ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
X-TREMBLE 0.18 mg δισκία
Πραμιπεξόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
παίρνετε αυτό το φάρμακο.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας . Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1 Τι είναι το X-TREMBLE και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το X-TREMBLE
3 Πώς να πάρετε το X-TREMBLE
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το X-TREMBLE
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ X-TREMBLE ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το X-TREMBLE ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστών ως ντοπαμινεργικοί
αγωνιστές, οι οποίοι διεγείρουν τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς του εγκεφάλου. Η
διέγερση των ντοπαμινεργικών υποδοχεών προκαλεί νευρικές ώσεις στον εγκέφαλο
που βοηθούν τον έλεγχο των κινήσεων.
Το X-TREMBLE χρησιμοποιείται για;
- τη θεραπεία των συμπτωμάτων της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με λεβοντόπα (ένα άλλο φάρμακο για τη
νόσο του Parkinson).
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ X-TREMBLE
Μην πάρετε το X-TREMBLE
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην πραμιπεξόλη ή σε οποιοδήποτε
άλλο συστατικό των δισκίων (βλ. Παράγραφο 6, «Λοιπές πληροφορίες»).
Προσέξτε ιδιαίτερα με το X-TREMBLE
Αναφέρετε στο γιατρό σας εάν έχετε (είχατε) ή αναπτύξατε οποιαδήποτε ιατρική
κατάσταση ή συμπτώματα, κυρίως εάν είναι κάποιο από τα παρακάτω:
νεφρική νόσο.
ψευδαισθήσεις (βλέπετε, ακούτε ή αισθάνεστε πράγματα που δεν υπάρχουν). Οι
περισσότερες ψευδαισθήσεις είναι οπτικές.
δυσκινησία (π.χ. μη φυσιολογικές, ή ελεγχόμενες κινήσεις των άκρων).
Εάν έχετε προχωρημένη νόσο του Parkinson και παίρνετε επίσης και λεβοντόπα,
μπορεί να αναπτύξετε δυσκινησία κατά τη διάρκεια αύξησης της δόσης του X-
TREMBLE.
υπνηλία και αιφνίδια πρόκληση ύπνου
αλλαγές στην συμπεριφορά (π.χ. παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια,
ψυχαναγκαστικές αγορές), αυξημένη γενετήσια ορμή (π.χ. αυξημένη σεξουαλική
επιθυμία), κραιπάλη φαγητού
ψύχωση (π.χ. συμπτώματα παρόμοια με της σχιζοφρένειας)
οπτική διαταραχή
Θα πρέπει να κάνετε τακτικές οφθμαλογικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της
αγωγής με X-TREMBLE.
σοβαρή καρδιακή ή των αγγείων του αίματος νόσο
Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά την πίεση του αίματος, κυρίως κατά την έναρξη
της αγωγής. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για την αποφυγή ορθοστατικής υπότασης
(πτώση της πίεσης του αίματος ενώ στέκεστε όρθιοι).
επιδείνωση συμπτωμάτων. Μπορεί να δείτε ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται
νωρίτερα από ότι συνήθως, είναι περισσότερο έντονα και επεκτείνονται
περιλαμβάνοντας και άλλα άκρα.
Παιδιά και έφηβοι
Το X-TREMBLE δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ή εφήβους κάτω των 18 ετών.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει φάρμακα, φυτικά
φάρμακα, τρόφιμα υγιεινής διατροφής ή συμπληρώματα που έχετε λάβει χωρίς
συνταγή.
Θα πρέπει να αποφεύγετε να παίρνετε το X-TREMBLE μαζί με αντιψυχωσικά
φάρμακα.
Προσέξτε αν λαμβάνετε τα παρακάτω φάρμακα:
σιμετιδίνη (για την αγωγή της υπερέκρισης οξέων στο στομάχι ή στομαχικών
ελκών)
αμανταδίνη (που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγωγή της νόσου του
Parkinson)
μεξιλετίνη (για την αγωγή του μη ομαλού καρδιακού ρυθμού, μια κατάσταση
γνωστή ως κοιλιακή αρρυθμία).
