Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Καπεσιταβίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της
ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό
ή τον νοσηλευτή σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Capecitabine/Fresenius Kabi και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε την Capecitabine/Fresenius Kabi
3. Πώς να πάρετε την Capecitabine/Fresenius Kabi
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Capecitabine/Fresenius Kabi
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Capecitabine/Fresenius Kabi και ποια είναι η χρήση του
Το Capecitabine/Fresenius Kabi ανήκει στην ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται « κυτταροστατικοί
παράγοντες», οι οποίοι σταματούν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Το
Capecitabine/Fresenius Kabi δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο περιέχει 150 mg ή 500 mg
καπεσιταβίνης, η οποία η ίδια η ουσία δεν είναι κυτταροστατικός παράγοντας. Μόνο κατόπιν
απορρόφησης της από το σώμα μετατρέπεται σε ένα δραστικό αντικαρκινικό παράγοντα (περισσότερο
στους καρκινικούς ιστούς από ότι στους φυσιολογικούς ιστούς).
Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται από τους γιατρούς για τη θεραπεία των καρκίνων του παχέος
εντέρου, του ορθού, του στομάχου ή του μαστού. Επιπροσθέτως, η καπεσιταβίνη συνταγογραφείται
από τους γιατρούς για την πρόληψη της επανεμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου κατόπιν
ριζικής χειρουργικής αφαίρεσης του όγκου.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Capecitabine/Fresenius Kabi
Μην χρησιμοποιήσετε το Capecitabine/Fresenius Kabi:
- αν είστε αλλεργικοί στην καπεσιταβίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του
φαρμάκου (αναφέρονται στο τμήμα 6).
- αν είστε έγκυος ή θηλάζετε,
- αν έχετε διαταραχές στο αίμα
- αν έχετε ηπατικές ασθένειες ή προβλήματα με τα νεφρά σας.
- εάν έχετε γνωστή έλλεψη του ενζύμου διυδροπυριμιδινικής δεϋδρογενάσης (DPD), ή
- εάν τώρα λαμβάνετε θεραπεία ή έχετε λάβει θεραπεία τις τελευταίες 4 εβδομάδες με brivudine,
sorivudine ή με παρόμοιες κατηγορίες ουσιών ως μέρος της θεραπείας για τον έρπητα ζωστήρα
(ανεμοβλογιά ή έρπητας)
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή , τον φαρμακοποιό ή το νοσηλευτή σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το
φάρμακο.
- Εάν έχετε ηπατικές ή νεφρικές ασθένειες
- Έαν έχετε ή είχατε άλλες ασθένειες, όπως καρδιολογικά προβλήματα ή πόνο στο θώρακα
- Εάν έχετε ασθένειες στον εγκέφαλο
- Εάν έχετε διαταραχές του ισοζυγίου του ασβεστίου
- Έχετε διαβήτη
Άλλα φάρμακα και το Capecitabine/Fresenius Kabi
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει
ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η λήψη
περισσοτέρων του ενός φαρμάκου ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσει ή να εξασθενήσει τη δράση των
φαρμάκων. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω
φάρμακα:
- Για την ουρική αρθρίτιδα (αλλοπουρινόλη)
- Αντιπηκτικά φάρμακα (κουμαρίνη, βαρφαρίνη) ή
- Διάφορα αντιικά φάρμακα (sorivudine και brivudine) ή
- Φάρμακα για σπασμούς ή τρόμο (φαινυτοϊνη)
Το Capecitabine/Fresenius Kabi με τροφές, ποτά και αλκοόλ
Πρέπει να παίρνετε την καπεσιταβίνη όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά τα γεύματα (βλέπε παράγραφο
3).
Κύηση και θηλασμός και γονιμότητα
Πριν αρχίσετε τη θεραπεία, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, αν νομίζετε ότι
είστε έγκυος, ή αν σκοπεύετε να μείνετε έγκυος. Δεν πρέπει να λαμβάνεται καπεσιταβίνη, αν είστε
έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε. Δεν πρέπει να θηλάζετε αν λαμβάνετε καπεσιταβίνη. Ζητήστε
τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ζαλάδα, ναυτία ή κούραση. Είναι
επομένως πιθανόν η καπεσιταβίνη να επηρεάσει την ικανότητα σας στην οδήγηση ή στο χειρισμό
μηχανημάτων.
