ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Arutidor 20 mg/ml + 5 mg/ml, Oφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
dorzolamide/timolol
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Αrutidor, Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα και ποια είναι η χρήση του
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το Αrutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Αrutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Αrutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ARUTIDOR ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ
2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Arutidor περιέχει δυο δραστικά συστατικά: dorzolamide και timolol.
H Dorzolamide ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων γνωστά ως « αναστολείς
καρβονικής ανυδράσης».
Η Timolol ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων γνωστά ως « βήτα- αποκλειστές».
Και τα δυο δραστικά συστατικά μειώνουν την ενδοαφθάλμια πίεση με διαφορετικούς
τρόπους.
Το Arutidor χρησιμοποιείται για τη μείωση της αυξημένης πίεσης στο εσωτερικό του
ματιού σε ασθενείς με γλαύκωμα, όταν η μονοθεραπεία με τοπικά χορηγούμενο βήτα
-αποκλειστή δεν είναι επαρκής.
2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ARUTIDOR ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ,
ΔΙΑΛΥΜΑ
Μη χρησιμοποιήσετε το Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
- Αν είστε αλλεργικός στη dorzolamide, στην timolol, τους βήτα- αποκλειστές ή σε
κάποιο από τα άλλα συστατικά.
1
- αν έχετε τώρα ή είχατε στο παρελθόν αναπνευστικά προβλήματα όπως άσθμα, ή αν
έχετε σοβαρή χρόνια αποφρακτική βρογχίτιδα (σοβαρή πνευμονική νόσος που μπορεί να
προκαλέσει δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή και /ή επίμονο βήχα).
- αν πάσχετε από καρδιολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών στον
καρδιακό ρυθμό με ασυνήθιστα αργό καρδιακό παλμό ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια
- αν πάσχετε από σοβαρά νεφρικά προβλήματα
- αν πάσχετε από μια κατάσταση κατά την οποία το αίμα γίνεται όξινο λόγω υψηλών
επιπέδων χλωρίου (υπερχλωραιμική οξείδωση).
Αν δεν είστε σίγουροι αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Arutidor, ρωτήστε ή το γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο ενημερώστε το γιατρό σας για οποιαδήποτε
ιατρικά προβλήματα έχετε ή είχατε στο παρελθόν:
- στεφανιαία νόσος (τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος ή
σφήξιμο, δύσπνοια ή αίσθημα πνιγμού), καρδιακή ανεπάρκεια, χαμηλή αρτηριακή πίεση
- διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό όπως αργός καρδιακός παλμός, αναπνευστικά
προβλήματα, άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
- νόσος της κακής κυκλοφορίας του αίματος (νόσος Raynaud’s ή σύνδρομο
Raynaud’s)
- διαβήτη, καθώς η Dorzolamide ή η Τimolol μπορεί να καλύψουν τα σημεία και τα
συμπτώματα του χαμηλού σακχάρου στο αίμα
- υπερδραστηριότητα του θυροειδή αδένα, καθώς η Dorzolamide ή η Τιμολόλη μπορεί
να καλύψουν σημεία και συμπτώματα
- μυϊκή αδυναμία ή μυασθένεια gravis (διαταραχή των σκελετικών μυών)
- ηπατικά προβλήματα
- οποιαδήποτε αλλεργία ή αλλεργική αντίδραση
- πέτρα στα νεφρά
Ενημερώστε το γιατρό σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση αν χρησιμοποιείτε
Arutidor, καθώς η Dorzolamide ή η Timolol μπορούν να αλλάξουν τη δράση ορισμένων
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά την αναισθησία.
Επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας αν εμφανισθεί κάποιο από τα παρακάτω
οφθαλμικά προβλήματα:
- οφθαλμικός ερεθισμός
- οποιοδήποτε άλλο οφθαλμικό πρόβλημα, όπως ερυθρότητα και πρήξιμο των
βλεφάρων
Ενημερώστε το γιατρό σας αν:
- αναπτύξετε λοίμωξη στους οφθαλμούς
- συμβεί τραυματισμός στους οφθαλμούς
- υποβληθείτε σε οφθαλμική επέμβαση
- παρουσιασθούν νέα συμπτώματα ή συμπτώματα που επιδεινώνονται
Η χρήση του Arutidor στο μάτι, μπορεί να επηρεάσει όλο το σώμα.
