ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
CLOVIX 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
κλοπιδογρέλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε
κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το CLOVIX και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το CLOVIX
3. Πώς να πάρετε το CLOVIX
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το CLOVIX
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙNAI ΤΟ CLOVIX ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το CLOVIX ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
αντιαιμοπεταλιακά αρμακευτικά προϊόντα. Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά
σωματίδια του αίματος, μικρότερα από τα ερυθρά ή τα λευκά αιμοσφαίρια, τα
οποία συγκολλώνται κατά την πήξη του αίματος. Τα αντιαιμοπεταλιακά
φαρμακευτικά προϊόντα εμποδίζουν αυτή τη συσσώρευση και έτσι μειώνουν τις
πιθανότητες σχηματισμού θρόμβων (διαδικασία που ονομάζεται θρόμβωση).
Το CLOVIX λαμβάνεται για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στα
σκληρυμένα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες), μία διαδικασία γνωστή σαν
αθηροθρόμβωση, που μπορεί να οδηγήσει σε αθηροθρομβωτικά επεισόδια (όπως
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο ή θάνατο).
Το CLOVIX σας έχει συνταγογραφηθεί για να βοηθήσει στην αποφυγή
σχηματισμού θρόμβων και να ελαττώσει τον κίνδυνο αυτών των επεισοδίων
επειδή:
- έχετε μία πάθηση σκλήρυνσης των αρτηριών (επίσης γνωστή σαν
αθηροσκλήρυνση), και
- έχετε ιστορικό καρδιακού επεισοδίου, ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου ή πάσχετε από μια κατάσταση γνωστή ως περιφερική
αρτηριακή νόσο ή
- έχετε ιστορικό σοβαρού πόνου στο στήθος γνωστού ως «ασταθή
στηθάγχη» ή «έμφραγμα του
μυοκαρδίου» (καρδιακό επεισόδιο). Για τη θεραπεία αυτής της πάθησης ο
γιατρός σας πιθανώς
να έχει τοποθετήσει ενδοπρόθεση (stent) στην φραγμένη ή στενωμένη
αρτηρία για να
αποκαταστήσει την αποτελεσματική ροή του αίματος. Θα πρέπει, επίσης,
να σας έχει
χορηγηθεί από το γιατρό σας και ακετυλοσαλικυλικό οξύ (μία ουσία που
απαντάται σε πολλά
φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από
τον πόνο και ως αντιπυρετικά καθώς επίσης και για την πρόληψη
θρόμβωσης).
- έχετε ένα μη κανονικό καρδιακό ρυθμό, μια κατάσταση που αποκαλείται
«κολπική μαρμαρυγή» και δε μπορείτε να πάρετε φάρμακα που είναι
γνωστά ως « από του στόματος αντιπηκτικά» (ανταγωνιστές βιταμίνης Κ),
τα οποία προλαμβάνουν τη δημιουργία νέων θρόμβων και εμποδίζουν τους
υπάρχοντες θρόμβους να αυξηθούν. Πρέπει να έχετε ενημερωθεί ότι τα
«από του στόματος αντιπηκτικά» είναι πιο αποτελεσματικά από το
ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή τη συνδυασμένη χρήση του CLOVIX και του
ακετυλοσαλικυλικού οξέος γι’αυτήν την κατάσταση. Ο γιατρός σας πρέπει
να σας συνταγογραφήσει το CLOVIX μαζί με ακετυλοσαλικυλικό οξύ εάν δε
μπορείτε να πάρετε «από του στόματος αντιπηκτικά» και δεν έχετε
κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOVIX
Μην πάρετε το CLOVIX
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην κλοπιδογρέλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του CLOVIX,
αν έχετε μία ιατρική πάθηση που προκαλεί ενεργή αιμορραγία όπως έλκος
στομάχου ή εγκεφαλική αιμορραγία,
εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο.
Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από αυτά σας αφορούν ή αν έχετε την παραμικρή
αμφιβολία, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε CLOVIX.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το CLOVIX
Αν οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες καταστάσεις ισχύει για σας,
θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το CLOVIX:
Εάν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας όπως:
o πάθηση που σας θέτει σε κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας (π.χ.
έλκος στομάχου).
o αιματολογική διαταραχή εξ’ αιτίας της οποίας έχετε προδιάθεση
για εσωτερικές αιμορραγίες (αιμορραγίες στο εσωτερικό
οποιωνδήποτε ιστών, οργάνων ή αρθρώσεων του σώματός σας)
o πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός
o πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των
οδοντιατρικών επεμβάσεων)
o προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων
και των οδοντιατρικών επεμβάσεων) μέσα στις επόμενες επτά
ημέρες
Εάν είχε σχηματιστεί θρόμβος σε κάποια αρτηρία του εγκεφάλου σας
(ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), το οποίο συνέβη κατά τη
διάρκεια των τελευταίων επτά ημερών
Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος.
Ενόσω παίρνετε το CLOVIX:
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν έχει προγραμματιστεί
κάποια χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής
επέμβασης).
Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το γιατρό σας αμέσως εάν παρουσιάσετε
μία ιατρική κατάσταση (επίσης γνωστή ως Θρομβωτική Θρομβοπενκή
Πορφύρα ή ΤΤΡ) που περιλαμβάνει πυρετό και μώλωπες κάτω από το δέρμα
που μπορεί να εμφανιστούν ως ερυθρές κηλίδες, με ή χωρίς ανεξήγητη
κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος)
(βλ. «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το
συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με
τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη δυνατότητα
δημιουργίας θρόμβου. Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς,
π.χ. εάν κοπείτε, κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα.
Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αμέσως (βλ. «ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίματος.
Το CLOVIX δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή έφηβους.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώνετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δε σας έχουν
χορηγηθεί με συνταγή. Κάποια άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση
του CLOVIX ή αντίστροφα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε:
- από του στόματος αντιπηκτικά, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη
μείωση της πηκτικότητας του αίματος
- κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, που χρησιμοποιείται
συνήθως για τη θεραπεία επώδυνων και/ή φλεγμονωδών καταστάσεων των
μυών ή των αρθρώσεων,
- ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο ενέσιμο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη
μείωση της πηκτικότητας του αίματος,
- ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη ή σιμετιδίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση
στομαχικών ενοχλήσεων
- φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, σιπροφλοξασίνη ή χλωραμφαινικόλη,
φάρμακα για την αντιμετώπιση των βακτηριακών και μυκητιασικών
λοιμώξεων
- φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, ή μοκλοβεμίδη, φάρμακα για την
αντιμετώπιση της κατάθλιψης,
- καρβαμαζεπάμη ή οξκαρβαζεπίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση
ορισμένων μορφών επιληψίας
- τικλοπιδίνη, ένας άλλος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας.
Εάν είχατε ένα σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή καρδιακό
επεισόδιο) μπορεί να σας χορηγηθεί CLOVIX σε συνδυασμό με
ακετυλοσαλικυλικό οξύ, μία ουσία που απαντάται σε πολλά φαρμακευτικά
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τον πόνο και ως
αντιπυρετικά. Μία περιστασιακή χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (όχι
περισσότερο από 1000 mg σε διάστημα 24 ωρών) δε θα πρέπει, γενικά, να
προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, παρατεταμένη χρήση
θα πρέπει να συζητηθεί με το γιατρό σας.
Λήψη του CLOVIX με τροφές και ποτά
Το CLOVIX μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τη λήψη τροφής.
Κύηση και θηλασμός
Είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της
κύησης.
Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν λάβετε CLOVIX. Αν μείνετε έγκυος ενώ
λαμβάνετε CLOVIX, συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως, καθώς δεν
συνιστάται η λήψη κλοπιδογρέλης κατά τη διάρκεια της κύησης.
Δεν πρέπει να θηλάζετε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Εάν θηλάζετε ή
σχεδιάζετε να θηλάζετε, μιλήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το
φάρμακο.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το CLOVIX είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να
χειρίζεστε μηχανές.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του CLOVIX
To CLOVIX περιέχει λακτόζη. Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε
δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα (π.χ. λακτόζη), επικοινωνήστε με το γιατρό σας
πριν να πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOVIX
Πάντοτε να παίρνετε το CLOVIX αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε εμφανίσει σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή καρδιακό
επεισόδιο), ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει τη δόση των 300 mg
CLOVIX (4 δισκία των 75 mg) μία φορά και μόνο κατά την έναρξη της
θεραπείας. Στη συνέχεια, η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο CLOVIX των 75 mg
την ημέρα, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς τροφή και
την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Το CLOVIX θα πρέπει να το παίρνετε για όσο διάστημα ο γιατρός σας συνεχίζει
να σας το συνταγογραφεί.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση CLOVIX από την κανονική
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή την πλησιέστερη νοσοκομειακή υπηρεσία
έκτακτων περιστατικών λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το CLOVIX
Αν ξεχάσετε να λάβετε μία δόση CLOVIX και το θυμηθείτε μέσα σε 12 ώρες από
τη συνηθισμένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο σας αμέσως και κατόπιν λάβετε το
επόμενο δισκίο την συνηθισμένη ώρα.
Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την επόμενη
κανονική δόση στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να
αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το CLOVIX
Μη διακόπτετε την αγωγή εκτός και αν σας πει ο γιατρός σας να το
κάνετε. Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν το
σταματήσετε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το CLOVIX μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατίθενται πιο κάτω
ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη συνθήκη:
- πολύ συχνή (επηρεάζει περισσότερους από 1 χρήστες στους 10)
- συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
- όχι συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1000)
- σπάνια (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10000)
- πολύ σπάνια (επηρεάζει λιγότερους από 1 χρήστες στους 10000)
- μη γνωστή (η συχνότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:
πυρετό, σημεία λοίμωξης ή υπερβολικής κόπωσης. Αυτά πιθανώς να
εμφανιστούν λόγω των σπάνιων περιπτώσεων μειώσεως κάποιων κυττάρων του
αίματος
- συμπτώματα ηπατικών προβλημάτων όπως κιτρίνισμα του δέρματος και/ή
των ματιών (ίκτερος), ανεξάρτητα από το εάν συνοδεύεται από
αιμορραγία, η οποία εμφανίζεται κάτω από το δέρμα ως ερυθρές κηλίδες
και/ή σύγχυση (βλ. παράγραφο 2 «Προσέξτε ιδιαίτερα με το CLOVIX»).
