ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
GLUCOFOLIN
Πόσιμο διάλυμα 500 mg / 5 ml
Υδροχλωρική μετφορμίνη
Διαβάστε όλο αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν αρχίσετε την
λήψη αυτού του φαρμάκου
Φυλάξτε αυτό το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Μπορεί να χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον
φαρμακοποιό σας.
Αυτό το φάρμακο συνταγογραφήθηκε αποκλειστικά για εσάς. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη,
ακόμα και εάν έχουν τα ίδια συμπτώματα με εσάς.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα
ιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή
απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562,
Χολαργός, www.eof.gr).
Σε αυτό το φυλλάδιο
1. Τι είναι το GLUCOFOLIN και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
3. Πώς να πάρετε το πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
6. Περισσότερες πληροφορίες
1. Τι είναι το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN και ποια είναι η χρήση
του
Η ονομασία του φαρμάκου είναι GLUCOFOLIN 500mg/5ml πόσιμο διάλυμα.
Ανήκει στην ομάδα φαρμάκων η οποία ονομάζεται διγουανίδες. Eίναι ένα
φάρμακο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 (μη
ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης).
Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη η οποία παράγεται από το πάγκρεας και
επιτρέπει στο σώμα σας να προσλαμβάνει την γλυκόζη (σάκχαρο) από το
αίμα. To σώμα σας χρησιμοποιεί την γλυκόζη για να παράγει ενέργεια ή την
αποθηκεύει για μελλοντική χρήση.
Εάν έχετε διαβήτη, το πάγκρεάς σας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή το σώμα
σας δεν είναι ικανό να χρησιμοποιήσει κατάλληλα την παραγόμενη
ινσουλίνη. Αυτό οδηγεί σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας. To
GLUCOFOLIN βοηθά στην πτώση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σας,
σε επίπεδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα του φυσιολογικού.
Εάν είστε υπέρβαρος ενήλικας, η λήψη τoυ ΤIGLOR για μεγάλο χρονικό
διάστημα, βοηθά επίσης στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών που
σχετίζονται με τον διαβήτη.
Ποια είναι η χρήση τoυ GLUCOFOLIN
Το GLUCOFOLIN χορηγείται για την θεραπεία ασθενών με διαβήτη τύπου 2 (ο
οποίος ονομάζεται επίσης και «μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης») όταν η
δίαιτα και η άσκηση δεν επαρκούν από
μόνες
τους για τον έλεγχο των
επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σας. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε
υπέρβαρους ασθενείς.
Οι ενήλικες μπορούν να λαμβάνουν το GLUCOFOLIN μόνo τoυ ή μαζί με άλλα
φάρμακα για την θεραπεία του διαβήτη (φάρμακα λαμβανόμενα από το στόμα
ή ινσουλίνη).
Παιδιά 10 ετών και μεγαλύτερα, καθώς και έφηβοι, μπορούν να λάβουν το
GLUCOFOLIN μόνo τoυ ή μαζί
με ινσουλίνη.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Πόσιμο διάλυμα
GLUCOFOLIN
Μην πάρετε το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN εάν:
είστε αλλεργικός/ή (υπερευαίσθητος/η) στην μετφορμίνη ή σε κάποιο
από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (δείτε «Τι περιέχει το
GLUCOFOLIN» στην παράγραφο 6).
αντιμετωπίζετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα.
έχετε μη ελεγχόμενο διαβήτη, με π.χ. σοβαρή υπεργλυκαιμία (υψηλή
ποσότητα γλυκόζης στο αίμα) ή κετοξέωση. Η κετοξέωση είναι μια
κατάσταση κατά την οποία ουσίες ονομαζόμενες και ως
«κετονοσώματα» αθροίζονται στο αίμα και μπορούν να οδηγήσουν σε
διαβητικό προκώμα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν γαστραλγία,
γρήγορη και βαθιά αναπνοή, υπνηλία ή ασυνήθιστη οσμή φρούτου στην
αναπνοή.
