειαζίδης.
Η ιρβεσαρτάνη ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που είναι γνωστά ως ανταγωνιστές των υποδοχέων της
αγγειοτασίνης-II. H αγγειοτασίνη-II είναι μια ουσία που παράγεται στον οργανισμό και δεσμεύεται στους
υποδοχείς των αιμοφόρων αγγείων προκαλώντας συστολή. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
Η ιρβεσαρτάνη εμποδίζει τη δέσμευση της αγγειοτασίνης-II σε αυτούς τους υποδοχείς, κάνοντας τα
αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και την αρτηριακή πίεση να μειωθεί.
Η υδροχλωροθειαζίδη ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων (ονoμάζονται θειαζιδικά διουρητικά) που
προκαλούν αύξηση της παραγωγής ούρων και με τον τρόπο αυτό, μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Τα δύο δραστικά συστατικά του Ebirintazide δρουν σε συνδυασμό και ελαττώνουν την αρτηριακή πίεση
περισσότερο απ’ ό,τι αν χορηγούνταν το καθένα χωριστά.
Tο Ebirintazide χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (ιδιοπαθούς
υπέρτασης), όταν η θεραπευτική αντιμετώπιση με μόνο ιρβεσαρτάνη ή υδροχλωροθειαζίδη δεν
οδήγησε σε ικανοποιητικό έλεγχο της αρτηριακής σας πίεσης.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ EBIRINTAZIDE
Μην πάρετε το Ebirintazide
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην ιρβεσαρτάνη ή την υδροχλωροθειαζίδη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Ebirintazide ή σε φάρμακα που σχετίζονται χημικά με τη
σουλφοναμίδη (ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για περαιτέρω διευκρινίσεις)
σε περίπτωση που είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος. (Είναι επίσης προτιμότερο να
αποφεύγεται το Ebirintazide στα πρώτα στάδια της κύησης – βλ. παράγραφο «Κύηση».)
σε περίπτωση που έχετε σοβαρά προβλήματα στο συκώτι ή τους νεφρούς
σε περίπτωση που έχετε δυσκολία παραγωγής ούρων
σε περίπτωση που έχετε μια πάθηση η οποία συνδέεται με επιμένοντα υψηλά επίπεδα ασβεστίου ή
χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα σας
Το Ebirintazide δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους (κάτω των 18 ετών).
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Ebirintazide
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν οποιοδήποτε από τα παρακάτω ισχύει για εσάς:
σε περίπτωση που εμφανίσετε υπερβολικούς εμέτους ή διάρροια
σε περίπτωση που υποφέρετε από προβλήματα στους νεφρούς συμπεριλαμβανομένης της
μεταμόσχευσης νεφρών
σε περίπτωση που υποφέρετε από προβλήματα στην καρδιά
σε περίπτωση που υποφέρετε από προβλήματα στο συκώτι
σε περίπτωση που υποφέρετε από διαβήτη
σε περίπτωση που υποφέρετε από ερυθηματώδη λύκο (γνωστός επίσης ως λύκος ή ΣΕΛ)
σε περίπτωση που υποφέρετε από πρωτοπαθή αλδοστερονισμό (μια κατάσταση σχετιζόμενη με
υψηλή παραγωγή της ορμόνης αλδοστερόνης, που προκαλεί κατακράτηση νατρίου και στη συνέχεια
αύξηση της αρτηριακής πίεσης).
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είσθε (ή ότι μπορεί να μείνετε) έγκυος. Το
Ebirintazide δεν συνιστάται στην πρώιμη περίοδο της κύησης και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο
βρέφος σας μετά από 3 μήνες κύησης, δείτε την παράγραφο «Κύηση και θηλασμός».
Θα πρέπει επίσης να πληροφορήσετε τον γιατρό σας:
εάν βρίσκεστε σε δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι
εάν έχετε συμπτώματα όπως υπερβολική δίψα, ξηροστομία, γενική αδυναμία, υπνηλία, μυικούς
πόνους ή κράμπες, ναυτία, έμετο ή μια μη αναμενόμενη αύξηση των κτύπων της καρδιάς που
μπορεί να δείχνουν υπερβολική δράση της υδροχλωροθειαζίδης (που περιέχεται στο Ebirintazide)
εάν αισθανθείτε αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο με συμπτώματα εγκαύματος (όπως
κοκκίνισμα, φαγούρα, πρήξιμο, φλύκταινες) που εμφανίζονται ταχύτερα από το κανονικό
εάν πρόκειται να κάνετε επέμβαση (χειρουργική) ή να σας χορηγηθούν αναισθητικά.
