ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
CLOPIGREN 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Clopidogrel
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
παίρνετε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε
το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν
τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το CLOPIGREN και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το CLOPIGREN
3. Πώς να πάρετε το CLOPIGREN
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το CLOPIGREN
6. Λοιπές πληροφορίες
Το CLOPIGREN ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά προϊόντα. Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά
σωματίδια στο αίμα, μικρότερα από τα ερυθροκύτταρα και τα λευκοκύτταρα, τα
οποία συγκολλώνται κατά την πήξη του αίματος. Τα αντιαιμοπεταλιακά
φαρμακευτικά προϊόντα εμποδίζουν αυτή τη συσσώρευση και έτσι μειώνουν τις
πιθανότητες σχηματισμού θρόμβων (διαδικασία που ονομάζεται θρόμβωση).
Το CLOPIGREN λαμβάνεται για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στα
σκληρυμένα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες), μία διαδικασία γνωστή σαν
αθηροθρόμβωση, που μπορεί να οδηγήσει σε αθηροθρομβωτικά επεισόδια (όπως
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο ή θάνατο).
Το CLOPIGREN σας έχει συνταγογραφηθεί για να βοηθήσει στην πρόληψη
σχηματισμού θρόμβων και να ελαττώσει τον κίνδυνο αυτών των σοβαρών επεισοδίων
επειδή:
- έχετε μία πάθηση σκλήρυνσης των αρτηριών (επίσης γνωστή σαν
αθηροσκλήρυνση), και
- έχετε ιστορικό καρδιακού επεισοδίου, αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου ή πάσχετε από μια κατάσταση γνωστή ως περιφερική
αρτηριακή νόσο ή
- έχετε ιστορικό σοβαρού πόνου στο στήθος γνωστού ως «ασταθή
στηθάγχη» ή «έμφραγμα του μυοκαρδίου» (καρδιακό επεισόδιο).
Για τη θεραπεία αυτής της πάθησης ο γιατρός σας πιθανώς να
έχει τοποθετήσει ενδοπρόθεση (stent) στη φραγμένη ή
στενωμένη αρτηρία για να αποκαταστήσει την αποτελεσματική
ροή του αίματος. Θα πρέπει, επίσης, να σας έχει χορηγηθεί από
το γιατρό σας ασπιρίνη (γνωστή επίσης ως ακετυλοσαλικυλικό
οξύ, που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο και
τη μείωση του πυρετού καθώς επίσης και για την πρόληψη
θρόμβωσης).
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOPIGREN
Μην πάρετε το CLOPIGREN εάν
έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στην κλοπιδογρέλη ή σε οποιοδήποτε
άλλο συστατικό του CLOPIGREN,
έχετε μία ιατρική πάθηση που προκαλεί ενεργή αιμορραγία όπως έλκος
στομάχου ή εγκεφαλική αιμορραγία,
εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο.
Αν πιστεύετε ότι οτιδήποτε από αυτά σας αφορά ή αν έχετε την παραμικρή
αμφιβολία, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε CLOPIGREN.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το CLOPIGREN:
Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν πάρετε το φάρμακο αυτό:
Εάν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας όπως
- πάθηση που σας θέτει σε κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας (π.χ. έλκος
στομάχου).
- αιματολογική διαταραχή εξ’ αιτίας της οποίας έχετε προδιάθεση για
εσωτερικές αιμορραγίες (αιμορραγίες στο εσωτερικό οποιωνδήποτε
ιστών, οργάνων ή αρθρώσεων του σώματός σας)
- πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός
- πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των
οδοντιατρικών επεμβάσεων)
- προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των
οδοντιατρικών επεμβάσεων) μέσα στις επόμενες επτά ημέρες
Εάν είχε σχηματιστεί θρόμβος σε κάποια αρτηρία του εγκεφάλου σας
(ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), το οποίο συνέβη κατά τη
διάρκεια των τελευταίων επτά ημερών
Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος.
Ενόσω παίρνετε το CLOPIGREN:
Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν έχει προγραμματιστεί να
υποβληθείτε σε κάποια χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένης της
οδοντιατρικής επέμβασης).
Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το γιατρό σας αμέσως εάν
παρουσιάσετε μία ιατρική κατάσταση (γνωστή ως θρομβωτική
θρομβοπενική πορφύρα) που περιλαμβάνει πυρετό και μώλωπες κάτω
από το δέρμα που μπορεί να εμφανιστούν ως ερυθρές κηλίδες, με ή χωρίς
ανεξήγητη υπερβολική κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του
δέρματος ή των ματιών (ίκτερος) (βλέπε παράγραφο 4 «ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το
συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με
τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη δυνατότητα
δημιουργίας θρόμβου. Για μικρής σημασίας κοψίματα και
τραυματισμούς, π.χ. εάν κοπείτε κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει
πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αμέσως (βλέπε παράγραφο 4
«ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίματος.
Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν
παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στην
παράγραφο 4 του παρόντος φύλλου οδηγιών ή εάν παρατηρήσετε ότι
κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή.
Το CLOPIGREN δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή έφηβους.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί
με συνταγή.
Κάποια άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση του CLOPIGREN ή
αντίστροφα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε
από του στόματος αντιπηκτικά (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη
μείωση της πηκτικότητας του αίματος)
κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, που χρησιμοποιείται
συνήθως για τη θεραπεία επώδυνων και/ή φλεγμονωδών καταστάσεων
των μυών ή των αρθρώσεων
ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση
της πηκτικότητας του αίματος
αναστολέα της αντλίας πρωτονίων (π.χ. ομεπραζόλη) για στομαχικές
διαταραχές
φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, σιπροφλοξασίνη ή χλωραμφενικόλη,
φάρμακα για την αντιμετώπιση βακτηριακών και μυκητιασικών
λοιμώξεων
σιμετιδίνη, φάρμακο για στομαχικές διαταραχές
φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, ή μοκλοβεμίδη, φάρμακα για την
αντιμετώπιση της κατάθλιψης
καρβαμαζεπίνη ή οξκαρβαμαζεπίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση
κάποιων μορφών επιληψίας
τικλοπιδίνη, έναν άλλο αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα
Εάν είχατε ένα σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή καρδιακό επεισόδιο)
μπορεί να σας χορηγηθεί CLOPIGREN σε συνδυασμό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ,
μία ουσία που απαντάται σε πολλά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την
ανακούφιση από τον πόνο και τη μείωση του πυρετού. Μία περιστασιακή χρήση
ακετυλοσαλικυλικού οξέος (όχι περισσότερο από 1000 mg σε διάστημα 24 ωρών) δεν
θα πρέπει, γενικά, να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις,
παρατεταμένη χρήση θα πρέπει να συζητηθεί με το γιατρό σας.
Λήψη του CLOPIGREN με τροφές και ποτά
Το CLOPIGREN μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.
Κύηση και θηλασμός
Είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της κύησης
και του θηλασμού.
Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας πριν λάβετε CLOPIGREN. Αν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε
CLOPIGREN, συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως, καθώς το CLOPIGREN δεν
συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης.
Ενόσω λαμβάνετε CLOPIGREN, συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το
θηλασμό του βρέφους.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το CLOPIGREN είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να
χειρίζεστε μηχανές.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOPIGREN
Πάντοτε να παίρνετε το CLOPIGREN αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε εμφανίσει σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή καρδιακό
επεισόδιο), ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει τη δόση των 300 mg
CLOPIGREN (1 δισκίο των 300 mg ή 4 δισκία των 75 mg) μία φορά κατά την
έναρξη της θεραπείας. Στη συνέχεια, η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο CLOPIGREN
των 75 mg την ημέρα, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς τροφή
και την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Το CLOPIGREN θα πρέπει να το παίρνετε για όσο διάστημα ο γιατρός σας συνεχίζει
να σας το συνταγογραφεί.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση CLOPIGREN από την κανονική
Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών του
πλησιέστερου νοσοκομείου λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας. Θυμηθείτε
να πάρετε μαζί σας τον περιέκτη και όποια δισκία έχουν απομείνει.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το CLOPIGREN
Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση CLOPIGREN και το θυμηθείτε μέσα σε 12 ώρες
από τη συνηθισμένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο σας αμέσως και κατόπιν λάβετε το
επόμενο δισκίο την συνηθισμένη ώρα.
Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την επόμενη μονή δόση
στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που
ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το CLOPIGREN
Μη σταματάτε την αγωγή. Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν
το σταματήσετε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το CLOPIGREN μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατίθενται πιο κάτω
ορίζεται σύμφωνα με
την ακόλουθη συνθήκη:
- πολύ συχνή (επηρεάζει περισσότερους από 1 χρήστη στους 10)
- συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
- όχι συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
- σπάνια (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000)
- πολύ σπάνια (επηρεάζει λιγότερους από 1 χρήστη στους 10.000)
- μη γνωστή συχνότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα)
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:
- πυρετό, σημεία λοίμωξης ή υπερβολικής κόπωσης. Αυτά πιθανώς να εμφανιστούν
λόγω των σπάνιων περιπτώσεων μειώσεως κάποιων κυττάρων του αίματος
- σημεία ηπατικών προβλημάτων όπως κιτρίνισμα του δέρματος και/ή των ματιών
(ίκτερος), ανεξάρτητα από το εάν συνοδεύεται ή όχι από αιμορραγία, η οποία
εμφανίζεται κάτω από το δέρμα ως ερυθρές κηλίδες και/ή σύγχυση (βλέπε
παράγραφο 2 «Προσέξτε ιδιαίτερα με το CLOPIGREN»).