παρουσιάζετε απώλεια μεγάλης ποσότητας νερού από το σώμα
(αφυδάτωση), εξαιτίας μακροχρόνιας ή σοβαρής διάρροιας, ή εάν είχατε
επανειλημμένους εμετούς. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε νεφρικά
προβλήματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν γαλακτική οξέωση (δείτε
παρακάτω «Ειδικές Προφυλάξεις με το GLUCOFOLIN»).
είχατε σοβαρή λοίμωξη, όπως λοίμωξη η οποία επηρέασε τους
πνεύμονες ή το βρογχικό σύστημα ή τους νεφρούς σας. Οι σοβαρές
λοιμώξεις μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρικά προβλήματα, τα οποία
μπορεί να σας θέσουν σε κίνδυνο για εμφάνιση γαλακτικής οξέωσης
(δείτε πιο κάτω «Ειδικές Προφυλάξεις με τo GLUCOFOLIN»).
υποβάλλεστε σε θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή είχατε πρόσφατα
καρδιακή προσβολή, έχετε σοβαρά προβλήματα με την κυκλοφορία του
αίματος (π.χ. καταπληξία) ή είχατε δυσκολίες στην αναπνοή. Αυτά
μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη παροχής των ιστών με οξυγόνο,
γεγονός το οποίο μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο εμφάνισης
γαλακτικής οξέωσης (δείτε πιο κάτω «Ειδικές Προφυλάξεις για τo
GLUCOFOLIN»).
πίνετε πολύ αλκοόλ.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει στην περίπτωση σας, ενημερώστε τον
ιατρό σας, πριν αρχίσετε τη λήψη αυτού του φαρμάκου.
Βεβαιωθείτε ότι συμβουλευθήκατε τον γιατρό σας, εάν:
χρειάζεται να κάνετε εξετάσεις όπως ακτινογραφία ή ιατρική εξέταση η
οποία περιλαμβάνει την έγχυση σκιαγραφικών φαρμάκων στο αίμα, τα
οποία με τη σειρά τους περιέχουν ιώδιο.
πρέπει να υποβληθείτε σε κρίσιμη χειρουργική επέμβαση.
Πρέπει να σταματήσετε την λήψη τoυ GLUCOFOLIN για ορισμένο χρονικό
διάστημα πριν και μετά τις εξετάσεις ή την χειρουργική επέμβαση. Ο ιατρός
σας θα αποφασίσει εάν απαιτείται κάποια άλλη θεραπεία για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις
οδηγίες του ιατρού σας με ακρίβεια.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το GLUCOFOLIN
Παρακαλώ προσέξτε τον ακόλουθο ιδιαίτερο κίνδυνο της
γαλακτικής οξέωσης.
To GLUCOFOLIN μπορεί να προκαλέσει μία πολύ σπάνια αλλά πολύ σοβαρή
επιπλοκή, η οποία ονομάζεται γαλακτική οξέωση, ιδιαίτερα εάν οι νεφροί σας
δεν λειτουργούν κανονικά. Ο κίνδυνος της γαλακτικής οξέωσης αυξάνεται
λόγω μη ελεγχόμενου διαβήτη, παρατεταμένης νηστείας ή κατανάλωσης
αλκοόλ. Τα συμπτώματα της γαλακτικής οξέωσης είναι έμετοι, κοιλιακός
πόνος με μυϊκές κράμπες, γενικότερο αίσθημα αδιαθεσίας με σοβαρή κόπωση
και δυσκολία στην αναπνοή. Σε περίπτωση που σας συμβεί αυτό, μπορεί
να χρειαστείτε άμεση αντιμετώπιση καθώς η γαλακτική οξέωση
μπορεί να οδηγήσει σε κώμα. Σταματήστε την λήψή τoυ
GLUCOFOLIN αμέσως και ενημερώστε τον γιατρό σας ή
επισκεφθείτε το κοντινότερο νοσοκομείο αμέσως.
