ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Cloplate 75 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
κλοπιδογρέλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Cloplate και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Cloplate
3. Πώς να πάρετε το Cloplate
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Cloplate
6. Λοιπές πληροφορίες.
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLOPLATE KAI ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Cloplate ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά προϊόντα. Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά
σωματίδια του αίματος, τα οποία συγκολλώνται κατά την πήξη του αίματος. Τα
αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά προϊόντα εμποδίζουν αυτή τη συσσώρευση και
έτσι μειώνουν τις πιθανότητες σχηματισμού θρόμβων (διαδικασία που ονομάζεται
θρόμβωση).
Το Cloplate λαμβάνεται για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων στα σκληρυμένα
αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες), μια διαδικασία γνωστή σαν αθηροθρόμβωση, που
μπορεί να οδηγήσει σε αθηροθρομβωτικά επεισόδια (όπως ισχαιμικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο ή θάνατο).
Το Cloplate σας έχει συνταγογραφηθεί για να βοηθήσει στην αποφυγή σχηματισμού
θρόμβων και να ελαττώσει τον κίνδυνο αυτών των επεισοδίων επειδή:
- έχετε μια πάθηση σκλήρυνσης των αρτηριών (επίσης γνωστή σαν
αθηροσκλήρυνση), και
- έχετε ιστορικό καρδιακού επεισοδίου, ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου ή πάσχετε από μια κατάσταση γνωστή ως περιφερική αρτηριακή
νόσο, ή
- έχετε ιστορικό σοβαρού πόνου στο στήθος γνωστού ως «ασταθή στηθάγχη» ή
«έμφραγμα του μυοκαρδίου» (καρδιακό επεισόδιο). Για τη θεραπεία
αυτής της πάθησης ο γιατρός σας πιθανώς να έχει τοποθετήσει ενδοπρόθεση
(stent) στην φραγμένη ή στενωμένη αρτηρία για να αποκαταστήσει την
αποτελεσματική ροή του αίματος. Θα πρέπει, επίσης, να σας έχει χορηγηθεί
από το γιατρό σας και ακετυλοσαλικυλικό οξύ (μια ουσία που απαντάται σε
πολλά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από
τον πόνο και ως αντιπυρετικά καθώς επίσης και για την πρόληψη θρόμβωσης).
- έχετε ένα μη κανονικό καρδιακό ρυθμό, μια κατάσταση που αποκαλείται
«κολπική μαρμαρυγή» και δεν μπορείτε να πάρετε φάρμακα που είναι
γνωστά ως «από του στόματος αντιπηκτικά» (ανταγωνιστές βιταμίνης Κ), τα
οποία προλαμβάνουν τη δημιουργία νέων θρόμβων και εμποδίζουν τους
υπάρχοντες θρόμβους να αυξηθούν. Πρέπει να έχετε ενημερωθεί ότι τα «από
του στόματος αντιπηκτικά» είναι πιο αποτελεσματικά από το
ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή τη συνδυασμένη χρήση κλοπιδογρέλης και
ακετυλοσαλικυλικού οξέος για αυτή την κατάσταση. Ο γιατρός σας πρέπει να
1
σας έχει συνταγογραφήσει το Cloplate μαζί με ακετυλοσαλικυλικό οξύ εάν δεν
μπορείτε να πάρετε «από του στόματος αντιπηκτικά» και δεν έχετε κίνδυνο
μείζονος αιμορραγίας.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOPLATE
Μην πάρετε το Cloplate
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην κλοπιδογρέλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Cloplate.
αν έχετε μια ιατρική πάθηση που προκαλεί ενεργή αιμορραγία όπως έλκος
στομάχου ή εγκεφαλική αιμορραγία.
εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο.
Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από αυτά σας αφορούν ή αν έχετε την παραμικρή
αμφιβολία, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε Cloplate.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Cloplate
Αν οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες καταστάσεις ισχύει για σας, θα
πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Cloplate:
Εάν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας όπως:
- πάθηση που σας θέτει σε κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας (π.χ. έλκος
στομάχου)
- αιματολογική διαταραχή εξ' αιτίας της οποίας έχετε προδιάθεση για
εσωτερικές αιμορραγίες (αιμορραγίες στο εσωτερικό οποιωνδήποτε
ιστών, οργάνων ή αρθρώσεων του σώματός σας).
- πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός.
- πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των
οδοντιατρικών επεμβάσεων)
- προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των
οδοντιατρικών επεμβάσεων) μέσα στις επόμενες 7 ημέρες.
Εάν είχε σχηματιστεί θρόμβος σε κάποια αρτηρία του εγκεφάλου σας
(ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 7 ημερών.
Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος.