Εάν φοράτε μαλακούς φακούς επαφής, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν
χρησιμοποιήσετε το Arutidor. Δείτε επίσης κεφάλαιο « Σημαντικές πληροφορίες για
ορισμένα συστατικά του Arutidor» στο τέλος της παραγράφου 2.
PL_2897301_1.doc
Page 2 of 9
Χρήση στα παιδιά
Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από τη χρήση του Arutidor σε νήπια και παιδιά.
Χρήση στους ηλικιωμένους
Η δράση του Arutidor είναι παρόμοια μεταξύ ηλικιωμένων και νεότερων ασθενών.
Επίδραση από την κακή χρήση για σκοπούς ντόπινγκ
Σε ντόπινγκ τεστ το Arutidor μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Το Arutidor μπορεί να επηρεάσει και να επηρεαστεί από άλλα φάρμακα που
χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων και άλλων οφθαλμικών σταγόνων για τη
θεραπεία του γλαυκώματος. Ενημερώστε το γιατρό σας αν λαμβάνετε ή σκοπεύετε να
λάβετε φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, φάρμακα για την καρδιά ή για τη
θεραπεία του διαβήτη, κινιδίνη (χρησιμοποιούταν για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων
και ορισμένους τύπους ελονοσίας), αντικαταθλιπτικά γνωστά ως φλουοξετίνη και
παροξετίνη.
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για όλα τα φάρμακα, λαμβάνετε ή
σκοπεύετε να λάβετε περιλαμβανομένων και εκείνων που χορηγούνται χωρίς ιατρική
συνταγή.
Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αν λαμβάνετε κάποιο φάρμακο από τα ακόλουθα:
- φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης ή για τη θεραπεία καρδιακών
παθήσεων (όπως οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, βήτα-αποκλειστές ή
διγοξίνη)
- φάρμακα για τη θεραπεία του διατεραγμένου και ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού
όπως οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου, βήτα-αποκλειστές ή διγοξίνη
- άλλες οφθαλμικές σταγόνες που περιέχουν βήτα- αποκλειστές για τη μείωση της
πίεσης στο μάτι
- άλλους αναστολείς καρβονικής ανυδράσης (όπως η ακεταζολαμίδη) για τη μείωση
της πίεσης στο μάτι
- φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς μονοάμινο οξειδάσης (αναστολείς ΜΑΟ) για
τη θεραπεία της κατάθλιψης ή άλλων ασθενειών.
- παρασυμπαθομιμητικά φάρμακα που μπορεί να σας έχουν χορηγηθεί για τη
διευκόλυνση των ούρων. Ορισμένα παρασυμπαθομιμητικα χορηγούνται μερικές
φορές για να αποκαταστήσουν τη φυσιολογικά λειτουργία του εντέρου.
- ναρκωτικά όπως η μορφίνη για τη θεραπεία από τον ήπιο έως τον έντονο πόνο.
- μεγάλες δόσεις ασπιρίνης
- φάρμακα για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη
- αντικαταθλιπτικά
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Μη χρησιμοποιείτε το Arutidor κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός αν ο γιατρός
σας το θεωρεί απαραίτητο.
PL_2897301_1.doc
Page 3 of 9
Μη χρησιμοποιείτε το Arutidor αν θηλάζετε . Η Dorzolamide/Timolol μπορεί να περάσει
στο μητρικό γάλα. Ζητείστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Κατά τη θεραπεία με το Arutidor, πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η θόλωση της
όρασης, μπορεί να εμποδίσουν την ικανότητα ορισμένων ασθενών για οδήγηση και
χειρισμό μηχανημάτων. Μην οδηγείτε και μη χειρίζεστε κανένα εργαλείο ή μηχάνημα
μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα ή ότι η όρασή σας έχει καθαρίσει.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Arutidor
Το συντηρητικό του Arutidor που ονομάζεται benzalkonium chloride μπορεί να
προκαλέσει οφθαλμικό ερεθισμό.
Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους πριν τη χρήση των σταγόνων και περιμένετε
τουλάχιστον 15 λεπτά πριν τους επανατοποθετήσετε, καθώς το benzalkonium chloride
μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό των μαλακών φακών επαφής.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ARUTIDOR ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ,
ΔΙΑΛΥΜΑ
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το Αrutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα αυστηρά
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
O γιατρός σας θα αποφασίσει για τη σωστή δόση και διάρκεια της θεραπείας.