Το Capecitabine/Fresenius Kabi περιέχει λακτόζη:
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει μονοϋδρική λακτόζη ως έκδοχο. Αν σας έχει ειπωθεί από το
γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε
καπεσιταβίνη.
3. Πώς να πάρετε το Capecitabine/Fresenius Kabi
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει μια δόση και ένα σχήμαθεραπείας το οποίο είναι κατάλληλο για
σας. Η δόση της καπεσιταβίνης καθορίζεται με βάση την επιφάνεια του σώματος σας. Αυτό
υπολογίζεται από το ύψος και το βάρος σας. Η συνήθης δόση για ενήλικες είναι 1250 mg/m
2
επιφάνειας σώματος λαμβανόμενη δυό φορές ημερησίως (πρωί και βράδυ). Εδώ παρατίθενται δύο
παραδείγματα: ένα άτομο με βάρος 64 κιλά και ύψος 1,64 m έχει επιφάνεια σώματος 1,7m
2
και θα
πρέπει να παίρνει 4 δισκία των 500 mg και 1 δισκίο των 150 mg δυό φορές ημερησίως. Ένα άτομο με
βάρος 80 kg και ύψος 1,80 m έχει επιφάνεια σώματος 2,00 m
2
και θα πρέπει να παίρνει 5 δισκία των
500 mg δύο φορές ημερησίως.
Οδός και/ή μέθοδος χορήγησης:
3
Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να καταπίνεται με νερό.
Διάρκεια της θεραπείας:
Αυτό το φάρμακο λαμβάνεται συνήθως για 14 ημέρες ακολουθούμενο από μια 7ήμερη περίοδο
διακοπής (όπου δεν λαμβάνονται δισκία). Αυτή η περίοδος 21 ημερών είναι ένας θεραπευτικός
κύκλος.
Σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες η συνήθης δόση για ενήλικες μπορεί να είναι μικρότερη από
1250 mg/m
2
ανά επιφάνεια σώματος, και μπορεί να χρειαστεί να λάβετε τα δισκία σε διαφορετική
χρονική περίοδο (π.χ κάθε μέρα χωρίς περίοδο διακοπής).
Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για το ποια δόση χρειάζεται να πάρετε, πότε και για πόσο χρονικό
διάστημα να την πάρετε.
Ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να πάρετε ένα συνδυασμό δισκίων 150 mg και 500 mg για κάθε δόση.
Να λαμβάνετε τα δισκία στο συνδυασμό που σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας για τις
πρωινές και βραδινές σας δόσεις.
Να λαμβάνετε τα δισκία μέσα σε 30 λεπτά από το τέλος ενός γεύματος (πρωινό και δείπνο).
Είναι σημαντικό να λαμβάνετε όλη τη φαρμακευτική σας αγωγή όπως έχει συνταγογραφηθεί
από το γιατρό σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Capecitabine/Fresenius Kabi από την κανονική, επικοινωνήστε με
το γιατρό σας πριν πάρετε την επόμενη δόση.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Capecitabine/Fresenius Kabi:
Μην πάρετε καθόλου τη δόση που ξεχάσατε και μη διπλασιάσετε την επόμενη.
Αντί αυτού, συνεχίστε το κανονικό δοσολογικό σχήμα και ελέγξτε το με το γιατρό σας.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Capecitabine/Fresenius Kabi
Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες όταν σταματήσει η αγωγή με καπεσιταβίνη. Στην περίπτωση
που χρησιμοποιείτε κουμαρινικά αντιπηκτικά (π.χ Marcumar), διακοπή της καπεσιταβίνης μπορεί να
απαιτήσει προσαρμογή της δόσης του αντιπηκτικού από το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προιόντος ρωτείστε το γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Όταν η καπεσιταβίνη χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι
οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ανθρώπους είναι:
Διάρροια, ναυτία, έμετος, στοματίτιδα (πληγές στο στόμα και το λαιμό) και πόνος στην κοιλιά
Δερματική αντίδραση χειρός ποδός ( οι παλάμες των χεριών ή οι πατούσες των ποδιών
παθαίνουν μυρμηγκίαση, μουδιάζουν, πονούν, πρήζονται ή κοκκινίζουν), εξάνθημα, ξηρο
δέρμα ή φαγούρα στο δέρμα.
