ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Netvir 125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Netvir 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Netvir 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
φαμσικλοβίρη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε
αυτό το φάρμακο.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για το Netvir χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Netvir και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Netvir
3. Πώς να πάρετε το Netvir
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Netvir
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙΕΙΝΑΙ ΤΟ NETVIR ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Netvir είναι ένα αντι-ιικό φάρμακο. Σταματά την αναπαραγωγή του ιού που προσβάλλει τον
οργανισμό. Καθώς ο ιός αναπαράγεται πολύ νωρίς στην πορεία της λοίμωξης, θα ωφεληθείτε
περισσότερο από τη θεραπεία εάν πάρετε το Netvir μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.
Το Netvir χρησιμοποιείται για τη θεραπεία δύο τύπων ιικών λοιμώξεων στους ενήλικες:
Ζωστήρας (έρπης ζωστήρας) ο οποίος είναι μια ιική λοίμωξη που προκαλείται από έναν ιό
που ονομάζεται ιός ανεμοβλογιάς-ζωστήρα (πρόκειται για τον ίδιο ιό που προκαλεί την
ανεμοβλογιά). Το Netvir σταματά την εξάπλωση του ιού στον οργανισμό προκειμένου να
επέλθει ταχύτερα η ίαση.
Το Netvir χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία του έρπητα ζωστήρα με εντόπιση γύρω
από το μάτι ή ακόμα και στο ίδιο το μάτι (οφθαλμικός ζωστήρας)
Έρπης των γεννητικών οργάνων. Ο έρπητας των γεννητικών οργάνων είναι μια ιογενής
λοίμωξη που προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα τύπου 1 ή 2 και μεταδίδεται
συνήθως μέσω της σεξουαλικής επαφής. Προκαλεί φλύκταινες και αίσθημα καύσου ή
κνησμό στην περιοχή γύρω από τα γεννητικά όργανα, που μπορεί να συνοδεύονται από
πόνο. Το Netvir χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των λοιμώξεων από έρπητα των
γεννητικών οργάνων σε ενήλικες. Όσοι παρουσιάζουν συχνά επεισόδια έρπητα των
γεννητικών οργάνων μπορούν επίσης να πάρουν το Netvir για να αποτρέψουν τα
περιστατικά επίθεσης του ιού.
2. ΤΙΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ NETVIR
Μην πάρετε το Netvir
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη φαμσικλοβίρη, σε οποιοδήποτε άλλο
συστατικό του Netvir που αναφέρεται στην παράγραφο 6 ή στην πενσικλοβίρη (δραστικός
μεταβολίτης της φαμσικλοβίρης και ένα συστατικό μερικών άλλων φαρμάκων).
Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε αλλεργικός συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Netvir
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους νεφρούς σας εάν είχατε προβλήματα πριν). Ο
γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να σας δώσει χαμηλότερη δόση Netvir.
Εάν έχετε πρόβλημα με το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού σας.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το συκώτι σας.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε τον γιατρό σας προτού πάρετε το
Netvir.
Παιδιά και έφηβοι (ηλικίας κάτω των 18 ετών)
Το Netvir δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους.
Πρόληψη της μετάδοσης του έρπητα των γεννητικών οργάνων
Εάν παίρνετε Netvir για τη θεραπεία ή την καταστολή του έρπητα των γεννητικών οργάνων ή εάν
είχατε έρπητα των γεννητικών οργάνων στο παρελθόν, θα πρέπει να έχετε ασφαλείς σεξουαλικές
επαφές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προφυλακτικών. Αυτό είναι σημαντικό για την πρόληψη
της μετάδοσης της λοίμωξης στους άλλους. Δεν θα πρέπει να έχετε σεξουαλική επαφή εάν έχετε
έλκη ή φυσαλίδες στα γεννητικά όργανα.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε κάποιο
από τα παρακάτω φάρμακα:
Ραλοξιφαίνη (χρησιμοποιείται για την αποτροπή και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης).
Προβενεσίδη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία υψηλών επιπέδων ουρικού οξέος στο αίμα
που σχετίζονται με αρθρίτιδα και για την αύξηση στο αίμα των επιπέδων των αντιβιοτικών
τύπου πενικιλίνης), ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο που μπορεί να επηρεάσει τους νεφρούς
σας.
Λήψη του Netvir με τροφές και ποτά
Μπορείτε να πάρετε το Netvir με ή χωρίς τροφή.