Η υδροχλωροθειαζίδη που περιέχεται στο φάρμακο αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει θετικό αποτέλεσμα
σε έλεγχο anti-doping.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα
άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Tα διουρητικά, όπως η υδροχλωροθειαζίδη που περιέχεται στο Ebirintazide, μπορεί να επιδράσουν σε άλλα
φάρμακα. Σκευάσματα που περιέχουν λίθιο δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί με Ebirintazide χωρίς τη στενή
παρακολούθηση του γιατρού σας.
Μπορεί να χρειασθεί να υποβληθείτε σε εξετάσεις αίματος) σε περίπτωση που λαμβάνετε:
συμπληρώματα καλίου
υποκατάστατα αλατιού που περιέχουν κάλιο
καλιοπροστατευτικά φάρμακα ή άλλα διουρητικά (δισκία νερού)
ορισμένα υπακτικά
φάρμακα για την αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας
συμπληρώματα βιταμίνης D για θεραπευτικούς λόγους
φάρμακα για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού
φάρμακα για διαβήτη (από το στόμα χορηγούμενους παράγοντες ή ινσουλίνες)
Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα για να ελαττώσετε
την αρτηριακή σας πίεση, στεροειδή, αντικαρκινικά, αναλγητικά, φάρμακα για την αρθρίτιδα ή ρητίνες
Χολεστυραμίνη και Κολεστιπόλη για τη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα.
Λήψη του Ebirintazide με τροφές και ποτά
Το Ebirintazide μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.
Λόγω της υδροχλωροθειαζίδης που περιέχεται στο Ebirintazide, εάν πιείτε αλκοόλη ενώ βρίσκεστε σε
θεραπεία με το φάρμακο αυτό, μπορεί να έχετε αυξημένη αίσθηση ζαλάδας όταν στέκεστε και ειδικά όταν
σηκώνεστε από καθιστή θέση.
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν είστε ή νομίζετε ότι είστε έγκυος. Συνήθως, ο γιατρός σας θα
σας συμβουλεύσει να λάβετε ένα άλλο φάρμακο αντί του Ebirintazide, καθώς το Ebirintazide δεν
συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης. Αυτό συμβαίνει διότι το Ebirintazide διαπερνά τον πλακούντα και
η χρήση του ύστερα από τον τρίτο μήνα της κύησης ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο έμβρυο
και το νεογνό.
Θηλασμός
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε να θηλάζετε. Το Ebirintazide δεν
συνιστάται στις μητέρες που θηλάζουν και ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει άλλη αγωγή εάν επιθυμείτε να
θηλάσετε, ιδίως εάν πρόκειται για νεογνό ή πρόωρο βρέφος.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών. To Ebirintazide είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε
μηχανήματα. Ωστόσο, περιστασιακά μπορεί να εμφανισθεί ζάλη ή αδυναμία κατά τη διάρκεια της
θεραπείας της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Εάν αισθανθείτε τα συμπτώματα αυτά, ενημερώστε τον γιατρό
σας πριν επιχειρήσετε να οδηγήσετε ή να χειρισθείτε μηχανές.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Ebirintazide
Το Ebirintazide περιέχει λακτόζη. Εάν ο γιατρός σας σάς έχει πει ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα
σάκχαρα (π.χ. λακτόζη), ενημερώστε το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ EBIRINTAZIDE
Πάντοτε να παίρνετε το Ebirintazide αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Δοσολογία
Μόνο για δισκία ιρβεσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης 150 mg/12,5 mg: Η συνήθης δόση του Ebirintazide
είναι ένα ή δύο δισκία την ημέρα.
Μόνο για δισκία ιρβεσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης 300 mg/12,5 mg και 300 mg/25 mg: Η συνήθης δόση
του Ebirintazide είναι ένα δισκίο την ημέρα.
Συνήθως το Ebirintazide θα συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας όταν η προηγούμενη αγωγή σας για την
αντιμετώπιση υψηλής αρτηριακής πίεσης δεν απέδωσε την επιθυμητή μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ο
γιατρός σας θα σας υποδείξει πώς να αλλάξετε την προηγούμενη αγωγή με το Ebirintazide.