Κούραση
Απώλεια όρεξης (ανορεξία)
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να γίνουν σοβαρές, είναι λοιπόν σημαντικό πάντα να
επικοινωνείτε αμέσως με το γιατρό σας μόλις εμφανίζεται μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Ο γιατρός σας
θα σας συμβουλεύσει να μειώσετε τη δόση και/ή να διακόψετε προσωρινά την θεραπεία με
καπεσιταβίνη. Αυτό θα βοηθήσει στο να μειωθεί η πιθανότητα μια ανεπιθύμητη ενέργεια να
συνεχιστεί ή να γίνει σοβαρή.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να παίρνετε την καπεσιταβίνη αμέσως και επικοινωνήστε με το γιατρό σας αν
εμφανιστεί κάποιο από αυτά τα συμπτώματα:
Διάρροια: αν έχετε μια αύξηση 4 ή περισσότερων κενώσεων του εντέρου συγκριτικά με τις
φυσιολογικές κινήσεις του εντέρου κάθε μέρα ή διάρροια την νύχτα.
Έμετος: αν κάνετε εμετό περισσότερο από μια φορά σε περίοδο ενός 24ώρου.
Ναυτία: αν χάσετε την όρεξη σας και η ποσότητα τροφής που τρώτε καθημερινά είναι πολύ
λιγότερη από τη συνηθισμένη.
Στοματίτιδα: αν έχετε πόνο, κοκκινίλα, πρήξιμο ή πληγές στο στόμα.
Δερματική αντίδραση χειρός-ποδός: αν έχετε πόνο, πρήξιμο και κοκκινίλα στα χέρια και/ή
στα πόδια.
Πυρετό ή Λοίμωξη: αν έχετε θερμοκρασία 38°C ή μεγαλύτερη, ή άλλα σημεία λοίμωξης
Πόνος στο θώρακα: αν εμφανίσετε πόνο που εντοπίζεται στο κέντρο του θώρακα, ιδιαίτερα
αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια άσκησης.
Αν διαπιστωθούν νωρίς αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως βελτιώνονται μέσα σε 2 με 3 ημέρες
από τη διακοπή του φαρμάκου. Αν ωστόσο αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχιστούν,
επικοινωνείστε αμέσως με το γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί να σαν συμβουλεύσει να ξαναρχίσετε
την θεραπεία σε χαμηλότερη δόση.
Άλλες λιγότερο συχνές και συνήθως ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες είναι δυνατό να
επηρεάσουν μεταξύ 1 και 10 ανθρώπων στους 100 έχουν παρατηρηθεί: μειώσεις στον αριθμό των
λευκών αιμοσφαιρίων ή ερυθρών αιμοσφαιρίων, δερματικά εξανθήματα, ελαφρά απώλεια μαλλιών,
εξάντληση, πυρετός, αδυναμία, νυσταγμός, πονοκέφαλος, μούδιασμα ή μυρμηγκίαση, αλλαγές της
γεύσης, ζαλάδα, υπνηλία, πρήξιμο των ποδιών, δυσκοιλιότητα, αφυδάτωση, ερπητικές πληγές,
φλεγμονή της μύτης και του λαιμού, λοίμωξη στο θώρακα, κατάθλιψη, προβλήματα με τα μάτια,
φλεγμονή των φλεβών (θρομβοφλεβίτιδα), δυσκολία στην αναπνοή, αιμορραγίες στη μύτη, βήχας,
ρινική καταρροή, αιμοραγία από το έντερο, καούρα, υπερβολικό φούσκωμα, ξηροστομία,
αποχρωματισμός δέρματος, διαταραχή των νυχιών, πόνος στις αρθρώσεις, το θώρακα ή την πλάτη και
απώλεια βάρους.
Εάν ανησυχείτε για αυτές ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια(ες), συμβουλευθείτε το γιατρό
σας. Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή
φαρμακοποιό σας.
5. Πώς να φυλάσσεται το Capecitabine/Fresenius Kabi
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην
επισήμανση στο κουτί στο φιαλίδιο μετά την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα
του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ορατά σημεία βλάβης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για
το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
5
Τι περιέχει το Capecitabine/Fresenius Kabi
- Η δραστική ουσία είναι η καπεσιταβίνη.
Κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 150mg καπεσιταβίνη.