ζιδοβουδίνη (η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγωγή του συνδρόμου
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), μια ασθένεια του ανθρώπινου
ανοσολογικού συστήματος)
σισπλατίνη (για την αγωγή διαφορετικών τύπων καρκίνου)
κινίνη (η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη των νυχτερινών
επώδυνων μυϊκών σπασμών και για την αγωγή ενός τύπου ελονοσίας γνωστής ως
ημισεληνοειδής ελονοσία (κακοήθης ελονοσία)).
Προκαϊναμίδη (για την αγωγή διαταραγμένου καρδιακού ρυθμού).
Εάν λαμβάνετε λεβοντόπα, η δόση της λεβοντόπα συστήνεται να μειώνεται όταν
ξεκινήσετε την αγωγή με X-TREMBLE.
Προσέξτε αν παίρνετε ηρεμιστικά φάρμακα (που έχουν κατασταλτική δράση) ή αν
πίνετε αλκοόλ. Η προσθετική δράση του X-TREMBLE μπορεί να επηρεάσει την
ικανότητα σας για οδήγηση και το χειρισμό μηχανών.
Λήψη του X-TREMBLE με τροφές και ποτά
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί εάν πίνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της αγωγής με
X-TREMBLE. Το X-TREMBLE μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό.
Κύηση και θηλασμός
Πείτε στο γιατρό σας αν είστε έγκυος, αν σκέφτεστε να μείνετε έγκυος ή σκοπεύετε
να μείνετε έγκυος. Ο γιατρός σας θα συζητήσει στη συνέχεια μαζί σας αν θα πρέπει
να συνεχίσετε να παίρνετε το X-TREMBLE.
Η δράση του X-TREMBLE στο αγέννητο παιδί σας δεν είναι γνωστή. Επομένως, να
μην πάρετε το X-TREMBLE εάν είστε έγκυος, εκτός αν σας το υπαγόρευσε ο
γιατρός σας.
Το X-TREMBLE δε θα πρέπει να χορηγείται κατά το θηλασμό. Το X-TREMBLE
μπορεί να μειώσει την παραγωγή μητρικού γάλακτος. Επίσης, μπορεί να περάσει στο
μητρικό γάλα και να φτάσει το παιδί σας. Εάν η χρήση του X-TREMBLE είναι
αναπόφευκτη, θα πρέπει να διακόπτεται ο θηλασμός.
Ρωτήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν να λάβετε κάποιο
φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το X-TREMBLE μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις (να βλέπετε, ακούτε ή να
αισθάνεστε πράγματα που δεν υπάρχουν). Εάν επηρεαστείτε, μην οδηγήσετε ή κάνετε
χρήση μηχανών.
Το X-TREMBLE έχει συσχετισθεί με υπνηλία και επεισόδια αιφνίδιας εμφάνισης
ύπνου κυρίως σε ασθενείς με τη νόσο του Parkinson. Εάν εμφανίσετε αυτές τις
ανεπιθύμητες ενέργειες, δε θα πρέπει να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανές. Θα
πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν συμβεί αυτό.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ X-TREMBLE
Πάντοτε να παίρνετε το X-TREMBLE αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για τη σωστή δοσολογία.
Μπορείτε να λαμβάνεται το X-TREMBLE με ή χωρίς φαγητό. Καταπίνετε τα δισκία
με νερό.
Νόσος του Parkinson
Η ημερήσια δόση θα πρέπει να λαμβάνεται διαιρεμένη σε 3 ίσες δόσεις.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, η συνήθης δόση είναι 1 δισκίο
πραμιπεξόλης 0.088 mg τρεις φορές την ημέρα (που ισοδυναμεί με 0.264 mg
ημερησίως):
1
η
εβδομάδα
Αριθμός δισκίων 1 δισκίο πραμιπεξόλης 0.088 mg τρεις
φορές ημερησίως
Ολική ημερήσια δόση 0.264
(mg)
Αυτή θα αυξάνεται κάθε 5 7 ημέρες όπως θα καθορισθεί από το γιατρό σας έως
ότου ρυθμιστούν τα συμπτώματά σας (δόση συντήρησης).