Τρόπος λήψης
Το Ebirintazide λαμβάνεται από του στόματος. Καταπιείτε τα δισκία με μια επαρκή ποσότητα υγρού (π.χ.
ένα ποτήρι νερό). Μπορείτε να πάρετε το Ebirintazide με ή χωρίς τροφή. Προσπαθήστε να παίρνετε την
ημερήσια δόση σας περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το
Ebirintazide μέχρις ότου ο γιατρός σας σάς δώσει διαφορετικές οδηγίες.
Η μέγιστη μείωση της αρτηριακής πίεσης συνήθως επιτυγχάνεται σε 6-8 εβδομάδες μετά από την έναρξη
της αγωγής.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Ebirintazide από την κανονική
Εάν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.
Τα παιδιά δεν πρέπει να λάβουν το Ebirintazide
Το Ebirintazide δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν ένα παιδί καταπιεί
μερικά δισκία, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Ebirintazide
Αν κατά λάθος παραλείψετε μια δόση, απλά συνεχίστε με την επόμενη ως συνήθως. Mην πάρετε διπλή
δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Ebirintazide μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Κάποιες από αυτές τις ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές και μπορεί να απαιτούν ιατρική φροντίδα.
Όπως και με παρόμοια φάρμακα, έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις αλλεργικών δερματικών
αντιδράσεων (εξάνθημα, κνίδωση), καθώς επίσης εντοπισμένα οιδήματα στο πρόσωπο, τα χείλη και/ή τη
γλώσσα, σε ασθενείς που λαμβάνουν ιρβεσαρτάνη.
Εάν έχετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα ή έχετε δυσκολία στην αναπνοή, σταματήστε να
λαμβάνετε το Ebirintazide και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.
Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί σε κλινικές δοκιμές για ασθενείς που έλαβαν το Ebirintazide
ήταν:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100):
ναυτία/έμετος
μη φυσιολογική ούρηση
κόπωση
ζάλη (περιλαμβανομένης και της έγερσης από θέση κατάκλισης ή καθίσματος)
οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν αυξημένα επίπεδα ενός ενζύμου που προσδιορίζει τη
λειτουργία των μυών και της καρδιάς (κινάση της κρεατίνης) ή αυξημένα επίπεδα ουσιών που
προσδιορίζουν τη νεφρική λειτουργία (άζωτο ουρίας αίματος, κρεατινίνη).
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 1000):
διάρροια
χαμηλή αρτηριακή πίεση
ατονία
αυξημένος καρδιακός ρυθμός
έξαψη
οίδημα
σεξουαλική δυσλειτουργία (προβλήματα σεξουαλικής λειτουργίας).
Οι εξετάσεις αίματος μπορεί να δείξουν μειωμένα επίπεδα καλίου και νατρίου στο αίμα σας.
Μετά την κυκλοφορία του Ebirintazide, έχουν αναφερθεί ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά η
συχνότητα εμφάνισής τους δεν είναι γνωστή. Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες είναι: πονοκέφαλος, εμβοές
στ’ αυτιά, βήχας, διαταραχή γεύσης, δυσπεψία, πόνοι στις αρθρώσεις και στους μυς, διαταραχές της
ηπατικής λειτουργίας και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, αυξημένο επίπεδο καλίου στο αίμα σας και
αλλεργικές αντιδράσεις όπως εξάνθημα, κνίδωση, οίδημα προσώπου, χειλέων, στόματος, γλώσσας ή
λαιμού.
Όπως για κάθε συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών, ανεπιθύμητες ενέργειες από το κάθε μεμονωμένο
συστατικό δεν μπορούν να αποκλειστούν.
Σε ασθενείς που ελάμβαναν ως μόνο φάρμακο την ιρβεσαρτάνη, εκτός των προαναφερθέντων
ανεπιθύμητων ενεργειών, έχει επίσης αναφερθεί και πόνος στο στήθος.