Η συνήθης δοσολογία είναι:
Μια σταγόνα Αrutidor στον προσβεβλημένο οφθαλμό(ους) το πρωί και το βράδυ.
Σε περίπτωση που χορηγούνται με το Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
περισσότερα από ένα τοπικά οφθαλμολογικά φάρμακα, αυτά πρέπει να χορηγούνται σε
μεσοδιάστημα τουλάχιστον 10 λεπτών.
Μην αλλάζετε τη δοσολογία του φαρμάκου, χωρίς να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Μην αγγίζετε τα μάτια σας ή την περιοχή γύρω από τα μάτια με το σταγονόμετρο του
φιαλιδίου. Διαφορετικά οι σταγόνες μπορεί να επιμολυνθούν με βακτήρια, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε οφθαλμική μόλυνση, με τελικό αποτέλεσμα σοβαρή οφθαλμική
βλάβη ακόμα και απώλεια της όρασης. Για να αποφύγετε επιμόλυνση του περιέκτη,
πλύνετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο και εμποδίστε την επαφή
της άκρης του περιέκτη με κάθε επιφάνεια. Αν πιστεύετε ότι το φάρμακό σας έχει
επιμολυνθεί ή αν εμφανίσετε οφθαλμική μόλυνση, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό
σας για την περαιτέρω χρήση του φιαλιδίου.
Οδηγίες χρήσης:
1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και καθίστε ή σταθείτε σε αναπαυτική στάση.
2. Αφαιρέστε το πώμα ξεβιδώνοντάς το.
3. Κλίνετε το κεφάλι σας προς τα πίσω.
4. Με τη βοήθεια του δακτύλου σας τραβήξτε το κάτω βλέφαρο του ματιού που πάσχει,
PL_2897301_1.doc
Page 4 of 9
απαλά προς τα κάτω.
5. Αναποδογυρίστε το φιαλίδιο και πλησιάστε κοντά το στόμιο του φιαλιδίου, χωρίς να
ακουμπήσετε το μάτι σας. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟΥ
6. Πιέστε απαλά το φιαλίδιο ώστε μια μόνο σταγόνα να πέσει στο μάτι (εικόνα 1) και
μετά αφήστε ελεύθερο το κάτω βλέφαρο.
7. Μετά τη χρήση του Arutidor πιέστε με το δάκτυλο τη γωνία του ματιού προς την
πλευρά της μύτης για 2 λεπτά (εικόνα 2).Αυτό εμποδίζει το Αrutidor να απορροφηθεί
μέσα στο σώμα.
8. Επαναλάβετε στο άλλο μάτι αν σας έχει συμβουλέψει ο γιατρός σας σχετικά.
9. Τοποθετείστε το πώμα ξανά στο φιαλίδιο.
Eικόνα 1 Εικόνα 2
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα από την
κανονική
Αν έχετε βάλει πάρα πολλές σταγόνες στο μάτι σας ή αν έχετε καταπιεί κάποια
ποσότητα, μπορεί- μεταξύ άλλων- να αισθανθείτε ζάλη, να έχετε αναπνευστικές
δυσκολίες ή να αισθανθείτε επιβράδυνση του καρδιακού σας ρυθμού. Σε περίπτωση που
αισθανθείτε κάτι από τα προηγούμενα ζητήστε άμεσα τη συμβουλή του γιατρού σας .
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
Είναι σημαντικό να λαμβάνετε το Arutidor σύμφωνα με την οδηγία του γιατρού σας.
Εάν παραλείψετε μια δόση, πάρτε την το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο εάν πλησιάζει
ο χρόνος για την επόμενη ενστάλλαξη αφήστε τη δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε με
το κανονικό σας δοσολογικό πρόγραμμα. Μη λαμβάνετε διπλή δόση για να καλύψετε
αυτή που χάσατε.
Εάν σταματήσετε τη χρήση του Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
Εάν επιθυμείτε τη διακοπή της θεραπείας με αυτό το φάρμακο, μιλήστε πρώτα με το
γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε
το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας .
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Arutidor μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Αν εμφανισθούν,
μπορεί να χρειασθείτε ιατρική περίθαλψη.
Συνήθως μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις σταγόνες, εκτός αν οι ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι σοβαρές. Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, μιλήστε με
PL_2897301_1.doc
Page 5 of 9
ένα γιατρό ή φαρμακοποιό. Μη σταματήσετε να λαμβάνετε το Arutidor χωρίς να
συζητήσετε με το γιατρό σας.