To GLUCOFOLIN από μόνo τoυ δεν προκαλεί υπογλυκαιμία (πολύ χαμηλά
επίπεδα γλυκόζης του αίματος). Ωστόσο, εάν λαμβάνετε GLUCOFOLIN μαζί
με άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση του διαβήτη, όπως σουλφονυλουρίες,
ινσουλίνη ή μεγλιτινίδια), υπάρχει κίνδυνος υπογλυκαιμίας. Εάν
παρουσιάζετε συμπτώματα υπογλυκαιμίας, όπως αδυναμία, ναυτία, αυξημένη
εφίδρωση, ταχυπαλμία, δυσκολίες στην όραση ή δυσκολίες συγκέντρωσης,
βοηθά συνήθως να φάτε ή να πιείτε κάτι το οποίο περιέχει ζάχαρη.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
λαμβάνετε ή έχετε πρόσφατα λάβει κάποιο άλλο φάρμακο,
συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων τα οποία πήρατε χωρίς συνταγή
γιατρού.
Εάν χρειαστεί να σας γίνει ένεση σκιαγραφικού φαρμάκου, το οποίο περιέχει
ιώδιο, όπως οι ακτινογραφίες ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση, πρέπει να
σταματήσετε να παίρνετε GLUCOFOLIN για ορισμένο χρονικό
διάστημα πριν και μετά την εξέταση (δείτε «Βεβαιωθείτε ότι
συμβουλευθήκατε τον γιατρό σας,»).
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε ταυτόχρονα μαζί με το
GLUCOFOLIN και κάποιο από τα παρακάτω φάρμακα. Μπορεί να χρειαστούν
συχνότεροι έλεγχοι της γλυκόζης αίματος ή ο γιατρός σας μπορεί να
προσαρμόσει την δόση του GLUCOFOLIN:
- διουρητικά (χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση του νερού από το
σώμα παράγοντας περισσότερα ούρα).
- συμπαθομιμητικά, όπως η σαλβουταμόλη ή η τερβουταλίνη
(χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του άσθματος).
- κορτικοστεροειδή (χρησιμοποιούνται για την θεραπεία διαφόρων
παθήσεων, όπως σοβαρή
φλεγμονή του δέρματος ή άσθμα).
- Άλλα φαρμακά που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του διαβήτη
Εάν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω (ή εάν δεν είστε σίγουροι)
επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το
GLUCOFOLIN.
Λήψη του GLUCOFOLIN με φαγητό και ποτό
Μην πίνετε αλκοόλ όταν παίρνετε αυτό το φάρμακο. To αλκοόλ μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης γαλακτικής οξέωσης, ιδιαίτερα εάν έχετε
ηπατικά προβλήματα ή εάν υποσιτίζεστε. Αυτό ισχύει επίσης και για τα
φάρμακα τα οποία περιέχουν οινόπνευμα.
Κύηση και γαλουχία
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης χρειάζεστε ινσουλίνη για την
αντιμετώπιση του διαβήτη σας. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν είστε,
νομίζετε ότι μπορεί να είστε ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος, έτσι ώστε να
αλλάξει τη θεραπεία σας. Δεν συνίσταται να παίρνετε αυτό το φάρμακο εάν
θηλάζετε ή εάν σκοπεύετε να θηλάσετε το βρέφος σας.
Οδήγηση και χρήση μηχανημάτων
To GLUCOFOLIN από μόνo του δεν προκαλεί υπογλυκαιμία (πολύ χαμηλά
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει την
ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χρησιμοποιείτε μηχανήματα.
Ωστόσο, να προσέχετε ιδιαίτερα εάν λαμβάνετε GLUCOFOLIN μαζί με άλλα
φάρμακα για την αντιμετώπιση του διαβήτη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν
υπογλυκαιμία (όπως οι σουλφονυλουρίες, η ινσουλίνη ή τα μεγλιτινίδια). Τα
συμπτώματα της υπογλυκαιμίας περιλαμβάνουν αδυναμία, ναυτία, αυξημένη
εφίδρωση, ταχυπαλμία, διαταραχές της όρασης ή δυσκολίες συγκέντρωσης.
Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε μηχανήματα, εάν αισθανθείτε αυτά τα
συμπτώματα.
Σημαντικές πληροφορίες για κάποια από τα συστατικά του πόσιμου
διαλύματος GLUCOFOLIN
Αυτό το φάρμακο περιέχει:
Μεθυλ- παραϋδροξυβενζοϊκό νάτριο και προπυλ- παραϋδροξυβενζοϊκό
νάτριο. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση όπως
δερματικό εξάνθημα και δυσκολία στην αναπνοή. Εάν συμβεί αυτό,
ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.
Mαλτιτόλη. Εάν ο ιατρός σας σάς έχει ενημερώσει ότι έχετε δυσανεξία
σε κάποια σάκχαρα, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό
το φάρμακο.
Νάτριο (5,3 mg σε δόση των 5 ml). Να το λάβετε υπόψη εάν βρίσκεστε σε
δίαιτα χαμηλού νατρίου.
Κάλιο (14,5 mg σε δόση των 5 ml). Να το λάβετε υπόψη εάν
αντιμετωπίζετε νεφρικά προβλήματα ή ακολουθείτε δίαιτα χαμηλού
καλίου.
3. Πως να λαμβάνετε το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
Πάντοτε να λαμβάνετε το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN όπως σας έχει πει ο
γιατρός σας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό
σας εάν έχετε αμφιβολίες.
To GLUCOFOLIN δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα οφέλη από έναν υγιεινό
τρόπο ζωής. Συνεχίστε να ακολουθείτε τις συμβουλές διατροφής που σας
έδωσε ο γιατρός σας και να γυμνάζεστε τακτικά.
Λήψη του GLUCOFOLIN
Το GLUCOFOLIN περιέχει 500 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης σε 5ml.
Πάρτε το πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN κατά την διάρκεια ή αμέσως
μετά το γεύμα. Αυτό θα αποτρέψει την παρουσία ανεπιθύμητων
ενεργειών που επηρρεάζουν το πεπτικό σας σύστημα.
Εάν λαμβάνετε μια δόση την ημέρα, να την παίρνετε το πρωί (με το
πρωινό γεύμα)
Εάν λαμβάνετε 2 διαιρεμένες δόσεις ημερησίως, να τις παίρνετε το
πρωί (με το πρωινό γεύμα) και το βράδυ (με το βραδυνό γεύμα)
Εάν λαμβάνετε 3 διαιρεμένες δόσεις ημερησίως, να τις παίρνετε το
πρωί (με το πρωινό γεύμα), το μεσημέρι (με το μεσημεριανό γεύμα) και
το βράδυ (με το βραδυνό γεύμα)
Ενήλικες
Η συνηθισμένη αρχική δοσολογία είναι 500 mg (5ml) ή 850 mg (8,5 ml)
GLUCOFOLIN δύο ή τρεις φορές την ημέρα.
Η μέγιστη ημερήσια δόση 3000 mg (30 ml) τα οποία λαμβάνονται σε 3
διαιρεμένες δόσεις.
Εάν σας χορηγείται παράλληλα ινσουλίνη, ο γιατρός σας θα σας
συμβουλεύσει για το πώς να αρχίσετε την λήψη του πόσιμου διαλύματος
GLUCOFOLIN.
Παιδιά άνω των 10 ετών και έφηβοι
Η συνηθισμένη αρχική δοσολογία είναι 500 mg (5ml) ή 850 mg (8,5 ml)
GLUCOFOLIN μία φορές την ημέρα.
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 2000 mg (20 ml) τα οποία λαμβάνονται
σε 2 ή 3 δόσεις.
Η θεραπεία παιδιών μεταξύ 10 και 12 ετών συνίσταται μόνο κατόπιν ειδικής
συμβουλής του γιατρού σας, καθώς η εμπειρία από την χρήση σε αυτές τις
ηλικίες είναι περιορισμένη.