Κάθε δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 500mg καπεσιταβίνη.
- Τα άλλα συστατικά είναι:
- Πυρήνας δισκίου: Μονοϋδρική λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (Ε460), Υπρομελλόζη
(Ε464), νατριούχος καρμελλόζη διατσαυρούμενη, στεατικό μαγνήσιο (Ε572).
- Επικάλυψη δισκίου: υπρομελλόζη (Ε464), διοξείδιο τιτανίου (Ε171), πολυαιθυλενογλυκόλη,
κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172).
Εμφάνιση του Capecitabine/Fresenius Kabi και περιεχόμενο της συσκευασίας
Capecitabine/Fresenius Kabi 150mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Ροζ χρώματος, σχήματος κάψουλας, αμφίκυρτο, δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο με την
εγχάρακτη ένδειξη «150» στη μια πλευρά και κενή την άλλη πλευρά.
Η συσκευασία περιέχει 60 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (6 κυψέλες των 10 δισκίων)
Capecitabine/Fresenius Kabi 500mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Ροζ χρώματος, σχήματος κάψουλας, αμφίκυρτο, δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο με την
εγχάρακτη ένδειξη «500» στη μια πλευρά και κενή την άλλη πλευρά.
Η συσκευασία περιέχει 120 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (12 κυψέλες των 10 δισκίων)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1. Συσκευασίες που εγκρίθηκαν με την αμοιβαία/αποκεντρωμένη διαδικασία
Capecitabine/Fresenius Kabi 150mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Η συσκευασία περιέχει 60 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (6 κυψέλες των 10 δισκίων)
Capecitabine/Fresenius Kabi 500mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Η συσκευασία περιέχει 120 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (12 κυψέλες των 10
δισκίων)
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Fresenius Kabi Oncology
Lion Court, Farnham Road Bordon,
Hampshire, GU35 0NF,
Ηνωμένο Βασίλειο
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα ακόλουθα Κράτη Μέλη της ΕΟΧ κάτω
από τα ακόλουθα ονόματα:
Αυστρία
Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg Filmtabletten
Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg Filmtabletten
Βέλγιο
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg filmomhulde tabletten
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg filmomhulde tabletten
Κύπρος
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Δημοκρατία της
Τσεχίας
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg potahované tablety
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg potahované tablety
Γερμανία
Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg Filmtabletten
Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg Filmtabletten
Δανία Capecitabin Fresenius Kabi
Εσθονία
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg
Ελλάδα
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Ισπανία
Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimidos recubiertos con película
EFG
Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg comprimidos recubiertos con película
EFG
Φινλανδία
Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg kalvopäällysteinen tabletti
Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg kalvopäällysteinen tabletti
Γαλλία
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg comprimé pelliculé
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg comprimé pelliculé
Ουγγαρία Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg filmtabletta
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg filmtabletta
Ιρλανδία
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg film-coated tablet
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg film-coated tablet
Ισλανδία
Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmuhúðuð tafla
Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmuhúðuð tafla
Ιταλία Capecitabina Fresenius Kabi
Λετονία
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg apvalkotās tabletes
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg apvalkotās tabletes
Λιθουανία
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg plėvele dengtos tabletės
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg plėvele dengtos tabletės
Λουξεμβούργο
Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg Filmtabletten
Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg Filmtabletten
Μάλτα
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg film-coated tablet
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg film-coated tablet
Ολλανδία
Capecitabine/Fresenius Kabi150 mg filmomhulde tabletten
Capecitabine/Fresenius Kabi500 mg filmomhulde tabletten
Νορβηγία
Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmdrasjerte tabletter
Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmdrasjerte tabletter
Πολωνία Capecitabine/Fresenius Kabi
Πορτογαλία
Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg
Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg
Ρουμανία
Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimate filmate
Capecitabina Fresenius Kabi500 mg comprimate filmate
Σουηδία Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg, filmdragerade tabletter
Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg, filmdragerade tabletter
Σλοβενία
Kapecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmskoobloženetablete
Kapecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmskoobloženetablete
Δημοκρατία της
Σλοβακίας
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg filmom obalené tablety
Capecitabine/Fresenius Kabi500 mg filmom obalené tablety
Ηνωμένο Βασίλειο
Capecitabine/Fresenius Kabi 150 mg film-coated tablet
Capecitabine/Fresenius Kabi 500 mg film-coated tablet
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον
7