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Εάν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, ενημερώστε τον γιατρό σας. Το Netvir δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός κι αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Ο
γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η λήψη του Netvir κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Εάν θηλάζετε, ενημερώστε τον γιατρό σας. Το Netvir δε πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
της γαλουχίας εκτός κι αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας τους
πιθανούς κινδύνους που ενέχει η λήψη του Netvir κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Netvir μπορεί να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία ή σύγχυση. Μην οδηγείτε ή μη χειρίζεστε μηχανές,
εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα όσο παίρνετε το Netvir.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ NETVIR
Πάντοτε να παίρνετε το Netvir αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η ημερήσια δόση και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από το είδος της ιογενούς
λοίμωξης από την οποία πάσχετε βλέπε παρακάτω. Ο γιατρός σας θα σας
συνταγογραφήσει τη σωστή δόση.
Για τα βέλτιστα αποτελέσματα ξεκινήστε τη λήψη του φαρμάκου όσο το δυνατόν πιο
σύντομα μετά την εμφάνιση των πρώτων σημείων και συμπτωμάτων.
Αποφύγετε κάθε σεξουαλική επαφή με οποιονδήποτε εάν εμφανίζετε συμπτώματα έρπητα
γεννητικών οργάνων - ακόμα και εάν έχετε ξεκινήσει θεραπεία με Netvir. Αυτό γίνεται γιατί
μπορεί να μεταδώσετε τη λοίμωξη από έρπητα στο/στη σύντροφό σας.
Εάν αντιμετωπίζετε ή αντιμετωπίζατε νεφρικά προβλήματα, ο γιατρός σας μπορεί να
αποφασίσει να σας χορηγήσει μικρότερη δόση Netvir.
Δοσολογία για έρπητα ζωστήρα
Εάν έχετε φυσιολογικό ανοσολογικό σύστημα, η συνιστώμενη δόση είναι
ένα δισκίο των 500 mg, τρεις φορές την ημέρα, επί επτά ημέρες
Εάν έχετε μειωμένο ανοσολογικό σύστημα, η συνιστώμενη δόση είναι
ένα δισκίο των 500 mg, τρεις φορές την ημέρα, επί δέκα ημέρες
Δοσολογία για έρπητα των γεννητικών οργάνων
Η δόση εξαρτάται από την κατάσταση του ανοσολογικού συστήματος σας και από το στάδιο της
λοίμωξη σας.
Εάν έχετε φυσιολογικό ανοσολογικό σύστημα, οι δόσεις είναι όπως παρακάτω:
Για το πρώτο επεισόδιο, η συνιστώμενη δόση είναι:
ένα δισκίο των 250 mg τρεις φορές την ημέρα, επί πέντε ημέρες.
Για τη θεραπεία περαιτέρω επεισοδίων, η συνιστώμενη δόση είναι:
ένα δισκίο των 125 mg δυο φορές την ημέρα, επί πέντε ημέρες.
Για την πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων, η συνιστώμενη δόση είναι:
ένα δισκίο των 250 mg δυο φορές την ημέρα.
Ο γιατρός σας θα σας πει για πόσο διάστημα θα χρειαστεί να συνεχίσετε να παίρνετε τα δισκία.
Εάν έχετε μειωμένο ανοσολογικό σύστημα, οι δόσεις είναι όπως παρακάτω:
Για τη θεραπεία του τρέχοντος επεισοδίου, η συνιστώμενη δόση είναι:
ένα δισκίο των 500 mg δυο φορές την ημέρα, επί επτά ημέρες.
Για την πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων, η συνιστώμενη δόση είναι:
ένα δισκίο των 500 mg δυο φορές την ημέρα.
Ο γιατρός σας θα σας πει για πόσο διάστημα θα χρειαστεί να συνεχίσετε να παίρνετε τα δισκία.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Netvir από την κανονική
Εάν πάρετε περισσότερα δισκία από όσα έπρεπε να πάρετε ή εάν κάποιος άλλος πάρει κατά λάθος
το φάρμακό σας, επισκεφτείτε αμέσως τον γιατρό σας ή κάποιο νοσοκομείο για συμβουλές.
Επιδείξτε τη συσκευασία των δισκίων.
Η λήψη πολύ περισσότερου Netvir μπορεί να επηρεάσει τους νεφρούς. Σε άτομα τα οποία έχουν
ήδη προβλήματα με τους νεφρούς μπορεί, σπάνια, εάν η δόση τους δε μειωθεί σωστά να οδηγήσει
σε νεφρική ανεπάρκεια.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Netvir
Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση του Netvir, πρέπει να την αναπληρώσετε μόλις το θυμηθείτε.