Παρακολούθηση
Ο γιατρός σας θα πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στα επίπεδα της
γλυκόζης του αίματός σας και θα προσαρμόζει την δόση GLUCOFOLIN
σε αυτά. Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε τον γιατρό σας τακτικά. Αυτό
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για παιδιά και εφήβους ή εάν είστε
ηλικιωμένο άτομο.
Ο γιατρός σας θα ελέγχει επίσης τουλάχιστον μία φορά ανά έτος την
καλή λειτουργία των νεφρών σας. Μπορεί να χρειαστείτε συχνότερες
εξετάσεις εάν είστε ηλικιωμένο άτομο ή οι νεφροί σας δεν λειτουργούν
φυσιολογικά.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Πόσιμου διαλύματος GLUCOFOLIN από
την κανονική
Εάν έχετε πάρει μεγαλύτερη δόση GLUCOFOLIN από την κανονική, μπορεί να
εμφανίσετε γαλακτική οξέωση. Τα συμπτώματα της γαλακτικής οξέωσης
είναι έμετοι, κοιλιακά άλγη με μυϊκές κράμπες, γενική αίσθηση αδιαθεσίας με
σοβαρή κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή. Εάν αυτό σας συμβεί, τότε ίσως
χρειαστείτε άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς η γαλακτική οξέωση
μπορεί να οδηγήσει σε κώμα. Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή
επισκεφτείτε το πλησιέστερο νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
Μην διπλασιάσετε τη δόση για να αναπληρώσετε την δόση που ξεχάσατε.
Πάρτε την επόμενη δόση τη συνηθισμένη ώρα.
Εάν σταματήσατε να παίρνετε το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
Συνεχίστε να παίρνετε το φάρμακο μέχρι να σας πει ο γιατρός σας να
σταματήσετε. Μην σταματήσετε να παίρνετε το GLUCOFOLIN απλά επειδή
αισθάνεστε καλύτερα. Εάν σταματήσετε, η ασθένειά σας μπορεί να
επιδεινωθεί.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους
τους ανθρώπους. Είναι πιθανό να προκύψουν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες
ενέργειες:
Πολύ συχνές: Επηρρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς
Συχνές: Επηρρεάζουν 1 εώς 10 ασθενείς στους 100
Μη συχνές: Επηρρεάζουν 1 εώς 10 ασθενείς στους 1000
Σπάνιες: Επηρρεάζουν 1 εώς 10 ασθενείς στους 10000
Πολύ σπάνιες: Επηρρεάζουν λιγότερους από 1 ασθενείς στους 10000
Άγνωστες: Η συχνότητά τους δεν μπορεί να εκτινηθεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα
Πολύ συχνές (εμφανίζονται σε περισσότερους από 1 στους 10
ασθενείς)
γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ναυτία, έμετοι, διάρροια, κοιλιακά
άλγη και απώλεια της όρεξης. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως
εμφανίζονται συχνότερα κατά την έναρξη της θεραπείας με μετφορμίνη.
Βοηθάει η διαίρεση των δόσεων μέσα στην ημέρα και εάν παίρνετε το
Πόσιμο διάλυμα κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από γεύμα. Εάν τα
συμπτώματα συνεχιστούν, σταματήστε τη λήψη του
GLUCOFOLIN και ενημερώστε τον γιατρό σας.
Συχνές (εμφανίζονται σε 1 εώς 10 ασθενείς στους 100)
μεταβολές στην αίσθηση της γεύσης.
Πολύ σπάνιες (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 10.000
ασθενείς)
Γαλακτική οξέωση. Είναι μια πολύ σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή,
ειδικά εάν οι νεφροί σας δεν λειτουργούν σωστά.
Τα συμπτώματα της γαλακτικής οξέωσης είναι έμετος, κοιλιακό άλγος
με μυικές κράμπες, γενική αίσθηση αδιαθεσίας με σοβαρή κόπωση και
δυσκολία στην αναπνοή. Εάν σας συμβεί, ίσως να χρειαστείτε
άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς η γαλακτική οξέωση
μπορεί να οδηγήσει σε κώμα. Σταματήστε άμεσα την λήψη του
GLUCOFOLIN και ενημερώστε αμμέσως τον ιατρό σας.