- οίδημα στο στόμα ή διαταραχές του δέρματος, όπως εξανθήματα και
κνησμός, φλύκταινες του δέρματος. Αυτά πιθανόν είναι σημάδια
αλλεργικής αντίδρασης.
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αναφερθεί με το CLOVIX
είναι η αιμορραγία. Η αιμορραγία πιθανόν να παρουσιαστεί ως αιμορραγία
από το στομάχι ή το έντερο, μώλωπες, αιμάτωμα (ασυνήθιστη αιμορραγία ή
μώλωπας κάτω από το δέρμα), αιμορραγία από τη μύτη, αίμα στα ούρα. Σε
μικρό αριθμό περιπτώσεων έχει αναφερθεί αιμορραγία στα μάτια, στο
εσωτερικό της κεφαλής, στον πνεύμονα ή στις αρθρώσεις.
Εάν παρατηρήσετε παρατεταμένη αιμορραγία όταν παίρνετε το
CLOVIX
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το
συνηθισμένο χρόνο για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με τον
τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη δυνατότητα δημιουργίας
θρόμβου.
Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς, π.χ. εάν κοπείτε, κατά το
ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω
της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αμέσως
(βλ. παράγραφο 2 «Προσέξτε ιδιαίτερα με το CLOVIX»).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το CLOVIX
είναι:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Διάρροια, κοιλιακός πόνος, δυσπεψία ή
καύσος.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πονοκέφαλος, έλκος στομάχου, έμετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα, υπερβολικά
πολλά αέρια στο στομάχι ή στο έντερο, εξανθήματα, κνησμός, ζάλη, αίσθηση
«μυρμηγκιάσματος» και μουδιάσματος.
Σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια: Ίλιγγος.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Ίκτερος, σοβαρός κοιλιακός πόνος με ή χωρίς οσφυαλγία, πυρετός, δυσκολία
στην αναπνοή που μερικές φορές συνοδεύεται από βήχα, γενικευμένες
αλλεργικές αντιδράσεις, οίδημα στο στόμα, φλύκταινες του δέρματος, αλλεργία
του δέρματος, φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου (στοματίτιδα), πτώση της
αρτηριακής πίεσης, σύγχυση, παραισθήσεις, πόνος στις αρθρώσεις, μυϊκός
πόνος, αλλαγή στη γεύση των πραγμάτων.
Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να αναγνωρίσει μεταβολές στα αποτελέσματα
των αιματολογικών εξετάσεων ή των αναλύσεων ούρων.
Eάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CLOVIX
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το CLOVIX μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο κουτί και στην κυψέλη, μετά τη ΛΗΞΗ.
Εάν το CLOVIX διατίθεται σε κυψέλες από PVC/PVDC/Aluminium, φυλάσσετε σε
θερμοκρασία μινκρότερη των 30
ο
C.
Εάν το CLOVIX διατίθεται σε κυψέλες μόνο από αλουμίνιο, δεν υπάρχουν
ειδικές οδηγίες διατήρησης.
Να μη χρησιμοποιείτε το CLOVIX εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ορατό σημείο
βλάβης.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. ΛΟIΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
Τι περιέχει το CLOVIX
Η δραστική ουσία είναι η κλοπιδογρέλη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg
κλοπιδογρέλης.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας
δισκίου
: Microcrystalline cellulose, Spray – dried mannitol, Crospovidone Type A,
Citric acid monohydrate, PEG 6000, Stearic Scid (Speziol L2SM), Talc.
Επικάλυψη
δισκίου OPADRY II PINK 32K14834: Hypromellose (E421), Iron oxide
red (E172)
Lactose Monohydrate, Titanium Dioxide (E171), Triacetin (E1518).
Εμφάνιση του CLOVIX και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CLOVIX 75 mg είναι στρογγυλά,
αμφίκυρτα, ροζ,.Διατίθενται σε κουτιά από χαρτόνι που περιέχουν, 28 δισκία
συσκευασμένα σε 2 κυψέλες των 14 δισκίων από PVC/ΡΕ/PVDC/Alu ή σε 2
κυψέλες των 14 δισκίων από PVC/ALL/PVDC/Alu.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγ.Κυριακής 20, 145 61, Κηφισιά,
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 3506000
Fax: 210 8079888
e-mail: medical@medicalpq.gr
Παραγωγός
1) PHARMATHEN ΑΕΒΕ
Δερβενακίων 6, 153 51,
Παλλήνη Αττικής,
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6604300
Fax: +30 210 6666749
e-mail: info@pharmathen.com
2) BOERHINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ελληνικού 2, 166 77,
Γλυφάδα Αττικής,
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 8983300, + 30 210 8906300
Fax: +30 210 8983207
e-mail: vitamigen@ath.boehringer-ingelheim.com
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά το
Μάϊο του 2011.