ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
AVIELID 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Φιναστερίδη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο συμπληρώθηκε για εσάς προσωπικά.
Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με
τα δικά σας.
- Σε περίπτωση που κάποια από τις παρενέργειες σοβαρέψει ή εάν
παρατηρήσετε οποιαδήποτε παρενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλούμε ενημερώστε το γιατρό ή
φαρμακοποιό σας.
.
Στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα βρείτε πληροφορίες για τα
ακόλουθα:
1. Τι είναι το AVIELID και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το AVIELID
3. Πώς να πάρετε το AVIELID
4. Πιθανές παρενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το AVIELID
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AVIELID ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το AVIELID ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
αναστολείς της 5-άλφα αναγωγάσης. Λειτουργεί συρρικνώνοντας τον
διογκωμένο αδένα του προστάτη στους άνδρες.
Ο γιατρό σας έχει γράψει συνταγή για το AVIELID επειδή πάσχετε από μια
πάθηση γνωστή ως καλοήθης υπερπλασία του προστάτη ή ΚΥΠ. Ο αδένας
του προστάτη, που βρίσκεται κοντά στην ουροδόχο κύστη σας, έχει
διογκωθεί και καθιστά δυσκολότερη τη διέλευση των ούρων.
Το AVIELID βοηθά στη συρρίκνωση του διογκωμένου προστάτη και σας
ανακουφίζει από τα συμπτώματα. Το AVIELID θα συμβάλει στη μείωση του
κινδύνου να αναπτύξετε ξαφνική αδυναμία διέλευσης των ούρων (γνωστό
ως οξεία κατακράτηση ούρων) και της ανάγκης για χειρουργική
επέμβαση.
2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ AVIELID
Το AVIELID απευθύνεται για χρήση αποκλειστικά από άντρες.
Μην πάρετε το AVIELID
- εάν είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητος) στη φιναστερίδη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του AVIELID.
- εάν είστε γυναίκα ή παιδί πάθηση για την οποία συνταγογραφείται
το AVIELID παρουσιάζεται μόνο σε άντρες. Τα δισκία δε θα πρέπει να
λαμβάνονται από γυναίκες ή παιδιά).
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή με το AVIELID
Το AVIELID μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα εξετάσεων αίματος που
ονομάζονται PSA. Εάν κάνετε εξέταση PSA, ενημερώστε τον γιατρό σας
ότι παίρνετε AVIELID.
Η ΚΥΠ δεν είναι καρκίνος και δεν εξελίσσεται σε καρκίνο, αλλά και οι δύο
παθήσεις μπορούν να υφίστανται ταυτόχρονα. Πριν ξεκινήσει τη
χορήγηση AVIELID, είναι πιθανό ο γιατρός σας να διεξάγει ορισμένες
απλές εξετάσεις για να διαπιστώσει εάν έχετε καρκίνο του προστάτη. Ο
γιατρός σας θα αξιολογήσει τα συμπτώματά σας και τις πιθανές τους
αιτίες. Συζητήστε με το γιατρό σας για τυχόν απορίες σας.
Πριν την έναρξη της θεραπείας με AVIELID, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει
να αποκλείσει ότι η δυσκολία στην ούρηση οφείλεται σε τριλοβιακό ρυθμό
ανάπτυξης του προστάτη.
Το φάρμακο περιέχει χρωστική κίτρινο-πορτοκαλί. Μπορεί επίσης να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Το AVIELID δεν έρχεται συνήθως σε αντίθεση με άλλα φάρμακα.
Παρακαλούμε ενημερώστε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων
φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς συνταγή.
Λήψη AVIELID με φαγητό και ποτό
Μπορείτε να λάβετε το AVIELID με ή χωρίς φαγητό.
Κύηση και γαλουχία
Εάν η δραστική ουσία του AVIELID απορροφηθεί από γυναίκα που κυοφορεί
αγόρι, ενδεχομένως να επηρεαστεί η ομαλή ανάπτυξη των γεννητικών
οργάνων του βρέφους. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες που είναι ή μπορεί να
είναι έγκυες, δεν πρέπει να εκτίθενται στο AVIELID. Δεν θα πρέπει να
λάβουν το AVIELID. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να χειρίζονται σπασμένα ή
θρυμματισμένα δισκία ή να εκτίθενται στο φάρμακο μέσω σεξουαλικής
επαφής με άντρα που λαμβάνει AVIELID. Επομένως, εάν η σεξουαλική σας
σύντροφος είναι ή μπορεί να είναι έγκυος, πρέπει να αποφύγετε την επαφή
της με το σπέρμα σας, το οποίο θα μπορεί να περιέχουν ένα πολύ μικρό
ποσοστό του φαρμάκου –χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, προφυλακτικό
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Σε περίπτωση που κάποια
γυναίκα που είναι έγκυος έρθει σε επαφή με τη δραστική ουσία του
AVIELID, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ιατρό. Ολόκληρο το δισκίο AVIELID
είναι επικαλυμμένο, ώστε αποφεύγεται η επαφή με τη δραστική ουσία
κατά τη διάρκεια του συνήθους χειρισμού του.
Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, σε περίπτωση που έχετε
απορίες.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ΑVIELID επηρεάζει την
ικανότητά να οδηγείτε και να χειρίζεστε μηχανήματα.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AVIELID
Παίρνετε πάντοτε το AVIELID αυστηρώς σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας. Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο που περιέχει 5 mg φιναστερίδης για
λήψη από το στόμα μια φορά την ημέρα με ή χωρίς φαγητό.