Όπως και άλλα φάρμακα για οφθαλμική χρήση, το Arutidor απορροφάται στο αίμα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες με τους βήτα-
αποκλειστές που χορηγούνται ενδοφλέβια ή από του στόματος. Η αναλογία των
ανεπιθύμητων ενεργειών είναι μικρότερη με τις οφθαλμικές σταγόνες σε σχέση με την
ενδοφλέβια ή την από του στόματος χορήγηση φαρμάκων. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
που απαριθμούνται περιλαμβάνουν αντιδράσεις που συναντώνται στην κατηγορία των
βήτα αποκλειστών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση οφθαλμικών παθήσεων.
Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που πρέπει να προσέξετε και πώς να τις
αντιμετωπίσετε :
Εάν αναπτύξετε αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν:
κνίδωση
εξάνθημα του δέρματοςοπικό ή γενικευμένο εξάνθημα)
κνησμός
ερυθρότητα και φαγούρα στα μάτια
γενικευμένη αλλεργική αντίδραση που περιλαμβάνει πρήξιμο (μπορεί να
εμφανισθεί κάτω από το δέρμα σε περιοχές όπως το πρόσωπο και τα άκρα και
μπορεί να εμποδίσει τη διάβαση του αέρα προκαλώντας δυσκολία στην
κατάποση και την αναπνοή).
σοβαρή ξαφνική αλλεργική αντίδραση απειλητική για τη ζωή.
Σταματήστε τη χρήση του φαρμάκου και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με το Arutidor ή με τα δραστικά
συστατικά του
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που καταγράφονται παρακάτω ορίζεται
χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη:
Πολύ συχνές (επηρεάζει περισσότερους από 1 χρήστες στους 10)
Συχνές (επηρεάζει 1 με 10 χρήστες στους 100)
Μη συχνές (επηρεάζει 1 με 10 χρήστες στους 1.000)
Σπάνιες (επηρεάζει 1 στους 10 χρήστες στους 10.000)
Άγνωστες (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πολύ συχνές (επηρεάζουν πάνω από 1 στους 10 ανθρώπους):
αίσθημα καύσου και τσούξιμο στα μάτια
διαταραχή της γεύσης
Συχνές (επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 10 ανθρώπους)
πονοκέφαλος
σημεία και συμπτώματα οφθαλμικού ερεθισμού ( πχ. αίσθημα καύσου, τσούξιμο,
φαγούρα, δακρύρροια, ερυθρότητα, φλεγμονή στο βλέφαρο, φλεγμονή στον
κερατοειδή, θόλωση όρασης, μειωμένη ευαισθησία κερατοειδούς, ξηροφθαλμία,
διάβρωση του κερατοειδούς (βλάβη στη μπροστινή στιβάδα του ματιού),
αίσθημα ξένου σώματος στο μάτι (βλάβη στον κερατοειδή)φλεγμονή στο
ιγμόρειο (ιγμορίτιδα)
PL_2897301_1.doc
Page 6 of 9
ναυτία
εξασθένιση
Όχι συχνές (επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 100 ανθρώπους)
ζάλη, κατάθλιψη
φλεγμονή της ίριδας,
βραδυκαρδία, αδυναμία
δυσπεψία
λίθοι στα νεφρά (που συχνά εκδηλώνεται με έναν ξαφνικό ανυπόφορο πόνο σαν
κράμπα χαμηλά στη μέση ή τα πλευρά, τη βουβονική χώρα ή την κοιλιά).
Σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 1.000 ανθρώπους)
δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία), κατάθλιψη, εφιάλτες, απώλεια μνήμης,
μυϊκή αδυναμία, αύξηση σε σημεία και συμπτώματα της μυασθένειας gravis
(μυϊκή διαταραχή), ασυνήθιστη αίσθηση σαν βελόνες και καρφίτσες.