- οίδημα στο στόμα ή διαταραχές του δέρματος, όπως εξανθήματα και κνησμός,
φυσαλίδες στο δέρμα. Αυτά πιθανόν είναι σημεία αλλεργικής αντίδρασης.
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια οποία επηρεάζει 1 έως 10 ασθενείς στους 100)
που έχει αναφερθεί με το CLOPIGREN είναι η αιμορραγία. Η αιμορραγία πιθανόν να
παρουσιαστεί ως αιμορραγία από το στομάχι ή το έντερο, μώλωπες, αιμάτωμα
(ασυνήθιστη αιμορραγία ή μώλωπας κάτω από το δέρμα), αιμορραγία από τη μύτη,
αίμα στα ούρα. Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων έχει αναφερθεί αιμορραγία στα μάτια,
στο εσωτερικό της κεφαλής, στον πνεύμονα ή στις αρθρώσεις.
Εάν παρατηρήσετε παρατεταμένη αιμορραγία όταν παίρνετε το CLOPIGREN
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το συνηθισμένο
χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του
φαρμάκου αφού εμποδίζει τη δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου. Για μικρά κοψίματα
και τραυματισμούς, π.χ. εάν κοπείτε κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει
πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε αμέσως με το γιατρό σας (βλέπε παράγραφο 2 «Προσέξτε ιδιαίτερα
με το CLOPIGREN»).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές- επηρεάζουν 1 έως 10 στους 100 χρήστες:
Διάρροια, κοιλιακός πόνος, δυσπεψία ή καύσος.
Όχι συχνές- επηρεάζουν 1 έως 10 στους 1000 χρήστες:
Πονοκέφαλος, έλκος στομάχου, έμετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα, υπερβολικά πολλά
αέρια στο στομάχι ή στο έντερο, εξανθήματα, κνησμός, ζάλη, αίσθηση
μυρμηγκιάσματος και μουδιάσματος.
Σπάνιες- επηρεάζουν 1 έως 10 στους 10.000 χρήστες:
Ίλιγγος.
Πολύ σπάνιες- επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 10.000 χρήστες:
Ίκτερος, σοβαρός κοιλιακός πόνος με ή χωρίς οσφυαλγία, πυρετός, δυσκολία στην
αναπνοή που μερικές φορές συνοδεύεται από βήχα, γενικευμένες αλλεργικές
αντιδράσεις, οίδημα στο στόμα, φυσαλίδες του δέρματος, αλλεργία του δέρματος,
φλεγμονή του στόματος (στοματίτιδα), πτώση της αρτηριακής πίεσης, σύγχυση,
ψευδαισθήσεις, πόνος στις αρθρώσεις, μυϊκός πόνος, διαταραχές της γεύσης.
Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να αναγνωρίσει μεταβολές στα αποτελέσματα των
αιματολογικών εξετάσεων ή των αναλύσεων ούρων.
Eάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CLOPIGREN
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το CLOPIGREN μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο κουτί και στην κυψέλη.
Για τις συνθήκες φύλαξης ανατρέξτε στο κουτί.
Tο CLOPIGREN διατίθεται σε κυψέλες από PVC/PVDC/Aluminium, φυλάσσετε σε
θερμοκρασία μικρότερη των 30 °C.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης.
Να μη χρησιμοποιείτε το CLOPIGREN εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ορατό
σημείο βλάβης.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟIΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
Τι περιέχει το CLOPIGREN
Η δραστική ουσία είναι η κλοπιδογρέλη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg κλοπιδογρέλης.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας: ISOMALT, HYDROXYPROPYL CELLULOSE, LOW-SUBSTITUTED
HYDROXYPROPYL CELLULOSE, SUCROSE FATTY ACID ESTER
Επικάλυψη: OPADRY 03B24440 PINK που αποτελείται από: HYPROMELLOSE,
RED IRON OXIDE, TITANIUM DIOXIDE, MACROGOL 400
Εμφάνιση του CLOPIGREN και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CLOPIGREN είναι ροζ, στρογγυλά και
αμφίκυρτα.
Διατίθενται σε κουτιά από χαρτόνι που περιέχουν 14, 28, 30, 50, 84, 90 ή 100 δισκία
συσκευασμένα σε κυψέλες από PVC/PE/PVDC/Alu ή σε κυψέλες από PA/ALL/PVC-
Alu.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
Γούναρη 150 166 74 Γλυφάδα - Αθήνα
ΤΗΛ.: 210-96 24 436 - 96 24 627 FAX: 210-96 46 582
Παραγωγός:
LABORATORIOS LESVI, S.L.,
BARCELONA - ΙΣΠΑΝΙΑ
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
{ημερομηνία}