2
η
εβδομάδα 3
η
εβδομάδα
Αριθμός δισκίων 1 δισκίο X-TREMBLE 0.18 mg
τρεις φορές ημερησίως
Ή
2 δισκία πραμιπεξόλης 0.088
mg
τρεις φορές ημερησίως
1 δισκίο πραμιπεξόλης 0.35
mg
τρεις φορές ημερησίως
Ή
2 δισκία X-TREMBLE 0.18
mg
τρεις φορές ημερησίως
Ολική ημερήσια
δόση (mg)
0.54 1.1
Η συνήθης δόση συντήρησης είναι 1.1 mg ανά ημέρα. Παρόλα αυτά, μπορεί η δόση
σας να αυξηθεί και περαιτέρω. Εάν είναι απαραίτητο, ο γιατρός σας μπορεί να
αυξήσει τη δόση του δισκίου εώς το μέγιστο των 3.3 mg πραμιπεξόλης ανά ημέρα.
Μια χαμηλότερη δόση συντήρησης με τρία δισκία πραμιπεξόλης 0.088 mg ανά
ημέρα είναι επίσης πιθανή.
Χαμηλότερη δόση συντήρησης Υψηλότερη δόση συντήρησης
Αριθμός
δισκίων
1 δισκίο πραμιπεξόλης 0.088
mg τρεις φορές ημερησίως
1 δισκίο πραμιπεξόλης 1.1 mg
τρεις φορές ημερησίως
Ολική ημερήσια
δόση
(mg)
0.264 3.3
Ασθενείς με νεφρική νόσο
Εάν έχετε μέτρια ή σοβαρή νεφρική νόσο, ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει
χαμηλότερη δόση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνετε τα δισκία μόνο
μία ή δύο φορές ημερησίως. Εάν έχετε μέτρια νεφρική νόσο, η συνήθης δόση
έναρξης είναι 1 δισκίο πραμιπεξόλης 0.088 mg δύο φορές ημερησίως. Σε σοβαρή
νεφρική νόσο, η συνήθης δόση έναρξης είναι 1 δισκίο πραμιπεξόλης 0.088 mg την
ημέρα.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία σας για περισσότερο από μερικές ημέρες και
θέλετε να αρχίστε πάλι την αγωγή σας, θα πρέπει να ξεκινήσετε πάλι από τη
χαμηλότερη δόση. Στη συνέχεια μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά τη δόση ξανά, όπως
κάνατε την πρώτη φορά. Ρωτήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.
Ο γιατρός σας θα εξετάσει την αγωγή σας μετά από 3 μήνες και θα αποφασίσει εάν
θα συνεχίσετε ή όχι την αγωγή.
Ασθενείς με νεφρική νόσο
Εάν έχετε σοβαρή νεφρική νόσο το X-TREMBLE μπορεί να μην είναι η κατάλληλη
θεραπεία για εσάς.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση X-TREMBLE από την κανονική
Εάν κατά λάθος πάρετε περισσότερα δισκία
- επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο με τμήμα επειγόντων
περιστατικών αμέσως για να σας καθοδηγήσουν.
- μπορεί να εμφανίσετε έμετο, ανησυχία, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 «Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες»
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το X-TREMBLE
Μην ανησυχήσετε. Απλά αφήστε αυτή τη δόση εντελώς και πάρτε την επόμενη δόση
σας στη σωστή ώρα. Μην επιχειρήσετε να αναπληρώσετε τη δόση που χάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το X-TREMBLE
Μην σταματήσετε να παίρνετε το X-TREMBLE πριν το συζητήστε πρώτα με το
γιατρό σας. Εάν πρέπει να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο, ο γιατρός
σας θα μειώσει τη δόση σταδιακά. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο της επιδείνωσης των
συμπτωμάτων.
Αν πάσχετε από νόσο του Parkinson δεν πρέπει να σταματήσετε την αγωγή σας με X-
TREMBLE απότομα.