παροδική μυωπία η οποία υποχωρεί μετά τη διακοπή της θεραπείας, αποκόλληση
χοριοειδούς (αποκόλληση της στιβάδας κάτω από τον αμφιβληστροειδή που
περιέχει αγγεία, μετά από επέμβαση στον διηθητικό ηθμό που μπορεί να
προκαλέσει διαταραχές στην όραση), πτώση του πάνω βλεφάρου (αφήνοντας το
μάτι μισόκλειστο), διπλωπία, εφελκίδωση βλεφάρων, οίδημα του κερατοειδούς
(που συνοδεύεται από συμπτώματα οπτικής διαταραχής), χαμηλή πίεση στο μάτι
κουδούνισμα στα αυτιά
χαμηλή αρτηριακή πίεση, ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός, αλλαγές στο ρυθμό
και την ταχύτητα του καρδιακού παλμού, πόνος στο στήθος, εγκεφαλικό
επεισόδιο, αίσθημα παλμών, συγκοπή, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
(καρδιακή πάθηση με δύσπνοια και οιδήματα στα πόδια λόγω κατακράτησης
υγρών), οίδημα (συσώρευση υγρών), μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στον
εγκέφαλο, οίδημα και ψυχρά άκρα και χαμηλή κυκλοφορία σε χέρια και πόδια,
φαινόμενο Reynaud’s, κράμπες στα πόδια και πόνος στο περπάτημα
(διαλείπουσα χωλότητα), αιμωδία ή μούδιασμα στα άκρα
Δύσπνοια, δυσκολίες στην αναπνοή, εξασθένιση λειτουργίας των πνευμόνων,
ρινίτιδα και ρινορραγία, στένωση των αεραγωγών (βρογχόσπασμος κυρίως σε
ασθενείς με προϋπάρχουσα αναπνευστική νόσο), βήχας,
ερεθισμός λαιμού, ξηροστομία, διαταραχές στη γεύση, διάρροια, εμετός και
πόνος στην κοιλιά, αλλεργική δερματική αντίδραση (δερματίτιδα εξ επαφής),
αλωπεκία, δερματικό εξάνθημα με ασημόλευκη εμφάνιση (ψωριασικό
εξάνθημα) ή επιδείνωση ψωρίασης, δερματικό εξάνθημα
νόσος Peyronie’s (που μπορεί να οδηγήσει σε κύρτωση του πέους), σεξουαλική
δυσλειτουργία, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη σεξουαλική ορμή
μυϊκοί πόνοι που δεν οφείλονται σε άσκηση
χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα
αδυναμία/ κόπωση, αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν δερματικό
εξάνθημα, κνίδωση, κνησμός στο δέρμα και σε σπάνιες περιπτώσεις οίδημα των
χειλιών, ματιών και συριγμός από το στόμα
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (αυτοάνοσο νόσημα που μπορεί να
προκαλέσει φλεγμονή των εσωτερικών οργάνων)
Αν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φυλλάδιο, παρακαλούμε
ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
PL_2897301_1.doc
Page 7 of 9
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ ARUTIDOR ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ,
ΔΙΑΛΥΜΑ
Διατηρείστε το φάρμακο σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Αrutidor μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη
συσκευασία μετά το Ημ. Λήξ. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα
του μήνα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Arutidor μέχρι και 28 ημέρες μετά το πρώτο άνοιγμα
του φιαλιδίου.
Nα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 25
0
C.
Φυλάξτε το φιαλίδιο στον εξωτερικό περιέκτη για προστασία από το φως.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα
Tα δραστικά συστατικά είναι: dorzolamide και timolol.
Kάθε ml περιέχει 20mg dorzolamide (ως 22.26mg dorzolamide hydrochloride) και 5
mg timolol (ως 6.83mg timolol maleate)
Τα άλλα συστατικά είναι: hydroxylethylcellulose, mannitol, sodium citrate, sodium
hydroxide, ενέσιμο ύδωρ και benzalkonium chloride.
Εμφάνιση του Arutidor Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα και περιεχόμενο της
συσκευασίας
To Αrutidor είναι ένα διαυγές, άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο, στείρο οφθαλμικό διάλυμα
Συσκευασίες
Κουτί με 1 φιαλίδιο των 5 ml
Κουτί με 3 φιαλίδια των 5 ml
Κουτί με 6 φιαλίδια των 5 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:
Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin-GERMANY
PL_2897301_1.doc
Page 8 of 9
Παρασκευαστής:
Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin-GERMANY
Yπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ. Ιωνίας 166, 11144 Αθήνα
Τηλ: 210 2014306
Fax: 210 2014323
Ε-mail: info@kite.gr
Αυτό το φαρμακευτικό σκεύασμα έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. με τα
ακόλουθα ονόματα:
Γερμανία: Timodol- Ophtal
Ηνωμένο Βασίλειο: DORZOLAMIDE/ TIMOLOL
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον Απρίλιο του
2012.
PL_2897301_1.doc
Page 9 of 9