Μη φυσιολογικές εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας ή ηπατίτιδα
(φλεγμονή του ήπατος˙ αυτή μπορεί να προκαλέσει κόπωση, απώλεια
όρεξης, απώλεια βάρους, με ή χωρίς κιτρίνισμα του δέρματος ή του
λευκού μέρους του ματιού). Εάν σας συμβεί, σταματήστε την λήψη
του φαρμάκου.
δερματικές αντιδράσεις, όπως ερυθρότητα του δέρματος (ερύθημα),
κνησμός ή κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση).
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης B12 στο αίμα.
Παιδιά και έφηβοι
Τα περιορισμένα δεδομένα σε παιδιά και έφηβους έδειξαν ότι οι ενεπιθύμητες
ενέργειες ήταν παρόμοιες ως προς τη φύση και τη σοβαρότητα με αυτές που
έχουν αναφερθεί στους ενήλικες.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα
ιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή
απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562,
Χολαργός, www.eof.gr).
5. Πώς να φυλάσσετε το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα
παιδιά
Εάν το GLUCOFOLIN χορηγείται σε παιδί, οι γονείς οι παρέχοντες
φροντίδα θα πρέπει να επιβλέπουν την χρήση του φαρμάκου.
Να απορρίπτεται το φάρμακο 28 ημέρες μετά το άνοιγμά του.
Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης του, η οποία
αναγράφεται στην ετικέτα και στην χάρτινη συσκευασία ΕΧΡ (μήνας,
έτος).
Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του
αναγραφόμενου μήνα.
Μη χρησιμοποιείτε το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN εάν παρατηρήσετε
κάποια αλλαγή στην οσμή ή την όψη του φαρμάκου . Συμβουλευθείτε
τον φαρμακοποιό σας.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στην οικιακή αποχέτευση ή
τον οικιακό κάδο απορριμμάτων. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας πώς να
πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζεστε πια. Αυτά τα μέτρα βοηθούν
στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περισσότερες πληροφορίες
Τι περιέχει το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN
Η δραστική ουσία είναι η Υδροχλωρική Μετφορμίνη.
Κάθε 5 ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 500 mg Υδροχλωρικής Μετφορμίνης.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Maltitol (dry substance)
Acesulfame potassium
Sodium dihydrogen phospate dihydrate
Disodium hydrogen phosphate anhydrous
Sodium propyl hydroxybenzoate (Ε 219)
Sodium methyl hydroxybenzoate (Ε 217)
Caramel liquid color (Ε 150)
Peppermint flavour liquid (containing propylene glycol and isopropyl alcohol)
Peach flavor liquid (containing propylene glycol and isopropyl alcohol)
Purified water
Εμφάνιση του Πόσιμου διαλύματος GLUCOFOLIN και περιεχόμενο
της συσκευασίας
To Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN είναι ένα διαυγές καφέ υγρό, το οποίο έχει
άρωμα μέντας και ροδάκινου. Η συσκευασία περιλαμβάνει μια καφέ γυάλινη
φιάλη, χωρητικότητας 300ml διαλύματος με πώμα ασφαλείας και δοσιμετρική
σύριγγα των 5ml (πλαστική σύριγγα), η οποία χρησιμοποιείται για την
μέτρηση της δόσης (ή ένα διπλό πλαστικό κουτάλι των 2,5/5ml).
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασιών.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
VOCATE Φαρμακευτική ΑΕ
Γούναρη 150, 166 74 Γλυφάδα
Παρασκευαστής
Pharmanel Pharmaceuticals S.A.
60
ο
χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Σχηματάρι Βοιωτίας
Τελευταία έγκριση του φυλλαδίου:
Τρόπος διάθεσης: με ιατρική συνταγή