Η ξαφνική διακοπή μπορεί να σας προκαλέσει μία ιατρική κατάσταση που λέγεται
κακοήθες νευροληπτικό σύνδρομο που μπορεί να αποτελεί μείζονα κίνδυνο για την
υγεία σας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
ακινησία (απώλεια κίνησης των μυών)
άκαμπτους μύες
πυρετό
ασταθή πίεση του αίματος
ταχυκαρδία (αυξημένο καρδιακό ρυθμό)
σύγχυση
καταστολή του επιπέδου της συνειδήσεως (κώμα)
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και το X-TREMBLE μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Η
εκτίμηση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζεται στις εξής συχνότητες:
Πολύ συχνές: επηρεάζει περισσότερο από 1 χρήστη στους 10
Συχνές: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100
Όχι συχνές: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1,000
Σπάνιες: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10,000
Πολύ σπάνιες: επηρεάζει λιγότερο από 1 χρήστη στους 10,000
Άγνωστο η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα
Εάν πάσχετε από νόσο του Πάρκινσον, μπορεί να εμφανίσετε τις παρακάτω
ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πολύ συχνές:
Δυσκινησία (π.χ. μη φυσιολογικές, ή ελεγχόμενες κινήσεις των άκρων)
Υπνηλία
Ζαλάδα
Ναυτία (τάση προς έμετο)
Συχνές:
Τάση για ασυνήθιστη συμπεριφορά
Ψευδαισθήσεις (όταν βλέπετε, ακούτε ή νιώθετε πράγματα τα οποία δεν
υπάρχουν)
Σύγχυση
Αίσθημα κούρασης (κόπωση)
Έλλειψη ύπνου (αϋπνία)
Περίσσεια υγρών, συνήθως στα πόδια (περιφερικό οίδημα)
Πονοκέφαλος
Υπόταση (χαμηλή πίεση αίματος)
Μη φυσιολογικά όνειρα
Δυσκοιλιότητα
Οπτική διαταραχή
Έμετος (ναυτία)
Απώλεια βάρους συμπεριλαμβανομένης μειωμένης όρεξης
Όχι συχνές:
Παράνοια (π.χ. υπερβολικοί και αδιακαιολόγητοι φόβοι)
Παραίσθηση
Εκτεταμένη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και αιφνίδια επεισόδια ύπνου
Αμνησία (διαταραχή της μνήμης)
Υπερκινησία (αυξημένες κινήσεις και ανικανότητα επίτευξης ακινησίας)
Αύξηση του σωματικού βάρους
Αυξημένη σεξουαλική επιθυμία (π.χ. αύξηση της γενετήσιας ορμής)
Αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. εξάνθημα, κνησμός, υπερευαισθησία)
Λιποθυμία
Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται
υψηλές δόσεις του X-TREMBLE
Υπερσεξουαλικότητα
Καρδιακή ανεπάρκεια (προβλήματα καρδιάς τα οποία μπορεί να προκαλέσουνν
λαχάνιασμα ή οίδημα αστραγάλων)
Αυξημένη πρόσληψη τροφής (κραιπάλη, υπερφαγία)
Ανησυχία
Ψυχαναγκαστικές αγορές
Δύσπνοια (δυσκολίες στην αναπνοή)
Λόξυγγας
Πνευμονία (λοίμωξη των πνευμόνων)
Για τις ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι επισημασμένες με η ακριβής εκτίμηση της
συχνότητας δεν είναι δυνατή, καθώς αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν
παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες μεταξύ 2762 ασθενών που έλαβαν αγωγή με
πραμιπεξόλη. Η συχνότητα ανά κατηγορία είναι πιθανόν όχι μεγαλύτερη από «όχι
συχνές».
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ X-TREMBLE
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το X-TREMBLE μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται τα δισκία από το φως.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το X-TREMBLE
Η δραστική ουσία είναι η πραμιπεξόλη.
Κάθε δισκίο X-TREMBLE 0.18 mg περιέχει 0.18 mg πραμιπεξόλης ως 0.25 mg
διυδροχλωρική μονοϋδρική πραμιπεξόλη) αντίστοιχα
Τα άλλα συστατικά είναι: Μικροκρυσταλλική κελλουλόζη, άνυδρο διβασικό
φωσφορικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου, άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο, ποβιδόνη,
στεατικό μαγνήσιο.
Εμφάνιση του X-TREMBLE και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα δισκία 0,18 mg είναι λευκά, στρογγυλά, με χαραγή.
Το X-TREMBLE είναι διαθέσιμο σε ταινίες με blister από αλουμίνιο με 10 δισκία
ανά ταινία, με κουτιά που περιέχουν 3 ή 10 ταινίες blister (30 ή 100 δισκία).
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
ANAPHARM ΕΠΕ
Δεληγιάννη 3, 144 52, Μεταμόρφωση Αθήνα
Παραγωγός
RAFARM A.E.B.E
Κορίνθου 12, 154 51 Ν.Ψυχικό
Αθήνα - Ελλάδα
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}