Ενόσω παίρνετε το Cloplate:
Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν έχει προγραμματιστεί κάποια
χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής επέμβασης)
Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το γιατρό σας αμέσως εάν παρουσιάσετε
μια ιατρική κατάσταση (επίσης γνωστή ως Θρομβωτική Θρομβοπενική
Πορφύρα ή TTP) που περιλαμβάνει πυρετό και μώλωπες κάτω από το δέρμα
που μπορεί να εμφανιστούν ως ερυθρές κηλίδες, με ή χωρίς ανεξήγητη
κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος)
(βλ. παράγραφο 4 «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το
συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με
τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη δυνατότητα δημιουργίας
θρόμβου. Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς, π.χ. εάν
κοπείτε, κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά,
εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
το γιατρό σας αμέσως (βλ. παράγραφο 4 «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίματος.
Το Cloplate δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή έφηβους.
Λήψη/Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν
2
χορηγηθεί με συνταγή. Κάποια άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση του
Cloplate ή αντίστροφα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε:
- από του στόματος αντιπηκτικά, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη
μείωση της πηκτικότητας του αίματος
- κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, που χρησιμοποιείται
συνήθως για την θεραπεία επώδυνων και/ή φλεγμονωδών καταστάσεων των
μυών ή των αρθρώσεων
- ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο ενέσιμο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη
μείωση της πηκτικότητας του αίματος
- ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη ή σιμετιδίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση
στομαχικών ενοχλήσεων
- φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, σιπροφλοξασίνη ή χλωραμφαινικόλη,
φάρμακα για την αντιμετώπιση βακτηριακών και μυκητιασικών λοιμώξεων
- φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη ή μοκλοβεμίδη, φάρμακα για την αντιμετώπιση
της κατάθλιψης
- καρβαμαζεπίνη ή οξκαρβαζεπίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση ορισμένων
μορφών επιληψίας
- τικλοπιδίνη, έναν άλλον αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα.
Εάν είχατε ένα σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή καρδιακό επεισόδιο)
μπορεί να σας χορηγηθεί Cloplate σε συνδυασμό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ, μια
ουσία που απαντάται σε πολλά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για
την ανακούφιση από τον πόνο και ως αντιπυρετικά. Μια περιστασιακή χρήση
ακετυλοσαλικυλικού οξέος (όχι περισσότερο από 1000 mg σε διάστημα 24 ωρών)
δεν θα πρέπει, γενικά, να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις,
παρατεταμένη χρήση θα πρέπει να συζητηθεί με το γιατρό σας.
Λήψη του Cloplate με τροφές και ποτά
Το Cloplate μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τη λήψη τροφής.
Κύηση και θηλασμός
Είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της
κύησης.
Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν λάβετε Cloplate. Αν μείνετε έγκυος ενώ
λαμβάνετε Cloplate, συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως, καθώς δεν συνιστάται η
λήψη κλοπιδογρέλης κατά τη διάρκεια της κύησης.
Δεν πρέπει να θηλάζετε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
Εάν θηλάζετε ή σχεδιάζετε να θηλάσετε, μιλήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε
αυτό το φάρμακο.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Cloplate είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να
χειρίζεστε μηχανές.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Cloplate
Το Cloplate περιέχει λακτόζη. Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε
δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα (π.χ. λακτόζη), επικοινωνήστε με το γιατρό σας
πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOPLATE
Πάντοτε να παίρνετε το Cloplate αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε εμφανίσει σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή καρδιακό
επεισόδιο), ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει τη δόση των 300 mg Cloplate (4
δισκία των 75 mg) μια φορά και μόνο κατά την έναρξη της θεραπείασ.
3
Στη συνέχεια η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Cloplate των 75 mg την ημέρα, το
οποίο πρέπει να λαμβάνετε από το στόμα με ή χωρίς τροφή και την ίδια ώρα κάθε
μέρα.
Το Cloplate θα πρέπει να το παίρνετε για όσο διάστημα ο γιατρός σας συνεχίζει να
σας το συνταγογραφεί.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Cloplate από την κανονική
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή την πλησιέστερη νοσοκομειακή υπηρεσία
έκτακτων περιστατικών λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Cloplate
Αν ξεχάσετε να λάβετε μία δόση Cloplate και το θυμηθείτε μέσα σε 12 ώρες από τη
συνηθισμένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο σας αμέσως και κατόπιν λάβετε το
επόμενο δισκίο την συνηθισμένη ώρα.
Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την επόμενη κανονική
δόση στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση
που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Cloplate
Μη διακόπτετε την αγωγή εκτός και αν σας πει ο γιατρός σας να το
κάνετε. Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν το σταματήσετε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Cloplate μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατίθενται πιο κάτω
ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη συνθήκη:
- πολύ συχνή (επηρεάζει περισσότερους από 1 χρήστη στους 10)
- συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
- όχι συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
- σπάνια (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000)
- πολύ σπάνια (επηρεάζει λιγότερους από 1 χρήστη στους 10.000)
- μη γνωστή συχνότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα)
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:
- πυρετό, σημεία λοίμωξης ή υπερβολικής κόπωσης. Αυτά πιθανώς να
εμφανιστούν λόγω των σπάνιων περιπτώσεων μειώσεως κάποιων κυττάρων
του αίματος
- συμπτώματα ηπατικών προβλημάτων όπως κιτρίνισμα του δέρματος και/ή
των ματιών (ίκτερος), ανεξάρτητα από το εάν συνοδεύεται από αιμορραγία,
η οποία εμφανίζεται κάτω από το δέρμα ως ερυθρές κηλίδες και/ή σύγχυση
(βλ. παράγραφο 2 “Προσέξτε ιδιαίτερα με το Cloplate”)
- οίδημα στο στόμα ή διαταραχές του δέρματος, όπως εξανθήματα και
κνησμός, φλύκταινες του δέρματος. Αυτά πιθανόν είναι σημάδια αλλεργικής
αντίδρασης.
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αναφερθεί με την
κλοπιδογρέλη είναι η αιμορραγία.
Η αιμορραγία πιθανόν να παρουσιαστεί ως αιμορραγία από το στομάχι ή το
έντερο, μώλωπες, αιμάτωμα (ασυνήθιστη αιμορραγία ή μώλωπας κάτω από το
δέρμα), αιμορραγία από τη μύτη, αίμα στα ούρα.
Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων έχει αναφερθεί αιμορραγία στα μάτια, στο
εσωτερικό της κεφαλής, στον
πνεύμονα ή στις αρθρώσεις.
Εάν παρατηρήσετε παρατεταμένη αιμορραγία όταν παίρνετε το Cloplate
4
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το συνηθισμένο
χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του
φαρμάκου καθώς εμποδίζει τη δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου.
Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς π.χ. εάν κοπείτε κατά το
ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της
αιμορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το γιατρό σας (βλ.
παράγραφο 2 «Προσέξτε ιδιαίτερα με το Cloplate»).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το Cloplate είναι:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Διάρροια, κοιλιακός πόνος, δυσπεψία ή καύσος.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Πονοκέφαλος, έλκος στομάχου, έμετος,
ναυτία, δυσκοιλιότητα, υπερβολικά πολλά αέρια στο στομάχι ή στο έντερο,
εξανθήματα, κνησμός, ζάλη, αίσθηση «μυρμηγκιάσματος» και μουδιάσματος.
Σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια: Ίλιγγος.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες: Ίκτερος, σοβαρός κοιλιακός πόνος με ή
χωρίς οσφυαλγία, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή που μερικές φορές
συνοδεύεται από βήχα, γενικευμένες αλλεργικές αντιδράσεις, οίδημα στο στόμα,
φλύκταινες του δέρματος, αλλεργία του δέρματος, φλεγμονή του στοματικού
βλεννογόνου (στοματίτιδα), πτώση της αρτηριακής πίεσης, σύγχυση,
παραισθήσεις, πόνος στις αρθρώσεις, μυϊκός πόνος, αλλαγές στη γεύση των
πραγμάτων.
Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να αναγνωρίσει μεταβολές στα αποτελέσματα των
αιματολογικών εξετάσεων ή των αναλύσεων ούρων.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CLOPLATE
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά .
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 25
0
C.
Να μη χρησιμοποιείτε το Cloplate
μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο
κουτί και στην κυψέλη, μετά τη ‘ΛΗΞΗ’.Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία
ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Να μη χρησιμοποιείτε το Cloplate
εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ορατό σημείο
βλάβης.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Cloplate
Η δραστική ουσία είναι η κλοπιδογρέλη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg
κλοπιδογρέλης (ως bisulphate).
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας
: Microcrystalline cellulose, mannitol, low-substituted hydroxypropyl cellulose, macrogol,
castor oil hydrogenated.
Επικάλυψη
: Lactose monohydrate, hypromellose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide red
(E172).
Εμφάνιση του Cloplate και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Cloplate είναι ροζ, στρογγυλά, αμφίκυρτα.
Διατίθενται σε κουτιά από χαρτόνι που περιέχουν 28 δισκία συσκευασμένα σε
κυψέλες από αλουμίνιο (4 blisters x 7 f.c.tabs).
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
5
Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, Μελίσσια, Τηλ.: 210 6136332
Παραγωγός
ELPEN AE Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
6