Έπειτα πάρτε την επόμενη δόση σας όπως είναι προγραμματισμένη. Ωστόσο, μην πάρετε δύο
δόσεις με χρονική απόσταση μεταξύ τους μικρότερη της μίας ώρας σε αυτή την περίπτωση πρέπει
να παραλείψετε τη δόση που ξεχάσατε. Επιπλέον, μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη
δόση που ξεχάσατε.
Σε περίπτωση που έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Netvir μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Οι παρενέργειες που προκαλούνται από το Netvir είναι
συνήθως ήπιας προς μέτριας βαρύτητας.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται παρακάτω καθορίζεται
χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση:
πολύ συχνές (επηρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς)
συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 στους 100 ασθενείς)
όχι συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 στους 1.000 ασθενείς)
σπάνιες (επηρεάζουν 1 έως 10 στους 10.000 ασθενείς)
πολύ σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς)
Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες του Netvir είναι:
Σοβαρή φλυκταίνωση του δέρματος ή των βλεννογόνων των χειλιών, των ματιών, του
στόματος, των ρινικών διόδων ή των γεννητικών οργάνων (αυτά μπορεί να είναι σημεία μιας
σοβαρής αλλεργικής δερματικής αντίδρασης, για την συχνότητα βλ. παρακάτω).
Ανεξήγητοι μώλωπες, κόκκινες ή μοβ κηλίδες στο δέρμα ή ρινορραγίες (αυτά μπορεί να
είναι σημεία μιας μείωσης του αριθμού των αιμοπεταλίων, για την συχνότητα βλ.
παρακάτω).
Εάν εμφανίσετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό
σας ή επισκεφτείτε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου.
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
Πονοκέφαλος
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
Ναυτία
Έμετος
Ζάλη
Υπνηλία
Εξάνθημα
Κνησμός
Δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας με μη φυσιολογικά αποτελέσματα
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
Σύγχυση
Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες
Ψευδαισθήσεις (να βλέπετε ή να ακούτε πράγματα που δεν υπάρχουν στην
πραγματικότητα)
Κιτρίνισμα του δέρματος ή/και των ματιών
Χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή
φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NETVIR
Να φυλάσσεται σε μέρος που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Netvir μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
επισήμανση μετά την ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του
μήνα που αναφέρεται.
[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]
Να μη χρησιμοποιείτε το Netvir εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευασία έχει υποστεί φθορά ή
φέρει ενδείξεις αλλοίωσης.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά
τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το NETVIR
Η δραστική ουσία είναι: famciclovir
125 mg Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο,
περιέχει 125 mg famciclovir.
250 mg Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο,
περιέχει 250 mg famciclovir.
500 mg Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο,
περιέχει 500 mg famciclovir.
Τα άλλα συστατικά είναι: Starch pregelatinised, Sodium Laurilsulfate, Cellulose Microcrystalline
(low moisture), Croscarmellosse Sodium, Silica Colloidal Anhydrous, Stearic acid.
Σύνθεση της επικάλυψης: (Οpadry OY S 28924): HPMC/Hypromellose 5cP (E464), Titanium
dioxide (E171), HPMC/Hypromellose 15cP (E464), Macrogol/PEG 4000, Macrogol/PEG 6000.
Εµφάνιση του NETVIR και περιεχόμενο της συσκευασίας
125 mg: Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 7.6
mm περίπου.
Κουτί που περιέχει 10 δισκία (1 blister αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 10 δισκία)
250 mg: Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγµένα στη
μια πλευρά, με διάμετρο 10.6 mm περίπου.
Κουτί που περιέχει 21 δισκία (3 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 7 δισκία) ή
κουτί που περιέχει 56 δισκία (4 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 14 δισκία)
500 mg: Λευκά, στρογγυλά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγµένα και στις δύο
πλευρές, με διάμετρο 18.2 x 8.6 mm περίπου.
Κουτί που περιέχει 14 δισκία (2 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 7 δισκία) ή
Κουτί που περιέχει 21 δισκία (3 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 7 δισκία)
Κουτί που περιέχει 30 δισκία (3 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 10 δισκία)
κουτί που περιέχει 56 δισκία (8 blisters αλουμινίου από λευκό PVC/PE/PVDC x 7 δισκία)
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
GENEPHARM A.E.
Παραγωγός
Specifar ABEE,
28
ης
Οκτωβρίου 1,
1235 51 Αγία Βαρβάρα,
Αθήνα
Τηλ: 210 54 01 500
Ε-mail: info@specifar.gr
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}