Ο γιατρός σας ενδεχομένως να συνταγογραφήσει το AVIELID μαζί με
κάποιο άλλο φάρμακο που ονομάζεται δοξαζοσίνη, για να σας βοηθήσει να
ελέγξετε την ΚΥΠ σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση AVIELID από την κανονική
Εάν πάρετε υπερβολικά μεγάλο αριθμό δισκίων κατά λάθος,
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το AVIELID
Εάν παραλείψετε μία δόση, συνεχίστε απλώς με την επόμενη όπως
συνήθως.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε αυτή που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε τη λήψη AVIELID
Για τη θεραπεύσετε τα συμπτώματα σας και να ελέγξετε την ΚΥΠ σας με
αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε
AVIELID για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο γιατρός σας, ακόμα κι αν
δεν αισθάνεστε ότι ωφελείστε άμεσα. Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν
βελτίωση των συμπτωμάτων νωρίς, αλλά μπορεί να χρειαστεί να λάβετε
το AVIELID για τουλάχιστον έξι μήνες για να παρατηρήσετε αν υπάρχει
βελτίωση των συμπτωμάτων σας. Το AVIELID έχει καλύτερα
αποτελέσματα όταν λαμβάνεται μακροχρόνια.
Εάν έχετε περεταίρω απορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος αυτού,
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, το AVIELID μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες,
παρόλο που δεν εμφανίζονται σε όλους.
Οι παρενέργειες που οφείλονται στο AVIELID μπορεί να περιλαμβάνουν:
Συχνά (επηρεάζει από 1 έως 10 χρήστες στους 100 ):
αλλαγές στην εκσπερμάτωση (όπως μείωση της ποσότητας σπέρματος
που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συνουσίας, γεγονός που δεν
φαίνεται να επηρεάζει την ομαλή σεξουαλική λειτουργία), ανικανότητα
(αδυναμία στύσης), λιγότερη επιθυμία για συνουσία
Όχι ιδιαίτερα συχνά (επηρεάζει από 1 έως 10 χρήστες στους 1.000 ):
προβλήματα με την εκσπερμάτωση, πρήξιμο στο στήθος και/ή ευαισθησία,
εξάνθημα
Άγνωστες συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα
στοιχεία) :
πόνος στους όρχεις, αλλεργικές αντιδράσεις όπως κνησμός (φαγούρα),
εξάνθημα(κνίδωση) και πρήξιμο των χειλιών και του προσώπου, αίσθημα
παλμών (ταχύτερη και/ ή καρδιακή αρρυθμία), αύξηση ηπατικών ενζύμων.
Σε ορισμένους άνδρες, οι παρενέργειες εξαφανίστηκαν ενώ ο ασθενής
συνέχισε να λαμβάνει AVIELID. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συνήθως
υποχωρούν με τη διακοπή του AVIELID.
Εάν κάποια από τις παρενέργειες γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε
κάποια παρενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Θα βοηθήσει αν σημειώσετε τι αισθανθήκατε, πότε ξεκίνησε και πόσο
διάστημα διήρκησε.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ AVIELID
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης.
Μη χρησιμοποιείτε το AVIELID μετά την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην η
τελευταία ημέρα του μήνα.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα λύματα ή τα οικιακά
απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας σχετικά με τον τρόπο
απόρριψης των φαρμάκων που δε χρειάζεστε πια. Τα μέτρα αυτά βοηθούν
στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το AVIELID
- Η δραστική ουσία είναι η φιναστερίδη.
- Τα άλλα συστατικά είναι: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, γλυκολικό άμυλο νατρίου,
κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172), νατριούχος δοκουσάτη,
στεατικό μαγνήσιο.
Επικάλυψη: υπρομελλόζη, διοξείδιο του τιτανίου (Ε171), τάλκη,
προπυλενογλυκόλη, ινδικοκαρμίνιο 132), κίτρινο κινολίνης FCF
(E104), κίτρινο-πορτοκαλί FCF (E110).
Όψη AVIELID και περιεχόμενα συσκευασίας
Το AVIELID διατίθεται σε μπλε, στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με
υμένιο δισκία με εγκοπή στη μια πλευρά.
Το AVIELID διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης των 15 ή 28 ή 30 ή 98 ή
100 δισκία επικαλυμμένα με υμένιο.
Ενδέχεται να μην κυκλοφορούν στην αγορά όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Κατασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Libytec Φαρμακευτική Α.Ε., Λ. Βουλιαγμένης 24, 167 77 Ελληνικό Tηλ.:
210 9609960
Κατασκευαστής
Pharmathen Α.Ε., Δερβενακίων 6 153 51 – Παλλήνη, Αττική, Ελλάδα Tηλ.:
210 66 04 300
και
ΚΛΕΒΑ Α.Φ.Β.Ε.Ε, Λ. Πάρνηθος 189 13675 – Αχαρναί, Αττική, Ελλάδα
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν έχει λάβει έγκριση για κυκλοφορία
στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ υπό τις ακόλουθες ονομασίες:
Ηνωμένο Βασίλειο FINIOL 5mg δισκία
Ελλάδα AVIELID 5mg
Ιταλία FINASTERIDE RK 5mg
Ισλανδία Finasteride Portfarma 5 mg
Εσθονία Finasteride Portfarma 5 mg
Λιθουανία Finasteride Portfarma 5 mg
Λετονία Finasteride Portfarma 5 mg
Το παρόν φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε τελευταία φορά τον
{MM/ΕΕΕΕ}.
[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]