Επιπλέον ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το άλλο συστατικό του Ebirintazide (την
υδροχλωροθειαζίδη) μόνη της είναι:
απώλεια όρεξης, ερεθισμός στο στομάχι, κράμπες στο στομάχι, δυσκοιλιότητα, ίκτερος που εμφανίζεται ως
κιτρίνισμα του δέρματος και/ή του λευκού των ματιών, φλεγμονή του παγκρέατος που χαρακτηρίζεται από
έντονο πόνο του άνω στομάχου, συχνά με ναυτία και έμετο, διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, θαμπή όραση,
έλλειψη λευκών αιμοσφαιρίων, που μπορεί να προκαλέσει συχνές λοιμώξεις, πυρετός, μείωση του αριθμού
των αιμοπεταλίων (ενός κυττάρου του αίματος που είναι απαραίτητο για την πήξη του αίματος), μειωμένο
αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία) που χαρακτηρίζεται από κόπωση, πονοκεφάλοι, δυσκολία στην
αναπνοή κατά την άσκηση, ζαλάδα και ωχρότητα, νόσος των νεφρών, προβλήματα στους πνεύμονες
περιλαμβανομένης πνευμονίας ή συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, αύξηση της ευαισθησίας του
δέρματος στον ήλιο, φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων, μια δερματική νόσος που χαρακτηρίζεται από
απολέπιση του δέρματος σε όλο το σώμα, λύκος ερυθηματώδης του δέρματος, που εμφανίζεται ως
εξάνθημα που μπορεί να παρουσιασθεί στο πρόσωπο, τον λαιμό και το τριχωτό της κεφαλής, αλλεργικές
αντιδράσεις, αδυναμία και μυικός σπασμός, μεταβαλλόμενος καρδιακός ρυθμός, μειωμένη αρτηριακή
πίεση μετά από αλλαγή της θέσης του σώματος, οίδημα των σιελογόνων αδένων, υψηλά επίπεδα σακχάρου
στο αίμα, σάκχαρο στα ούρα, αυξήσεις σε ορισμένα είδη λιπιδίων του αίματος, υψηλά επίπεδα ουρικού
οξέος στο αίμα, που μπορεί να προκαλέσει ουρική αρθρίτιδα.
Είναι γνωστό ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την υδροχλωροθειαζίδη μπορεί να
αυξηθούν με υψηλότερες δόσεις υδροχλωροθειαζίδης.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ TO EBIRINTAZIDE
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μην χρησιμοποιείτε το Ebirintazide μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην
κυψέλη μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης για το συγκεκριμένο ιατρικό προϊόν.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν
στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Ebirintazide
Οι δραστικές ουσίες είναι η ιρβεσαρτάνη και η υδροχλωροθειαζίδη.
Ebirintazide 300 mg/25 mg δισκία
Κάθε δισκίο περιέχει 300 mg ιρβεσαρτάνης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης.
Τα άλλα συστατικά είναι τα ακόλουθα: ποβιδόνη, στεατικό μαγνήσιο, μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, μονοϋδρική λακτόζη, διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, κολλοειδές άνυδρο
διοξείδιο του πυριτίου, υδρογονωμένο κικέλαιο και άμυλο αραβοσίτου.
Εμφάνιση του Ebirintazide και περιεχόμενο της συσκευασίας
Κάθε δισκίο Ebirintazide 300 mg/25 mg περιέχουν 300 mg/25 mg ιρβεσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης,
αντίστοιχα.
Τα δισκία Ebirintazide 300 mg/25 mg είναι λευκά, κυλινδρικά, αμφίκυρτα, με την ανάγλυφη ένδειξη 1H25
στη μια πλευρά.
Τα δισκία Ebirintazide 300 mg/25 mg κυκλοφορούν σε συσκευασίες των 14, 28, 56 ή 98 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
Laboratorios LICONSA, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98, 7ος όροφος
08028 Βαρκελώνη, ΙΣΠΑΝΙΑ
Παρασκευαστές:
Laboratorios Cinfa S.A.
Χώρος παρασκευής 1:
Olaz – Chipi, 10
Polígono Areta
31620 Huarte (Παμπλόνα)
Ισπανία
Χώρος παρασκευής 2:
Avda de Roncesvalle no 1
Poligono Olloki
31699 Olloki (Ναβάρα)
ΙΣΠΑΝΙΑ
LABORATORIOS LICONSA S.A.
Avd. Miralcampo, 7
Avda. Miralcampo, no 7
Poligono Industrial Miralcampo
19200 AZUQUECA DE HENARES (Γουαδαλαχάρα)
Ισπανία
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού. Χώρου
(ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες:
Κάτω Χώρες, Ελλάδα, Ιταλία
Ebirintazide 300/25 mg δισκία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις:
[To be completed nationally]